Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Alfa konferenssi 2019 ja katolinen eksytys

Tammikuussa 31 päivä ja helmikuun 1 päivä (2019) Hillsong churchissa Phoenixissa USA:ssa oli alfa-konferenssi, jonka ohjelmassa oli muun muassa katolinen messu ja alfaan tutustuminen katolisessa kontekstissa - vastauksia uuden evankelioinnin kutsuun. Kun luin aplhausa.org nettisivulta vuoden 2019 alfa-konferenssin osanottajalistan ja ohjelman, niin sydämelleni nousi vahvasti ja elävästi mieleeni vuoden 1995 ja -96 Jumalan puhe sydämelleni, jonka Herra puhui myös monille muille palvelijoilleen. Koin Jumalan puhuvan minulle silloin kuinka kaikki suuret herätysliikkeet, uskonsuunnat, kirkkokunnat ja kirkot eksyvät ja menevät mukaan ekumenian eksytykseen katolisen kirkon johdolla, joka tulee päätymään antikristuksen hyväksymiseen ja vastaanottamiseen, sillä valheen ja petoksen kautta he luulevat antikristuksen olevan Jeesuksen tulemus.

Vuonna 1995 ja -96 koin myös Herran puhuvan minulle (ja monelle muulle) kuinka Herra tulee ennallistamaan seurakuntansa takaisin alkuperäiseen tilaansa (alkuseurakunnan malli) ekumenian edetessä yhä syvemmälle valheen verkkoihin ja syövereihin. Viime vuosina olen kokenut Herran puhuneen minulle (ja monelle muulle) kuinka nykyisen kaltaisen herätysliike kristillisyyden aika on päättymässä, sillä seurakunnan ennallistaminen tulee olemaan tosiasia, joka alkaa tapahtumaan koko ajan yhä enemmän.

Kirjoitan kirjoitukseni aralla tunnolla, en asetu kenenkään yläpuolelle, enkä luule olevani ketään toista parempi. Kirjoitan kirjoitukseni rakkaudesta Herraan Jeesukseen totuudessa, sen uskon ymmärryksen mukaan mihin saakka olen saanut kasvaa Jumalan armosta. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena ketään vastaan, vaan sen sijaan sävyisyyden totuudessa tulee näyttää tietä Jumalan sanan totuuden opetukseen, joka murtaa valheen ja vääryyden linnoitukset sekä järjenpäätelmät.  Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Nicky Gumbel alfa-kurssin kehittäjä
Paavi Franciscuksen kirje Evangelii Gaudium
Hillsong ja ekumenian eksytys
Jumalan työ lopunajassa

 

Nicky Gumbel alfa-kurssin kehittäjä

Charles Marnham Englannin kirkosta (Holy Trinity Brompton) käynnisti alfa-kurssin vuonna 1977. Nicky Gumbel (Englannin kirkko -  Holy Trinity Brompton) on alfa-kurssin voimakas kehittäjä, joka alkoi johtamaan alfa-kurssia 1990. Gumbel kehitti alfa-kurssin yhtenäistä linjaa kirjoittamiensa kurssi- ja oheismateriaalien kautta. Alfa-kurssit ovat olleet aika vapaita ja erilaisiakin erilaisissa uskonyhteisöissä kautta maailman, mutta kurssin kansainväliset oikeudenhaltijat ovat tiukentaneet tekijänoikeuksia kurssin yhtenäisyyden takaamiseksi.

Vuonna 2015 Alfa-johtajuus konferenssissa Nicky Gumbel toi esille kuinka hän rakastaa katolista kirkkoa. Gumbel muisteli kuinka ensimmäinen alfa-konferenssi katolilaisille järjestettiin 1996. Gumbel sanoi nähneensä kaikkein ihmeellisimmän Pyhän Hengen vuodatuksen tuossa konferenssissa. Gumbel sanoi kuinka hän meni kotiinsa ja luki uudestaan Apostolien tekojen 10 luvun, ajatellen, että jos Jumala on antanut katolilaisille saman Hengen, kuinka me voimme vastustaa Jumalaa? Nicky Gumbelin mukaan sama Henki asuu katolilaisissa, ortodokseissa, helluntailaisissa ja protestanteissa, jopa anglikaaneissa asuu sama Pyhä Henki. Tämä tekee Gumbelin mukaan meidät kaikki yhdeksi. Vuoden 2015 alfa-konferenssissa Gumbel siteerasi paavia Franciskusta sanoen: "Luottakaamme Pyhä Henkeen, joka voi parantaa ja saada meidät sovintoon, ja toteuttaa sen mikä näyttää ihmisen kannalta mahdottomalta".

Nicky Gumbel on eksynyt valheen pauloihin ylistäessään katolista kirkkoa ja paavi Franciskusta. 1960-luvulta lähtien monet ovat sanoneet (myös katolinen kirkko itse), kuinka "Pyhä Henki" toimii voimakkaasti katolisessa kirkossa ilmestyen siellä "karismaattisten armolahjojen" kautta. Totuus on kuitenkin se, että katolisen kirkon keskuudessa vaikuttanut henki oli valheen henki, ei Jumalan Pyhä Henki. Silloin kun Pyhä Henki vaikuttaa ihan oikeasti ja voimallisesti jossakin, niin heti ensimmäiseksi Pyhä Henki kehottaa tekemään parannusta räikeimmistä harha-opeista sekä vääristä opeista ja teoista. 1960-luvulta asti tähän päivään saakka katolinen kirkko ei ole tehnyt parannusta räikeimmistä harhaopeistaan (moninkertaisesta valhe-evankeliumista), joita ovat muun muassa Maria sovittaa syntiset Jumalalle esirukoustensa kautta, messu-uhri on voimakkain sovitusuhri, kuoleman jälkeen kiirastulessa on vielä mahdollisuus puhdistua synneistä.

On sanomatta selvää, että jos Pyhä Henki olisi ihan oikeasti toiminut voimallisesti katolisen kirkon sisällä 1960-luvulta asti, niin silloin kirkko olisi hylännyt edellä olevat (ja monet muutkin) harhaoppinsa. Katolinen kirkko ei ole kumonnut yhtäkään harhaoppiaan, vaan sen sijaan yhä vahvemmin opettaa niistä ja pyrkii manipuloimaan ekumenian kautta muitakin uskomaan näitä harhaoppejaan. On siis sanomatta selvää, ettei Pyhä Henki ole toiminut katolisen kirkon keskuudessa, vaan paha henki eksytysten kautta.

Paavi Franciskuksen kiertokirje Evangelii Gaudium

Nicky Gumbel on sanonut rakastavansa katolista kirkkoa, koska se on näyttämässä tietä evankelioimiselle. Nicky Gumbel kehuu paavi Franciskuksen vuoden 2013 kirjettä (Evangelii Gaudium), joka Nickyn mukaan jokaisen ei-katolilaisen tulisi lukea ja panna käytäntöön. Gumbel on sanonut, että jos jokainen englantilainen kristitty laittaisi käytäntöön paavin kirjeen Evangelii Gaudiiumin, niin silloin kansakunta muuttuisi. Nicky Gumbelin mukaan monet katoliset kirkot ympäri maailmaa käyttävät sovellettua alfa versioita evankelioimiseen. Nicky Gumbel on sanonut myös, että 25 vuoden alfa vuoden aikana he ovat oppineet kuusi vitsiä, joita he kertovat yhä uudestaan.

Vitsit ja vitsien oppiminen sekä niiden jatkuva toistaminen on osoitus lihallisuudesta ja sielullisuudesta, ei Pyhän Hengen työstä, joka johtaa kaikkeen totuuteen. Jos 25 vuoden alfa työn "keskiössä" on kuusi vitsiä, joita toistetaan aina uudestaan, niin se kertookin paljon siitä mistä Gumbelin oma alfa-työ kumpuaa, hänen lihastaan, sielullisuudestaan (sielullisuus on riivaajien viisautta).

Otan esille seuraavaksi muutamia pieniä otteita Franciskuksen Evangelii Gaudium kiertokirjeestä, jotka olen suomentanut englanninkielestä.

Paavi Franciscus Evangelii Gaudium: 244. Sitoutuminen ekumeniaan vastaa Herran Jeesuksen rukoukseen, että he yhtä olisivat.

Katolinen kirkko pyrkii ekumenian kautta saamaan aikaan katolisen ykseyden:

Katolinen.fi sivusto kertoo katolisen näkemyksen ekumeniaan seuraavasti: Katolinen kirkko ymmärtää ekumenialla pyrkimystä kaikkien Kristukseen uskovien täyteen ja näkyvään ykseyteen siinä ainoassa kirkossa, jonka Jeesus Kristus itse perusti. ...... Ykseyden edestä rukoillaan ja tehdään työtä myös paikallisella tasolla, seurakuntien ja niiden jäsenten työllä.

Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 816 kuinka pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain katolisen kirkon kautta ja kuinka jokaisen jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvan tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 819 kuinka muut kirkolliset yhteisöt saavan voimansa armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle ja kuinka tämän Kristuksen hyvyyden tulee kannustaa katolista ykseyttä kohti. Katolinen katekismus 2005 sanoo kohdassa 836 kuinka kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen.

Todellisuudessa ekumenia on katolisen kirkon manipulaation työkalu, jonka avulla katolinen kirkko pyrkii pikku hiljaa aivopesemään ja manipuloimaan ekumeniassa mukana olevat tahot, niin että he hyväksyisivät katolisuuden sekä jopa kääntyisivät katolilaisiksi.

Paavi Franciscus Evangelii Gaudium: 284. Pyhän Hengen kanssa Maria on aina läsnä ihmisten kanssa.

Raamattu ei opeta, että Maria olisi yhdessä Pyhän Hengen kanssa aina läsnä ihmisten (Jeesuksen omien) kanssa, Tällainen opetus on katolisen kirkon valheopetus, joka perustuu katolisen kirkon väärään opetukseen, jonka mukaan Maria sovittaisi syntiset Jumalalle, ja että Maria olisi otettu ruumiillisesti taivaaseen.

Paavi Franciscus Evangelii Gaudium: 285. Ristin juurella, tärkeimmän uuden luomisen hetkellä, Kristus johti meidät Marian luokse. Hän toi meidät Marian luokse, koska Hän ei tahtonut meidän vaeltavan ilman äitiä, ja meidän väkemme lukivat tässä äidillisessä kuvassa kaikki evankeliumin salaisuudet.

Raamatussa Apostolien teoista Ilmestyskirjaan Marian nimi tulee esille vain kolme kertaa, ja yhden kerran se tarkoittaa Mariaa, Jeesuksen äitiä, ja muissa kohdissa jotakin toista Mariaa. Raamattu ei opeta katolisen kirkon harhaoppeja Mariasta, sillä Raamattu ei sano Marian sovittavan syntisiä Jumalalle esirukoustensa kautta, ei opeta Marian ruumiillisesta taivaaseen ottamisesta, ei opeta Marian olevan taivaan kuningatar jne.

Paavi Franciscus Evangelii Gaudium: 288. Kirkon evankeliointityölle on Marian tyyli. .... Marian kanssa edistymme luottavaisesti kohti tämän lupauksen täyttymistä, ja häntä me rukoilemme: (suomensin Franciskuksen kirjeessä olevasta rukouksesta viimeisen kappaleen): Uuden evankelioinnin tähti, auta meitä kantamaan kirkasta todistusta ehtoolliseen, palveluun, innokkaaseen ja auttavaiseen uskoon, että evankeliumin ilo voisi saavuttaa maan ääret, valaisten jopa maailmamme äärilaidat. Elävän evankeliumin äiti, Jumalan pienokaisten onnellisuuden lähde, rukoile puolestamme. Amen. Halleluja!

Olen kirjoittanut pari aikaisempaa kirjoitusta, joista käy ilmi kuinka katolisen kirkon opetuksen pääpaino on Mariassa. Franciskuksen Evangelii Gaudium kirjeestä katolilaisille tulee myös esille se kuinka Maria on katolisen kirkon keskipiste kaikessa myös evankelioinnissa ja Mariaa rukoillaan, että hän rukoilisi katolilaisten puolesta. On sanomatta selvää, että Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillistä lahkoa moninkertaisen väärän evankeliumin opettamisen ja julistamisen takia, sillä se opettaa muun muassa Marian sovittavan syntiset Jumalalle esirukoustensa kautta, messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri, kuoleman jälkeen kiirastulessa puhdistumista jne.

Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) sivulla sanotaan kuinka SEN:in tarkoitus on edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä. Katolinen kirkko pyrkii ekumenian kautta aikaansaamaan katolisen ykseyden. Jos hyväksyy ekumenian kokonaan mihin myös SEN on sitoutunut, niin se tie johtaa iankaikkiseen kadotukseen, koska silloin ihminen osallistuu ja hyväksyy väärän evankeliumin ja valheellisen pelastussanoman julistamisen.

Ekumeniassa mukana olevien vapaiden uskonsuuntien edustajien iso virhe ja erehdys on siinä, että he luulevat katolisen kirkon olevan osa Raamatun kristinuskoa, ja kuinka katolisella kirkolla on opillisia erehdyksiä, niin kuin kaikilla muillakin uskonsuunnilla on. Suomen ekumeenisessa neuvostossa mukana olevat tahot ovat hyväksyneet toinen toisensa pelastetuiksi Jumalan lapsiksi, vaikka esim. katolinen kirkko virallisen oppinsa kautta edustaa moninkertaista väärää evankeliumia, eikä kyse ole enää pelkästä opillisesta erehtymisestä, vaan valhe-evankeliumista, joka tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillistä lahkoa ja eksytystä. Kaikki ekumeniassa mukana olevat tahot ovat Jumalan tuomion alaisina, koska he ovat mukana hankkeessa, jonka sisällä vaikuttaa valhe-evankeliumi.

Jumalan tahto on, että uskovat vetäytyisivät ekumeniasta, koska se on petoksen tie, joka johtaa antikristuksen syliin sekä jopa iankaikkiseen kadotukseen. On myös Jumalan tahto, että uskovat eroaisivat sellaisista uskonyhteisöistä, jotka ovat mukana ekumeniassa, koska ekumenian manipulaatio ja aivopesu tapahtuu hiljaisesti, ikään kuin huomaamatta, joka johtaa koko ajan enemmän katolisen kirkon opetuksien hyväksymiseen.

Hillsong ja ekumenian eksytys

Olin 1990-luvun puolivälissä Turussa Toronto-seminaarissa tutkimassa ja koettelemassa siellä tapahtuvia ilmiöitä, koska en uskonut "Toronto uudistuksen" olevan Jumalasta, vaan sielunvihollisen eksytys. Ollessani seminaarissa ja nähdessäni ihmisten käyttäytyvän eläinten tavoin ja päästelevän eläinääniä, niin koin kuinka sydämelleni sanottiin katolinen henki. Äärikarismaattisuuden takana vaikuttava henki on katolisuuden henki, joka johtaa ja aivopesee siinä mukana olevia ihmisiä hyväksymään katolilaisuutta ja katolisen kirkon oeptuksia. Tämän syyn tähden myös Hillsong tukee ja kannattaa ekumeniaa ja katolilaisuutta. Hillsong on osa eksytystä, joka tulee johtamaan ekumenian kautta antikristuksen syliin.

Phoenixissa oleva Hillsong yhteisö oli alfa-konferenssi 2019 isäntänä. Alfa-konferenssin 2019 nettisivuilla esiteltiin konferenssia ja tuotiin esille äärikarismaattisuudesta tuttu hokema: Yhdessä seurakuntien ja kirkkokuntien kanssa muokatkaamme uudelleen seurakunnan tulevaisuutta nähdäksemme Jumalan valtakunnan täällä maan päällä, niin kuin se on taivaassa.

Matt 6:
9 ¶ Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;

Hokema Jumalan valtakunta täällä maan päällä, niin kuin se on taivaassa ei tarkoita sitä, että maan päällä kaikki olisi täydellistä, niin kuin taivaassa on. Herra Jeesus opetti, että Jumalan tahto tapahtukoon myös maan päällä, niin kuin myös taivaassa. Taivaassa ei ole kuolemaa ja syntiä, mutta täällä maan päällä kaikki ihmiset kuolevat sekä synti asuu ihmisen lihassa. Edellä oleva totuus tuo esille sen, että Jeesuksen opetus tarkoittaa sitä, että maan päälläkin pitäisi tapahtua Jumalan tahtoa, niin kuin taivaassakin tapahtuu, mutta täällä maan päällä Jumalan tahto ei kuitenkaan tapahdu täydellisesti, koska maan päällä kaikki ihmiset kuolevat, mutta Jumalan taivaassa ei ole kuolemaa.

Alfa-konferenssi 2019 ohjelmalistalla oli muun muassa katolinen messu ja alfaan tutustuminen katolisessa kontekstissa - vastauksia uuden evankelioinnin kutsuun. Katolinen kirkko opettaa messu-uhrin olevan kirkon voimakkain sovitusuhri, joka on valhe-evankeliumia. Paavi Franciskuksen mukaan Maria on uuden evankelioinnin tähti ja elävän evankeliumin äiti, jota tulisi rukoilla, että evankeliumi voisi saavuttaa maan ääret. Paavin opetus Mariasta on harhaoppia.

Nicky Gumbel ylisti katolisen kirkon uuden ajan evankeliumia, jonka keskipisteenä on katolisen kirkon opin mukainen Maria ja Marian palvonta. Gumbel luki Franciskuksen kirjeen Evangelii Gaudium ja siitäkin huolimatta kehui sitä, vaikka siinä Maria esiteltiin elävän evankeliumin äitinä ja uuden evankelioinnin tähtenä. Tällä tavalla ekumenia aivopesee ja manipuloi ekumeniassa mukana olevia ei-katolilaisia hyväksymään katoliset harhaopit Mariasta.

Kun nyt olemme jo pitkään nähneet ekumenian kehitystä, niin aluksi katolisen kirkon Maria oppi ei ollut ollenkaan esillä, mutta nyt pitkän ajan päästä katolisen ekumenian manipulaation tuloksena katolisen kirkon väärä oppi Mariasta alkaa saamaan yhä enemmän jalansijaa ekumeniassa.

Edesmenneen paavi Johannes Paavali II:n kiertokirjeessä Ecclesia de Eucharistia paavi kirjoitti seuraavasti: "Jos haluamme löytää uudelleen kirkon ja eukaristian välillä vallitsevan tiiviin siteen koko sen rikkaudessa, emme voi unohtaa Mariaa, kirkon äitiä ja esikuvaa. Apostolisessa kirjeessäni Rosarium Virginis Mariae, jossa osoitin autuaan Neitsyt Marian opettajaksemme Kristuksen kasvojen katselemisessa, liitin valoisiin salaisuuksiin myös eukaristian asettamisen102. Maria voi johdattaa meitä kohti tätä pyhintä sakramenttia, koska hänen oma suhteensa siihen on syvä."

Eukaristia (ehtoollinen) on katolisen kirkon ydintä, koska kirkko opettaa messu-uhrin olevan sama uhri kuin Golgatalla Jeesuksen uhri ja samalla kirkon voimakkain sovitusuhri (katekismus 1953). Tästä syystä katolinen kirkko opettaa jatkuvaa ja alati toistettavaa Jeesuksen uhria messu-uhrin kautta. Katolinen kirkko opettaa Marian johdattavan kirkon kohti pyhintä sakramenttia (eukaristia). Maria on todellakin todellisuudessa katolisen kirkon opetuksen keskipiste, joka on täyttä epäjumalanpalvelusta ja valheen eksytystä. Katolinen kirkko haluaa ujuttaa Marian palvonnan ekumeniassa mukana olevien tahojen hyväksyttäväksi.

Jumalan työ lopunajassa

Herra puhui minulle (on puhunut myös monille muille) 1990-luvun puolessa välissä kuinka ekumenian kautta kirkot ja herätysliikkeet petoksen kautta eksyvät antikristuksen syliin. Kautta vuosien Herra on puhunut minulle (on puhunut myös monille muille) kuinka ekumenian petoksen hyväksyminen johtaa katolisuuden hyväksymiseen, joka tarkoittaa katolisen kirkon hyväksymistä Raamatun kristinuskoksi, jota se ei kuitenkaan ole sekä jopa sellaista hyväksymistä, jonka kautta ihminen hylkää protestanttisen uskonsuunnan ja liittyy katolisen kirkon jäseneksi.

Kautta vuosien Herra on myös puhunut minulle (on puhunut myös monille muille) kuinka herätysliike kristillisyyden aika on ohi, sillä samaan aikaan kun ekumenian eksytys etenee, niin Herra ennallistaa seurakuntaansa takaisin sen alkuperäiseen tilaansa (alkuseurakunnan malliin).

1 Kor 1:
10 ¶ Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.
11 Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.
12 Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta," toinen: "Minä Apolloksen," joku taas: "Minä Keefaan," joku vielä: "Minä Kristuksen".
13 Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?

Tietenkin kaikissa uskonsuunnissa on uskovia ihmisiä ja kaikki uskovat eri herätysliikkeissä kuuluvat yhteen ja samaan Kristus ruumiiseen (Jumalan seurakunta), mutta ennen Herran Jeesuksen tulemusta, Herra kokoaa Hänen seurakuntansa yhdeksi pois hajaannuksen tilasta. Tämän kutsun kuulevat kaikki ne uskovat, jotka rakastavat Herraa totuudessa enemmän kuin ihmisten uskonnollisia perinteitä ja ihmisten rakentelemia uskonsuuntia. On tietenkin ymmärrettävä, että Jumala vaikuttaa voimansa kautta kaikkialla, eli jokaisen sellaisen uskonsuunnan sisällä paikkakunnalla, jossa ihmiset pyrkivät rakastamaan ja uskomaan Herraan Jeesukseen totuudessa, mutta kuitenkin Jumalan tahto on aina ollut yksi ja jakamaton seurakunta jokaisella paikkakunnalla.

Jos Jumalan sanan mukaan jo Korinton seurakunnan, eli Korinton paikkakunnan yhden seurakunnan sisällä oli erimielisyyksiä, riitoja ja hajaannusta, niin kuinka paljon vakavampaa on sellainen, että seurakunta hajaantuu monenlaisiin erinimisiin ja eri opinpainotuksilla oleviin uskonsuuntiin, kun Jumalan tahto on yksi jakamaton seurakunta yhdellä paikkakunnalla. Kun kuulen sellaisen ajatuksen, että emme voi enää palata takaisin alkuseurakunnan aikaan, vaan on pysyttävä tässä nykyisessä hajaannuksen tilassa, niin tähän Herran Henki on sanonut minulle, että älä anna toisen ihmisen epäuskon tulla sinun uskon kohteeksi. Jumala on asettanut yhden jakamattoman seurakunnan paikkakunnittain koko Uuden Liiton historian ajaksi ja jos joku ihminen ei usko sen olevan mahdollista, niin älä ojentaudu hänen epäuskonsa mukaan, vaan ojentaudu sen mukaan mikä on Jumalan sanan totuus ja Jumalan tahto ja asetus myös koskien Herran seurakuntaa.

1 Kor 10:
16 Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?
17 Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

Kol 3:15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.

Raamatun opetuksen mukaan seurakunnan ykseys (yksi ruumis - seurakunta) on myös osallisuutta Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön. Jos joku väittää ja opettaa, että Raamattu ei opeta, että Jeesuksella on yksi jakamaton ruumis (yksi seurakunta), niin silloin hän halventaa Jeesuksen verta, koska Jeesuksen veri sovittaa synnit, antaa anteeksi synnit sekä liittää yhteen ja samaan seurakuntaan jokaisen ihmisen, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jumalalla on vain yksi seurakunta.

 

 

Petri Paavola 6.2.2019


Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Katolinen katekismus 2005
Katolinen katekimus 1953 - sivu 129
alphausa.org/ alpha national/ the alpha conference 2019
lighthousetrailsresearch.com/ alpha 2015 gumbel
christiantoday.com/ nicky gumbel the catholic church is leading the way in evangelisation
w2.vatican.va/ papa-francesco evangelii gaudium Mary mother of evangelization
katolinen.fi/ kristittyjen ykseys ekumenia
ekumenia.fi/ jumalansynnyttajan kuolonuneen nukkumisen taivaaseen ottamisen juhlana
www.kotipetripaavola.com/ katolisen kirkon ekumenian ykseyteen pyrkiminen marian kautta
ekumenia.fi/ sen esittaytyy/ suomen ekumeenisesta neuvostosta tarkemmin

 


 

 

 

eXTReMe Tracker