Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Alkuseurakunta ja VT:n juutalaisuus

 

Netivyah Bible Instruction Ministryn Joseph Shulam on kirjoittanut kirjoituksen nimeltään The Early Believers in Yeshua & the Second Temple (In the light of the New Testament and the Ancient Jewish Literature) (Varhaiset Jeshuaan uskovat ja toinen temppeli - Uuden Testamentin muinaisen juutalaisuuden kirjallisuuden valossa). Shulamin kirjoitus ei ole Uuden Testamentin sanoman mukainen, sillä hän muun muassa väittää kirjoituksessaan ettei alkuseurakunta nähnyt mitään ristiriitaa Jeesuksen uhrin voimassaolon ja VT:n temppelipalvonnan välillä, eikä Jeesuksen uhri ristillä kumonnut VT:n temppelin uhrijärjestelmää, vaan oli sen täydellistymä.

Shulamin opetus on ristiriidassa UT:n ilmoituksen kanssa sekä se on toista evankeliumia, ei Raamatun Uuden Liiton mukaista evankeliumia. Pidän Joseph Shulamia rakkaana lähimmäisenäni, eikä minulla ole häntä mitään vastaan henkilönä. Sen sijaan pidän hänen tiettyjä opetuksia eksyttävinä väärinä oppeina, jotka vievät uskovia väärän ikeen alaisuuteen. Aihe on todella tärkeä, sillä se käsittelee UL:n pelastuksen perustuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Alkuseurakunnan uskovat ja Jerusalemin temppeli
Paavali puhdistuspäivät ja uhri
Johtopäätökset

 

 

Alkusanat

Ennen kuin kirjoitan itse aiheesta sen enempää, niin haluan tuoda alkusanojen kautta muutamia tärkeitä asioita esille, jotka on hyvä tiedostaa ennen kuin lukee minun kirjoitukseni. Minä en kannata ns. kirkollista korvausteologiaa, joka opettaa kirkon korvanneen juutalaiset Jumalan kansana. Jumala ei hylännyt juutalaista kansaa Uuden Liiton aikakauden astuessa voimaan. Uuden Liiton ensimmäinen seurakunta näki päivävalon Jerusalemissa, kun Jumala vuodatti Henkensä opetuslapsien sydämiin helluntaipäivänä. Ensimmäinen Uuden Liiton seurakunta koostui juutalaisista Jeesukseen (Jeshua) uskovista ihmisistä. Jumala ei ole todellakaan hylännyt juutalaisia, eikä tule koskaan hylkäämään ja siitä todistuksena tulee olemaan lopunajassa juutalaisen jäännöksen pelastuminen, kun jäljelle jäänyt kolmasosa juutalaisista vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Tiedän sen että kirjoitukseni tulee aiheuttamaan todella voimakkaita reaktioita sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka uskovat Shulamin edustavan aitoa ja alkuperäistä UL:n sanomaa ja opetusta. Minua on syytetty antisemitismistä useammankin kerran kun olen tuonut esille Shulamin opetuksen ongelmakohtia. Minä en ole antisemitisti, vaan päinvastoin siunaan sydämessäni Israelia ja rukoilen rauhaa (Jumalan rauhaa Jeesuksen kautta) Jerusalemille Raamatun sanan kehotuksen mukaisesti. 

En myöskään kirjoita sen tähden, että olisin kiistojen kipeä ja riidanhaluinen, sillä riita ja tora ovat synnin hedelmää, ei Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamaa hedelmää. Motiivini tämän kirjoituksen kirjoittamiseen on ainoastaan se että Herran Jeesuksen sovituskuolema ja uhri on kumonnut vanhan liiton järjestyksen uhreineen ja Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumala asetti Uuden ja paremman Liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Välimies Jumalan ja ihmisten välillä (Hebr 8:6).

Jumala on myös itse sanassaan antanut vanhan liiton uskoville profeetallisen ilmoituksen, että Hän tulee kumoamaan vanhan liiton asettamalla sen tilalle Uuden Liiton:

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jokainen ihminen, joka sanoo, opettaa tai uskoo vanhan liiton olevan vielä voimassa Uuden Liiton aikakaudessa on kapinassa Jumalaa vastaan. Tällainen kapinallinen henkilö vastustaa Jumalan omaa ilmoitusta vanhan liiton kumoutumisesta. Rukoukseni ja toiveeni on, että jokainen ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi, mutta uskoo vanhan liiton olevan vielä voimassa, luopuisi kapinastaan Jumalaa kohtaan ja uskoisi Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa (Uuden Liiton järjestyksen mukaan).

Alla olevassa Paavalin Galatalaiskirjeen kohdassa hän tuo esille sen kuinka jokainen joka perustaa suhteensa Jumalaan lain tekoihin (VL:n järjestys) Uuden Liiton aikakaudessa on kirouksen alainen, ellei hän pysy ja pidä kaikkea mitä lain kirjassa on kirjoitettuna. Koska kukaan ihminen ei pysty pitämään koko lakia sekä Herra Jeesus on kumonnut VL:n järjestyksen ja VL:n lakijärjestyksen noudattaminen tuo kirouksen uskovan ihmisen elämään, niin se kertokoon ja puhukoon kaiken siitä mikä on motiivini tämän kirjoituksen kirjoittamiseen.

Gal 3:
1 ¶ Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
2 Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
3 Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?
4 Niin paljonko olette turhaan kärsineet? -jos se on turhaa ollut.
5 Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,
6 ¶ samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"?
7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi".
9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.
10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".

Alkuseurakunnan uskovat ja Jerusalemin temppeli

Jospeh Shulam tuo esille kuinka alkuseurakunnan uskovat pitivät Jerusalemin temppeliä erittäin tärkeänä asiana. Shulam kertoo huomiostaan koskien alkuseurakunnan uskovia ja heidän suhdettaan Jerusalemin temppeliin sekä asioista joita tämän perusteella voidaan soveltaa meidän aikaamme.

Joseph Shulam viittaa Apt 2:46 Raamatun kohtaan sanoen, että opetuslapset kokoontuivat edelleen yhteen temppelialueelle. Shulam kysyy kysymyksen, oliko Jerusalemin temppeli Messias Jeesuksen vakituinen kokoontumispaikka?

Apt 2:46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,

Apt 5:42 Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.

Raamattu antaa selkeän vastauksen siitä, että alkuseurakunnan uskovat Jerusalemissa kokoontuivat päivittäin kodeissa sekä temppelissä. Jerusalemin temppelillä oli tärkeä sija alkuseurakunnan uskovien sydämissä, mutta siitä huolimatta he kokoontuivat myös päivittäin kodeissa.

Joseph Shulam sanoo yhden naurettavimmista väitteistä mitä hän on kuullut kristityiltä olevan sellainen etteivät Pietari ja Johannes käyneet Jerusalemin temppelissä rukoilemassa, vaan metsästämässä sieluja. Raamatun opetuksen mukaan alkuseurakunnan uskovat rukoilivat temppelissä Israelin Jumalaa Messias Herran Jeesuksen nimessä. Samalla he kuitenkin olivat temppelissä kalastamassa sieluja Jumalalle uskon kautta Herraan Jeesukseen:

Apt 5:
19 Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi:
20 "Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat".
21 Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolle neuvoston ja israelilaisten vanhinten kokouksen; ja he lähettivät noutamaan heitä vankilasta.

Apt 6:7 Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.

Alkuseurakunnan uskovat eivät pelkästään rukoilleet temppelissä ja temppelialueella, vaan pyrkivät aktiivisesti julistamaan papeille, kirjanoppineille, fariseuksille sekä kaikille juutalaisille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Jumala lähetti alkuseurakunnan uskovat temppeliin julistamaan ja opettamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Temppelissä tapahtuva juutalaisten evankelioiminen  oli Jumalan käsky, koska Jumala oli kumonnut vanhan liiton järjestyksen, niin sen tähden myös temppelissä ja temppelialueella tuli julistaa Uuden Liiton evankeliumin sanomaa Messias Herrasta Jeesuksesta.

Apostolien tekojen kolmannessa luvussa Pietari ja Johannes menivät temppeliin yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. Kauniin portin pielessä oli syntymästään saakka rampa mies, joka parani Jumalan voimasta kun Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."

Tämän jälkeen Pietari oli Johanneksen kanssa Salomon pylväskäytävässä, jossa Pietari julisti evankeliumia Messias Herrasta Jeesuksesta paikalla olleille juutalaisille. Raamatun oma todistus on, että alkuseurakunnan uskovat rukoilivat Jerusalemin temppelissä ja temppelialueella Jumalaa sekä myös kalastivat sieluja Jumalalle Jeesuksen evankeliumin kautta. Joseph Shulam myöntää myös tämän kirjoituksessaan sanoen alkuseurakunnan rukoilleen temppelissä ja temppelialueella sekä opettivat jokaisessa mahdollisessa tilaisuudessa hyvää uutista, että Jeesus on Messias.

Paavali puhdistuspäivät ja uhri

Joseph Shulam tuo esille Apt 21:26-29 kohdan, jossa Paavali meni juutalaisten miesten kanssa puhdistautumaan sekä aikoi puhdistautumispäivien jälkeen osallistua uhrin uhraamiseen.

Kyseessä oli nasiirilupaus ja siihen liittyvä uhri.

Shulam kirjoittaa kuinka Jerusalemin vanhimmat sanoivat Paavalille Jerusalemin seurakunnan koostuvan tuhansista uskoontulleista juutalaisista, jotka kiivailevat lain (Torah) puolesta. Shulamin mukaan he sanoivat tämän Paavalille muokatakseen maaperää ryhtyessään kertomaan huhuista koskien Paavalia, jonka sanotaan opettavan juutalaisia kääntymään pois Mooseksesta. Shulam kirjoitti, että tällaisten puheiden loppumiseksi Jaakob ehdotti Paavalille, että hän puhdistautuisi eräiden miesten kanssa todistukseksi sille ettei näissä jutuissa ole mitään perää, vaan että Paavali elää kuuliaisena laille.

Shulam kirjoitti, että vanhimmat pelkäsivät Jerusalemin seurakunnan reaktiota Paavalia koskevaan huhuun, että hän opettaa juutalaisia olemaan ympärileikkaamatta lapsiaan ja vähät välittämään Mooseksen laista.

Shulamin mukaan Jerusalemin seurakunta näki temppeliin menemisen sekä osallistumisen puhdistautumisvaloihin testinä uskollisuudesta ja oikeaoppisuudesta uskosta Jeesukseen. Shulam tuo esille kuinka Paavalin temppeliin meneminen sekä näiden miesten puhdistautumisvalojen maksaminen olisi todiste Jerusalemin seurakunnalle ettei Paavalia koskevissa huhuissa olisi mitään perää, eikä hän opettanut juutalaisia Mooseksen lakia vastaan.

Shulam kirjoitti alkuseurakunnan Jerusalemissa katsovan temppelien rituaaleilla olevan arvovaltaisen aseman heidän uskonsa luotettavuudessa Jumalaan ja Hänen Messiaaseen. Shulamin mukaan Jerusalemin alkuseurakunta kävi säännöllisesti temppelissä osallistuen normaaleihin juutalaisiin tapoihin niin kuin koko Israel teki siihen aikaan.

Shulam tuo esille kuinka jotkut kristityt kommentaattorit sanovat Paavalin suostumisen Jaakobin pyyntöön ollen Paavalin uskon heikkoutta. Shulamin mukaan oli kyse Paavalin sitoutuneisuudesta temppeliin ja laissa mainittuihin uskon juutalaisiin normeihin. Shulam tuo esille kuinka Paavali monta kertaa tämän (Apt 21 luku) jälkeen toistaa väitteen: ”Uskon kaiken mikä on lain kanssa yhtäpitävää ja mikä on kirjoitettu profeetoissa.”

Shulam kirjoittaa kuinka Jeesuksen apostolit kävivät temppelissä, uhrasivat uhreja ja antoivat raha-lahjoja temppelissä. Shulam tuo esille kuinka Paavali Apt 24:14-18:ssa sanoo uskovansa kaiken mikä on lain kanssa yhteneväistä ja mikä on kirjoitettu profeetoissa sekä että Paavali tuli Jerusalemiin tuomaan kansalleen lahjoja köyhille sekä toimittamaan uhreja.

Jos lukee Raamatusta ainoastaan Shulamin esiin nostamat Raamatun kohdat lukien ne vielä Shulamin selityksen kautta, niin silloin voi hyvinkin päätyä sellaisiin johtopäätöksiin mihin Shulam päätyi. Jos lukee Raamattua laajemmin ja antaa Raamatun selittää itse itseänsä, niin silloin Shulamin selitys ontuu sekä antaa väärän kuvan alkuseurakunnan uskovien uskosta Jumalaan Herran Jeesuksen kautta.

Se on totta, että Paavali aikoi puhdistautumisen jälkeen (Apt 21 luku) osallistua VL:n uhriin:

Apt 21:
26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän pyhäkköön ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.
27 ¶ Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.

Raamattu sanoo, että kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä ja uhri pitäisi toimittaa, niin Aasiasta tulleet juutalaiset näkivät Paavalin temppelissä ja kiihottivat kansan Paavalia vastaan. Raamatun mukaan uhriin vaadittavat seitsemän päivää eivät olleet vielä täyttäneet, joka tarkoittaa sitä ettei Paavali ehtinyt osallistua uhraamiseen. Itse uskon siten, että Jumala esti Paavalin lankeamisen VL:n uhriin sallimalla Paavalin joutua juutalaisten kiinni ottamaksi, jonka seurauksena Paavali ei ehtinyt osallistua VL:n uhrin uhraamiseen. Raamatun sanan todistus on kiistaton siinä ettei hän ehtinyt uhraamaan VL:n uhria Apt 21 luvussa.

Aasian juutalaiset eivät uskoneet Paavalin noudattavan koko VL:n lakia siitäkään huolimatta, että Jerusalemin seurakunta pyrki antamaan Paavalista sellaisen kuvan, että hän olisi noudattanut koko VL:n lakia. Aasian juutalaisilla oli tieto siitä, että Paavali opettaa kaikkialla juutalaisia toimimaan VL:n lakia vastaan. Tästä syystä he kiihottivat juutalaiset Paavalia vastaan. Raamattu (VL:n laissa) sanoo ettei saa antaa väärää todistusta sekä asiat on vahvistettava kahden ja kolmen todistajan kautta, sillä olkoon rikkomus tai synti mikä tahansa, niin yhden ihmisen todistus ei ole pätevä. Koska Aasian juutalaiset noudattivat VL:n lakia, niin he eivät saaneet valehdella Paavalia vastaan, vaan heidän täytyi puhua totta hänestä. Tämä seikka monen muun seikan kanssa todistaa sen, että Paavali ei noudattanut koko VL:n lakia. Tuon myöhemmin esille lisää todisteita siitä ettei Paavali uskonut eikä opettanut VL:n järjestyksen ja lain olevan voimassa Uuden Liiton järjestyksessä.

Jerusalemissa oli tosiaankin tuhansia Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka kiivailivat VL:n lakien ja uhrien puolesta. Näen tämän johtuvan siitä, että oli menossa sydänten siirtymäkausi vanhasta liitosta Uuteen Liittoon, jolloin Jerusalemin alkuseurakunta takkusi tämän asian kanssa, mutta esim. Pietarin kirjeissä ei ole enää edes pientä vihjettä judaismin ja VL:n järjestyksen ja uhrien suosimisesta.

Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään valituille muukalaisille, eli juutalaisille Jeesukseen uskoville ihmisille, jotka asuivat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Pietari kirjoittaa kirjeessään, että (tarkoittaen juutalaisia), Jumalan edeltätietämisen mukaan he ovat valitut Herran Jeesuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Pietari jatkoi sanoen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

Pietari jatkoi sanoen: Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.

Pietarin kirjeessä (ja kirjeissä) ei ole mainintaa VL:n lakien ja järjestyksen noudattamisesta, mutta hän viittaa ettei heitä (juutalaiset uskovat) ole lunastettu isiltä perityn vaelluksen (VL:n järjestys ja laki) kautta, vaan Jeesuksen kalliin veren kautta. Pietari oli juutalaisten apostoli, mutta hän ei opettanut kirjeissään kertaakaan, että juutalaisten Jeesukseen uskovien ihmisten täytyy noudattaa Mooseksen lakia sekä uhrata uhreja. Pietarin kirje (kirjeet) todistaa  selvästi, että Jumala puhdisti ja erotti Jerusalemin seurakunnan johtajien uskovien sydämet VL:n järjestyksen noudattamisesta sekä johdatti Jeesuksen Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti olemaan heidän sydämensä keskipiste. Kun Raamattua lukee kokonaisuudessaan, niin on selvää ettei VL:n järjestyksen noudattaminen kuulu Uuden Liiton uskoville.

Gal 2:
11 ¶ Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.
12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,

13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.
14 Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"
15 Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;
16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.
17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!
18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja.
19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Galatalaiskirjeessä Paavali tuo esille kuinka Keefas (Pietari) oli langennut ulkokultaisuuden syntiin. Paavali sanoi ettei Pietari ja veljet vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, koska hän juutalaisena noudatti pakanain tapoja eikä juutalaisten ja kuinka Pietari pakotti pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja sen tähden koska Pietari pelkäsi juutalaisia. Tässä kohtaa Raamattu todistaa ettei Pietarikaan noudattanut juutalaisten tapoja, mutta tietyissä tilanteissa juutalaisten pelon tähden Pietari opetti jopa pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja. Tässä valossa on selvää, että Apt 21 luvussa Jerusalemin seurakunnassa myös Pietari ja muut vanhimmat juutalaisten pelon tähden kehottivat Paavalia osallistumaan VL:n uhriin. Se ei ollut Jumalan käsky osallistua VL:n uhriin, vaan miesten kehotus, jotka pelkäsivät juutalaisia.

Paavali toi esille Pietarille ettei kukaan ihminen, ei juutalainen eikä pakana tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, koska mikään liha ei tule vanhurskaaksi lain teoista. Paavali toi myös sen esille, että jos uudestaan rakennan sen (VL:n järjestys), minkä olen hajottanut maahan, osoitan olevani lain rikkoja. Tällä Paavali tarkoitti sitä, että jos VL:n kumottu järjestys uudelleen rakennetaan, niin silloin rikomme Uuden Liiton lakia ja järjestystä vastaan. Paavali sanoi, että minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Uskon Paavalin tarkoittaneen sitä, että Kristuksen lain (Herran Jeesuksen) kautta hän on kuollut pois VL:n järjestyksestä ja laista, sillä Kristuksen laki on yhtä kuin Jumalan laki Uuden Liiton järjestyksen mukaan.

Pietari oli langennut ulkokultaisuuteen eikä vaeltanut suoraan evankeliumin totuuden mukaan. Paavali lankesi Apt 21 luvussa. Raamattu on rehellinen kirja, koska se paljastaa meille niin Paavalin kuin Pietarin erehdyksen. Raamattu opettaa että Jumala yksin on synnitön, erehtymätön sekä täydellinen. Paavalin ja Pietarin erehdykset olivat inhimillisiä, sillä jokainen uskova erehtyy joskus jossakin. Huolimatta heidän erheistään Jumala antoi puhtaan evankeliumin heidän kauttansa. Niin Pietarin kuin Paavalin kirjeissä on puhdas evankeliumi ja sanan opetus, sillä Jumala varjeli heidän opetuksensa puhtaina ja antoi opetuksen ja evankeliumin noudattaa Uuden Liiton järjestystä. Pietarin kirjeistä käy ilmi, että hänen evankeliuminsa perustui Uuden Liiton järjestykselle. Pietarin kirjeet osoittavat meille, että Pietari ja Jerusalemin seurakunta olivat päässeet eroon vanhan liiton järjestyksen hapatuksesta. Vaikka Pietari ja Paavali tekivätkin omat erheensä, niin meidän on muistettava se tosiasia, että he olivat Herran valitsemia apostoleja Herran työhön. Kukaan ihminen ei enää heidän jälkeensä saa samanlaista kunniaa kuin he saivat, koska Jumala soi heille armon kirjoittaa Jumalan sanan opetusta Raamattuun. Meillä kaikilla on vielä paljon opittavaa Jumalalta, Herralta Jeesukselta sekä myös Paavalilta ja Pietarilta.

Kun tutkit Uuden Testamentin kirjeitä, jotka Paavali, Pietari, Jaakob, Johannes jne. kirjoittivat, niin missään kohdassa heidän kirjeissään he eivät opeta eläinuhrien ja VL:n järjestyksen voimassaoloa Uuden Liiton järjestyksessä. Syy miksi he eivät kirjeissään kirjoittaneet Mooseksen lain ja uhrien uhraamisesta on yksinkertaisesti se, että Jumala kumosi vanhan liiton Uuden Liiton astuessa voimaan.

Apt 24:
17 Niin minä nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja.
18 Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut mitään väentungosta tai meteliä;

Jotkut opettavat, että Paavali osallistui vanhan liiton uhreihin koska Apt 24:17 sanoo, että Paavali tuli toimittamaan uhreja. Kun tutkimme tätä kohtaa alkukielen sekä Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin meille selviää, että Paavali ei tarkoittanut tässä kohdassa vanhan liiton eläinuhreja. Alkukielessä Apt 24:17 almu sana on eleemosune, joka tarkoittaa almua sekä lahjoitusta ja uhreja sana on prosfora, joka tarkoittaa uhrausta antaa lahja, uhrata uhri verettömästi tai eläinuhrin veren kautta, syntiuhri.

Paavali viittaa Apt 24:17 kohdassa apostolien tekojen 21 lukuun, jossa hän maksoi lahjaksi neljän miehen nasiirilupauksesta aiheutuvat kulut. Paavalin uhraus oli lahjan (lahjana rahaa) antaminen neljälle miehelle. sillä Paavali ei ehtinyt osallistua VT:n eläinuhreihin ja uhreja sana tarkoittaa myös Apt 24:17 lahjan antamista uhrina. Jos Paavali olisi osallistunut eläinuhreihin, niin hän olisi pilkannut ja tehnyt turhaksi Jeesuksen sovitustyön, mutta sitä hän ei ehtinyt tehdä, koska Jumala esti sen sallien Paavalin tulla juutalaisten kiinni ottamaksi. On siten täysin selvää, että alkukielen ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa Paavalin "uhri" oli lahja kulujen maksumiehenä, eikä eläinuhri.

Kun Paavali sanoi: Minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa; niin hän totta kai tarkoitti uskovansa kaiken mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettuna sekä Jeesus tiellä vaeltaen palvelevansa Jumalaa. Minäkin uskon kaiken olevan Jumalan sanan totuutta, joka on kirjoitettuna VT:ssa ja UT:ssa, mutta siitä huolimatta uskon VL:n olevan kumottu ja uskon Jumalaan Jeesuksen kautta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Uskon Paavalin ajattelevan samoin ja tuon esille siitä todisteet Jumalan sanan kautta.

Ef 2:
11 ¶ Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 ¶ Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Apostoli Paavali opetti, että Herra Jeesus on purkanut erottavan väliseinän juutalaisten ja pakanoiden välillä tehden niin juutalaiset kuin pakanat uskon kautta Häneen yhdeksi verensä kautta, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä (VL:n järjestys), luodakseen niin juutalaiset kuin pakanat yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Paavali opetti tässäkin kohden VL:n järjestyksen kumoutumista.

2 Kor 3:
4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
6 ¶ joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.
7 Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!

Paavali opetti, että olemme Uuden Liiton palvelijoita, ei kirjaimen mukaan, sillä kirjain kuolettaa mutta Henki tekee eläväksi. Paavali sanoo kuolettavan kirjaimen olevan kuoleman palvelutehtävää Mooseksen kautta (VL:n järjestys), mutta Hengen palvelutehtävän (UL:n järjestys) olevan kirkkautta katoavaisen kirjaimen palvelutehtävän (VL:n järjestys) rinnalla. Paavali ei opettanut ja noudattanut VL:n järjestystä, vaan Uuden Liiton järjestystä.

Fil 3:
5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,
6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.
7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ¶ ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

Apostoli Paavali kertoo olevansa israelilainen Benjaminin sukukuntaa, joka on ollut VL:n lakiin nähden fariseus, mutta se mikä oli hänelle voitto (VL:n laki), niin sen hän lukee Jeesuksen tähden tappioksi. Paavali tuo esille kuinka hän lukee kaiken tappioksi Herran Jeesuksen tuntemisen rinnalla, koska hän on menettänyt Jeesuksen tähden kaiken pitäen kaikkea roskana, että hän voittaisi Jeesuksen omakseen. Paavali jatkoi sanoen ettei hänessä havaittaisi omaa vanhurskautta, joka tulee laista (VL:n laki), vaan sen vanhurskauden, joka tulee Jeesuksen uskon kautta, Jumalasta uskon perusteella.

Kun tutkit tarkasti Fil 3:5-9 jakeet, niin huomaat, että Paavali piti VL:n järjestystä tappiona Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ainoa syy miksi Paavali kykeni sanomaan tällä tavalla johtui siitä, että Uusi Liitto Jeesuksen veressä kumosi VL:n järjestyksen uhreineen.

Gal 3:
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.
15 Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.
16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka on Kristus.
17 Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi.
18 Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
19 ¶ Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.

Paavali kertoo kuinka Aabrahamista neljänsadan kolmenkymmenen vuoden jälkeen Jumala antoi lakinsa Mooseksen kautta, eli vanhan liiton. Paavalin opetuksen mukaan Messias Jeesus tulee pakanoiden osaksi (myös juutalaisten) uskon kautta, jolloin saadaan luvattu Pyhä Henki. Paavali tuo esille kuinka vanha liitto ei voi kumota eikä mitätöidä Aabrahamin kautta annettua lupausta Messias Jeesuksesta, johon uskomalla saadaan Jumalan lapseus, koska Jumalan perintö Jeesuksessa ei tule lain (VL:n järjestys) kautta, vaan Aabrahamille annetun lupauksen kautta. Tämän jälkeen Paavali opettaa lain (VL:n järjestys) olevan voimassa vain siihen saakka kunnes tulee se siemen, jolle lupaus oli annettu. Jeesus oli lupauksen täyttymys ja kun Hän vuodatti verensä, kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista, niin Hänen verensä kautta VL:n järjestys uhreineen kumoutui ja sen tilalle astui Uuden Liiton järjestys.

Paavali ei todellakaan uskonut ja noudattanut VL:n järjestystä uhreineen. Jos luemme vain Shulamin esiin nostamat jakeet Shulamin selityksen kautta, niin eksymme luulemaan, että VL:n järjestys uhreineen olisi vielä voimassa. Mutta kun luemme Raamatun sanan sen kokonaisopetuksen valossa, niin ymmärrämme ja tiedämme ettei VL:n järjestys uhreineen ole enää voimassa sen jälkeen kun Messias Herra Jeesus kuoli ristillä, jonka seurauksena uskomalla Jeesukseen ja Hänen vereensä ihminen saa syntinsä anteeksi sekä voiman Pyhässä Hengessä tulla Jumalan lapseksi. Raamatun kokonaistodistuksen valossa Jerusalemin alkuseurakunta, Pietari ja muut seurakunnan johtavat veljet sekä Paavali eivät noudattaneet VL:n järjestystä ja lakeja.

Matt 27:
50 ¶ Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

Luuk 22:
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Temppelin esiripun repeytyminen kahtia ylhäältä alas asti Herran Jeesuksen kuoltua tapahtui syntien anteeksiantamiseksi Jeesuksen veren kautta, joka päätti vanhan liiton aikakauden ja aloitti Uuden Liiton aikakauden. Herran Jeesuksen veri ja Hänen kuolemansa sai aikaan sen, että kaikkeinpyhimmän esirippu repeytyi ylhäältä alas asti. Tämä oli Jumalan merkki vanhan liiton päättymisestä ja Uuden Liiton alkamisesta verenvuodatuksen (Jeesuksen uhrin) kautta. Vanhassa liitossa kerran vuodessa vain ylimmäinen pappi sai mennä kaikkeinpyhimpään, missä Herra ilmestyi ja puhui kahden kerubin välistä armoistuimen päältä. Heprealaiskirje kertoo, että meillä on Herran Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkeinpyhimpään. Herran Jeesuksen veri ja Hänen lihansa on esirippu, jonka kautta meillä on uskon kautta Häneen pääsy Jumalan luokse. Herran Jeesuksen kuolema ja esiripun repeytyminen lakkautti vanhan liiton sekä sen pappeus- ja uhrijärjestelmän.

Jos vanha liitto olisi jäänyt voimaan, niin Jumala ei olisi voinut repiä esirippua, mutta koska Hän repi esiripun rikki kahtia ylhäältä alas asti, niin se on Jumalan oma todistus siitä kuinka Jeesuksen veri ja uhri kumosi vanhan liiton järjestyksen. Raamatun todistus on kiistaton sille ettei vanhan liiton järjestys uhreineen ole enää voimassa Uuden Liiton aikakaudessa.

Joseph Shulam sanoo Paavalin esittäneen Festuksen Rooman kuvernöörin edessä Kesareassa saman puolustuksen kuin Sanhedrinin edessä Jerusalemissa: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan".

Shulam tuo esille sen kuinka Paavalin asenne temppeliin sekä hänen käyttäytymisensä olivat Mooseksen lain mukaiset (juutalaisten laki).

Roomassa keisari oli Jumalan asemassa, mutta Paavali ei kuitenkaan kehottanut ketään palvomaan keisaria tai pitämään häntä jumalana. Valehteliko Paavali kun hän sanoi ettei hän ole rikkonut keisaria vastaan? Hän ei valehdellut, sillä enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, eikä hän ollut Jumalan silmissä rikkonut keisaria vastaan. Samoin kun Paavali sanoi ettei ole rikkonut juutalaisten lakia eikä temppeliä vastaan, niin hän sanoi sen Jumalan edessä Jumalan näkökulmasta katsottuna, joka on antanut Uuden Liiton lakeineen niin juutalaisille kuin pakanoille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Kuten on tullut jo aikaisemmin moneen kertaan esille, niin Paavali ei opettanut ja noudattanut VL:n järjestystä uhreineen.

Paavalin kirjeiden opetus on selkeä ja kiistaton todiste sille ettei Paavali opettanut VL:n järjestyksen olevan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa. Kaikki mitä Paavali kirjoittaa UT:ssa laista on ymmärrettävä ja nähtävä tässä valossa, sillä Paavali ei suinkaan ollut ristiriidassa itsensä kanssa.

Johtopäätökset

Joseph Shulam kirjoittaa tekstinsä lopuksi yhteenvedon ja johtopäätöksen apostolien teoista liittyen Jerusalemin temppeliin ja temppelialueeseen. Hän sanoo että meidän tulisi kyetä tekemään tiettyjä huomioita todistusaineistosta. Huomautan tähän vielä sen, että Shulamin todistusaineisto on suppea, eikä se ole Raamatun kokonaisopetuksen mukainen.

Joseph Shulam sanoo: Alkuseurakunta ei nähnyt mitään ristiriitaa Jeshuan uhrin voimassaolon ja samanaikaisen temppelipalvonnan välillä. Jeshuan uhria on varmaankin pidetty temppelin uhrijärjestelmän loppuunsaattamisena tai täydellistymisenä, mutta ei sen kumoamisena.

Hebr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Joseph Shulamin opetus on toista evankeliumia, ei Raamatun evankeliumia. Hebrealaiskirjeen 8 luvussa on siteeraus Jeremia 31:31-34:sta. Raamatun sana niin VT:ssa kuin UT:ssa todistaa ja vahvistaa, että kun Jumala tekee Uuden Liiton Israelin ja Juudan (myös pakanoiden kanssa), niin Jumala ei tee heidän kanssansa samanlaista liittoa kuin Hän teki niiden kanssa, jotka Hän johdatti pois Egyptistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Uusi Liitto astuu voimaan, niin silloin vanha liitto kumoutuu, koska Uusi Liitto on perustettu paremmille lupauksille Herran Jeesuksen veren kautta.

KJV: kääntää alkutekstin mukaan tarkasti:

Heb 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebr 8:13 käännös suoraan alkutekstistä: Sillä sanoessaan uuden Hän teki ensimmäisen vanhaksi. Se mikä kuihtui ja tuli vanhaksi on valmis katomaan pois.

Hebr 8:13 jakeen viimeinen sana on kreikan UT:n tekstissä aphanismos, joka tarkoittaa pois katoamista, hävitystä ja tuhoa. Alkutekstin mukaan Vanha liitto kumoutui ja lakkautettiin kun Uusi Liitto astui voimaan Herran Jeesuksen sovitustyön myötä.

Tosin Hebr 8 luvussa on myös sellainen selkeä ulottuvuus, että kun se puhuu Jeremian kautta Israelin ja Juudan (myös pakanoiden) kanssa tehtävästä Uudesta Liitosta, niin silloin vanha liitto on lähellä häviämistä kun tämä profetia annettiin Jeremialle ja se lopullisesti kumoutuu kun Uusi Liitto asetetaan voimaan. Hebrealaiskirjeen kirjoitusajankohtana oli Uuden Liiton aikakausi, joka tarkoittaa sitä, että hebrealaiskirjeen kirjoitusajankohtana vanha liitto oli jo kumottu.

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

Hebrealaiskirje tuo selkeästi esille, että Jeesuksen kautta vanha liitto kumotaan (poistetaan) ja sen tilalle asetetaan Uusi ja parempi Liitto.

Joseph Shulam sanoo: Professori I. Yadin oli sitä mieltä, että heprealaiskirje oli kirjoitettu Essealaisyhteisön ryhmälle, jotka hyväksyivät Jeshuan Messiaaksi ja olivat pettyneitä ja epätoivoissaan lähes hyljätä heidän uskonsa. Jos professori Yadinin teoria on oikea, niin heprealaiskirjeen asenne Jerusalemin temppeliin heijastaa Kuolleen Meren lahkojen mielipiteitä. Nämä Essealaisyhteisön mielipiteet ovat voineet erota niiden fariseusten mielipiteistä, jotka tulivat uskoon.

Joseph Shulam lankeaa klassiseen syntiin siinä kun hän yrittää todistella muutaman jakeen kautta oppinsa oikeaksi (nekin on osittain väärin ymmärretty). Silloin kun ihminen ei halua uskoa koko Raamatun totuutta, niin hän pyrkii kumoamaan sellaiset kohdat, jotka sotivat hänen näkemystään vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Shulam vihjaa ettei heprealaiskirje ole ollenkaan Raamatullinen teksti, vaan Essealaisten lahkojen mielipide. Tällainen väite on röyhkeä väite ja synti Jumalaa vastaan.

Hebr 13:
22 Minä pyydän teitä, veljet: kestäkää tämä kehoituksen sana; sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut.
23 Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi; ja jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät.
24 Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiasta.
25 Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Hebrealaiskirjeessä oleva Timoteus on sama Timoteus, joka toimi ja palveli yhdessä Paavalin kanssa. Paavali ja Timoteus eivät kuuluneet Essealaisten yhteisöön, vaan samaan Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan yhdessä muiden Jeesuksen opetuslasten kanssa. Raamatun oma todistus on selvä siitä ettei hebrealaiskirje ole Essealaisten lahkojen kirjoittama, vaan Uuden Liiton Jumalan seurakunnan palvelijan kirjoittama kirje juutalaisille Jeesuksen uskoville ihmisille, jossa kumotaan selkeästi VL:n järjestys uhreineen. En sano varmaksi sitä kuka on hebrealaiskirjeen kirjoittaja, hän voi olla Paavali tai joku muu, mutta se on selvää, että hän oli Uuden Liiton Jumalan seurakunnan palvelija ja juutalainen Jeesukseen uskova ihminen.

Hebrealaiskirjeen kirjoittajan tervehdys Italian pyhiltä osoittaa sen, että kirje on kirjoitettu Italiassa, ehkä Roomassa. Tämäkin todistaa sen ettei kyse ole Essealaisesta yhteisöstä. Paavali oli Italiassa (Roomassa) ja sekin puoltaisi yhdessä Paavalin tyylisen tekstin kanssa, että Paavali oli hebrealaiskirjeen kirjoittaja.

Hebrealaiskirje on UT:n kaanoninen teksti, jonka on kirjoittanut juutalainen Messias Herraan Jeesukseen uskova ihminen. Hebrealaiskirjeen sanoma on selkeä siitä, että VL:n mukainen Jumalanpalvelusjärjestys on kumoutunut Herran Jeesuksen uhrin kautta, sillä Hänen verensä ja sovituksensa kautta alkoi Uuden Liiton aikakausi, päättäen vanhan liiton järjestyksen. Hebrealaiskirje on kirjoitettu juutalaisille Jeesukseen uskoville ihmisille, että he hylkäisivät VL:n asetukset eivätkä palaisi enää VL:n järjestykseen, uhreihin, pappeuteen jne. vaan palvelisivat Jumalaa uskon kautta Herrassa Jeesuksessa Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti.

Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa, että VL:n pappeus (sekä koko VL:n järjestys uhreineen) on kumoutunut lain muutoksen myötä, joka on tapahtunut Jeesuksen veren kautta Uuden Liiton astuessa voimaan Jumalan pelastushistoriassa.

Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, vaan Hän täytti sen eläen maan päällä synnittömän elämän, ollen täydellisesti kuuliainen kaikessa Jumalalle. Eläessään maan päällä Jeesus ei todellakaan kumonnut Jumalan lakia (VL:n laki), mutta Hänen verensä ja kuolemansa kautta tapahtui lain muutos, jonka seurauksena VL:n järjestys kumoutui sekä kaikki eläinuhrit kumoutuivat, koska Jeesuksen veri ja uhri on Uuden Liiton perustus, eikä Uudessa Liitossa ole enää mitään muuta uhria kuin Jeesuksen uhri.

Hebr 10:
1 ¶ Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä?
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä.
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Raamattu sanoo VL:n uhrien uhraamisen päättyneen, koska Herran Jeesuksen ruumiin uhri sovittaa ja pyhittää Hänen uskovat ihmiset kerta kaikkiaan, ja siksi VL:n järjestys poistettiin ja sen tilalle asetettiin Uuden Liiton järjestys. On räikeä ja röyhkeä harhaoppi väittää VL:n järjestyksen uhreineen olevan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa.

Joseph Shulam ratsastaa kahden liiton opilla, sillä hän uskoo niin vanhan liiton kuin Uuden Liiton olevan yhtä aikaa voimassa. Raamatun opetus todistaa selkeästi sen, että vanha liitto on kumoutunut Uuden Liiton astuessa voimaan.

Joseph Shulam sanoo: Meidän, jotka olemme sitoutuneet ensimmäisen vuosisadan seurakunnan, Uuden Testamentin seurakunnan, ennalleen asettamiseen, tai jotka olemme vain uskollisia Jumalan totuuden Sanalle, on pidettävä kiinni niistä tosiasioista, joista UT kertoo. Emme saa ryhtyä rakentamaan sellaisia aitoja Jumalan Sanan ympärille, jotka saavat koko ennalleen asettamisajatuksen näyttämään farssilta. Meidän on pysyttävä avoimina sille ajatukselle, että haluamme kaikissa asioissa olla kuten ensimmäisen vuosisadan seurakunta niin kuin se on kuvattu koko UT:ssa ja etenkin Apostolien teoissa. Apostolit kävivät juutalaisessa synagogassa joka sapatti diasporassa ollessaan, ja Jerusalemissa ollessaan he menivät Temppeliin, jonne he kokoontuivat rukoilemaan Jumalaa ja Messiasta. He pitivät juutalaiset juhlat ja tavat, ja ottivat seuraansa pakanaveljensä ja -sisarensa tasavertaisina ollen yhtä Jumalan Kuningaskunnassa. Mielestäni meidän tulee ottaa huomioon nämä seikat, kun puhumme Vanhan Testamentin seurakunnan ennalleen asettamisesta.

Joseph Shulam uskoo Jumalan ennallistavan seurakunnan alkuperäiseen alkuseurakunnan uskoon sekä vanhan liiton seurakunnan ennalleen asettamiseen. Tämän seurauksena Shulam uskoo VL:n järjestyksen uhreineen kuuluvan Uuden Liiton ennallistamiseen. Shulamin opetus on totuudesta pois poikkeaminen eli eksytys. Shulamin eksytys on siinä kun hän muutaman jakeen opin kautta pyrkii yhdistämään vanhan ja Uuden Liiton yhtä aikaa voimassa oleviksi. Raamatun kokonaisopetuksen valossa Joseph Shulam on eksyttäjä ja väärän evankeliumin julistaja.

Jumala tulee todellakin ennallistamaan seurakunnan alkuseurakunnan kaltaiseen tilaan, mutta Uuden Liiton järjestyksen mukaan, johon ei kuulu VL:n järjestys, koska Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen uhreineen.

Hebr 7:27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä.

Hebr 9:12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Hebr 10:10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Shulamin kaltainen opetus VL:n ja UL:n yhdistämisestä on suuri eksytys koskien mm. seurakunnan ennallistamista sekä ennen kaikkea se halventaa Jeesuksen uhria.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen uhrin olevan ainoa hyväksytty syntiuhri, joka johtaa Häneen uskovat pyhitykseen. Joseph Shulam nostaa Jeesuksen uhrin rinnalle VL:n uhrit, joka tarkoittaa sitä, että hänelle ei riitä Jeesuksen uhri pyhitykseen, vaan sen lisäksi tarvitaan VL:n uhrit sekä järjestys. Tästä ei ole enää kuin lyhyt askel sellaisen harhaopin julistamiseen, että VL:n eläinuhreille annetaan se voima ja vaikutus, jonka VT opettaa niillä olevan. Tällaisen opin muodostuminen olisi johdonmukaista kehitystä Shulamin opetuksen kanssa.

Room 3:
30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.
31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

1 Kor 9:
20 ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset;
21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

Paavali opetti ettei usko tee mitättömäksi Jumalan lakia, sillä uskon kautta Jumalan laki vahvistetaan. Paavali ei tällä tarkoita tietenkään VL:n järjestyksen mukaista lakia, koska se on kumottu Uudessa Liitossa. Paavalin tarkoittama lain vahvistaminen tarkoittaa Kristuksen lakia (Jeesuksen lakia), joka tarkoittaa Uuden Liiton mukaisen Jumalan lain voimassaoloa, jonka mukaan kaikki Kymmenen Käskyä ovat voimassa sekä ne VL:n käskyt joiden mainitaan olevan voimassa UL:n järjestyksessä sekä sen lisäksi Uuden Liiton mukana tulleet käskyt, joita ei ole ollut olemassa VL:n järjestyksessä (esim. Jeesuksen uhri, kuninkaallinen papisto, uskova on Jumalan temppeli jne.).

Paavali opetti korinttolaisille olevansa juutalaisille ikään kuin lain (VL:n laki ja järjestys) alainen, vaikka hän itse ei olekaan lain alainen (VL:n laki ja järjestys), voittaakseen lain alaiset juutalaiset Messias Jeesukselle. Paavali sanoo kuitenkin ettei hän ole ilman Jumalan lakia, sillä hän on Kristuksen laissa, joka tarkoittaa Jumalan lain voimassa olemista Uuden Liiton järjestyksen mukaan, joka on kumonnut vanhan liiton järjestyksen uhreineen.

Paavali siis omin sanoin toi esille selkeästi ettei hän ole enää VL:n lakien ja järjestyksen alainen, koska hän palvelee Jumalaa uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Jumalan laki ei ole hänelle VL:n laki, vaan Kristuksen laki, joka tarkoittaa Uuden Liiton järjestyksen mukaisen Jumalan lain voimassa olemista. Täten on myös selvää, että Apt 21 luvussa Aasian juutalaiset olivat ihan oikeassa sanoessaan Paavalin opettavan kaikkialla kaikkia ihmisiä toimimaan vastoin juutalaisten lakeja (VL:n laki), koska Paavali opetti kaikkialla, että Messias Jeesuksessa vanhan liiton järjestys on kumottu.

Room 2:17 ¶ Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi

Room 6:
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

Roomalaiskirje paljastaa meille, että Roomaan seurakunnassa oli niin pakanauskovia kuin juutalaisia Jeesukseen uskovia ihmisiä. Paavali opetti Rooman seurakunnan uskoville, niin juutalaisille kuin pakanoille etteivät he ole enää lain alla (VL:n laki ja järjestys), vaan armon alla, koska Jeesuksen kautta on tullut armo ja totuus (UL:n järjestys). Tämäkin kohta todistaa sen, että Paavali opetti kaikkialla kaikkia ihmisiä luopumaan VL:n laista sanoen ettei se ole enää voimassa.

Matt 9:
10 Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.
11 Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?"
12 Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
13 Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: ‘Laupeutta minä tahdon enkä uhria’. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä (parannukseen)." (Suluissa on alkutekstin mukaan sana parannukseen, joka puuttuu 33/38 käännöksestä)

Hoos 6:
4 ¶ Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste?
5 Sentähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo.
6 Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;
7 mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton: siinä he ovat olleet minulle uskottomat.

Fariseukset olivat kiintyneet sydämessään lain ulkoiseen noudattamiseen uhrien ja muiden sääntöjen kautta, mutta he eivät ymmärtäneet lain päämäärää, joka on laupeus (Jumalan tunteminen), eikä uhrien uhraaminen. Siksi Herra Jeesus sanoi, että fariseusten tulisi mennä tutkimaan Jumalan sanan opetusta sekä oppia ymmärtämään Raamatun sanan kautta Jumalan tahtovan enemmän laupeutta kuin uhria.

Jumala toi esille Hoosean kautta kuinka Hän haluaa enemmän laupeutta ja Jumalan tuntemista kuin uhreja. Uhrijärjestelmä (VL:n eläinuhrit sekä sitä aikaisemmin olleet eläinuhrit) eivät ole olleet koskaan Jumalan lopullinen suunnitelma, vaan tilapäinen ratkaisu syntien sovittamiselle. Herran Jeesuksen uhrin kautta VL:n eläinuhrit lakkautettiin ja Herran Jeesuksen kautta on mahdollista myös päästä syvälliseen Jumalan tuntemiseen, koska Herran Jeesuksen kautta on tullut armo ja totuus. Herran Jeesuksen kautta tuli lopullinen ratkaisu syntien sovittamiselle. Herran Jeesuksen kautta Jumala kumosi VL:n tilapäisen ratkaisun, koska Herran Jeesuksen kautta astui voimaan Uusi ja parempi Liitto, joka perustuu parempaan lupaukseen Herran Jeesuksen veren kautta.

Mark 15:
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

Miksi Jumala rikkoi esiripun, tekikö Hän sen sen takia, että rikkinäinen esirippu oli merkki VL:n järjestyksen säilyttämisestä tai VL:n järjestyksen kumoutumisesta? Jos olemme rehellisiä sydämissämme, niin rikkoutunut esirippu tarkoittaa VL:n järjestyksen lakkauttamista, sillä rikkinäinen esirippu ei viestitä asiaintilan säilyttämisestä ennallaan, vaan viestittää VL:n kumoutumisesta. Jumala itse valitsi esiripun repeytymisen (jonka Hän itse rikkoi) olevan tapa ja merkki, jolla Hän ensimmäiseksi ilmoittaa vanhan liiton kumoutumisesta ja Uuden Liiton aikakauden alkamisesta (Jer 31:31-33). Meidän tulisi hyväksyä Hänen päätöksensä, eikä vastustaa ja kapinoida Jumalan omia asetuksia ja määräyksiä.

Luuk 22:
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Esiripun repeytyminen Jeesuksen veren kautta aukaisi tien Uuteen Liittoon päättäen vanhan liiton järjestyksen. Esiripun repeytyminen johti lain muutokseen sekä vanhan liiton pappeuden ja koko sen järjestyksen lakkauttamiseen.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Hebr 8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Hebr 10:
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Raamatun sana heprealaiskirjeessä sanoo selkeästi, että vanhan liiton pappeuden muuttuminen aiheutti lain muutoksen. Tämä tarkoittaa vanhan liiton pappeuden ja eläinuhrien lakkauttamista ja lain muutos tarkoittaa vanhan liiton järjestyksen lakkauttamista, sillä Jumalan laki toimii ja on voimassa nykyään Uuden Liiton järjestyksen mukaan, eikä vanhan liiton järjestys kuulu enää millään tavalla Uuden Liiton järjestykseen. Heprealaiskirjeen sanoma juutalaisille Messias Jeesukseen uskoville on vanhan liiton lakkauttaminen ja Uuden Liiton voimassa oleminen Messias Jeesuksen veren ja uhrin kautta.

Lopuksi haluan sanoa kaikille, että pysykäämme Uuden Liiton mukaisessa uskon järjestyksessä, koska Jumala kumosi vanhan liiton Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Juutalainen alkuseurakunta kunnioitti juutalaisia sekä piti temppeliä arvossa, mutta alkuseurakunta ei kuitenkaan uskonut VT:n järjestyksen olevan voimassa, koska Uusi liitto kumosi vanhan liiton. Uskokaamme mekin Jumalan armosta samalla tavalla kuin alkuseurakunta uskoi.

 

 

Petri Paavola 13.8.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
netivyah.org/article/the-early-believers-in-yeshua-the-second-temple

 

eXTReMe Tracker