Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Juutalaisista alkuseurakunnan uskovista

 

(Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Alkuseurakunta ja juutalaisuus)

Ennen kuin kirjoitan itse aiheesta sen enempää, niin haluan tuoda alkusanojen kautta muutamia tärkeitä asioita esille, jotka on hyvä tiedostaa ennen kuin lukee minun kirjoitukseni. Minä en kannata ns. kirkollista korvausteologiaa, joka opettaa kirkon korvanneen juutalaiset Jumalan kansana. Jumala ei hylännyt juutalaista kansaa Uuden Liiton aikakauden astuessa voimaan. Uuden Liiton ensimmäinen seurakunta näki päivävalon Jerusalemissa, kun Jumala vuodatti Henkensä opetuslapsien sydämiin helluntaipäivänä. Ensimmäinen Uuden Liiton seurakunta koostui juutalaisista Jeesukseen (Jeshua) uskovista ihmisistä. Jumala ei ole todellakaan hylännyt juutalaisia, eikä tule koskaan hylkäämään ja siitä todistuksena tulee olemaan lopunajassa juutalaisen jäännöksen pelastuminen, kun jäljelle jäänyt kolmasosa juutalaisista vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Tiedän sen että kirjoitukseni tulee aiheuttamaan todella voimakkaita reaktioita sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka uskovat Shulamin edustavan aitoa ja alkuperäistä UL:n sanomaa ja opetusta. Minua on syytetty antisemitismistä useammankin kerran kun olen tuonut esille Shulamin opetuksen ongelmakohtia. Minä en ole antisemitisti, vaan päinvastoin siunaan sydämessäni Israelia ja rukoilen rauhaa (Jumalan rauhaa Jeesuksen kautta) Jerusalemille Raamatun sanan kehotuksen mukaisesti. 

En myöskään kirjoita sen tähden, että olisin kiistojen kipeä ja riidanhaluinen, sillä riita ja tora ovat synnin hedelmää, ei Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamaa hedelmää. Motiivini tämän kirjoituksen kirjoittamiseen on ainoastaan se että Herran Jeesuksen sovituskuolema ja uhri on kumonnut vanhan liiton järjestyksen uhreineen ja Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumala asetti Uuden ja paremman Liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Välimies Jumalan ja ihmisten välillä (Hebr 8:6).

Jumala on myös itse sanassaan antanut vanhan liiton uskoville profeetallisen ilmoituksen, että Hän tulee kumoamaan vanhan liiton asettamalla sen tilalle Uuden Liiton:

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jokainen ihminen, joka sanoo, opettaa tai uskoo vanhan liiton olevan vielä voimassa Uuden Liiton aikakaudessa on kapinassa Jumalaa vastaan. Tällainen kapinallinen henkilö vastustaa Jumalan omaa ilmoitusta vanhan liiton kumoutumisesta. Rukoukseni ja toiveeni on, että jokainen ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi, mutta uskoo vanhan liiton olevan vielä voimassa, luopuisi kapinastaan Jumalaa kohtaan ja uskoisi Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa (Uuden Liiton järjestyksen mukaan).

Alla olevassa Paavalin Galatalaiskirjeen kohdassa hän tuo esille sen kuinka jokainen joka perustaa suhteensa Jumalaan lain tekoihin (VL:n järjestys) Uuden Liiton aikakaudessa on kirouksen alainen, ellei hän pysy ja pidä kaikkea mitä lain kirjassa on kirjoitettuna. Koska kukaan ihminen ei pysty pitämään koko lakia sekä Herra Jeesus on kumonnut VL:n järjestyksen ja VL:n lakijärjestyksen noudattaminen tuo kirouksen uskovan ihmisen elämään, niin se kertokoon ja puhukoon kaiken siitä mikä on motiivini tämän kirjoituksen kirjoittamiseen.

Gal 3:
1 ¶ Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
2 Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
3 Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?
4 Niin paljonko olette turhaan kärsineet? -jos se on turhaa ollut.
5 Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,
6 ¶ samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"?
7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi".
9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.
10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".

 

 

Petri Paavola

 


 

 

eXTReMe Tracker