Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Apt 21 luku Paavali ja puhdistautuminen sekä uhrit

 

(Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Alkuseurakunta ja juutalaisuus)

Joseph Shulam tuo esille Apt 21:26-29 kohdan, jossa Paavali meni juutalaisten miesten kanssa puhdistautumaan sekä aikoi puhdistautumispäivien jälkeen osallistua uhrin uhraamiseen.

Kyseessä oli nasiirilupaus ja siihen liittyvä uhri.

Shulam kirjoittaa kuinka Jerusalemin vanhimmat sanoivat Paavalille Jerusalemin seurakunnan koostuvan tuhansista uskoontulleista juutalaisista, jotka kiivailevat lain (Torah) puolesta. Shulamin mukaan he sanoivat tämän Paavalille muokatakseen maaperää ryhtyessään kertomaan huhuista koskien Paavalia, jonka sanotaan opettavan juutalaisia kääntymään pois Mooseksesta. Shulam kirjoitti, että tällaisten puheiden loppumiseksi Jaakob ehdotti Paavalille, että hän puhdistautuisi eräiden miesten kanssa todistukseksi sille ettei näissä jutuissa ole mitään perää, vaan että Paavali elää kuuliaisena laille.

Shulam kirjoitti, että vanhimmat pelkäsivät Jerusalemin seurakunnan reaktiota Paavalia koskevaan huhuun, että hän opettaa juutalaisia olemaan ympärileikkaamatta lapsiaan ja vähät välittämään Mooseksen laista.

Shulamin mukaan Jerusalemin seurakunta näki temppeliin menemisen sekä osallistumisen puhdistautumisvaloihin testinä uskollisuudesta ja oikeaoppisuudesta uskosta Jeesukseen. Shulam tuo esille kuinka Paavalin temppeliin meneminen sekä näiden miesten puhdistautumisvalojen maksaminen olisi todiste Jerusalemin seurakunnalle ettei Paavalia koskevissa huhuissa olisi mitään perää, eikä hän opettanut juutalaisia Mooseksen lakia vastaan.

Shulam kirjoitti alkuseurakunnan Jerusalemissa katsovan temppelien rituaaleilla olevan arvovaltaisen aseman heidän uskonsa luotettavuudessa Jumalaan ja Hänen Messiaaseen. Shulamin mukaan Jerusalemin alkuseurakunta kävi säännöllisesti temppelissä osallistuen normaaleihin juutalaisiin tapoihin niin kuin koko Israel teki siihen aikaan.

Shulam tuo esille kuinka jotkut kristityt kommentaattorit sanovat Paavalin suostumisen Jaakobin pyyntöön ollen Paavalin uskon heikkoutta. Shulamin mukaan oli kyse Paavalin sitoutuneisuudesta temppeliin ja laissa mainittuihin uskon juutalaisiin normeihin. Shulam tuo esille kuinka Paavali monta kertaa tämän (Apt 21 luku) jälkeen toistaa väitteen: ”Uskon kaiken mikä on lain kanssa yhtäpitävää ja mikä on kirjoitettu profeetoissa.”

Shulam kirjoittaa kuinka Jeesuksen apostolit kävivät temppelissä, uhrasivat uhreja ja antoivat raha-lahjoja temppelissä. Shulam tuo esille kuinka Paavali Apt 24:14-18:ssa sanoo uskovansa kaiken mikä on lain kanssa yhteneväistä ja mikä on kirjoitettu profeetoissa sekä että Paavali tuli Jerusalemiin tuomaan kansalleen lahjoja köyhille sekä toimittamaan uhreja.

Jos lukee Raamatusta ainoastaan Shulamin esiin nostamat Raamatun kohdat lukien ne vielä Shulamin selityksen kautta, niin silloin voi hyvinkin päätyä sellaisiin johtopäätöksiin mihin Shulam päätyi. Jos lukee Raamattua laajemmin ja antaa Raamatun selittää itse itseänsä, niin silloin Shulamin selitys ontuu sekä antaa väärän kuvan alkuseurakunnan uskovien uskosta Jumalaan Herran Jeesuksen kautta.

Se on totta, että Paavali aikoi puhdistautumisen jälkeen (Apt 21 luku) osallistua VL:n uhriin:

Apt 21:
26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän pyhäkköön ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.
27 ¶ Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.

Raamattu sanoo, että kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä ja uhri pitäisi toimittaa, niin Aasiasta tulleet juutalaiset näkivät Paavalin temppelissä ja kiihottivat kansan Paavalia vastaan. Raamatun mukaan uhriin vaadittavat seitsemän päivää eivät olleet vielä täyttäneet, joka tarkoittaa sitä ettei Paavali ehtinyt osallistua uhraamiseen. Itse uskon siten, että Jumala esti Paavalin lankeamisen VL:n uhriin sallimalla Paavalin joutua juutalaisten kiinni ottamaksi, jonka seurauksena Paavali ei ehtinyt osallistua VL:n uhrin uhraamiseen. Raamatun sanan todistus on kiistaton siinä ettei hän ehtinyt uhraamaan VL:n uhria Apt 21 luvussa.

Aasian juutalaiset eivät uskoneet Paavalin noudattavan koko VL:n lakia siitäkään huolimatta, että Jerusalemin seurakunta pyrki antamaan Paavalista sellaisen kuvan, että hän olisi noudattanut koko VL:n lakia. Aasian juutalaisilla oli tieto siitä, että Paavali opettaa kaikkialla juutalaisia toimimaan VL:n lakia vastaan. Tästä syystä he kiihottivat juutalaiset Paavalia vastaan. Raamattu (VL:n laissa) sanoo ettei saa antaa väärää todistusta sekä asiat on vahvistettava kahden ja kolmen todistajan kautta, sillä olkoon rikkomus tai synti mikä tahansa, niin yhden ihmisen todistus ei ole pätevä. Koska Aasian juutalaiset noudattivat VL:n lakia, niin he eivät saaneet valehdella Paavalia vastaan, vaan heidän täytyi puhua totta hänestä. Tämä seikka monen muun seikan kanssa todistaa sen, että Paavali ei noudattanut koko VL:n lakia. Tuon myöhemmin esille lisää todisteita siitä ettei Paavali uskonut eikä opettanut VL:n järjestyksen ja lain olevan voimassa Uuden Liiton järjestyksessä.

Jerusalemissa oli tosiaankin tuhansia Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka kiivailivat VL:n lakien ja uhrien puolesta. Näen tämän johtuvan siitä, että oli menossa sydänten siirtymäkausi vanhasta liitosta Uuteen Liittoon, jolloin Jerusalemin alkuseurakunta takkusi tämän asian kanssa, mutta esim. Pietarin kirjeissä ei ole enää edes pientä vihjettä judaismin ja VL:n järjestyksen ja uhrien suosimisesta.

Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään valituille muukalaisille, eli juutalaisille Jeesukseen uskoville ihmisille, jotka asuivat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Pietari kirjoittaa kirjeessään, että (tarkoittaen juutalaisia), Jumalan edeltätietämisen mukaan he ovat valitut Herran Jeesuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Pietari jatkoi sanoen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

Pietari jatkoi sanoen: Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.

Pietarin kirjeessä (ja kirjeissä) ei ole mainintaa VL:n lakien ja järjestyksen noudattamisesta, mutta hän viittaa ettei heitä (juutalaiset uskovat) ole lunastettu isiltä perityn vaelluksen (VL:n järjestys ja laki) kautta, vaan Jeesuksen kalliin veren kautta. Pietari oli juutalaisten apostoli, mutta hän ei opettanut kirjeissään kertaakaan, että juutalaisten Jeesukseen uskovien ihmisten täytyy noudattaa Mooseksen lakia sekä uhrata uhreja. Pietarin kirje (kirjeet) todistaa  selvästi, että Jumala puhdisti ja erotti Jerusalemin seurakunnan johtajien uskovien sydämet VL:n järjestyksen noudattamisesta sekä johdatti Jeesuksen Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti olemaan heidän sydämensä keskipiste. Kun Raamattua lukee kokonaisuudessaan, niin on selvää ettei VL:n järjestyksen noudattaminen kuulu Uuden Liiton uskoville.

Gal 2:
11 ¶ Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.
12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,

13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.
14 Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"
15 Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;
16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.
17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!
18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja.
19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Galatalaiskirjeessä Paavali tuo esille kuinka Keefas (Pietari) oli langennut ulkokultaisuuden syntiin. Paavali sanoi ettei Pietari ja veljet vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, koska hän juutalaisena noudatti pakanain tapoja eikä juutalaisten ja kuinka Pietari pakotti pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja sen tähden koska Pietari pelkäsi juutalaisia. Tässä kohtaa Raamattu todistaa ettei Pietarikaan noudattanut juutalaisten tapoja, mutta tietyissä tilanteissa juutalaisten pelon tähden Pietari opetti jopa pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja. Tässä valossa on selvää, että Apt 21 luvussa Jerusalemin seurakunnassa myös Pietari ja muut vanhimmat juutalaisten pelon tähden kehottivat Paavalia osallistumaan VL:n uhriin. Se ei ollut Jumalan käsky osallistua VL:n uhriin, vaan miesten kehotus, jotka pelkäsivät juutalaisia.

Paavali toi esille Pietarille ettei kukaan ihminen, ei juutalainen eikä pakana tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, koska mikään liha ei tule vanhurskaaksi lain teoista. Paavali toi myös sen esille, että jos uudestaan rakennan sen (VL:n järjestys), minkä olen hajottanut maahan, osoitan olevani lain rikkoja. Tällä Paavali tarkoitti sitä, että jos VL:n kumottu järjestys uudelleen rakennetaan, niin silloin rikomme Uuden Liiton lakia ja järjestystä vastaan. Paavali sanoi, että minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Uskon Paavalin tarkoittaneen sitä, että Kristuksen lain (Herran Jeesuksen) kautta hän on kuollut pois VL:n järjestyksestä ja laista, sillä Kristuksen laki on yhtä kuin Jumalan laki Uuden Liiton järjestyksen mukaan.

Pietari oli langennut ulkokultaisuuteen eikä vaeltanut suoraan evankeliumin totuuden mukaan. Paavali lankesi Apt 21 luvussa. Raamattu on rehellinen kirja, koska se paljastaa meille niin Paavalin kuin Pietarin erehdyksen. Raamattu opettaa että Jumala yksin on synnitön, erehtymätön sekä täydellinen. Paavalin ja Pietarin erehdykset olivat inhimillisiä, sillä jokainen uskova erehtyy joskus jossakin. Huolimatta heidän erheistään Jumala antoi puhtaan evankeliumin heidän kauttansa. Niin Pietarin kuin Paavalin kirjeissä on puhdas evankeliumi ja sanan opetus, sillä Jumala varjeli heidän opetuksensa puhtaina ja antoi opetuksen ja evankeliumin noudattaa Uuden Liiton järjestystä. Pietarin kirjeistä käy ilmi, että hänen evankeliuminsa perustui Uuden Liiton järjestykselle. Pietarin kirjeet osoittavat meille, että Pietari ja Jerusalemin seurakunta olivat päässeet eroon vanhan liiton järjestyksen hapatuksesta. Vaikka Pietari ja Paavali tekivätkin omat erheensä, niin meidän on muistettava se tosiasia, että he olivat Herran valitsemia apostoleja Herran työhön. Kukaan ihminen ei enää heidän jälkeensä saa samanlaista kunniaa kuin he saivat, koska Jumala soi heille armon kirjoittaa Jumalan sanan opetusta Raamattuun. Meillä kaikilla on vielä paljon opittavaa Jumalalta, Herralta Jeesukselta sekä myös Paavalilta ja Pietarilta.

Kun tutkit Uuden Testamentin kirjeitä, jotka Paavali, Pietari, Jaakob, Johannes jne. kirjoittivat, niin missään kohdassa heidän kirjeissään he eivät opeta eläinuhrien ja VL:n järjestyksen voimassaoloa Uuden Liiton järjestyksessä. Syy miksi he eivät kirjeissään kirjoittaneet Mooseksen lain ja uhrien uhraamisesta on yksinkertaisesti se, että Jumala kumosi vanhan liiton Uuden Liiton astuessa voimaan.  

Apt 24:
17 Niin minä nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja.
18 Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut mitään väentungosta tai meteliä;

Jotkut opettavat, että Paavali osallistui vanhan liiton uhreihin koska Apt 24:17 sanoo, että Paavali tuli toimittamaan uhreja. Kun tutkimme tätä kohtaa alkukielen sekä Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin meille selviää, että Paavali ei tarkoittanut tässä kohdassa vanhan liiton eläinuhreja. Alkukielessä Apt 24:17 almu sana on eleemosune, joka tarkoittaa almua sekä lahjoitusta ja uhreja sana on prosfora, joka tarkoittaa uhrausta antaa lahja, uhrata uhri verettömästi tai eläinuhrin veren kautta, syntiuhri.

Paavali viittaa Apt 24:17 kohdassa apostolien tekojen 21 lukuun, jossa hän maksoi lahjaksi neljän miehen nasiirilupauksesta aiheutuvat kulut. Paavalin uhraus oli lahjan (lahjana rahaa) antaminen neljälle miehelle. sillä Paavali ei ehtinyt osallistua VT:n eläinuhreihin ja uhreja sana tarkoittaa myös Apt 24:17 lahjan antamista uhrina. Jos Paavali olisi osallistunut eläinuhreihin, niin hän olisi pilkannut ja tehnyt turhaksi Jeesuksen sovitustyön, mutta sitä hän ei ehtinyt tehdä, koska Jumala esti sen sallien Paavalin tulla juutalaisten kiinni ottamaksi. On siten täysin selvää, että alkukielen ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa Paavalin "uhri" oli lahja kulujen maksumiehenä, eikä eläinuhri.

Kun Paavali sanoi: Minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa; niin hän totta kai tarkoitti uskovansa kaiken mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettuna sekä Jeesus tiellä vaeltaen palvelevansa Jumalaa. Minäkin uskon kaiken olevan Jumalan sanan totuutta, joka on kirjoitettuna VT:ssa ja UT:ssa, mutta siitä huolimatta uskon VL:n olevan kumottu ja uskon Jumalaan Jeesuksen kautta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Uskon Paavalin ajattelevan samoin ja tuon esille siitä todisteet Jumalan sanan kautta.

Ef 2:
11 ¶ Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 ¶ Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Apostoli Paavali opetti, että Herra Jeesus on purkanut erottavan väliseinän juutalaisten ja pakanoiden välillä tehden niin juutalaiset kuin pakanat uskon kautta Häneen yhdeksi verensä kautta, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä (VL:n järjestys), luodakseen niin juutalaiset kuin pakanat yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Paavali opetti tässäkin kohden VL:n järjestyksen kumoutumista.

2 Kor 3:
4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
6 ¶ joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.
7 Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!

Paavali opetti, että olemme Uuden Liiton palvelijoita, ei kirjaimen mukaan, sillä kirjain kuolettaa mutta Henki tekee eläväksi. Paavali sanoo kuolettavan kirjaimen olevan kuoleman palvelutehtävää Mooseksen kautta (VL:n järjestys), mutta Hengen palvelutehtävän (UL:n järjestys) olevan kirkkautta katoavaisen kirjaimen palvelutehtävän (VL:n järjestys) rinnalla. Paavali ei opettanut ja noudattanut VL:n järjestystä, vaan Uuden Liiton järjestystä.

Fil 3:
5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,
6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.
7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ¶ ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

Apostoli Paavali kertoo olevansa israelilainen Benjaminin sukukuntaa, joka on ollut VL:n lakiin nähden fariseus, mutta se mikä oli hänelle voitto (VL:n laki), niin sen hän lukee Jeesuksen tähden tappioksi. Paavali tuo esille kuinka hän lukee kaiken tappioksi Herran Jeesuksen tuntemisen rinnalla, koska hän on menettänyt Jeesuksen tähden kaiken pitäen kaikkea roskana, että hän voittaisi Jeesuksen omakseen. Paavali jatkoi sanoen ettei hänessä havaittaisi omaa vanhurskautta, joka tulee laista (VL:n laki), vaan sen vanhurskauden, joka tulee Jeesuksen uskon kautta, Jumalasta uskon perusteella.

Kun tutkit tarkasti Fil 3:5-9 jakeet, niin huomaat, että Paavali piti VL:n järjestystä tappiona Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ainoa syy miksi Paavali kykeni sanomaan tällä tavalla johtui siitä, että Uusi Liitto Jeesuksen veressä kumosi VL:n järjestyksen uhreineen.

Gal 3:
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.
15 Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.
16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka on Kristus.
17 Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi.
18 Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
19 ¶ Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.

Paavali kertoo kuinka Aabrahamista neljänsadan kolmenkymmenen vuoden jälkeen Jumala antoi lakinsa Mooseksen kautta, eli vanhan liiton. Paavalin opetuksen mukaan Messias Jeesus tulee pakanoiden osaksi (myös juutalaisten) uskon kautta, jolloin saadaan luvattu Pyhä Henki. Paavali tuo esille kuinka vanha liitto ei voi kumota eikä mitätöidä Aabrahamin kautta annettua lupausta Messias Jeesuksesta, johon uskomalla saadaan Jumalan lapseus, koska Jumalan perintö Jeesuksessa ei tule lain (VL:n järjestys) kautta, vaan Aabrahamille annetun lupauksen kautta. Tämän jälkeen Paavali opettaa lain (VL:n järjestys) olevan voimassa vain siihen saakka kunnes tulee se siemen, jolle lupaus oli annettu. Jeesus oli lupauksen täyttymys ja kun Hän vuodatti verensä, kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista, niin Hänen verensä kautta VL:n järjestys uhreineen kumoutui ja sen tilalle astui Uuden Liiton järjestys.

Paavali ei todellakaan uskonut ja noudattanut VL:n järjestystä uhreineen. Jos luemme vain Shulamin esiin nostamat jakeet Shulamin selityksen kautta, niin eksymme luulemaan, että VL:n järjestys uhreineen olisi vielä voimassa. Mutta kun luemme Raamatun sanan sen kokonaisopetuksen valossa, niin ymmärrämme ja tiedämme ettei VL:n järjestys uhreineen ole enää voimassa sen jälkeen kun Messias Herra Jeesus kuoli ristillä, jonka seurauksena uskomalla Jeesukseen ja Hänen vereensä ihminen saa syntinsä anteeksi sekä voiman Pyhässä Hengessä tulla Jumalan lapseksi. Raamatun kokonaistodistuksen valossa Jerusalemin alkuseurakunta, Pietari ja muut seurakunnan johtavat veljet sekä Paavali eivät noudattaneet VL:n järjestystä ja lakeja.

Matt 27:
50 ¶ Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

Luuk 22:
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Temppelin esiripun repeytyminen kahtia ylhäältä alas asti Herran Jeesuksen kuoltua tapahtui syntien anteeksiantamiseksi Jeesuksen veren kautta, joka päätti vanhan liiton aikakauden ja aloitti Uuden Liiton aikakauden. Herran Jeesuksen veri ja Hänen kuolemansa sai aikaan sen, että kaikkeinpyhimmän esirippu repeytyi ylhäältä alas asti. Tämä oli Jumalan merkki vanhan liiton päättymisestä ja Uuden Liiton alkamisesta verenvuodatuksen (Jeesuksen uhrin) kautta. Vanhassa liitossa kerran vuodessa vain ylimmäinen pappi sai mennä kaikkeinpyhimpään, missä Herra ilmestyi ja puhui kahden kerubin välistä armoistuimen päältä. Heprealaiskirje kertoo, että meillä on Herran Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkeinpyhimpään. Herran Jeesuksen veri ja Hänen lihansa on esirippu, jonka kautta meillä on uskon kautta Häneen pääsy Jumalan luokse. Herran Jeesuksen kuolema ja esiripun repeytyminen lakkautti vanhan liiton sekä sen pappeus- ja uhrijärjestelmän.

Jos vanha liitto olisi jäänyt voimaan, niin Jumala ei olisi voinut repiä esirippua, mutta koska Hän repi esiripun rikki kahtia ylhäältä alas asti, niin se on Jumalan oma todistus siitä kuinka Jeesuksen veri ja uhri kumosi vanhan liiton järjestyksen. Raamatun todistus on kiistaton sille ettei vanhan liiton järjestys uhreineen ole enää voimassa Uuden Liiton aikakaudessa.

Joseph Shulam sanoo Paavalin esittäneen Festuksen Rooman kuvernöörin edessä Kesareassa saman puolustuksen kuin Sanhedrinin edessä Jerusalemissa: "Minä en ole mitään rikkonut juutalaisten lakia enkä pyhäkköä enkä keisaria vastaan".

Shulam tuo esille sen kuinka Paavalin asenne temppeliin sekä hänen käyttäytymisensä olivat Mooseksen lain mukaiset (juutalaisten laki).

Roomassa keisari oli Jumalan asemassa, mutta Paavali ei kuitenkaan kehottanut ketään palvomaan keisaria tai pitämään häntä jumalana. Valehteliko Paavali kun hän sanoi ettei hän ole rikkonut keisaria vastaan? Hän ei valehdellut, sillä enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, eikä hän ollut Jumalan silmissä rikkonut keisaria vastaan. Samoin kun Paavali sanoi ettei ole rikkonut juutalaisten lakia eikä temppeliä vastaan, niin hän sanoi sen Jumalan edessä Jumalan näkökulmasta katsottuna, joka on antanut Uuden Liiton lakeineen niin juutalaisille kuin pakanoille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Kuten on tullut jo aikaisemmin moneen kertaan esille, niin Paavali ei opettanut ja noudattanut VL:n järjestystä uhreineen.

Paavalin kirjeiden opetus on selkeä ja kiistaton todiste sille ettei Paavali opettanut VL:n järjestyksen olevan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa. Kaikki mitä Paavali kirjoittaa UT:ssa laista on ymmärrettävä ja nähtävä tässä valossa, sillä Paavali ei suinkaan ollut ristiriidassa itsensä kanssa.

 

 

Petri Paavola

 


 

 

eXTReMe Tracker