Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Älä alistu - Annin tarina

Älä alistu Annin tarina kampanjavideo on todella koskettava kertomus siitä kuinka Herra Jeesus vapauttaa ja eheyttää vääristyneen seksuaalisuuden vallassa olleen ihmisen. Videosta tulee esille muutamia todella tärkeitä asioita, joista kirjoitan tässä kirjoituksessa.

Sisällys:

Yhteiskunta ruokkii ajatusmaailmaa
Väärän valinnan seuraukset
Kohtaaminen Jumalan kanssa
Oikea valinta ja suuttumus
Anni kertoo homoseksuaalisuudesta
Jumalan tahdon mukaisen valinnan seuraus
Politiikan tutkijan lausunto
Teologian tohtorin todistus
Painostaminen
Saanko olla oma itseni
Kaksi kampanjaa

Yhteiskunta ruokkii ajatusmaailmaa

Videolla (oli linkkinä sivullani, mutta on poistettu käytöstä) Anni (nimi muutettu) kertoo kuinka hänen kaverinsa yläaste ikäisinä alkoivat kiinnostumaan homoseksuaalisesta kulttuurista. Nykyisessä yhteiskunnassa homoseksuaalisuus on nostettu kestoaiheeksi, joka tulee esille lähes kaikkialla kuten esim. mediamaailmassa, elokuvat jne. Homoseksuaalisuus esitetään nykyisin normaalina seksuaalisuuden muotona ja sitä tuodaan esille joka paikassa. Tämänkaltainen toiminta saa tietenkin herkässä iässä olevat nuoret pohtimaan ja ajattelemaan omaa seksuaalista identiteettiänsä.

Luonnonmukainen järjestys on miehen ja naisen välinen seksuaalinen suhde, jonka paras mahdollinen paikka on avioliittoon sitoutuminen. Kun tämä kyseenalaistetaan kaikin mahdollisin keinoin tuomalla jatkuvasti esiin homoseksuaalisuutta, niin on selvää että herkässä iässä monet nuoret alkavat miettimään sitä mikä on heidän oma seksuaalinen identiteettinsä. Tämän seurauksena jotkut nuoret eksyvät toteuttamaan väärin seksuaalisuuttansa.

Väärän valinnan seuraukset

"Anni" kertoo videolla että kun hän tajusi olevansa kiinnostunut tytöistä ja valitsi sen tavaksi elää. Tämän jälkeen hänen maailmankuvansa koki muutoksen, joka johdatti hänet taistelemaan homoseksuaalisuuden puolesta. "Anni" alkoi pitämään idiootteina niitä jotka uskovat että homoseksuaalisuus ei ole oikein.

Silloin kun ihmisen maailmankuva muuttuu ja hän valitsee asian joka ei ole luonnollinen ja oikea, niin hän usein (ei aina) alkaa taistelemaan asiansa puolesta negatiivisella tavalla. Tämä taistelu saa hyvin usein ikäviä piirteitä, joka johtaa ihmisen pitämään idiootteina, niitä jotka ajattelevat asiasta eri tavalla kuin hän itse ajattelee. Jokaisella valinnalla ja uskomuksella on seuraamuksensa ja sen hedelmä tulee aina esille. Väärä ja luonnonvastainen seksuaalinen suuntautuminen synnyttää hyvin usein ihmisessä vihamielisyyttä niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan seksuaalisuudesta. Hän alkaa hyvin usein käyttäytymään negatiivisesti, ivallisesti ja pilkallisesti niitä kohta, jotka eivät usko niin kuin hän.

Raamattu opettaa, että jokaisella teolla on seurauksensa. Raamatun mukaan Jumalan tahdon mukaisesti elävä ihminen arvostaa, rakastaa ja kunnioittaa lähimmäistään, vaikka tämä uskoo tai ajattelee asioista eri tavalla. Hän toimii näin siksi koska hän sydämessään uskoo Jumalan tahdon mukaisella tavalla, jolloin hän ei voi eikä halua pilkata ja loukata lähimmäisiään, vaikka he uskoisivat tai olisivat eri mieltä hänen kanssaan. Jumalan vaikuttama rakkaus ja totuus (oikea mitta) johdattaa uskovan ihmisen kohtaamaan hänen lähimmäisenä oikealla tavalla.

Silloin kun ihminen kantaa sydämessään vääriä valintoja, niin ne tulevat myös sydämestä ulos väärinä tekoina ja sanoina, joiden kautta ivataan ja pilkataan muita. Silloin ihminen pitää idiootteina niitä jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan sekä yllyttää muita heitä vastaan. Väärä valinta tuo mukanaan ivallisen ja muita pilkkaavan asenteen. Väärä johtaa vääryyteen ja vääryys johtaa vääristelemään ja pilkkamaan toisinajattelijoita.

Kohtaaminen Jumalan kanssa

"Anni" kertoi että hän kohtasi tytön, joka auttoi "Annia" hänen ongelmissaan ja oli hänen tukena. Tyttö joka auttoi "Annia" oli Herraan Jeesukseen uskova. "Annin" kertomuksen mukaan tämä uskova tyttö teki suuren vaikutuksen häneen. "Anni" kohtasi Jeesukseen uskovan tytön, joka kykeni rakastamaan "Annia" lähimmäisenrakkaudella, vaikka heidän arvomaailmansa erosivat toisistaan kuin yö ja päivä. Tästä tulee hyvin esille se millaista hedelmää saa aikaan oikea ja Jumalan mielen mukainen usko.

"Anni" sai kohdata uskovan tytön kautta Jumalan ja Hänen rakkautensa, joka muutti "Annin". Uskova tyttö ei pitänyt "Annia" idioottina eikä suhtautunut vihamielisesti häneen, vaikka heillä oli täysin erilainen arvomaailma, vaan tämä uskova tyttö rakasti "Annia" Jumalan vaikuttaman lähimmäisen rakkauden kautta.

Tämän kokemuksen seurauksena "Anni" teki sydämessään päätöksen uskoa ja seurata Herraa Jeesusta. Tämän jälkeen "Anni" todella ymmärsi, että homoseksuaalisuus on väärin ja vastoin Jumalan tahtoa. "Anni" päätti että hän ei enää seurustele tyttöjen kanssa. "Anni" ymmärsi olevansa heteroseksuaalinen ja että Jumala on luonut seksuaalisuuden miehen ja naisen välille.

"Anni" kertoi videolla, että hän päätti suostua uskomaan Jumalaan ja siihen mikä on totuus ja että hän luottaa Raamattuun ja hyväksyy sen, että hänen tulee muuttua homoseksuaalista heteroksi. Tämä on tärkeä asia. Raamattu opettaa, että evankeliumin sanan kautta Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle totuudesta. Monet kuulevat tämän totuuden, mutta hylkäävät sen. "Anni" valitsi oikein ja otti vastaan totuuden Herrassa Jeesuksessa.

Oikea valinta ja suuttumus

Kun "Anni" kertoi tytölle jonka kanssa oli seurustellut uskoontulostaan  ja siitä että hän haluaa olla hetero, niin tämä tyttö suuttui aivan valtavasti. "Anni" oli tehnyt päätöksensä eikä sitä enää kyetty kyseenalaistamaan, koska hän oli kohdannut elävän Jumalan, ei satuhahmoa. Vain elävä Jumala voi antaa ihmiselle voiman vapautua synnin vallasta ja johdattaa ihmisen Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Anni kertoo homoseksuaalisuudesta

"Anni" kertoi, että silloin kun hän oli homoseksuaalina, niin hän ei tuntenut olevansa ihan oikea nainen. Hän kertoi, että lesbosuhteessa hän ei kyennyt tuntemaan olevansa ihan täysillä nainen. "Annin" mukaan yleensä lesbosuhteessa toinen puoli on maskuliininen. "Anni" halusi olevansa täysi nainen ja hän sydämessään kaipasi olevansa ihana nainen.

Tästä käy hyvin ilmi se kuinka "Annia" ei kyennyt olemaan täysillä nainen, vaikka hän oli nainen. Uskon että moni homoseksuaali ajattelee samoin kuin "Anni", mutta he eivät sitä tunnusta. Jumala on luonut seksin harjoittamisen miehen ja naisen välille luoden heille erilaiset sukupuolet, jotka sopivat täydellisesti yhteen, jonka seurauksena elämä jatkuu maailmassa. On selvää että ihminen joka elää vastoin luonnonjärjestystä kokee myös omassa sydämessään, ettei hän ole ihan oikeasti sinut itsensä ja oman seksuaalisuutensa kanssa, koska hän toimii vastoin alkuperäistä luomisjärjestystä.

Luomisjärjestys asetti parisuhteen miehen ja naisen välille, jossa mies maskuliinisuuden kautta rakastaa vaimoaan ja vaimoa feminiinisyyden kautta rakastaa aviomiestään. Homoseksuaalisessa suhteessa kohtaa kaksi maskuliinia tai lesbosuhteessa kaksi feminiiniä. Homoseksuaalisissa suhteissa jompikumpi koittaa korvata vastakkaisen sukupuolen edustajan. Tarkoitan tällä sitä, että homosuhteissa toinen edustaa maskuliinisuutta ja toinen feminiinisyyttä. Samalla tavalla myös lesbosuhteissa hyvin usein toinen edustaa feminiinisyyttä ja toinen maskuliinisuutta. Tämä osoittaa sen, että kun näissä suhteissa ihminen joutuu toimimaan vastoin omaa sukupuolisuuttansa ja koettaa edustaa vastakkaista sukupuolta, niin hän elää ristiriidassa sekä vääristyneessä tilassa koskien seksuaalista identiteettiänsä.

"Anni" kertoi uskoontulona jälkeen katsoneensa tyttöjä vielä sillä silmällä, mutta ei ihastunut enää kehenkään tyttöön. "Anni" rukoili Jumalaa, että Jumala parantaisi ja eheyttäisi hänet ja ottaisi häneltä pois väärät tunteet tyttöjä kohtaan. "Anni" kertoi, että puolen vuoden päästä hän kokonaan vapautui ja eheytyi, eikä tuntenut enää tyttöjä kohtaan seksuaalista kiintymystä. "Anni" kertoi, että hän saanut nyt paljon enemmän kun hän on löytänyt luonnollisen seksuaalisuuden. "Anni" sanoi, että hän on tuntenut nyt olevansa noin kolme vuotta  täysin hetero. "Anni" kertoi, että uskon kautta Jeesukseen hän on kyennyt kohtaamaan naiset oikealla tavalla.

On ihan normaalia, että kun ihminen tulee uskoon niin uskontien alussa hän joutuu tai saa kamppailla niitä syntejä vastaan joiden vallassa hän on ollut. Terveen uskon kautta hän oppii hylkäämään syntiä ja valitsemaan Jumalan tahdon mukaisen elämän.

"Annin" tarinasta tulee hyvin esille se kuinka Jumala kykenee muuttamaan ihmisen oikaisemalla vääristyneet asiat oikeaan suuntaan. Homoseksuaaliset ihmisissä oleva seksuaalinen vääristymä ei tarkoita sitä, että homoseksuaalit ovat ihmisinä muita arvottomampia. Homoseksuaalit ovat lähimmäisiä, joita tulee kunnioittaa ja rakastaa lähimmäisenrakkaudella totuuden mukaan.

Usein kuulen myös ihmisten sanovan, että ethän sinä kuitenkaan kunnioita, koska sanot homouden olevan syntiä. Tähän vastaan näin: Kunnioitan ja rakastan esimerkiksi varkaita, valehtelijoita ja väkivallan harjoittajia lähimmäisinäni kuten Raamattu opettaa, mutta en hyväksy tekoja, joita he tekevät, koska varkaus, valhe ja väkivalta on syntiä. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, mutta kaikki teot eivät ole oikein. Rakastan myös homoseksuaaleja lähimmäisinäni, mutta en hyväksy homouden harjoittamista, joka on selkeästi synti Raamatun opetuksen mukaan.

"Anni" kertoo että jotkut ihmiset ovat sanoneet hänelle ettei hän ollut alunperinkään bi-seksuaalinen tai lesbo, koska hän hylkäsi sen ja kykenee tykkäämään pojista.  "Annin" oma kertomus kuinka hän uskoontulon jälkeen vielä joutui kamppailemaan homoseksuaalisia tunteita vastaan todistaa sen, että "Anni" oli täysillä homoseksuaali, mutta hän muuttui kun Jumala vapautti ja muutti hänet.

Kun "Anni" kertoi, että jos murhaaja kykenee tekemään parannuksen, niin miksei myös homoseksuaali. Tällä kommentilla hän ei tarkoittanut rinnastaa homoseksuaaleja murhaajiin, siten että murhaaminen ja homoseksuaalisuus olisivat samoja asioita. Kommentin tarkoituksena oli sanoa, että jos ihminen joka murhaa ja tappaa ihmisiä voi tehdä parannuksen ja tulla uskoon ja muuttua, niin silloin homoseksuaalitkin voivat tulla uskoon ja muuttua.

Otan tähän esimerkin. Jos alkoholisti tulee Raamatun sanan opetuksen mukaiseen uskoon, niin hän kykenee muuttumaan Jumalan avulla ja tekemään parannuksen juoppoudestaan. Kukaan ei häntä siihen pakota, vaan se on vapaaehtoista ja hänen oma päätös. Samoin on homoseksuaalisen ihmisen laita, hänelläkin on oikeus haluun muuttua homoseksuaalista heteroksi, jos hän kokee, että se on Jumalan tahto. Kukaan ei pakota homoseksuaalia muuttumaan ja jos hän ei halua muuttua, niin se on hänen oma vapaa valintansa.

Jumalan tahdon mukaisen valinnan seuraus

Videolla "Anni" kertoo seurustelevansa pojan kanssa ja haaveilee avioliitosta, perheestä ja lapsista. "Anni" sanoi, että hän kokee tarvitsevansa miehen rinnalleen, jonka kanssa hän saa jakaa elämänsä.

Videolla "Annin" puheen lopussa ollut kommentti, jossa hän sanoi tarvitsevansa miehen rinnalleen kosketti minua syvästi, koska siihen kätkeytyy todella väkevä sanoma. Homoseksuaalisuus on kapinaa Jumalan luomaa luonnonjärjestystä vastaan ja homoseksuaali kokee olevansa riippumaton ja vapaa tekemään mitä hän itse haluaa.  Väärä valinta johtaa ihmisen aina itsekkääseen ajattelutapaan, jossa hän elää niin kuin itse haluaa, eikä halua että hänelle asetetaan rajoja.

Ihminen joka elää Jumalan tahdon mukaan suostuu elämään muiden (Jumalan) asettamien rajojen mukaan. Hänestä tulee terveellä tavalla muista riippuvainen ihminen, joka kokee tarvitsevansa ihmisiä ympärilleen terveiden ja oikeiden rajojen puitteissa. Hän ei ole itsekeskeinen, vaan tarvitsee toista. "Anni" on ymmärtänyt ja oivaltanut oikein, että hän naisena tarvitsee miehen rinnalleen, jonka kanssa hän saa jakaa elämänsä.

Politiikan tutkijan lausunto

Politiikan tutkija Sari Roman-Lagerspetz arvioi, että Älä alistu -kampanja on ehkä tietoinen vastaisku Suomen evankelis-luterilaisen kirkon liberalisoitumiselle. Roman-Lagerspetz pohti, että halusivatko kampanjan toteuttaneet ihmiset kostaa kirkolle sen, että kirkko on muuttunut liberaalimpaan suuntaan ja sitä kautta saada liberaaleja ihmisiä eroamaan kirkosta ja kääntymään kristinuskon vastaisiksi. Roman-Lagerspetz sanoi, että kirkon johto, kirkolliskokous ja piispainkokous ovat tehneet viime vuonna päätöksen, jonka mukaan vapaamuotoisesti voi rukoilla homo- ja lesboparin kanssa. Roman-Lagerspetz sanoi, että kosto tätä päätöstä vastaan on jotenkin ilmassa.

Sari Roman-Lagerspetzin arvio on väärä. Raamattu opettaa, että Jumalaan uskova ihminen ei saa kostaa kenellekään missään tilanteessa. Kampanjan takana olevat ihmiset ovat tunnustautuneet uskomaan Raamattua Herran Jeesuksen opetuslapsina, eikä heidän motiiveihinsa kuulu koston käsite. Kyse ei siis ole kostosta. Kampanjan takana olleiden ihmisten tarkoituksena on ollut tuoda esille oman uskonvakaumuksen mukainen usko ja ymmärrys Jumalan tahdon mukaisesta seksuaalisuudesta.

Pari päivää Annin tarina videon julkaisun jälkeen netissä julkaistiin Älä alistu Marian tarina niminen video. Älä alistu Marian tarina videossa asiat oli käännetty päinvastaisiksi, jossa heterosta tuli lesbo. Älä alistu Marian tarina oli selkeästi ivallinen kosto Annin tarina kampanjaa vastaan. Minusta tuntuu, että tähän ei kovinkaan moni ota kantaa, vaan tällainen selkeä ivallinen kostotoimenpide saa ihmisten hyväksynnän. Tämä on myös osoitus siitä kuinka ihmisoikeuksien loukkauksia vastaan olevat ihmiset ovat oman aatteensa puolesta valmiita rikkomaan ja loukkaamaan toisinajattelijoiden ihmisoikeuksia.

Hyvin yleensä ihminen itse toimii sillä tavalla mistä hän muita syyttää. Edellä olevasta se käy hyvin ilmi. Tuon tähän vielä erään näkökulman. Annin tarina kampanjan toteuttaneet ihmiset eivät syyttäneet tai ivanneet ketään, vaan toivat esille sen mikä on Jumalan tahto ja Raamatun opetus. Marian tarina video on taas selkeästi ivallinen kostotoimenpide, jonka tarkoituksena on saada ihmiset vastustamaan Raamatullista uskoa Jumalaan.

Teologian tohtorin todistus

Teologian tohtori Juha Ahvio on kirjoittanut harvinaisen selvästi ja Raamatullisesti kommentoidessaan kirkon työntekijöitä, jotka ovat tuominneet Älä alistu kampanjan. Ahvio tuo esille sen kuinka ainakin vielä tänä päivänä Suomen luterilais-evankelisen kirkkolaissa ja järjestyksessä opetetaan Raamatun olevan ylin auktoriteetti koskien uskon asioita ja opetuksia.

Kirkkojärjestyksen ensimmäisen osan ensimmäisen luvun ensimmäinen pykälä:

”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhä sanan mukaan."

Kaikki kirkon työntekijät, jotka opettavat että homoseksuaalisuus ei ole syntiä opettavat vastoin Jumalan sanaa sekä luterilaisen kirkon kirkkolakia, joka ainakin vielä tätä kirjoittaessa tulisi olla alisteinen Raamatun sanalle. Raamattu niin VT:n kuin UT:n puolella opettaa homouden olevan syntiä.

Siinäkin tapauksessa kun nämä Raamatun sanaa vastustavat liberaalit muuttavat kirkkolain homoseksualismille myönteiseksi, niin silti homous jää synniksi, koska Raamattu sanoo niin. Ihmisten epäraamatulliset tunnustukset ja muutokset eivät kumoa Raamatun Uuden Liiton perustalla olevia opetuksia.

Painostaminen

Iltasanomat julkaisi 14.04.2009 artikkelin josta tulee ilmi ikävällä tavalla se kuinka jotkut (ei kaikki) homoseksuaalit painostavat ympäristöään seksuaalisuutensa kautta.

Pääkaupunkiseudun helsinkiläisessä ja espoolaisessa yläkoulussa tytöt ovat painostaneet toisia tyttöjä lesbosuhteisiin. Tyttöjä on uhkailtu ja painostettu suutelemaan toista tyttöä. Erään opettajan puuttuessa koulussa tapahtuvaan tyttöjen väliseen kähmintään, eräs tytöistä vastasi hänelle: "Onko sinulla jotain lesboja vastaan? Aina meitä syrjitään!"

Olen huomannut, että hyvin usein homoseksuaalisesti suuntautunut ihminen ylikorostaa omaa seksuaalisuuttaan ja "taistelee" omien oikeuksiensa puolesta. Tämä johtaa usein siihen, että jotkut homoseksuaalit painostavat ja jopa uhkaavat muita hyväksymään seksuaalisuutensa. Iltalehden artikkelista käy myös ilmi se minkä olen itse havainnut, että jotkut homoseksuaalit eivät tyydy pelkästään itse olemaan homoja ja lesboja, vaan yrittävät saada muita (heteroita) panostamalla tekemään samoja tekoja kuin mitä he homoseksuaaleina tekevät.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että kaikki homoseksuaalit painostavat muita, mutta hyvin usein heidän keskuudessaan kuitenkin tapahtuu sitä. Kähmintä (seksuaaliset aktiiviteetit) ja fyysinen kanssakäyminen ei kuulu julkisiin tiloihin. Iltalehden artikkelista tulee esille myös se kuinka jotkut homoseksualistit luovat ja provosoivat tilanteen, jossa he tuovat esille kuinka heitä syrjitään.

Homoseksualistit sanovat, että heitä syrjitään ja heidän ihmisoikeuksiaan loukataan jos homous sanotaan synniksi tai poikkeavaksi seksuaalisuudeksi. Iltalehden artikkelista käy ilmi huomio ja toiminta, jonka olen myös itse havainnut. Jotkut homoseksualistit (ei kaikki) syyllistyvät siihen mistä he muita syyttävät. Iltalehden artikkelista käy ilmi, että jotkut homoseksuaali tytöt uhkasivat ja painostivat heteroita toimimaan seksuaalisesti homoseksuaalisuuden tavoin. He loukkasivat näiden heterotyttöjen identiteettiä ja ihmisoikeuksia. Valitettavasti tämä puoli asiassa usein unohtuu eikä siitä puhuta. Tämä Iltasanomien artikkeli on harvinaisuus uutistulvan viidakossa, sillä hyvin usein asia uutisoidaan siten kuinka kristityt loukkaavat homoseksuaalien ihmisoikeuksia. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei kuitenkaan pyri loukkaamaan homoseksuaaleja, vaan uskoo sen mitä Raamattu opettaa.

Raamatun opetuksen mukaan jokaista ihmistä tulee rakastaa lähimmäisenä, mutta myös synti tulee sanoa synniksi. Raamatun mukaisessa terveessä uskossa oleva ihminen ei koskaan painosta homoseksuaaleja tulemaan heteroiksi. Herran Jeesuksen opetuslapsi uskoo Raamatun sanaan ja tuo esille sen mitä sana opettaa, mutta ei painosta ketään, vaan jättää valinnat ihmisen omalle vastuulle.

Homokampanja

Marshall K. Kirk ja Erastes Pill kirjoittivat marraskuussa 1987 Guide lehdessä artikkelin nimeltään "The Overhouling of Straight America". Tämän artikkelin sanotaan olevan homoseksuaalisen liikkeen "raamattu". Artikkeli esittelee strategioita ja tekniikoita kuinka toteuttaa menestyksekäs propagandakampanja, jonka kautta sekoitetaan ja petetään amerikkalaiset sekä demonisoidaan vastustajia. Artikkeli esittelee kuuden askeleen menetelmän, miten homoseksuaalien tulee markkinoida tätä kampanjaa.

1. Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista
2. Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä
3. Anna myötämielisille perusteita
4. Esitä homot hyvinä
5. Esitä vastustajat pahoina
6. Rahoita kampanjaa

Kun lukee koko homokampanja artikkelin, niin sieltä tulee esille se kuinka he ajavat asiaa manipuloimalla, muita parjaten ja tuomiten. Ihan samoja piirteitä näen Suomessa tämän päivän yhteiskunnassa mitä tulee esille amerikkalaisesta homokampanjasta.

Saanko olla oma itseni

Arkkipiispa Kari Mäkinen on sanonut seuranneensa seksuaalista identiteettiä koskevaa keskustelua. Hän nosti esille kysymyksen, että voiko homoseksuaalisesti suuntautunut ihminen olla oma itsensä, täysiarvoinen ihminen vai pitääkö hänen kätkeytyä ja vaieta. Arkkipiispa Mäkinen kertoi, että hän haluaa sanoa homoseksuaaleille, että he ovat arvokkaita, Jumalan luomia kokonaisia sellaisina kuin he ovat. Arkkipiispa jatkaa, että heillä on oikeus rakkauteen, läheisyyteen ja lämpöön. Arkkipiispa jatkaa sanoen, et ole rikollinen, sairas tai erityisellä tavalla syntinen.

Vastaan arkkipiispan pohdintoihin seuraavalla tavalla. Jokainen ihminen myös homoseksuaali saa olla oma itsensä, eikä kukaan saa eikä voi pakottaa häntä muuttumaan, eikä hänen tarvitse vaieta tai kätkeytyä. Jos hän esimerkiksi vapaaehtoisesti haluaa hylätä homouden sen tähden, että hän tulee uskoon, niin häntä ei saa siinäkään tapauksessa painostaa takaisin homoksi. Jos näin kävisi, niin hän olisi ollut koko ajan oma itsensä. Ihmisen mieli voi myös muuttua ja silti ihminen pysyy omana itsenä. Hän oli omana itsenään homoseksuaalina, koska hän silloin koki niin. Hän on myös oma itsensä tullessaan uskoon toteuttaen ja elän nyt uusien arvojen mukaisesti.

Totta kai homoseksuaalinen ihminen on arvokas ja Jumalan luoma. Homous kuitenkaan ei ole Jumalan tahto eikä Jumalan luomaa, vaan synti. Ihmisarvo ei muutu sen takia, että tekeekö ihminen oikein tai väärin. Ihmisarvoa ei loukkaa se jos sanoo homouden olevan syntiä. Käännän asian päinvastoin. Herran Jeesuksen opetuslapsi voisi sanoa, että hänen ihmisarvoaan loukataan sanomalla, ettei hän saa uskoa homouden olevan syntiä. Huomaatko, että kun on kyse uskosta, vakaumuksesta tai seksuaalisuudesta, niin ei ole kyse ihmisarvon alentamisesta jos ei ole samaa mieltä kuin toinen on. Erilaisen mielipiteen kertominen uskonvakaumuksen tai henkilökohtaisen valinnan mukaan ei ole ihmisarvoa alentavaa, eikä varsinkaan silloin jos asia tuodaan esille toista kunnioittaen, ei ivaten ja pilkaten.

Homoseksuaalisella ihmisellä on oikeus rakkauteen, läheisyyteen ja lämpöön. Jokaisella ihmisellä on vapaus ja oikeus valita millä tavalla harjoittaa seksuaalisuuttaan, sitä emme voi kieltää keneltäkään. Mutta koska homous on syntiä, niin meillä on myös oikeus sanoa se synniksi. Ihmiset saavat sitten itse päättää mihin uskovat tai ovat uskomatta. Jumala asetti seksuaalisen rakkauden miehen ja naisen väliseksi. Siksi vain tämä seksuaalinen yhteys tuo todellisen onnellisuuden.

Homous ei ole Suomen laissa rikos, eikä homous ole sairaus. Arkkipiispa Mäkinen erehtyy tarkoittaessaan, että homoseksuaalisuus ei ole erityisesti syntiä. Raamattu sanoo niin VT:n kuin UT:n puolella, että homous on synti, josta tulisi tehdä parannus jos uskoo Jumalaan. Jos ihminen ei usko Jumalaan Raamatun opettamalla tavalla, niin tietenkään hän ei halua tehdä homoudesta parannusta, vaan haluaa elää homona. Meidän tulee hyväksyä se että hän ei halua tehdä parannusta, vaikka uskomme homouden olevan synti. Hyväksymme siis rakastaa homoa lähimmäisen rakkaudella, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsina emme hyväksy homouden syntiä.

Wille Riekkinen Kuopion hiippakunnan piispa kritisoi voimakkaasti Älä alistu - kampanjaa sanoen sen olleen epäasiallinen ja vaarallinen. Hän sanoi toivovansa, etteivät herätysliikkeet leikkisi ihmisten syvimmillä tunnoilla ja ajaisi heitä jopa itsemurhiin. Piispa Riekkisen mukaan kampanja edustaa puoskarointia, sillä hän ei usko, että ihmisiä voidaan parantaa heidän omasta seksuaalisuudestaan.

Tässä kampanjassa oli juuri esillä ihminen, joka Jumalan avulla kykeni eheytymään ja vaikutti todella onnelliselta. Monet ihmiset ovat muuttuneet homoseksuaaleista heteroiksi, kun ovat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen. Eläviä todisteita on siis vaikka kuinka paljon. Uskovat eivät pakota ketään väkisin muuttumaan, vaan se on aina vapaaehtoista tai ainakin siellä missä ihmiset ovat terveessä, vastuuntuntoisessa sekä Raamatun mukaisessa uskossa Herraan Jeesukseen, niin siellä ihminen saa vapaasti muuttua ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Itsemurhalla pelottelun kautta Riekkinen koittaa syyllistää niitä, jotka uskovat homouden olevan synti. Nykyään Suomen kansan sekä luterilaisen kirkon enemmistö ei usko homouden olevan syntiä. Suomi on nykyään todella homomyönteinen maa, jossa niin kansalaisten enemmistö, media, elokuvat, kulttuuri kuin monet tahot avoimesti liputtavat homouden puolesta.

Suurin osa homoseksuaaleista ei nykyään uhkaa tehdä itsemurhaa, jos heidän seksuaalisia taipumuksia ei hyväksytä. Joku voi kuitenkin niin kokea ja ahdistua ja ajatella itsemurhaa. Tämä on valitettavaa, sillä itsemurha ei ole ratkaisu, vaan suuri ja ikävä menetys koko ihmiskunnalle. Itsemurhaan ei ihminen saisi päätyä koskaan, eikä myöskään sen tähden jos joku ei hyväksy hänen elämäntyyliä. Silloin ei ole kaikki kohdallaan ihmisen sisimmässä, jos hän uhkaa itsemurhalla. Kerron tässä elävän esimerkin millä tavalla ihminen voi oppia hyväksymään erilaisuutta olematta samaa mieltä.

Kohtasin erään kerran miehen, joka sanoi olevansa nainen miehen ruumiissa. Hän sanoi minulle, että aikoo mennä "sukupuolenkorjausleikkaukseen" että ruumis vastaisi sitä mitä hän on mieleltään. Hän oli mies, isä, jolla oli jo lapsenlapsia. Minä sanoin hänelle, että on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan kun ihminen haluaa vaihtaa luonnollisen miehen sukupuolensa naisen sukupuoleen. Hän uhkasi tehdä itsemurhan, koska en hyväksy hänen päätöstä ja hänen mukaan loukkasin hänen identiteettiänsä.

Kävimme perinpohjaista keskustelua jonka tuloksena hän ymmärsi, että minä uskovana ihmisenä välitän ja rakastan häntä lähimmäisen rakkaudella. Hän myös kykeni ymmärtämään ja hyväksymään sen, että kaikkien ihmisten ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Hän myös ymmärsi sen, että toisen ihmisen voi hyväksyä, vaikka kaikesta ei ole samaa mieltä. Hän myös ymmärsi sen, että itsemurhalla uhkaaminen hänen tapauksessaan oli keino painostaa ja pakottaa väkisin hyväksymään asia, joka oli vastoin toisen ihmisen vakaumusta. Hän myös ymmärsi sen, että minä en pakottanut enkä painostanut, koska kerroin vain sen miten uskon ja mitä mieltä olen. Hän myös ymmärsin sen, että kaikkien ihmisten ei tarvitse olla samaa mieltä hänen kanssaan ja silti hän saa uskoa ja olla sitä mieltä mitä hän on, riippumatta siitä mitä muut ajattelevat. Hän luopui ajatuksesta itsemurhan tekemisestä. Me kumpikin jatkoimme elämässämme eteenpäin, hän miehenä uskoen olevansa nainen ja minä uskoen, että on synti koittaa muuttaa syntymässä lahjaksi saatua sukupuolisuutta.

Korostan vielä sitä, että kukaan ei voi painostaa tai muuttaa ketään väkisin, vaan se on vapaaehtoista. Jos homoseksuaali uudestisyntyy ylhäältä uskoessaan Herraan Jeesukseen ja hän haluaa muuttua, niin jokaisen tulisi myös hyväksyä se, vaikka ei uskoisi Jeesukseen.

Herra Jeesus Kristus antaa synnit anteeksi, jokaiselle joka haluaa tehdä parannuksen ja uskoa Häneen. Tämä armollinen sanoma syntien anteeksiantamuksesta on voimassa yhä tänä päivänä.

Mark 1:15 ja sanoi (Herra Jeesus): "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apos 17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen (Herra Jeesus) nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Kaksi kampanjaa

Video kahden kampanjan toimintatavoista:

Kaksi kampanjaa

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- King James Version 1769
- Online Bible Hebrew and Greek lexicon
- John Gill's Expositor
-
youtube.com/JfPjTvTx5-U

-
juhaahvio.puheenvuoro
- iltasanomat.fi
-
TheOverhaulingofStraight
-
gay_strategies
 

Petri Paavola 23.3.2011

 

Linkki Raamatun opettamaan seksuaalisuuteen:
Seksuaalisuus ja Raamattu

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker