Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Arkeologia ja Raamattu

Monet ateistit sanovat Raamatun olevan satukirja, joka on täynnä taruja ja satuja. Ateistit ja jumalattomat ihmiset vannovat tieteen nimeen ja he vaativat tieteellisiä todisteita, että voisivat uskoa. Tähän vaatimukseen sisältyy suuri ironia, sillä Raamatun sana totuus voidaan todistaa tieteellisesti, mutta tieteellisesti ei voida todistaa ettei Jumalaa olisi olemassa.

Arkeologia on muinaistutkimusta, muinaistiedettä sekä humanististen tieteiden yksi ryhmä. Arkeologia on tieteellistä tutkimusta, joka todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Syntiinlankeemus

Syntiinlankeemuskertomus on levinnyt erilaisina versioina kansojen keskuuteen. Tämä kertoo sen että arkeologinen tiede todistaa Raamatullisesta syntiinlankeemuksesta.

Mesopotamiasta on löydetty sinetin painauma, jossa mies ja nainen on kuvattuna istumassa puun molemmin puolin ja naisen takana pystyasennossa on käärme. Tämä on todiste siitä, että Raamatullisen syntiinlankeemuksen todisteet löytyvät myös Mesopotamiasta.

Intialaisella kansaheimolla santaaleilla on kertomus syntiinlankeemuksesta. Kertomuksen mukaan aito Jumala loi ensimmäisen miehen ja naisen, jotka saatana eksytti.

Burmassa asuvilla karenien heimolla on kertomus syntiinlankeemuksesta. Kertomuksen mukaan tosi Jumala loi maailman ja osoitti kahdelle ihmiselle koetinhedelmän. Kaksi ihmistä eivät uskoneett tosi Jumalaa ja Mu-kaw-lee petti nämä kaksi ihmistä, jonka seurauksena ihmiset joutuivat alttiiksi sairaudelle, vanhenemiselle ja kuolemalle.

Arkeologinen tiede todistaa Raamatun syntiinlankeemuksen olleen myös muiden kansojen tiedossa, jotka ovat merkinneet sen ylös. Muiden kansojen syntiinlankeemus tarina on hyvin samanlainen kuin Raamatun syntiinlankeemus kertomus.

Vedenpaisumus

Maailman kansanheimojen keskuudesta on löydetty n. 150 vedenpaisumus kertomusta, jossa vesi mainitaan suuren tuhon aiheuttajana. Useissa kertomuksissa sanotaan laivan ajautuneen vedenpaisumuksen päätyttyä vuorelle. Arkeologinen tiede todistaa Raamatun opettamasta vedenpaisumuksesta.

Kymmenen vitsausta

Ipuwer-papyrus (I-P) on muinainen egyptiläinen kertomus, joka kuvaa egyptiläisiä kohdanneita vitsauksia. Siinä on kymmenen vitsausta, jotka ovat samat kuin Raamatun kuvaamat vitsaukset, jotka kohtasivat egyptiläisiä:

I-P: Vitsaus on kaikkialla maassa. Verta on joka puolella... Sillä joki on tosiaan verinen... Jos sitä juo, ihminen oksentaa ja janoaa vettä. (2:5-10)

Raamattu kertoo niilinvirran muuttuneen vereksi.

I-P: Puut ovat tuhoutuneet (4:14)... vilja on tuhoutunut kaikkialla (6:1,3)

Raamattu kertoo, että rakeet tuhosivat maan kasvit sekä pirstoivat kedon puita.

I-P: Tuli on kuluttanut portit, pylväät ja seinät (2:10)

Raamattu kertoo, että tuli iski maahan ja satoi rakeita ja että tuli leimahti rakeiden keskeltä.

I-P: Linnut eivät löydä hedelmiä eivätkä yrttejä ja jyvät ovat kadonneet joka puolelta... varasto on riisuttu paljaaksi. (6:1-3)

Raamattu kertoo heinäsirkkojen vallanneen Egyptin maan syöden kaikki kasvit sekä puiden hedelmät.

I-P: Sillä todella kaikkien eläinten sydämet itkevät, karja vaikeroi maan tilan vuoksi. (5:5)

Raamattu kertoo, että kedolla ollut karja kuoli raesateen seurauksena.

I-P: Maa on pimeä. (9:11)

Raamattu kertoo, että Egyptin maahan tuli kolmeksi päiväksi pimeys. Kukaan ei nähnyt mitään eikä voinut liikkua kolmeen päivään.

I-P: Veljensä maahan panevia on kaikkialla (2:13)... kaikkialla maassa on huokailua ja valitusta. (3:14)

Raamattu kertoo, että Egyptin maan esikoiset kuolivat.

I-P: Kultaa ja jalokiviä kiinnitetään orjien kaulaan (3:2)

Raamattu kertoo, että kun israelilaiset lähtivät Egyptistä, niin he saivat mukaansa egyptiläisten hopea- ja kultakaluja.

I-P: Ihmiset kapinoivat hallitusta vastaan (6:6)

Raamattu kertoo, että faaraon palvelijat pyysivät, että hän päästäisi israelilaiset vapaaksi, sillä muuten Egypti joutuu perikatoon.

I-P: Farao menetti henkensä tavalla, jollaista ei ole tapahtunut koskaan ennen. (7:1)

Raamattu kertoo, että faarao sotamiehineen lähti israelilaisten perään, mutta koko faaraon sotajoukko hukkui mereen, eikä heistä pelastunut ainoatakaan ihmistä.

Jotkut koittavat väittää, että Ipuwer-papyrus on pelkkä tarina, joka ei kerro Raamatun kymmenestä vitsauksesta, joka kohtasi Egyptin maata. Kun tutkimme Ipuwer-papyruksen kertomusta, niin se on identtinen Raamatun kertomukselle egyptiläisiä kohdanneista vitsauksista.

Arkeologinen egyptiläinen Ipuwer-papyrus kertomus todistaa Raamatun kertomuksen, että Egyptiä kohdanneet vitsaukset ovat tapahtuneet ja totta.

Niinive

Raamattu kertoo Nimrodin perustaneen Niiniven kaupungin, jossa profeetta Joona saarnasi. Aikoinaan Niiniveen kaupungin olemassaoloa epäiltiin hyvin pitkään. Arkeologisissa kaivauksissa Niiniven kaupunki kuitenkin löydettiin. Arkeologia ja tieteellinen tutkimus todisti Jumalan sanan olevan totta.

Sodoma ja Gomorra

 Syyriasta löydettiin Eblan savitaulut, jotka on ajoitettu vuosille 2600-2300 eKr. Eblan savitaulut kertovat muun muassa tavaroiden myymisestä Damaskoon, Admaan, Seboimiin sekä Sodomaan ja Gomorraan.

Arkeologia todistaa Raamatun sanan todeksi, sillä Raamatussa kerrotaan Sodoman ja Gomorran kaupungeista, jotka tuhoutuivat asukkaiden syntien tähden.

Megiddo

Raamattu kertoo Megiddon kaupungista, joka on nykyään kaivettu esiin arkeologisissa kaivauksissa. Megiddon kaupungista on maininta myös eräässä egyptiläisessä piirtokirjoituksessa ja Eblan savitauluissa. Arkeologia todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Nebukadnessar

Aikoinaan Nebukadnessarin ei uskottu olleen olemassa. Raamattu kertoo useassa kohdassa Nebukadnessarista Babylonian kuninkaasta. Arkeologia on löytänyt useita löytöjä Nebukadnessarista. Susasta löydettiin maljakko, jossa kerrotaan Nebukadnessarista. Eräässä löydetyssä kivilaatassa kerrotaan Nebukadnessarin olevan Babylonian kuningas. Arkeologia todisti jälleen kerran Raamatun sanan todeksi.

Belsassar

Raamattu kertoo Belsassarin olleen Babylonian viimeinen kuningas. Belsassarin olemassaoloa on epäilty pitkään ja monet tutkijat ovat sanoneet hänen olleen kuviteltu henkilö, jota ei ole koskaan ollut olemassa.

Tutkijat toivat esille, että kaikissa tunnetuissa arkistoissa on maininta Naboniduksen olleen viimeinen Babylonian kuningas. Babylonian alueelta löydettiin eräs asiakirja, joka kertoi että Belsassar oli Naboniduksen poika, joka toimi kanssahallitsijana yhdessä isänsä kanssa aina Babylonian kukistumiseen asti. Nabonidus oli ollut Arabiassa 10 vuotta.

Raamatusta käy myös ilmi se että Babyloniassa oli kaksi hallitsijaa Belsassarin aikana. Danielin kirjassa Belsassar sanoi Danielille, että jos hän pystyy lukemaan ja selittämään seinälle ilmestyneen kirjoituksen, niin Danielista on tuleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä.

Belsassar lupasi Danielille valtakunnan kolmannen valtamiehen virkaa, koska Belsassar ja hänen isänsä Nabonidus olivat kanssahallitsijoita. Alkutekstin mukaan Belsassar sanoi että sinusta tulee valtakunnan kolmas hallitsija. Raamatun alkutekstin todistus osoittaa selkeästi, että Belsassarin aikana oli kaksi hallitsijaa, eli Belsassar yhdessä isänsä kanssa. Daniel selitti seinälle ilmestyneen kirjoituksen, mutta kieltäytyi kolmannen hallitsijan tittelistä.

Yalen yliopiston professori R.P. Dougherty on verranut Danielin kirjaa ikivanhoihin kirjoituksiin ja on sanonut, että Raamatun kertomus on paras todiste siitä että Belsassar on ollut Babylonian hallitsijana, koska Danielin kirjasta käy ilmi, että Babylonian valtakunnassa oli kaksi hallitsijaa hänen aikanansa. Babyloniasta löytynyt asiakirja vahvistaa sen, että Belsassar oli Naboniduksen poika ja he toimivat yhdessä kanssahallitsijoina.

Arkeologia todistaa Raamatun sanan olevan totta myös Belsassarin kohdalla, jonka luultiin olevan pitkään vain kuviteltu henkilö, ei todellinen persoona. Arkeologinen tieteellinen tutkimus jälleen kerran osoittaa ja todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Danielin kirjassa lukee, että Belsassarin isä oli Nebukadnessar. Belsassarin isä oli kuitenkin Nabonidus, ei Nebukadnessar. Hepreankielessä ja arameassa isoisästä ja esi-isistä käytetään sanaa isä. Mefiboset oli kuningas Saulin pojan Joonatanin poika. Daavid sanoi Mefibosetille, että hän tekee laupeuden Mefobosetille hänen isänsä Joonatanin tähden ja palauttaa hänelle hänen isänsä Saulin kaiken maaomaisuuden. Tuossa kohtaa alkutekstissä isä sana Sauliin viitattuna on alkutekstissä ab, joka tarkoittaa isää, mutta Sauliin viitattuna iso-isää, sillä Mefibosetin isä oli Joonatan. Raamattu puhuu myös Aabrahamista israelilaisten isänä, tarkoittaen sillä esi-isää.

Loppusanat

Arkeologinen tiede kykenee osoittamaan ja todistamaan, että Raamatun sanan kuvaukset ovat totta, jopa niissä kohdissa joita on pitkään epäilty mielikuvituksen tuotteeksi. Tieteellinen tutkimus todistaa Raamatun sanan olevan totta, mutta tieteellinen tutkimus ei pysty todistamaan ettei Jumalaa olisi olemassa. Ateisti joutuu hankalaan tilanteeseen, koska tieteellinen tutkimus kykenee todistamaan Raamatun olevan totta, mutta ei pysty todistamaan ettei Jumalaa ole olemassa.

Tiedän sen että jumalaton ihminen sanoo esimerkiksi Aku Ankan Ankkalinnan olevan olemassa, koska Aku Ankassa on kerrottu paikoista, jotka ovat oikeasti olemassa. Hän koittaa tällä tavalla kumota Raamatun arkeologiset todisteet. Raamattu on kuitenkin erilainen kirja kuin mikään muu julkaisu, koska Raamattu sanoo Jumalan antaneen ilmoituksensa ihmiskunnalle Raamatun kautta. Useimmat kirjat ja teokset eivät sano olevansa Jumalan sanaa, vaan ihmisen kirjoittamia. Raamattu on ihmisen kirjoittama sen mukaan kun Jumala on puhunut ja ohjannut ihmisiä kirjoittamaan Raamattua. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu on Jumalan sanaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun ilmoitus ainoana totuutena Jumalasta ja maailman synnystä jne. asettaa sen erilaiseen asemaan kuin muut kirjat ja julkaisut. Raamatun sanalla on todistusvastuu sanomansa totuudellisuudesta. Tämän tähden arkeologisilla todisteilla on suuri merkitys, sillä ne osoittavat sen, että onko Raamatun sana totta vai ei. Arkeologiset löydökset ovat todistaneet todeksi monet kaupungit ja ihmiset joiden olemassaoloon ei ole uskottu, jotka on mainittu Raamatussa. On olemassa vielä useita Raamatun ilmoittamia asioita, joita ei ole löydetty arkeologisissa kaivauksissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Raamattu ei olisi totta, vaan sitä että arkeologia ei ole löytänyt näitä todisteita.

On kuitenkin tosiasia, että tieteellinen arkeologia on kyennyt löytämään paljon todisteita Raamatussa mainittujen paikkojen ja ihmisten olemassaolosta, joiden ei ole uskottu koskaan olleen olemassa. Tieteellisen tutkimuksen kautta pystytään siis tutkimaan ja todistamaan Raamatun sanan olevan totta ja Jumalan sanaa.

Koska monet ateistit eivät usko muuta kuin tieteellisiä todisteita, niin heidän kannattaisi luopua ateismista, koska tieteellisellä tutkimuksella ei pystytä todistamaan ettei Jumalaa ole olemassa. Tieteellinen tutkimus pystyy todistamaan, että Raamattu ei ole satukirja, vaan totta. Koska Raamattu on sittenkin totta, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on olemassa ja Herra Jeesus on totisesti kuollut syntien tähden.

Ateistit vaativat todisteita ja sanovat hyvin mielellään, että todistamisen vastuu on uskovalla, joka sanoo Jumalan olevan olemassa. Todistus vastuu on myös ihmisellä, joka sanoo että jokin ei ole totta. Herran Jeesuksen opetuslapsi voi tuoda esille todisteeksi Jumalan sanan, jonka arkeologinen tiede vahvistaa ja todistaa todeksi. Ateisti ei voi todistaa tieteellisesti ettei Jumalaa ole olemassa. Ateisti on todella heikoilla, koska hänen maailmankuvansa perustuu tieteelliseen ajatteluun, mutta hän ei kykene kuitenkaan tieteellisesti todistamaan ettei Jumalaa ole olemassa. Miksi siis ateisti uskoo ettei Jumalaa ole olemassa? Perustellumpaa olisi uskoa Raamatun olevan totta, koska sen sanomaa pystytään myös tieteellisesti tutkimaan sekä todistamaan sen olevan totta.

Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan (Herran Jeesuksen) sanan kautta. Osoita kritiikkisi Jumalalle, eli oikeaan osoitteeseen, mutta muista, että sinulle voi käydä kuin minulle kävi. Minä esitin kritiikkiä todellisille Herran Jeesuksen opetuslapsille, jonka seurauksena jouduin nöyrtymään ja tunnustamaan olleeni väärässä, sillä Raamattu on totisesti totta ja Jumalan sanaa sekä Jumala on totisesti olemassa.

Usko tulee Jumalan sanan kautta, ei ihmisviisauden kautta. Arkeologian tieteellinen tutkimus kykenee paljastamaan, että Raamatun kuvaukset ovat totta, mutta tieteellinen tutkimus ei synnytä uskoa Jumalaan. Jos haluat saada todisteet onko Jumalaa olemassa tai ei, niin lue Raamattua, eli Jumalan sanaa, sillä Hän todistaa itsestään oman Sanansa kautta.

Ihminen voi tulla uskoon ainoastaan silloin kun hän on tekemisissä aidon ja oikean Raamatun totuuden kanssa. Jos haluat tietää onko Jumala olemassa ja kuoliko Jeesus syntiesi tähden, niin tutki ja lue Raamattua, älä kirjoituksia jotka eivät kerro totuutta, vaan vastustavat sitä. Jos haluat tietää totuuden, niin vain Hän kenellä on totuus voi sen sinulle kertoa. Varmaa on että Häntä vastustavat ja pilkkaavat ihmiset kertovat sinulle valheita Jumalasta ja Hänen sanastaan, siksi kysy Häneltä, lukemalla Raamattua sekä kysyen oletko Sinä todellakin olemassa. Hän kyllä vastaa sinulle.

Jos sinä olet ateisti tai muuten vastustat Raamatun totuutta, niin muista se että Jumala rakastaa sinua ja odottaa sinua luokseen. Herra Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi tähden ja syntisi tunnustamalla ja uskomalla Herraan Jeesukseen saat syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut.


 

Petri Paavola 2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Lukuisat keskustelut ateistien kanssa
wiki/Kristinuskon_kritiikki

tv7.fi/vod/series/?series=373
jariiivanainen.net

 

 

 

eXTReMe Tracker