Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan armosta me olemme pelastetut

Pelastus kadotuksesta

Kun ihminen tekee parannuksen ja tulee uskoon, niin hän saa heti syntinsä anteeksi ja pelastuu kadotustuomiosta:

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 26:18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

Efes 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Room 8:1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

Kun Jumala pelastaa ihmisen, niin Hän asettaa Pyhän Hengen sinetin ihmisen sydämeen, joka on uskovalle annettu voimaksi elää ja pysyä Jumalan lapsena. Pelastunut ihminen siirretään pois saatanan vallasta Jumalan lapseuteen.

Pelastus synnin turmeluksesta

Pelastuksen jälkeen Pyhä Henki vaikuttaa meissä tekoja, joiden kautta pelastumme synnin turmeluksesta, jotka maailmassa vaikuttavat, emme siis enää siinä vaiheessa pelastu kadotuksesta, koska olemme siitä jo pelastuneet uskoon tultuamme Jumalan armosta.

Eli uskossa tehdyt teot, eivät pelasta meitä kadotuksesta, koska silloin me nousemme Jeesuksen rinnalle pelastajiksi.

Siksi Raamattu sanoo näin:

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Eli emme saa sekoittaa keskenään kadotuksesta pelastumista ja synnin turmeluksesta pelastusta. Jos ne sekoitamme samaksi asiaksi, niin silloin ajaudumme tekojemme kautta pelastuksen tielle ....mutta eivät edes vanhurskaudessa tehdyt teot pelasta meitä kadotuksesta, vaan Kristus pelastaa meidät, kun olemme tehneet parannuksen ja uskoneet evankeliumin:

1Tess 5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.


Seuraavassa opetetaan selkeästi, että Pyhän Hengen kautta tapahtuva vaellus pelastaa meidät synnin turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vaikuttaa:

2 Piet 1:4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Eli uskon teot ja hyvä vaellus ei pelasta meitä kadotuksesta, vaan synnin turmeluksesta, joka maailmassa vaikuttaa.
 

Pelastus on Jumalan lahja


Siksi myös on kirjoitettu:

Ef 2:
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.


Hyvillä teoilla emme pelastu, koska pelastus on LAHJA. Jumalan armosta olemme siis pelastetut uskon kautta, emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Usko ilman tekoja on kuollutta

Jaak 2:
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?
21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?
22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;
23 ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi," ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.
24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.
25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?
26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.


Jaakob opettaa, että usko ilman tekoja on kuollutta uskoa, mutta ei hän kuitenkaan kumoa sitä, mitä esim. Paavali edellä kirjoitti. Jaakobin pointti oli että pelastuksen lahja ja armosta pelastuminen ei johdata uskovaa tilaan, jossa hän eläisi ja palvelisi syntiä, vaan elämään jossa hän saa kasvaa vanhurskaasti ja sillä tavalla ihminen tulee vanhurskaaksi (oikeamieliseksi). Jaakob ei kumonnut siis Paavalin opetusta, koska muuten Jumalan sanassa olisi ristiriita, mutta Jumalan sanan opetuksessa ei ole ristiriitoja, vaan se sopusointuisen yhtäpitävä kokonaisuus totuuden kanssa. Jaakobin opetus korostaa sitä puolta, että Jumalan armon ja voiman kautta pysymme pelastuksessa ja olemme vanhurskaita, mutta emme suinkaan ansaitse pelastusta edes hyvillä töillä, jotka Jumala meissä vaikuttaa, vaan olemme vanhurskaita, kun Pyhän Hengen kautta vaellamme tehden uskon tekoja Jumalan armosta.

Ja jos uskovina lankeamme syntiin, niin saamme ne anteeksi parannuksen teon kautta tunnustamalla syntimme:

1Joh 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Tekojen kautta pelastuminen on muuten Raamatun mukaan eräs fariseuksien tuntomerkki:

Matt 23:13 Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.

Matt 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! 

Armo kasvattaa vanhurskauteen ja jumalisuuteen

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Jumalan armo kasvattaa uskovaa hylkäämään syntiä sekä elämään vanhurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Jumalan armon täyttämä elämä ei siis jätä uskovaa synnin orjaksi, vaan kasvattaa elämään vanhurskaasti.

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan armon rakastava hyvyys

 

Petri Paavola 2007


 


 

 

 

eXTReMe Tracker