Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Bill Gates ja uusi maailmanjärjestys

Moni voi kysyä miksi Herran Jeesuksen opetuslapsi kirjoittaa Bill Gatesista, sillä eihän Bill Gatesilla ole mitään tekemistä Raamatun sanan opetuksen kanssa? Minun vastaukseni tällaiseen kysymykseen on: Bill Gatesilla on sillä tavalla tekemistä Raamatun sanan kanssa, että hän on mukana luomassa uutta maailmanjärjestystä yhdessä monien kanssa maan päälle. Raamattu sanoo, että lopunaikana tulee olemaan pedon merkki järjestelmä, jossa yksi (antikristillinen) maailmanhallitus hallitsee maan päällä ja tätä Bill Gates on luomassa yhdessä kaltaistensa kanssa. Raamatussa Herra Jeesus kehottaa seuraamaan aikain merkkejä, jotka edeltävät Hänen tulemustansa ja eräs tällainen merkki on ihmisten saattaminen antikristillisen maailman vallan alaisuuteen, joka aloittaa maailmanlaajuisen vainon Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia kohtaan. Tällä tavalla Bill Gatesia ja hänen toimiansa voidaan tarkastella ja tutkia, että Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka eivät vielä ole heränneet siihen todellisuuden mitä nyt on maailmassa menossa voisivat herätä ja laittaa lamppunsa kuntoon öljyn kera. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ihan aluksi haluan tuoda esille sen, että kun pedon merkki järjestelmä astuu voimaan maan päälle, niin se ei synny hetkessä ja yhtäkkiä, vaan sitä on huolellisesti ja tarkasti suunniteltu ja valmisteltu vuosikymmeniä. Itse asiassa, ajattelen ja uskon, että kun sielunvihollinen jo kerran hallitsi maailmaa Babyloniassa yhdistämällä ihmiskunnan yhdeksi, Baabelin tornin aikakaudessa menettäen sen kun Jumala hajotti kielet ja hajaannutti ihmiset kaikkialle maailmaan, niin saatana on siitä asti alkanut uudestaan rakentamaan valheenverkkoa saadakseen koko maailman hallintaansa. Nyt se aika on lähellä kun saatana ottaa taas koko maailman hallintaansa yhdistäen ihmiset ja kansat yhdessä palvomaan saatanaa. Pahuuden vallassa oleva saatana saa maailman tällä tavalla hallintaansa vain vähäksi aikaa, sillä Jumala lopulta tuhoaa ja lopettaa saatanan vallan maan päällä, jonka seurauksena tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan ajan jälkeen saatana tullaan heittämään iankaikkiseen tuli- ja tulikivijärveen.

Jumala on Kaikkivaltias Jumala, joka Herrassa Jeesuksessa on kansansa turva ja suoja. Herran Jeesuksen veren ansion tähden Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan silmäterä, sillä hän on Jumalan armosta osallinen Jumalan Israelin seurakunnan kansalaisoikeuteen Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Uskon keskipisteen tulee olla Herran Jeesus ja Jumalan sanan totuus Pyhässä Hengessä. Silloin kun seuraat aikain merkkejä esimerkiksi siitä mitä nyt on menossa maailmassa ja kuinka uusi antikristillinen maailmanjärjestys on pian ottamassa maailman hallintaansa, niin et ole mikään salaliitto hörhö tai friikki, vaan toimit Jeesuksen opetuksen mukaan seuratessasi aikain merkkejä. Kun näemme tämän kaiken tapahtuvan, niin silloin meidän Herran Jeesuksen opetuslasten on viimeistään tehostettava evankeliumin julistamista sekä antauduttava kokonaan sydämestämme palvelemaan elävää Jumalaa uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Matt 28:
18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Joh 9:
4 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.
5 Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus."

Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti, joka tarkoittaa Jeesuksen olevan opetuslastensa kanssa, joka päivä siihen asti kunnes tämä nykyisen maailman armotalouskauden järjestys loppuu. Herra Jeesus on meidän kanssamme Pyhässä Hengessä tämän armotalouskauden loppuun asti.

Kun Herra Jeesus opetti, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi tehdä työtä, niin Jeesus ei tarkoittanut sillä sitä, että tässä nykyisessä armotalouskaudessa tulisi sellainen aika ettemme voisi enää kertoa Jumalan sanan totuudesta ja Herrasta Jeesuksesta. Koska Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa tämän armotalouskauden loppuun asti, niin silloin Hänessä me voimme palvella ja kertoa Jumalan sanan totuutta loppuun asti myös maailmanlaajuisen vainon aikana. On jonkin verran uskovia ihmisiä, jotka ymmärtävät, että kun tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä, niin se tarkoittaa ruumiillista kuolemaa, jolloin emme enää voi tässä maailmassa palvella Jumalaa, koska emme ole enää tässä synnin alaisessa maailmassa.

Matt 28:18-20 tukee edellä olevaa opetusta koskien yötä, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä, johon minäkin uskon. Matt 28:18-20:ssa Herra Jeesus sanoi, että Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja Hän on meidän kanssamme joka päivä tämän armotalouskauden loppuun asti, joka tarkoittaa silloin sitä, että Jeesus Kaikkivaltiaana Jumalana on voimallinen auttamaan meitä palvelemaan Häntä ja kertomaan Hänestä maailman loppuun saakka. Vaikka maailma ajautuu antikristilliseen uuteen maailmanjärjestykseen, jota johtaa itse saatana, niin siitä huolimatta Jeesus Kaikkivaltiaana Jumalana on kaiken sen yläpuolella mistä antikristillinen uusi maailmanjärjestys ammentaa voimansa. Tämä meidän Herran Jeesuksen opetuslasten on hyvä muistaa ja ymmärtää.

Lifesitenews.com sivusto julkaisi artikkelin (5.7.2007), jonka mukaan Microsoftin miljardööri Bill Gates on ollut mukana lahjoittajaryhmän kanssa lahjoittamassa 26 miljoonaa dollaria homoseksuaalien PlanetOut julkaisuyhtiölle, joka tuottaa myös kovaa hard core homopornoa julkaisuissaan. Bill Gates on myös yksi PlanetOutin osakkaista, jotka investoivat rahojaan tähän yhtiöön. Uuden maailmanjärjestyksen lusiferistiset (saatanalliset) arkkitehdit pyrkivät rikkomaan Jumalan luoman kuvan ihmisestä ja ihmisen seksuaalisuudesta. Tämän tähden uuden maailmanjärjestyksen arkkitehdit kuten Bill Gates kannattavat ja tukevat homoseksuaalisuutta.

Okkultisti Alice Bailey perusti miehensä kanssa 1920-luvun alussa Lucifer Publishing Companyn, jonka nimen he muuttivat Lucis Trustiksi (Lucis Trust). Lucis Trust on lusiferistinen järjestö, jonka pyrkimys on uuden maailmanjärjestyksen luominen. Lucis Trustilla on neuvoa antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa ja YK:n julkisen tiedon laitos on tunnustanut Lucis Trustin World Goodwill hankkeen osana yhteisöä, jolla on aktiivinen rooli YK:ssa. World Goodwill hankkeen kautta Lucis Trust on antanut YK:lle tukea meditaation, koulutusmateriaalien ja seminaarien kautta korostaen YK:n tavoitteiden merkitystä, koska YK edustaa ihmisten ja kansojen ääntä maailmassa.

YK on mukana luomassa antikristillistä uutta maailmanjärjestystä maan päälle. Lusiferisti David Spangler, joka on ollut mukana YK:n toiminnassa (The Board of Directors of Planetary Citizens, Yhdistyneet Kansakunnat) on sanonut: Lusifer antaa lopullisen ... lusiferistisen vihkimyksen ... jota monet ihmiset nyt ja tulevina päivinä tulevat kohtaamaan - sillä se on vihkimys uuteen aikaan. ... Kukaan ei tule sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän lupaa palvoa lusiferia. Kukaan ei tule sisälle uuteen aikaan ellei hän ota lusiferistista vihkimystä.

Jos emme ymmärrä sitä, että lähes koko jumalaton maailma myös YK on lusiferististen illuminaattien vallassa, jonka pyrkimyksenä on asettaa uusi lusiferistinen maailmanjärjestys maan päälle, niin silloin olemme vaarassa tietämättämme antaa tukemme antikristilliselle uudelle maailmanjärjestykselle. Jos joku vielä väittää, että tällaiset puheet ovat salaliitto hörhöjen ja friikkien höpinöitä, niin silloin on kyse joko puusilmä ilmiöstä tai siitä, että on joko tietoisesti tai tietämättään antautunut lusiferistisen uuden maailmanjärjestyksen manipulaation kohteeksi ja uhriksi.

Lucistrust.com nettisivustolla World Goodwill hankkeen sivulla on raportti New Yorkissa (raportista ei käy ilmi päivämäärää) pidetystä Seminar Symposium tilaisuudesta. Kokoontumisessa puhuttiin monenlaisia asioita, mutta nostan esille sieltä muutaman asian. Kokoontumisessa tuotiin esille kuinka materiaalisia (tarkoittivat rahaa) ja hengellisiä alueita ei voi erottaa toisistaan. He toivat esille kuinka he eivät voi enää erottaa rahaa hengellisistä asioista, koska ykseyden ajattelua (asiaa) voi ennallistaa jumalallisen virran kierrättämiseen. Kokouksessa tuotiin esille rahan lahjoittajia, joista eräs oli Bill ja Melinda Gates säätiö sekä Rudolp Steiner säätiö jne. ja näiden lahjoitusten avulla on tarkoitus saada maailma toimimaan rahan avulla. Kokoontumisessa sanottiin, että nämä dollarit (lahjoitukset) toimivat suoraan edistäen sosiaalista ja henkistä uudistumista.

Lusiferisti ja okkultisti Alice Baileyn kristus manifesti on lucistrust-com sivuston sivulla. Lucis Trustin sivulla sanotaan, että kristus on ollut tuhansia vuosia kirkon pää, joka koostuu kaikkien uskontojen opetuslapsista, buddhalaisista, islamilaisista ja muista. Tämä kristus ei välitä mitä uskoa olet, jos tavoitteena on jumalan rakkaus ja ihmisyys.

Bill Gates on mukana yhdessä muiden kanssa tukemassa lusiferisista Lucis Trustia, jonka päämäärä on luoda maan päälle uusi maailmanjärjestys, jota johtaa uusi johtaja, lucifer, kristus, maitreya, mahdi jne. joka on jokaiselle jotakin. Uusi maailmanjärjestys odottaa antikristusta, joka alkaa johtamaan uutta maailmanjärjestystä, vieden kannattajansa kohti tuhoa, iankaikkista tuhoa.

Otan syytä lyhyesti tuoda esille, että katolinen kirkko on maailmalla nykyään ekumenian päämoottori ja paavi Franciskus on sanonut, että kaikki maailman uskontojen ihmiset palvovat samaa jumalaa. Koko maailma, myös katolinen kirkko on osa lusiferistista uutta maailmanjärjestystä.

Rooman katolinen kirkko ylistää luciferia latinankielisessä pääsiäisen yöjumalanpalveluksessa (messu). 2012 paavi Benedictus lauloi pääsiäismessussa latinaksi: flammas eius lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus - Löytyköön tämä liekki yhäti palavana aamutähden (lucifer) kautta: aamutähden (lucifer), joka ei koskaan laske – Kristuksen, sinun poikasi.

Paavi Franciscus lauloi pääsiäismessussa 2013 saman laulun luciferista minkä Benedictus lauloi 2012. Katolisen kirkon kristus ei ole sama asia kuin Raamatun Kristus, sillä katolisen kirkon moninkertainen valhe-evankeliumi tarkoittaa sitä, että katolinen kirkko paavin johdolla palvoo luciferia, joka tulee tulevaisuudessa esiintymään antikristuksena.

On todella tärkeä ymmärtää aikain merkkejä sekä tietää se, että koko maailma on pahan vallassa, sillä Jeesus sanoi niin. Koko maailma on pahan vallassa myös tässä lopunajassa, jota elämme ja siksi tulee ymmärtää, että maailman hallitukset ovat koko ajan yhä enemmän lusiferisti illuminaattien talutusnuorassa, jonka päämäärä on uusi lusiferistinen maailmanjärjestys, jossa kaikki uuden maailmanjärjestyksen kansalaiset palvovat antikristusta. Raamattu sanoo, että pedon merkin ottaneet ihmiset kumarsivat (palvoivat) petoa.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee nyt tässä ajassa antautua sydämessään totiseen Jumalan palvelemiseen, jossa hän rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa Pyhässä Hengessä. Ole rohkea Herrassa, älä pelkää, sillä sinun kanssasi on Kaikkivaltias Jumala, joka johdattaa sinut lopulta iankaikkiseen elämään, näkemään Herran Jumalan kasvoista kasvoihin. Sinä, joka et vielä ole pelastettu Herrassa Jeesuksessa, niin sinulla on mahdollisuus tunnustaa syntisi ja uskoa Herraan Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi, iankaikkiseksi elämäksi ja pelastukseksi Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

 

 

Petri Paavola 28.3.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
lifesitenews.com/news/ bill gates
lucistrust.org
libertytree.ca/ David.Spangler
lucistrust.org/ world goodwill/ seminar symposium reports/ new york
lucistrust.org/resources/ the_christ
kotipetripaavola.com/ mustamessu ja lapsiuhrit 


 

 

 

eXTReMe Tracker