Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Branhamin väärä suhtautuminen naisiin

 

Olen kirjoittanut aikaisemmin kaksi kirjoitusta Branhamista. Muutamat ihmiset ovat kysyneet minulta, että miksi kirjoitan Branhamista, sillä hän on ollut kuolleena jo vuosia. Olen saanut sydämelleni kirjoittaa Branhamista, koska Jumalan sanan todistuksen mukaan hän oli eksyttäjä ja vielä tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka seuraavat Branhamin opetuksia. Ja sen lisäksi, joitakin hänen harhojaan opetetaan myös nykyään muidenkin keskuudessa kuin Branhamilaisten. Joissakin tämän päivän uskovien piireissä vaikuttaa Branhamin väärän opetuksen juuria. Olen kokenut voimakkaasti sydämelläni, että minun on pitänyt kirjoittaa Branhamista, että joku hänen kannattajistaan voisi nähdä totuuden sekä hylätä Branhamin opetukset.

Olen kokenut kirjoittaa vielä tämän uuden kirjoituksen Branhamista, jossa käsittelen hänen vääristynyttä opetusta naiseudesta ja kuinka kamaliin asioihin se voi johtaa. Jos luet kirjoitukseni kokonaan, niin silloin ymmärrät miksi kirjoitin tämän kirjoituksen ja miksi Jumala haluaisi vapauttaa ihmiset Branhamin opetuksen raskaasta ja saatanallisesta ikeestä. Koska olemme kaikki vajavaisia, niin tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Nainen ei ole miehen sivutuote
Väärä opetus käärmeestä ja Eevasta
Tytön hakkaaminen

 

Nainen ei ole miehen sivutuote

Branhamin saarnassa The Serpent seed 1958 (Käärmeen siemen) on nähtävissä hänen naisia koskevan vääristyneen opetuksen perustus ja juuret. Kun tutkimme Branhamin opetusta koskien naista ja naisia, niin näemme sen takana olevan saatanallinen ilmestystieto, ei Jumalan Pyhän Hengen opetus

Branham: This man, when he was created, God separated his spirit, and He took a piece off the man, his side, and made a woman out of it. And then He took the feminish, dainty spirit of the man and made a woman out of it, and He made the man masculine, burly. ........ And a woman is just a part of a man, a byproduct. A woman was not in the original creation. God had done quit creating for years and years and years, until He made the woman out of a rib out of his side. Adam had done named all of the creation, everything else. But he wasn't nothing for himself, so He made Him a helpmate: took a rib from his side, closed up the gash, and made a helpmate to him. And man in his spirit was both man and woman. And a woman is just a part of a man. The Serpent seed 1958

Branham sanoi Jumalan erottaneen miehen hengestä feminiinisen ja siron hengen ja teki naisen siitä ja miehestä hän teki maskuliinisen ja vahvan. Branham opetti naisen olevan vain miehen osa, sivutuote, eikä nainen ollut alkuperäisessä Jumalan luomisessa. Branham sanoi Jumalan lopettaneen luomisen vuosia, vuosia, vuosia ennen kuin Hän teki naisen. Branham sanoi Aatamin nimittäneen koko luomakunnan, mutta hän ei ollut mitään yksin, joten niin Jumala teki hänelle avun. Branhamin mukaan mies ja hänen henkensä oli yhtä aikaa mies ja nainen sekä nainen on vain miehen osa.

Branham on tuonut esille opetuksissaan Jumalan tehneen ihmisen ensin henki-ihmiseksi, jonka jälkeen Hän vasta loi maan tomusta fyysisellä keholla varustetun ihmisen. Branham opetti muinaista Babylonin sekä gnostilaisuuden oppeja. Muinaisessa Babyloniassa opetettiin jumalan olevan androgyyni (yhtä aikaa mies ja nainen) sekä että Adam luotiin ensiksi androgyyniksi (Adam-Kadmon). Jotkut juutalaiset kabbalistiset rabbit omaksuivat valheellisen babylonialaisen opetuksen Adamista androgyyninä. Babyloniasta oppi androgyynisyydestä levisi muualle ja esimerkiksi gnostilaisuus opetti, että Adam luotiin ensiksi valoruumiiksi, hengeksi, jossa häntä kutsuttiin nimellä Adam-Kadmon, taivaallinen Adam. Opin mukaan Adam-Kadmon ei ollut mies, vaan mies-nainen, androgyyni, joka ajan kuluessa viehättyi materiasta ja siten ruumiillistui lihaksi. Gnostilaisen opin mukaan Adam jumalallinen androgyyni ruumiillistuessaan jakautui kahdeksi sukupuoleksi tullen Adamiksi ja Eevaksi.

1 Moos 1:
20 ¶ Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla".
21 Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
22 Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä".
23 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.
24 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin:
25 Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".

1 Moos 2:
18 ¶ Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".
19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.
20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21 ¶ Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.

Jumala loi ennen Aatamia eläimet. Aatami ei silti ollut Jumalan luomisen sivutuote, vaikka eläimet oli luotu ennen häntä. Sekään ei tee naisesta miehen sivutuotetta, että mies luotiin ennen naista ja Jumala teki naisen miehen kyljestä. Raamatun opetuksen mukaan niin mies kuin nainen ovat molemmat Jumalan kuvia, joka tarkoittaa sitä, että molemmat ovat Jumalan alkuperäisiä luomuksia. Raamattu kertoo meille, että taivas ja maa kaikkine joukkoinensa (kaikki luodut myös Eeva) tulivat valmiiksi kuuden päivän aikana, joka tarkoittaa sitä ettei Eevaa luotu Aatamin jälkeen vuosien perästä kuten Branham valheellisesti väitti, vaan samana päivänä, eli luomisen kuudentena päivänä.

Koska eläimet luotiin ensin ja Aatami ja Eeva samana päivänä, niin se todistaa Jumalan suunnitelleen miehen ja naisen Hänen alkuperäisensä suunnitelman mukaan, sillä Jumala käski niin eläimiä kuin ihmistä lisääntymään ja täyttämään maan. Koska Jumalan alkuperäiseen luomisen suunnitelmaan kuului niin eläinten kuin ihmisen kohdalla käsky lisääntyä ja täyttää maa, niin se todistaa kiistattomasti, että Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan kuului ihmisen luominen, joka kykenee lisääntymään ja se oli ainoastaan mahdollista miehen ja naisen sukupuolisen kanssakäymisen kautta. Raamatun sanan todistus myös naisesta Jumalan kuvana kertoo ja todistaa naisen olevan Jumalan alkuperäinen luomus, joka luotiin samana päivänä kuin Aatami, mutta miehensä jälkeen.

Branham: Now, there's nothing can stoop like her, and she is designed so that she can be deceiving. And Satan is really working on her today (in these last days), because he is her designer. I could prove that now, to go right back at the beginning. Who started to work on her, Adam or Satan? God or Satan? See? That's her designer. It's her chief weapon to throw men to her filth. Being a pretty woman, she can sway a man any way she wants to. Brother, it ain't the bootleg joint down here that gets the man; it's the pretty woman walking down the street twisting herself, half dressed. That's what takes... That's the deceiver right there. And she's deadly with it, absolutely deadly. You may question me about Satan being her designer, but that's the truth. Satan designed her. He still does it. (churchages.com/en/sermon/branham/65-0221M-marriage-and-divorce)

Branhamin mukaan saatana oli naisen suunnittelija ja että nainen on suunniteltu pettämään. Branhamin opetus pilkkaa ja vääristää naiseuden ja naisen, joka on Jumalan alkuperäinen luomus. Koska Branham uskoi saatanan olevan naisen suunnittelija, joka oli suunniteltu pettämään, niin tähän saatanalliseen valheeseen uskominen sai Branhamin suhtautumaan naisiin erittäin negatiivisesti sekä jossakin kohden jopa vihamielisesti.

Branhamin opetus ihmisen luomisesta on saatanallinen vääristymä, sillä Branham opetti Aatamin olleen jumala (Blasphemous Names 11-4 - 1962) ja sen lisäksi Branham opetti ettei naista luotu alunperin jumalaksi (Marriage and Divorce 02 - 21 - 1965). Tässä on se vääristymä miksi Branham luulee ettei nainen ole alkuperäinen Jumalan luomus, vaan saatanan suunnittelun tulos (Marriage and Divorce 02 - 21 - 1965).

Koska Branham uskoi valheen, jonka mukaan Aatami oli alussa jumala ja nainen ei ollut jumala, niin siksi hän halveksui naisia ja uskoi valheen ettei nainen ollut Jumalan alkuperäinen luomus ja että saatana suunnitteli naisen. Tällainen opetus halventaa ja pilkkaa Jumalan luomistekoja. Jos uskoo tällaiseen valheeseen, niin sen seurauksena mies halveksuu ja alistaa naisia. Sanomatta selvää on, että mies joka uskoo, opettaa ja seuraa tällaista pilkkaava ja saatanallista opetusta, niin häntä johdattelee siihen valheenhenki.

Väärä opetus käärmeestä ja Eevasta

Branham: They try to say that Adam and Eve eat some apples. Brother, if... I don't say this for a joke now, but I want to say it for... If eating apples makes women realize they are naked, we'd better pass the apples again. You know that's right. You know eating an apple, that wasn't what they did, made them realize they were naked. Certainly, it wasn't. It had to come through sexually. It had to be, 'cause they realized they were naked when they taken this forbidden fruit. Ain't a woman a fruit tree? Aren't you the fruit of your mother? That was the fruit that was forbidden to be taken. The Serpent's seed 1958

Branham: Now, watch the serpent, this serpent which was first. Let's draw a picture of him now. He's a great big fellow. He's between the chimpanzee and the man. And the serpent, the devil, Lucifer, knew that that was the only blood that would mix with this human blood. The only person he could deal with... He couldn't deal with the chimpanzee. That blood wouldn't mix. He couldn't deal with different things. He couldn't deal with the sheep. He couldn't deal with the horse. He couldn't deal with any animal. He had to deal with this serpent. He had to deal with this serpent. Let's take him now and see what he looks like: Great big fellow, prehistoric giant. That's where they find these big bones, and I'll show you this in the Bible. Now, watch closely then. All right. This great big fellow, let's say he was--he was ten foot tall, great big shoulders, looked just like a man. And his blood, after coming down, coinciding one animal to another. The Serpent's seed 1958

Branham: What did he do? He begin making love to Eve. And he lived with her as a husband. And she saw it was pleasant, so she went and told her husband; but she was already pregnant by Satan. And she brought forth her first son whose name was Cain, the son of Satan. Now," you say, "that's wrong." All right, we'll just find out whether it's wrong or not. "And I will put enmity between thy seed and the serpent's seed." What? The serpent's seed. She had a seed, and he had a seed. "And he shall bruise thy head, and you shall bruise his heel." A "bruise" there means "to make an atonement." Now, there's your seed of the serpent. Now, notice, here comes these two men out. Now, this serpent, when he stood there... This great big giant of a fellow stood up there. He was guilty of committing adultery with Adam's wife. Where's sin lay today? What makes things the way they are today? (Now, I--I... Surely you can catch what I'm talking about.) The Serpent's seed 1958

Branham: And there he was. And when he did, God said, begin to call for Eve and Adam. And he said, "I was naked." And He said, "Who told you you was naked?" Then they begin to--in army fashion, passing the buck. Said, "Well, the woman You gave me done it. She was the one who persuaded me."And she said, "The serpent give me an apple." All right, preacher, get next to yourself. She said, "The serpent beguiled me." Do you know what "beguile" means? Means "defiled." The...?... The devil never gave her an apple. "The serpent has beguiled me." And then the curse came. The Serpent's seed 1958

Branham: I want you to show me one Scripture where it ever said a apple started the thing to going now. I want you to show me that they eat apples. I showed you that where Cain thought the same thing, and where his seed still thinks the same thing. But the spiritual revelation of God proves by the Bible that it was sexual intercourse between man and woman, illegally. There's where your giants come from. That's where your sin come from. That's where your corruption come from. That's where it's come down. The Serpent's seed

Branhan sanoi, että he yrittävät sanoa Aatamin ja Eevan syöneen jotain omenia.  ..... Branham jatkoi sanoen jos omenien syöminen saa naiset ymmärtämään heidän olevan alasti, niin on parasta ojentaa heile omenia. .... Branham jatkoi sanoen, omenan syöminen ei ollut se mitä he tekivät, eikä saanut heitä ymmärtämään, että he olivat alasti. Branham sanoi sen täytyi tulla seksuaalisuuden kautta, sen täytyi olla, koska he ymmärsivät olevansa alasti kun he olivat ottaneet tämän kielletyn hedelmän. Branham sanoi eikö nainen ole hedelmäpuu? Hän jatkoi sanoen, ettekö te ole äitinne hedelmä? Branham sanoi tämä oli se hedelmä jota oli kielletty ottamasta.

Branham kertoo paratiisin käärmeen olleen suuri ja iso kaveri, joka oli ihmisen ja simpanssin sekoitus ja saatana tiesi, että se oli ainoa veri joka voisi sekoittua ihmisen veren kanssa. Branhamin mukaan käärme oli suuri ja iso kaveri, esihistoriallinen jättiläinen ja hän oli noin kolme metriä pitkä ja suuret isot hartiat, joka näytti aivan ihmiseltä.

Branham sanoi mitä hän (käärme) teki? Branhamin mukaan käärme alkoi rakastelemaan Eevan kanssa ja sitten käärme eli Eevan kanssa ollen kuin hänen aviomiehensä ja sitten Eeva sanoi se oli mieluisaa ja sitten hän meni sanomaan sen aviomiehelleen, mutta hän oli jo raskaana saatanasta. Branham jatkoi sanoen, että Eeva synnytti ensimmäisen poikansa Kainin, joka oli saatanan poika. Branham sanoi viitaten Jumalan sanoihin, että minä panen sinun (nainen) siemenesi ja käärmeen siemenen välille vihollisuuden. Branham sanoi naisella ja käärmeellä olevan siemenen. Branham sanoi viitaten Raamattuun, hän ruhjoo ja sinä pistät Hänen kantapäähänsä. Branham sanoi ruhjomisen tarkoittavan tehdä sovitus. Branhamin mukaan suuri ja iso kaveri (käärme) teki huorin Eevan kanssa.

Branham sanoi Jumala alkoi kutsumaan Eevaa ja Aatamia ja Aatami sanoi olin alasti ....... Aatami jatkoi sanoen nainen jonka annoit minulle teki sen, hän oli se joka suostutteli minua ja sitten Eeva sanoi käärme antoi minulle omenan. Sitten Branham sanoi, no niin saarnaaja, mene seuraavaksi itseesi ja nainen sanoi käärme petti minut. Branham sanoi tiedätkö mitä petti sana merkitsee? Branhamin mukaan petti sana merkitsee tahrata. Branham jatkoi sanoen saatana ei koskaan antanut naiselle omenaa ..... ja sitten kirous tuli.

Branham sanoi haluavansa, että joku näyttäisi hänelle yhden Raamatun kohdan missä sanottaisiin omenan aloittaneen sen mikä on nyt käynnissä. Branham mukaan Kainin siemen luulee myös omenan syömisen johtaneen syntiin. Branham sanoi Raamatun ja Jumalan hengellisen ilmestyksen todistavan miehen ja naisen laittomasta seksuaalisesta kanssakäymisestä. Branhamin mukaan tästä synti ja turmeltuneisuus tuli.

Raamatun sanan totuus ja opetus kumoaa Branhamin saatanallisen ja valheellisen opetuksen, joka ei ollut Jumalan antama hengellinen ilmestys ja Raamatun todistus, vaan riivaajahenkien antamaa saatanallista ilmestystietoa.

1 Moos 2:
15 Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.
16 ¶ Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".

1 Moos 3:6 ¶ Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.

Branham sanoi naisen olleen kielletyn puun hedelmä ja kielletyn puun hedelmän syömisen tarkoittaneen seksisyntiä, jonka kautta käärme ja Eeva olisivat harrastaneet seksiä.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisellä oli vapaus syödä kaikista muista paratiisin puista paitsi hyvän- ja pahantiedon puusta, sillä sen puun hedelmän syöminen toisi mukanaan kuolemalla kuolemisen. Ihmisellä oli vapaus syödä kaikista muista paratiisin puista. Jos hedelmän syöminen tarkoittaisi seksin harrastamista, niin Jumala ei olisi voinut antaa sellaista käskyä, koska Raamatun opetuksen mukaan alussa Jumala loi miehen ja naisen yhdeksi lihaksi, johon kuuluu myös seksuaalisuus miehen ja vaimon välillä. Jos uskotaan puun hedelmän syömisen tarkoittavan seksin harrastamista, niin Jumala ei olisi voinut antaa sellaista käskyä, että ihmisellä olisi vapaus harrastaa seksiä kaikkien kanssa. Jo tässä kohden Branhamin opetus paljastuu valheeksi. Raamatun opetuksen mukaan hedelmän syöminen tarkoitti paratiisin puiden hedelmien syömistä, ei seksin harrastamista.

Raamattu ei erikseen sano oliko hyvän- ja pahantiedon puun hedelmä omena tai jokin muu hedelmä. Siksi on parasta puhua vain hedelmästä.

Raamattu ei sano käärmeen olleen noin kolme metriä pitkä ihmisen ja simpanssin sekoitus, joka näytti aivan ihmiseltä kuten Branham väärin väittää. Tällainen opetus on saatanallista ilmestystietoa, jonka alkuperä on saatanan päämajassa.

1 Moos 3:
9 ¶ Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?"
10 Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin".
11 ¶ Ja hän sanoi: "Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?"
12 Mies vastasi: "Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin".
13 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja minä söin".
14 ¶ Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."
16 ¶ Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".
17 ¶ Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ‘Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;
18 orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä.
19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman."

Raamatun opetuksen mukaan naisen siemen on Messias, joka murskaa (alkutekstin mukaan) käärmeen pään sovitustyönsä kautta ja siten vapauttaa ne ihmiset synnin ja saatanan vallasta, jotka uskovat Raamatun Jumalaan (Uudessa Liitossa Herran Jeesuksen kautta). Vihollisuus vaimon Siemenen ja käärmeen siemenen välillä tarkoittaa Messiaan murskaavan saatanan vallan sovitustyönsä kautta ja käärmeen siemen pistää (tai murskaa) Messiaan kantapäähän tarkoittaa sitä kun juutalaiset luovuttivat Jeesuksen roomalaisille, jotka suorittivat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. Jeesus naulittiin ristille käsistä sekä jaloista ja ristiinnaulittujen jalat lävistettiin kantapäistä. 1 Mooseksen kirjan kolmas luku tuo esille profetian Messiaan ristiinnaulitsemista ja kuolemasta syntien anteeksisaamiseksi. Raamatun opetuksen mukaan käärmeen siementä ovat jumalattomat ihmiset, jotka ovat synnin ja saatanan orjuudessa:

2 Tim 2:26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Joh 8:
43 Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.
44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

1 Joh 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Raamattu sanoo paratiisin käärmeen olleen saatana (saatana puhui käärmeen kautta) ja koska saatana vangitsee ihmisen pahaa tahtoansa toteuttamaan, niin synnin ja saatanan orjuus tekee jumalattomista ihmisistä perkeleen lapsia, eli käärmeen siementä.

1 Moos 4:
1 ¶ Ja mies (Adam) yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla".
2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.

Alkuteksti sanoo Aatamin yhtyneen vaimoonsa Eevaan. Raamatun opetuksen mukaan Aatami oli niin Kainin kuin Aabelinkin isä. Branhamin opetus Kainista saatanan poikana on saatanallinen valhe.

Kun Eeva sanoi käärme petti minut, niin Branham sanoi petti (englanniksi beguiled) sanan tarkoittavan tahrata. 1 Moos 3:13:ssa oleva petti sana on hepreaksi nasha, joka tarkoittaa pettämistä, ei tahraamista. Tässäkin kohden Branhamin saatanallinen opetus paljastuu valheeksi.

Room 5:19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

1 Sam 15:23 Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana."

Raamatun opetuksen mukaan kirous tuli tottelemattomuuden takia, kun Eeva ja Aatami eivät uskoneet Jumalaa, vaan yhdessä söivät (ensin Eeva ja sitten Aatami) hyvän- ja pahantiedon puusta. Paratiisin synti, joka toi kirouksen oli epäusko eikä seksisynti, sillä ihminen ei uskonut Jumalaa, vaan kiellosta huolimatta söi kielletyn puun hedelmää. Pelkkä hedelmän syöminen ei tuonut synnin kirousta, vaan epäusko sekä saatanan petokseen uskominen. Raamatun opetuksen mukaan tottelemattomuus on noituuden syntiä (alkutekstin mukaan), eli on kyse vakavasta synnistä, jonka kautta ollaan yhteydessä valheenhenkiin. Branhamin opetus syntiinlankeemuksesta käärmeen ja Eevan seksisyntinä on saatanallinen valhe.

Tytön hakkaaminen

Branham: And now, some of you talk about the illiteracy of the hillbillies up in Kentucky there. But how the old grandmas with their long bonnets and things on... You know what? They could teach some of you city people how to behave yourself. That's right. Your little Martha Ann come in of a nighttime, and mess-up all over her face, and half drunk, and smoking a cigarette, and blowing it through her nose, and the stomp her foot, and scream at you. Let her do that to one of them old Kentucky mammys one time. She'd top a hickory, boy, or take something, or a barrel slat. When she got through, she'd know who was mammy around there. If you'd do that, you wouldn't have so many wrong men, and boys and girls in the world tonight. Let one of them strip theirselves in some these old dirty clothes like you let your kids wear out here, little old shorts, and ever what they call them. And let them one time. Uh-huh. You would find out how illiterate they were. She'd beat her till she'd be so full of welts, you couldn't get the clothes over the top of them. That's what needs to be done tonight. That's right. (Making the valley full of ditches 1956)

Branham: You talk about some of the ignorance of Kentucky; talk about that state that I come from, the ignorance of those people down there. I don't know. Sometimes I wonder. Let one of their daughters come in of a morning with her hair all twisted up, and manicure over her face, all night long with some little Ricky with a flattop haircut. I'll tell you, she'll--she'll know the next time she goes out; get a barrel slat, or a limb off of a hickory there, and just skin her down. And I tell you, you all talking about juvenile delinquency; there's so many papers talking about it. I think it's parent delinquency, instead...?... the old golden rule hanging with all them ten commandments hanging on it... Take a young'n out there, and shuck him down a little bit, you wouldn't have so much, saying, "Poor little Ricky. You're nice. You didn't mean to do bad, Martha." She--she needs a good beating, is what she needs. The Bible said, "Spare the rod, you spoil your child," and that's exactly right. You'll never find nothing any better. (Behold, a Greater than Solomon is here 1962)

Branham: And you all talking about juvenile delinquency and things. I think it's parent delinquency. Some of you let your girls go out and run around all night with a cigarette smoking, cocktail drinking party. Come in the next morning with her clothes half off her, old make-up all over her face and that, And you call the Kentucky mothers ignorant. Write her patch down with those Dogpatch, Lil' Abner, and make fun of the Kentucky mothers. That's some of my people up in there. Let one of them girls...?... it up there and, brother, I'll tell you, she wouldn't get out of bed for six months. She'd take a hickory limb and beat what clothes she had left on her off. And if you had something like that back in the church today, you'd have better. Amen. God give us the old time mothers. I've got two girls coming. I don't know what they'll be. (Five junctions of time 1956)

Branham otti esille esimerkin siitä jos tytär tulee yömyöhään kotiin pikkuisen humalassa  kasvot sotkussa savuketta polttaen, niin pitää ottaa esille tynnyrin rima ja hänelle pitää antaa selkäsauna siten että hän on täynnä ihokohoumia, niin ettei hänen päältänsä saa vaatteita pois. Branham sanoo tähän, että näin täytyy tehdä tänä iltana se on oikein. Toisessa saarnassa Branham kertoo samaa asiaa sanoen, että tytär tarvitsee kunnon selkäsaunan. Branham jatkoi sanoen, joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan.

Branham sanoi eräässä saarnassaan, että tytär täytyy hakata niin ettei hän pääse sängystä ylös puoleen vuoteen jos hän on yöaikaan ulkona savukkeita polttaen cocktail-juomajuhlissa ja tulee seuraavana aamuna kotiin vaatteet puoliksi päältä pois vanhan meikin peittäessä hänen kasvonsa.

Branhamin negatiivinen ja väärä asenne tulee kauhistuttavalla esille siinä kun hän käski pahoinpitelemään tyttäriä, jopa sillä seurauksella, että tyttärille pitäisi jäädä kunnon jälkiä selkäsaunasta ja että hänen olisi vaikea nousta ylös sängystä. Branham ei vitsaillut tai liioitellut, vaan oli tosissaan sitä mieltä, että tyttäret on pahoinpideltävä, jos he ovat kurittomia.

San 13:24 Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

Raamatun opetuksen mukaan vitsa ei ole pahoinpitely väline, jonka tarkoitus olisi jättää pahoinpitely jälkiä sekä tuottaa sellaisia vammoja, että hakattavana olleen lapsen tai nuorukaisen olisi vaikea päästä ylös sängystä.

Branham eksyi uskomaan saatanan valheita siitä ettei nainen kuulunut Jumalan alkuperäiseen luomiseen, saatana suunnitteli naisen ja että nainen on suunniteltu pettämään. Tämän tähden Branhamin suhtautuminen naisiin oli täysin vääristynyt ja saatanallisen valheen vääristämä. Toivon ja rukoilen, että branhamilaisuuden vaikutuspiirissä olevat naiset kuin miehetkin kykenisivät näkemään sen kuinka valheenhenki johdatteli Branhamia. Jumala ei halua kenenkään naisen elävän alistetussa asemassa luullen olevansa saatanan suunnittelun tulos, joka on tehty pettämistä varten. Jos naisena uskoo tällaiseen saatanalliseen valheeseen, niin silloin joutuu sellaiseen asemaan, jossa elämä on ahdistavaa, syyllistävää, jossa ei ole todellista iloa ja vapautta Herrassa.

Raamatun opetuksen mukaan nainen on upea, arvokas, tärkeä ja Jumalalle rakas. Jokaisen Herraan Jeesukseen uskovan aviomiehen tulisi toimia sen mukaan mitä Raamattu opettaa:

Ef 5:
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."

Raamattu opettaa sen minkälaisen arvon Jumala antaa naiselle. Miesten tulee rakastaa vaimojaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakasti ja rakastaa seurakuntaansa, sillä Hän kuoli meidän puolestamme saadakseen sitä kautta seurakunnan tulemaan pyhitetyiksi ja ennen kaikkea pelastetuiksi. Herran Jeesuksen esimerkin ja Raamatun opetuksen mukaan aviomiehen tulisi olla valmis kuolemaan vaimonsa puolesta sekä miehen tehtävä on palvellen rakastaa vaimoaan ja toimia niin että vaimo pääsisi eteenpäin pyhityksessä. Miehen tehtävä on auttaa vaimoa kasvamaan Jumalan tuntemisessa sekä vahvistaa vaimoa Jumalan alkuperäisenä luomuksena, jota Jumala suunnattoman (äärettömästi) suuresti rakastaa.

eXTReMe Tracker