Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Buddhalaisuus Raamatun opetuksen valossa

 

Kun tutkimme buddhalaisuutta Raamatun opetuksen valossa sekä terveen maalaisjärjen kautta, niin saamme selville, että buddhalaisuus edustaa uskomusjärjestelmää, joka ei perustu totuuteen.

 

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole halventaa buddhalaisuutta, vaan tarkastella ja arvioida sitä kriittisesti pääosin Raamatun sanan kautta.

 

 

Buddhalaisuuden opetuksia

 

Buddhalaisuus poikkeaa aika paljon niin sanotuista perinteisistä uskonnoista, koska buddhalaisuudessa ei ole Jumalaa, jota tulisi totella. Buddhalaisuus ei opeta ihmistä luovuttamaan tahtoaan korkeammalle taholle, vaan kannustaa ihmistä olemaan oma itsensä.

 

Buddhalaisuus opettaa, että jokaista sellaista opetusta tulee pitää totuutena, joka varmasti auttaa ihmisiä kehittymään.

 

Valaistuminen

 

Valaistuminen on buddhalaisen tien päämäärä. Buddhalaisuudessa valaistuminen on olotila, jossa löydetään todellinen todellisuus ja totuus. Valaistuminen tuo buddhalaisille kokemuksen todellisuudesta, joka on tämän maailman ulkopuolella. Buddhalaisille valaistumisessa on yhtä paljon kyse tunteesta kuin tietämisestä. Valaistuminen johtaa ihmisen kokemaan yhteyden tunnetta kaikkien elävien olentojen kanssa sekä muuttaa sydämen kokemaan myötätuntoa kaikkea elävää kohtaan.

 

Buddhalaista valaistumista kuvataan myös täydellisen vapauden ja rajattoman energian tilaksi, jossa kaikki huolet, murheet sekä surut lakkaavat, jolloin saavutetaan olemisen puhdas autuus.

 

Etiikka

 

Buddhalainen käsitys etiikasta on erilainen kuin länsimaiden yleinen käsitys. Länsimaissa eettiset säännöt antaa yleensä Jumala, yhteiskunta tai vanhemmat. Buddhalainen etiikka opettaa, että ihminen itse päättää millainen haluaa olla ja millaista moraalia haluaa noudattaa, jonka jälkeen tulee pyrkiä elämään sen mukaan.

 

Buddhalainen etiikka opettaa kokemaan positiivisia tunteita sekä torjumaan negatiiviset tuntemukset. Tämä tekee buddhalaisesta voimakkaan ihmisen, joka kykenee hallitsemaan elämäänsä. Buddhalainen etiikka opettaa ihmistä toimimaan itsensä, toisten ihmisten ja koko maailman parhaaksi.

 

Buddhalaisuus ei tunne Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä, siksi buddhalainen etiikka ei tunne oikeata tai väärää, vaan teot, jotka ovat joko taitavia tai taitamattomia. Taitava käyttäytyminen aiheuttaa hyvää itselle sekä muille, mutta taitamaton käyttäytyminen ei ole pahaa, vaan tyhmää. Buddhalaisuudessa ei ole ollenkaan synnin käsitettä, eikä Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä. Siksi buddhalaisuudessa ei ole Jumalan käskyjä ja käskyn käsite on vailla merkitystä. Buddhalaisen meditaation pyrkimyksenä on ihmisen muuttuminen.

 

Raamatun opetuksen vertaaminen buddhalaisuuteen

 

Jälleensyntyminen

 

Buddhalaisuus uskoo jälleensyntymiseen ja karmaan. Buddhalainen karma tarkoittaa syytä ja seurausta, jossa korkeampi voima kuten jumala ei määritä kenenkään kohtaloa. Jälleensyntymiseen uskominen paljastaa selkeästi sen, että buddhalaisuus on valheellinen opetus, eikä totta.

 

Totuudenmukainen arvio ihmiskunnan iästä on noin 6000 vuotta. Jos laskemme kuinka monta sukupolvea tuohon aikaan mahtuu, niin voimme todeta, että siihen mahtuu todella monta sukupolvea. Jälleensyntymisoppi opettaa ihmisen tavoittelevan poispääsyä elämän kiertokulusta hyvien tekojen kautta. Esimerkiksi 6000 vuoden aikana olisi ollut paljon aikaa ja monta elämää oppia tekemään koko ajan hyviä tekoja ja tulla sitä kautta paremmaksi ihmiseksi. Mutta historian tilastot todistavat karulla tavalla ihmiskunnan tulleen pahemmaksi. Uuden teknologian myötä ihmiskunta esimerkiksi tappaa koko ajan enemmän toisia ihmisiä (sodat uusilla aseteknologioilla).

 

Murhat, väkivallan teot ja moninaiset pahat teot eivät näytä tilastojen valossa vähentyneen, vaan lisääntyneen. Jos jälleensyntymisoppi olisi totta, niin silloin maailma tulisi koko ajan paremmaksi paikaksi valaistumisien ja alati paremmaksi ihmiseksi kehittymisen kautta. Mutta todellisuus todistaa meille, että pahuus vain kasvaa ja kehittyy myös muuttaen muotoa uuden teknologian kautta. Tämä jo yksistään riittää osoittamaan, että jälleensyntymisoppi ei ole totta, vaan valhe.

 

On olemassa sellaisia tapauksia, joissa useampi henkilö on elänyt samana henkilönä, on olemassa tapauksia, joissa moni eri ihminen on elänyt Napoleonina, Kleopatrana ja jne. Tosiasia on se, että vain yksi henkilö kerrallaan voi olla Napoleon tai Kleopatra. Tämäkin todistaa sen, että jälleensyntymisoppi ei voi olla totta.

 

Jälleensyntymisopin perusta on tavoitella hyviä tekoja, joiden kautta ihminen voi vapautua elämän kiertokulusta. Jälleensyntymisopin perusidea on ihmisen kasvu ja kehittyminen kohti valaistumista. Buddhalainen jälleensyntymisoppi opettaa ihmisen voivan syntyä myös eläimeksi tai jopa kasviksi. Voiko kasvilla olla ymmärrystä tehdä hyviä tai pahoja tekoja? Ei tietenkään. Jos joku jälleensyntyisi kasviksi, niin sen kuollessa se tuskin enää voisi jälleensyntyä, sillä kasveilla ei varmaankaan ole sellaista sielunelämää, jonka kautta se voisi oppia hyviä tekoja ja vältellä pahoja tekoja. Näin ihmisen jälleensyntymisen kulku ja valaistuminen päättyisi kasvin hävitessä. Edellä oleva todistaa että jälleensyntymisoppi ei voi olla totta sekä sen, että buddhalaisuus perustuu valheeseen ei totuuteen.

 

Ei Jumalaa

 

Buddhalaisuudessa ei ole Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä. Tämä johtaa siihen, että ihminen itse päättää mikä on hyvää ja mikä ei ole hyvää. Raamattu opettaa, että ihminen on synnin orja, jonka tähden ihminen tekee syntiä ja vain Jumalan avulla ihminen voi vapautua synnin orjuudesta ja opetella elämään Jumalan tahdon mukaista hyvää elämää.

 

Buddhalaisuuden ongelma on se, että ihminen itse määrittelee itselleen sen mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Ihmisen itsekkyys ja ylpeys pääsee hallitsemaan sellaista ihmistä, joka saa itse päättää mikä on hyvää ja huonoa. Buddhalaisuus ei kannusta ihmisiä terveeseen auktoriteetin alle, jossa ihminen saa olla turvallisesti toisen auktoriteetin alaisuudessa, josta käsin ihmistä ohjataan tekemään hyviä valintoja ja välttämään huonoja valintoja.

 

Jos elämästä puuttuu terveet auktoriteetit ja ihminen saa itse päättää sen miten hän elää, niin elämästä tulee itsekeskeinen ja itsekäs kaaos. Näen sen miten nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa on luovuttu Raamatun opettamista arvoista ja sen tilalle on otettu itämaisia arvoja. Osittain sen seurauksena ihmiset elävät nykyään ilman rajoja ja itse kukin kokee, että saa tehdä mitä haluaa ja kaikenlaisen väärän käyttäytymisen ja teon ihmiset perustelevat hyväksi. Tätä näen koko ajan enemmän nykyisessä yhteiskunnassa.

 

Hyvät ja pahat teot

 

Buddhalaisuus sallii synnin myötätunnon kautta, koska se opettaa, että ihmisen tulee kokea kaikkia kohtaan myötätuntoa. Tämä siksi koska buddhalaisuus ei tunne eikä tunnista syntiä.

 

Totuus on kuitenkin se, että ihmisten teot ovat joko hyviä tai vääriä. Tämän näemme jokainen joka päivä yhä uudestaan. Jos emme tätä usko tai halua uskoa, niin silloin pakenemme omaan fantasiamaailmaamme, jossa luulottelemme ettei ole olemassa pahuutta ja syntiä. Tämä on buddhalaisuuden ongelma ja siksi tämä myös todistaa sen, että buddhalaisuuden opetus on valheellinen ja väärä.

 

Buddhalaisuus ei usko vääriin tekoihin, vaan siihen että teot ovat joko taitavia tai taitamattomia. Ympärillä oleva todellisuus paljastaa buddhalaisuuden olevan valheellinen elämän filosofia ja uskonto. Murha, tappaminen, väkivallan käyttäminen ja raiskaus jne. eivät ole taitamattomia tekoja, vaan pahuudessa tehtyjä tekoja, eli syntejä. Tämä ikävä todellisuus myös paljastaa sen, että buddhalaisuuden opetus rakentuu valheellisen käsityksen ja ymmärryksen varaan.

 

Buddhalaisuus uskoo, että kaikki sellainen on totuutta, joka auttaa ihmistä kehittymään. Buddhalaisuuden mittapuun mukaan ihminen saa itse määritellä itselleen mikä on hänen moraalinsa. Tämä paljastaa myös sen, että buddhalaisuuden totuuden käsite on valheellinen, joka lepää itsekkään ihmisen oman harkintakyvyn varassa.

 

Rauhan uskonto

 

Itämainen uskonto kuten myös buddhalaisuus puhuu rauhan puolesta, mutta siihen usein (ei aina) sisältyy väkivaltaiset itsepuolustuslajit, jotka vetoavat ihmisiin, sillä syntinen ihminen haluaa olla jotakin erikoista ja hallita itseään. Tähän sopii itsepuolustustaito, jonka kautta ihminen saa "luvan" kanssa harjoittaa väkivaltaa toista ihmistä kohtaan. Monet (ei kaikki) ihmiset, jotka harrastavat itsepuolustuslajeja hakeutuvat sellaisiin tilanteisiin, jossa he saavat "luvan" kanssa käyttää taitojaan, eli väkivaltaisesti satuttaa toisia ihmisiä.

 

Buddhalaiset munkit ovat kautta historian harjoittaneet itsepuolustuslajeja. Tässä kohtaa on heti suuri ristiriita koskien buddhalaisuuden opetuksia, joka opettaa ettei ketään kohtaa saa tuottaa vahinkoa. Väkivaltaan väkivallalla vastaaminen on vastoin buddhalaisuuden opetuksia. En tietenkään sitä sano, että kaikki buddhalaisuuteen uskovat itämaisten itsepuolustuslajien harrastajat vastaavat väkivaltaan väkivallalla. Mutta yksikin väkivaltaan vastaaminen väkivallalla on vastoin buddhalaisuuden opetuksia. Tällöin on selkeä ristiriita opetuksen ja käytännön elämän kanssa.

 

Sanottakoon tähän, että olen itsekin ennen uskoontuloani harrastanut itsepuolustuslajia ja tiedän siitä jotakin ja myös sen miksi monet sitä harrastavat. Suurin osa harrastaa sitä siksi, että saa lyödä takaisin, jos joku käy päälle. Itsepuolustuslajien harrastajat eivät myönnä tätä, mutta silti he päivittäin harjoittelevat sitä kuinka satuttaa, lyödä, potkaista tai lamauttaa väkivaltaa käyttävä ihminen. On suurta sokeutta koittaa uskotella itselleen, että ei harrasta itsepuolustuslajia toisen vahingoittamiseksi, koska sitä he juuri harjoittelevat päivittäin. Tämä kuvaa hyvin sitä millainen synti on. Se koittaa muuttaa asiat joksikin muuksi, mitä ne eivät kuitenkaan ole. Synti pukeutuu usein hyväksi ja ihailtavaksi asiaksi, joka itse asiassa kuitenkin satuttaa ja loukkaa toisia sekä on väärää ja pahaa.

 

Verinen historia

 

Buddhalaiset tuovat mielellään esille sen kuinka verinen on kristinuskon historia. Buddhalaisuutta on markkinoitu rauhan uskontona, mutta buddhalaisuudella on verinen historia Tiibetissä, Kiinassa, Japanissa. Mongoliassa, Koreassa, Intiassa, Sri Lankassa sekä Thaimaassa.

 

Buddhalaiset munkit taistelivat Venäjän ja Japanin sodassa. Buddhalaiset munkit taistelivat Kiinassa, jossa he luulivat pääsevänsä lähemmäksi valaistumista ihmisiä tappamalla. Buddhalaiset ovat taistelleet ei-buddhalaisia sekä toisia buddhalaisia vastaan. Japanin buddhalaiset ovat taistelleet Kiinan ja Korean buddhalaisia vastaan puhdistaakseen heidät saastaisesta buddhalaisuuden harjoittamisesta "oikeaan" buddhalaisuuteen. Thaimaan ja Burman buddhalaiset ovat historian saatossa taistelleet vuosisatoja toisiaan vastaan, väittäen omistavansa uskonnollisen auktoriteetin.

 

Buddhalaisuuden historia on täynnä verisiä taisteluja ja sotia oman uskon näkemyksen vuoksi. Buddhalaisuus ei ole rauhan uskonto, vaan ihan yhtä paha uskonto kuin kaikki muut uskonnot, jotka ovat käyneet sotia ja tappaneet ihmisiä.

 

Vääristynyt kristinusko

Rooman katolinen kirkko on Raamatun opettaman Jumalan seurakunnan valhejäljitelmä. Rooman katolinen kirkko on toimillaan ja opetuksillaan tahrannut aidon ja alkuperäisen Raamatullisen uskon maineen. Monille ihmisille Rooman katolisen kirkon teot ja opetukset edustavat Raamatun uskoa, vaikka Rooman kirkon opetukset eivät edusta Raamatun uskoa, vaan pakanauskontojen sekoitusta, johon myös liitettiin mukaan kristillisiä aineksia.

Rooman katolinen kirkko on levittänyt omaa kristinuskoansa kaikkialla maailmassa. Kun Rooman katolisen kirkon opetuksia ja toimintatapoja vertaa Raamatun opetuksiin ja toimintatapoihin, niin huomaamme että Rooman katolisen kirkon oppi ja opetus ei ole Raamatun opetusta, vaan valheellista evankeliumia.

Rooman katolisen kirkon syntyhistoria

Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista uskoa. Kun Rooma valtakuntansa syntymän jälkeen alkoi kehittymään, niin ylipappi virkanimeltään Pontifex Maximus johti Rooman uskonnollista elämää. Rooman valtakunnan laajentumisen tähden roomalaiset alkoivat palvomaan valloitettujen kansojen jumalia. Tällä tavalla Roomalaisten uskonto sekoittui kreikkalaisten, egyptiläisten, syyrialaisten, persialaisten ja babylonialaisten uskontojen kanssa. Rooman valtakunnassa vallitsi monen kirjava uskontojen sekoitus. Tämän tähden roomalaiset järjestivät keisarinpalvonnan pakolliseksi, joka teki keisarista jumalallisen. Roomalaiset uskoivat jumalien vaikuttavan ja hallitsevan Rooman seitsemällä kukkulalla ”De septem montibus virum”. Roomalaisille tästä käsite ; ylhäinen seitsemän kukkulan kaupunki, joka hallitsee koko maailmaa.

Roomalaiset uskoivat, että heidän tuli hallita koko maailmaa Jupiterin ylipapin (Pontifex Maximus) johdolla. Roomalaisten mielestä maailmaa kykeni johtamaan vain se, joka hallitsee Roomassa, seitsemän kukkulan kaupungissa. Julius Caesar sai Pontifex Maximumin arvonimen ja näin keisarit alkoivat käyttämään itsestään tätä arvonimeä. Keisarit johtivat valtiota ja myös Rooman uskonnollista elämää, sillä keisari oli uskonnon päämies, ylipappi (Pontifex Maximus). Rooman katolisen kirkon paavit käyttivät itsestään myös nimitystä Pontifex Maximus.

Konstantinus suuri ”kääntyi” kristinuskoon 300 luvulla ja hän rakennutti ”katolisille kristityille” kirkkoja, mutta samalla hän toimitti vihkimyksiä pakanatemppeleille. Konstantinuksen kääntymyksen seurauksena syntyi Rooman katolinen kirkko.

Uuden Testamentin kreikankielen tekstilaitoksista ja kirjoituksista ei löydy kreikankielen sanoja (katholikos/katholike) . Raamatun Jeesus ja Hänen apostolinsa eivät opettaneet sanaakaan katolisesta kirkosta. Sana katolinen (katholikos/katholike) tuli historiaan vasta vuonna 110 Kristuksen syntymän jälkeen. kun Ignatius kirjoitti kirjeessään yleisestä eli katolisesta seurakunnasta. Ignatiuksen käyttämä sana jota Raamatun Jeesus ja apostolit eivät käyttäneet yleistyi kuitenkin ja sen seurauksena 300 luvulla syntyi Rooman katolinen kirkko.

Vuonna 380 jKr syntymän Rooman keisari Theodosius Suuri teki Rooman katolisen kirkon kristinuskosta valtionuskonnon. Theodosius Suuri julisti vuotta myöhemmin (381 jKr) Rooman kirkon ainoaksi oikeaksi ja hyväksytyksi uskonnoksi. Tällä tavalla Rooman katolinen kirkko syntyi yli kolme sataa vuotta sen jälkeen kun helluntaipäivänä Jerusalemissa oli syntynyt alkuperäinen Uuden Liiton Jumalan seurakunta.

Älä tapa

Raamatun Jeesus käski opetuslapsiaan menemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia ja rakastamaan kaikkia lähimmäisiään, myös niitä jotka vihaavat heitä. Herra Jeesus ei käskenyt tekemään miekkalähetyksiä, eikä tappamaan ihmisiä. Rooman katolisen kirkon verinen historia todistaa sen kristinuskon valhejäljitelmäksi.

Millä tavalla Rooman katolinen kirkko on historiansa aikana toteuttanut lähetyskäskyä? Rooman katolinen kirkko aloitti miekkalähetyksen, jonka kautta se väkisin pakotti ihmisiä kääntymään kristityiksi. Rooman katolinen kirkko surmasi kerettiläisinä niitä joita he pitivät harhaoppisina. Rooman katolinen kirkko piti myös todellisia Raamatun Jeesuksen opetuslapsia kerettiläisinä ja surmasi heitä koska he eivät kääntyneet Rooman katolisen kirkon uskoon.

Rooman katolinen kirkko toimi vastoin Raamatun Jeesuksen lähetyskäskyä. Rooman katolinen kirkko on surmannut historiansa aikana useita kymmeniä miljoonia ihmisiä. Rooman kirkon verinen historia on todisteena sille, että se ei edusta Raamatun Jeesuksen opettamaa uskoa. Rooman kirkon usko edustaa uskonnollista pakkovaltaa ja diktatuuria. Rooman kirkko on antanut kristinuskolle pahan kasvot julmien veritekojensa tähden, tästä syystä moni karttaa kristinuskoa eikä halua uskoa Raamatun Jeesukseen. Rooman katolinen kirkko ei kuitenkaan edusta Raamatun uskoa, vaan uskonnollista pahan valtaa.

Rooman katolinen kirkko ja juutalaisten vaino

300 luvulla katoliset Rooman keisarit antoivat käskyn, että jos kristitty kääntyy juutalaisuuteen tai juutalainen estää toista juutalaista kääntymään Rooman kirkon kristinuskoon, niin heidät tuomitaan kuolemaan. Ensimmäisen ristiretken aikana katoliset tuhosivat juutalaisten yhteisöjä. Juutalaisia nöyryytettiin pakottaen heitä riisuuntumaan alastomiksi, vain ne jäivät henkiin, jotka suostuivat ottamaan kirkon vesikasteen. Ristiretkeläisten mielestä juutalaiset olivat Jumalan vihollisia ja kaikkein vihamielisin ja vahingollisin rotu Jumalalle. Raamattu kehottaa siunaamaan Israelin kansaa ja rukoilemaan heidän puolestaan. Rooman katolinen kirkko teki päinvastoin vainoamalla ja surmaamalla juutalaisia. Rooman katolinen kirkko piti itseään Jumalan palvelijoina, mutta heidän tekonsa pimeä ja kauhistuttava hedelmä todisti heidät pahan palvelijoiksi.

1200 luvulla Rooman katolinen kirkko antoi käskyn, että juutalaisten tuli laittaa vaatteisiinsa pyöreä merkki, että jokainen kykeni tunnistamaan juutalaisen. Jos juutalainen saatiin kiinni ilman merkkiä, niin hän menetti vaatteensa kiinniottajilleen. Rooman katolinen kirkko karkotti juutalaisia useista maista. Rooman katolinen kirkko sulki juutalaisia ghettoihin jo 1200 luvulla. Paavi Leo kahdestoista määräsi vuonna 1826, että juutalaiset pitää sulkea ghettoihin ja heidän omaisuutensa tulee takavarikoida.

Rooman katolisen kirkon historian todistus kertoo karua kieltä siitä kuinka he häpäisivät ja surmasivat juutalaisia ja ryöstivät heidän omaisuutensa. Rooman katolisen kirkon toimintatavat olivat rikollisia ja tuomittavia, mutta koska he tekivät sen Jumalan nimessä, niin se oli heidän mielestään oikeutettua. Rooman katolisen kirkon toiminta ja teot juutalaisia vastaan oli rikos ihmisyyttä kohtaan ja syntiä Raamatun opetuksen mukaan. Tässäkin kohden Rooman katolinen kirkko toimi vastoin Raamatun opetusta.

Rooman katolisen kirkon veritöitä

Rooman katolisen kirkon harjoittama vaino ja surmatyöt ulottuvat moniin erilaisiin ihmisryhmiin. katolinen kirkko vei pimeyden evankeliumia miekkalähetyksen avulla, jossa he surmasivat myös muslimeja. Rooman katolisen kirkon pirullisesta asenteesta sekä uskonnollisesta vallanhimosta kertoo se kuinka he lupasivat joillakin ristiretkillä synninpäästön kaikista synneistä, nykyisistä ja tulevista niille jotka ottivat osaa ristiretkiin. Rooman katolinen kirkko vainosi ja tappoi albigenssejä, eli kataareita ja valdolaisia. Rooman katolinen kirkko palkkasi ristiretkillensä myös rikollisia, jotka raiskasivat naisia. Rooman katolisen kirkon hedelmä on pahuuden kyllästämä.

Paavi Honorius kolmas aloitti ristiretken preussilaisia vastaan, jonka seurauksena alkuperäinen Preussin balttilainen väestö murhattiin. Ristiretki liiviläisiä vastaan toteutettiin suurin piirtein samaan aikaan kuin Preussin ristiretki. Tämän seurauksena alkoi taas kansanmurha. Rooman katolinen kirkko vainosi Euroopassa kansoja, jotka eivät alistuneet Paavin vallan alle. Ihmisiä surmattiin ja pakon edessä kääntyneet kastettiin katolilaisiksi. Rooman katolinen kirkko poltti roviolla anabaptisteja. Anabaptistit uskoivat Raamattuun ja Jeesukseen, mutta eivät Rooman katolisen klrkon mukaan, siksi kirkko tappoi heitä. Inkvisitio ei tutkinut kaikkia tapauksia, vaan määräsi monia anabaptisteja kuolemaan ilman esitutkintaa. Saksassa myös Martin Luther hyväksyi anabaptistien hävityksen ja tuhoamisen.

Tämä oli lyhyt ja suppea katsaus Rooman katolisen kirkon suorittamiin murha- ja veritöihin. Rooman katolisen kirkon on arvioitu surmanneensa yli 50 miljoonaa ihmistä historiansa aikana. Rooman katolisen kirkon historia on kauhistuttava, kirkko on toiminut miljoonien ihmisten murhaajina. On sanomatta selvää, että Rooman katolisen kirkon harjoittama usko, ei ole Raamatun uskoa, vaan itse paholaisen työtä. Rooman katolisen kirkon veritöitä ei saa sekoitta ja sotkea todelliseen kristinuskoon, eli Raamatulliseen uskoon, jossa Herran Jeesuksen opetuslapset eivät osallistu syntiä ja pahuutta täynnä oleviin murhiin ja ihmisten tappamisiin.

Raamatun totuus

 

Buddhalaisuus ja sen opetukset ovat syntyneet sielunvihollisen päämajassa, eli saatanan, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. Vain saatana pahuuden lähettiläänä kykenee eksyttämään ihmisen uskomaan buddhalaisuuden opetuksia, jotka vääristävät totuuden hyvästä ja pahasta (synnistä), joka voidaan kuitenkin nähdä jokapäiväisessä elämässä.

 

Buddhalaisuuden valhe tulee esille siinä kuinka se hyväksyy muut uskonnot ja "totuudet", mutta ei kuitenkaan Raamatun sanomaa, eli Jumalan sanaa. Jos haluat vääristää totuuden, niin parhaiten se käy siten, että sanot totuutta valheeksi ja valhetta totuudeksi. Näin eksytät ihmisen pois totuudesta ja annat hänen uskoa, että valhe johon hän uskoo on "totuus", vaikka se onkin valhetta. Juuri näin saatana on tehnyt, sillä hän sanoo valheen olevan "totta" ja totuuden olevan valhe.

 

Miksi buddhalaisuus sallii kaiken muun, mutta ei Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä? Siksi koska buddhalaisuuden takana vaikuttaa saatana, joka koittaa eksyttää ihmiset pois totuudesta valheen kautta. Buddhalaisuuden valhe jää kiinni juuri siinä, että kaikki muu kelpaa, mutta Raamatun totuus ei kelpaa.

 

Uskonnoissa on paljon samankaltaisuuksia, mutta esim. Islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus opettavat monista asioista aivan eri tavalla. Islam opettaa myös synnistä ja Jumalasta, silti se kelpaa buddhalaisuudelle, mutta Raamatun totuus ei kelpaa, joka puhuu synnistä ja Jumalasta. Tässä kohden valhe jää kiinni, sillä se salli muiden opettavan Jumalasta ja synnistä, mutta ei Raamatun. Samalla buddhalaisuus sallii opetukset, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Totuus ei voi olla erilainen, sillä Islamin, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden monet opetukset ovat toisiaan vastaan sekä ristiriidassa keskenään. On olemassa vain yksi totuus, eikä monta erilaista totuutta.

 

On olemassa oikeata rahaa ja monia erilaisia väärän rahan jäljennöksiä. Tässäkin kohden on olemassa vain yhdenlaista oikeaa rahaa ja väärennetyt rahat ovat väärää rahaa, ei oikeaa rahaa. Samoin on olemassa vain yksi totuus eikä montaa erilaista totuutta. Buddhalaisuus on yksi sielunvihollisen luoma eksytys, eli väärä uskonto, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä pois Raamatun Jumalan pelastuksesta.

 

Raamatun opetus on totta, koska jokainen ihminen joutuu joka päivä jollakin tasolla kohtamaan ihmisen sisällä olevan pahuuden jonkinlaisen synnin muodossa. Raamattu opettaa, että ihmiskunta on synnin ja saatanan orjuuden vallassa. Ainoa lääke tätä pahuuden tautia vastaan on Jumalan pelastus, Herra Jeesus Messias, joka kuoli syntiemme tähden. Uskomalla Herraan Jeesukseen ihminen pelastuu ja saa syntinsä anteeksi ja löytää todellisen totuuden.


Linkki: Jooga henkinen eksytys

Petri Paavola 6.4.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
buddhalaisuus/mita-buddhalaisuus-on
buddhalaisuus.fi
buddhism.about.com/od/war


 


 

 

 

eXTReMe Tracker