Leonardo Da Vinci ja maailmanloppu

 

 

Sabrina Sforza Galitzia on työskennellyt Los Angelesissa Kalifornian yliopistossa Da Vincin tutkijana, nykyisin hän työskentelee tutkijana Vatikaanin arkistossa. Sabrina sanoi, että Leonardo Da Vincin Viimeinen ehtoollinen maalaus sisältää matemaattisen ja astrologisen salakoodin ja arvoituksen, jonka hän on ratkaissut. Sabrinan mukaan arvoituksen ratkaisu löytyy puolikuun muotoisesta kuviosta, joka on keskimmäisen ikkunan yläpuolella, eli Kristuksen pään yläpuolella. Sabrinan mukaan Da Vincin salakoodi kertoo, että Leonardo ennusti maailmanlopun alkavan maailmanlaajuisena tulvana maaliskuun 21 päivä 4006, ja tulva päättyy 1. marraskuuta 4006. Sabrina kertoi Leonardo Da Vinci uskoneen, että maailmanloppu olisi ihmiskunnan uusi alku.

 

Jos Leonardo Da Vinci on laittanut salakoodin maalaukseensa ja on ennustanut maailmanlopun alkavan 21. maaliskuuta 4006, niin hän on täydellisesti erehtynyt ennustamisessaan.

 

Herra Jeesus Kristus kertoo maailmanlopusta

 

Matt 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"

 

Matt 24:32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

 

Matt 24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.


Mark 13:32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

 

Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa Herra Jeesus kertoo milloin tapahtuu tämän nykyisen maailman loppu ja milloin Herra Jeesus tulee takaisin. Herra Jeesus kertoo, että Hänen opetuslapsensa kykenevät ajan merkeistä ymmärtämään milloin on lähellä maailmanloppu ja Herran Jeesuksen tulemus. Herra Jeesus sanoi, että kukaan ei kuitenkaan tiedä päivää ja hetkeä, eli kukaan ihminen ei voi tietää tarkkaa päivämäärää milloin tapahtuu maailmanloppu ja Herran Jeesuksen tulemus. Herran Jeesuksen opetuslapset voivat kuitenkin tietää milloin elämme lähellä sitä hetkeä kun tapahtuu maailmanloppu ja Herran Jeesuksen tulemus.

 

Maailmanlopun ennustelijat

 

Herra Jeesus sanoi, että kukaan ihminen ei tiedä tarkkaa päivää ja hetkeä milloin tapahtuu maailmanloppu ja Hänen tulemuksensa. Jokainen ihminen joka kertoo saaneensa Jumalalta tarkan päivämäärän maailmanlopulle tai Jeesuksen tulemukselle on eksyttäjä, koska Raamatun mukaan kukaan ei voi tietää päivää ja hetkeä milloin tapahtuu maailmanloppu ja Herran Jeesuksen tulemus.

 

Samoin kuka hyvänsä ennustaa maailmanlopun kertomalla päivän ja hetken on eksyttäjä, sillä kukaan ihminen ei voi tietää maailmanlopun päivää ja hetkeä.

 

Jumala ei tuhoa maailmaa tulvan kautta

 

1 Moos 9:
8 ¶ Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen:
9 "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa
10 ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.
11 Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."
12 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:
13 minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
14 Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,
15 muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.
16 Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."
17 Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".

 

Jumala on luvannut ettei Hän tuhoa maailmaa tulvan (vedenpaisumus) kautta. Jumala teki sanansa todistukseksi liiton ja liiton merkin ihmisten ja Itsensä välille. Liiton merkki oli ja on kaari (sateenkaari) taivaalla. Da Vinzin ennustus, että maailma tuhoutuisi maailmanlaajuisessa tulvassa on valhe, sillä Jumala on luvannut sanassaan ettei Hän tuhoa maailmaa tulvan kautta. Da Vinzin maailmanlopun ennustus on valhetta ja eksytystä alusta loppuun saakka.
 

 

Tuhannen vuoden valtakunta

 

Matt 24:3 on alkutekstissä sana synteleia, joka tarkoittaa loppua ja täyttymistä. Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeen Herra Jeesus asettuu hallitsemaan tuhannen vuoden ajan tätä nykyistä maailmaa. Sinä aikana toteutuu kaikki lupaukset, jotka Jumala on antanut Israelin kansalle. Herra Jeesus hallitsee maan päällä Jerusalemissa tuhat vuotta Rauhanruhtinaana.

 

Jes 2:
1 ¶ Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.
2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana".
4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.
5 Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme Herran valkeudessa.

 

Miika 4:

1 ¶ Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

 

Ilm 20:
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

 

Tuhatvuotisessa valtakunnassa jäljelle jääneet kansat takovat aseensa auroiksi ja vesureiksi, sillä Rauhanruhtinaan valtakunta on oleva rauhan valtakunta, jossa ei ole sotia, vaan pysyvä rauha kaikkien kesken. Herra Jeesus Messias saa sodat loppumaan ja Herra Jeesus on ainoa joka kykenee tuoman rauhan Jerusalemiin ja Israelin maahan sekä koko maailmaan. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Israelin kansa uskoo Herran Jeesuksen olevan Messias.

 

Viimeinen tuomio

 

Ilm 20:

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

 

Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen kaikki ihmiset, jotka ovat maan päällä eläneet tuomitaan tekojensa mukaan. Jumalattomat ihmiset, jotka ovat synteihinsä kuolleet tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen ja Raamatun Jumalaan uskoneet ihmiset saavat Jumalan armosta osallisuuden iankaikkisesta elämästä Jumalan kanssa.

 

Uusi taivas ja uusi maa

 

Ilm 21:
1 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

 

Tuhannen vuoden jälkeen tämä nykyinen maailma tuhoutuu ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta, jossa saavat asua kaikki ihmiset, jotka Jumala on pelastanut Herran Jeesuksen kautta.

 

Vielä on armonaikaa jäljellä, jolloin voi tehdä parannuksen tunnustamalla syntinsä Jumalalle ja uskomalla Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena ihminen saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän Jumalan luona.

 

 

 

Petri Paavola

 

Linkkisuositus: http://www.kotipetripaavola.com/DaVincikoodinsanoma.html

 

Lähteet:

 

Raamattu 33/38
Online Bible Greek Lexicon
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article7061704.ece
http://breakingnews.gaeatimes.com/2010/03/15/da-vinci-foresaw-end-of-the-world-in-4006-15730/

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker