Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Eenokin kirjan valhe evankeliumi

Olen kirjoittanut aikaisemmin kaksi kirjoitusta Eenokin kirjasta ja siihen liittyvästä petoksesta sekä harhaopeista. Olen nyt kokenut sydämelläni kirjoittaa vielä yhden kirjoituksen Eenokin kirjasta, jossa tuon lisää esille Eenokin kirjan harhaoppeja sekä kuinka se on valhe evankeliumia, koska esim. Eenokin neljännessä kirjassa sanotaan helvetin (kadotuksen) olevan puhdistuksen paikka, ja että helvetin puhdistuksen läpikäyneet pääsisivät toiseen ylösnousemukseen, eivätkä he tuhoudu. Toisin sanoen neljäs Eenokin kirja opettaa, että osa (eivät kaikki) helvetissä (kadotuksessa) olevista ihmisistä lopulta pelastuu, joka on vakavaa harhaoppia ja valhe-evankeliumia.

On olemassa useita Eenokin kirjoja, joista nyt käsittelen Eenokin kolmatta, neljättä ja viidettä kirjaa, joista otan esille vain lyhyesti niiden harhaoppeja. Kirjoituksestani tulee esille kuinka Eenokin kirjat opettavat juutalaista kabbalismia ja mystiikkaa. Kirjoitan tämänkin kirjoituksen Eenokin kirjan harhaopeista, koska monet vilpittömät Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat ja luulevat niiden olevan Jumalasta peräisin, vaikka ne ovat peräisin pimeyden ja syvyyden lähteistä. Raamatun Jumala ei halua, että kukaan Hänen lapsistaan eksyisi jollakin tavalla pois Jumalan tahdosta ja Hänen totuuden sanastaan. Tämän takia kirjoitan tämän kirjoituksen, että totuutta rakastavina Herran Jeesuksen opetuslapsina kykenisimme näkemään ja ymmärtämään Eenokin kirjojen olevan petosta ja eksytystä, joiden takana on pimeyden henkivallat. Kirjoituksestani tulee tietenkin myös esille Jumalan sanan totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Alkusanat
Kolmas Eenokin kirja ja Shekina eksytys
Neljäs Eenokin kirja ja valhe evankeliumi
Viides Eenokin kirja enkelien johtaja 

Alkusanat

Monet luulevat, että Eenokin kirjalla olisi Jumalan sanan auktoriteettia tai jokin tärkeä asema uskossa Herraan Jeesukseen, koska Juudaan kirja mainitsee Eenokin profetian.

The Book of Enoch chapter 1:
9 And behold! He cometh with ten thousands of His holy ones
To execute judgement upon all,
And to destroy all the ungodly:
And to convict all flesh
Of all the works of their ungodliness which they have ungodly committed,
And of all the hard things which ungodly sinners have spoken against Him.

Jude 1:
14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,
15 ¶ To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.
KJV

Juud 1:
14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15 ¶ tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet".

Kun tutkimme Juudaan kirjaa, niin hän ei kirjoittanut, että Eenok profetoi kirjassaan tai Eenokin kirjassa profetoidaan, vaan että Eenok, Aadamista seitsemäs, on profetoinut sanoen. Raamatussa ei ole yhdessäkään kohdassa lainausta tai mainintaa Eenokin kirjasta. Eenokin kirja ei ole Raamatun Eenokin kirjoittama, vaan on kirjoitettu tuhansia vuosia hänen jälkeensä. Raamattu ei tunne Eenokin kirjaa, mutta tuntee ja tietää Eenokin. Mistä Eenokin profetia on tullut Raamattuun? Kaikki mitä Raamattuun on kirjoitettu on tullut Pyhän Hengen kautta. Juuda on saanut Eenokia koskevan profetian suoraan Pyhältä Hengeltä:

2 Piet 1:
20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Raamattu ei mitenkään vahvista Eenokin kirjan sanomaa tai edes yhtä osaa siitä, koska Raamatussa ei ole edes yhtään mainintaa Eenokin kirjasta. Eenokin kirjaan kirjoitetut vakavat demonista alkuperää olevat harhaopit ovat syy siihen, että Jumalan Henki ei ole inspiroinut Raamatun kirjoittajia siteeraamaan tai mainitsemaan Eenokin kirjaa, eikä se edes edusta Raamatun kaanonin auktoriteettia. 

Eenokin kirjassa on hyvin samanlainen kohta kuin Juudan kirjassa koskien Eenokin profetiaa. Kohta ei ole kuitenkaan ihan tarkasti täysin samanlainen, mutta on hyvin samanlainen. Itse koen ja ymmärrän asian niin, että Eenokin profetiasta on jäänyt historian saatossa ihmisten muistiin suusta suuhun versio, joka ei ole Eenokin kirjassa ihan tarkasti oikein, mutta Pyhä Henki antoi tarkasti oikein sen Juudaan kautta mitä Eenok on aikanansa maan päällä sanonut.

Raamatun Eenok oli hurskas mies, mutta hänen nimessään muiden tekemät Eenokin kirjat ovat osa isoa ja laajaa eksytyksen kirjoa, jonka tarkoituksena on johdattaa ihmisiä pois totuudesta.

Kolmas Eenokin kirja ja Shekina eksytys

Kolmannen Eenokin kirjan sanotaan valmistuneen noin 100-200 luvuilla jKr. Jotkut sanovat, että kolmannen Eenokin kirja alkuperä voidaan jäljittää 400-luvulle jKr. Raamatun Eenok ei ole kirjoittanut kolmatta Eenokin kirjaa, vaan se on kirjoitettu muutama tuhat vuotta sen jälkeen kun Eenok vaelsi täällä maan päällä.

Kolmannessa Eenokin kirjassa on mm. seuraavanlaista tekstiä:

"Rabbi Ishmael sanoi, että Metatron, Shekinan ruhtinas sanoi minulle, "siitä päivästä alkaen, kun Jumala karkoitti sen ensimmäisen ihmisen Edenin puutarhasta, Shekina lepäsi sellaisen kerubin yllä, joka oli sen elämän puun alla. Palvelevilla enkeleillä oli tapana tulla joukoittain alas taivaista toteuttamaan hänen tahtoaan kaikessa maassa. Ensimmäinen ihminen ja hänen sukupolvensa asusti Edenin puutarhan portilla, että he pystyivät katselemaan sitä Shekinan kirkasta kuvaa, tai sen Shekinan loistoa, joka säteili maan äärestä toiseen, 365 tuhatta kertaa aurinkoa kirkkaampana. Kärpäset tai madot eivät vaivanneet ketään sellaista, joka katseli sitä Shekinan kirkkautta, eikä sairaus tai kipu, eivätkä pahantahtoiset demonit voineet vahingoittaa häntä, eikä edes enkeleillä ollut valtaa häneen. Kun Jumala meni sisään ja ulos, puutarhasta Edeniin ja Edenistä puutarhaan, puutarhasta taivaisiin ja taivaista Edenin puutarhaan, kaikki katselivat sitä hänen Shekinan kirkasta kuvaa vahingoittumatta, kunnes tuli se Enoshin sukupolvi, hänen, joka on kaikkien maailman epäjumalanpalvelijoiden alku."

Hepreankielisessä Raamatussa ei ole shekina sanaa. Juutalaisuus opettaa shekinan olevan feminiininen jumaluus, Jumalan feminiininen puoli. Feminiininen jumaluus käsite on eksytystä, koska Raamatussa Jumala kuvaa itsensä Isänä, ei äitinä.

Daniel Matt on juutalainen ja juutalaisen hengellisyyden opettaja, professori, joka on maailman johtavia kabbalismin ja Zoharin opettajia. Daniel Matt sanoo shekinan olevan yksi kabbalismin tärkeimmistä osista. Daniel Mattin mukaan Jumala on myös äiti. Daniel Mattin mukaan shekina on eräällä tavalla muinaisten jumalattarien takaisin saaminen ja uudelleen löytäminen ja kabbalismissa jumalatar tulee esille ja jumalattaresta on tehty kosher, rituaalisesti puhdas ja hyväksytty.

Shekina sana ja sen merkitys eksyttää ihmisiä pois totuudesta, koska se liitetään merkitsemään feminiinistä jumaluuden kirkkautta ja  jumalatarta, joka on vastoin Jumalan sanan totuutta. Tämän tähden emme saisi Herran Jeesuksen opetuslapsina käyttää shekina sanaa, koska se on kytköksissä petokseen ja eksytykseen.

Jumala tietenkin näkee vilpittömän Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämen ja sen jos käyttää shekina sanaa ymmärtämättä sen eksyttävää merkitystä. Minäkin olen joskus käyttänyt shekina sanaa kuvaamaan Jumalan kirkkautta, mutta heti kun ymmärsin shekina sanan todellisen merkityksen ja taustan, niin tein parannuksen ja hylkäsin sen sanan käyttämisen. Tämä on Jumalan tahto, heti kun ymmärrät shekina sanan todellisen ja eksyttävän merkityksen, niin Jumala haluaa sinun hylkäävän tämän sanan käyttämisen kuvaamaan Jumalan kirkkautta, koska Raamatun Jumala ei ole feminiininen jumaluus tai jumalatar.

Koska kolmas Eenokin kirja opettaa shekina kirkkaudesta, niin se todistaa kolmannen Eenokin kirjan olevan syntynyt petoksen ja eksytyksen hengestä, pimeyden ja syvyyden lähteistä.

Neljäs Eenokin kirja ja valhe evankeliumi

Sanotaan, että on olemassa koptinkielinen neljäs Eenokin kirja n. 200-luvulta jKr. Tämäkään kirja ei ole Raamatun Eenokin kirjoittama kirja. Neljännessä Eenokin kirjassa on pahoja harhaoppeja sekä valheellinen evankeliumi.

Neljännessä Eenokin kirjassa sanotaan mm. seuraavasti:

"On olemassa seitsemän arkkienkeliä, jotka Jumalan valvonnassa katsovat ihmiskunnan kaikkia tekoja. Ensimmäinen on Mikael, joka on koko ihmiskunnan johtaja. Hän oli ihmiskunnan alku ja kaikki kansakunnat ovat lähtöisin hänestä. Hän on henkien Herra, ikivanha ja korotettu, joka tekee kaaoksesta järjestyksen ja valkeudesta pimeyden. Toinen on Rafael, joka hallitsee sitä henkimaailmaa, jossa kuolleet asustavat, ne, jotka eivät ole ylösnousemuksessa [Suom.huom. Rafael on parantaja sanatarkasti ja myös muissa kirjoituksissa, esimerkiksi Midrash Rabbah, 1Moos.18:1, Rafael tulee parantamaan Abrahamin kolme päivää aikasemmasta ympärileikkauksesta]. Kolmas on Gabriel, joka hallitsee erilaisia pappeuksia. Hän vartioi kerubeja, serafeja ja niitä käärmeitä, jotka perivät sen esikoisen valkeuden. Neljäs on Raguel, joka hallitsee niitä, jotka ovat kohotetut valkeuksien maailmaan. Hän on sen uskollisen joukon johtaja ja esikuva sellaisesta elämäntavasta, joka johtaa Jumalan yhteyteen. Viides on Uriel, joka auttaa niitä, jotka kompastuvat elämän polulla, johtaen heitä lepopaikkaan, jossa he vahvistuvat ennen heidän matkansa jatkamista. Kuudes on Sarakael tai Panuel, joka pelastaa katuvia pimeydesä, että he voivat elää Jumalan kanssa valkeuden maailmoissa. Seitsemäs on Remiel, joka johdattaa ihmiskuntaa ylösnousemukseen ja hän laittaa kaiken valmiiksi, että se Ihmisen Poika tulee alas säteilevässä valossa. Hän tuo isän todistuksen hänen taivaallisesta pojastaan. Hänen kauttaan kaikki asetetaan ennalleen ennen aikojen loppua.

Minun silmäni avautuivat näkemään henkimaailmaan, sinne, jossa kuolleet ovat ylösnousemukseensa saakka. Minä havaitsin olevani täydellisessä pimeydessä. En voinut nähdä mitään, mutta kaikkialla ympärilläni oli kärsimyksen ja epätoivon huutoja. Sitten viereeni seisahtui valoinen olento. Hän sanoi, "minä olen arkkienkeli Rafael. Sinä olet henkimaailmassa, kuolleiden todellisuudessa." Minä kyselin, "mikä tämän pimeyden ja kärsimyksen merkitys on?" Se enkeli vastasi, "nämä ovat kadotuksen lapsia, sellaisia, jotka ovat myyneet sielunsa pimeydelle. He tuntevat sen elämän tien, se oli täysin avoimena heille, mutta he hylkäsivät valon ja halusivat enemmän pimeyttä. Pimeydessä ei ole iloa eikä rauhaa. Se on pelkoa ja epätoivoa, vihaa ja kostoa, vastenmielisyyttä ja kauhua. Nämä asiat valtaavat heidän sielunsa niin, että heidän on kuljettava näissä pimeyden kauhuissa, kunnes he pääsevät vapaaksi ikuisen unohtamisen kautta. Vain näihin on valtaa sillä toisella kuolemalla."

Me siirryimme ylös, seuraavaan maailmaan. Täälläkin oli kärsimystä, mutta ei sitä epätoivoa. Minun oppaani sanoi, "tämä on helvetti. Nämä kärsivät niistä vääryyksistä, joita he ovat seuranneet, mutta se heidän kärsimyksensä puhdistaa heitä, kunnes he ovat valmiita asustamaan valkeuden maailmassa. Nämä nousevat siinä toisessa ylösnousemuksessa, mutta he eivät tuhoudu." Sitten me nousimme korkeammalle tasolle. Siellä ei ollut kärsimystä, vaan paljon sekasortoa ja hämmennystä. Minun oppaani selitti, "nämä ihmiset olivat hyviä ihmisiä eläessään, he yrittivät elää kunniallisesti, mutta he eivät löytäneet sitä elämän tietä. Täällä henkien vankilassa paratiisin sanansaattajat julistavat heille sitä tietä. Jos he ottavat sen vastaan, he pääsevät sisälle paratiisiin, jossa he saavat elää Herran levossa." Ja me nousimme taas ja tulimme johonkin valon ja rauhan paikkaan. Se enkeli sanoi, "tämä on paratiisi. Täällä ne, jotka ovat keskittyneet hyvyyteen ja jotka tuntevat sen elämän tien, saavat elää Jumalan valossa. Nämä, jotka ovat lunastetut siitä syntiinlankeemuksesta, ovat siinä olotilassa, jossa Adam oli Edenin puutarhassa. Nämä saavat periä sen ikuisen elämän, he saavat kulkea Jumalan kanssa taivaallisissa maailmoissa." Sitten minä kysyin siltä enkeliltä, "kuinka nämä paikat erotetaan toisistaan?" Enkeli Rafael vastasi, "ne erotetaan vedella ja valolla, mutta sitten, kun Messiaan veri on vuodatettu, hän astuu henkimaailmaan rakentaakseen siltaa ja avatakseen paratiisin katuville. Sitten he kulkevat veden ja valkeuden kautta Jumalan läsnäoloon."

Neljäs Eenokin kirja sanoo Panuel (Phanuel) nimisen enkelin pelastavan katuvia pimeydessä, että he voivat elää Jumalan kanssa valkeuden maailmoissa. Raamattu sanoo, että Jeesus on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule Jumalan luokse muuten kuin Jeesuksen kautta. Ihmisen tulee katuen tunnustaa syntinsä ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jeesus on Pelastaja, jonka kautta vain ihminen voi pelastua ja saada syntinsä anteeksi. Koska neljäs Eenokin kirja sanoo Panuel nimisen enkelin pelastavan katuvia ihmisiä, niin neljäs Eenokin kirja julistaa tämän kautta valhe-evankeliumia.

Neljäs Eenokin kirja sanoo, että helvetissä (kadotuksessa) on ihmisiä, jotka kärsivät siellä vääryyksiensä tähden, mutta heidän kärsimyksensä puhdistaa heitä, kunnes he ovat valmiita asumaan valkeuden maailmassa. Toisin sanoen neljäs Eenokin kirja opettaa, että jotkut ihmiset voivat vielä pelastua kuoleman jälkeen kadotuksessa, jossa he ovat puhdistumassa. Neljäs Eenokin kirja opettaa aika samanlaista harhaoppia kuin Rooman katolinen kirkko, joka sanoo, että kuoleman jälkeen kiirastulessa ihminen saa puhdistuksen synneistään.

Neljäs Eenokin kirja julistaa valhe evankeliumia, koska tämän kirjan sanoma on kehitelty ja syntynyt pimeyden päämajassa. Herra Jeesus sanoi, että Hänellä on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä:

Mark 2:10 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" -hän sanoi halvatulle-

Viides Eenokin kirja enkelien johtaja

Emme tiedä varmuudella viidennen Eenokin kirjan alkuperäistä kirjoitusajankohtaa. Viides Eenokin kirja edustaa samaa valheen henkeä kuin kaikki muuta Eenokin kirjat.

Viidennessä Eenokin kirjassa sanotaan mm seuraavasti:

"Rabbi Ishmael sanoi, minä kysyin Metatronilta, "koska Jumala on antanut sinulle 70 nimeä, ja sinä olet kaikkia palvelijoita suurempi, ja kaikkia enkeleitä korkeampi, ja kaikkia palvelijoita viisaampi, ja kaikkia sotajoukkoja kunnioitetumpi, ja kaikkia sotilaita rakkaampi, kuninkuudessa ja kunniassa ja suuruudessa, miksi sinua kutsutaan taivaassa nuorukaiseksi? Metatron sanoi, "koska minä olen Enoch ben Yared.

Metatron sanoi heti Moshe ben Amramille, "älä pelkää, vaadi tarpeesi ylpeänä ja rohkeana, sillä sinun kasvosi säteilevät maailman äärestä toiseen." Moshe sanoi, "olenko siis syyllinen?" Metatron, se enkelien johtaja sanoi Moshelle, "ota vastaan tämä vala, joka ei ole sopimuksen rikkomista." Häntä kutsutaan Metatroniksi, koska hänestä tuli mitetor, johtaja, sillä Jumala halusi enkelien näkevän, että hän on niiden edellä, ja Metatron on myös rabbi ja hyvien lasten opettaja. Miksi Metatronista tehtiin taivaan joukkojen johtaja? Koska kun Metatron oli vielä Eenok, hän näki vedenpaisumuksen sukupolven synnit ja hän rakensi kodin, jossa voi olla eristyksessä [Qumran, 1QApoGen] ja siellä hän rukoili ja opiskeli, eikä vaeltanut maailman keskellä. Eenok palveli Jumalaa ja lähti hänen luokseen suurella huudolla, hän nousi Jumalan luokse pyhän hengen ja sofarin kaikuessa, että palvelevat enkelit saisivat tietoonsa, "Aikanaan sanotaan Jaakobista ja Israelista: 'Mitä Jumala onkaan tehnyt!'"

Kolmannessa Eenokin kirjassa sanotaan näin:

Luku 3. Rabbi Ishmael sanoi, että sitten minä kyselin siltä enkeli Metatronilta, Shekinan ruhtinaalta, sanoen hänelle, "mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi, "minulla on 70 nimeä, jotka vastaavat maailman 70 kansanryhmää, ja kaikki ne nimet perustuvat kuningasten kuninkaiden kuninkaan nimeen, kuitenkin kuninkaani kutsuu minua nuorukaiseksi."

Luku 4.  Rabbi Ishmael sanoi, että minä sanoin Metatronille, "miksi sinun Luojasi kutsuu sinua 70 nimellä? Sinä olet kaikkia ruhtinaita suurempi, kaikkia enkeleitä korotetumpi, kaikkia palvelijoita rakastetumpi, kaikkia sotajoukkoja kunnioitettavampi ja korotettu korkealle ylhäisyydessä, suuruudessa ja kunniassa, miksi sitten taivasten korkeuksissa sinua kutsutaan nuorukaiseksi?" Hän vastasi, "koska minä olen Eenok, Jaredin poika."

Viidennessä Eenokin kirjassa Eenok sanoo olevansa Metatron. Viides eenokin kirja sanoo Eenokin (Metatron) olevan enkelien johtaja, taivaan joukkojen johtaja, kaikkia enkeleitä korkeampi.

Kolmannessa Eenokin kirjassa sanotaan Metatronin olevan enkeli ja Shekinan ruhtinas, joka on Eenok.

Juutalaisessa kirjallisuudessa (ei Raamatussa!) Metatron on enkeli. Kolmas Eenokin kirja sanoo Eenokin olevan enkeli.

Matt 22:30 Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Mark 12:25 Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.

Ilm 21:3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Kun Messias Jeesus sanoi, että ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa, ei tarkoita sitä, että Jumalan luomista ihmisistä tulisi lopulta enkeleitä. Ilmestyskirjan luku 21 puhuu Uudesta Jerusalemista, joka on meidän Herran Jeesuksen opetuslasten lopullinen päämäärä, missä Jumalan armosta saamme elää iankaikkisesti. Ilmestyskirja luku 21 sanoo, että Jumalan maja on ihmisten keskellä, joka tarkoittaa sitä, että me Jumalan armosta pelastetut olemme ihmisiä myös Uudessa Jerusalemissa, mutta kirkastetussa ruumiissa. Kenestäkään ihmisestä ei tule enkeliä.

Koska kolmas ja viides Eenokin kirja opettaa Eenokin olevan enkeli ja jopa enkelien johtaja ja Shekina ruhtinas, niin on selvää, että niin kolmas kuin viideskin Eenokin kirja edustavat valheen sanomaa ja petosta, jonka sanoma on syntynyt pimeyden päämajassa.

Kolmas ja viides Eenokin kirja opettavat juutalaista kabbalismia, jossa Metatron esitellään enkelinä. Kolmannen ja viidennen Eenokin kirja sanoma pyrkii eksyttämään ihmisiä hyväksymään ja uskomaan juutalaista kabbalismia, jonka tarkoituksena on myös erityisesti eksyttää Herran Jeesuksen opetuslapsia pois totuudesta. Me saamme siunata Israelia rukoillen heille pelastusta Messias Jeesuksessa, mutta emme saa hyväksyä ja tukea juutalaista kabbalismia ja mystiikkaa, joka on pimeyden hengen eksytystä.

Toivon ja rukoilen, että jokainen vilpitön Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka on Jumalalle rakas (sekä minulle), ja joka on vilpittömyydestään huolimatta erehtynyt luulemaan ja uskomaan, että Eenokin kirjat olisivat syntyneet Jumalan Hengestä voisivat nähdä ja ymmärtää Eenokin kirjojen edustavan petosta, valhetta ja valhe evankeliumia.

Kiitos Jumalalle, Hänen totuuden sanastaan, joka on löydettävissä ainoastaan Raamatusta. Kiitos Jumalalle, pelastuksen armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden, amen.

 

Aikaisemmat kirjoitukseni Eenokin kirjasta:

kotipetripaavola.com/ Eenokin kirjan eksytys

kotipetripaavola.com/ Eenokin kirja perustuu pimeyden taruihin

 

Petri Paavola 5.6.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
apokryfikirjat.com/ 3enoch
apokryfikirjat.com/ 4enoch
apokryfikirjat.com/ 5enoch
kotipetripaavola.com/ Raamatun Jumala ei ole feminiininen Jumaluus
jewishencyclopedia.com/ articles/ 10736-metatron
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker