Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Eheytys vai manipulaatio?

Seksuaalisen suuntautumisen rintamalla käydään nykyään kovaa ja kiivastakin keskustelua. Luonnottomassa seksuaalisuudessa on olemassa tiettyjä vakavia terveydellisiä haittoja, joihin otan kantaa. Tuon myös esille mitä Raamatun profetiallinen sana sanoo nykyisestä moraalisen rappion kehityksestä.

Suomen Mielenterveysseura ja Seta

Suomen Mielenterveysseura ja Seta ovat tuoneet esille olevansa huolissaan vaikutuksista, jotka tähtäävät ihmisten seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen manipulaatiohoidon, eli niin sanottujen eheytyshoitojen kautta. Järjestöt ovat huolissaan minkälaisen ilmapiirin eheytyshoidot luovat ihmisten terveyteen ja yhteiskuntaan.

Järjestöjen mielestä eheytyshoidot luovat virheellisen mielikuvan heteroseksuaalisuudesta muita parempana tai jopa ainoana seksuaalisen suuntautumisen hyväksyttävänä ja normaalina muotona. Järjestöjen mukaan tällaiset asenteet voivat aiheuttaa vakavia seurauksia ihmisen minäkuvalle.

Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen mielestä jokaisen tulisi saada toteuttaa omaa seksuaalisuutaan muita kunnioittavalla tavalla, vastaanottaa tietoa seksuaalioikeuksista ja saada ajanmukaista sekä asiallista neuvontaa ja kasvatusta. Hänen mukaansa tämä koskee etenkin nuoria, jotka ovat erityisen alttiita manipuloinnille liittyen seksuaalisuuteen.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen on edelleen monelle salaisuus. Tutkimusten mukaan oman identiteetin merkittävän osa-alueen salaaminen sitoo runsaasti henkisiä resursseja. Salaisuuden tuomaa fyysistä painoa kehossa puolestaan voi verrata uuvuttavaan ruumiilliseen työhön.

Marita Ruohosen mukaan Suomen Mielenterveysseuran kriisityössä on näkyvissä seksuaalisen salaamisen johdosta häpeän tuntemista, syyllisyyttä ja ahdistusta.

Seta on pitänyt tärkeänä, että kaikki toimijat terveydenhuollossa takaavat turvallisen, ajanmukaiseen tietoon perustuvaa palvelua seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevissa asioissa.

Heränneitä ajatuksia

Edellä oleva herätti moninaisia ajatuksia mielessäni. Ensinnäkin Raamattuun uskovana ihmisenä rakastan kaikkia ihmisiä lähimmäisinäni. Lähimmäisen rakastamiseen ei kuitenkaan kuulu pakko olla kaikista asioista samaa mieltä. Eri mieltä oleminen ei ole tuomitsemista. Jos se olisi, niin silloin voisin sanoa jokaisen ihmisen tuomitsevan minut ja olevan suvaitsematon, joka ei ole kanssani samaa mieltä. Ymmärrät varmaan, että tuomitsemisen tai suvaitsemattomuuden sanojen käyttämisen voi jättää pois silloin jos on eri mieltä joistakin asioista.

Suomen Mielenterveysseura ja Seta ei ota ollenkaan huomioon sitä, että moni homoseksuaali on tullut elämässään siihen pisteeseen, että haluaa vaihtaa homoseksuaalisuuden heteroseksuaalisuuteen ja sen seurauksena hakeutuu eheytyshoitoon. Kyseessä on siis ensin oma halu, jonka jälkeen hän itse vapaaehtoisesti hakeutuu eheytyshoitoon, eli toiminnan piiriin, jossa tuetaan hänen haluaan muuttua homosta heteroksi. Kyse ei siis ole manipulaatiohoidosta, vaan eheytymisestä ja seksuaalisen identiteetin muuttumisesta oman halun tähden. Seta myös tukee ihmisiä, jotka kamppailevat oman seksuaalisuutensa kanssa kysellen ovatko he homoja vai ei. Setan tavoite on ohjata ja tukea ihmistä löytämään homoseksuaalisen identiteettinsä. Joku voisi sanoa Setan harrastavan manipulaatiohoitoa, jonka tavoite on tehdä ihmisestä homoseksuaali. Miten tällainen "hoito" vaikuttaa ihmisen terveyteen ja yhteiskuntaan?

Tarkoitukseni ei ole lyödä tai syrjiä homoseksuaaleja, vaan kertoa avoimen rehellisesti tiettyjä faktoja terveyshaitoista, jotka liittyvät homoseksuaalisuuteen. Raamattu kehottaa rakastamaan lähimmäisiään ja sen tähden minä rakastan homoseksuaaleja lähimmäisen rakkaudella. Lähimmäisen rakkauteen ei kuitenkaan kuulu, että kaikista asioista ja arvoista tulisi olla samaa mieltä. Kyse ei myöskään ole tuomitsemisesta, vaan vakaumuksesta ja asioiden katsomisesta tietyn arvomaailman kautta.

On asioita joista ei puhuta ja joista vaietaan, koska ne ovat kiusallisia ja paljastavat luonnottomuuden mukanaan tuomat haitat. On otettava rohkeasti esille homoudesta johtuvat fyysiset haitat. Tunnettu tosiasia on että anaaliseksin harjoittamisen kautta leviää paljon enemmän sukupuolitauteja kuin emättimen kautta. Tämä on terveydellinen haitta, joka näkyy myös yhteiskunnassa esim. terveydenhuollossa.

Homomiehistä noin kaksi kolmesta harjoittaa erilaisia anaalisia seksuaalitoimintoja. Anaalinen sukupuoliyhteys aiheuttaa aina vahinkoa riippumatta suojavälineistä ja suojatoimenpiteistä. Peräaukko on suunniteltu toimimaan työntämään ulos ulostetta, ei niin että sen sisälle työnnetään jotakin edestakaisin hangaten. Tämä aiheuttaa sen, että peräaukon sulkijalihas vahingoittuu ja rikkoutuu helposti. Muita haitallisia seurauksia ovat peräsuolen pidätyskyvyttömyys, peräsuolen kalvon repeytymät, paikkojen rikkouduttua ja repeydyttyä bakteerit pääsevät verenkiertoon, peräaukon syöpä.

Välihuomautuksena tuon esille, että heteroseksissä anaaliyhdyntä on yhtä vaarallista kuin homoseksissä. Anaaliseksi ei kuulu luonnolliseen heteroseksuaalisuuteen.

Homoseksi sisältää hyvin usein sekä anaalisen että oraalisen seksiaktin, jonka seurauksena pienet ulostushiukkaset päätyvät suoraan suuhun sekä elimistöön, jossa ne aiheuttavat ongelmia. Peräaukkoon jää aina pieniä ulostushiukkasia, myös peseytymisen jälkeen. Homoudesta seuraa mittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, jotka näkyvät myös terveydenhuollossa.

Erään amerikkalaisen seksuaalisia sairauksia käsittelevän tutkimuksen (kirjan julkaisu) mukaan homoseksuaalisilla miehillä on homoseksuaalisen sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta suuri riski sairastua seuraaviin tartuntoihin: papillooma virus, hepatiitti B, herpes simplex virus, giardiaasi, shigelloosi, amebiaasi, kampylobakteeri, klamydia, gonokokki, treponema palladium ja infektiot peräaukossa. (Lähde: Sexually transmitted viral hepatitis and enteric pathogens. [Review] [47 refs])

On selvää, että fyysisten haittavaikutusten myötä mukaan astuu myös henkinen kuorma sekä ahdistus. On selvää ettei homoseksuaalisuus lisää ihmisen fyysistä ja henkistä terveyttä ja onnellisuutta, vaan päinvastoin kuormittaa niitä kovasti.

Tutkimuksien mukaan homomiehillä ja lesboilla on suurempi riski psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen, huumeiden käyttöön sekä itsemurha yrityksiin. Tämä käy ilmi Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa, jossa homoseksuaalisuus, lesbous ja bi-seksuaalisuus on yleisesti hyväksyttyä. Hollannin tutkimukset osoittavat sen että homoseksuaalisuuden yleisestä hyväksymisestä huolimatta homoseksuaaleilla on masennusta sekä itsemurha yrityksiä. Tässä valossa on nähtävä ettei ole perusteltua täysin väittää, että homouden vastustaminen ("homofobia") synnyttäisi masennusta ja itsemurha riskiä.

Laajat Hollantilaistutkimukset osoittavat ettei "homofobia" ole syy homojen ja lesbojen masennukseen, ahdistukseen sekä itsemurha riskiin. Hollantilaistutkijoiden mielestä tutkimus tuo esille todisteet, että homoseksuaalisuus on syy suurempaan riskiin sairastua psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa kuin "homofobian" aiheuttamat syyt.

Näyttää selvästi siltä myös tutkimusten valossa, että homoseksuaalien henkiset ongelmat kuten masennus, ahdistus ja itsemurha riski johtuvat väärästä seksuaali-identiteetistä ja luonnottomasta seksuaalisesta suuntautumisesta.

On myös selvää, että homoseksuaalisuus on luonnotonta seksuaalisuutta sekä luonnollista huonompi vaihtoehto. Ihmisen minäkuva voi paljon paremmin, jos hän voi toteuttaa itseään luonnollisen järjestyksen mukaisesti.

On täysin käsittämätöntä, että homoseksuaalisuutta koitetaan yhteiskunnassa kaikin tavoin tukea, vaikka se on ihmiselle haitallista kuten edellä olevat terveyshaitat ja tutkimukset selkeästi osoittavat. Mielestäni homoseksuaalisuuden tukeminen on mitä pahinta manipulaatiota, jossa nuoret ihmiset ohjataan vakavien terveyshaittojen tielle.

Jos ihminen haluaa salata oman seksuaalisen identiteettinsä on se osoitus epävarmuudesta omaa seksuaalisuuttansa kohtaan. Tasapainoisen ihmisen joka on varma omasta seksuaalisuudestansa ei tarvitse hävetä tai piilotella seksuaalisuuttansa. Heteroseksuaalisuudessa ei esiinny piirteitä, jossa hetero haluaa salata seksuaalisen identiteettinsä, koska se on luonnollista. Luonnollisia asioita ei tarvitse hävetä eikä piilotella. Epäluonnollisuus tuo ihmisen sisälle epävarmuuden, siitä johtuu piilottelu, joka tuo syyllisyyden ja ahdistuksen. Luonnollisuus ei aiheuta syyllisyyttä.

Raamattu on taas kerran oikeassa tuoden esille homouden luonnottomuutena. Homoseksuaali ihminen ei ole vihan kohde, eikä syrjinnän kohde, vaan ihminen joka on avun tarpeessa, koska luonnottomuus luo hänelle vakavan terveyshaitan. Raamatun mukaan homous on syntiä Jumalaa vastaan. Minusta on tärkeätä, että elämän Luojan mielipide asiasta tulisi esille ja ihmiset saavat sitten itse päättää mitä he valitsevat, luonnottomuuden mukana tulevat ongelmat ja haitat vai luonnollisen järjestyksen mukana tulevan terveyden ja onnellisuuden.

CDC:n julkaisu papilloomaviruksesta

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen (amerikkalainen järjestö) CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) julkaisun mukaan papilloomavirus (HPV) on yleinen virus, joista noin 40 viruslajia tarttuu ihmisestä ihmiseen seksikontaktin kautta. CDC:n julkaisussa tutkittiin miesten papilloomavirus tapauksia.

Miehillä papilloomavirus voi infektoitua sukupuolielimien alueelle peniksen tai peräaukon ympärille sekä infetioita voi myös esiintyä suun ja kurkun alueella. Miehet saavat papilloomavirus tartunnan yleisimmin emätin- ja anaaliyhdyntöjen kautta. Papilloomavirus voi myös tarttua suuseksin kautta. Papilloomavirus voi joissakin tapauksissa aktivoitua vasta vuosienkin kuluttua seksiaktin seurauksena, jossa seksipartneri on ollut taudinkantajana.

Useimmissa tapauksissa miehillä papilloomavirus ei aiheuta oireita eikä terveyshaittoja. Joissakin tapaukissa papilloomavirus muodostaa miehillä syyliä sukupuolielimien alueelle. Jotkut papilloomavirukset voivat aiheuttaa miehillä penissyöpää, peräaukonsyöpää (anaalialueille), kurkkusyöpää (myös kielen alueelle ja nielurisat). Papilloomaviruksen aiheuttamat syylät eivät ole samaa lajia, jotka aiheuttavat syöpää.

Papilloomaviruksen aiheuttamia syöpä tapauksia havaitaan Amerikassa vuosittain seuraavasti:

- 400 miestä sairastuu penissyöpään
- 1500 miestä sairastuu peräaukonsyöpään
- 5600 miestä sairastuu suualueen syöpiin

Ylläolevissa luvuissa on myös huomioitu se että näiden syöpien taustalla on myös tupakan ja alkoholin käyttöä, ei yksistään papilloomavirus.

CDC:n julkaisun mukaan homoseksuaali ja biseksuaali miehillä on 17 kertainen riski sairastua peräaukonsyöpään kuin miehillä, jotka harrastavat seksiä vain naisten kanssa. Homoseksuaalit ovat siis vaarassa sairastua syöpään papilloomaviruksen kautta paljon todennäköisemmin kuin heteromiehet.

CDC:n julkaisun mukaan miehillä, joiden immuunijärjestelmän vastustuskyky on heikentynyt esim. HIV:n takia sairastuvat muita miehiä todennäköisemmin peräaukonsyöpään. Miehillä joilla on HIV tartunta saavat myös muita helpommin vaikeasti hoidettavia syyliä sukupuolielinten alueille.

Papilloomavirukselta on vaikea suojautua, sillä edes kondomi ei suojaa tartunnalta, koska papilloomavirus voi tarttua pelkästä ihokosketuksesta.

CDC: julkaisun mukaan on kiistaton tosiasia, että homoseksin harjoittamisen kautta riski sairastua papilloomaviruksen kautta erilaisiin syöpiin on paljon todennäköisempi kuin heteroseksin kautta. Itse asiassa CDC:n julkaisun mukaan homoseksin kautta esim. peräaukonsyövän riski kasvaa 17 kertaiseksi verrattuna heteroseksiin. Kiistattomasti homoseksin harjoittamisen kautta syöpäriski on moninkertainen verrattuna heteroseksiin.

On siis kiistaton tosiasia, että homoseksuaalisuuden harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden.

Ainoa keino suojautua papilloomaviruksen aiheuttamilta vakavilta vaaroilta on Raamatullinen pysyvä parisuhde, eli avioliitto miehen ja naisen välillä. Raamattu, Jumalan sana antaa tässäkin asiassa parhaimmat ohjeet, joiden tarkoitus on suojella ihmisen fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia.

Raamatun profetia

Luuk 17:26–30: Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee toisen kerran tulemuksessaan, niin silloin on oleva maan päällä kuin Sodomassa. Sodoma ja Gomorra oli luonnottoman seksuaalisuuden vallassa.

Kaikkivaltias Jumala sanoo sanassaan homoseksuaalisuuden olevan syntiä.

3 Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus (towebah).

Jumalattomat ihmiset sanovat ettei Jumala tuhonnut Sodomaa ja Gomorraa homoseksuaalisuuden tähden, koska Sodoman synti oli julkea itsekkyys, yltäkylläinen ja huoleton elämä, jossa kurjaa ja köyhää ei autettu.

Hesekielin kirja opettaa, että Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo sekä että he eivät auttaneet kurjaa ja köyhää. Hesekielin kirja jatkaa Sodomasta sanomalla, että he korskeilivat (ylpeys) ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja kun Herra näki sen, niin Hän toimitti heidät pois, eli hävitti Sodoman:

Hes 16:
49 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.
50 He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia (towebah) minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.

Sodomalaisten kauhistusta herättävien tekojen tähden Jumala hävitti Sodoman, kuten Raamattu sen selkeästi opettaa. Hesekielin kirjan 16:50 jakeessa kauhistus sana on hepreaksi täsmälleen sama kauhistus sana, jolla Raamattu kuvaa homoseksuaalisuutta kauhistuksena (syntinä) 3 Moos 18:22 kohdassa. Täten on täysin selvää, että Sodoma hävitettiin homoseksuaalisuuden synnin tähden. Sodomalaisten ylpeys sekä kovasydämisyys olivat syntejä, jotka eivät kuitenkaan tuoneet tuomiota Sodomalla, sillä Sodoman tuomio tuli homoseksuaalisuudesta. Uusi Testamentti vahvistaa tämän:

Juud 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Juudaan kirja vahvistaa, että Sodomassa ja Gomorrassa harjoitettiin haureutta sekä eksyttiin luonnottomiin (homoseksuaalisuus) lihanhimoihin ja siksi he kärsivät iankaikkisen tuomion. Roomalaiskirje opettaa, että homoseksuaalisuus ja lesbous ovat luonnotonta seksuaalisuutta. Juudaan kirjeen opetus ja sanoma on sama, eli homoseksuaalisuus on luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista, jonka tähden Sodoma ja Gomorra tuomittiin.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus kertoo lopun ajan tapahtumista, jotka tapahtuvat juuri ennen Hänen toista tulemustaan maan päälle. Herran Jeesuksen profetiallisen sanan mukaan kaikki kansat alkavat vihaamaan Jeesuksen opetuslapsia Hänen nimensä tähden. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset uskovat Raamattua totuuden mukaisesti, uskoen myös homouden olevan syntiä. Uskonnollinen maailma (kirkkolaitokset), joka on puhunut Jeesuksesta on vainoojien joukossa tuomiten todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Uskonnollinen maailma vainojen päivinä tuo esille voimakkaasti omaa valhe-evankeliumia ja sen kautta lyö lujaa ja armottomasti Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia.

Uskovien keskuuteen tulee suuri luopumus synnin laittomuuden päästyä valtaan. Monien uskovien rakkaus Jumalaan kylmenee, koska he eivät rakentaneet uskoaan Jumalan varaan, vaan ihmisen varaan, siksi he eivät kestä loppuun saakka.

Lopun ajassa nousee maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, koska jumalaton maailma on ajautunut laittomuuden valtaan, joka tarkoittaa kaikenlaisen synnin hyväksymistä. Koska Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset eivät hyväksy eivätkä tue lopun ajan syntejä, niin sen tähden jumalaton maailman alkaa vainoamaan heitä.

Vainon siemeniä kylvetään koko ajan. Suomen Mielenterveysseuran, Setan, median ja jumalattomien ajatukset nykypäivänä tuovat hyvin voimakkaasti esille esimerkiksi homoutta, sitä tukien ja hyväksyen sen. Ihmiset, jotka eivät hyväksy homoutta tuomitaan suvaitsemattomiksi ihmisiksi. Kehitys kulkee koko ajan siihen suuntaan, että homouden synniksi sanominen kriminalisoidaan ja lopulta homouden vastustajia sakotetaan, laitetaan vankilaan, jotkut saavat kuolemantuomion jne.

Kun näet näiden päivien esiinmarssin, niin silloin tiedät Raamatun sanan olevan totta ja Herran Jeesuksen tulevan pian takaisin. Vielä on aikaa tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Luuk 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Luukkaan evankeliumin luvussa 21:28 Herra Jeesus puhui lopun ajasta juuri ennen Hänen toista tulemustaan. Herran Jeesuksen opetuslasten ei tarvitse pelätä eikä masentua ja ahdistua lopun ajan vainon keskellä, koska vapautuksen päivä on silloin lähellä, sillä Herra Jeesus on tulossa pian takaisin. Herra Jeesus kehottaa lopun ajan todellista seurakuntaa olemaan rohkeita ja odottamaan Häntä, sillä kun maailmanlaajuinen vaino, niin Herran Jeesuksen tulemus on lähellä.

Herran Jeesuksen opetuslapsi rakenna uskosi kestäväksi ja turvaa kaikesta sydämestäsi Herraan Jeesukseen, niin sinä kestät vainojen päivinä. Kun pysyt Hänessä, niin olet turvassa kaikissa tilanteissa. Herra Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä ja antaa sinulle voimaa uskoa ja palvella Häntä myös vainojen keskellä. Älä pelkää, sillä sinua kannattelevat iankaikkisen Kaikkivaltiaan Jumalan käsivarret. Herra Jumala on sinun Sankarisi, joka rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella.

5 Moos 33:27 Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.

Sef 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

Jer 31:3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.Petri Paavola 7.11.2012

Lähteet:
- 33/38 Raamattu
- Biblia 1776
- King James Version 1769
- http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-and-men.htm/
- http://www.kotimaa24.fi/uutiset
-
catholiceducation.org
- Netherlands Ends Discrimination in Civil Marriage: Gays to Wed," Lambda Legal Defense and Education Fund Press Release, March 30, 2001
- Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archives of General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker