Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


 

Raamattu ei opeta vihaamaan homoja
 

Jari Tervon varsin ilkeämielinen sekä lähimmäistä epäkunnioittava blogikirjoitus Ajankohtaisen kakkosen homoillasta oli todella negatiivinen ja vihamielinen. Käyn tässä kirjoituksessani läpi tätä asiaa toisenlaisesta näkökulmasta käsin kuin Jari.

Naisten äänioikeus

Tervo toi esille blogissa, että naisten äänioikeuden vastustamista on perusteltu Raamatulla. Tervo sanoi Raamatun opettavan naisten vaikenemista seurakunnassa.

Naisten äänioikeutta vastustaneet kristityt eivät ole olleet terveessä ja kypsässä uskossa tässä kohden sekä he ovat ymmärtäneet Raamatun opetuksen väärin. Kaikki uskovat eivät vastustaneet naisten äänioikeutta. Blogi yleistää asian koskevan kaikkia kristittyjä, vaikka näin ei ollut asian laita. Tällaista toimintaa kutsutaan väärän sekä harhauttavan tiedon julkistamiseksi. Samoin sitä voi kutsua nimillä puolittainen totuus, jossa jätetään kertomatta koko totuus ja näin voidaan lyödä ja leimata kaikkia uskovia.

Kun tutkitaan koko Raamatun ilmoitusta  sekä Herran Jeesuksen ja apostoli Paavalin opetusta aiheesta, niin päädymme siihen lopputulokseen, joka osoittaa että naisille annetaan yhtä suuri arvo kuin miehille. Samoin Raamattu opettaa, että naisten oli luvallista puhua sekä palvella Jumalaa seurakunnassa.

Raamatun kohta joka sanoo, että nainen vaietkoon seurakunnassa on tekstiyhteydessä, jossa puhutaan seurakunnan kokoontumisen yhteydessä esiintyvästä epäjärjestyksestä. Eli toisin sanoen Korinton seurakunnan kokoontuessa yhteen siellä esiintyi epäraamatullista järjestystä koskien uskovien keskinäistä rakentumista uskon asioissa. Samassa luvussa Paavali tuo esille kuinka esim. kielilläpuhumisen yhteydessä esiintyi epäjärjestystä. Tämän nuhteen hän antoi niin miehille kuin naisille. Paavali siis antoi tasapuolisesti "nuhdetta", myös miehille ei vain naisille.

Korinton seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa oli vaimoja, jotka koko ajan kyselivät kaikenlaista miehiltään. Tämä häiritsi yhteistä kokoontumista ja tässä suhteessa ei naisella (vaimoilla) ollut lupaa puhua, vaan he voivat kysellä kotonaan miehiltänsä asioista, jotka mieltä askarruttavat. Seurakunnassa on toki tietenkin tilaa myös kysymyksille, mutta uskon, että näiden vaimojen kohdalla oli kyse "häiriöstä", jotka tapahtuivat opetuksen aikana, profetian aikana jne. Kaikkien tulee antaa tilaa Jumalan Hengen toiminnalle eikä sitä saa häiritä koko aikaa kaikenlaisilla kysymyksillä. Siitä oli varmasti kyse. Korostan vielä, että terveeseen seurakuntaan kuuluu myös kysymysten esittäminen, mutta niitä ei saa esittää toisen puheen päälle. Tästäkin oli varmaan kyse, että nämä vaimot puhuivat ja kysyivät kysymyksiä, silloin kun joku muu oli äänessä tai jonkun armolahja oli käytössä, esim. kielillä puhuminen ja sen selitys jne.

Muualla Raamattu UT:ssa osoittaa naisilla olevan profetian lahjoja sekä sen, että naiset osallistuivat seurakunnan kokoukseen rakentaen seurakuntaa niiden armoitusten ja lahjojen kautta, joita Herra on heille antanut. Näin on selvää, että kokonaisilmoituksen valossa naisen ei tarvitse olla mykkä seurakunnassa, eikä hänellä ole seurakunnassa puhekieltoa. Naisilla on siis ihan sama oikeus puhua kuin miehilläkin Jumalan seurakunnassa.

Jari Tervo teki sen virheen, että hän ilman asiaan perehtymistä kirjoitti ja väitti Raamatun opettavan sellaista mitä Raamattu ei kuitenkaan opeta. Jos ei tunne asiaa eikä ole siihen perehtynyt, niin silloin on parempi vaieta asiasta, ettei syyllisty väärän todistuksen antamiseen.

Kirkasotsaiset pähkähullut

Tervo sanoi olevansa kyllästynyt kirkasotsaisiin pähkähulluihin, joilla hän viittasi ihmisiin, jotka ohjelmassa toivat esille sen mitä Raamattu opettaa. Tervo syyllistyi siihen mistä hän väärinperustein syytti muita. Tervon kommentista huokui vihamielisyys ja suuri negatiivisuus ihmisiä kohtaan, jotka uskovat Raamatun olevan Jumalan sanaa.

Raamattu on siksi ikivanha kirja, koska Jumalan sana ja opetus on tarkoitettu kaikille ihmiskunnan historian sukupolville. Raamatun sanoma ja teksti pysyy maailmassa, niin kauan kuin maailma pysyy pystyssä.

Mielestäni on moraalitonta ja häpeällistä kutsua ihmisiä pähkähulluiksi siksi, että he ovat eri mieltä jostakin (se on aina väärin!). Tämä osoittaa syrjintää ja ihmisvihaa sen sydämessä, joka kutsuu toista ihmistä näin negatiivisella ja halventavalla sanalla. Minun mielestäni se ei ole lähimmäisenrakkautta, jos kutsuu toista pähkähulluksi. Kutsun tällaista käyttäytymistä ihmisvihaksi. Hyvin usein ihminen itse syyllistyy siihen mistä toisia syyttää.

Oman uskon vakaumuksen esille tuominen ei ole syrjintää eikä sortamista. Eikä varsinkaan silloin kun on kysymyksessä ihminen, joka harjoittaa lähimmäisenrakkautta, silloinkin kun on hän on eri mieltä lähimmäisensä kanssa. Kun katsoin homoilta ohjelmaa, niin huomasin niiden ihmisten käyttäytymisessä syvän kunnioituksen lähimmäisiään kohta, jotka uskoivat Raamatun olevan Jumalan sanaa. Tämän kykenisi jokainen näkemään, joka katsoisi ohjelman ilman negatiivisuuden silmälaseja uskovia kohtaan. Kun katsot sen ilman ennakkoluuloja avoimen rehellisesti et voi olla huomaamatta sitä kuinka he kunnioittivat vastapuolta.

Koraani ja kovasydämiset kristityt

Tervo siirtyy ivallisesti koraaniin sekä Iranin presidentin homoja syrjivään lausuntoon. Tervo rinnasti Päivi Räsäsen ja Matti Revon Iranin presidenttiin ja hänen lausuntoonsa.

Tässäkin kohden tulee esille Tervon oma vihamielisyys sekä väärä kärjistäminen. Räsänen ja Repo ei ole mukana sellaisessa kampanjassa, jossa Suomesta karkotettaisiin kaikki homot.  Päinvastoin Räsänen ja Repo ovat hyvin selkeästi ilmaisseet hyväksyvänsä homot lähimmäisinään, mutta ovat heidän kanssaan eri mieltä homoudesta. Otan tähän esimerkin: Jos minä sanon, että rakastan  lähimmäisenrakkaudella kaikkia ihmisiä, myös pedofiilejä, mutta pedofiilit tekevät syntiä ja väärin käyttäessään seksuaalisesti hyväksi pieniä lapsia. Joku voisi puolustautua ja sanoa, että pedofiili toimii oman seksuaalisen taipumuksen mukaisesti. Heitän kysymyksen ilmoille, että syrjinkö minä pedofiilejä lausunnollani? Vai onko sittenkin kysymyksessä vain se minkä uskoo olevan oikein tai väärin. Mielestäni on ilmiselvää, että lähimmäisenrakkauteen kuuluu toisen kunnioittaminen, mutta se ei tarkoita, että pitää olla kaikesta aina samaa mieltä.

Tervo sanoi Räsäsen ja Revon olevan kovasydämisiä kristittyjä. Minun mielestäni heistä näkyi todella selvästi lähimmäisenrakkaus. Sen huomaa kun katsoo heitä silmälasien läpi, jotka ovat ennakkoluulottomat. Tervon kommentti oli ala-arvoinen sekä vihamielinen. Ei eri mieltä oleminen tee kenestäkään kovasydämistä. Kovasydäminen ihminen ei arvosta toista ja sanoo hänelle rumasti ja ilkeästi. Räsänen ja Repo toivat esille asiansa toisia kunnioittaen ilman ivallisia pilkkanimityksiä. Ivallinen pilkkaaminen ja loukkaavat nimitykset lähtevät kovasta sydämestä. Tässä suhteessa olisi hyvä jos itse kukin kykenee rehellisesti katsomaan peiliin.

Luojan krapulapäivä

Tervo sanoi, että Päivi Räsänen näyttää pitävän homoja Luojan krapulapäivän luomuksina. Tämä kommentti oli todella ilkeämielisesti sekä tahallisesti vääristetty ja esitetty. Tuollainen kommentti on todella negatiivinen sekä vihamielinen. Rinnastus krapulapäivän luomistekoon on Jumalan pilkkaamista. Tällaisissa lausunnoissa kannattaa olla varovainen, sillä ne voivat kolahtaa pahasti omaan nilkkaan sekä koitua kohtalokkaaksi. Räsänen ei koskaan voisi esittää tuollaista lausuntoa. Tervon kommentti on ilkeä- ja vihamielinen.

Tervon mukaan Räsäsen mielestä homoille ei kuulu samat oikeudet kuin heteroille. Tällaisen kommentin esittäjä hyvin usein unohtaa erään asian. Vielä tänä päivänä kirkon tunnustus on avioliitosta miehen ja naisen välinen, siksi se ei suorita homoparien vihkimistä. Kysymys ei ole syrjinnästä, vaan vakaumuksesta. Räsänen toimii johdonmukaisesti uskon vakaumuksensa mukaisesti. Se ei ole syrjintää. Yhteiskuntaa kuuluu yhdenvertaisuus sekä samanarvoisuus. Mutta silti kaikilla ei ole samoja oikeuksia tässä yhteiskunnassa. Otan esimerkin: Julkiseen naistenvessaan on miehiltä pääsy kielletty. Tämä ei ole syrjintää, vaan luonnonjärjestyksen mukainen viisas käytäntö. Samantyylisiä esimerkkejä löytyy runsaasti. Ihmiset ovat samanarvoisia, mutta silti kaikilla ei ole samoja oikeuksia tässä yhteiskunnassa, eikä saakaan olla joka asiassa, kuten esimerkistä tämä käy selvästi ilmi.

Homoseksuaaliset ja heteroseksuaaliset tunteet

Tervo kirjoitti blogissa Räsäsen sanoneen homoseksuaaleille, että te saatte tuntea homoseksuaalisia tunteita, mutta niistä tulee pidättäytyä. Taas kerran Tervo kirjoittaa omasta ennakkoluulosta käsin. Räsänen sanoi, että kristillisen etiikan mukaan homoseksuaalisista tunteista pitäisi pidättäytyä. Räsänen ei kieltänyt etteikö homo saisi olla homo. Räsänen toi esille Raamatun kannan ja kristillisen etiikan. Esimerkiksi joku mies voi tuntea himoa toisen miehen vaimoa kohtaan. Hänen tulisi tukahduttaa tunteensa kristillisen etiikan mukaan. Jos hän ei tukahduta tunteitansa vaan haluaa seurata himojansa, silloin hän toteuttaa väärää seksuaalisuuden harjoittamista (syntiä). Kukaan ei syrji häntä sanomalla, ettet voi harjoittaa seksiä toisen miehen vaimon kanssa. Näissä asioissa ei ole kysymys syrjinnästä, vaan siitä mikä on oikein ja väärin. Se on tietysti eri asia, jos ihminen ei halua uskoa Raamattua, silloin hän tekee mitä itse haluaa. Räsänen kuitenkin korosti ja painotti kristillistä etiikkaa.

Blogissa sanottiin, että mitä jos hetero ei saisi harjoittaa heteroseksuaalisia tunteita, miltä se mahtaisi tuntua? Raamatun opetuksen mukaan heterot saavat harjoittaa seksiä vain pysyvässä parisuhteessa (avioliitto). Heteroille on myös seksuaalisia rajoituksia! Olen naimisissa, mutta olen elänyt myös aikaa, jolloin olin uskova poikamies. Tietenkin minulla oli heteroseksuaaliset tunteet myös poikamiehenä. Uskovana poikamiehenä minulla oli rajoitus seksin suhteen, se kuului vain avioelämään ei poikamiehen elämään.

Elämässä on myös muita rajoituksia. Minulla oli halu tehdä hyvin pienenä poikana puukolla pajupillejä ja saunavastoja (vihta). Isäni ei antanut minulle puukkoa, koska olisin loukannut itseäni, eli toiminut väärällä tavalla. Kun vartuin ei ollut enää rajoitusta tässä asiassa, koska kykenin käyttämään puukkoa oikein. Isäni ei syrjinyt minua, vaan toimi minun parhaakseni, sillä hän suojeli minua. Kysymys ei siis ole syrjinnästä, vaan oikeasta ja väärästä. Oikeasta kiinni pitäminen ei ole syrjintää, vaan rakkautta, huolenpitoa sekä aitoa välittämistä. Väärän hyväksyminen on ihmiselle vahingollista, siksi isäni suojeli minua, eikä kysymys ollut syrjinnästä. Rakkaus joutuu myös asettamaan rajoja oikean ja väärän välille ja jos se ei sitä tee, niin se on rakkaudettomuutta.

Raamattuun oikein uskova ihminen ei vihaa homoja, vaan välittää heistä ihan samalla tavalla kuin edellisessä esimerkissä isäni rakasti ja välitti minusta, vaikka asetti rajat sille mikä on oikein ja mikä on väärin.

Palaan takaisin kysymykseen miltä tuntuisi jos ei saisi kokea heteroseksuaalisia tuntemuksia. Mielestäni Revon vastaus tähän oli todella viisas. Jos en saisi kokea heteroseksuaalisia tunteita, niin silloin katkeaisi elämän luonnollinen järjestys, eli elämä ei jatkuisi lapsissani eteenpäin. Elämän luonnollisuuteen kuuluu elämän jatkuminen omien jälkeläisten kautta. Tämä todistaa vahvasti sen mikä on luonnollista ja luonnotonta, uskoo sitten Raamattuun tai ei.

Ihmisvihaajat

Tervo sanoi  Räsäsen, Revon sekä ohjelmassa esiintyvien uskovien (Raamattu) olevan ihmisvihaajia. Tervon kommentti täyttää minusta kansankiihotuksen ja syrjinnän kriteerit. Tervo syyttää väärin perustein heitä ihmisvihaajiksi sekä syrjinnän harjoittajiksi. Mielestäni Tervo syyllistyy siihen mistä muita syyttää, mutta jotka kuitenkin ovat syyttömiä hänen syytöksiinsä. Ohjelmassa esiintyvistä uskovista jokaisesta huokui lähimmäisenrakkaus sekä toisen välittäminen.

Tervo ei kykene näkemään sitä, että keskusteluun osallistuneet uskovat eivät syrji ketään he vain toivat esille sen mitä he pitävät oikeana tai vääränä. Tervolla on ihan sama oikeus sanoa jokin asia oikeaksi tai vääräksi. Toivon mukaan hän oppisi ilmaisemaan asiansa yhtä hyvin ja muita kunnioittavasti kuin Ajankohtaisen kakkosen ohjelman keskustelijat, vaikka olivatkin asioista eri mieltä.

Loppusanat

Minulla ei ole homoja vastaan mitään, enkä syrji heitä, vaikka uskon homouden olevan luonnotonta. Olkoon jokaisella oikeus uskoonsa tai mielipiteeseensä, kunhan tuo sen esille muita kunnioittavalla tavalla. Oikea suvaitsevaisuus ei ole kaikkien kanssa kaikesta samaa mieltä, vaan kunnioittaa niitä, jotka ovat eri mieltä. Suvaitsemattomuus on sellaista missä ilkeämielisesti vääristetään mitä toinen on sanonut sekä käytetään pilkkaavia ja loukkaavia nimityksiä niistä joiden kanssa on eri mieltä. Toivon mukaan itse kukin haluamme kuulua siihen ryhmään, joka harjoittaa tervettä suvaitsevaisuutta! Kysymys myös kuuluu kenen tulisi hävetä esiintymistään?

 

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- A2 Teema: Homoilta
http://jaritervo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/49006-ihmisoikeudet
 

Petri Paavola 16.10.2010

 

Linkki kirjoitukseen, joka arvioi homoillan ohjelman keskustelua:

http://www.kotipetripaavola.com/homouslesbous.html

 

 

eXTReMe Tracker