Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Eksyttävä seurakunta ja vastuusta pakeneminen

En katsele juuri lainkaan TV7:n ohjelmia ja silloin kun katselen, niin katson yleensä sellaisia ohjelmia, jotka liittyvät siihen aiheeseen, josta olen tekemässä kirjoitusta sivulleni. Joulukuun 13. päivänä 2017 TV7:ltä tuli ohjelma (jaksonumero 41) Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus 2/4. Ohjelmassa Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen opettivat osassa kaksi hyvin samanlaista opetusta kuin mitä JDS-oppi opettaa. He puhuivat ohjelmassa ihan oikeinkin, mutta toivat esille myös evankeliumia, joka ei ole Raamatun opetuksen mukaista. Kirjoitin aikaisemmin heidän opetuksensa ensimmäisestä osasta koskien Jeesuksen ristinkuolemaa ja ylösnousemusta. Miksi kirjoitan heidän opetuksestaan uuden kirjoituksen? Heidän opetuksensa vääristää Raamatun evankeliumia ja halventaa Herran Jeesuksen ristintyötä ja sovitusta sekä voi johdattaa monia vilpittömiä uskovia eksyksiin, varsinkin uskossaan nuoria, vähän aikaa uskossa olleita. Herra Jeesus sanoi, että Hänen tulemuksensa päivän lähentyessä nousee monia vääriä profeettoja, jotka eksyttävät monia ihmisiä. Kyse ei ole Veijon tai Aulikin jahtaamisesta, vaan siitä että sellainen opetus, joka vääristää Raamatun evankeliumia tulee paljastaa ja osoittaa eksytykseksi ettei uskovien sydämet saastuisi väärän evankeliumin kautta. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole ainoastaan kirjoittaa siitä mikä on väärää opetusta, vaan myös pyrkiä kirkastamaan Herraa Jeesusta ja Jumalan sanan totuutta. Olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, jonka tähden olisi hyvä, että tutkisit ja koettelisit kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jumala ja eksynyt lammas
Herra Jeesus saattoi loppuun työnsä ristillä maailman Pelastajana
Herran Jeesuksen kärsimys päättyi ristillä
Herra Jeesus astui alas maan alimpiin paikkoihin
Herra Jeesus voitti vihollisen vallan kuolemansa kautta ristillä
Kolmen kuoleman harhaoppi
Eksytys ja vastuusta pakeneminen

 

Jumala ja eksynyt lammas

Painotan vielä sitä että kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena Veijoa ja Aulikkia vastaan, vaan kirjoitukseni tulee ymmärtää kutsuna parannukseen sävyisyyden Hengessä. Me kaikki olemme vajavaisia ja erehtyväisiä myös minä, joten olkaamme armollisia toinen toisillemme, mutta olkoon rakkautemme Jumalaan ja lähimmäisiimme sekä osallisuus Jumalan armoon Pyhässä Hengessä sellaista, joka ojentautuu ja kohtaa lähimmäisensä sävyisyyden Hengessä, mutta aina Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Olen todella murheellinen siitä, että monet aikamme sananjulistajat ja seurakunnan vastuuhenkilöt pakenevat vastuutaan eivätkä puutu julkisesti millään tavalla siihen miten nykyään Jumalan seurakuntaa niin monella tavalla pyritään eksyttämään. Hiljaisuus ja vaikeneminen on monille uskoville myöntymisen merkki ja kun ja jos sananjulistajat ja seurakunnan vastuuhenkilöt vaikenevat harhaopeista, niin he vaikenemisellaan ovat osallisia eksytykseen, joka turmelee monien uskon. Onneksi on niitäkin sananjulistajia ja seurakunnan vastuuhenkilöitä, jotka uskaltavat julkisesti paljastaa harhaoppeja, mutta heitä on liian vähän.

Moni sanoo, että pitää keskittyä vain Herran Jeesukseen, ei harhaoppeihin. On totta, että tulee keskittyä vain Herraan Jeesukseen, ei harhaoppeihin. Se myös tulee muistaa ja ymmärtää, että jos yksikin lammas on laumasta kadonnut ja eksyksissä, niin Herra Jeesus haluaa palauttaa eksyneen lampaan takaisin Herran laumaan syömään väärentämätöntä sanaa, sellaista sanaa, joka on totuuden mukaista. Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen rakkaus haluaa etsiä ja palauttaa eksyneen lampaan takaisin totuuden tielle, jonka sydän on taakoitettu ja eksytetty valheeseen perustuvilla opetuksilla. Kun Herra Jeesus rakkaudessaan löytää eksyneen lampaan, niin Hän asettaa parannuksen tehneen ja nääntyneen lampaan hartioillensa ja iloitsevana sekä riemuitsevana kantaa lampaan takaisin laumaansa.

Jumala on rakkaus ja totuus. Jumalan sydämessä vaikuttava rakkaus ja totuus ei salli jättää eksynyttä lammasta vihollisen käsiin, vihollisen raadeltavaksi ja tuhottavaksi synnin valheilla ja vääryyksillä. Jumalan hyvyys, rakkaus ja totuus on päättänyt tehdä kaikkensa tuodakseen eksyneen lampaan takaisin totuuden tielle. Jos meidän uskovien sydämessä asuu ihan oikeasti Pyhä Henki, Jumalan rakkaus ja totuus, niin myös me haluamme toimia samalla tavalla kuin Jumala toimii eksyneen lampaan kanssa, koska todelliseen Kristus keskeiseen uskonelämään kuuluu eksyneen palauttaminen takaisin totuuden tielle. Eksyneelle tulee antaa mahdollisuus parannuksen tekoon ja totuuden tielle palaamiseen ja se on eksyneen oma ratkaisu haluaako hän jäädä eksyksiin vai palata takaisin totuuden tielle. Jos tiedämme totuuden ja siitä huolimatta pakenemme vastuuta, emmekä halua auttaa eksynyttä takaisin totuuden tielle, olkoon vastuun pakenemisen syy mikä tahansa, niin me emme vaella Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden ja totuuden mukaan, vaan pelkäämme omaa mainettamme ja olemme ihmispelon vallassa sekä samalla osallistumme ja sallimme sen kuinka vihollinen raatelee ja tuhoaa eksyksissä olevaa lähimmäistämme.

Herra Jeesus saattoi loppuun työnsä ristillä maailman Pelastajana

Se on sanottava, että Veijo ja Aulikki puhuivat ohjelmassa myös ihan oikealla tavalla Raamatusta. Mutta jos opetetaan väärin ja kumotaan evankeliumin ydintotuuksia, vaikka puhutaankin osittain oikein, niin on kyse Raamatun sanan totuuden vastaisesta evankeliumista. Seuraavaksi tuon esille miten ja millä tavalla Veijo ja Aulikki vääristelivät evankeliumia ja Jumalan sanan opetusta ohjelmassa  Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus 2/4. Aulikki sanoi kuinka Jeesus koki ristillä järkyttävän kuoleman, jonka jälkeen Jeesuksen ruumis laitettiin hautaan ja Jeesuksen sielu lähti tekemään tehtäviä saattaakseen loppuun Hänen työnsä maailman Vapahtajana (Pelastajana). Aulikki toi uudestaan esille sen kuinka Jeesuksen työ maailman Vapahtajana (Pelastajana) olisi saatettu loppuun vasta Hänen kuolemansa jälkeen. Samoin Aulikki toisti samaa sanomaa kuin ensimmäisessä osassa sanoen Jeesuksen käyneen toisessa kuolemassa helvetissä (tulijärvi).

Joh 19:
28 Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano".
29 Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen.
30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Kol 1:
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Kol 2:
12 kiittäen Isää joka on tehnyt meidät soveliaiksi pyhäin perinnön osallisuuteen valossa.
13 Hän on pelastanut meidät pimeän vallasta ja siirtänyt 'rakkaan Poikansa' valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus (Hänen verensä ansiosta), syntien anteeksianto. (Toivo Koilo UT)

Kun Herra Jeesus roikkui ristillä ja Hänen fyysisen kuolemansa hetki lähestyi, niin Hän tiesi, että kaikki oli jo täytetty ja kun Herra Jeesus otti Hänelle ojennettua hapanviiniä, niin Hän sanoi: "Se on täytetty". Kun Herra Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty ja kun Hän sanoi se on täytetty kuolemansa hetkellä, niin se tarkoitti, että Herran Jeesuksen työ maailman Pelastajana oli täytetty ja saatettu loppuun ristin kuolemassa.

Raamattu sanoo (Kol 1:19-23), että Herra Jeesus sovitti synnit, eli saattoi loppuun työn Pelastajana ristillä verensä kautta kun Hän kuoli ruumiillisesti. Raamattu sanoo (Kol 2:12-14) Jumalan pelastaneen (Jeesus toimi Pelastajana) meidät pimeyden vallasta ja siirtäneensä meidät Jumalan valtakuntaan tuoden lunastuksen ja syntien anteeksiantamuksen verensä ja ristinkuolemansa kautta. Raamatun sanan opetuksen mukaan Herran Jeesuksen työ maailman Pelastajana saatettiin loppuun ristillä kun Herra Jeesus kuoli. Aulikki Hartikainen-Piipposen oppi, jonka mukaan Herran Jeesuksen sielu olisi lähtenyt saattamaan loppuun työnsä maailman Pelastajana vasta fyysisen kuolemansa jälkeen ei ole Raamatun evankeliumia, vaan valheellinen ja väärä opetus.

Herran Jeesuksen kärsimys päättyi ristillä

Aulikki sanoi ettei Jeesuksen kärsimys päättynyt ristillä, vaan Jeesuksen kärsimys jatkui tuonelassa, jossa Jeesuksen valtava kärsimys oli olla erossa Isästä.

Aulikki sanoi ohjelmassa myös seuraavasti, Aulikin sanat ovat kursiivissa: Daavidin sanat Psalmi 88 koskee Jeesusta se oli aivan kuin profeetallista julistusta liittyen siihen mitä Jeesus koki. Aulikki luki Psalmia 88 ja jatkoi tuoden esille kuinka tämä Psalmi (88) puhuu profeetallisesti Jeesuksesta, joka kantoi kaikki ihmiskunnan synnit ja pahat teot vastaanottaen Jumalan vihan sielussaan ihmisen tavoin ja Jeesus otti jokaisen tuomion vastaan sielussa ja Hänestä oli tullut ihminen ilman Isää ilman Pyhää Henkeä vain hauta ja pimeys ympäröi Jeesusta. ....  että jotenkin kun me tätä ohjelmaa kun Jumalan Pyhä Henki avasi tätä opetusta liittyen mitä Jeesuksen ristillä tapahtui, niin jotenkin tuli syvästi mieleen se aika kun me elimme sitä aikaa kun Jeesus Kristus ei ollut meidän sydämemme Herra, tavallaan se tuli se häivähdys siitä kauhusta, siitä pelosta mitä Jeesus koki siellä tuonelassa ollessaan, tulisessa järvessä ollessaan kokiessaan toisen kuoleman.

Psalm 88:
1 A Song, a Psalm of the sons of Korah; for the Leader; upon Mahalath Leannoth. Maschil of Heman the Ezrahite.
2 O HaShem, G-d of my salvation, what time I cry in the night before Thee, (Jewish Publication Society Bible 1917)

Psalmi 88 on alkutekstin mukaan Koorahin poikien laulu, psalmi, jonka tekijä on Heeman esharilainen. Psalmi 88 ei ole profetia Jeesuksen kärsimyksistä, vaan pienen ja syntisen ihmisen kärsimyksistä, joka uskoo Jumalan pelastukseen kaiken kärsimyksensä keskellä. Psalmi 88:2 paljastaa sen, että Psalmissa on kyse ihmisestä, joka uskoo Herran olevan pelastuksen Jumala (Jumala on Pelastaja). Psalmissa 89 Heeman korottaa Jumalan pelastusta ja armotekoja. Psalmi 88 kuvaa syntisen ihmisen kärsimystä aina kuoleman kauhuihin saakka, mutta Psalmi 89 kertoo kuinka Jumala lopulta pelastaa ihmisen, joka Häneen turvaa, vaikka ihmisellä olisi millaisia kärsimyksiä tahansa.

Raamattu käyttää Pelastuksen Jumala sanoja tarkoittamaan aina Jumalaa, joka pelastaa syntisen ihmisen uskon kautta iankaikkisen kuoleman tuomiosta iankaikkiseen elämään. Raamatun sanassa Herra Jeesus ei sano Isänsä olevan Hänen pelastuksensa Jumala, koska Jeesus on itse Pelastaja, joka pelastaa Häneen uskovan ihmisen iankaikkisen kuoleman tuomiosta iankaikkiseen elämään. Koska Psalmi 88:2 käyttää sanoja pelastukseni Jumala, niin kyse ei ole Jeesuksesta, vaan syntisestä ihmisestä, joka turvaa pelastuksensa Jumalaan.

Psa 88:15 Minä olen kurja ja lähellä kuolemaa hamasta nuoruudestani, minä kärsin sinun kauhujasi, olen neuvoton.

Psalmi 88:15 jae paljastaa myös selkeästi sen ettei Psalmi 88 ole profetia Jeesuksesta, vaan puhuu syntisen ihmisen kärsimyksistä. Psalmi 88:15 sanoo minä olen kurja (voidaan kääntää myös kiusattu, ahdistettu) ja lähellä kuolemaa nuoruudesta asti, kärsien Jumalan kauhuja. Herra Jeesus ei ole kärsinyt nuoruudestaan saakka ja pelännyt Jumalan kauhua, eli synnin tuomiota, jota kuvaannollisesti sanotaan Jumalan kauhuksi. Syntinen ihminen voi kärsiä nuoruudestaan saakka peläten Jumalan vihaa, mutta ei Jeesus, koska Jeesus oli synnitön ja Hän eli elämänsä päivät Jumalan rauha sydämessään ja kärsi kuoleman kauhut ja kivut vasta ristillä. Aulikin opetus Psalmi 88:sta oli väärä ja epäraamatullinen eikä Pyhä Henki ole sitä heille avannut, vaan he ovat uskoneet valhehenkiä ja valheen opetusta.

1 Piet 3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

Hebr 12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Raamattu ei opeta Jeesuksen kärsineen tuonelassa ollessaan, eikä Herra Jeesus ollut helvetissä (tulisessa järvessä) kärsimässä, koska Herra Jeesus ei käynyt helvetissä kuolemansa jälkeen. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen kärsineen ja kuolleen vain yhden kerran ja tämä kärsimys tapahtui ristillä ja päättyi ristillä.

Herra Jeesus astui alas maan alimpiin paikkoihin

Ef 4:
8 Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille".
9 Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?
10 Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki
.

Veijo Piipponen luki ohjelmassa Ef 4:8-10 ja sanoi sen jälkeen, Veijon sanat kursiivissa: Samanaikaisesti Jeesuksen ylösnousemus sai aikaan niiden tiettyjen ihmisten välittömän ylösnousemuksen, jotka olivat kuolleet uskossa, ei ole selvää mitä näille pyhille tapahtui tämän jälkeen, mutta he olivat olleet Aabrahamin helmassa helvetissä kun he ottivat vastaan uutisen Jeesuksen voitosta synnin ja kuoleman yli ja nousivat haudoistaan tästä samasta ylösnousemus voimasta, sillä Matteus 27:52 sanoo ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.

Koska Veijo ja Aulikki uskovat Jeesuksen käyneen ja kärsineen helvetissä (tulinen järvi), niin voidaan olettaa, että tällaisen opin vallassa oleva ihminen ajattelee ja uskoo, että kun Jeesus astui alas, maan alimpiin paikkoihin asti, niin Jeesus olisi käynyt helvetissä (tulinen järvi). Jos joku ymmärtää ja uskoo näin, niin hän on erehtynyt ja ymmärtänyt väärin sen mitä maan alimpiin paikkoihin tarkoittaa, sillä se ei tarkoita tulista järveä, vaan tuonelaa:

4 Moos 16:
30 Mutta jos Herra antaa jotakin erikoista tapahtua ja maa avaa kitansa ja nielaisee heidät kaikkinensa, niin että he elävältä suistuvat tuonelaan, niin siitä tietäkää, että nämä miehet ovat pilkanneet Herraa."
31 Tuskin oli hän saanut kaiken tämän sanotuksi, niin maa halkesi heidän altansa
32 ja maa avasi kitansa ja nielaisi heidät, heidän asuntonsa, kaiken Koorahin väen ja kaikki heidän tavaransa.
33 Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin seurakunnan keskeltä.
34 Ja koko Israel, joka oli heidän ympärillänsä, pakeni kuullessaan heidän huutonsa, sillä he pelkäsivät maan nielaisevan heidätkin.

Raamatun opetuksen mukaan tuonela on tämän maan sisällä, eli meistä katsottuna alapuolella. Koska Herra Jeesus kävi tuonelassa kuolemansa jälkeen, niin siksi Raamattu sanoo Jeesuksen käyneen maan alimmissa paikoissa, koska se on maan sisässä ja sen alimmissa paikoissa. Helvetti, eli tulinen järvi ei ole maan alimpia paikkoja, sillä tulinen järvi ei sijaitse tässä nykyisessä maassa, eikä maan alimmassa paikassa. Tämä nykyinen maa on talletettu tulelle ja lopulta tuhoutuu ja helvetti, eli iankaikkinen kadotus (tulinen järvi) on olemassa iankaikkisesti, missä saatana, riivaajahenget ja jumalattomat kärsivät iankaikkisesti synnin rangaistusta. Helvetti, eli tulinen järvi ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan tämän maan alimmissa paikoissa, koska se sijaitsee muualla, mutta ei tämän maan sisällä ja maan alimmissa paikoissa. Opetus, että Jeesus kärsi tulisessa järvessä on evankeliumin sanan vääristämistä.

Herra Jeesus voitti vihollisen vallan kuolemansa kautta ristillä

Aulikki sanoi ohjelmassa seuraavasti, Aulikin sanat ovat kursiivissa: Kun olemme julistaneen ja opettaneet kuoleman mutta myös ylösnousemuksen puolta, niin sitten sieltä nousee myös niitä soraääniä, jotka sanovat liittyen siihen, että ne on niitä JDS-opin kannattajia ilman että he itse tutkisivat syvällisesti mikä merkitys on Jeesuksen ylösnousemuksella. Joten rakas ystävä, minä uskon että aivan kun tämä on meille avautunut tämä ristin sanoman kaksi puolta, niin uskomme että se avautuu myös sinulle kun sinä saat ilmestyksen tästä ylösnousemuksesta, niin rakas ystävä me sanomme, että sinä tulet kokemaan sellaisen mullistuksen uskossasi ja sinun uskontasosi nousee ja sinä huomaat mikä auktoriteetti meillä on. ........  ja rakkaat ystävät kun Jeesus Kristus on kuolemalla kuoleman voittanut ja kun heräsi kuolleista ja sillä hetkellä kun Hän voitti kaiken perkeleen vallan ja voiman. TV7:n sivulla Veijon ja Aulikin ohjelmasivulla jaksonumero 41:ssa Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus 2/4 sanoo seuraavasti: Jeesus voitti vihollisen ja sen kaiken vallan ylösnousemuksessa.

Hebr 2:
14 ¶ Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.

1 Piet 3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

Piipposet sanovat ja opettavat Jeesuksen voittaneen vihollisen (perkeleen) kaiken vallan ylösnousemuksen hetkellä ja ylösnousemuksessa. Raamattu opettaa asiasta eri tavalla kuin Piipposet. Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jeesus on kuollut vain yhden kerran ja tämä yhden kerran kuoleminen on tapahtunut ristillä ja tämän ristin kuoleman kautta Jeesus kukisti perkeleen vallan. Piipposet vääristelevät evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Aulikki sanoi, että jos uskovalle avautuu ilmestyksessä Jeesuksen ylösnousemus, niin kuin he asian ymmärtävät, niin silloin uskova kokee uskossaan mullistuksen ja hänen uskontasonsa nousee ja hän huomaa mikä auktoriteetti meillä on (mikä auktoriteetti meillä on sanoilla ymmärsin Aulikin tarkoittavan hänen ja Veijon auktoriteettia "opettaa Raamattua"). Jos ymmärsin oikein mitä Aulikki tarkoitti, niin silloin on kyse hyvin samanlaisesta asiasta kuin yleensä äärikarismaattisuudessa ja eksytyksessä on, jossa puhuja painottaa ja korottaa omaa auktoriteettiaan ja pyrkii hyväksyttämään oppinsa muilla vetoamalla "Jumalalta saatuun auktoriteettiin". Raamattu opettaa meitä koettelemaan kaiken, emmekä saa esiintyä sellaisina, että korostamme "Jumalalta saatua auktoriteettia", jonka mukaan muiden tulee uskoa se mitä sanomme. Toki tässä Aulikin tapauksessa asia tuotiin esille hieman hienostuneemmin, mutta ajatus on sama, eli usko mitä sanon sinulle. Jumalan palvelijan tulee kehottaa muita koettelemaan hänen sanomansa, eikä pyrkiä käskyttämään ja vetoamaan "Jumalalta saatuun auktoriteettiin". Jos uskova ihminen eksyy uskomaan Piipposten väärät opetukset koskien Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, niin se totisesti mullistaa hänen uskonelämänsä ja valheeseen uskomisen takia alkaa viemään häntä yhä kauemmas pois totuudesta.

Piipposet ovat sanoneet etteivät he usko JDS-oppiin, mutta siitä huolimatta he opettavat aika lailla samalla tavalla kuin mitä JDS-oppi opettaa. Kun katsotaan mitä JDS-oppi opettaa esim. Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin se on samaa oppia kuin mitä Piipposet opettavat.

Pieni otos JDS-opista: Kristus voitti saatanan (helvetissä) niin kuin ihminen. Saatana saattoi pitää Hänet valtansa alaisena siihen saakka kun Jumala oli julistanut Hänet vanhurskaaksi. Kristus oli ensimmäinen ihminen, joka vapautti itsensä saatanan vankeudesta ja voitti hänet. Kun Hän nousi ylös niin kuin ihminen, saatanan voimat asetettiin Hänen jalkojensa alle.

JDS-opin mukaan Jeesuksen noustessa ylös saatanan voimat asetettiin Hänen jalkojensa alle. Piipposet opettavat  Jeesuksen voittaneen vihollisen (perkeleen) kaiken vallan ylösnousemuksen hetkellä ja ylösnousemuksessa. Sama asia ja oppi hiukan erilaisin sanamuodoin sanottuna.

Aulikki sanoi ohjelmassa seuraavasti, Aulikin sanat ovat kursiivissa: Heprealaiskirje 2:14 sanoo, koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen. Mietipä nyt rakas ystävä sitä, että nämä jotka väittää tätä JDS-oppia, että moni Jumalan palvelija julistaa Suomessa, niin mietipä rakas ystävä sitä, että jos Jeesus Kristus ei olisi noussut kuolleista, vaan Hän olisi edelleen siellä haudassa kuolleena, kuoleman vallassa, niin rakas ystävä tuon heprealaiskirjeen paikan mukaan kenen hallinnanvallan alla Jeesus edelleen olisi, eikö se olisi silloin tämän perkeleen mistä äsken puhuimme. Mutta sillä hetkellä kun Jeesus Kristus nousi ylös kuolleista, vasta silloin tapahtui todellinen vihollisen murskatappio, niin että Jeesus Kristus voitti kaiken perkeleen vallan ja voiman, kaiken sairauden, kaiken köyhyyden, kaikki sidokset, kaiken sen mikä liittyy siihen vihollisen valtaan ja voimaan. Ja rakas ystävä kun sinä tästä saat ilmestyksen, sen takia me julistamme ylösnoussutta Kristusta, koska joka kerta kun me julistamme sitä, me julistamme, että vihollinen on kärsinyt totaalisen tappion ja sen takia rakkaat ystävät nousee nämä joukot vastaan, koska vihollinen ei halua, että me julistamme nimenomaan ylösnoussutta Kristusta.

Jos ja kun sanotaan, niin kuin Aulikki sanoi, että jos Jeesus olisi edelleen siellä haudassa kuolleena, niin eikö Hän olisi silloin edelleen perkeleen hallintavallan alla. Huomaatko kuinka Aulikki opettaa ihan samaa oppia kuin JDS-oppi, sillä JDS-oppi sanoo saatanan pitäneen Jeesusta valtansa alla helvetissä ja Aulikin mukaan Jeesus olisi perkeleen hallintavallan alla jos Hän olisi haudassa kuolleena. Molemmissa tapauksissa opetetaan Jeesuksen olleen perkeleen hallintavallan alla kun Hän oli kuollut. Molemmissa tapauksissa niin Aulikki kuin JDS-oppi opettaa Jeesuksen ylösnousemuksessa tapahtuneen perkeleen kaiken vallan murtuminen.

1 Joh 3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

Aulikki menee niin pitkälle opetuksessaan, että hän sanoi kun Jeesus nousi ylös kuolleista, niin vasta sillä hetkellä tapahtui vihollisen murskatappio, niin että Jeesus Kristus voitti kaiken perkeleen vallan ja voiman, kaiken sairauden, kaiken köyhyyden, kaikki sidokset, kaiken sen mikä liittyy siihen vihollisen valtaan ja voimaan. Raamatun opetuksen mukaan synti liittyy perkeleen valtaan ja voimaan ja koska Aulikki sanoi Jeesuksen voittaneen vasta ylösnousemuksessaan kaiken mikä liittyy vihollisen valtaan ja voimaan, niin silloin tällaisen opetuksen mukaan Herra Jeesus ei olisi voittanut synnin valtaa ja voimaa ristillä, eikä silloin Herra Jeesus olisi voinut sovittaa syntejä ristillä, vaan vasta sen jälkeen kun Hän olisi noussut kuolleista helvetistä. JDS-oppi opettaa, että vasta helvetissä synti kysymys ratkaistiin ja että Jeesuksen noustessa kuolleista ylös saatanan voimat asetettiin Hänen jalkojensa alle. Aulikilla ja JDS-opilla on lähestulkoon samanlainen opetus.

Raamatun opetuksen mukaan vihollisen valta ja synti murtui ja voitettiin ristillä, kun Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Raamatun sanan todistuksen valossa Piipposten evankeliumi on erilaista kuin Raamatun opettama evankeliumi. Sitä en vielä tiedä näiden kahden jakson jälkeen, että onko Piipposten oppi kokonaisuudessaan täsmälleen JDS-opin mukainen, vaan vain osittain JDS-oppia. Näiden kahden jakson perusteella Piipposet opettavat ainakin osittain JDS-oppia ja heidän osittainen JDS-opin mukainen väärä opetus on vastoin Raamatun opettamaa evankeliumia. Herran Jeesuksen voitto synnistä ja perkeleen vallasta tapahtui ristillä, ei ylösnousemuksessa. Tämä ei ole mikään pikkuasia tai erehdys, sillä se vääristelee sitä mitä Raamattu opettaa asiasta.  Herra Jeesus voitti perkeleen vallan kuolemansa kautta ristillä.

Aulikki sanoi ohjelmassa Aulikin sanat ovat kursiivissa: jos joku sanoo ettei Jeesus käynyt läpi toista kuolemaa (helvetti -tulinen järvi), niin silloinhan Kristuksen työ olisi jäänyt keskeneräiseksi. ... Jeesuksen Kristuksen voitto oli täydellinen, eli silloin Jeesus meni tämän tuonelan, mutta myös toisen kuoleman läpi.

Joh 19:
28 Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano".
29 Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen.
30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Aulikki ei usko, että Jeesuksen työ ristillä oli täydellinen, koska hän uskoo Jeesuksen työn jääneen keskeneräiseksi ellei Jeesus olisi käynyt läpi toista kuolemaa helvetissä (tulisessa järvessä). Raamatun opetuksen mukaan Aulikin julistama evankeliumi ei ole Raamatun sanan totuuden mukaista, sillä hän vääristelee evankeliumia ja julistaa toista evankeliumia, ei Raamatun evankeliumia. Raamattu sanoo kaiken olevan täytetty siinä kun Herra Jeesus kuollessaan sanoi se on täytetty. Raamattu ei opeta Herran Jeesuksen käyneen kuolemassa helvetissä (tulisessa järvessä) ja tällainen oppi on harhaoppia ja valheellista evankeliumia.

Kolmen kuoleman harhaoppi

1 Piet 3:
18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.

Veijo luki ohjelmassa yllä olevan Raamatun kohdan ja sanoi, Veijon sanat kursiivissa: ettei Jeesus ollut  päättänyt työtään maan päällä syvyyksissä ja vielä senkään jälkeen kun Hänen henkensä oli herätetty kuolleista, vaan Hän julisti pimeyden voimille, demoneille, suun tunnustuksen voimaa, että olen herrojen Herra ja kuningasten Kuningas, kaikki valta on annettu minulle, olen kukistanut saatanan minä elän ikuisesti.

Kuten on tullut jos useaan kertaan esille, niin Herra Jeesus voitti synnin ja saatanan vallan ristinkuoleman kautta. Veijokaan ei usko ristintyön päättäneen Herran Jeesuksen pelastustyötä maan päällä. Raamatun opetuksen mukaan kaikki oli täytetty ristillä ja siihen loppui Jeesuksen työ maan päällä maailman Pelastajana, eikä Jeesuksen työ enää jatkunut kuolemassa siten, että Jeesus olisi vasta ylösnousemuksessa voittanut saatanan vallan, koska Jeesus voitti saatanan vallan ristillä.

Veijo sanoi ohjelmassa seuraavasti, Veijon sanat kursiivissa: Kristus kukisti kuoleman kaikissa sen kolmessa muodoissa fyysisen, hengellisen ja toisen kuoleman. .... Jeesus nostettiin ensin toisesta kuolemasta ja tuonelasta hengellisessä ylösnousemuksessa, toiseksi Hänet herätettiin kuolleista fyysisesti ja kolmanneksi Isä korotti Hänet oikealle puolelleen taivaassa, antoi Hänelle vallan kaiken ja kaikkien yli.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus kuoli vain yhden kerran, joka oli fyysinen kuolema. Veijo opettaa JDS-oppia, sillä JDS-oppi opettaa Jeesuksen kokeneen hengellisen kuoleman, kun Jumala otti ihmisten synnit ja laski ne Jeesuksen päälle. JDS-opin opetus Jeesuksen hengellisestä kuolemasta on harhaoppia sekä valhe-evankeliumia.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

1 Tim 1:17 Mutta Jumalalle, ijankaikkiselle kuninkaalle, kuolemattomalle ja näkymättömälle, ja ainoalle viisaalle olkoon kunnia ja ylistys ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen! (Biblia)

Joh 1:
1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
..........
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

JDS-opin kannattajat hyvin mielellään käyttävät 1 Piet 3:18 jakeen sanoja Jeesus tehtiin eläväksi Hengessä oppinsa tueksi Jeesuksen hengellisestä kuolemasta. Heprealaiskirjeen 9 luvun jae 14 sanoo Jeesuksen uhranneen itsensä (kuolleen fyysisesti) iankaikkisen Hengen kautta, joka tarkoittaa Jeesuksen kuolleen Jumalana (Jumala on iankaikkinen Henki) sekä Jeesus myös tietenkin kuoli ihmisenä. Jumala ei voi kuolla Hengessä, eikä hengellisesti, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala on iankaikkinen ja kuolematon. Raamattu sanoo Jumalan tulleen lihaksi (ihmiseksi) Herrassa Jeesuksessa, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus pystyi kuolemaan fyysisesti syntien tähden, mutta Hänellä oli elämä Hengessä, koska Jumala on iankaikkinen Henki.

1 Piet 3:18 tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi Hengessä tarkoittaa sitä, että kun Jeesus kuoli ruumiillisesti lihassa, niin Hänellä oli silti elämä Hengessä, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala on iankaikkinen Henki ja kuolematon, eikä Jeesus, joka on Jumala voi kuolla Hengessä (hengellisesti). JDs-opin ja Piipposten opetus Jeesuksen hengellisestä kuolemasta pilkkaa ja halventaa Jumalan kuolemattomuutta sekä vääristää evankeliumia.

Eksytys ja vastuusta pakeneminen

TV7 on antanut Piipposille ohjelma-aikaa sekä mahdollisuuden levittää vääristeltyä evankeliumia. TV7 on myös vastuussa väärennetyn evankeliumin levittämisestä, koska sallii sen oman TV kanavansa kautta. Piipposten ja TV7:n johdon tulisi tehdä parannus haureuden hengestä, joka on eksyttänyt heitä lihalliseen ja hengelliseen haureuteen, mikä on johtanut heidät myös hyväksymään julistuksen, jossa evankeliumia vääristetään.

Martti Ojares on sanonut TV7:n olevan seurakunta sekä lähetysjärjestö, ei media, sillä TV7 on vain tekninen väline puhujan ja kuulijan välillä. TV7:ltä tulee hyviä ja todella huonoja ohjelmia. Todella monet TV7:n ohjelmat tuovat esille äärikarismaattisia ilmiöitä ja opetuksia, joista osa perustuu hautavoitelun saaneiden julistajien ohjelmiin. Monet TV7 ohjelmat perustuvat menestysteologian opetuksiin, hengestä juopumisen kokemuksen omaavien ihmisten ohjelmiin, mukana on torontolaisuuden sekä uusapostolisuuden edustajia sekä JDS-oppia. TV7 sanoo olevansa seurakunta ja TV7:n yhteisö levittää vakavia harhaoppeja ja toista evankeliumia (valhe-evankeliumia) sekä myös ihan Raamatullisia ohjelmia.

1 Pie 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

Kysymys kuuluu, miksi TV7:ssä mukana olevat terveet ja Raamatulliset uskovat ovat mukana tällaisessa eksytyksessä eivätkä sävyisyyden Hengessä ole ohjaamassa TV7:ää parannuksen paikalle? Koska TV7 pitää itseään "seurakuntana", niin miksi totuutta rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi on mukana tällaisen "seurakunnan" toiminnassa ja tukee sellaista toimintaa, joka levittää valheellista evankeliumia? Moni TV7:n työssä mukana oleva sanoo varmasti tässä kohtaa, että tuleehan TV7:ltä myös hyvää ohjelmaa tai että me opetamme totuuden mukaisesti TV7:llä. Ymmärrän sen mitä tällä ajetaan takaa. Raamattu kuitenkin opettaa ettemme saisi olla osallisia vääryyteen ja eksytykseen. Jos sinä, joka olet mukana TV7:n toiminnassa ja opetat Jumalan sanaa totuuden mukaisesti, niin et varmaan omassa seurakunta yhteydessäsi ole tekemisissä TV7:n ohjelmien eksyttäjien kanssa, etkä kutsu heitä puhumaan ja opettamaan uskonyhteisöönne. Miksi sinä kuitenkin suostut menemään mukaan ja tuet TV7:n toimintaa, jonka ohjelmista iso osa perustuu eksytykseen? Jumala käskee pysymään erossa eksytyksestä, emmekä saisi olla yhteistyössä eksytyksen kanssa. Siksi sinun tulisi kehottaa sävyisyyden Hengessä TV7:ää tekemään parannusta ja hylkäämään valheen levittämisen. Kumpaa sinä rakastat enemmän Jumalaa totuudessa vai ihmisten suosiota kompromissien kautta, niin että kompromissin kautta pääset esille TV:ssä? Meidät on kutsuttu rakastamaan Jumalaa totuudessa sekä pysymään erossa kaikista eksytyksistä. Jumala tuomitsee aikanaan jokaisen uskovan mukaan lukien myös minut, jos olemme osallisia sekä tuemme eksytyksiä. Meiltä uskovilta usein unohtuu se, että Herran tuomio alkaa ensin Jumalan huoneesta (seurakunnasta). Toivon ja rukoilen, että Herran Jeesuksen opetuslapsina emme antaisi tukeamme eksytyksille ettei meitä kohtaisi Jumalan tuomio ja jos olemme eksyneet, niin tekisimme parannusta. Jos me tunnustamme syntimme, Herra Jeesus on uskollinen ja vanhurskas ja Hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja Hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Samaa aihetta käsitteleviä linkkejä:
www.kotipetripaavola.com/JDS20oppi

TV7 ja piipposet kannattavat JDS-oppia
Valkeudella ja pimeydellä ei ole yhteyttä

 


Petri Paavola 15.12.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
tv7.fi/vod/player/57320
seurakuntalainen.fi/uutiset/ toimitusjohtaja-martti-ojares-radio-deissa-tv7-on-minun-seurakuntani


 


 

 

 

eXTReMe Tracker