Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta
   

Oikumene?

 

 

Mitä ekumenia on?

 

 

Tämän päivän muoti käsite on ekumenia. Mutta mitä asia tarkoittaa? Uskonnollinen maailma tarkoittaa ekumenialla sitä, jotta kaikki uskonnot voisivat olla yhtä. Katolisen kirkon päämies Paavi, puhuu ekumenialla kaikkien kirkkojen näkyvästä ykseydestä sekä, jotta kaikki uskonnot johtavat Jumalan luokse.

 

Sana ekumenia tulee kreikankielisestä sanasta oikumene,  joka tarkoittaa maailmaa ja maanpiiriä. Jeesus Kristus ei puhunut ekumeniasta, vaan Jumalan Hengestä syntyneiden  uskovien välisestä ykseydestä.

 

Joh 17:20 Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, 21 että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

 

 Kysymys on ykseydestä ei ekumeniasta. Tuossa puhutaan, jotta uskovat olisivat yhtä ( = kreik. eis = yksi) niinkuin Isä ja Poika ja on yksi. Isän ja Pojan ykseydessä ei ole valhetta eikä epäjumalan palvelemista, vaan rakkautta, totuutta, pyhyyttä, vanhurskautta.......jne. Tähän ykseyteen Jeesuksen rukous kehottaa Hänen opetuslapsiaan. Koko jakeessa ei edes esiinny sanaa oikumene = ekumenia.

 

Sana oikumene esiintyy Raamatussa mm. seuraavasti:

 

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa = oikumene, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

 

Evankeliumia eli pelastus sanomaa tulee saarnata maailmassa.

 

Luuk 4:5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman =oikumene valtakunnat.

 

Oikumene tarkoittaa maailmaa ei uskovia.

 

Apt 11:28 Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan =oikumene; ja se tulikin Klaudiuksen aikana.

 

Oikumene tarkoittaa maailmaa ei uskovia.

 

Apt 19:27 Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri = oikumene palvelee."

 

Oikumene eli ekumenia palvelee epäjumalaa, mutta uskovat palvelevat Jumalaa.

 

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin =oikumene villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

 

 

Saatana villitsee maailmaa oikumenea, mutta Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä Jeesuksen opetuslapsissa.

 

Jeesuksen opetuslasten ei ole hyvä käyttää sanoja, jotka eivät kuulu oikeisiin yhteyksiinsä. Raamattu puhuu uskovien ykseydestä ei ekumeniasta. Oikumene josta sana ekumenia tulee tarkoittaa Raamatussa maailmaa eikä uskovien yhteyttä, mutta sen sijaan Raamattu puhuu uskovien ykseydestä eli, jotta uskovat olisivat yksi niin kuin Isä ja Poika on yksi. Jeesus puhui ykseydestä ei ekumeniasta.

Ekumenia eli siis maailma ja maailman henki Saatanan johdolla pyrkii eksyttämään ihmiset luulemaan ekumeniaa asiaksi, josta Jeesus puhui Joh 17:ssa.  King James kääntää jakeen tarkasti oikein:

 

That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

 

 

Paavin ekumeeniset yhteydet

 

 

Suomessakin monet kirkot sekä herätysliikkeet harrastavat ekumeniaa Katolisen kirkon ja Paavin kanssa mm: Luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakirkko, helluntaiherätys, Suomen baptistiyhdyskunta, Suomen adventtikirkko, pelastusarmeija, Finlands Svenska adventkyrka, Finlands Svenska metodistkyrka, Finlands Svenska pingstmission, Fria missionsförbundet, The Anglican church in Finland, Finlands Svenska baptistsamfund.

 

Paavi Johannes Paavali II harrastaa ekumeniaa lähes kaikkien uskontojen kanssa. Seuraavaksi katsaus Paavin yhteyksiin.

 

 

 

 

Paavi harrastaa ekumeniaa myös muslimien kanssa

 

 

 

Katolisessa kirkossa suudelmalla on monia merkityksiä. Pyhä suudelma, rauhan suudelma, rakkauden suudelma ystävyyden suudelma.  

 

Paavi suutelee vuonna 1999 koraania. Paavin suudelma on osoitus suuresta kunnioituksesta koraania kohtaan sekä koko Islamin uskontoa kohtaan. Paavi harrastaa ekumeniaa Islamin uskonnon edustajien kanssa. Paavi puhuu avoimesti, jotta katolinen kirkko kunnioittaa Islamin uskontoa.

 

Meidän tulee rakastaa lähimmäisiämme, mutta emme saa hyväksyä epäjumalan palvelusta, jota Islamilaisuus edustaa. Paavi hyväksyy Islaminuskon sekä on rukoillut yhdessä Islaminuskon edustajien kanssa. Islamin usko edustaa epäjumalan palvelemista eikä Jeesuksen Kristuksen opetuslapset voi harjoittaa uskon ykseyttä tällaisen saatanallisen uskonnon edustajien kanssa. Ekumenian tavoite on saada yhteys myös Islaminuskon kanssa.

 

 

 

 

Paavi ja Buddhalaiset

 

 

 

Paavi Eugene IV sanoi aikanaan: ” Buddhalaisuus on kadotuksen uskonto”. Mutta Paavi Johannes Paavali on sanonut: ” Buddhalaisuus on pelastuksen uskonto.”  Katolinen kirkko opettaa, jotta : ”Paavi on erehtymätön, kun hän koko kirkon korkeimpana paimenena ja opettajana uskon ja siveysopin asioissa antaa koko kirkkoa tarkoittavan päätöksen.”  Jompikumpi Paavi siis erehtyi ja koko katolinen oppi Paavin erehtymättömyydestä on murentunut.

 

Kuvassa Paavi Johannes Paavali II vuonna 1984 tapaamassa Buddhalaisen uskonnon edustajia. Paavin lausunto, jotta buddhalaisuus on pelastuksen uskonto, on valheellinen, sillä buddhalaisuus on epäjumalanpalvelusta. Paavilla on siis myös ekumeeniset suhteet buddhalaisuuteen.

 

Vatikaani opettaa tänä päivänä, jotta kaikki uskonnot ovat tasa-arvoisia, mutta Jumala on asettanut vain yhden kirkon, jossa voi pelastua, joka on katolinen kirkko. Vatikaanin lausunnot ovat ristiriitaisia keskenään, sillä välillä se antaa lausunnon, jotta esim. buddhalaisuus on pelastuksen uskonto, mutta siten toisaalta, jotta vain katolisessa kirkossa on pelastus.

 

Tämä on Paavin ekumeeninen tavoite hyväksyä muut uskonnot sekä kirkot, mutta silti nostaa katolinen kirkko muiden yläpuolelle.

 

 

 

 

Paavi ottaa pakanallisen Shiva merkin otsaansa

 

 

 

 

 

Kuvassa Shiva papitar laittaa pakanallisen epäjumalan (sign of the tilak) merkin Paavin otsaan. Paavi siis vastaanottaa Shiva uskonnon ”voitelun” itseensä.

 

Shiva uskonto on yksi Hindulaisen uskonnon haara. Hindulaisuus sekä sekä Shiva uskonto ovat epäjumalan palvelusta. Paavi harjoittaa ekumeniaa myös tällaisissa yhteyksissä.

 

 

 

Ekumeeninen eksytys

 

 

Ekumenia on siis eksytystä, jonka kautta saatana yrittää eksyttää uskovat sekä uskottomat uskomaan, jotta ekumenia on Jumalan työtä, jossa Hän yhdistää kaikki yhdeksi. Jeesuksen opetuslapsilla ei tule olla osallisuutta ekumeniaan. Jeesuksen opetuslasten tulee harjoittaa ykseyttä Jumalan Hengestä syntyneiden uskovien kanssa.

 

Paavi kirjoittaa seuraavaa kiertokirjeessään Ut unum sint vuodelta 1995:

 

 

-          Katolisen kirkon ekumeeninen vastuu samoin kuin Kristuksen kaikkien oppilaiden vastuu koota kaikki ykseyteen perustuu Jumalan suunnitelmaan. Sillä "kirkko ei ole itseensä sulkeutunut todellisuus, vaan se on jatkuvasti avoin liikkeessä olevalle lähetykselle ja ekumenialle. Sehän on lähetetty maailmaan julistamaan yhteyden salaisuutta, joka on sen olemus, todistamaan siitä, tuomaan sen nykyhetkeen ja levittämään sitä - - yhdistämään Kristuksessa kaikki ja kaiken, olemaan kaikille 'jakamattoman ykseyden sakramentti'"…

 

-          Jumala tahtoo, että koko hajalleen joutunut ihmiskunta muodostaisi ykseyden. Siitä syystä hän lähetti Poikansa, jotta tämä lahjoittaisi meille kuolemallaan ja ylösnousemisellaan rakkauden Henkensä. Ristillä tapahtuneen uhrikuolemansa aattona Jeesus itse rukoilee oppilaidensa ja kaikkien häneen uskovien puolesta, että he olisivat yhtä, elävä yhteisö. Sen tähden ihmisillä, jotka liitetään kasteessa Kristuksen ruumiiksi, on velvollisuuden lisäksi Jumalan edessä vastuu noudattaa hänen suunnitelmaansa; Kristuksen ruumiissa sovinto ja yhteys toteutuvat täydellisesti. Miten voisimme pysyä jatkuvasti erossa, kun meidät on kuitenkin kasteessa "upotettu" Herran kuolemaan, juuri siihen tapahtumaan, jossa Jumala on Pojassaan hajottanut maahan meitä erottavat muurit? "Tämä jakautuneisuus on ilmeisessä ristiriidassa Kristuksen tahdon kanssa, se on maailmalle pahennukseksi ja vahingoittaa evankeliumin kaikille luoduille julistamisen pyhää asiaa…

 

-          "Iäisyyksien Herra, joka viisaasti ja kärsivällisesti toteuttaa armollista suunnitelmaansa meitä syntisiä kohtaan, on viime aikoina alkanut vuodattaa jakautuneiden kristittyjen keskuuteen katumuksen henkeä ja yhä voimakkaampaa yhteyden kaipuuta. Tämä armo on tehnyt kaikkialla syvän vaikutuksen moniin ihmisiin, ja myös erossa olevien veljiemme keskuudessa on Pyhän Hengen armon vaikutuksesta syntynyt yhä laajeneva liike, jonka tarkoituksena on kaikkien kristittyjen ykseyden aikaansaaminen. Tähän ykseysliikkeeseen, jota kutsutaan ekumeeniseksi liikkeeksi, osallistuvat ne, jotka rukoilevat kolmiyhteistä Jumalaa ja tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi, eivätkä he osallistu siihen vain yksilöinä vaan myös niiden yhteisöjen jäseninä, joissa he ovat kuulleet evankeliumin ja joita he nimittävät kirkokseen ja Jumalan kirkoksi. Melkein kaikki kaipaavat, vaikkakin eri tavoin, yhtä ainoata ja näkyvää Jumalan kirkkoa, joka on todella yleismaailmallinen ja joka on lähetetty koko maailmaan, jotta maailma kääntyisi evankeliumiin ja siten pelastuisi Jumalan kunniaksi."…

Paavi ajaa ekumenian asiaa kovin tarmokkaasti, mutta Paavi ajaa ekumeniaa katolisesta näkökulmasta käsin. Paavi kirjoittaa kiertokirjeessään viisi kohtaa, jotka ekumeenikkojen on hyväksyttävä, jotta ykseys saavutetaan.
Paavin puhe kursivoituna sekä lihavoituna:

 

Matka välttämättömään ja riittävään näkyvään ykseyteen Kristuksen tahtoman yhden kirkon yhteytenä vaatii vielä kärsivällistä ja rohkeaa työtä. Tällöin emme saa asettaa mitään ylimääräisiä velvollisuuksia niiden lisäksi, joista emme voi luopua (vert. Ap. t. 15:2).

 

Voimme jo nyt nimetä ne aiheet, joita on syvennettävä saavuttaaksemme aidon yksimielisyyden uskossa.

1. Pyhän Raamatun, ylimmän auktoriteetin uskoa koskevissa asioissa, ja Jumalan sanaa selittävän välttämättömän pyhän tradition suhde.

 

Tämän kohdan kun uskot, niin silloin sinun on uskottava katolisen kirkon epäraamatullinen evankeliumi sekä katolisen kirkon perimätieto sekä traditio.

 

2. Eukaristia, Kristuksen ruumiin ja veren sakramentti, joka kannetaan Isän ylistykseksi, Kristuksen uhrin ja reaalisen läsnäolon muistoksi ja Pyhän Hengen pyhittäväksi vuodattamiseksi.

 

Tämän kohdan kun uskot niin silloin murretaan Golgatan sovitustyö. Katolinen kirkko opettaa, jotta messu-uhrissa Kristus uhrataan uudestaan joka kerta verettömällä tavalla. katolinen kirkko opettaa, jotta messu-uhri on voimakkain sovitus-uhri. Raamattu kertoo Golgatan sovitustyön olevan voimakkain sovitus uhri sekä, jotta se on kertakaikkinen uhri. Ei ole kahta uhria uudessa liitossa eikä Jeesuksen uhria uhrata enää uudestaan.

 

3. Pappeus sakramenttina, vihkimyksenä kolmiasteiseen palveluvirkaan: piispan, papin ja diakonin virkaan.

Tämän kohdan kun uskot, niin silloin sinun on tunnustettava katolisen kirkon piispojen ja pappien opit Raamatullisiksi opeiksi.

 

4. Kirkon opetusvirka, joka on uskottu paaville ja hänen kanssaan yhteydessä oleville piispoille ja joka käsitetään vastuuksi ja valtuudeksi opettaa Kristuksen nimessä uskoa ja pitää uskosta huolta.

Tämän kohdan kun uskot, niin silloin sinun on uskottava katolisen kirkon opettama asema Paavista, joka on täysin epäraamatullinen. Ja kun uskot tämän kohdan niin silloin Paavista tulee sinun hengellinen auktoriteetti, jonka opetukselle sinun tulee alistua.

 

5. Neitsyt Maria, Jumalan äiti ja kirkon ikoni, hengellinen äiti, joka rukoilee Kristuksen oppilaiden ja koko ihmiskunnan puolesta.

 

Tämän kohdan kun uskot niin silloin sinun on uskottava katolisen kirkon opetus Mariasta, joka on täysin epäraamatullinen. Siihen kuuluu myös Marian palvonta.

 

Nämä viisi kohtaa siis Paavi edellyttää kaikkien ekumeenikkojen uskovan. Paavi ja katolinen kirkko tekee tarmokkaasti töitä, jotta nuo edellä mainitut viisi kohtaa täyttyisivät ja muut uskonnot sekä kirkot ja herätysliikkeet hyväksyisivät nuo kohdat. Nuo viisi kohtaa kuuluvat myös ekumeniaan mukaan, joiden eteen ekumenia tekee kovasti työtä. Sinä joka olet mukana ekumeniassa niin sinä olet mukana tällaisessa epäjumalan palveluksessa. Tee siis parannus ja hylkää ekumeeniset tavoitteet ja tule ulos ekumeniasta ja ala rakentamaan uskovien ykseyttä Raamatun opettamalla tavalla.

 

 

Elävä esimerkki ekumenian kavaluudesta

 

 

Kerron elävän esimerkin tästä kaksinaamaisuudesta sekä asioiden peittelemisestä, missä ekumeniassa on kysymys. Olin aikoinani työntekijänä eräässä vapaiden suuntien seurakunnassa vastuualueeni oli nuorisotyö.

Kirjoitin herätysliikkeen lehteen artikkelia julkaistavaksi. Lehden päätoimittaja hyväksyi kirjoituksen julkaisemisen yhdellä ehdolla, jotta lihavoidulla olevat lauseet poistettaisiin:

 

Kirjeeni kursiivissa sekä lihavoituna päätoimittajan poistamat lauseet:

 

UUDISTUS JUMALAN SANAN OPETUKSIEN TOTEUTUMISEEN:

 

Miten ja mihin suuntaan tulee uudistua? Raamattu vastaa meille; älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Jumalan sana varoittaa meitä ettemme; rakentaisi uskoamme ja seurakuntaa maailman hengen ja maailman virtauksien mukaan. Raamattu kehottaa meitä tutkimaan Jumalan sanasta Hänen tahtoaan ja rakentamaan Jumalan sanan perustukselle. Emme voi rakentaa omien mielipiteiden varaan tai katsoa maailmasta mallia. Sana Tora tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja myös lakia. Rakentakaamme uskomme ja seurakunta Jumalan sanan opetuksen mukaan. Sanoohan sana, että Herra on asettanut säädöksensä, jotta niitä tarkasti noudatettaisiin, Jeesus sanoi; älkää luulko, että olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, olen tullut täyttämään lain. Mekään emme voi kumota Jumalan sanan selviä rakennuspiirustuksia, Paavali kirjoittaa; kumoammeko lain vetoamalla uskoon, emme vaan me vahvistamme lain. Meidän tehtävä on vahvistaa sanan opetus ja ojentautua sen mukaan.

Jumalan suunnitelma Jeesuksessa Kristuksessa on, että Hänen luonteensa ja tahtonsa pyhyys ilmenee Jeesuksen todistajissa. Laki paljastaa ihmiselle hänen syntinsä, yksin Jeesuksen sovitustyö vapauttaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta, Kun ihminen saa katua tunnustaen syntinsä ja vastaanottaa syntien anteeksiantamuksen ja Jeesuksen sovitustyön, hänestä tulee Jumalan lapsi, Pyhä Henki sinetöi meidät Jeesuksen todistajiksi näin sydämessämme asuva Pyhä Henki sanan opetuksen kautta uudistaa meitä niin että, Jumalan luonne, tahto, pyhyys ja rakkaus ilmenee Jeesuksen todistajissa. Siitä kaikki tuntevat teidät Jeesuksen opetuslapsiksi, jos teillä on keskinäinen rakkaus ja se on rakkaus Jumalaan että pidämme Hänen käskynsä, näin sanoo Jumalan sana. Olemmeko yhtä tänä päivänä kristikunnassa niin kuin Jumalan tahto on ?

 

Jos todella haluamme uudistua niin, todellinen uudistuminen johtaa kristikunnan alkuperäiseen ja Raamatulliseen seurakuntaan. Nyt on menossa uusien erilaisten seurakuntien istutusbuumi. Lisää hajaannusta jo nykyiseen hajaannuksen tilaan. Jumalan sana tuntee vain yhden Kristuksen ruumiin, yhden seurakunnan Kristityt huutavat, tämä on meidän laidunmaamme, kun Jumalan tahto on, että Jeesuksella on yksi lammaslauma, jotka laiduntavat samalla laidunmaalla samaa ruohoa syöden. Kun tutkimme Raamattua ja ekumeenista liikettä niin huomaamme ettei se ole Jumalasta. Toinen evankeliumi, toinen henki rakentaa lopun luopiokirkkoa ekumenian hengessä katolisen kirkon ympärille. Toinen evankeliumi pyrkii ulottamaan vaikutuksensa koko kristilliseen seurakuntaan.

Tänä päivänä korostetaan usein tunnekokemuksia. Ihmiset jotka juoksevat tunteitten perässä eivät jaksa kuunnella totuuden sanaa, jonka tulisi olla kokoontumisemme perusta. Jos kokouksissa ei tapahdu mitään sensaatiomaista ei kokoukset kiinnosta niitä, jotka etsivät tunteita, Jumala on luonut tunteet eikä niissä ole mitään pahaa, mutta usko perustuu Jumalan sanaan. Uudistus Jumalan sanan mukaiseen elämään kyllä avaa meille kaikki tunne-elämykset, jotka ovat oikeassa suhteessa Jumalan sanaan. Tämä aika tarvitsee totuuteen juurtuneita uudistajia, Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen, Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

Pelkäämmekö julistaa, että ilman uskoa Jeesukseen ihminen on matkalla kadotukseen. Älä pelkää tuomitsemista, koska et tuomitse, vaan julistat totuutta. Totuuden julistamista seuraa aina vastustus ja arvostelu. Jeesuksen todistajien ei tule odottaa, että totuus tulisi suosituksi kääntymättömien keskuudessa, Jumalan rakkauden ja pyhyyden kokeminen synnyttää rohkeutta Jeesuksen todistajissa. Tänä aikana Jumala kutsuu palvelijoitaan puhaltamaan pasuunaan. Jumala asettaa Jeesuksen todistajat sanansa vartiomiehiksi. Kun kuulet Herran suusta sanan, julista se rakkaudessa ihmisille. Kerro ihmisille heidän rikoksensa ja syntinsä, kerro ihmisille Jumalan pelastuslahjasta Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pelastussuunnitelmasta. Jeesuksen todistajat rakastakaa ihmisiä Jumalan rakkaudella. Näissä ajatuksissa allekirjoittanut joutuu katsomaan peiliin ja tekemään parannusta huutaen, Jeesus uskon, auta epäuskoani.


Petri Paavola

 

Syy lauseiden poistoon oli, jotta tämä herätysliike on mukana ekumeenisessa liikkeessä (tosin silloin vielä tarkkailijajäsenenä) eikä kyseisen herätysliikkeen työntekijä voi moista lausuntoa antaa katolisesta kirkosta eikä ekumeniasta.

 

Minä tein ratkaisuni ja sanoin, jotta koko kirjoitusta ei sitten julkaista, koska poistetut lauseet kuuluvat tärkeänä osan kokonaisuuteen.

 

Mutta tämän herätysliikkeen hallituksen puheenjohtaja myönsi minulle, että katolisen kirkon oppi esim: Messu-uhrista sekä Mariasta on riivaajien oppeja. Mutta sitä ei kuitenkaan uskalleta julkisesti myöntää, vaan siitä puhutaan omissa pienissä piireissä.

 

Nyt on vain käynyt, niin kuin varoitin tätä puheenjohtajaa, jotta kun totuus salataan, niin uusi sukupolvi hyväksyy ja menee täysillä mukaan ekumeniaan eikä näe asioiden todellista tilaa, vaan hyväksyy katolisen kirkon riivaajien opin raamatullisena totuutena.

 

Ja tämä eksytys on nyt pitkällä, sillä nykyään myös vapaissa suunnissa on lisääntynyt uskovien joukko, joka pitää katolisen kirkon virallista oppia Raamatullisena.

 

 

Lopun ajan luopumus

 

 

1 Tim 4:1-3: Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja  valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty  ja jotka kieltävät menemästä naimisiin.

 

 

Jakeessa olevan sanan tulevina voi myös kääntää viimeisinä. Apostoli Paavali kirjoitti, jotta lopun aikana monet uskovat luopuvat uskosta ja alkavat seurata riivaajien oppeja. Tässä jakeessa on vihje meille siitä, jotta mikä on tuo riivaajien oppi. He kieltävät menemästä naimisiin on se vihje. Katolinen kirkko kieltää papeiltansa naimisiin menon. Tämä kohta tarkoittaa, jotta lopun aikana monet uskovat luopuvat elävästä uskota siten, jotta he uskovat katolisen kirkon valhe-evankeliumin olevan totta. Ekumenian kautta tämä jae toteutuu ja on jo toteutumassa sekä osittain toteutunut.

 

Katolinen kirkko opettaa mm.

 

-            Maria oli ikuinen neitsyt. Hänet otettiin taivaaseen sieluineen ja ruumineen. Maria on kanssa lunastaja ja   kanssa välittäjätär.

 

-            Messu-uhrissa (ehtoollinen) Jeesus uhrataan uudestaan joka kerta kun messu suoritetaan. Messu uhri on myös katolisen kirkon voimakkain sovitusuhri.

 

-            Paavi on erehtymätön uskon asioissa sekä Jumalan Pojan viransijainen maan päällä.

 

-         Kristityn pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut ja katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on pyhään raamattuun kirjoitettu tai ei.

 

-         Herra otti tahrattoman neitsyen, joka oli säilynyt vapaana perisynnin tahroilta, hänen maallisen elämän päättyessä, ylös taivaalliseen kirkkauteen ruumiineen ja sieluineen ja korotti hänet kaiken olevaisen kuningattareksi, jotta hän olisi täysin Poikansa kaltainen, joka on Herrojen Herra ja synnin ja kuoleman voittaja. Siunatun Neitsyen taivaaseenottaminen merkitsee erityistä osallisuutta hänen poikansa ylösnousemukseen ja enteilee muiden kristittyjen ylösnousemusta.

 

-         Paavi Leo XIII: Totuutena voidaan vahvistaa, että Jumalan tahdosta siitä suunnattoman suuresta kaikkien armojen aarreaitasta, jonka Jumala on   varannut, ei tule meille mitään muutoin kuin Marian kautta… kuinka suuri onkaan viisaus ja armo, joka on ilmoitettu, tässä Jumalan suunnitelmassa… Maria on meidän loistava välittäjämme, hän on kaikkivaltiaan Jumalan voimakas Äiti.

 

-         Kaste puhdistaa perisynnistä ja kaikista muista synneistä; peruuttaa kaikki ajalliset ja iankaikkiset rangaistukset; antaa pyhittävän armon ja avunarmon sen säilyttämiseksi; jumalalliset hyveet; painaa sieluumme lähtemättömän tuntomerkin, tekee meidät Kristuksen ja hänen pyhän kirkkonsa jäseniksi, Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi.

 

-         Pyhä messu-uhri on ylevin uhri, koska se on; 1. arvollisin ylistysuhri 2. Jumalalle mieluisin kiitosuhri 3. tehokkain rukousuhri. 4. voimakkain sovitusuhri.

 

Rukous neitsyt Marian patsaan edessä

 

Pyhä Jumalansynnyttäjä, Neitsyt Maria. Poikasi Jeesus Kristus antoi Sinut meille Äidiksemme ja Puolustajaksemme. Sinun äidilliseen rakkauteesi turvaten pyydämme Sinua: rukoile puolestamme, että Poikasi Kalliin Veren tähden saisimme syntimme anteeksi, sieluillemme pelastuksen ja kaiken, minkä tarvitsemme Jumalan tahdon täyttämiseksi. Ano meille rakkaalta Pojaltasi sitä erikoisapua, jota tällä hetkellä erityisesti tarvitsemme (.....). Sinä, joka olet Hyvän Neuvon ja Sovinnon Äiti, auta meitä ymmärtämään paremmin, mikä on meille parasta ja vie meidät kerran Poikasi luo, jotta yhdessä Sinun kanssasi voisimme ylistää Jumalaa Sinun sanoillasi: "Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja". Aamen.

 

 

Loppusanat

 

Katolisen kirkon evankeliumi on riivaajien oppeja sekä ekumenia on pimeyden suunnitelma, josta jokaisen uskovan on vetäydyttävä pois. Kirjoitin tämän kirjoituksen varoitukseksi sekä pimeyden tekojen paljastumiseksi sekä Kristuksen totuuden evankeliumin kirkkaudeksi.

 

 

Gal 1:1-10

 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,  ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.  Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,  joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!  Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,  joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.  Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

 

 

Petri Paavola

 eXTReMe Tracker