Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Elämän Hengen laki Herrassa Jeesuksessa

 

Roomalaiskirjeen 8 luku opettaa elämän Hengen laista, joka vapauttaa uskovan ihmisen synnin ja kuoleman laista. Kirjoituksessani käyn Roomalaiskirjeen luvun 8 jakeet jae jakeelta läpi. Roomalaiskirjeen 8 luvussa on tärkeä opetus Herran Jeesuksen opetuslapsille. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.
 

Room 8:1 ¶ Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat (jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan).

(Alkuteksteissä) Bysantin tekstissä ja Textus Receptuksen tekstissä on jakeen lopussa sanat: jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan.

Kun ihminen Jumalan armosta ottaa pelastuksen vastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän ei ole enää kadotustuomion alainen, eikä hänen tulisi elää elämäänsä rangaistuksen pelossa, koska rangaistus on poistettu hänen elämästään uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uskovan ihmisen ei tulisi tulla uskoon helvetin pelon tähden, eikä myöskään itsekkäästi ajatella pääsevänsä taivaaseen, vaan uskoon tulemisen tärkeimmän motiivin tulisi olla halu olla Jumalan kanssa sekä elää Jumalan yhteydessä Herran Jeesuksen kautta.

Apostoli Paavali sanoi elämän olevan hänelle Kristus (Messias Herra Jeesus) ja kuoleman voitto. Paavali myös sanoi, että hänellä oli halu poistua tästä elämästä päästäkseen Jeesuksen luokse (Fil 1:21-26). Paavalin motiivi olla uskossa ei ollut helvetin pelko tai halu itsekkäistä syistä päästä taivaaseen, vaan hänellä oli halu olla Jeesuksen (Jumala) kanssa. Totta kai me uskovina haluamme päästä "taivaaseen" (uskovan lopullinen päämäärä on Uusi Jerusalem, jossa on Isä ja Jeesus), mutta meidän tulisi haluta sinne vain siksi, koska Isä ja Jeesus ovat siellä.

On myös erittäin tärkeätä ymmärtää, että Herrassa Jeesuksessa oleminen ja eläminen ei tarkoita lihan (synti) mukaan vaeltamista, vaan Pyhän Hengen voiman avulla vaeltamista Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Sekin on syytä muistaa, että uskon elämä on kasvuprosessi, jossa uskova mielenuudistuksen kautta saa kasvaa uskossa, jolloin hän oppii koko ajan syvällisemmin elämään Jumalan tahdossa. Uskova ei tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta Jumalan armosta kasvaa sitä kohden.

Room 8:2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen veri ja kuolema tuo uskovalle ihmisille vapautuksen synnin ja kuoleman rangaistuksesta sekä tuomiosta, koska uskova ihminen on uskon kautta Herraan Jeesukseen pelastunut synnin ja kuoleman tuomiosta ja rangaistuksesta.

Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa tarkoittaa myös sitä, että Pyhä Henki uskovan sydämessä vaikuttaa Jumalan lain (opetus) mukaista elämää.

Room 8:3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

Jumalan lain kirjain ja opetus ei voi vapauttaa ihmistä synnin ja kuoleman laista, koska ihmisen syntinen liha oli ja on niin heikko, ettei ihminen lihassaan kykene elämään Jumalan lain opetuksen mukaisesti.

Sen tähden Jumala lähetti oman Poikansa (Jeesuksen) syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden, että synti tuomittaisiin lihassa. Syntisen lihan kaltaisuus tarkoittaa sitä, että Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi) Messias Herrassa Jeesuksessa. Jeesuksella oli ihmisen liharuumis, mutta Hän oli synnitön, joka ei syntiä tehnyt. Herran Jeesuksen synnittömän elämän (täytti lain) veren ja kuoleman kautta saadaan syntien anteeksiantamus ja Jumalan lahjavanhurskaus (syyttömäksi sekä oikeamieliseksi julistaminen Jeesuksen ansion tähden), jonka todisteeksi Jeesus nousi kuolleista Isänsä oikealla puolelle.

Room 8:4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Lain vanhurskaus täytettiin Herran Jeesuksen kautta ja uskon kautta Häneen uskovan ihmisen hyväksi luetaan lain vanhurskauden täyttäminen. Jeesus täytti lain puolestamme ja siksi uskon kautta Jeesukseen lain vanhurskaus täyttyy uskovan ihmisen elämässä. Kukaan ihminen ei kykene täyttämään lakia, siksi lain vanhurskauden täyttäminen annetaan meille lahjaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uskova ihminen ei kykene edes uskovana täyttämään lakia ja olemaan synnitön ja siksi lain vanhurskauden täyttäminen annetaan lahjaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan tahto on että koska meille on annettu lahjaksi lain vanhurskauden täyttäminen Herrassa Jeesuksessa, niin meidän ei tulisi vaeltaa lihan mukaan (synnin mukaan), vaan Hengen (Jumalan sanan opetuksen mukaisesti), koska Jeesuksen sovitustyön tarkoitus oli pelastaa meidän synnin ja kuoleman lailta sekä johdattaa meidät pois synti elämästä, niin että Pyhän Hengen voiman kautta elämme Jumalan tahdon mukaista elämää.

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

Lihan mukaan elävillä (elää synnissä) on lihan mieli, mutta Hengen mukaan elävillä (elää Pyhässä Hengessä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti) on Hengen mieli.

Room 8:6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

Lihan mieli, eli synnin teot johtavat ihmisen kuolemaan (iankaikkinen kadotus), mutta Hengen mieli on elämä ja rauha. Uskova saa Jeesuksen ansion tähden Hengen mielen uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka tuo Jumalan rauhan uskovan sydämeen sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Room 8:7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

Lihan mieli (ihminen synnin orjuudessa) haluaa tehdä syntiä, eikä se alistu, ei voi eikä tahdo alistua Jumalan lain alle. Synnin ja saatanan orjuuden tähden jumalattoman ihmisen liha ei kykene haluamaan Jumalan tahtoa, koska lihan mieli on liitossa saatanan kanssa ja siksi lihan mieli sotii Henkeä ja Jumalan tahtoa vastaan. Lihan (synnin) mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan.

Room 8:8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

Jumalaton ihminen on lihan (synnin) vallassa, eikä hän voi olla Jumalalle otollinen, koska synnin vallassa oleva ihminen pitää Jumalaa vihollisenaan. Lihan vallassa oleva ihminen rakastaa syntiä ja vihaa Jumalan tahtoa ja vanhurskautta.

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Jumalan sana opettaa, että uskovat ihmiset eivät ole lihan vallassa, vaan Hengen, koska Jumalan Henki (Pyhä Henki) asuu uskovan sydämessä. Jumalattomalla ihmisellä ei ole Pyhää Henkeä, eikä jumalaton ihminen ole Jeesuksen oma (Jumalan lapsi).

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Jokainen uskova saa Pyhän Hengen sinetiksi asumaan heti kun hän on Jumalan armosta tullut uskoon, eli vastaanottanut pelastuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella uskovalla on osallisuus Pyhään Henkeen heti uskontultuaan, ei jotakin osaa Pyhästä Hengestä, vaan kokonainen Pyhä Henki sydämessään.

Room 8:10 ¶ Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

Herra Jeesus asuu uskovan sydämessä Pyhässä Hengessä, ja siksi uskovalla on mahdollisuus kuolla pois synneistä ja Pyhän Hengen osallisuus vaikuttaa vanhurskasta (Jumalan tahdon) mukaista elämää

Room 8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta (sovitus ja lunastus) uskova ihminen saa Pyhän Hengen asumaan sydämeensä, kun hän uskoo Herraan Jeesukseen. Niin kuin Herra Jeesus nousi kuolleista, niin Jumalalle kuolleet jumalattomat ihmiset tulevat Jumalalle eläväksi Pyhässä Hengessä uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä Pyhä Henki asuu uskon kautta Jeesukseen uskovan sydämessä. Isä Jumala ja Herra Jeesus asuvat uskovan sydämessä Pyhän Hengen kautta.

Room 8:12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.

Herra Jeesus maksoi ja lunasti meidät verensä, ristinkuolemansa ja ylösnousemuksen todistuksen kautta, antaen ja tuoden meille syntien anteeksiantamuksen ja yhteyden Jumalan kanssa. Me emme voi koskaan maksaa syntivelkaamme takaisin Jumalalle, eikä Paavali tarkoita tällaista velassa olemista. Kun Paavali puhuu meidän olevan velassa, niin hän ei tarkoita syntien takaisin maksua, vaan sitä että koska Jeesus pelasti meidät synnin ja saatanan vallasta antaen meille synnit anteeksi sekä Pyhän Hengen voiman asumaan meidän sydämiimme, niin meidän tulisi haluta elää Jumalaa palvellen sen ajan, minkä elämme tässä maailmassa. Meidän ei tulisi elää lihan himojen ja halujen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan, sillä Jumala on armahtanut meitä ja antanut meille elämän Hengessä synnin kuoleman sijaan.

Room 8:12 oleva sana velassa on alkutekstissä sana efeiletes, joka tarkoittaa velallista, moraalisesti lainrikkojaa ja syntistä. Paavalin tarkoittama velka ei tarkoita velanmaksua, vaan halua elää Jumalan tahdon mukaista elämää häntä palvellen, koska Jumala on pelastanut meidät pois synnin ja saatanan orjuudesta.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Lihan himojen ja halujen mukaan eläminen tuottaa kuoleman hedelmää, mutta kun Pyhä Henki kuolettaa lihan teot (ruumiin teot), niin se tuottaa Hengen elämää.

Jumala on antanut meille uskoville Pyhän Hengen, jonka eräs tehtävä on johdattaa uskova kuolemaan lihansa haluille ja himoille. Ilman lihan kuolemaa uskova ei voi elää Pyhän Hengen hallintavallan alaisuudessa. Lihan kuolema tuottaa kärsimystä ihmiselle, koska liha rakastaa syntejä, eikä haluaisi luopua niistä. Siksi lihan on kuoltava. Todellinen Jumalan Pyhän Hengen vaikuttama lihan kuolema ei tuota pelkästään kärsimystä lihalle, vaan myös tuo iloa ja riemua uskovan sydämeen, kun uskova ymmärtää, että lihan teot tuottavat kuoleman hedelmää ja lihan tekojen kuolettamisen kautta Pyhä Henki vaikuttaa jumalista elämää uskovan sydämessä.

Synnin kärsimys tuottaa kuoleman, joka johtaa lopulta iankaikkiseen kuolemaan (kadotus). Synnin kärsimys tuottaa tuhoa ja kuolemaa. Silloin kun ihmisellä on likainen haava, niin likaisen haavan aiheuttama kipu voi johtaa verenmyrkytykseen, mutta se johtaa joka tapauksessa muunlaisiin vaurioihin ja tuhoihin. Synnin haavoilla on sama vaikutus.

Pyhän Hengen vaikuttama lihan kuoleman kipu ja kärsimys ei ole tuhoavaa, vaan parantavaa ja eheyttävää kipua, jonka kautta uskovan sydän, eli mieli eheytyy ja parantuu synnin haavojen aiheuttamista tuhoista. Pyhän Hengen työ saada aikaan lihan kuolema on samanlainen asia kuin laittaa desinfiointiainetta likaiseen haavaan. Desinfiointiaine tuottaa kipua, koska se kirvelee haavassa, mutta desinfiointiaineen tuottama kipu ei ole tuhoavaa kipua, vaan parantavaa kipua, koska desinfiointiaineen kirvely puhdistaa haavan liasta sekä parantaa haavan. Samalla tavalla toimii Jumalan Pyhän Hengen vaikuttama lihan kuolema, se kirvelee mutta myös puhdistaa, eheyttää ja parantaa. Todellinen Raamatun opettama lihan kuolema ei siis ole pelkästään lihan kärsimystä, vaan ennen kaikkea kärsimyksen kautta uskova saa kokea iloa ja riemua Jumalan puhdistavasta ja parantavasta työstä uskovan sydämessä.

Room 8:14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

Romans 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. KJV 1769

Tarkempi sanonta olisi joita Jumalan Henki johtaa tai johdattaa, kuten KJV kääntää. Jumalan Pyhä Henki johdattaa Jumalan lapsia. Jumala ei kuitenkaan pakolla tai väkisin johdata kansaansa.

Jer 3:9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.

1 Aik 16:
10 Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.
11 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa.
12 Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita,

Matt 6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Matt 7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Raamattu opettaa, että kun uskovat kysyvät, etsivät, anovat ja rukoilevat, niin Jumala johdattaa heitä löytämään Jumalan tahdon, jolloin uskovat myös saavat kaiken tarvitsemansa Jumalan oikean aikataulun johdatuksen mukaisesti niin hengellisesti kuin ajallisesti.

On todella tärkeätä ymmärtää ettei Jumala johdata ketään väkisin, vaan uskovien tulee rukoilla ja haluta olla Jumalan johdatuksessa. Koska emme ole eikä meistä tule täydellisiä tässä ajassa, niin siksi emme aina onnistu rukoilemaan tai etsimään oikeita asioita Jumalan tahdosta, mutta kun haluamme kasvaa uskossa, niin silloin opimme koko ajan enemmän anomaan, rukoilemaan ja turvaamaan Herraan sekä etsimään Jumalan tahtoa.

Room 8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

Jumala on antanut uskoville Jumalan lapseuden Hengen (Pyhä Henki), jossa uskova tiedostaa Jumalan olevan hänen Isänsä, joka rakastaa häntä. Uskova ei  ole orjuuden hengen vallassa (saatanan hengen vallassa). Orjuuden henki, eli saatanan hengen vaikutus on muun muassa erilaiset pelot ja pelkotilat, joiden kautta saatana pyrkii sitomaan ja masentamaan uskovia.

Raamatun sana opettaa ettei Jumalan rakkaudessa ole saatanan ja synnin vaikuttamaa pelkoa, koska Jumalan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa (1 Joh 4:18).

Anna Jumalan vaikuttaa sinussa Pyhän Hengen kautta rakkautta ja sitä kautta pääset vapaaksi kaikista peloistasi, joita synti, saatana, toiset ihmiset tai lapsuuden traumat ovat aiheuttaneet sydämeesi. Peloista vapaaksi pääseminen on prosessi, jossa aina sen mukaan vapaudut peloista mitä enemmän Jumalan rakkaus saa vallata sinun sydämesi. Raamattu opettaa, että Jumalan rakkaus lisääntyy uskovan sydämessä uskon kasvun myötä (Juud 1:2).

Room 8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Silloin kun Jumala on pelastanut ihmisen ja tehnyt hänestä Jumalan lapsen, niin Jumalan antama Pyhä Henki todistaa ihmisen henkeen ja mieleen (sydämeen), että hän on Jumalan lapsi. Hengen todistus Jumalan lapseudesta antaa uskoville rohkeutta olla ja elää Jumalan lapsina tässä synnin vallan alla olevassa maailmassa.

Room 8:17 ¶ Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Jumalan lapsi on Jumalan perillinen ja Jeesuksen kanssaperillinen. Uskovan ihmisen perintöosuus on iankaikkinen elämä Jumalan kanssa. Perintöosuuteen kuuluu myös tämän ajan kärsimykset, jotka uskova joutuu kohtaamaan synnin ja saatanan tähden. Herra Jeesus joutui kärsimään maan päällä monenlaista pilkkaa ja paheksuntaa sekä lopulta ristinkuoleman kauhistuttavan kärsimyksen. Uskovakin saa Jumalan armosta kärsiä pilkkaa ja paheksuntaa maailman taholta sekä lihan kuoleman kautta hän saa kärsiä, että hän lakkaisi syntiä tekemästä.

Isä Jumala kirkasti Herran Jeesuksen. Uskova saa myös kokea kirkastumista jo tässä ajassa uskon kautta Pyhässä Hengessä eläen sekä tulevassa maailmassa Jumalan valtakunnassa Uudessa Jerusalemissa, jossa uskova saa elää iankaikkisesti Jumalan kanssa kirkastuneessa ja synnistä vapaassa olotilassa.

Room 8:18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.

Tämän maailmanajan kärsimys on kevyt ja hetkisen kestävä kuin sitä vertaa iankaikkiseen kirkkauden olotilaan, joka odottaa meitä Jumalan armosta Uudessa Jerusalemissa. Jumalan armo kasvaa uskon kautta rakkaudesta totuuteen uskovan sydämessä. Siksi uskova ihminen ei lannistu, koska sisällinen ihminen uudistuu päivä päivältä Pyhän Hengen voimasta Jumalan sanan totuutta noudattaen.

Tämän maailmanajan ahdistukset ja kärsimykset ovat todellakin hetkisen kestäviä sekä kevyitä ja kun kohtaamme ne uskossa Isä Jumalaa ja Jeesusta rakastaen niin eräänä päivänä Jumalan armosta saamme elää ylenpalttisessa kirkkaudessa iankaikkisesti Isän ja Jeesuksen kanssa. Silloin kun emme aseta toivoa ja uskoa näkyvän varaan (tämän maailman antimet), vaan näkymättömän Jumalan varaan, jonka teot ovat jo luomisesta lähtien kaikkien ihmisten nähtävissä, niin Jumalan armosta pääsemme lopulliseen päämäärään Jumalan luokse. Koska näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömän Jumalan teot ovat iankaikkisia, niin kiinnittäkäämme katseemme Häneen ja rakastakaamme Jumala koko sydämestämme, mielestämme, voimastamme ja sydämestämme, niin Jumala johdattaa meidät perille Uuteen Jerusalemiin, jossa saamme elää iankaikkisesti Jumalan kanssa ollen täydellisen Jumalan rakkauden kohteina. Ihminen ei voi kokea elämässään mitään parempaa kuin saada olla Jumalan rakkauden kohteena.

Room 8:19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.

Koko luomakunta on synnin vallan alla ja siksi luomakunta ikävöitsee ei ainoastaan Jumalan lasten ilmestymistä, vaan myös Jeesuksen takaisin tuloa, jonls jälleen alkaa tapahtumaan tässä ajassa kaikkien asioiden ennalleenasettamista. 

Room 8:20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,

Koko luomakunta on alistettu katoavaisuuden, eli kuoleman vallan alle syntiinlankeemuksen tähden. Luomakunta ei ole synnin ja kuoleman vallan alla omasta tahdostaan, vaan alistajan tahdosta (saatana), joka on vanginnut ihmiset synnin kautta toteuttamaan synnin pahaa tahtoa. Luomakunnalla on kuitenkin toivo Jumalassa ja Hänen kirkkaudessaan.

Room 8:21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

Kun Jumala luo Uuden taivaan ja maan, niin silloin luomakunta (Jumalan luomisen teot) vapautuu yhdessä uskovien kanssa Jumalan kirkkauden vapauteen.

Room 8:22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;

Koko luomakunta on synnytystuskissa ja huokaa aina siihen asti kunnes Jumala vapauttaa koko luomakunnan Jumalan kirkkauden vapauteen.

Room 8:23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

Romans 8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. (KJV 1769)

33/38 Raamatun käännöksessä oleva sana esikoislahja on kreikaksi aparkhe, joka tarkoittaa ensihedelmää. KJV kääntää alkutekstin mukaisesti, sanoen; joilla on Hengen ensihedelmä.

Hengen ensihedelmä tarkoittaa uudestisyntymistä, jonka kautta Jumalan Pyhä Henki asettuu asumaan ihmisen sydämeen, jolloin hänestä tulee Jumalan armosta Jumalan ja Pyhän Hengen temppeli. Vanhan liiton aikana ei ollut mahdollisuutta kokea uudestisyntymistä, sillä uudestisyntyminen on ainoastaan mahdollista Uuden Liiton ajassa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Me Uuden Liiton uskovat, joilla on Jumalan armosta Hengen ensihedelmä huokaamme sydämissämme odottaen lapseksi ottamista ruumiin lunastuksen kautta. Me olemme jo Jumalan lapsia uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta kun Jeesuksen tulemuksen jälkeen kaikki asetetaan ennalleen Jumalan kirkkauden kautta, niin silloin meidän ruumiimme lunastetaan, joka tarkoittaa sitä, että uskova ei enää koe ruumiin kuolemaa, sillä hän saa Jumalan armosta kirkastuneen ruumiin, jota ei enää kohtaa ruumiin kuolema. Näin Jumala ennallistaa koko luomakunnan takaisin paratiisin olotilaan ennen syntiinlankeemusta:

Apt 3:
20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.

Apt 3:21 on alkutekstissä sanat: taivaan pitää omistaman Hänet (Jeesus).

Luomakunnan vapaus sekä uskovien ruumiin lunastus täyttyy ja tapahtuu lopullisesti Uudessa Jerusalemissa, jossa ei ole enää kuolemaa:

Ilm 21:
1 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

Room 8:24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?

Kun Jumala pelastaa ihmisen synnin ja saatanan vallan alaisuudesta, niin saamme toivon sydämiimme. Olemme jo Jumalan armosta pelastuneet, mutta emme ole vielä tässä ajassa päässeet kokemaan iankaikkisen elämän päämäärää Jumalan luona Uudessa Jerusalemissa. Siksi odotamme lopullisen päämäärän täyttämistä toivoen sen täyttymistä.

Room 8:25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.

Me toivomme sitä minkä emme ole vielä nähneet täyttyneen ja koska odotamme sitä, niin Jumalan armosta odotamme sitä kärsivällisesti, koska tiedämme tämän maailmanajan olevan vain välietappi matkalla kohti Uutta Jerusalemia, jossa saamme elää iankaikkisesti Isä Jumalan ja Jeesuksen kanssa.

Room 8:26 ¶ Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

Jumalan Pyhä Henki joka asuu uskovan sydämessä auttaa uskovan heikkoutta ja vajavaisuutta. Me emme aina tiedä miten meidän tulisi rukoilla, niin kuin pitää rukoilla ja siksi Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme huokauksin ja oikeita asioita koskien meitä, koska me emme itse aina osaa tuoda sanojen tai ajatusten kautta esille sitä mikä on oleellista ja tärkeintä sekä Jumalan tahto siinä hetkessä.

Toki uskovien on myös itsekin rukoiltava, mutta emme aina osaa rukoilla niin kuin rukoilla pitäisi ja siksi Pyhä Henki auttaa meitä ja rukoilee meidän puolestamme. On todella valtavaa Jumalan armoa ja rakkautta, että Pyhä Henki näin auttaa meitä rukoillen meidän puolestamme. Jumalan armo ja rakkaus meitä kohtaan on ääretöntä ja suunnattoman suurta.

Room 8:27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

Jumala on sydänten tuntija ja Hän tietää mikä on Hengen mieli ja siksi Pyhä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan uskovien puolesta. Kun sisäistät tämän sydämessäsi, niin pahimman hätäsi ja ahdistuksen keskellä sinun ei tarvitse olla toivoton, sillä silloin kun sinä et kykene, etkä osaa turvautua rukouksessa tai muuten Jumalan apuun, niin Pyhä Henki rukoilee oikealla tavalla sinun asioittesi puolesta. Tämä on todella suurta armoa ja Jumalan rakkautta. Sydämeni ylistää ja iloitsee Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta.

Room 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Jos me rakastamme Jumalaa, niin huolimatta siitä mitä meille tapahtuu, ja vaikka tapahtuisi kuinka ikäviä asioita tahansa, niin kaikki vaikuttaa sellaisen uskovan ihmisen parhaaksi, joka rakastaa Jumalaa. Tämä on armollinen ja lohdullinen Jumalan sanan kohta.

Room 8:29 ¶ Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

Jumala tuntee ja tietää edeltä ketkä ottavat pelastuksen vastaan. Jumala on jo edeltämäärännyt, että pelastuksen vastaan ottavat uskovat tulevat Jumalan armosta Hänen Poikansa kaltaisiksi. Jumalan Pojan kuvan kaltaisuus tarkoittaa sitä, että Jumala tekee uskovat ihmiset täydellisiksi, niin kuin Jeesus on täydellinen. Tämä uskovien täydellisyys ei toteudu tässä ajassa, vaan saamme tässä ajassa uskossa kasvaa sitä kohti. Uskovista tulee täydellisiä vasta Uudessa Jerusalemissa, jossa ei ole syntiä ja kuolemaa.

Jeesuksen esikoisuus tarkoittaa monta asiaa mm. sitä, että Herran Jeesuksen piti kärsiä ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaa valkeutta maailman ihmisille (Apt 26:23).

Room 8:30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

Jumalan ennaltamäärääminen ei tarkoita kalvinistista ennaltamääräämisen harhaoppia, jonka mukaan Jumala on ennalta määrännyt jotkut ihmiset iankaikkiseen kadotukseen ja toiset iankaikkiseen elämään. Jumalan ennaltamäärääminen tarkoittaa sitä, että Hän on ennaltamäärännyt pelastuksen vastaanottavat ihmiset Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen.

Kalvinismin kannattajat sanovat Jumalan kutsuvan pelastukseen vain niitä, jotka Hän on jo etukäteen määrännyt iankaikkiseen elämään. Totta kai Jumala on kutsunut niitä ihmisiä pelastukseen, jotka Hän on jo edeltä tietänyt pelastuksen vastaanottajiksi. Siksi Raamattu sanoo: jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut.

Raamattu myös sanoo, että evankeliumia tulee julistaa kaikille ihmisille ja evankeliumi sisältää kaikille ihmisille kutsun pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamattu sanoo Jumalan tahtovan pelastaa kaikki ihmiset. Nämä kaksi Raamatun kohtaa (myös monet muut) kumoavat kalvinistisen ennaltamääräämisen harhaopin.

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Jumala vanhurskauttaa ihmiset, jotka ottavat vastaan pelastuksen, eli Jumala julistaa heidät syyttömiksi ja tekee heistä oikeamielisiä. Ne ihmiset jotka Jumala vanhurskauttaa, ne Hän myös kirkastaa, eli antaa heille voiman elää Pyhässä Hengessä sekä noudattaa Jumalan tahtoa.

Room 8:31 ¶ Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?

Koska Jumala on Jeesuksen opetuslasten puolella, niin meidän uskovien ei tarvitse pelätä saatanaa, eikä jumalattomia ihmisiä, eikä niitä uskovia, jotka ovat meitä vastaan. Koska Jumala on meidän puolellamme ja jos me Häntä rakastamme ja haluamme noudattaa Jumalan tahtoa, niin ei kukaan, eikä mikään voi olla meitä vastaan siten, että me tuhoutuisimme tai saisimme sielulle vahingon, koska Jumala on meidän puolellamme.

Room 8:32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?

Koska Jumala antoi Poikansa (Poika hyväksyi sen) ristinkuolemaan meidän puolestamme, että saisimme syntimme anteeksi, niin Hän lahjoittaa meille kaikkea muutakin taivaallista ja hyvää Jeesuksen kanssa ja Hänen kauttansa.

Room 8:33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.

Silloin kun Jumala on vanhurskauttanut ihmisen ja antanut hänelle hänen syntinsä anteeksi, niin kukaan eikä mikään voi syyttää Jumalan valittuja, eli uskovia ihmisiä.

Jes 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Hebr 10:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".

Silloin kun Jumala on antanut sinulle syntisi anteeksi uskon kautta Jeesuksen vereen, kun olet tunnustanut syntisi ja tehnyt parannuksen, niin Jumala ei enää muista tekemiäsi syntejä. Niitä ei ole enää olemassa Jumalalle. Tästä syystä kukaan ei voi syyttää sinua Jumalan edessä, koska Hän on antanut syntisi anteeksi, eikä Hän enää muista tekemiäsi syntejä. Älä kuuntele syyttäjän ääntä, olkoon se saatana tai ihminen, sillä kun syntisi ovat anteeksi annetut, niin ei kukaan eikä mikään tässä maailmassa tai henkimaailmassa voi syyttää sinua. Ota uskossa vastaan osasi Jumalan lapsena, jonka synnit ovat annettu anteeksi Jeesuksen veren kautta.

Room 8:34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

Jumala ainoastaan voi tuomita ihmisiä kadotukseen, ei kukaan muu, ei ihminen, eikä saatana. Kun ihminen Jumalan armosta ottaa pelastuksen vastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän ei ole enää kadotustuomion alainen, eikä hänen tulisi elää elämäänsä rangaistuksen pelossa, koska rangaistus on poistettu hänen elämästään uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Herra Jeesus on kuollut meidän puolestamme ja nostettu kuolleista, istuen Isä Jumalan oikealla puolella ja Jeesus myös rukoilee meidän puolestamme. Ajattele kuinka suuri on Jumalan armo ja rakkaus, sillä Jeesus kuoli meidän puolestamme, nousi kuolleista meidän tähtemme ja antoi meille Pyhän Hengen Puolustajaksi ja voimaksi, että kykenemme elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Kaiken edellä mainitun lisäksi Herra Jeesus Isänsä kanssa rukoilee meidän puolestamme, ettemme eksyisi, vaan eläisimme Jumalan tahdon mukaisesti.

Room 8:35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?

Herra Jeesus rakastaa meitä, eikä mikään voi erottaa meitä Hänen rakkaudestaan, ei tuskat ja ahdistukset, ei vainot tai nälkä, eikä alastomuus, ei vaarat, eikä miekka, eli kuolemalla uhkaaminen.

Room 8:36 Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina".

Psa 44:22 Ei, vaan sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina.

Room 8:36 jae on viittaus Psalmi 44:22 jakeeseen. Psalmi tuo esille sen kuinka VT:n aikaan joitakin Jumalan palvelijoita vainottiin sekä tapettiin sen tähden kun he uskoivat Israelin Jumalaan. Paavali tuo esille Roomalaiskirjeessä saman asian, että myös meitä Uuden Liiton Jumalan palvelijoita voidaan vainota ja tappaa uskon tähden Herraan Jeesukseen.

Room 8:37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.

Jumala on luvannut auttaa meitä ja me saamme Jumalan kautta jalon voiton kaikista vainoista sekä jopa kuolemasta uskon tähden Herraan Jeesukseen, sillä uskossa eläminen ja kuoleminen Herrassa Jeesuksessa on meille uskoville voitto, ei tappio tai häviö.

Room 8:38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

Kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevat, eikä mitkään voimat voi erottaa Herran Jeesuksen opetuslasta Jumalan rakkaudesta.

Room 8:39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Messias Herrassa Jeesuksessa. Ainoa asia, joka voi erottaa meidät pelastuksesta on uskosta luopuminen, mutta sitä emme tahdo tehdä, koska Jumalan armo ja rakkaus Herrassa Jeesuksessa on täyttänyt meidät kiitollisuudella ja rakkaudella Jumalaa kohtaan.

Uskosta luopuminen on sama asia kuin elää synnissä tekemättä siitä parannusta. Jos emme tee parannusta synnistä, vaan haluamme elää jatkuvassa synnissä ja kapinassa Jumalaa vastaan, niin silloin synti erottaa uskovan pelastuksesta. Kukaan ihminen ei ole synnitön ja siksi jokainen uskovakin lankeaa syntiin, mutta tekee siitä Jumalan armosta parannuksen. Täten syntikään ei voi erottaa meitä pelastuksesta, jos haluamme tehdä siitä parannuksen.

Kirjoitukseni sekä ennen kaikkea Jumalan sana elämän Hengen laista painottaa voimakkaasti sitä että emme enää elä kadotustuomion alla, koska olemme Herrassa Jeesuksessa, emmekä vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan. Tämän seurauksena elämän Hengen laki Herrassa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista uskon kautta Jeesuksen vereen. Emme elä rangaistuksen pelossa, vaan Jumalan lasten vapaudessa, Jumalan armosta uskossa kasvaen, uskoen Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Koska Jumala on meidät armostaan pelastanut uskon kautta Jeesuksen vereen ja koska olemme Herrassa Jeesuksessa, emmekä vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan, niin elämän Hengen laki Herrassa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista ja siirtänyt meidät Jumalan valtakuntaan ja Jumalan lapseuteen. Kiitos, kunnia ja ylistys Jumalalle Herran Jeesuksen kautta, Hänen armostaan ja rakkaudestaan, joka on ylen suuri ja ihmeellinen meitä kohtaan.
 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Barnes Commentary
 


 

 

eXTReMe Tracker