Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Energiaparannus ja hoitomuotojen todellinen tausta ja juuret


Energiaparannus sekä erilaiset energiahoitomuodot ovat saavuttaneet suurta suosiota nykyään myös Suomessa. Harvempi ihminen on perehtynyt energiaparannuksen ja erilaisten energiahoitomuotojen taustoihin ja juuriin. Kirjoituksessani tuon esille energiaparannuksen ja energiahoitomuotojen taustat ja juuret, jotka liittyvät voimakkaasti pakanauskontojen jumaluus-uskomuksiin. Usein sanotaan ettei energiahoitomuodot perustu uskontoihin tai niiden opetuksiin, mutta todellisuudessa energiamuotojen tausta ja juuri sekä opetukset tulevat muinaisista pakanauskonnoista. Näiden uskontojen uskomukset sekä opit vaikuttavat hyvin voimakkaasti tämän päivän energianhoitomuodoissa.
 

Sisällys:

Babylonialaiset henkioppaat
Kiinalainen Qi Gong
Energiahoitomuotojen vaarallisia vaikutuksia

Babylonialaiset henkioppaat

Raamatun opetuksen mukaan Babyloniassa syntyi maailman ensimmäinen uskonto, joka kautta ihmiset kapinoivat Raamatun Jumalaa vastaan. Raamatun opetuksen mukaan Babyloniassa vaikutti taivaan kuningatar uskonto (jumalatar kultti). Monet pitävät Raamattua satukirjana, mutta hämmästyttävän tarkasti se kertoo asioista, jotka tapahtuivat menneisyydessä (muinaisissa ajoissa) sekä mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.

Babylonian historia kertoo babylonialaisten uskoneen Baba nimiseen jumalattareen, jonka sanottiin olevan suojeleva tai vartioiva henki sekä parantava jumalatar. Babasta käytettiin myös nimeä dlama (dlamma) sa6-ga, joka tarkoittaa kaunis suojelija. Dlama sana tarkoitti myös naisjumalatar suojelijaa ja hyvää henkeä tai enkeliä.

Tiibetiläisen buddhismin hengellisen johtajan titteli on Dalai Lama. Dalai tarkoittaa Mongolian ja Tiibetin kielessä valtamerta ja Lama on täysin vastaava Sanskriitin kielen sanalle guru tai hengellinen opettaja. Lama sana ja käsite on peräisin Babyloniasta. Itämaisten uskontojen juuret ovat Babyloniassa ja siksi itämaisissa uskonnoissa opetetaan parantavista jumaluuksista. Samoin joogan, Reikin, enkelihoitojen, New-Age liikkeen jne. parissa oleva opetus henkioppaista perustuu muinaiseen babylonialaiseen valheopetukseen.

New-Age, jooga, Reiki, enkelihoidot, mindfulness sekä erilaiset energiahoitomuodot ovat saaneet vaikutteita itämaisista uskonnoista, joka tarkoittaa sitä että New-Agen, joogan, Reikin ja erilaisten hoitomuotojen tausta ja juuret tulevat Babyloniasta. Babylonialaisen uskomuksen mukaan jumalatar Gula (Ninkarrak) auttoi vedenpaisumuksen yhteydessä ihmiskuntaa puhaltamalla elämänhenkeä ihmisiin. Babyloniassa oli oppi kosmisen käärmeen noususta. 

Joogassa ja itämaisissa uskonnoissa opetetaan kundaliinivoimasta, käärme-energiasta, joka on kosmista voimaa, joka on kerälle kiertynyt ja joka nousee ylös ihmisessä olevien seitsemän sakran kautta. Kundaliinienergian, eli kosmisen energian sanotaan avaavan ihmisen korkeamman tietoisuuden aina valaistumiseen saakka, joka myös avaa ihmisen ymmärtämään oman pyhän alkuperänsä. Todellisuudessa niin Babylonian kuin siitä peräisin olevien uskomusten ja energiaparannushoitojen henkioppaat ovat todellisia henkiolentoja, eli langenneita enkeleitä (saatana ja demonit).

Ihmiskunnan eksyttäminen alkoi syntiinlankeemuksen kautta paratiisissa sekä oppi kosmisesta käärme-energiasta iskostettiin synnin valheen pettämän ihmisen mieleen Babyloniassa, josta se on kautta historian levinnyt erilaisten oppien ja menetelmien kautta kaikkialle maailmaan ja ihmiskuntaan. Eräitä nykyisiä käärme-energian ja voiman suosittuja suuntauksia ovat jooga, Reiki ja enkelihoidot. Nykyisten energianhoitomuotojen henkioppaat ja enkelit ovat samoja demoneita (pahoja henkiä), jotka eksyttivät babylonialaisia muinaisessa Babyloniassa.

Kiinalainen Qi Gong

Kiinalainen muinainen energiaparannusmenetelmä Qi Gong (Chi Kung) oli ja on menetelmä, jonka sanotaan olevan elämänvoiman taitoa tai kykyä työskennellä elämän energian kanssa. Qi Gongin tarkoituksena on puhdistaa ja parantaa omaa kehoa sekä auttaa sen kautta muita ihmisiä. Qi Gongin sanotaan edistävän terveyttä, kykenevän parantamaan kehon sairauksia, rauhoittamaan mieltä sekä uudelleen kytkemään ihmisen hengen yhteyteen universumin energian kanssa.

Qi Gongin harjoittajat sanovat, että ihmisen alkuperäisen hengen astraalimatka ei ole sama kokemus kuin ruumista poistumisen ilmiö. Qi Gongin harjoittajat sanovat, että astraalimatkan aikana saadaan yhteys henkioppaisiin, jotka opastavat ja opettavat ihmisiä antaen heille suurta viisautta. Qi Gongin harrastajien mukaan korkean tason harrastaja saa tavallisuudesta poikkeavia kykyjä henkisten yhteyksien kautta kuten selvännäkemisen lahjan, telepaattisia kykyjä, ennaltatietämisen kyvyn, kaukosiirto kyvyn (teleportaatio).

Qi Gongiin kuuluu myös kanavointi henkisten yhteyksien kautta (henkioppaat), symbolien käyttäminen, loitsut, mantrat, rukous (meditaatio), joiden avulla henkioppaat voivat vaikuttaa Qi Gongin harrastajien kautta ihmeellisiä voimavaikutuksia kuten esimerkiksi parantaa sairauksia. Qi Gongin harrastajien keskuudessa sanotaan, että jos henkiopas ei ole tarpeeksi korkeasti kehittynyt henki, niin mitään yliluonnollista ei voi tapahtua.

Qi Gongin harrastajien keskuudessa opetetaan maan kundaliinin noususta (käärmeen valo), joka on siunaava hengellisen herätyksen prosessi. Käärmeen valon sanotaan olevan valaistumisen energiaa henkisen muutoksen aikaansaamiseksi meditaation ja Qi Gongin kautta. Erikoisen tehokasta kundaliini-energian nousu on pyhissä paikoissa.

Qi Gong on vanhempi energiaparannusmuoto kuin jooga tai Reiki, mutta joogan ja Reikin opetukset perustuvat Qi Gongiin. Kosmisen käärmevoiman alkuperä on kuitenkin muinaisessa Babyloniassa, josta se on levinnyt kautta historian erilaisina versioina kaikkialle maailmaan. Kaikkien nykyisten energiahoitomuotojen, joogan, Reikin, enkelihoitojeb ja New-Age liikkeiden kautta vaikuttaa sama okkulttinen käärmevoima, jonka alkuperä on Babyloniassa.

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

1 Moos 1:
4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".
6 ¶ Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti;

Raamattu sanoo käärmeen (käärmevoima ja energia) olevan perkele ja saatana, joka langetti ihmisen syntiin paratiisissa. Ensimmäinen käärmevoiman vaikutus ihmiseen tapahtui paratiisissa, jossa saatana valehteli ja vääristeli Jumala sanaa. Kun ihminen joutui tekemisiin käärmevoiman kanssa, niin syntiinlankeemukseen jälkeen ihminen on syntiinlangenneessa tilassa  etsinyt ymmärrystä (viisautta) ilman Jumalaa. Pahuuden lähettiläs saatana tarjoaa käärmevoiman kautta ihmisille viisautta ja sanoo, että sinusta tulee niin kuin Jumala ja tulet tietämään hyvän ja pahan jos uskot minua.

Tämän syyn takia saatana on opettanut kautta historian valhetta käärmevoimasta, jonka kautta ihminen saa viisautta ja pääsee osalliseksi alkuperäiseen jumalalliseen olotilaansa. Tämän valheen uskomisen seurauksena saatana johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Myös tämän syyn takia on olemassa Qi Gong, jooga, Reiki, enkelihoidot jne. jotka opettavat babylonialaista kosmisen käärmeen nousu-oppia ja energiaa, joka on saatanallinen valhe ihmisen pettämiseksi, jonka päämäärä on ihmisen täydellinen tuhoaminen. Tämän saatanallisen taktiikan mukaan ihminen houkutellaan kauniilla lupauksilla ansaan ja kun syötti on nielaistu, niin sen jälkeen alkaa ihmisen tuhoamisoperaatio, joka johtaa lopulta iankaikkiseen kadotukseen.

Energianhoitomuotojen, joogan, Reikin, enkelihoitojen jne. taustalla vaikuttaa Babyloniasta peräisin oleva valheellinen oppi, joka opettaa kosmisesta käärmeen energian noususta, jonka tarkoituksena on tehdä ihmisestä jumalallinen olento ja saattaa hänet yhteen universumin hengen kanssa (pahojen henkien). Silloin kun puhutaan elämän energiasta tai parantavasta voimasta energiahoitomuotojen ja energiaparannuksen yhteydessä, niin ei ole kyse persoonattomasta tai neutraalista energiasta, vaan yhteydestä pahojen henkien kanssa. 

Ilm 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Raamatun opetuksen mukaan suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti on Babyloniasta lähtöisin oleva jumalatar kultti. Babylon edustaa myös henkivaltaa ja Babylonin taivaan kuningatar (jumalatar) uskonnosta ovat saaneet syntynsä kaikki muut maan päällä olevat uskonnot. Nykyään suurin taivaan kuningatar kultti maan päällä on Rooman katolinen kirkko, joka on Raamatullisen seurakunnan valhejäljitelmä.

Käärmevoiman ja energian kautta saatana pyrkii kumoamaan Jumaluuden järjestyksen vaihtaen sen valheen kautta jumalatar uskomukseksi. Käärmevoiman valheen kautta saatana valehtelee, että maskuliinisen ja feminiinisyyden yhdistymisen kautta ihminen voi saavuttaa jumalallisuuden. Siksi eksytys korostaa jumalattaria. Lopunajan ihmiskunta käärmevoiman pettämänä ajautuu palvomaan ja uskomaan jumalattariin.

Energiahoitomuotojen vaarallisia vaikutuksia

Usein sanotaan ettei Qi Gong, jooga, Reiki ja muut energiaparannusmenetelmät aiheuta minkäänlaisia vaarallisia sivuvaikutuksia. Havaintojen mukaan kaikkien energiahoitomuotojen on todettu aiheuttavan ei vain positiivisia tuloksia, vaan myös seuraavia erittäin vaarallisia ja haitallisia vaikutuksia kuten psykoottiset oireet, skitsofreniaa, psykoosi, mielen sekavuus, päänsärkyjä, voimakasta mielialan vaihtelua, epilepsian kaltaisia kohtauksia sekä kehon pakkoliikkeitä, stressiä, masennusta, moraalitonta käytöstä, kipuja eri sakrojen alueella, hermostuneisuutta, väsymystä, ärtyisyyttä, identiteettikriisiä, unettomuutta, itsemurha-ajatuksia, pelkotiloja, paniikkikohtauksia, omakuvan vääristyminen, poikkeavaa seksuaalista käyttäytymistä, harhatiloja, persoonallisuuden muuttuminen jne.

On sanomatta selvää, että koska energiamuotojen takana on pimeyden voimat (demonit), niin ne pyrkivät kaikin tavoin satuttamaan ja tuhoamaan ihmisiä. Tämän takia energiahoitomuotojen kautta tapahtuu paljon negatiivisia, haitallisia ja vaarallisia sivuvaikutuksia.

Raamattuun uskovat ihmiset luottavat Jumalan (uskon kautta Herraan Jeesukseen) voimaan (Pyhä Henki), joka parantaa niin fyysisiä sairauksia kuin mielenalueen ongelmia. Energiahoitomuotojen kautta toimivat parantajat luottavat elämän energian (kosminen käärme-energia, kundaliini käärmevoima, voimaeläimet) parantavan sairauksia sekä mielenalueen ongelmia. Raamatun sanan kautta saamme selkeän näkemyksen siitä, että energiahoitomuotojen parissa olevat parantajat toimivat valhevoiman kautta.

Room 1:
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Raamattu sanoo, että jumalaton ihminen kehuu viisauttaan, joka on kuitenkin tyhmyyttä, sillä he ovat muuttaneet Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten eläinten ja matelevaisten (käärmeet - kosminen käärmevoima) eläinten kuvan kaltaiseksi. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, koska he kunnioitettavat ja palvelevat luotuja enemmän kuin Jumalaa.

Energianmuotohoitojen kuten Qi Gongin, joogan, Reikin, energiaparannuksen sekä New-Age liikkeiden parissa uskotaan erilaisiin henkisiin voimaeläimiin sekä käärmevoimaan, jonka sanotaan olevan jumalallista valoa tai elämän energiaa. Huomaatko kuinka Raamattu sanoo tämän saman asian, mutta sanoo käärmevoiman ja voimaeläinten edustavan saatanallista valhetta. Valhe sanoo ihmisen pääsevän takaisin alkuperäiseen jumalalliseen tilaan kun se vastaanottaa käärmevoimaa (elämän energiaa), mutta tämä on syntiinlankeemuksen kautta tullut valhe. Kaikkein vaarallisin käärmevoiman (elämän energia) vaikutus on valheessa eläminen (synti), joka johtaa saatanan pettämänä iankaikkiseen kadotukseen.

Miten voit vapautua saatanan petoksesta ja valheesta? Jumala voi pelastaa ja vapauttaa sinut synnin ja saatanan orjuudesta sekä valheen verkoista:

Mark 1:

4 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia

15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

 

Ef 1:

13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.

 

Room 10:

9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Kol 1:

12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi

20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

 

Raamattu opettaa pelastuksen perustuksen olevan Herran Jeesuksen kuolema ja sovitusveri syntien sovittamiseksi, jonka todisteeksi Herra Jeesus nousi ylös Isän oikealle puolelle. Herra Jeesus on pelastuksen perustus, syntien Sovittaja ja Pelastaja. Herra Jeesus on uskonelämän ydin ja keskipiste. Raamattu sanoo kaikkien jumalattomien ihmisten olevan syntisiä ja matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Tässä suhteessa ei ole erotusta onko sekaantunut käärme-energia hoitoihin vai ei, niin kaikki ihmiset tarvitsevat sovituksen synneilleen.

 

Raamatun opetuksen mukaan pelastus on Jumalan armoa ja Jumalan lahja, joka tulee vastaanottaa tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Sana parannus tulee alkukielen sanasta metanoee, joka tarkoittaa katumusta, mielenmuutosta, ajatella toisella tavalla (Jumalan tahdon mukainen ajattelutapa). Jumalan sana synnyttää uskon ihmisen sydämessä Pyhän Hengen näytettyä ihmisen sydämelle synti, vanhurskaus (Jeesus) sekä tuomio. Ihminen ei voi pelastua itsekseen ilman Pyhän Hengen työtä ja Jumalan sanan todistusta, jonka seurauksena Jumalan rakkaus ja hyvyys vetää ihmistä parannukseen evankeliumin kautta.

 

Kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja tekee parannuksen uskoen Herraan Jeesukseen, niin hän pelastuu. Jumala on asettanut pelastuksen vastaanottamisen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen on Jumalan armosta tullut uskoon, niin hän on siitä hetkestä asti pelastuneessa tilassa. Jumala antaa hänen sydämeensä Pyhän Hengen asumaan pelastuksen ja lunastuksen sekä Jumalan lapseuden merkiksi.

 

Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com/reiki
kotipetripaavola.com/jooga

 

Petri Paavola 12.6.2015

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
oracc.museum.upenn.edu
is.muni.cz
mazzaroth.com
gulaninkarrak/
biography.com/dalai-lama
shouyuliang.com
qigongmastery.ca
dangersofyoga.blogspot.hu

 

 

 

eXTReMe Tracker