Essealaisten rauhanevankeliumi on harhaoppia ei Raamatun totuus

 

 

 

 

Alkusanat

 

Tässä kirjoituksessa käyn läpi Essealaisten rauhanevankeliumia, mikä on selkeästi harhaoppinen evankeliumi, joka ei edusta Raamatullista evankeliumia. Tohtori Edmond Bordeaux Székely käänsi Essealaisten rauhanevankeliumista monta kirjaa, joista ensimmäisen hän käänsi vuonna 1937. Vanhat arameankieliset Essealaisten rauhanevankeliumin tekstit ovat peräisin kolmannelta vuosisadalta jKr. Evankeliumista on myös olemassa vanha sanatarkka slaavilainen käännös. Essealaisten rauhanevankeliumin alkuperäistä löydettyä tekstiä säilytetään Vatikaanin arkistossa.

 

Jotkut tutkijat sanovat Jeesuksen Kristuksen kuuluneen Essealaisten Nasarealaiseen lahkoon, joka vaikutti Galileassa. Tämä väite ja ajatus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska Essealaisten opetus oli täysin erilaista kuin Jeesuksen Kristuksen opetus.

 

Raamattu sanoo että, lopun aikana Jeesuksen tulemuksen lähestyessä lisääntyvät kaikenlaiset eksyttäjät ja eksytykset. Tämän tähden myös koko ajan lopun ajan ihmiskunnassa nousee esiin koko ajan "sensaatioita" valheellisia ja vääriä "evankeliumeja", jotka ovat olleet erilaisten harhaoppisten lahkojen vääristettyjä "evankeliumin" tekstejä. Niiden alkuperäinen tarkoitus on ollut mustamaalata ja vääristää Raamatun sanomaa, mutta nykyään jotkut ihmiset luulevat niiden edustavan alkuperäistä Raamatun uskoa, vaikka ne ovat harhaoppia ja eksytystä. Essealaisten rauhanevankeliumi edustaa harhaoppista ja vääristeltyä evankeliumia, ei Raamatun totuutta.

 

"Äidin valtakunta"

 

Essealaisten rauhanevankeliumissa kerrotaan Jeesuksesta ja siitä mitä Jeesus opetti. Essealaisten rauhanevankeliumi on harhaoppinen kirja, sillä sen opetukset ovat vastoin Raamatun opetusta. Essealaisten evankeliumissa Jeesus sanoi:

 

"Onnellisia olette te, jotka haluaisitte päästä irti saatanan vallasta, sillä minä olen ohjaava teidät meidän Äitimme enkelien kuningaskuntaan, jonne saatanan valta ei ulotu."

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa vastoin Raamattua Äidin kuningaskunnasta. Raamattu opettaa Jumalan olevan Isä, ja siten Raamattu opettaa Isä Jumalan valtakunnasta.

 

Matt 26:29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

 

Raamatussa Herra Jeesus puhuu Isän valtakunnasta, ei Äidin valtakunnasta. Mistä nousee Essealaisten rauhanevankeliumin opetus Äidin valtakunnasta? Raamattu opettaa, että vedenpaisumuksen jälkeen Herra sekoitti ihmisten kielet Baabelissa, koska he olivat rakentaneet itselleen kaupungin ja tornin, jossa harjoitettiin epäjumalanpalvelusta. Baabelissa (Babylon) alettiin palvomaan jumalattaria (äitiä) ja tämä epäjumalanpalvelus oli syynä kansojen kielten sekoittamiselle ja kansojen hajotukselle yli kaiken maan.

 

Jumala on Isä Jumala ja Baabelissa saatanalliset henkivallat eksyttivät ihmisiä uskomaan jumalattariin. Baabelissa alkoi taivaan kuningatar kultti, jossa häntä tuli rukoilla ja palvoa taivaan kuningattarena, jonka kautta ihmiset pelastuisivat. Baabelissa henkivallat eksyttivät ihmiset uskomaan äiti jumalattareen. Vedenpaisumuksen jälkeen Baabelin taivaan kuningatar (Jumalatar) uskonto oli maailman pääuskonto, joka on siten myös maailmassa olevien kaikkien väärien uskontojen alkuperäinen alkulähde. Raamattu opettaa Jumalan olevan Isä, mutta Baabelissa saatanalliset henkivallat vääristivät Raamatun opetuksen ja alkoivat opettamaan jumalatar  (äiti) uskontoa, jonka kautta ihmiset pelastuisivat. Jumala sekoitti kansojen kielet ja hajotti heidät yli kaiken maan, että koko maailma ei saastuisi tästä saatanan uskonnosta.

 

Ilm 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

 

Jer 2:
19 Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, ja luopumuksesi saattaa sinut rangaistukseen; niin tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, etkä minua pelkää, sanoo Herra, Herra Sebaot.
20 ¶ Sillä jo ammoisista ajoista sinä olet särkenyt ikeesi, katkaissut siteesi ja sanonut: ‘En tahdo palvella’. Sillä kaikilla korkeilla kukkuloilla ja kaikkien viheriäin puitten alla sinä porttona viruit.
21 Minä olin istuttanut sinut jaloksi viiniköynnökseksi, puhtaimmasta siemenestä; kuinka olet muuttunut minulle vieraan viinipuun villiköynnöksiksi?

 

Raamattu opettaa, että lopun aikana viimeisinä päivinä maan päällä vaikuttaa äiti (jumalatar) uskonto, joka on kaikkien muiden uskontojen äiti, eli alkulähde ja alkuperä. Ilmestyskirjan 17 luku ja 5 jae sanoo, että Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti vaikuttaa maan päällä viimeisinä päivinä. Portto tarkoittaa Raamatun kielessä kahta asiaa; naista joka elää huoruudessa sekä uskonnollista hauretta, jossa ihmiset palvovat epäjumalaa Jumalan sijasta, kuten Jeremia 2 opettaa.

 

Babyloniassa alkoi äiti jumalatar uskonto maailman ensimmäisenä uskontoa vedenpaisumuksen jälkeen, ja Raamatun opetuksen mukaan maailma tulee eksymään samaan epäjumalanpalvelukseen, joka alkoi aikoinaan Babyloniassa. Babylonian jumalatar uskonto on synnyttänyt kaikki muut uskonnot, jotka ovat Babylonian jumalatar uskonnon tyttäriä, eli he ovat syntyneet samasta lähteestä, siksi he palaavat toistensa luo ja löytävät toisensa viimeisinä päivinä. Ekumenian kautta saatanalliset henkivallat tuovat kaikki uskonnot yhteen, jonka kautta he kaikki yhdessä pyrkivät eksyttämään ihmiskuntaa viimeisinä päivinä.

 

Essealaisten rauhanevankeliumi vääristää Jumalan sanan opetuksen Babylonialaisen äiti jumalatar uskomuksen kautta. Essealaisten rauhanevankeliumi on harhaoppia, joka julistaa Babylonialaista valhe-evankeliumia, jonka tarkoituksena on eksyttää ihmisiä pois pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Äidin enkelit

 

Essealaisten rauhanevankeliumissa Jeesus sanoo:

 

"Teidän Äitinne on teissä ja te hänessä. Hän synnytti teidät : hän antaa teille elämän. .........Olette onnellisia silloin kun tulette tuntemaan hänet ja hänen kuningaskuntansa: jos otatte vastaan Äitinne enkelit ja noudatatte hänen lakejaan. Totisesti, minä sanon teille, jokainen joka tekee näin, ei koskaan sairastu, sillä meidän Äitimme mahti on yli kaiken. Se tuhoaa saatanan ja hänen kuningaskuntansa ja hallitsee teidän ruumiitanne ja kaikkea elämää."

 

Essealaisten rauhanevankeliumi vääristää pahoin todellisen evankeliumin ja sen mitä Herra Jeesus on sanonut ja opettanut.

 

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

 

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

 

Joh 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

 

Joh 10:38 Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä."

 

Joh 1:
11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

 

Luuk 11:28 Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat".

 

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

 

Herra Jeesus opetti, että Isä ja Herra Jeesus tulevat asumaan  Pyhässä Hengessä niiden ihmisten sydämiin, jotka uskovat ja rakastavat Jumalaa. Raamattu opettaa, että Isä on luonut ja synnyttänyt Poikansa (Herran Jeesuksen) kautta ja ilman Jeesusta ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa harhaoppia sanoessaan, että Äiti on teissä ja te hänessä, koska Raamattu opettaa, että Isä ja Poika tulee meihin (opetuslapsiin) Pyhässä Hengessä.

 

Essealaisten rauhanevankeliumissa Jeesus sanoo, että ihminen on onnellinen silloin kun hän tuntee Äidin ja ottaa vastaan hänen valtakuntansa. Essealaisten rauhanevankeliumissa Jeesus sanoi, että jos ihminen ottaa vastaan äitinsä enkelit, ja noudattaa äidin lakeja, niin se ihminen ei koskaan sairastu, koska Äidin mahti on yli kaiken. Edellä oleva Essealaisten rauhanevankeliumia on harhaoppia sekä Raamatun vääristelyä.

 

Raamattu opettaa, että autuaita (onnellinen) ovat ne jotka kuulevat Jumalan (Isän) sanat.  Raamattu opettaa, että Jumala (Isä) antaa Hänen uskoville voiman tulla Jumalan lapsiksi. Raamattu opettaa että Isä Jumala on antanut kaiken vallan Pojalle taivaassa ja maan päällä. Raamattu ei opeta mitään Äiti jumalattaresta. Essealaisten  rauhanevankeliumi on valheellinen vääristely Raamatun sanomasta.

 

Äidin enkelit ja katumus

 

Essealaisten rauhanevankeliumissa Jeesus sanoo:

 

"Mutta jos erehtyväinen ihmisenpoika katuu syntejänsä ja korjaa ne tekemättömäksi ja palaa Maaäitinsä luo. ja jos hän pitää maaäitinsä lait ja vapauttaa itsensä saatanan kynsistä kestämällä tämän kiusaukset, silloin Maaäiti ottaa vastaan erehtyväisen poikansa rakkaudella ja lähettää hänelle enkelinsä palvelemaan häntä. Totisesti minä sanon teille, jos ihmisenpoika voittaa saatanan, joka asuu hänessä, eikä noudata hänen tahtoaan, hän tulee samalla hetkellä löytämään itsestään Äidin enkelit, jotka auttavat häntä kaikin voimin ja vapauttavat ihmisenpojan täydellisesti saatanan vallasta."

 

Edellä oleva Essealaisten rauhanevankeliumin teksti on lähtöisin pimeyden henkivalloilta, joiden tarkoituksena on eksyttää ihmisiä sekä saada ihmiset vastaanottamaan riivaajahenget heidän henkioppaikseen.

 

Syntien tunnustaminen

 

1 Joh 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

 

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa syntien katumista ja tunnustamista "Maaäidin" kautta, joka on harhaoppia ja eksytystä. Raamattu opettaa syntien tunnustamista Jumalalle (Isälle) Herran Jeesuksen kautta.

 

Pyhä Henki uskovan opastajana

 

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

 

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa, että Maaäiti ottaa vastaan katuvan ihmisen ja lähettää enkelinsä palvelemaan häntä. Tämä Essealaisten rauhanevankeliumin opetus on harhaoppia. Raamattu sanoo, että Jumala lähettää katuvan ihmisen sydämeen asumaan Pyhän Hengen, joka opettaa ja muistuttaa Herran Jeesuksen opetuslapsille Jumalan rakkaudesta ja totuudesta.

 

Raamattu opettaa, että henget voivat toimia valheen henkinä. Raamattu opettaa, että ihminen voi olla riivatussa tilassa, jolloin esimerkiksi valheen henki voi eksyttää ihmistä erilaisten oppien kautta. Essealaisten rauhanevankeliumin opetuksen vastaanottamisen kautta ihminen vastaanottaa elämänsä henkioppaaksi riivajaahengen, joka eksyttää häntä valheen voimalla, jonka seurauksena ihminen voi ajautua riivattuun tilaan. Silloin kun ihminen antautuu koko sydämestänsä palvelemaan riivaajahenkiä ja päästää heidät sydämeensä, niin silloin ihmisen sisimmässä asuu riivaajahenki, jonka tarkoitus on eksyttää ihminen pois pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Essealaisten rauhanevankeliumin "sakramentit"

 

Essealaisten rauhanevankeliumista kursiivissa Jeesuksen sanat:

 

Hengittäkää pitkään ja syvään, jotta ilman enkeli voi päästä sisäänne. ... Jumalan kasvojen eteen ei astu yksikään ihminen, jota ei ilman enkeli ole päästänyt läpi. ... Ilman enkelin jälkeen etsikää veden enkeliä. ... Veden enkeli pesee ruumistanne kaikki epäpuhtaudet, jotka teitä sisältä tai ulkoapäin likaavat ... Jumalan kasvojen eteen ei voi astua yksikään ihminen, jota veden enkeli ei päästä ohi. ... Kaiken täytyy todellakin syntyä uudelleen vedestä ja totuudesta ... antakaa veden enkelin kastaa teidät myös sisäisesti, jotta vapautuisitte kaikista menneistä synneistänne ja jotta te sisäisesti tulisitte yhtä puhtaiksi kuin virran kuohu auringonvalossa. ... Veden enkelin pyhä kaste on: jälleensyntyminen uuteen elämään. Sillä teidän silmänne ovat tästä lähtien näkevät ja teidän korvanne kuulevat. Älkää enää sen tähden kasteen jälkeen tehkö syntiä, niin että ilman ja veden enkelit voivat asua teissä ja palvella teitä ikuisesti.

 

Hengitysharjoitus

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa harhaoppia ilman ja veden enkelistä, sillä Raamattu ei opeta niistä yhtään mitään. Muinaisissa pakanauskonnoissa on opetettu, että henkien kanssa kommunikoidaan hengittämällä syvään, että päästään lähelle henkiä.  Pimeyden riivaajahenget totuttavat ihmisiä "hengitysharjoituksiin" ja moniin erilaisiin riitteihin, joiden kautta he ottavat kontaktia eksyksissä oleviin ihmisiin. Raamattu opettaa, että Jumala lähettää Pyhän Henkensä asumaan niiden sydämiin, jotka tunnustavat syntinsä ja uskovat Herran Jeesukseen. Essealaisten rauhanevankeliumin opettama hengittämisen kautta tapahtuva henkien kutsuminen omaan sydämeensä on eksytystä, jonka kautta riivaajahenget valtaavat ihmisen sydämen ja jäävät asumaan ihmisen sydämeen.

 

Kasteen "sakramentti"

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa vesikasteen sakramenttia, jonka kautta ihminen puhdistuu synneistään ja pelastuu. Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa, että ihminen syntyy uudestaan vedestä (kasteen kautta), joka on pyhä kaste, jonka kautta ihminen myös jälleensyntyy uuteen elämään, ja sen jälkeen hän näkee ja kuulee. Essealaisten rauhanevankeliumi sanoo, että "pyhän kasteen" jälkeen ei saisi ennä tehdä syntiä, että ilman ja veden enkelit voisivat jäädä asumaan ihmisen sydämeen.

 

Essealaisten rauhanevankeliumin opetus vesikasteesta on epäraamatullinen ja harhaoppinen, sillä Raamattu opettaa, että kun ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän pelastuu ja uudesti syntyy ylhäältä, koska Jumala asettaa hänen sydämeensä Pyhän Hengen sinetin. Herran Jeesuksen opetuslapsi antaa kastaa itsensä uskoontulon jälkeen pelastuksen seuraamuksena, koska on hän on tullut uskoon Jumalan armosta, hän ei ota vesikastetta pelastuaksensa, vaan siksi koska on jo pelastunut Jumalan armosta.

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa pyhää kastetta, jonka kautta ihminen astuu uuteen elämään, jossa kaste puhdistaa ihmisen synneistänsä. Tämä on kuin suoraan katolisen-, ortodoksisen- ja luterilaisen kirkon opetuksista. Katolinen kirkko on omaksunut "pyhä kaste" oppinsa harhaoppisilta lahkoilta, jotka opettivat vesikasteen puhdistavan syntejä ja antavan uuden elämän. Essealaisten rauhanevankeliumissa on Babylonialaisia aineksia, sillä Babylonin taivaan kuningatar uskonnossa oli riitti, jossa veden vihmonnan kautta sai puhdistuksen synneistään ja uuden elämän. Raamattu opettaa, että ihminen saa syntinsä anteeksi syntien tunnustamisen ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Essealaisten rauhan evankeliumi on harhaoppia sekä valhe-evankeliumia.

 

Essealaiset, jotka uskoivat rauhanevankeliumiin eivät olleet Herran Jeesuksen opetuslapsia, vaan he olivat eksytettyjä uskomaan Babylonian jumalatar uskomuksia sekä gnostilaisia harhaoppeja.

 

Maaäidin kautta saadaan yhteys taivaalliseen Isään

 

Essealaisten rauhanevankeliumissa Jeesus sanoo: "Sillä totisesti, taivaallista Isää ei voi kukaan saavuttaa muuten kuin Maaäidin kautta. Samoin kuin ei yksikään vastasyntynyt lapsi voi ymmärtää isänsä opetuksia, ennen kuin hänen äitinsä on hänet imettänyt, kylvettänyt ja hoitanut, pannut nukkumaan ja kasvattanut. Kun lapsi on vielä pieni on hänen paikkansa äidin luona ja hänen täytyy totella äitiään . Kun lapsi on kasvanut ottaa hänen isänsä hänet mukaansa pellolle työhön ja lapsi tulee äitinsä luo takaisin vain kun on tullut illallisen ja päivällisen aika. Ja nyt opettaa hänen isänsä häntä, jotta hän harjaantuu isänsä töihin. ... Kunnioittakaa Maaäitiä ja pitäkää hänen lakinsa, jota teidän päivänne täällä maan päällä tulisivat kestämään kauan, ja kunnioittakaa taivaallista isäänne, jotta tulisitte saamaan ikuisen elämän taivaissa."

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa Babylonialaista jumalatar uskoa, ei Raamatun evankeliumia. Essealaisten rauhanevankeliumin opetus jonka mukaan taivaallista Isää ei voida saavuttaa muuten kuin Maaäidin kautta on ihan samanlainen opetus kuin on katolisen kirkon opetus Mariasta.

 

Paavi Pius X: Kristuksen ja Marian tahtojen ja kärsimysten yhteen liittymisen kautta Maria ansaitsi tulla kadotetun maailman korjaajattareksi kaikkein arvollisimmalla tavalla ja kaikkien niiden lahjojen jakajaksi, jotka Jeesus on hankkinut meille kuolemallaan ja verellään. Me emme kiellä, että näiden lahjojen jakaminen on ahtaasti ja asianmukaisesti ottaen Kristuksen oikeus… Kuitenkin … autuaalle Neitsyelle suotiin olla yhdessä ainosyntyisen Poikansa kanssa kaikkein voimallisin koko maailman Välittäjätär ja Sovittajatar. Kristus on lähde… mutta Maria, kuten Pyhä Bernhard huomauttaa on Kanava tai hän on kaula, joka yhdistää ruumiin Päähän ja jonka kautta Pää lähettää voimaa ja väkevyyttä ruumiin lävitse.

 

Paavi Leo XIII: Totuutena voidaan vahvistaa, että Jumalan tahdosta siitä suunnattoman suuresta kaikkien armojen aarreaitasta, jonka Jumala on   varannut, ei tule meille mitään muutoin kuin Marian kautta… kuinka suuri onkaan viisaus ja armo, joka on ilmoitettu, tässä Jumalan suunnitelmassa… Maria on meidän loistava välittäjämme, hän on kaikkivaltiaan Jumalan voimakas Äiti.

 

Katolinen katekismus: 696. "Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys, armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseen ottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja ... Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi."

 

Raamattu ei opeta mitään Maaäidistä, eikä Raamattu opeta Marian olevan maailman Välittäjätär ja Sovittajatar. Katolinen kirkko opettaa samalla tavalla kuten Essealaiset rauhanevankeliumissa, sillä katolisen kirkon opetuksessa kaikki uskon asiat tulevat Marian kautta, eikä heidän opetuksensa kautta ilman Mariaa voi tapahtua mitään, koska Maria välittäjä, joka välittää katolisen Jumalalle. Edellä oleva on kuitenkin harhaoppia, sillä Raamattu sanoo, että on vain yksi välimies (Välittäjä) ihmisen ja Jumalan välillä, joka Herra Jeesus Kristus:

 

1 Tim 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

 

Katolisen kirkon opetus on omaksuttu Babyloniasta sekä harhaoppisista lahkoista, jotka vaikuttivat Herran Jeesuksen kuoleman jälkeen. Katolisen kirkon opetus on sekoitusta valheesta ja totuudesta, jolloin siitä tulee valhe-evankeliumia, sillä Raamattu opettaa, että valhetta ja totuutta ei saa sekoittaa keskenään, vaan Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rakentua yksistään Jumalan Hengen vaikuttaman rakkauden ja Jumalan sanan totuuden varaan:

 

2 Kor 6:
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

 

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

 

Loppusanat

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa harhaoppia ja vääristää Raamatun evankeliumin. Essealaisten rauhanevankeliumin kirjoittajat ovat yhdistäneet Babylonialaisen jumalatar uskon oppeja, vanhan testamentin juutalaisen uskon mukaisia oppeja, gnostilaisia opetuksia ja oppeja sekä Kristinuskon omaisia oppeja. Essealaisten rauhanevankeliumi on eksytystä, jonka kautta riivaajahenget koittavat eksyttää ihmisiä palvelemaan jumalatarta Äitiä. Raamattu opettaa, että lopun aikana viimeisinä päivinä riivaajahenget eksyttävät ihmiskuntaa jumalatar uskomuksien kautta. Essealaisten rauhanevankeliumi on eksytys, joka eksyttää ihmisiä jumalatar Äiti uskomuksen kautta.

 

 

 

 

Petri Paavola
 

 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- King James Version (1769)

- Essealaisten rauhanevankeliumi ISBN 951-9429-30-1
- http://www.essene.com/GospelOfPeace/peace1.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Essenes
- http://www.thenazareneway.com/
- http://www.essene.com/
- http://www.thenewgnostic.com/breath/

 


 

 

eXTReMe Tracker