Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Eutanasian hyväksyminen on moraalin tuho

 

Belgialaiskaksosten eutanasia

Kirjoitin aikaisemmin, että eutanasian salliminen parantumattomasti sairaiden sekä sietämättömien kipujen poistamiseksi tulee johtamaan siihen että eutanasia tullaan sallimaan myös löysemmin perustein. Näin on käynyt mm. Belgiassa.

Brysseliläisen sairaalan lääkärit suostuivat surmaamaan (eutanasia) kaksoisveljet 14.12.2012, koska veljekset alkoivat sokeutumaan, eivätkä he enää kestäneet sitä etteivät olisi enää nähneet toisiaan. Brysseliläisen sairaalan edustajan mukaan sietämätön kärsimys voi olla joko fyysistä tai henkistä.

Eutanasia on laillista Belgiassa, jossa siihen suostutaan lain mukaan vain tapauksissa, jossa ihminen on kuolemansairas tai kärsii sietämättömistä kivuista. Belgian sosialistipuolue on esittänyt, että eutanasialakia pitäisi muuttaa siten, että alle 18-vuotiaat ja Alzheimer-potilaat voisivat saada armokuoleman

Belgian kaksoisveljesten tapaus sekä sosialistipuolueen eutanasialaki vaatimuspyrkimykset osoittavat sen, että tulevaisuudessa Belgiassa saa armomurhan lievempien syiden perusteella kuin aikaisemmin. Tämä tulee johtamaan siihen, että esim. kovasta masennuksesta ja henkisistä kivuista kärsivät voivat saada itselleen eutanasian.

Belgialaiskaksosten tapauksessa toimittiin väärin. Heidät olisi pitänyt ohjata sellaisten tahojen luokse, jotka olisivat auttaneet heitä hyväksymään muuttuneen tilanteensa (sokeuden) ja sitä kautta he olisivat kyenneet vielä jatkamaan arvokasta ihmiselämää. Sokean ihmisen elämänarvo on yhtä tärkeä kuin näkevän ihmisen.

Belgian eutanasiamalli ja ratkaisu voi johtaa siihen, että masennus, sokeus, henkinen pahoinvointi ovat tulevaisuudessa syitä eutanasian sallimiselle. Voi jopa käydä niin, että esim. monet ihmiset, jotka sokeutuvat voivat kokea elämän merkityksettömänä ja olla hyvinkin masentuneita, lopulta päätyen väärään ratkaisuun, eli eutanasiaan. Kun ihminen kokee elämässään traagisia asioita ja vaikean sairauden, niin aluksi ihmisen elämä voi olla suurta tuskaa ja syvää masennusta täynnä. Ajan kanssa ihminen usein oppii hyväksymään vaikeitakin asioita sekää oppii elämään niiden kanssa ja jopa osa heistä löytää elämäänsä jotakin uutta, joka tekee elämästä mielenkiintoisen ja hyväksyttävän.

Monet tulevien päivien eutanasian hyväksyvät ihmiset (uusilla löysillä perusteilla) tekevät väärän ratkaisu pahanolonsa tähden, joka ajan kanssa olisi parantunut. Yhteiskunnan tulisi panostaa ihmisten pahanolon hoitamiseen ja auttamiseen, eikä suorittaa ihmisen surmaamista eutanasian kautta.

Belgia tulee näyttämään väärää mallia eutanasiassa myös muille maille, jotka tulevat jälkeenpäin hyväksymään Belgian vääristyneet eutanasia mallit ja ratkaisut. Eutanasia on avustettu itsemurha, eli surma, jota mikään yhteiskunta ei saisi sallia.

Päivitys sivullani 17.1.2013

Saattohoitokodin johtajan mielipide

Helsinkiläisen saattokodin (Terhokoti) johtaja ylilääkäri Juhani Hänninen kannattaa eutanasiaa (HS:n nettiversio 29.8.2012). Hänninen haluaisi Suomeen eutanasialain.

Hännisen mukaan sairauden aiheuttamaa kärsimystä on velvollisuus lievittää. Hän sanoi että se voi tarkoittaa auttamista tilanteessa, jossa lääketiede on kyvytön auttamaan. Hännisen mukaan kuolevalla on oikeus saada apua.

Hänninen sanoi: "Jos kuoleva ihminen toivoo kärsimystensä lopettamista kuolemalla, tulee hänelle ensin tarjota kaikki vaihtoehdot niiden lievitykseen. Jos tämänkin jälkeen kuolema on se mitä potilas haluaa, hänellä tulisi olla siihen mahdollisuus."

Eutanasia on nykyään mahdollista suorittaa Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa. Hänninen kannatti Belgian mallia, jossa eutanasia on tarkoin määritelty laissa.

Hännisen mukaan Belgian malli Suomessa tarkoittaisi n. paria sataa eutanasiakuolemaa vuodessa, ehkä vähemmän. Hänninen toi esille ettei eutanasia Suomen oloissa vuosittain koskettaisi kovin montaa lääkäriä. Hän toi myös esille masennuksen ja dementian poissulkevan eutanasian.

Hännisen mukaan potilaan täytyy itse kyetä tekemään päätös, mutta on erotettava kuolemaan liittyvistä toivottomuuden tunteista kliininen depressio. Jos masennus saadaan hoidettua, niin tilanne voidaan arvioida uudelleen.

Hänninen on aiemmin vastustanut eutanasiaa, mutta muutti mielensä nähtyään monta hankalaa kuolemaa. Hännisen mukaan eutanasia (kuolinapu) ei ole ristiriidassa lääkärin etiikan kanssa, sillä lääkärin valassa vannotaan paljon muutakin mikä ei toteudu. Hänninen näkisi realistisena sen, että eduskunta alkaisi vihdoin pohtia eutanasialakia.

Vastaus saattokodin johtajalle

Hännisen ajatukset ovat ristiriidassa nykyisen Suomen lääkäriliiton ja Maailman lääkäriliiton ajatusten ja etiikan kanssa. Suomen lääkäriliitto pitää ennenaikaista kuolemaa lääketieteen vihollisena, koska ihmisen elämän palveleminen elämää kunnioittaen on lääkärin etiikan lähtökohta.

Hännisen ajatukset ovat ristiriidassa Suomen potilaslain (758/1992) kanssa. Suomen lainsäädäntö ei hyväksy eutanasiaa eikä potilaalla ole oikeutta vaatia eutanasiaa. Suomen rikoslain mukaan potilaan elämän lopettaminen on rangaistava teko, eli rikos, joka luokitellaan tapoksi tai surmaksi.

Belgian malli etenee koko ajan huonompaan suuntaan ja samoin tulee käymään kaikilla mailla, jotka hyväksyvät eutanasian. Kun eutanasia hyväksytään, niin kynnys eutanasian suorittamiseen madaltuu koko ajan.

Lain muutoksella Hänninen ja hänen laillansa ajattelevat haluavat saada lain tuen toisen ihmisen surmaamiseen. Jos laki eutanasiasta tullaan hyväksymään, niin silloin suomalainen yhteiskunta hyväksyy ihmisen surmaamisen hänen pyynnöstään. Laillistettu itsemurha on osoitus yhteiskunnan moraalin rappiosta sekä kapinasta Jumalaa vastaan. Siitä ei seuraa mitään hyvää, vaan sen sijaan paljon vääriä ratkaisuja, joiden vaikutus on iankaikkisesti pysyvä ja peruuttamaton.

Päivitys sivullani 17.1.2013

Transsukupuolisen kuolema Belgiassa

Helsingin Sanomat uutisoi 2.10.2013 transsukupuolisen "miehen" armokuolemasta Belgiassa. Lääkärit avustivat alun perin naiseksi syntyneen Nathan Verhelstin armokuoleman Brysseliläisessä sairaalassa. Hän oli toivonut armokuolemaa lukuisten epäonnistuneiden leikkausten jälkeen. Verhelst perusteli armokuolemaa henkisillä kärsimyksillään. Lääkärien lausuntojen mukaan Verhelstin masennus ei ollut lyhytaikaista. Armomurhaa oltiin harkittu erittäin perusteellisesti ennen toimeenpanoa. Armokuoleman suorittaneen lääkärin mukaan Verhelst oli kuollessaan täysin levollinen. Lääkärien mukaan vaikeissa tapauksissa armomurhan avustajille asetetaan runsaasti kysymyksiä varmuuden saamiseksi oikeasta päätöksestä. Vuosien 2009 ja 1012 välisenä aikana Verhelstille oli tehty kolme "sukupuolenkorjausleikkausta". Belgian laillisti armokuolemat vuonna 2002. Vuonna 2012 maassa oli 52 tapausta, joissa armokuolema myönnettiin psykologisin perustein.

Verhelst syntyi perheeseen, jossa oli jo kolme poikaa. Eräiden tietojen mukaan ennen kuolemaansa Verhelst olisi kertonut, että hänen vanhempansa olisivat toivoneen hänen olevan poika ja siksi hylänneet hänet. Kun Verhelst katseli itseään poikana ja miehenä, niin hän inhosi itseään ja tunsi itseään kohtaan vastenmielisyyttä.

Verhelstin tarina on hyvin surullinen. Hän syntyi naiseksi, mutta kun vanhemmat olivat toivoneet hänen olevan poika ja suhtautuivat häneen negatiivisesti, niin sen seurauksena hän alkoi hylkimään omaa sukupuoltaan ja halusi tulla mieheksi. Verhelstin ongelma oli hänen mielenalueellaan, eikä se että hän olisi syntynyt väärään kehoon. Transsukupuolisten ongelma on aina (lukuunottamatta hermafrodiitteja) mielenalueella, eikä se että he olisivat syntyneet väärään kehoon.

Verhelstin ongelma olisi ratkaistu sillä kun hänen lähellään olisi ollut ihmisiä, jotka olisivat auttaneet häntä hyväksymään oman sukupuolisen identiteettinsä. Kaikkein paras ratkaisu olisi tietenkin ollut se jos hän olisi uskonut Herraa Jeesusta, niin sen seurauksena hän olisi kyennyt hyväksymään oman sukupuolisen identiteettinsä ja kyennyt antamaan anteeksi vanhempiensa väärät teot ja ajatukset.

On todella ikävää, että vanhempien vaikutus voi olla näin tuhoisa, joka pilaa koko ihmisen elämän siten ettei hän kykene hyväksymään itseään koko elämänsä aikana ja päätyy lopulta itsemurhaan lääkärin avustamana. Lääkäreiden olisi pitänyt ohjata hänet eheyttävään hoitoon, jonka kautta hän olisi kyennyt hyväksymään oman sukupuolisen identiteettinsä. Armokuolema oli todella julma ja vastuuton teko ihmistä kohtaan, jonka mielenalue oli täysin rikki. Ikävä kyllä Verhelstin tapaus ja Belgian 52 psykologisin perustein (vuonna 2012) tehtyä avustettua itsemurhaa osoittavat jo suuntaa sille, että tulevaisuudessa ihmisiä tullaan surmaamaan mielenterveysongelmien vuoksi, kun he itse pyytävät armokuoleman mahdollisuutta.

Belgian malli ja esimerkki koskien armokuolemia tulee valitettavasti leviämään myös muihin maihin. Mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä 2012 tapettiin armokuoleman kautta 52 ihmistä. Lukumäärä on iso yhden vuoden ajalta. Koska ihmisen moraali rappeutuu koko ajan laittomuuden (synti ja kapina Jumalaa vastaan) tähden, niin voi olettaa, että Belgiassa mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten "armokuolemien" määrä tulee pikkuhiljaa lisääntymään.

Ihmiskunnan ainoa toivo on pelastus Herran Jeesuksen kautta, sillä vain sillä tavalla ihmiset kykenevät hyväksymään itsensä sekä elämään oman elämänsä moraalisesti oikealla tavalla itseään ja muita ihmisiä kunnioittaen.

Päivitys sivullani 3.10.2013

Voiko alaikäinen päättää oman elämänsä lopettamisesta?

Helsingin sanomien Brysselin-kirjeenvaihtaja Virve Kähkönen kirjoitti kolumnissaan (11.11.2013): "Belgiassa keskustellaan lakimuutoksesta, joka sallisi lasten armomurhan jos he ovat kykeneväisiä päättämään siitä itse. Mielipidekyselyn mukaan kolme neljäsosaa belgialaisista kannatti muutosta.

Keskustelussa kysellään voiko alaikäinen, joka ei saa polttaa tupakkaa, ei solmia avioliittoa eikä ajaa autoa, päättää oman elämänsä lopettamisesta? Belgialaisten mielestä kyllä voi, sillä heidän mielestään lapsilla on oltava samanlainen oikeus kuolemaan kuin aikuisilla.

Belgialaiset ajattelevat, että armomurhan salliminen vakavista tuskista ja kuolemaan johtavasta sairaudesta kärsivälle lapselle on lempeämpi kohtalo kuin tuskan pitkittäminen.

Viime viikolla 16 lastenlääkäriä hoputti parlamenttia äänestämään lakimuutoksesta. Lääkäreiden mielestä kuolemaan johtavasta sairaudesta kärsivä alaikäinen kypsyy ikätovereitaan nopeammin ja on siksi kykenevä tekemään tällaisen vastuullisen päätöksen.

Kähkösen kolumnin mukaan armomurhan salliminen lapsille voi mennä läpi parlamentissa, jos se joskus etenee äänestykseen saakka. Yksi vaikeista kysymyksistä on, voisiko kuolemaan johtavaa tautia sairastava lapsi saada eutanasian henkisten kärsimysten takia.

Belgiassa aikuisten eutanasia laillistettiin vuonna 2002. Vuonna 2003 Belgiassa tehtiin 235 armomurhaa. Vuonna 2012 Belgiassa tehtiin yli 1400 armomurhaa".

Olen aikaisemmin kirjoittanut, että armomurhan salliminen johtaa koko ajan löysempiin perusteisiin ja tulee laskemaan koko ajan rimaa alemmas armomurhan suorittamiselle. Belgian armomurha kehitys on todella surullinen ja kauhistuttava esimerkki siitä mitä tapahtuu kun yhteiskunta hyväksyy armomurhan.

Ei alaikäinen lapsi kykene päättämään omasta elämästään ei edes silloin kun on kyse kuolemaan johtavasta sairaudesta. Lääketiede on kehittynyt koko ajan ja lapsi joka tänä päivänä sairastaa kuolemaan johtavaa sairautta voi jo ensi vuonna saada siihen hoitoa, joka tekee hänet terveeksi. Samoin Jumala voi parantaa ihmisten sairauksia.

Belgian malli ja esimerkki voi saada vielä lisää ikäviä suuntauksia armomurha keskustelussa. En enää yhtään ihmettele, vaikka joissakin tilanteissa Belgiassa päädyttäisiin sellaiseen ratkaisuun, että ihminen ei saa itse päättää armomurhasta, vaan se tekevät muut ihmiset hänen puolestaan, vedoten siihen ettei potilas tiedosta omaa tilaansa ja hänet on siksi armomurhautettava.

Helsinkiläisen saattokodin (Terhokoti) johtaja ja ylilääkäri Juhani Hänninen kannattaa eutanasiaa ja haluaisi Suomeen eutanasialain. Eutanasia on laillista Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa. Hänninen kannattaa Belgian mallia, jossa eutanasia on tarkoin määritelty laissa.

Hänninen on tuonut esille 2012, että Belgian malli Suomessa tarkoittaisi n. paria sataa eutanasiakuolemaa vuodessa, ehkä vähemmän. Eutanasia tuli lailliseksi Belgiassa 2002 ja heti seuraavana vuonna Belgiassa oli eutanasia tapauksia 235. Viime vuonna (2013) Belgiassa oli jo yli 1400 eutanasia tapausta. Nykyään Belgiassa halutaan laillistaa lasten eutanasia tapaukset.

Jos Suomi hyväksyy eutanasia lain, niin se tulee myös meillä löystymään ja lukumäärät kasvavat vuosittain sekä on jopa mahdollista, että ajan kanssa myös Suomessa alettaisiin surmaamaan lapsia eutanasian kautta.

Ihmiskunta kulkee kohti kauhistuttavia aikoja, koska ihmisten moraali on vajonnut jo lähes pohjamutiin. Ainoa todellinen apu ihmisille on Herran Jeesuksen pelastus ja Jumalan rakkaus sekä totuus, joka eheyttää synnin saastuttaman moraalin ja johdattaa ihmisen oikeiden moraaliarvojen äärelle.

 

Päivitys sivullani 11.11.2013

 

Laajempi kirjoitus eutanasiasta: kotipetripaavola.com/eutanasia

Linkkisuositus: Pitäisikö eutanasia sallia Suomessa?


 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker