Etusivulle
Raamatunopetuksia

Evoluutioteoria              

Maapallon ikä

 

Evolutionistit uskovat maapallon olevan n. 4,5 miljardia vuotta sitten. On olemassa monia todisteita jotka todistavat, että maapallo on suhteellisen nuori n. 6000v.

 

Tähtien todisteet. Maailmankaikkeudessa on lukusia ja monia tähti ryhmittymiä. Jokaisessa ryhmittymässä on miljardeja tähtiä, joilla on oma kiertoratansa. Tieteen mukaan jotkut näistä tähti ryhmittymistä kulkevat yhdessä tiettyyn suuntaan todella nopeasti. Tästä syystä on mahdotonta, että ne pysyisivät yhdessä, jos maailmankaikkeus olisi todella vanha.

 

Jotkut tähdet ovat läpimitaltaan todella suuria, niin suuria etteivät ne pystyisi olemaan olemassa edes muutamia miljoonia vuosia, sillä niiden alkuperäinen massa olisi ollut mahdottoman suuri. Nämä suuret tähdet säteilevät energiaa todella nopeasti, jotkut 100 000 - miljoona kertaa nopeammin kuin meidän aurinkomme. Tähtien energia ei voisi sisältää riittävästi vetyä  säteilläkseen niin nopeasti pitkiä aikoja, koska niiden alkuperäinen massa olisi ollut jättimäinen (liian jättimäinen).

 

Jotkut tähdet säteilevät energiaa niin voimakkaasti, että ne eivät olisi pystyneet selviytymään maailmankaikkeudessa todella pitkiä aikoja (miljoonia vuosia). Standardin aurinko energia teorian mukaan mikään tähti ei sisällä tarpeeksi vetyä, että sen atomi fuusio ei kestäisi kuin  korkeintaan 50 000 - 300 000 vuotta.

 

Vety maailmankaikkeudessa. Erään aurinko energia teorian mukaan vety muuntuu jatkuvasti heliumiksi tähden loistaessa. Vety ei kuitenkaan muunnu toiseksi aineeksi. Fred Hoyle eräs johtavista tähtitieteilijöistä väittää, että jos maailmankaikkeus olisi yhtä vanha kuin alkuräjähdys teoreetikot väittävät, niin maailmankaikkeudessa olisi vain vähän vetyä. Se olisi varmaankin jo melkein kokonaan muuttunut heliumiksi. Tähti spektrit paljastavat, että vetyä on todella paljon tähdissä, siksi maailmankaikkeuden täytyy olla nuori, ei vanha (miljardeja vuosia).

 

Auringon kutistuminen.  Tutkimusten mukaan aurinko kutistuu 0,1 % vuosisadassa. Tämän mukaan 50 000 vuotta sitten aurinko olisi ollut niin suuri, että valtameret olisivat kiehuneet sen kuumuudesta. Se merkitsisi myös sitä, että ihmiset ja eläimet olisivat kuolleet sukupuuttoon jo aikoja sitten. Tämä todistaa miljardien vuosien vanhan maapallo teorian vääräksi.

 

1968 havaittiin, että auringossa on vähän neutriinoja. Tämäkin todistaa nuoren maan puolesta. Neutriinojen tulisi säteillä auringosta ulospäin suurina määrinä, mutta näin ei tapahdu. Tämä fakta yhdistettynä auringon kutistumiseen viittaa selkeästi, että aurinko on nuori, ei vanha (miljoonia vuosia).

 

Pyrstötähdet. Pyrstötähtien (komeetta) oletetaan olevan saman ikäisiä kun meidän maapallo ja aurinkokunta. Pyrstötähdet koostuvat sirpaleisista "kivistä", joita jäätynyt kaasu ja vesi yhdistää toisiinsa. Kun komeetta kiertää tai tulee lähelle aurinkoa, niin komeettaa ympäröivä jää sulaa ja haihtuu sekä auringon kuumuus haihduttaa pois komeetan kaasut. Kun jää sulaa niin komeetasta irtoava kaasu ja pöly muodostavat komeetalle hohtavan pyrstön, joka voi olla satojen kilometrien pituinen. Tämän tähden komeettoja sanotaan pyrstötähdiksi. Kun komeetta liikkuu eteenpäin niin sen häntä haihtuu pois, eli häviää avaruuteen.

 

Monet komeetat ovat hajonneet ja haihtuneet pois sinä aikana kun ihmiset ovat kyenneet tarkemmin tutkimaan avaruutta. Esimerkiksi monet komeetat joita on havaittu 1800-luvulla ovat jo hajonneet ja haihtuneet pois. Monet niistä ovat hajonneet syöksyessään kohti aurinkoa. Kaikki komeetat tuhoutuvat ajan kuluessa, joka on aika lyhyt ajanjakso. Tarkkojen tutkimusten mukaan komeetan hajoamisen prosessi tapahtuisi 10 000 vuoden sisällä. Tämä todistaa nuoren maan puolesta (luominen).

 

Tiedemiehet ovat tutkineet, että komeetat sisältävät paljon vettä. Samoin on havaittu, että useat pienemmät komeetat ovat syöksyneet maan ilmakehään ja hajonneet siellä. Jokainen komeetta, joka hajoaa maan ilmakehässä lisää myös meressä olevan veden määrää. Jos maa olisi miljardeja vuosia vanha, niin valtamerissä ja merissä tulisi olla paljon enemmän vettä kuin siellä on nykyisin. Tämäkin todistaa nuoren maan puolesta (luominen) ei miljardien vuosien vanhasta maapallosta.

 

Aurinko tuuli. Auringon säteily virtaa ulospäin ja levittää hyvin pieniä hiukkasia, jotka kiertävät aurinkoa. Jos aurinkokuntamme olisi miljardeja vuosia vanha, niin näiden pienten hiukkasten olisi pitänyt pyyhkiytyä pois aurinkokunnastamme jo kauan aikaa sitten. Tutkimukset ja satelliitti havainnot todistavat, että näitä hiukkasia on todella paljon ja ne kiertävät aurinkoa. Tämä todistaa, että aurinkokuntamme on nuori (luominen), ei miljardien vuosien vanha.

 

Jupiterin kuut. Syyskuun  viidentenä päivänä 1977 Voyager I luotain lähettiin Jupiterin lähelle. Luotain saapui Jupiterin läheisyyteen maaliskuun viidentenä päivänä 1979. Jupiterin  läheisyydessä tehtiin tuhansia mittauksia sekä otettiin tuhansia kuvia planeetasta sekä sen  kuista. Jupiterilla on monia kuita, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä. Tutkimusten mukaan Jupiterin neljän Galilean kuun sisin kuu Io oli täynnä aktiivisia tulivuoria (peräti 60). Nämä tulivuoret sylkivät ulos rikkiä, rikkidioksidia ja silikaattimineraaleja, joista muodostui 97-257 kilometrin pituisia savupilviä. Jupiterin Io kuun laava on aurinkokuntamme kuumimpia, sillä niiden lämpötila on n. 1500 °C).

 

Io-kuun tulivuoret syöksevät tulikuumaa laavaa ulos 3218 kilometrin nopeudella. Tavallinen evoluution opetus opettaa, että kaikkien planeettojen ja kuiden sulaminen on tapahtunut 5 miljardia vuotta sitten ja seuraavan miljardin vuoden aikana niissä on ollut vulkaanista toimintaa. Neljä miljardia vuotta sitten vulkaaninen toiminta loppui ja ne jäähtyivät. Io-kuu on aika pieni ja siellä on vieläkin todella aktiivista vulkaanista toimintaa. Io-kuu ei ole jäähtynyt, vaan sen sisus on lämmin.
 

Tässä tulee esille hyvin evoluutioteorian valhe ja väärä olettamus. Evolutionistit päättelivät, että avaruudessa planeetoilla ja niiden kuilla ei ole enää ollut vulkaanista toimintaa moneen miljardiin vuoteen. Selkeät faktat kumosivat tämänkin teorian.
 

Jupiterin kaikki Galilean neljä kuuta ovat erilaisia. Jos ne olisivat syntyneet kehityksen tuloksena, niin ne olisivat fyysisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia. Niissä tulisi olla sama määrä tulivuoria ja kraattereita, jota niissä ei kuitenkaan ole. Luominen muutamia tuhansia vuosia sitten selittää hyvin Io-kuu tulivuoret sekä neljän kuun fyysiset eroavaisuudet.
 

Kuu. Evolutionistit uskovat maan ja kuun olevan miljardeja vuosia vanha. Jos tämä olisi totta, niin kuun pinnalla pitäisi olla 30-90 kilometrin paksuinen pölykerros. Kuun pinnalla on n. 5-7 sentin paksuinen pölykerros, joka tarkoittaa sitä, että kuu on noin 6000-8000 vuotta vanha.
 

Kuu kerää pölyä itseensä päivittäin. Pieni osa kuun pölystä on peräisin avaruudesta ja suurin osa on kuun omaa pintamateriaalia. Evolutionistit olettivat ja laskivat, että kuussa pitäisi olla todella paksu pölykerros. Koska kuusta kuitenkin löytyi vain muutaman sentin mittainen pölykerros, niin evolutionistit olettivat uuden oletuksen, jonka mukaan kuuhun saapuva pölyn määrä on huomattavasti vähäisempi kuin alkuperäisessä olettamuksessa arvioitiin. Tästä käy ilmi kuinka evolutionistit tekevät oletuksia ja arvioita, joita esitetään totuutena, mutta heidän arvionsa menevät kuitenkin pieleen. Koko evoluutioteoria on pelkkä olettamus, päättely ja hypoteesi, ei tieteellinen fakta.


Erästä kuukivien löydön yksityiskohtaa harvoin mainitaan. Kuussa olevista kivistä on löydetty lyhytikäisiä radioaktiivisia isotooppeja kuten uraani 236 ja torium 230. Nämä aineet eivät ole pitkäikäisiä, vaan lyhyessä ajassa muuttuvat lyijyksi. Jos kuu olisi edes 50 000 vuotta vanha, niin nämä isotoopit olisivat muuttuneet lyijyksi. Kuukivissä on kuitenkin paljon näitä isotooppeja. Kuun maaperän näytteiden analysointi todistaa, että kuu ei ole miljardeja vuosia vanha, vaan hyvin nuori.


Kuukivistä on tehty useista erilaisia radioaktiivisuus tutkimuksia. Tutkimusten tulokset ovat vaihdelleet suuresti. Siitä huolimatta suhteellisen suuri radioaktiivisuus todistaa nuoren kuun puolesta, ei miljardia vuosia vanhasta kuusta.
 

Useita inertti (ei reagoi kemiallisesti muiden aineiden kanssa) kaasuja on löydetty kuun pinnalta. Tiedemiehet uskovat kaasujen tulleen auringosta (aurinkotuuli). Matemaattisten Argon 36 ja Krypton 84 laskelmien mukaan kuun inertti kaasujen määrä osoittaa kuun iäksi noin 1000-10 000 vuotta, ei yhtään enempää. Laskelmien mukaan esim. 20 000 vuotta on liian vanha kuun iäksi. Tämä todistaa ettei kuu ole miljardeja vuosia vanha.
 

Kuusta on saatu paljon tutkimustietoa, joka paljastaa että kuu ei ole kylmentynyt. Kuussa on järistyksiä, laava virtoja, kaasupäästöjä. Kuussa on lämpötasapaino, joka todistaa ettei se ole miljardia vuosia vanha, vaan hyvin nuori.
 

Tutkijat ovat havainneet mielenkiintoisen faktan. Kuu vetäytyy maapallosta n. 4 cm vuodessa. Kuun vetäytyminen maasta johtuu vuorovesikitkasta. Koska kuu vetäytyy maasta, niin kuu ei voi olla miljardeja vuosia vanha, sillä silloin sen olisi täytynyt olla niin lähellä maata, että maan vetovoima olisi tuhonnut sen.  Kuu ei olisi koskaan voinut olla 18 000 kilometriä lähempänä maata. Kuu ei voi olla kovinkaan vanha, sillä jos kuu olisi ollut liian lähellä maata, niin joko maan vetovoima olisi tuhonnut kuun tai sitten kuun vaikutuksesta maan pintakuori olisi sulanut. Mitä lähempänä kuu  on maata, niin sen vetäytymisnopeus on sitä suurempi mitä lähempänä maata kuu kiertää. Tutkimusten ja laskelmien mukaan esimerkiksi n. 1,5 miljardia vuotta sitten kuu olisi ollut kiinni maassa. Tieteellinen tosi fakta kuun vetäytymisestä todistaa hyvin nuoren kuun puolesta eikä kuu voi olla mitenkään miljardeja vuosia vanha.
 

Ilmakehä. Uraanin ja toriumin radioaktiivinen hajoaminen tuottaa heliumia. Jos ilmakehä olisi miljardeja vuosia vanha, niin miljardien vuosien aikana ilmakehässä tulisi olla huomattava määrä heliumia. Tutkimusten mukaan ilmakehässä on niin vähän heliumia, että maapallo ei voi olla miljardeja vuosia vanha. Tutkimukset puhuvat sen puolesta, että maapallo on hyvin nuori (n. 6000v.)
 

Evolutionistit sanovat, että heliumia on niin vähän ilmakehässä, koska sitä karkaa suuria määriä avaruuteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että heliumia ei karkaa suuria määriä avaruuteen. Tutkimusten mukaan on mahdollista, että auringon korona (aurinkotuuli) levittää heliumia myös maan ilmakehään. Larry Vardiman sanoo kirjassaan The Age of the Earth's Atmosphere: A Study of the Helium Flux through the Atmosphere (1990), että ilmakehän heliumin määrän perusteella ilmakehä ei voi olla 10 000 vuotta vanhempi.
 

Meteorit. Meteoreja syöksyy jatkuvasti ilmakehään sekä maahan. Pieni määrä meteori pölyä laskeutuu ilmakehän läpi maan kamaralle. Meteori pöly koostuu raudasta, nikkelistä sekä silikaatti yhdisteistä.


Noin 20 miljoonaa meteoria törmää maan ilmakehään 24 tunnin välein. Meteoreiden ja pölyn takia maan paino nousee tuhansilla tonneilla päivittäin. Tutkimusten mukaan ja löydöksien mukaan meteorien ja pölyn määrä viittaa selkeästi maan olevan muutamia tuhansia vuosia vanha, ei miljardien vuosien vanha.
 

Arizonassa lähellä Winslow nimistä kaupunkia sijaitsee meteorin kraateri, jonka läpimitta on 1,2 kilometriä ja se on noin 174 metriä syvä. Kun on tutkittu meteorikraatereita niin on havaittu, että niiden jäänteitä ei ole löydetty syvemmistä sedimenttikerrostumista. Meteorikraaterit ovat aina lähellä maan pintaa. Tämä ja eroosio (maailmanlaajuissa eri kerrostumien tutkimuksissa ei ole löydetty eroosiota) todistaa, että kaikki meteorikraaterit ovat vain muutamia tuhansia vuosia vanhoja. Tämä myös todistaa sedimenttikerrostumien syntyneen melko nopeasti, ei pitkällä aikavälillä.


Tektiitit ovat lasimaisia meteoreja. Muun muassa Tsekkoslovakiasta, Australiasta, Amerikasta ja monista muista paikoista on löydetty tektiittejä. Tektiitti syntyy suuressa kuumuudessa, jossa se sulaa lasimaiseen muotoonsa. Tektiittejä on löydetty vain maan ylemmistä kerrostumista, eikä niitä ole syvemmissä sedimenttikerrostumissa,  niitä ei ole esim. löydetty syvistä fossiilikerrostumista. Jos maapallo olisi miljardeja vuosia vanha, niin tektiittejä pitäisi löytyä kaikista kerrostumista. Tämä todistaa maapallon olevan nuori, ei miljoonia vuosia vanha.

Maan magneettikenttä. Useita havaintoja maan magneettikentän heikkenemisestä on tehty jo 170 vuoden ajan. Professori Thomas G. Barnes teki tutkimuksia maan magneettikentän mittauksista, joita oli tehty 1835 - 1965 vuosien välillä. Thomas G. Barnes kirjoitti mm. maan magneettikentästä muutaman kirjan; Foundations of Electricity and Magnetism, Heath, (1965) ja Origin and Destiny of the Earth's Magnetic Field, Institute for Creation Research, (1973) Tutkimusten mukaan maan magneettikentän puoliintumisaika on 1400 vuotta. Tämä todistaa maapallon magneettikentän olevan korkeintaan n. 10 000 vuotta.
 

10 000 vuotta sitten maan magneettikentän heikkenemisen tähden maapallo olisi ollut kuin magneettinen tähti. 20 000 vuotta sitten maan magneettikentän heikkenemisen tähden maapallo olisi ollut nestemäisessä muodossa. Miljardi vuotta sitten maan magneettikentän heikkenemisen tähden maapallosta ei olisi jälkeäkään sillä se olisi höyrystynyt. 7000 vuotta sitten maan magneettikentän heikkenemisen tähden maan magneettikenttä olisi ollut 32 kerta voimakkaampi kuin nykyään. Maan magneettikentän heikkeneminen todistaa maapallon hyvin nuoreksi n. 6000 vuotta vanhaksi. Tämä todistaa evoluutioteorian opetuksen 4,5 miljardin vuoden vanhasta maapallosta virheelliseksi.
 

Raamatun sukuluetteloista voidaan laskea, että Adamista Jeesuksen syntymään ja tähän päivään on noin 6000 vuotta. Raamattu kertoo luomisen tapahtuneen päivissä, eli kuuden päivän aikana. Maan magneettikentän heikkenemisen puoliintumisaika ja siitä tehdyt tutkimukset todistavat maapallon magneettikentän olevan n. 6000 vuotta vanha. Raamatun todistuksen mukaan maapallon ikä olisi n. 6000 vuotta. Kaiken edellä tutkitun valossa evoluutioteorian opettama 4,5 miljardin vanha maapallo on virheellinen ja Raamatun todistus nuoresta maapallosta (n. 6000v.) on totinen tosiasia.
 

Linkkisuositukset:
Aika Adamista Jeesuksen syntymään

Luominen ja pelastussanoma

 

 

Kirjoituksen kaikki luvut: Evoluutioteoria

 

 

 

 
 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker