Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Evoluutio vai luominen?

Teologi Hermann Samuel Reimarus kirjoitti teoksissaan 1700-luvulla, että Raamatun kertomuksia on mahdotonta sovittaa yhteen luonnontieteellisten todellisuuskäsitysten kanssa. Reimarus on tuonut esille, että Raamatun ennakkoluuloton lukija huomaa sen olevan vanhojen satujen kokoelma, joka on hulluuden ja pahuuden historia, jonka kiihkomieliset ovat kirjoittaneet, joka on täynnä pappien petoksia. Reimaruksen mukaan Raamattu perustuu valehteluun ja siksi kristinusko on suurelta osin petosta.

1800-luvun puolen välin jälkeen Charles Darwinin kirjasta "lajien synty" tuli luonnonvalinnan ja kehitysopin, eli evoluutioteorian perusteos. Tieteellinen maailmankuva joka koittaa kumota Raamatun totuudet alkoi valloittamaan ihmisten mieliä. Luonnontieteiden tutkijoista enemmistö uskoo nykyäänkin että Raamattu ei ole Jumalan sanaa, vaan satukirja joka on ristiriidassa luonnontieteen kanssa. Luonnontieteen kritiikki ei kuitenkaan kestä Raamatun sanan totuuden edessä.

Luominen

Raamattu kertoo Jumalan luoneen taivaat ja maan sekä kasvillisuuden, eläimet ja ihmisen. Raamattu sanoo, että Jumala loi ensin eläimet, kunkin lajinsa mukaan ja sen jälkeen ihmisen. Raamatun sana kumoaa selkeästi evoluutioteorian mukaisen kehitysopin.

Evoluutioteorian perusopetuksen mukaan eloton aine ilman älyä on luonut elollisen elämän sattumanvaraisuuden ja luonnonvalinnan kautta. Kehitysopin mukaan alemmat elämän muodot alkoivat itseohjautuvasti kehittymään ja kehittämään monimutkaisempia elämänmuotoja, joista miljardien vuosien kehityksen tuloksena on syntynyt nykyinen maailmankaikkeus, jossa ihmiskunta elää maapallolla evoluution seurauksena. Kehitysopin tieteellisen maailmankuvan omaava ihminen kritisoi kristinuskoa ja sanoo ettei Raamatun sanan luominen ole totta, koska se on ristiriidassa tieteellisen kehitysopin kanssa.

Kehitysopin tieteellinen ristiriita Raamatun kanssa ei tarkoita sitä, että Raamatun sana luomisesta ei olisi totta, sillä kehitysopin tieteellinen maailmankuva voi olla väärää tietoa. Tuon tässä lyhyesti esille todisteet, jotka osoittavat kehitysopin tieteellisen maailmankuvan olevan virheellinen ja Raamatun luomisopin olevan totta.

Elämän synty. Elämän syntymisen elinehto on DNA, proteiinit, aminohappoja, entsyymejä jne. Kemialliset yhdisteet yhdistyvät oikealla tavalla rakentuen juuri siten kuten DNA:ssa on tieto elävän elämän rakentumisesta. Kehitysoppi on väärä opetus elämän synnystä. Kaikkeen elävään elämään tarvitaan DNA, eli tieto miten elämä rakentuu ja miten esim. ihmisen elimistö rakentuu ja toimii. Alkeellisimman elämänkin kohdalla kaiken tulisi rakentua todella nopeasti; rakenne, järjestäytyminen, yhteensovittaminen, oikea kemiallinen koostumus, hengitys, verenkierto ja kaikki muu, kaiken pitäisi tapahtua nopeasti heti alusta.

Kehitysopin mukainen opetus miljardeista vuosista ihmisen syntymisessä maan päälle ei ole totta, sillä aminohappojen muodostumisen ja proteiinin, DNA:n entsyymien ja kaiken muun tarvittavan elävän olennon syntymiseen olisi täytynyt tapahtua hyvin pian, lyhyessä ajassa. Sen olisi täytynyt muodostua yhden sukupolven aikana tai sen puolivälissä tai hyvin pian. Satojen ja tuhansien toimintojen olisi täytynyt tapahtua pian. Muutoin seuraavassa hetkessä elämä olisi kuollut.

DNA koodin rakentuminen ei onnistu ilman älyä itseohjautuvasti, sillä DNA:n koodin n. 3 miljardia kirjainkoodiparia, joissa on ihmisen koko tieto elimet, tukan ja silmien väri jne. DNA:ssa on ihmisen perimä se on kuin mikroskooppinen tietokone, joka on täynnä valtavan paljon muistia ja tietoa. DNA:ssa on toimintasuunnitelma, joka osaa oikealla tavalla ohjata ihminen rakentumaan, kun hän on äidin kohdussa.

On täysin selvää, että itseohjautuva evoluutio ei kykene ilman älyä luomaan järjestelmää, jossa 3 miljardin kirjainkoodiparin DNA järjestää ihmisen elämän rakenteet sen oikeaan muotoonsa. Kuollut eloton aine ei kykene suunnittelemaan DNA:ta. Kuollut ja eloton aine ei kykene saamaan aikaan älyllistä elämää. On selvää, että nämä asiat eivät voi kehittyä itseohjautuvasti ilman suunnittelua ja älyä. Ainoa vastaus on Luoja, joka on suunnitellut ja rakentanut elämän hyvin nopeasti. Raamattu todistaa tämän kertomalla, että eläimet ja ihmiset luotiin nopeasti ja heti maan tomusta. Raamatun todistus on siis paljon kestävämmällä perustuksella kuin kehitysopin perustukset.

Biologinen maailma on täynnä monimutkaisia, yhteistyökykyisiä mekanismeja, jotka ovat riippuvaisia koodeista ja yksityiskohtaisista ohjeistuksista niiden kehittymiselle sekä vuorovaikutteisille toiminnoille. Eräs asia on myös hyvä tietää, että monimutkainen DNA koodausjärjestelmä ei kehity (ei evoluutioteorian mukaan). Tämäkin todistaa evoluutioteoriaa vastaan. Jos monimutkaiset järjestelmät jätetään hoitamatta, eli tulemaan toimiin omillaan ilman ohjausta, niin ne tulevat koko ajan epäjärjestyneempään tilaan. On täysin mahdotonta, että itseohjautuva ilman älyä toimiva mekanismi kykenisi luomaan niin monimutkaisen järjestelmän kuin DNA on. Mitä monimutkaisempi systeemi on, niin sitä yksityiskohtaisempaa suunnittelua tarvitaan, että kyetään eliminoimaan tekijät, jotka koittavat hajottaa ja tuhota systeemiä. On täysin mahdotonta, että ilman älyä itseohjautuva mekanismi kykenisi muodostamaan monimutkaisen DNA:n rakenteen, joka tuottaa elollista elämää. Evoluutioteoria on täydellinen mahdottomuus.

 

Viestittäjä RNA molekyylejä tarvitaan, sillä ilman niitä DNA on täysin hyödytön elimistössä. Koodi geeneissä (DNA) tarvitaan muodostamaan viestittäjä RNA molekyyli, johon on koodattu tarpeellinen viesti määritellä erityiset proteiinin aminohapot. Solun tulee yhdistää nukleotidit RNA:han. Ensin alayksiköt yhdistyvät nukleotideihin, joka sisältää yksilöllisen emäksen ja riboosin. Solun tulee yhdistyä alayksiköihin tai aminohappoihin, jotka polymeroituvat tuottamaan proteiinia. Jokainen aminohappo täytyy aktivoida tietyn entsyymin kautta juuri sille aminohapolle. Jokainen aminohappo on siten yhdistynyt toisen tyyppiseen RNA:han, josta käytetään nimitystä s-RNA. On olemassa tietty s-RNA jokaiselle aminohapolle. On myös toisen tyyppinen RNA, eli ribosomaalinen RNA. Viestittäjä RNA vaikutuksesta ribosomit kasaantuvat yksiköksi nimeltään polyribosomit, aminohappo s-RNA kompleksia tarvitaan muodostamaan proteiinia. Myös muita entsyymejä ja avainmolekyyleja tarvitaan tähän. On päivän selvää, että evoluutioteorian mukainen itseohjautuva kehitys ilman älyä ei voi saada aikaan niin monimuotoista ja systemaattista järjestelmää kuin ihminen DNA ja RNA rakenteineen on.

Kun elollinen olento kuolee, niin siinä on silti vielä proteiinit, rasvahapot, entsyymit, DNA ja kaikki muu elämälle välttämätön tallella, mutta siinä ei ole enää elämää. Miten kemiallisista aineista voisi syntyä elämää ilman suunnittelua ja älyä? Miten kuolleesta aineesta voi syntyä elämää? Tätä ei tutkijat tiedä. Raamattu kertoo, että Jumala puhalsi elämän hengen elottomaan ihmiseen, jonka Hän oli tehnyt maan tomusta. Jumala suunnitteli ja rakensi DNA-koodin sekä asetti kaikki proteiinit, rasvahapot ja entsyymit toimimaan elämän hengen vaikuttaessa ihmisessä. Kun ihminen kuolee, niin ruumiinelämä lakkaa. Jumalan luomistyö on ainoa selitys, sille miten elämä on syntynyt maan päälle.

Evoluutioteorian kannattaja uskoo, että abiogeneesi, josta jotkut käyttävät nimitystä kemiallinen evoluutio on synnyttänyt elottomasta aineesta itseohjautuvasti ilman älyä, elollista älyllistä elämää. Tällä evoluution kannattajat tarkoittavat sitä, että äly ei ole ohjannut prosessia, vaan se on kehittynyt itseohjautuvasti ja miljardien vuosien kehityksen tuloksena on syntynyt älyllistä elämää. Tämä on mahdottomuus ja evoluutioteorian ikuinen ongelma, joka todistaa sen vääräksi ja valheelliseksi teoriaksi.

Evoluutioteorian kannattajat sanovat, että laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat evoluution todeksi ja luomisen vääräksi. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin ja todistaa älyllisen luomisen todeksi. Tutkijat ovat luoneet laboratoriossa keinotekoisia soluja, joka pystyy jakautumaan sekä aminohappoja ja molekyylejä. Evolutionistit pitävät tätä todisteena evoluution kehitysopille. Kokeet suoritettiin laboratorio olosuhteissa, jossa ihmisen äly yhdisteli ja rakenteli asioita keskenään. Kokeet eivät syntyneet itseohjautuvasti ilman älyä, vaan ihmisen älyn avustamana. Tämä todistaa juuri sen puolesta, että luominen on totta sillä ilman olemassa olevan älyllisen toiminnan apua ei voi syntyä keinotekoisia soluja jotka on tehty laboratoriossa ihmisen avustamana.

Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyllistä apua ja toimintaa ei voi syntyä älyllistä elämää ja laboratoriossa tehtyjä keinotekoisia soluja. Todisteet jotka on suunnattu luomista vastaan kumoutuvat ja kääntyvät itseään vastaan ja todistavat evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tämä on evoluutioteorian ongelman ydin, eli sen todisteet ovat mahdottomia ja kääntyvät lopulta aina sitä itseään vastaan.

Tieteellinen tutkimus, joka tarvitsee älyllisen ihmisen apua ja toimintoja koittaessaan todistaa, että evoluutio on syntynyt itseohjautuvasti itse asiassa todistaa juuri luomisen todeksi ja evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tieteellisen tutkimuksen pitäisi kyetä todistamaan todisteensa evoluution puolesta ilman älyllistä toimintaa, ei älyllisen toiminnan kautta. Jos koitat todistaa, että joku asia on syntynyt itseohjautuvasti ilman älyllistä apua, niin et voi silloin todistaa sitä koittamalla tehdä sen laboratoriossa. Sillä sen pitäisi pystyä kehittymään itsekseen ilman ihmisen apua, jos se kerran on syntynyt itsekseen.

Evoluutioteorian kannattaja sanoo, että laboratoriokokeiden kautta havainnollistetaan ja näytetään miten kaikki on tapahtunut. Hän unohtaa sen, että evoluutioteoria opettaa evoluution tapahtuneen itseohjautuvasti ilman älyllistä apua ja ohjaamista. Laboratoriossa tehdään juuri päinvastoin kuin evoluutioteorian opetuksessa, sillä laboratoriossa asia ei tapahdu itseohjautuvasti, vaan ihmisen älyn ja toiminnan avustamana. Todisteet ja tutkimus osoittavatkin sen että luominen on totta ja evoluutioteoria on väärä teoria.

Evoluutioteorian kannattaja koittaa kehitellä kaikenlaisia puolustuksia mahdottomalle teorialleen. Eräs tällainen ajatus on, että otollisten olosuhteiden tapahduttua sattuma tai itseohjautuva suunnittelu on voinut synnyttää evoluution kaltaisen kehityksen. Hän unohtaa sen, että tieteellinen laboratorio tutkimus ei todistanut prosessien syntymistä sattuman kautta tai itseohjautuvasti, vaan ihmisen älyn ja toiminnan kautta. Täten tämäkin evolutionistien teoria kumoutuu.

Sen sijaan tieteellinen tutkimus vahvistaa sen, että älykäs luominen on totta, sillä samoin kuin ihminen älynsä ja toimintansa kautta saa aikaan laboratoriossa tiettyjä prosesseja, niin samalla tavalla Jumala älynsä kautta on suunnitellut ja rakentanut älyllisen elämän. Tieteellinen tutkimus siis itse asiassa todistaa luomisen puolesta ja osoittaa evoluutio-opin vääräksi. Jumalaton ihminen ei näe tätä tosiasiaa, koska hän on uskonut valhetta, siksi hän tulkitsee tieteellisen laboratorio tutkimuksen valheellisesti.

Kukaan ei varmaan usko, että Mona-Lisa maalaus on syntynyt itsekseen, niin että pitkän ajan päästä maalit sinkoutuivat itsestään kankaalle ja alkoivat muodostamaan itseohjautuvasti muotokuvaa Mona-Lisasta. Kukaan ei usko, että sammakko muuttuu prinssiksi suudelman kautta. Evoluutioteoriaa voi kuvata edellä olevien esimerkkien kautta, sillä ne ovat yhtä mahdottomia kuin oppi evoluutiosta. Edellä olevat esimerkit kertovat sen kuinka epäloogista ja mahdotonta on evoluutioteorian mukainen opetus ja uskomus.

Laboratoriossa tehdyt kokeet ovat osoittaneet sen, että tarvitaan älyä, suunnittelua, älyllisen olennon toimintaa, että tietyt prosessit voidaan toteuttaa. Laboratoriossa tehdyt kokeet osoittavat sen, että aina tarvitaan älyä, jonka kautta tehdään mahdollisiksi tiettyjen prosessien syntyminen. Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyä ei voi syntyä itseohjautuvasti sellaista älyllistä elämää mitä esimerkiksi ihminen edustaa. Kuollut aine ja materia ei kykene itseohjautuvasti synnyttämään älyllistä elämää. Raamatun sanan opettama luominen on ainoa mahdollinen selitys älyllisen elämän syntymiseen maan päälle. Jumala teki, eli loi älyllisen elämän luomalla eläimet ja ihmisen.

Kehitysopin mukainen tieteellinen maailmankuva on väärä ja valheellinen. Tieteellisen kehitysopin mukaisella kritiikillä ei ole painoarvoa kritiikissä kristinuskoa ja Raamatun sanaa vastaan. Raamattu ei ole sittenkään satukirja, vaan itse asiassa kehitysoppia puoltavat tieteelliset teokset ovat satukirjoja. Evoluutioteoriaan uskovat ihmiset ovat syyllistyneet klassiseen virheeseen, eli siihen joka toista syyttää perusteettomasti on itse usein syyllinen siihen mistä toisia syyttää.

Raamattu ja DNA

Tätä kirjoitusta kirjoittaessa mieleeni nousi, että voisiko Raamattu kertoa DNA:sta todisteena luomisesta. Kun tutkin asiaa Raamatusta sekä Internetin lähteistä, niin huomasin että Jumala on voinut jättää todisteet DNA:sta Raamattuun.

Raamatussa ei ole DNA sanaa, sillä ensimmäisen kerran DNA sana ja käsite otettiin käyttöön lähes 1900 vuotta Herran Jeesuksen syntymän jälkeen. Raamatusta voimme kuitenkin löytää DNA käsitteen.

Tutkimme ensin hepreankielen kirjainten merkityksiä. Juutalaiset ovat antaneet hepreankielen jokaiselle kirjaimelle lukuarvon, kirjaimellisen merkityksen sekä symbolisen merkityksen tietämättä DNA:sta sekä siitä, että Jumala on koodannut DNA:n kautta ihmisen elämän rakentumisohjeet. DNA on kansainvälinen kirjainyhdistelmä, joka kertoo ihmisen sisällä olevasta tietokoodijärjestelmästä. Uskon Jumalan nähneen tämänkin asian etukäteen ja vaikuttaneen niin, että Hän tuo todisteet esiin DNA:sta, jonka Hän on itse luonut ja rakentanut.

D-kirjain on hepreaksi Dalet, jonka symbolinen merkitys on polku, astua, tulla. N-kirjain on hepreaksi Nun, jonka symbolinen merkitys on elämä. A-kirjain on hepreaksi Alef, jonka symbolinen merkitys on voima, johtaja ja ensimmäinen.

Hepreankielen kirjainten DNA symbolinen merkitys on polku elämän voimaan; tulla elämään ensimmäisenä; tulla elämän voima, eli elämän voiman tuleminen. DNA:n kautta rakentuu ja tapahtuu ensimmäisenä ihmisen elämän voiman ilmituleminen äidin kohdussa sen jälkeen kun Jumalan vaikuttama elämän henki on syntynyt. En usko tässä kohden sattumaan, vaan siihen että Jumalalla on tässä sormensa pelissä. Jumalan vaikuttama elämän henki antaa ihmiselle voiman elää josta myös DNA ja sen rakenteet sekä ihmisen elimistön mekanismit ammentavat elämän voiman.

Jumala on käyttänyt juutalaista kansaa tuomaan Hänen sanansa ilmoituksensa koko ihmiskunnalle, niin Vanhan kuin Uuden Liiton Kirjoitusten kautta. Uskon Jumalan vaikuttaneen myös juutalaisten hepreankielen kirjainten merkityksessä, jonka kautta Hän myös todistaa itsestään (katso Messiaan koodi). Raamattu, Jumalan sana on ensisijainen todiste, jonka kautta Jumala ilmoittaa itsestään sekä pelastuksen tien, mutta Hän on jättänyt jälkeensä todisteita itsestään joista esimerkiksi luonto ja sen monimuotoinen elämä todistaa väkevästi Jumalan luomistöistä. Uskon Jumalan myös vaikuttaneen siihen millaisia merkityksiä juutalaiset antoivat hepreankielen kirjaimille, joiden kautta Hän myös todistaa itsestään ja teoistaan. Jumala todistaa DNA:sta hepreankielen kirjainten kautta.

Muistutan vielä, että Jumalan sana, Raamattu on Jumalan sanoman ilmoituksen tärkein ja ensisijainen lähde. Pelastava usko syntyy vain Raamatun, eli Jumalan sanan kautta.

DNA ja luominen

Suomalainen 33/38 Raamatunkäännös sanoo Herra Jumalan vaivuttaneen ihmisen raskaaseen uneen ja kun ihminen (mies) nukkui, niin Jumala otti yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.

Alkutekstissä ei lue, että täytti sen paikan lihalla, vaan että sulki lihan. Jumala suoritti taivaallisen kirurgisen toimenpiteen, jossa Hän ensin nukutti miehen ja otti miehestä osan ja ompeli leikkaushaavan umpeen.

Alkuteksti käyttää sanaa tsela, joka tarkoittaa kylkiluun lisäksi puoli, puolikas tai sivu. Raamattu käyttää tsela sanaa kuvaamaan jonkun asian toista sivua, puolikasta tai puolta. Uskon että Jumala otti miehen kylkiluun sekä soluista XY-kromosomista sen toisen puolen, eli X-kromosomin sisältävän puolen ja kahdensi ne XX-kromosomiksi ja rakensi siitä naisen. Raamattu sanoo , että Jumala otti miehestä kylkiluun ja rakensi siitä naisen. Jumala otti miehen soluista XY-kromosomista sen toisen puolen, eli X:n kahdentaen sen XX:ksi ja rakensi siitä kokonaisen naisen. Siksi miehellä on XY-kromosomi ja naisella XX-kromosomi.

Jumala olisi voinut tehdä naisen samalla tavalla kuin miehen, mutta Hän otti miehestä osan, josta Hän teki naisen. Miksi Jumala toimi tällä tavalla?

Raamattu antaa tähän selkeän vastauksen sanomalla, että koska nainen on otettu miehestä, niin hän luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Jumala halusi sanassaan opettaa, että mies ja vaimo kuuluvat kiinteästi yhteen, ollen yhtä lihaa. Yksi liha tarkoittaa rakkauden ja kunnioituksen kautta toisiinsa sitoutumista avioliiton kautta.

Kun Jumala loi miehen, niin Hän teki miehestä naisen, eli samanlaisen, ikään kuin kopion, mutta kuitenkin erilaisen, eli oman persoonan ja eri sukupuolta. Luomisessa Jumala kahdensi ihmisen ottamalla X-kromosomin toisen puolen lisäten siihen toisen X:n, josta tuli XX-kromosomi.

Raamattu siis kertoo meille DNA:sta, sillä Jumala kertoo ottaneensa miehen sisältä jotain, josta Hän rakensi naisen. Hepreankielen sana tsela ja sen merkitykset ja kuinka sanaa käytetään paljastaa meille sen että kyseessä on DNA. Äidin kohdussa sikiössä on DNA, jonka kautta alkaa rakentumaan uusi elämä ja ihminen, eli toinen ihminen. Raamattu käyttää tsela sanaa asioiden toisesta puolesta ja sivusta, eli asiasta joka on kopio ja samanlainen kuin toinen puoli mutta kuitenkin erilainen.

Otan asiaa valaisevan esimerkin. Laivan rungossa on kaksi sivua ja puolta, jotka ovat samanlaisia, mutta erilaisia sekä kopioita toisistaan. Laivan rungon molemmat puolet ovat kahdentuneessa tilassa, sillä rungossa on kaksi erilaista puolta. DNA:ssa asiat kopioituu ja kahdentuu, eli sama asia kuin Jumala loi miehestä naisen. Voimme uskoa ja ymmärtää, että Raamattu kertoo luomisessa DNA:n kahdentumisesta ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että Raamattu puhuu DNA:sta, sillä Jumala otti miehen kylkiluun sekä  kahdensi X-kromosomin XX-kromosomiksi.

Voit löytää totuuden

Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan (Herran Jeesuksen) sanan kautta. Osoita kritiikkisi Jumalalle, eli oikeaan osoitteeseen, mutta muista, että sinulle voi käydä kuin minulle kävi. Minä esitin kritiikkiä todellisille Herran Jeesuksen opetuslapsille, jonka seurauksena jouduin nöyrtymään ja tunnustamaan olleeni väärässä, sillä Raamattu on totisesti totta ja Jumalan sanaa sekä Jumala on totisesti olemassa.

Usko tulee Jumalan sanan kautta, ei ihmisviisauden kautta. Tieteellinen tutkimuskin kykenee paljastamaan, että Raamatun kuvaukset ovat totta, mutta tieteellinen tutkimus ei synnytä uskoa Jumalaan. Jos haluat saada todisteet onko Jumalaa olemassa tai ei, niin lue Raamattua, eli Jumalan sanaa, sillä Hän todistaa itsestään oman Sanansa kautta.

Ihminen voi tulla uskoon ainoastaan silloin kun hän on tekemisissä aidon ja oikean Raamatun totuuden kanssa. Jos haluat tietää onko Jumala olemassa ja kuoliko Jeesus syntiesi tähden, niin tutki ja lue Raamattua, älä kirjoituksia jotka eivät kerro totuutta, vaan vastustavat sitä. Jos haluat tietää totuuden, niin vain Hän kenellä on totuus voi sen sinulle kertoa. Varmaa on että Häntä vastustavat ja pilkkaavat ihmiset kertovat sinulle valheita Jumalasta ja Hänen sanastaan, siksi kysy Häneltä, lukemalla Raamattua sekä kysyen oletko Sinä todellakin olemassa. Hän kyllä vastaa sinulle.

Jos sinä olet ateisti, evoluution kannattaja tai muuten vastustat Raamatun totuutta, niin muista se että Jumala rakastaa sinua ja odottaa sinua luokseen. Herra Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi tähden ja syntisi tunnustamalla ja uskomalla Herraan Jeesukseen saat syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut.Petri Paavola 2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
evoluutioteoria
 

 

 

 

eXTReMe Tracker