Nature

Tutkikaa, mikä on otollista Herralle Ef 5:10

Tervetuloa Raamatun opetus sivulleni. Kaikkia opetuksia saa vapaasti kopioida sekä levittää jos ei muuta niiden alkuperäistä sisältöä. Lähdeviittaus tekstiini on nettietiketin mukaista. Sivuni materiaalia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Jos haluat kysyä opetuksiin liittyviä kysymyksiä, niin täältä löydät yhteystietoni.

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta | SaulusMedia blogi | SaulusMedia | Petri - Youtube


JDS oppi
JDS-oppi opettaa, että Jumala huusi taivaassa: Se on täytetty, kun Jeesus oli helvetissä Saatanan pahan luonnon valtaamana. JDS-oppi siirtää pelastuksen ja lunastuksen ristiltä helvettiin. Todella raju harhaoppi tämä JDS-oppi

Kingdom-Dominion harhaoppi
Amerikan mantereella vaikuttaa harhaoppi nimeltä Kingdom-Dominion (restoration theology), joka on myös rantautumassa ja rantautunut Suomen Siioniin. Tämän opin keskeisin harha on siinä, että se opettaa koko maailman tulevan kuuliaisiksi Jumalalle, että Jeesus voisi tulla maan päälle. Kingdom-Dominion harhaopin pääharha poikii ison liudan muita harhoja. Kingdom-Dominion harhaoppi on moninainen oppirypäs, jossa on monenlaisia eri variaatioita.

Universalismin harhaoppi
Jeesus puhui paljon lopun ajan eksytyksistä ja lopun ajan vääristä profeetoista. Tässä kirjoituksessa käsittelen harhaoppia nimeltä universalismi, joka opettaa harhaoppia että lopulta kaikki ihmiset pelastuvat. Universalismi opettaa, että kadotus ei ole ikuinen, vaan määräaikainen ja lopulta Jumala pelastaa kaikki, myös ne jotka ovat "kärsineet" määräajan kadotuksessa.

Uskovassa ei voi asua riivaajia
Monet uskovat kysyvät ja pohtivat voiko uskovan sisällä asua riivaaja (demoni)? Raamatun selkeän opetuksen mukaan uudestisyntyneen uskovan sisällä ei voi asua riivaajia. Tässä kirjoituksessa käyn läpi tämän aiheen Raamatun sanan todistuksen valossa. Jumalan sanan tulee todistaa meille siitä mitä sana opettaa ja se opettaa selkeästi ettei uskovan sisällä voi asua riivaajia.

Menestysteologia ja synnittömyys
Menestysteologia opettaa, että uskova on synnitön ja täydellinen Kristuksessa Jeesuksessa eikä voi enää uutena luomuksena langeta tekemään syntiä. Tämä opetus on kuitenkin väärä opetus, joka nojaa tiettyjen jakeiden varassa, mutta menestysteologit eivät halua tutkia kyseistä oppia koko Raamatun valossa, vaan he pysyttelevät vain tiettyjen jakeiden varassa, joiden avulla he ylläpitävät tätä väärää opetusta. Jokainen joka haluaa olla rehellinen ymmärtää, että Raamattua ei tule lukea ja ymmärtää vain tiettyjen jakeiden kautta, vaan tutkia ja ymmärtää koko Raamatun sanaa jättämättä siitä mitään pois.

Synnittömyysoppi on harhaoppi
Aina silloin tällöin nousee esille kristillisissä piireissä ryhmittymiä, jotka opettavat olevansa täydellisiä. He koittavat perustella oppinsa Raamatulla. Siksi meidän on hyvä tutkia tämä aihe Raamatusta ja nähdä mitä Raamattu todella tästä aiheesta.

Käärmeensiemenoppi harhaoppi
Epäraamatullinen harhaoppi käärmeensiemenoppi opettaa Eevan olleen sukupuoliyhteydessä käärmeen kanssa sekä että Kain oli käärmeen jälkeläinen.  Käyn tässä kirjoituksessa läpi tiettyjä käärmeensiemenopin taustoja sekä tuon esille Raamatun sanan todistuksen valossa, että käärmeensiemenoppi harhaoppi.

Branhamin eksytys
Lopunaikana nousee paljon vääriä profeettoja ja eksyttäjiä. Toiset heistä on helppo tunnistaa, mutta toisia on vaikeampi tunnistaa. William Marrion Branham oli väärä profeetta, jota oli vaikea tunnistaa vääräksi profeetaksi, jos ei tunne Jumalan sanan opetusta. Jos Jumalan armosta tunnet Jumalaa ja Hänen sanaansa Pyhässä Hengessä, niin silloin voit tunnistaa "taitavankin" eksytyksen. Jumalan tuntemisen päämäärä on oppia tuntemaan Isä Jumala, Herran Jeesuksen kautta sekä Hänen sanansa Pyhässä Hengessä.


Katolisen kirkon harhaoppeja
Katolinen kirkko on kovaa vauhtia manipuloimassa Suomen kristillistä kenttää katolisuudelle myönteiseksi. Tämä manipulaation on niin rajua ja törkeätä, että olen kokenut sydämelläni ainakin jossakin määrin tuoda esiin millä tavalla manipulaatio etenee ja kuinka sen kautta protestanttien sydämiin pyritään istuttamaan valheen siemeniä, jotka esitetään "totuutena"

Iankaikkinen kadotus
Olemme ajassa, joka on lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyys saa aikaan myös luopumusta totuudesta sekä saatanan kavalia ansoja sekä eksytyksiä. Eräs tällainen eksytys on harhaoppi, joka opettaa että kadotus ei ole iankaikkinen, sillä ihmisen olemassaolo päättyy kun hän kuolee. Tämä opetus on kuitenkin epäraamatullinen ja vastoin Jumalan sanan opetusta, sillä Raamatun sanan selkeä opetus on, että kadotus on iankaikkinen.

Jeesus ei ole Isä
Elämme ajassa joka on lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Herran Jeesuksen sanojen mukaan harhaopit ja eksytykset lisääntyvät juuri ennen Hänen tulemustaan. Vanhat ja uudet harhaopit jylläävät kaikella valheen voimalla tänä päivänä. Tässä kirjoituksessa käsittelen harhaoppia, joka opettaa Jeesuksen olevan Isä Jumala. Tämä aihe on todella tärkeä, koska Jeesus on isä harhaopissa piilee suuri vaara harhautua pois uskosta. Tästä opista on monenlaisia variaatioita mm. Jeesus yksin harhaoppi jne. Raamatun opetus on kristallinkirkas ettei Jeesus ole Isä

Uusi Viini
1970-luvulla alkoi vaikuttamaan ns. uuskarismaattinen liike, joka käytti itsestään nimitystä "New Wine in New Winskins" (Uusi viini uudessa nahkaleilissä). Tämä uuskarismaattinen liike alkoi julistamaan, että seurakuntien tuli vastaanottaa uusi voitelu, joka tulee muuttamaan seurakunnat jos he hylkäävät vanhat tapansa ja traditionsa. Liike julisti ettei vanhoilla arvoilla ole enää arvoa, vaan uuden voitelun avulla seurakunnat pääsevät lähemmäs Jumalaa ja vastaanottavat uuden ja todellisen voitelun, uuden hengellisen tason. Tätä liikettä johtavat voidellut "profeetat" ja "apostolit", jotka välittävät jatkuvasti uusia "profetioita" mitä Jumala tulee tekemään tulevaisuudessa. He lupaavat koko ajan herätystä, joka sijoitetaan aina tulevaisuuteen. Näiden "profeettojen" sanomana on myös jatkuvasti puhua suuresta lopun ajan herätyksestä. Herätys tulee olemaan sellainen, jossa koko maailma tulee uskomaan Jeesukseen, näin suuri osa tämä liikkeen "profeetoista" julistaa. Tämän liikkeen "perusopetus" uudelle viinille on Jeesuksen puhe, jossa Hän sanoi ettei uutta viiniä saa laskea vanhoihin nahkaleileihin. New Wine liike opettaa, että samoin mekin tarvitsemme nyt uutta voitelua ja siksi tulee luopua vanhoista tavoista ja traditiosta. Mutta mitä Jeesus tarkoitti puheellaan uudesta viinistä?

Steinerilaisuus
Rudolf Steiner tunnetaan antroposofian kehittäjänä. Hän kehitti ns. steinerpedagogiikan, jonka pohjalta on perustettu koulujärjestelmä, joka Suomessa tunnetaan nimellä Steinerkoulu. Mitä Steiner itse opetti ja mihin hän uskoi? Steiner on sanonut antroposofian olevan tiedostamistie, joka pyrkii johtamaan ihmisessä olevan henkisyyden maailmankaikkeudessa olevan henkisyyden yhteyteen. Steinerin ajatuksista ja opetuksista tulee selkeästi ilmi kuinka hän oli uskonut synnin eksyttävän valheen. Kun tutkimme Steinerin ajatuksia ja opetuksia, niin huomaamme kuinka sekavia ne olivat. Pimeyden henkivallat ohjasivat häntä eksymään yhä syvemmälle pimeyteen ja eksymykseen. Kun tiedän sen, että Steinerkoulu on rakentunut Steinerin antroposofisen opetuksen ympärille, niin sydämelläni on ahdistus kaikkien niiden lasten puolesta, jotka joutuvat Steinerkoulussa antroposofisen opetuksen manipulaation kohteiksi.
 

 

 

eXTReMe Tracker