Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Hathajooga

Monet ihmiset luulevat joogan olevan vain fyysisen terveyden ylläpitämistä, eli ikään kuin liikunnallinen harrastus. Jooga tähtää ihmisen terveyteen, hyvinvointiin sekä fyysisen harjoituksen avulla ihmisen fyysisen terveyden ja kunnon edistämiseen. Jooga on kuitenkin myös paljon muuta kuin pelkkiä fyysisiä harjoitteita.

Joogan alkuperäinen merkitys ja tarkoitus on henkinen kasvu, jossa joogan avulla ihminen yhdistyy kaikkialla olevaan jumaluuteen itämaisten uskontojen oppien mukaisesti. Joogan avulla ihmisessä oleva henki pyrkii sielunyhteyteen maailmankaikkeuden hengen ja sielun kanssa.

Jooga harjoitteiden ja meditaation avulla pyritään kasvamaan henkisesti, jonka kautta ihmisen tietoisuus kasvaa ja kehittyy. Joissakin joogan eri lajeissa pyritään joogan ja meditaation avulla saavuttamaan valaistumisen tila.

Jooga ei siis ole pelkkä fyysinen harjoite, sillä joogan päämäärä on fyysisen harjoituksen ja meditaation avulla kasvaa henkisesti itämaisten uskontojen oppien mukaisesti. Edellä oleva tulisi aina muistaa silloin kun puhutaan joogasta.

Seuraavaksi käsittelen erilaisia jooga lajeja ja mitä ne opettavat sekä vertaan niiden opetuksia Raamatun opetukseen.

Hathajooga

Yleisesti hathajoogasta opetetaan ettei siihen kuuluisi henkinen kasvu (itämainen oppi), vaan kyse on pelkästään fyysisestä harjoituksesta sekä oikeasta hengitystekniikasta. Tutkimalla hathajoogaa ja sitä mitä se todella opettaa päädymme selkeästi lopputulokseen ettei se eroa millään tavalla joogan päämäärästä, joka on henkinen kasvu (itämaisten oppien mukaan) yhdistettynä fyysisiin harjoitteisiin.

Hathajoogassa opetetaan, että sen harjoituksen lähtökohtana on ihmisen keho. Sen lisäksi hathajooga opettaa jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja yhteydestä kehon ja mielen välillä. Hathajoogan opetuksen mukaan mielen ja kehon väliseen yhteyteen kuuluu olennaisesti hengitys, joka on hathajoogan perusta. Hathajoogassa mieli, keho ja hengitys ovat työkaluja, joiden avulla ihminen saatetaan tasapainoon ja sopusointuun, jolloin joogaajalle selkiytyy kuka hän on oikeasti ja mikä on hänen todellinen olemuksensa.

Hathajoogan opettajat opettavat itämaista prana käsitettä, joka on ihmisessä ja maailmankaikkeudessa olevaa elämän energiaa, elämää ylläpitävää elinvoimaa. Hathajoogan mukaan ha (aurinko, oikea sierain) on positiivinen virtaus ja tha (kuu, vasen sierain) on negatiivinen virtaus, jotka hathajoogan avulla yhdistyvät tasapainoon.

On täysin selvää ettei hathajooga ole pelkkä fyysinen harjoite, vaan itämaisen uskonnon opin mukainen henkisen kasvun tie. Hathajoogassa harjoitetaan pranaa elämänenergian hallintaa, joka on keskeinen opetus itämaisissa uskonnoissa. Pranan tarkoitus on kulkea ihmisessä olevien kanavien (nadi) kautta chakra energiakeskuksiin. Tämän lopullinen päämäärä on valaistuminen itämaisten oppien opetusten mukaisesti.

On täysin selvää, että hathajooga opettaa itämaisten uskontojen henkisen kasvun tiestä, joka on vastoin Raamatun opetusta. Täten on myös selvää ettei kukaan Raamattuun uskova Herran Jeesuksen opetuslapsi voi harrastaa hathajoogaa.

Joogakoulu Shanti

Hathajoogaa opettavien koulujen ja ohjaajien opetuksesta tulee selkeästi esille, että hathajoogassa on kyse itämaisten oppien mukaisesta henkisestä kasvusta. Käyn seuraavaksi läpi muutaman hathajoogakoulun ja ohjaajan opetuksia. Ensimmäiseksi tutkimme joogakoulu shantin opetuksia.

Jooga koulu shantin opetuksen mukaan tunneilla kehoa venytetään ja voimistetaan monipuolisesti. Tunneilla kiinnitetään myös huomiota mielen ja sielun hoitoon ja tunnin lopuksi saatetaan sukeltaa vaikkapa enkelten maailmaan.

Joogakoulu shantin opetuksista ja ajatuksista käy selkeästi ilmi henkisen kasvun tie, jonka kautta ihminen voidaan jopa tutustuttaa enkelien maailmaan. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä enkeleitä, jotka toimivat ja operoivat Raamatun Jumalan tahdon ja Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Jumalan enkelit eivät toimi itämaisten uskontojen oppien mukaisesti. Jooga tunneilla enkeli maailmaan kytkeytyminen tarkoittaa yhteyttä pahojen henkivaltojen kanssa, jotka ovat pukeutuneet valon enkeleiksi tarkoituksenaan eksyttää ihmisiä pois Raamatun totuudesta.

2 Kor 11:
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Joogastudio Yama

Mira niminen joogastudio Yaman ohjaaja sanoo, että hänen ohjaamisessa keskeisimpiä asioita on yhteyden löytäminen omaan pranaan - elämänenergiaan, joka virtaa läpi kaiken elollisen jokaisella sisään- ja hengityksellä. Hän ohjaa myös jooga tunneillaan zen-meditaatiota. Joogastudio Yama opettaa hathajoogaa.

Hathajooga ei ole pelkkää fyysistä harjoitusta, vaan henkisen kasvun tie itämaisten oppien mukaisesti.

T:mi Sunbalance

T:mi Sunbalancen joogaohjaaja opettaa joogan olevan tuhansia vuosia vanha intialaiseen alkuperään pohjautuva menetelmä, jossa tavoitellaan tasapainon ja onnellisuuden löytymistä. Hatha sana opettaa kahdesta erilaisesta energiasta auringosta (miesenergia) ja kuusta (naisenergia). Hathajoogan fyysisten harjoitusten päämäärä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kehon ja mielen keskinäisen yhteyden avulla. Hathajoogan harjoituksia ovat venyttävät ja voimistavat asentoharjoitukset, erilaiset rauhoittavat hengitysharjoitukset ja ohjattu rentoutuminen. Hathajoogan harjoitukset auttavat löytämään tietoisen läsnäolon.

Taas kyseessä on ihan sama kaava, eli itämaisten oppien mukainen henkisen kasvun tie.

Hyvinvointikeskus Onnimanni

Hyvinvointikeskus Onnimanni opettaa hathajoogan korostavan kehon terveyttä ja tasapainoista toimintaa, joka on osa henkistä kasvua ja hyvinvointia. Onnimannin hathajoogan tunnit alkavat hiljentymisellä ja valmistavilla harjoitteilla. Hathajoogan asentojen ja hengitysharjoitusten pyrkimys on hoitaa ihmisen kehoa ikivanhan perinteen tietämyksellä ja kokemuksella.

Todisteet ovat selkeästi nähtävissä ettei hathajooga ole vain fyysisiä harjoituksia, sillä se on henkisen kasvun tie itämaisten oppien mukaisesti.

Hathajoogan päämäärä

Kuten edellä on käynyt selkeästi ilmi niin hathajooga on osa itämaisen uskonnon henkisen kasvun tietä. Tätä on turhaa kenenkään kiistää, koska todisteet ovat täysin kiistattomat. Hathajoogassa vaikuttaa samat asiat kuin kaikissa muissakin joogalajeissa. Jokaisen joogalajin taustalla vaikuttaa kundaliinivoima, joka eksyttää ihmistä löytämään sisäisen tietoisuuden oppien kautta, jotka perustuvat pahojen henkien energiavirtauksiin. Joogan henkisen kasvun tiellä ihminen saa kosketuksen ja yhteyden pimeydessä vaikuttaviin pahoihin henkiin, jotka eksyttävät ihmisiä pois Raamatun totuudesta ja pelastuksesta. Hathajoogassa on kyse ihan samoista asioista kun muissakin joogalajeissa.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Jooga henkivalta ja petos


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

eXTReMe Tracker