Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Helluntaiherätys ja homoseksuaalisuus - Mihin suuntaan helluntaiherätys on kulkemassa?

Kävin 23.6.2023 Keuruulla Helluntaiherätyksen juhannuskonferenssissa. Illalla klo 21.00-21.15 Opiston Areenassa oli opiskelijaesitys Tommi Törnroos: Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kokemuksia helluntaiseurakunnista. Tommi Törnroos on Porin Helluntaiseurakunnan seurakuntapastori. Kun kuuntelin Tommin esityksen ja puheen seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kokemuksista helluntaiseurakunnista, niin kiinnostuin lukemaan hänen teologian Master of Arts päättötutkielman: Seksuaalivähemmistöt seurakunnissa. Kun luin Tommin päättötyötä, niin sydämelleni nousi tämän kirjoituksen kirjoittaminen. Kirjoituksessa toki tuon myös laajemmin esille helluntaiherätyksen käsityksiä homoseksuaalisuudesta.

Lukiessani Tommin päättötyötä (lähdeluettelon linkissä: pastorikirjoittaa.blogspot.com), niin koin sydämessäni vahvistuksen sille, minkä olen sanonut jo vuosia sitten, että helluntaiherätys liikkeenä (ei kaikki sen jäsenet) tulee hyväksymään homoseksuaalisuuden. Kirjoituksessani avaan sitä miksi ja millä tavalla helluntaiherätys tulee hyväksymään homoseksuaalisuuden siitäkin huolimatta, että nyt tällä helluntaiherätys sanoo, että se pysyy perinteisessä avioliittokäsityksessä sekä perinteisessä seksuaalikäsityksessä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Tommi Törnroos sanoi 23.6.2023 puheessaan Keuruulla, että helluntaiherätyksen käsitys perinteisestä avioliitosta ja seksuaalisuudesta ei muutu, eikä tule muuttumaan. Tämä on vain osittain totta, koska helluntaiherätys (ei kaikki jäsenet) ovat muuttaneet käsitystään siten, että he tuovat esille sen kuinka helluntaiherätyksen sisällä on seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, joista osa toimii seurakunnissa merkittävissä vastuutehtävissä. Helluntaiherätyksessä on ihmisiä, jotka ajattelevat Herran Jeesuksen opetuslapsen voivan olla homoseksuaali, jos ei harjoita homoseksuaalisuutta käytännössä. Nuo kaksi edellä mainittua asiaa ovat ihan lähiajan muutoksia helluntaiherätyksen (ei kaikkien jäsenten) piirissä koskien homoseksuaalisuutta. Ja tämä on ensiaskel koko homoseksuaalisuuden hyväksymiselle, mikä tulee tapahtumaan helluntaiherätyksen piirissä.

1990-luvulla seurasin luterilaisen kirkon sisällä homoseksuaalisuuden hyväksymisen prosessia. Luterilaisessa kirkossa homoseksuaalisuus hyväksyttiin ensin sanomalla, että kirkon jäsen voi olla homoseksuaali jos ei harjoita käytännössä homoseksuaalisuutta. Tästä ulostulosta ei mennyt montaa vuotta, kun suuri osa luterilaisen kirkon työntekijöitä aina piispoja myöten hyväksyi homoseksuaalisuuden harjoittamisen käytännössä "luonnollisena" asiana.

Helluntaiherätys kulkee samaa polkua pitkin koskien homoseksuaalisuutta kuin minkä luterilainen kirkko on jo kulkenut hyväksyen homoseksuaalisuuden.

Kun luin Tommi Törnroosin päättötyötä, niin huomasin kuinka hänen tutkimuksensa perustui paljossa muiden ihmisten lausuntoihin, joilla oli hyvin myönteinen ja homoseksualismia puoltavia ajatuksia. Törnroosin tutkimuksesta seksuaalivähemmistöistä helluntaiseurakunnissa tuli ilmi tosin muiden sanomana, että ihmiselle ei saisi tuottaa häpeää ja syyllisyyttä siitä mitä hän on ja tässä on tietenkin kohteena homoseksuaalisuus.

Room 1:
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan häpeällinen (synti) himo, ja että kun Jumala kohtaa jumalattomuuden tilassa olevan ihmisen, niin Jumalan sanan tehtävä on tehdä ihminen syylliseksi Jumalan edessä. Ihmiselle tulee tulla Jumalan sanan totuuden kautta tarve parannukseen (synnin syyllisyydestä), joka tarkoittaa katuen syntien tunnustamista ja halua hylätä ne, kun hän pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jos ihminen ei tule syylliseksi synnin teoistaan Jumalan edessä, niin hänelle ei tule tarvetta parannukseen, vaan hän jatkaa elämäänsä synnin tekojen kera. Jos emme tätä uskovina ymmärrä, niin eksymme hyväksymään "teologiaamme" syntiä ja Jumalan tahdon vastaista ihmisviisautta, jonka takia joudumme hyväksymään syntejä, eikä ihmiset saa elämäänsä voimaa syntiä vastaan.

Herran Jeesuksen veri on vuodatettu Golgatalla synnin syyllisyyden poistamiseksi sekä syntien anteeksisaamiseksi. Jumalan armo ja laupeus Herrassa Jeesuksessa poistaa synnin syyllisyyden sen jälkeen kun ihminen on tullut syylliseksi Jumalan edessä ja tunnustaa sen, jonka jälkeen Jumalan armo sekä Jumalan tahdon mukainen uskonelämän vaellus poistaa synnin syyllisyyden.

Room 3:
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa
,

Jos nuori kasvaa helluntailaiskodissa, ja tulee uskoon lapsena tai nuorena, ja alkaa sitten jossakin vaiheessa kokemaan olevansa homoseksuaali, niin hänen kokemuksensa on Jumalan tahdon vastainen ja syntiä ja hänen tuleekin tulla syylliseksi Jumalan sanan ja Pyhän Hengen työn kautta hänen sydämessään, että hänelle tulisi tarve parannukseen, jonka kautta ja avulla hän kykenee hylkäämään Jumalan tahdon vastaisen homoseksuaalisuuden ja muuttumaan ja elämään heteroseksuaalina.

Silloin kun seurakunta tai uskonyhteisö kadottaa Raamatullisen sanoman Jumalan sanan ja Pyhän Hengen työn vaikuttamasta synnin syyllisyydestä, niin seurakunta tai uskonyhteisö on hyväksynyt ihmislähtöisen tavan käsitellä ihmistä, joka nyt tässä ajassa perustuu siihen ettei ihmistä saa syyllistää, vaan pikemminkin pyrkiä vahvistamaan siinä mitä ihminen kokee sydämessään, olkoon se sitten vaikka syntiä. Maailma ei tunnista eikä tunnusta syntiä, vaan uskoo ihmisen hyvyyteen. Nyt kun lähdetään tällaiselle tielle, missä tehdään kompromissi maailman kanssa, niin silloin seurakunnalla ei ole enää työkaluja, jotka johtavat Jumalan voimaan, joka kykenee muuttamaan ihmisen auttaen häntä elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Törnroosin tutkielmassa sekä helluntaiherätyksen piirissä ja varsinkin joidenkin (ei kaikkien) liikkeen työntekijöiden keskuudessa on hyväksytty teologiaan ihmisviisautta, filosofiaa, tieteellistä tutkimustapaa, joka perustuu ihmisviisauteen. Tällainen kehitys johtaa siihen, että asioita enää käsitellä Jumalan sanan totuudesta käsin, vaan pikemminkin Jumalan sana loistaa poissaolollaan, mutta ajatukset pyörivät ihmisviisauden varassa, joka on aina myönteinen synnille ja tekee syntisestä uhrin, väärin ymmärretyn uhrin, henkistä väkivaltaa kokeneen uhrin jne.

Se on totta, että ihmistä ollaan voitu kohdella väärin. Häntä kohtaan on voitu tehdä henkistä väkivaltaa ja kaikkea muuta väärää. Jos ihmistä on kohdeltu väärin, niin se ei tietenkään ole oikein.

Jos ja kun sanotaan, että homoseksuaalisuus on syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan, niin se ei ole väärin, vaan totta, koska Raamatun sanan totuuden mukaan homoseksuaalisuus on syntiä. Helluntaiherätyksessä jotkut ovat eksyneet maailman ansaan, joka sanoo, että homoseksuaalisuus on normaalia ja puheet homoseksualismia vastaan ovat vihapuhetta ja ihmisoikeusrikkomus, joka syyllistää homoja.

Nyt kun hyväksytään se ajatus, että homoseksuaalit ovatkin uhreja ja seurakunta toimii väärin, kun sanoo homouden olevan syntiä, niin se johtaa kokonaan synnin hyväksymiseen. Ikävä kyllä tällä tiellä helluntaiherätys on (ei kaikki). 

Mark 10:
6 Mutta luomakunnan alusta Jumala ‘on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.
7 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.
8 Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.’ Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.

Seurakunnan tulee rakastaa lähimmäisiään myös homoseksuaaleja, mutta Raamatulliseen lähimmäisen rakastamiseen kuuluu myös totuuden kertominen. Sekin tulee ymmärtää, että Jumalan sanan opetuksen mukaan Jumala loi seksuaalisuuden miehen ja naisen välille. Tämä tarkoittaa sitä, että homoseksuaalinen identiteetti, vaikka siihen ei kuuluisi käytännön tekoja on Jumalan tahdon vastaista ja siten syntiä.

Tommi Törnroos sanoi Keuruulla 23.6.2023 ettei hänen tutkimuksensa seksuaalivähemmistöistä perustu teologiaan (Jumalan sana), vaan erilaisiin tutkimuksen menetelmiin (lue ihmisviisaus). Nyt kun helluntailaiset jos lukevat Törnroosin tutkielman, joka perustuu ihmisviisauteen ja suvaitsevaan sekä homoseksuaalisuuteen myönteisesti suhtautuvaan tutkimukseen, niin vaikka tutkimuksesta tuleekin esille helluntaiherätyksen kanta perinteisestä avioliitosta ja seksuaalisuudesta, niin se tuo kuitenkin homoseksuaalisuutta paljon esille myönteisessä valossa.

Silloin kun tehdään, niin että totuus ja synti sekoitetaan keskenään yhdeksi ja samaksi asiaksi tai hyväksyttäväksi kokonaisuudeksi, niin syntiin taipuva mieli valitsee aina synnin päärooliin ja antaa totuudelle sivuroolin. Kun nyt ollaan suhtautumassa homoseksuaalisuuteen myönteisesti, niin se tarkoittaa sitä, kun synnille avataan ovi ja pääsy seurakuntaan, niin se ottaa sieltä oman paikkansa ja ajan kanssa nostaa itsensä johtavaan asemaan.

Helluntaiherätyksessä ihmisviisauden nostaminen Jumalan sanan rinnalle ja paikoin sen edelle johtaa myös siihen, että homoseksuaalisuus liikkeen sisällä ei tyydy siihen, että voit olla homo, jos et harjoita homoutta, vaan kuljettaa liikkeen siihen pisteeseen, missä sanotaan, että jos kerran olet homo, niin toteuta itseäsi käytännössä.

Ymmärrän sen, että helluntaiherätyksen sisällä tai missä tahansa uskonyhteisössä voi olla joku sellainen tai sellaisia ihmisiä, jotka ovat kokeneet sydämessään homoseksuaalisia tuntemuksia, mutta ymmärtävät sen olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastainen asia, ja siksi pyrkivät pääsemään näistä tuntemuksistaan eroon. Tällaisia uskovia ihmisiä tulee tukea ja auttaa pääsemään uskossa eteenpäin.

Mutta, jos ja kun sanotaan, että Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla homoseksuaali, kunhan ei harjoita homoutta käytännössä, niin silloin ollaan jo hyväksytty homoseksuaalisuus. Muistutan vielä siitä, että Jumala loi seksuaalisuuden miehen ja naisen välille, jonka perusteella kaikenlainen homoseksuaalisuus on Jumalan tahdon vastainen asia ja syntiä.

Jos seurakunnassa on sellainen tilanne, että joku uskova hyväksyy itsessään homoseksuaalisuuden eikä halua muuttua ja harjoittaa sitä käytännössä tai ei harjoita, niin tällainen ihminen ei kuulu Raamatulliseen seurakuntaan, vaan hänet tulisi erottaa seurakuntayhteydestä. Seurakunta ei saa tukea ja hyväksyä Jumalan tahdon vastaisia asioita.

Yhteiskunta on todella nopeasti muuttunut erittäin myönteiseksi homoseksuaalisuudelle. Tämä yhteiskunnan homoseksualismi myönteisyys on johtanut siihen, että jumalattomuuden vallassa oleva yhteiskunta ei suvaitse minkäänlaisia puheita tai käsityksiä, että homoseksualismi voisi olla väärin tai syntiä.

Helluntaiherätys ja varsinkin helluntaikirkon johto toimii sillä tavalla, että se kulkee eteenpäin kahden sanoman kanssa. Se pyrkii antamaan omalle liikkeelleen sellaisen kuvan, että helluntaikirkon perinteinen avioliitto- ja seksuaalikäsitys ei muutu. Mutta, toisaalta helluntaikirkon sisällä vastuunkantajat antavat maailmalle sellaisen viestin, että se voidaan ymmärtää tietyllä tavalla homoseksuaalisuuden hyväksymisenä.

Kun olemme kulkemassa kohti sitä kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa, että tulevina päivinä "negatiiviset ilmaukset" homoseksuaalisuutta kohtaan tullaan tuomitsemaan maallisen lain kautta, ja homoseksuaalisuutta vastustavat tahot joutuvat siitä rikosoikeudelliseen vastuuseen. Kun tämä kehitys etenee ja tullaan siihen pisteeseen, että mikään suomalainen yhteisö, järjestö, julkinen taho, kirkkokunta ja rekisteröitynyt uskonsuunta ei saa enää julkisesti puhua homoseksuaalisuutta vastaan ja sitä vastaan puhujilta otetaan pois oikeus julkiseen uskonyhteisön toimintaan, niin näen helluntaikirkon (en kaikkia sen jäseniä) ja varsinkin sen johdon olevan siinä kohdassa jo niin paljon totuudesta pois langenneita, että he haluavat jatkaa julkisesti omaa toimintaansa, jonka takia he joutuvat sanomaan kyllä kokonaisuudessaan homoseksualismille. Toivoisin olevani tässä kohden väärässä ja jos olen, niin teen tässä kohden iloiten parannuksen. Tulevat päivät tulevat näyttämään miten tässä tulee käymään.

Helluntaiherätys on jakaantunut ja lahkoontunut siten, että on syntynyt helluntaikirkko, johon kuuluu joitakin helluntaiherätyksen paikkakuntia, mutta suurin osa helluntaiherätyksen paikkakuntien uskonyhteisöistä ei kuulu helluntaikirkkoon. Sitten on vielä ainakin helluntaikansa, joka on tehnyt näyttävästi ja kuuluvasti pesäeroa helluntaikirkkoon, tosin helluntaikansakin on huomattavasti hiljentynyt kritiikissään helluntaikirkkoa kohtaan.

Helluntaiherätyksen sisällä on vielä paljon niitä, jotka pitävät homoutta kaikin tavoin syntinä ja Jumalan tahdon vastaisena asiana. Mutta, koko ajan helluntaiherätyksen sisällä lisääntyy niitä, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden, jos ei sitä harjoita käytännössä. Helluntaikirkko on satsannut siihen paljon, että sen uusi ja homoseksuaalisuudelle myönteinen (edellä olevan lauseen mukainen homoseksuaalisuuden hyväksyminen) kanta on esitelty erityisesti helluntaiherätyksen nuorisolle. Tästä on enää pieni askel homoseksuaalisuuden hyväksymiselle sen kokonaisuudessaan. Olen nähnyt ja kokenut tämän päivän tulevan, jolloin nyt erityisesti helluntaikirkko antaa "siunauksensa" homoseksuaalisuuden harjoittamiselle kokonaisuudessaan.

Haluan kirjoittaa ja sanoa, että meidän Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rakastaa kaikkia homoseksuaaleja lähimmäisen rakkaudella, mutta se pitää tehdä totuuden rakkauden kautta. Totuuden rakkaus uskossa Herraan Jeesukseen ei hyväksy ja tue homoseksualismia millään tavalla, mutta rakastaa homoseksuaaleja lähimmäisinään.

Ihminen pääsee eroon homoseksualismista kun hän on ensin tullut uskoon ja saanut pelastuksen armon. Tämän jälkeen Jumalan Pyhä Henki antaa hänelle voiman parannuksen ja muutokseen, eli eheytymiseen, joka tekee hänestä heteroseksuaalisen ihmisen. Olen huomannut, että helluntaiherätyksen sisälläkin vaikuttaa sellainen valheellinen käsitys, että sanotaan ja uskotaan etteivät jotkut uskovat pääse koskaan eroon homoseksuaalisesta identiteetistä, vaan jäävät homoseksuaaleiksi, joiden ei kuitenkaan tulisi harjoittaa homoutta.

Jos ja kun varas tulee uskoon, niin olisi outoa, jos hän koko loppuelämänsä ajan uskoisi edelleen olevansa varas, joka ei saa kuitenkaan varastaa. Raamatun sanan mukaan terve ja oikea Raamatullinen usko Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voiman kautta muuttaa ihmisen, niin että se joka on ollut varas, ei ole Herran Jeesuksen opetuslapsena enää edes varas identiteetiltään ja sama koskee homoseksuaaleja, jotka ovat tulleet uskoon tai ovat uskossa.

Jos seurakunta uskoo ja opettaa, että uskova voi olla homoseksuaali, kunhan ei harjoita homoutta, niin se lähes aina johtaa käytännön homoseksuaalisuuden harjoittamiseen. Jos annat ihmiselle luvan johonkin mitä hän on, mutta hänen kuitenkin tulisi kieltäytyä olemasta sitä käytännössä, niin ihminen ei voi luonnolleen mitään, vaan hän alkaa harjoittamaan sitä käytännössä millainen hänen sanotaan olevan tai mitä hän kokee olevansa. Jos opetamme homoseksuaalisuuden olevan syntiä, niin se johtaa siihen, että sen kanssa kamppailevat ihmiset pääsevät siitä eroon uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kukaan meistä uskovista ei ole täydellinen ja on monia muitakin syntejä kuin homoseksuaalisuus, mistä ihmisen pitäisi tehdä parannusta (katuen tunnustaa syntinsä ja uskoa Herraan Jeesukseen), mutta koska tämän kirjoituksen aihe oli seksuaalivähemmistöistä, niin on luonnollista, että se on runsaasti esillä tässä kirjoituksessa. Kiitos ja kunnia Jumalalle pelastuksesta ja pyhityksestä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

 

 

Petri Paavola 25.6.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
pastorikirjoittaa.blogspot.com/ p/ sisallysluettelo

 


 

 

 

eXTReMe Tracker