Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Helvetti on ikuinen

Jouko Piho on kirjoittanut facebookissa noin neljä vuotta sitten kirjoituksen: Helvetti on - mutta se ei ole ikuinen. Pihon kirjoitus on toinen evankeliumi (valhe-evankeliumi), ei Raamatun ilmoittama evankeliumi. Valhe-evankeliumin julistaminen sekä siihen uskominen on kadotuksen "evankeliumia", ei pelastuksen evankeliumia. Painotan etten ole ketään tuomitsemassa mihinkään, vaan pyrin tuomaan esille Raamatun sanan todistuksen kautta, että valhe-evankeliumin julistaminen johtaa kadotukseen. Jumala tuomitsee, ei ihminen ja Herran Jeesuksen opetuslapsi saa kertoa millä perusteilla Jumala pelastaa ihmisen ja millä perusteilla Jumala tuomitsee ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Tämä on todella tärkeä asia, koska halvan armon evankeliumi (universalismi - kaikki pelastuvat) on todella paha harhaoppi, josta varoittaminen on meidän uskovien velvollisuus.

Jouko Piho on miellyttävä ja ystävällinen ihminen, joka opettaa myös oikein Raamatusta, mutta universalismi tekee hänestä eksyttäjän, joka julistaa kuoleman ja kadotuksen sanomaa. Minulla ei ole Joukoa mitään vastaan henkilökohtaisesti, eikä kirjoitustani tule lukea siten, koska Herran Jeesuksen opetuksen mukaan rakastan Joukoa lähimmäisenäni. Joukon opettama oppi helvetistä on niin vakava, että se tulee tuoda esille ja kumota Jumalan sanan totuudella ettei kukaan uskova eksyisi tähän kavalaan harhaoppiin ja ne jotka ovat eksyneet siihen voisivat Jumalan armosta tehdä parannuksen.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole nostattaa Pihoa kohtaan mustamaalaus ja parjauskampanjaa, vaan pyrkiä tuomaan esille Raamatun totuus, joka kumoaa valheelliset opetukset. Toivon ettei kirjoitustani käytetä lyömäaseena Pihoa vastaan, vaan Raamatullisena koettelemisena, jonka perusteella Pihon opetus havaitaan epäraamatullisena ja hyljättävänä harhaoppina. Jouko Piho opettaa vakavaa harhaoppia sanomalla, että Jumala lopulta pelastaa kaikki ihmiset kadotuksesta. Pihon mukaan jopa saatana ja langenneet enkelitkin tulevat lopulta pelastumaan ja pääsemään pois kadotuksesta. Meidän Herran Jeesuksen opetuslasten on puututtava tällaisen harhan levittämiseen ja kumottava se Raamatun sanan totuuden kautta, mutta rakkauden ja sävyisyyden hengessä tinkimättä suorapuheisuudesta totuuden tähden.

Käyn läpi kokonaan Jouko Pihon kirjoituksen, joka on kirjoitettu noin neljä vuotta sitten Joukon facebook sivulla. Sain sen käsiin toista kautta ja lähetin sen Joukolle, joka vahvisti kyseessä olevan hänen kirjoituksensa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisältö:
Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset
Kreikankielen sana aionios
Katolinen harhaoppi?
Jumalan rangaistus
Universalismi halveksuu Jeesuksen verta ja sovitustyötä
Maan päällä syntien sovitus - parannus myös maan päällä
Kaikki tunnustavat Jumalan Jumalaksi
Eksytys sanoo salaisuutta ei löydy Raamatusta
Iankaikkinen kadotus on Jumalan rakkautta
Ihmisviisaus ja tunteet sokaisevat ja eksyttävät
"Uskonpuhdistuksen" aika
Oppi saatanan pelastumisesta kadotuksesta
Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö

 

Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset

Jouko Piho: Helvetti on – mutta se ei ole ikuinen. Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan. Monet uskovat ovat kuitenkin kaikkien lopullista pelastumista eli  universalismia vastaan sanoen sen vesittävän klassisen kristinuskon. Universalismi ei vesitä klassista kristinuskoa mitenkään, paitsi siten, että universalismi romuttaa katolisen kirkon harhaopin ikuisesta kadotuksesta. Universalismi oli laajasti hyväksytty oppi varhaisessa kirkossa.  Ensimmäisten viiden vuosisadan aikana oli kuusi teologista koulua, joista  neljä eli Aleksandria, Antiokia, Kesarea ja Edessa opettivat universalismia,  yksi eli Efeso annihilationismia eli tyhjiin raukeamista ja yksi eli  Karthago ikuista rangaistusta. Monet kirkkoisät ja huomattavat oppineet ovat  kannattaneet kaikkien pelastumisen oppia kautta vuosisatojen.

Totta kai Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset, mutta kaikki ihmiset eivät tahdo pelastua, vaan valitsevat iankaikkisen kadotuksen. Iankaikkinen kadotus ei ole katolisen kirkon keksimä harhaoppi, vaan Raamatun opetus, jota niin VT kuin UT opettavat.

Jeesukseen tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Raamatussa ei ole universalismin oppia kaikkien ihmisten pelastumisesta. Herran Jeesuksen opetuslasten tulee uskoa Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, ei niin kuin ensimmäisen viiden vuosisadan teologiset koulut opettavat ja sanovat, sillä ne ovat harhautuneet pois Jumalan sanan totuudesta. Kirkkohistoria on täynnä toinen toistaan pahempia harhaoppeja. Uskovan ei tule ammentaa opetusta kirkkohistorian harhoista, vaan Jumalan sanan totuudesta.

Apostoli Paavali sanoi, että hänen lähtönsä jälkeen nousee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Paavali jatkoi sanoen teidän omasta joukosta nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa (Apt 20:30,31). Paavali kehotti valvomaan ja muistutti kuinka hän oli kolme vuotta  lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut Efeson uskovia. Raamatun opetuksen tulee olla uskon ainoa ohjenuora ja auktoriteetti siinä kuinka ja miten tulee ja pitää uskoa Herraan Jeesukseen. Jos Raamatun ulkopuolelta, vaikka ensimmäisten vuosisatojen uskovaisten kautta tulee sellaista opetusta, joka on vastoin Jumalan sanan opetusta, niin se tulee hylätä, koska uskon tulee perustua yksin Jumalan sanan totuuteen. Jos emme perusta uskoamme yksin Raamatun sanan totuuteen, vaan Raamatun ulkopuoliseen opetukseen, joka on vastoin Jumalan sanan totuutta, niin silloin eksymme pois totuudesta.

Kreikankielen sana aionios

Jouko Piho: Ratkaisevin muutos ikuisen helvetin opin suuntaan tapahtui vasta  Augustinuksen (400-luvulla jKr.) toimesta, joka ei osannut kunnolla Raamatun  alkukieltä kreikkaa, vaan vihasi sitä. Toinen ratkaiseva tekijä oli  Hieronymuksen Uuden testamentin latinannos Vulgata, jossa hän käänsi väärin kreikan sanan "aionios" eli tietyn ajan kestävä sanalla "aeternus" eli  ikuinen. Kreikan kielessä on nimittäin ikuistakin tarkoittava sana, joka on "aidios",  jota käytetään siitä, että Jumala on ikuinen. Jos helvetti olisi ikuinen,  niin Raamatun kreikankielisten kirjoittajien olisi ollut helppo käyttää yksiselitteisesti ikuista merkitsevää sanaa "aidios" viitatessaan helvettiin. Miksi he eivät kertaakaan käyttäneet sitä sanaa? Sen sijaan Raamattu puhuu aioonisesta kadotuksesta eli tietyn ajan  kestävästä menetyksestä ja rangaistuksesta, joka ei ole kuitenkaan loputon eikä päättymätön, koska Jumala tahtoo lopulta pelastaa kaikki ihmiset.

Kreikankielen sana aionios tarkoittaa iankaikkisuutta, ilman alkua ja loppua, aikaa joka ei koskaan lakkaa sekä pitkää ajanjaksoa. Jouko Piho on erehtynyt opetuksessaan, koska hän sanoo aionios sanan tarkoittavan tietyn ajan kestävää aikaa, joka on sanan yksi merkitys, mutta ei koko merkitys. Raamatun tekstiyhteys määrää sen mitä aionios sana milloinkin tarkoittaa.

Dan 12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Dan 12:2 και πολλοι των καθευδοντων εν γης χωματι εξεγερθησονται ουτοι εις ζωην αιωνιον και ουτοι εις ονειδισμον και εις αισχυνην αιωνιον (Septuaginta)

Juutalaisten hepreasta kreikankieleen käännetty Septuaginta käyttää aionios sanaa iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kauhistuksesta. Raamattu puhuu Dan 12:2 iankaikkisesta elämästä käyttäen aionios sanaa ja siksi aionios sana tarkoittaa tässä yhteydessä iankaikkista elämää, toisin sanoen iankaikkista elämää, joka ei pääty koskaan. Koska Raamattu käyttää aionios sanaa myös iankaikkisesta kauhistuksesta (kadotus), niin se tarkoittaa kadotuksen (helvetti) olevan iankaikkinen, josta kukaan ei ikinä pääse pois.

Dan 12:2 hepreankielisessä Raamatussa on sana olam, joka tarkoittaa iankaikkisuutta sekä pitkää ajanjaksoa. Niin hepreankielen kuin kreikankielen Raamatun sanan opetuksen mukaan Vanha Testamentti opettaa kadotuksen olevan iankaikkinen, koska sama sana (olam) tarkoittaa niin iankaikkista elämää kuin kadotusta. Toisin sanoen niin kuin pelastuneen elämä on iankaikkinen Jumalan taivaassa (Uusi Jerusalem), niin yhtä iankaikkinen on kadotus.

Matt 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Mat 25:46 και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

Uudessa Testamentissa Bysantin tekstissä kuten kaikissa kreikankielen UT:n teksteissä Matt 25:46 käyttää aionios sanaa kuvaamaan niin iankaikkista elämää kuin iankaikkista rangaistusta (kadotus). Iankaikkinen elämä tarkoittaa aikaa, joka ei koskaan pääty ja koska niin VT kuin UT käyttää samaa aionios sanaa kuvaamaan sekä iankaikkista elämää, että iankaikkista kadotusta, niin se tarkoittaa ettei kukaan voi päästä koskaan pois iankaikkisesta kadotuksesta, koska kadotus on iankaikkinen aika, joka ei pääty koskaan.

Jos kadotus ei olisi iankaikkinen, niin silloin VT:ssa ja UT:ssa pitäisi olla toinen sana, joka erottaisi sen ettei ole kyseessä iankaikkisuus, vaan tietyn ajan kestävä aika. Tällaista erotusta ei kuitenkaan ole Raamatussa koskien iankaikkista elämää ja iankaikkista kadotusta ja siksi kadotus on iankaikkinen eikä kukaan tule ikinä pääsemään sieltä pois.

Jes 40:28 Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.

Room 16:26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Isa 40:28 και νυν ουκ εγνως ει μη ηκουσας θεος αιωνιος ο θεος ο κατασκευασας τα ακρα της γης ου πεινασει ουδε κοπιασει ουδε εστιν εξευρεσις της φρονησεως αυτου (Septuaginta)

Romans 16:26 φανερωθεντος δε νυν δια τε γραφων προφητικων κατ επιταγην του αιωνιου θεου εις υπακοην πιστεως εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος  (Textus Receptus)

Jouko Piho antaa ymmärtää, että aidios sana vain tarkoittaisi iankaikkista Jumalaa. Kreikankielen sana aidios tarkoittaa iankaikkista Jumalaa UT:ssa, mutta UT:ssa aionios sana tarkoittaa myös iankaikkista Jumalaa sekä VT:ssa Septuagintassa aionios sanaa käytetään myös iankaikkisesta Jumalasta.

Jesaja 40:28 Septuaginta käyttää sanaa aionios kun se kertoo iankaikkisesta Jumalasta. Room 16:26 käyttää aionios sanaa kun se kertoo iankaikkisesta Jumalasta. Näissä tekstiyhteyksissä aionios sana tarkoittaa iankaikkista, koska Jumala on iankaikkinen Jumala, eikä Jumalan iankaikkisuus pääty koskaan. Raamatun selkeä todiste on, että aionios tarkoittaa myös iankaikkisuutta. Raamatun sanan tekstiyhteys määrittää sen mitä aionios tarkoittaa ja kun on kyse iankaikkisesta Jumalasta, iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kadotuksesta, niin näissä kaikissa tapauksissa on kyse iankaikkisuudesta, jolla ei ole loppua.

Room 1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

Romans 1:20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεως κοσμου τοις ποιημασιν νοουμενα καθοραται η τε αιδιος αυτου δυναμις και θειοτης εις το ειναι αυτους αναπολογητους (Bysantin teksti)

Kreikankielen sana aidios kuvaa myös Jumalan iankaikkisuutta, joka tulee esille Room 1:20:sta. Aidios ei ole kuitenkaan ainoa sana kuvaamaan iankaikkisuutta, koska Jumalan sana käyttää myös aionios sanaa kuvaamaan iankaikkisuutta.

Mark 3:
28 Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin;
29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen (aionios) syntiin."

Hebr 6:
4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet
5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.

Herra Jeesus sanoi ettei Pyhää Henken vastaan tehtyä pilkkaa saa ikinä anteeksi, sillä sellainen ihminen on syyllistynyt iankaikkiseen (aionios) syntiin. Heprealaiskirjeessä kerrotaan mitä Pyhän Hengen pilkka tarkoittaa. Sellainen ihminen, joka on Jumalan armosta tullut uskoon ja päässyt osalliseksi Jumalan Pyhästä Hengestä luopuessaan ja pilkatessaan ja häpäistessään Jumalaa (Jumalan Henki) ja Herraa Jeesusta julkisesti ovat tehneet Pyhän Hengen pilkan, jota ei voi koskaan eikä ikinä saada anteeksi.  Jouko Pihon opetus universalismista, jonka mukaan kaikki pelastuvat lopulta kadotuksesta on Raamatun sanan vastainen opetus.

Sellainen ihminen, joka on tehnyt Pyhän Hengen pilkan ei enää kykene, eikä halua uudistua uskossa. Jos joku ihminen on luopunut uskosta Jeesukseen, mutta hänellä syntyy vielä halua uudistua ja tehdä parannus, niin hän ei ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa. 

Katolinen harhaoppi?

Jouko Piho: Yksi syy siihen, että katolinen kirkko omaksui 400-luvulla jKr. ikuisen  kadotuksen opin ja sittemmin protestanttiset kirkot jatkoivat tähän  harhaoppiin uskomista ja sen opettamista, on se valitettava tosiasia, että  tästä uudesta ikuisen helvetin opista tuli koko ajan valtaansa kasvattavalle  katoliselle kirkolle erittäin voimakas ja tehokas ihmisten kurissa pitämisen  ja katolisessa kirkossa pysymisen kiristyskeino tyyliin "Jos et tee niin kuin katolinen kirkko sanoo, sinut erotetaan kirkosta, jossa ainoastaan on  pelastus ja sen jälkeen sinua odottaa ikuisen helvetin kauheat kärsimykset". Kumpikaan väite ei pidä paikkaansa. Katolisessa kirkossa ei ole pelastusta,  vaan ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Eikä helvetti ole ikuinen, koska  katolinen kirkko sanoo niin, vaan määräaikainen, koska kreikankielinen Raamattu sanoo niin.

Raamattu todistaa selkeästi niin VT:ssa kuin UT:ssa, että oppi iankaikkisesta kadotuksesta on Jumalan säätämä opetus ja siten Raamatun opetus. Jouko Piho väittää ettei helvetti (kadotus) ole ikuinen, vaan määräaikainen ja hän perustelee sanomansa siten, että koska kreikankielinen Raamattu sanoo niin. Tässä Piho erehtyy täysin, sillä edellä olevat Septuagintan ja UT:n kreikankieliset tekstit todistavat kiistattomasti kadotuksen olevan iankaikkinen. Iankaikkinen kadotus ei katolinen harhaoppi, vaan Raamatun opetus.

Piho taistelee Jumalaa vastaan, koska hän sanoo iankaikkisen kadotuksen olevan katolinen harhaoppi, vaikka se on Jumalan itsensä säätämä rangaistus ja opetus. Silloin kun ihminen syystä tai toisesta antaa valheen sokaista sydämensä, niin ihminen alkaa taistelemaan Jumalaa vastaan ja tekee sitä joskus jopa tietämättään ymmärtämättömyytensä tähden.

Se on kuitenkin totta Pihon kirjoituksessa ettei katolisessa kirkossa ole pelastusta.

Jumalan rangaistus

Jouko Piho: Rangaistusaika kestää vain Jumalan säätämän ajan. Sana rangaistus on  kreikaksi "kolasis", minkä alkumerkitys on hedelmäpuiden karsinta. Jumalan rangaistus ei siis ole mieletön, mihinkään tähtäämätön, pelkkä kosto.  Jumalan rangaistuksella on tarkoitus ja päämäärä. Rangaistus on korjaava,  opettava ja ojentava. Rangaistuskärsimys ei kuitenkaan pelasta ihmistä, vaan kadotettukin  tarvitsee pelastuakseen Jumalan armoa ja Jeesuksen sovintoveren  anteeksiantavaa voimaa. Rangaistuksen merkitys on siinä, että se täyttää  Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimukset sekä siinä, että se saa aikaan  ihmisissä mielenmuutosta. Kun helvetissä oleva ihminen kääntyy Jumalan puoleen valmiina vihdoinkin  uskomaan Korkeimpaan, jonka olemassaolon hän kielsi elämänsä aikana, niin  Jumalan armo ulottuu kadotuksen alhaisimpiinkin kolkkiin ja Jumala antaa  kadotetulle syntiselle hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen, Jumalan  uhrikaritsan, ristillä maahan vuotaneen veren ansion tähden ja nostaa sielun pois kadotuksesta taivaaseen.

UT:ssa kreikankielen sana kolasis esiintyy vain kaksi kertaa ja tekstiyhteyden mukaan se tarkoittaa molemmissa kohdissa rangaistusta. Kaikki alkuteksteille uskolliset englanninkieliset käännökset kääntävät kolasis sanan sanalla punishment (rangaistus).

Matt 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

1 Joh 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

Matt 25:46 και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον (Bysantin teksti)

1 John 4:18 φοβος ουκ εστιν εν τη αγαπη αλλ η τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φοβον οτι ο φοβος κολασιν εχει ο δε φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη (Bysantin teksti)

Matt 25:46:ssa on kreikankielisessä UT:ssa sana aionios sekä iankaikkisen elämän ja iankaikkisen rangaistuksen (kolasis) yhteydessä. Rangaistus, toisin sanoen kadotus on iankaikkinen.

Raamattu käyttää kreikankielen kolasis sanaa kuvaamaan rangaistusta. Se miten ja millaisessa yhteydessä kolasis sana esiintyy Raamatussa ratkaisee sen mitä kolasis sana merkitsee Raamatun kielessä.

1 Joh 4:18 sanoo pelossa olevan rangaistusta. Mitä ihminen pelkää, jonka sydäntä Jumalan rakkaus ei saa vallita? Hän pelkää kuolemaa, sairauksia, omaisuuden menettämistä jne. Silloin kun ihminen pelkää omaa tai läheisen kuolemaa, sairauksia tai omaisuuden menettämistä, niin hän ei suinkaan pelkää sitä sen tähden että pelko karsisi, korjaisi, opettaisi tai ojentaisi häntä, vaan hän luulee niiden olevan rangaistus vääristä valinnoista ja teoista.

Jouko Pihon antama merkitys kolasis sanalle ei ole yhtäpitävä Raamatun tekstiyhteyden kanssa kohdissa, joissa kolasis sana esiintyy. Molemmissa Raamatun kohdissa kolasis sana merkitsee rangaistusta.

Jumalan rangaistus ei tietenkään ole mieletön eikä mihinkään tähtäämätön kosto. Jumalan iankaikkisella rangaistuksella on tarkoitus ja päämäärä. Raamattu sanoo; Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta (Jes 26:10).

Raamatun opetuksen mukaan jumalaton ei opi vanhurskautta, vaikka saisi Jumalan armon. Jumalaton joutuu iankaikkiseen kadotukseen oman valintansa tähden ja siten jokainen ihminen valitsee sen missä haluaa viettää iäisyyden. Iankaikkisen kadotuksen tarkoitus ja päämäärä Jumalan puolelta on kunnioittaa ihmisen päätöstä ja antaa hänen valita oma iankaikkinen osansa. Iankaikkisen kadotuksen tarkoitus ja päämäärä on erottaa jumalattomat pelastuneista, niin että kumpaisetkin pääsevät viettämään iankaikkisuuden valitsemassaan paikassa.

Raamattu opettaa, että tässä maailmanajassa ihmisen on tehtävä parannus ja mielenmuutos sekä päätettävä uskoa Raamatun Jumalaan voidaksensa pelastua. Ihminen ei voi enää pelastua lopullisen kuolemansa jälkeen eikä kadotuksessa ollessaan. Jumalan armo ei ulotu enää iankaikkiseen kadotukseen, koska Jumalan armo täytyy vastaanottaa tässä maailmanajassa.

Jouko Pihon "evankeliumi" on valhe-evankeliumia ja antikristuksen "evankeliumia" ja petos sekä eksytys, sillä kadotuksessa olevat eivät enää tule pelastumaan eivätkä pääsemään pois kadotuksesta.

Universalismi halveksuu Jeesuksen verta ja sovitustyötä

Jouko Piho: Universalismi ei siis väheksy Jeesuksen veren merkitystä ja hänen  uhrikuolemansa ainutlaatuista pelastavaa voimaa, kuten universalismin  vastustajat väärin väittävät, vaan universalismi korostaa ja kunnioittaa  Jeesuksen ristintyön arvoa ja lunastavaa sovitusvoimaa paljon enemmän kuin  klassisen kristinuskon ikuisen helvetin oppi, jossa Jeesuksen pelastava työ  ulottuisi vain niihin ihmisiin, jotka ovat maan päällä eläessään uskoneet, mutta ei sitten enää muihin. Universalismin mukaan Jeesuksen sovitustyö  ristillä oli niin järisyttävän vahva ja vaikuttava, että Jeesuksen veren  pelastava voima menee meidän maanpäällisen elämämme ajan yli ja ulkopuolelle  ollen niin voimakas, että lopulta Jeesuksen ristinkuolema tulee merkitsemään kaikkien pelastumista.

Universalismi (kaikki ihmiset pelastuvat) ei todellakaan kunnioita Herran Jeesuksen ristintyötä ja sovitusverta, koska Jeesuksen veri sovittaa ja pelastaa vain ne ihmiset, jotka ovat uskoneet tässä maailmanajassa Raamatun Jumalaan (sekä Uuden Liiton ajassa Herraan Jeesukseen).

Ilm 20:
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Ilm 21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Ilm 22:
14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

Ilmestyskirjan luvut 21 ja 22 kertovat iankaikkisen elämän lopullisesta päämäärästä Jumalan luomassa Uudessa Taivaassa, Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa. Raamattu ei kerro jumalattomien pääsevän lopulta pois kadotuksesta, vaan sen että pelastuneet ovat Uudessa Jerusalemissa ja jumalattomat tulisessa järvessä, joka on toinen kuolema, eli iankaikkinen kadotus.

Jos kadotetut pääsivät lopulta pois kadotuksesta, niin Raamattu kertoisi sen, mutta koska Raamattu ei kerro sellaista, vaan sanoo kadotuksen olevan iankaikkinen ja siitä syystä synteihinsä kuolleet ihmiset eivät pääse koskaan pois kadotuksesta.

Ilmestyskirjan 20 luvussa jakeissa 12-15 kerrotaan elämän kirjasta ja jonka nimi ei ollut kirjoitettu elämän kirjaan heitettiin tuliseen järveen. Tämäkin kohta kumoaa universalismin, koska vain elämän kirjaan kirjoitetut ihmiset pelastuvat, jotka Jumala on siihen kirjannut ja kenen nimi ei ole siinä kirjassa, niin  hän ei voi koskaan pelastua.

Ilm 20:
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Matt 25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Herra Jeesus sanoi (Matt 25:41) kadotuksen olevan iankaikkinen (alkutekstissä sana aionios) tuli, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä, johon joutuvat myös jumalattomina kuolleet ihmiset. Raamatun sana todistaa ettei kadotuksesta voi enää pelastua.

Pihon "evankeliumi" turhentaa ja halventaa Raamatun opettaman evankeliumin sekä pitää halpana Herran Jeesuksen verta ja sovitustyötä, koska Piho uskoo kaikkien ihmisten lopulta pelastuvan. Kuka haluaisi vääristää evankeliumin sanomalla kaikkien ihmisten lopulta pelastuvan? Oikein, saatana haluaisi ihmisten uskovan tähän harhaoppiin. Oppi kaikkien ihmisten pelastumisesta on syntynyt pimeyden päämajassa.

Maan päällä syntien sovitus - parannus myös maan päällä

Jouko Piho: Jotkut löytävät ja vastaanottavat pelastuksen jo tässä elämässä, mutta  joidenkin täytyy valitettavasti käydä rangaistuslaitos helvetin kautta,  ennen kuin he taipuvat Jumalan tahdon alle ja tunnustavat, että Jeesus Kristus on Herra. Se on kova paikka Kristuksen kieltäville ateisteille, saatananpalvojille, luopio- ja nimikristityille, hinduille, buddhalaisille, konfutselaisille, muslimeille ja juutalaisille, mutta lopulta he kaikki myöntyvät uskomaan, että on yksi Jumala taivaassa ja maan päällä, Korkein Jumala, Jahve, ja hänellä on ainosyntyinen Poika, Jeesus Kristus, joka on maailman Messias ja Pelastaja eikä kukaan muu. Universalismin julistaminen ei vie siis pohjaa evankeliumin julistamiselta.  On tärkeää julistaa evankeliumia, koska kadotukseen joutuminen on joka  tapauksessa hirvittävä kohtalo, mitä ei vähennä se, että sieltä voisi päästä joskus pois. Kadotettu menettää eli kadottaa paljon. Helvettiin joutuva ei  pääse osalliseksi Kristuksen morsiusjoukosta eikä hän voi toimia Kristuksen  pappina ja kanssahallitsijana. Mutta ennen kaikkea kadotettu menettää  yhteyden Jumalaan eikä hän pääse taivaaseen, vaan joutuu ties kuinka  pitkiksi ajoiksi kokemaan helvetin kauhuja. Jumala ei ole kuitenkaan sadisti. Kun rangaistukset ovat täyttyneet ja tehneet tehtävänsä, Jumala voi ja tahtoo armahtaa luotujaan, koska Jumala ei pidä vihaa iäti, mutta Jumalan armo kestää iankaikkisesti. Jumala ei kuitenkaan pelasta ketään väkisin, vaan Jumala vaikuttaa ihmisissä mielenmuutosta niin, että jokainen haluaa lopulta pelastua omasta vapaasta tahdostaan.

Kun Jumala määräsi synnistä parannuksen teon täällä maan päällä, niin se tarkoittaa samalla sitä, että Jumala antaa maan päällä tehdyt synnit anteeksi sekä myös ettei ilman parannuksen tekoa saa syntejä anteeksi. Maan päällä tapahtuva parannuksenteko on osoitus ettei Jumala hyväksy ainuttakaan synnin tekoa mitä on maan päällä tapahtunut ja siksi niistä tulee tehdä parannus täällä maan päällä.

Jos Jumala armahtaisi synnin tekijän kadotuksessa, niin Hän samalla hyväksyisi sen ettei maan päällä tehdyistä synneistä tarvitsekaan tehdä parannusta maan päällä, vaan sen voi tehdä myös kadotuksessa. Edellä oleva asia on sama kuin synnin tekojen hyväksyminen maan päällä, koska niistä ei tarvitsekaan tehdä parannusta maan päällä.

Jumala ei tietenkään hyväksy yhtäkään syntiä ja siksi maan päällä tehdyt synnit tulee saada anteeksi maan päällä ei kadotuksessa. Pihon Jumala on sellainen, joka katselee Hitlerin ja muiden hirmutekoja maan päällä ja ajattelee, että tappakoon, kiduttakoon, raiskatkoon, murhatkoon ja tehköön kaikkia kauheuksia maan päällä ja vaikka he eivät teekään parannusta maan päällä, niin minä armahdan heidät kadotuksessa.

Jumala ei ole kuitenkaan Pihon Jumala, vaan Raamatun Jumala ja siksi synninteoista täytyy tehdä parannus siellä missä ne on tehty, koska se on todellinen osoitus siitä ettei Jumala hyväksy maan päällä tehtyjä vääryyden tekoja eikä synnin hirveyksiä voi saada anteeksi kuin maan päällä, koska ne on tehty maan päällä. 

Pihon "evankeliumin" kuuleminen ja uskominen johtaa monen jumalattoman päätymään siihen ratkaisuun, että haluan elää haureuden synneissä, varkauden synneissä jne. koska pelastunhan sitten lopulta kadotuksessa ja ei kai kadotus voi olla loppujen niin kauhea paikka, koska rakastava Jumala lopulta pelastaa ihmisen pois kadotuksesta. Pihon evankeliumi ei synnytä synnintuntoa, vaan päinvastoin kannustaa monia jatkamaan synnissä, koska Jumala pelastaa lopulta kaikki. Pihon evankeliumi johtaa synnin hyväksymiseen, sillä miksi pitäisi tehdä parannusta himoistansa, koska kuitenkin lopulta tulee pelastumaan, näin ajattelee synnin orjuudessa oleva ihminen.

Raamatun evankeliumi ei kannusta jatkamaan synnissä, vaan synnyttää synnintunnon ja katumuksen sydämelle sekä julistaa iankaikkisesta tuomiosta ja Jumalan rakkaudesta Herrassa Jeesuksessa, johon uskomalla ihminen saa syntinsä anteeksi ja hän pelastuu Jumalan armosta iankaikkiseen elämään. Herra Jeesus ei vuodattanut sovitusverta kadotuksessa, vaan maan päällä, maan päällä tehtyjen syntien takia. Tästäkin syystä kadotuksessa ei voi enää saada syntejä anteeksi, koska synnit sovitettiin maan päällä ei kadotuksessa.

Kaikki tunnustavat Jumalan Jumalaksi

Jouko Piho: Raamattu on täynnä kohtia, jotka puhuvat siitä, että Jumala tahtoo ja voi  pelastaa lopulta kaikki. Kaikki tulee lopulta asetetuksi ennalleen, mistä  tulee myös tämän opin nimitys "apokatastasis"-oppi. Kaikkien polvet  kumartuvat lopulta Jeesuksen edessä ja kaikki tunnustavat, että Jeesus on  Herra. Tuo tunnustus ei ole pakotettu, vaan sydämestä lähtevä, koska kukaan  ei voi sanoa, että Jeesus on Herra, paitsi Pyhässä Hengessä ja koska tuossa  kohdassa käytetään kreikan sanaa "eksomologesetai", mikä tarkoittaa  tunnustamista ylistämällä ja kunnianosoituksilla.

Jouko Piho ymmärtää väärin sen mitä Raamattu opettaa sanomalla ettei kukaan voi sanoa Jeesuksen olevan Herra paitsi Pyhässä Hengessä. Samoin Piho ymmärtää väärin eksomologeo sanan merkityksen tekstiyhteydessään.

Room 14:
10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän (eksomologeo) Jumalaa". 33/38

Room 14:11 Sillä kirjoitettu on: niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minua pitää kaikki polvet kumartaman, ja kaikki kielet pitää Jumalaa tunnustaman (eksomologeo). Biblia

Ro 14:11 For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. KJV

Kreikankielen sana eksomologeo tarkoittaa tunnustaa, tuoda esille julkisesti, luvata, kunnioittaa ja ylistää. Eksolomogeo ei tietenkään voi tarkoittaa kaikkia sanan merkityksiä, joka kohdassa, mutta asia- ja tekstiyhteys määrittää sen mitä eksomologeo missäkin kohtaa tarkoittaa.

Room 14:10,11 opettaa siitä kuinka jokainen ihminen on joutuva Jumalan tuomioistuimen eteen viimeisellä tuomiolla. Jumalan pelastamat ihmisetkin joutuvat Jumalan tuomioistuimen eteen, mutta heitä ei tuomita, koska Jumala on pelastanut heidät, mutta siitä huolimatta he ovat paikalla kun Jumalan julistaa jumalattomille kadotustuomion.

Viimeisellä tuomiolla kaikki ihmiset, myös jumalattomat joutuvat tunnustamaan Jumalan olevan Kaikkivaltias Jumala. Room 14:11 eksomologeo sana tarkoittaa sen tosiasian tunnustamista, että Jumala on Kaikkivaltias Jumala ja tämän myös jumalattomat joutuvat tunnustamaan, mutta he eivät iloitse ja ylistä Jumalaa, koska he eivät pelastu, siksi he joutuvat tunnustamaan Jumalan Kaikkivaltiuden, mutta pelastetut riemuitsevat ja ylistävät Jumalaa. Siksi Jumalan Pyhä Henki valitsi eksomologeo sanan, koska se tarkoittaa jumalattomille eri asiaa kuin pelastuneille. Toiset tunnustavat Jumalan kadotustuomion häpeänsä tähden ja toiset tunnustavat Jumalan riemussa ylistäen pelastuksen tähden.

Fil 2:
10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman (eksomologeo) Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Fil 2:10,11:ssa on kyseessä sama asia, sillä kaikki taivaassa ja maan päällä joutuvat (toiset tekevät sen iloiten) tunnustamaan Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra. Viimeisellä tuomiolla omaksi häpeäkseen myös synteihinsä kuolleet ja kadotustuomion saaneet joutuvat tunnustamaan Jeesuksen Herraksi, mutta heille se ei ole ilon ja ylistyksen tai pelastuksen hetki, vaan suuren häpeän hetki joutuessaan iankaikkiseen kadotukseen.

1 Kor 12:3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu," ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra," paitsi Pyhässä Hengessä. 33/38

1 Kor 12:3 Sentähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan Hengen kautta puhuu, Jesusta kiroile: ja ei yksikään taida Jesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta. Biblia

Biblia kääntää 1 Kor 12:3 kohdan lähemmäs alkutekstin merkitystä, jolloin myös jakeen merkitys tulee selkeästi esille. 1 Kor 12:3 opettaa, ettei yksikään Jumalan Hengessä vaeltava uskova sano Jeesuksen olevan kirottu, eikä kukaan voi kutsua Jeesusta (omaksi Herrakseen) Herraksi muuta kuin Pyhän Hengen asuessa hänen sydämessään.

1 Kor 12:3 opettaa koko ajan uudestisyntyneestä uskovasta, joka ei voi kirota Herraa, eikä Jeesusta voi kutsua omaksi Herrakseen kuin vasta silloin kun Jumalan armosta Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä. 

33/38 käännös on ongelmallinen ja voi johtaa harhaan, koska jumalaton pappi joutuu monta kertaa elämässään sanomaan Jeesus on Herra. Jumalaton pappikin voi työnsä puolesta sanoa  montakin kertaa Jeesus on Herra. Alkuteksti puhuu koko ajan uskovasta, jossa asuu Pyhä Henki ja kun Pyhä Henki asuu uskovassa, niin hän ei voi sanoa Jeesus olkoon kirottu ja kun hänessä asuu Pyhä Henki, niin hän voi sanoa Jeesuksen olevan hänen Herransa, mutta jumalaton pappi ei voi sanoa Jeesuksen olevan hänen elämänsä Herra, koska Hän ei ole Jeesuksen oma. Kyseessä ei ole vain sanojen sanominen, vaan sydämen usko Herraan Jeesukseen, jolloin vasta totisesti voidaan sanoa Jeesus on Herrani.

Eksytys sanoo salaisuutta ei löydy Raamatusta

Jouko Piho: Tämä koko asia on jollain tavoin myös Jumalan salaisuus, jota ei ole yksityiskohtia myöten meille ilmoitettu. Tämä asia on myös vaikea ymmärtää, joten kypsymättömät ihmiset käsittävät  helposti koko idean väärin. Niinpä Origenes, joka muutoin kannatti apokatastasis-oppia, saattoi toisten ihmisten joukossa puhua hänkin ikuisen helvetin puolesta, koska hän ei  halunnut, että kukaan ymmärtämätön ihminen käsittäisi Jumalan armon väärin.

Eksytyksen eräs tuntomerkki on sellainen ettei eksyttävää oppia löydy Raamatusta. Siksi eksytys hyvin usein sanoo, että on kyse salaisuudesta, jonka vain harva voi ymmärtää tai sen voi ymmärtää kun avautuu hengelle, joka puhuu ja avaa tietoa salaisuudesta.

5 Moos 29:29 Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat."

Salaisuudet ja salassa olevat asiat koskien Jumalaa ovat vain Jumalan tiedossa, emmekä voi niitä ymmärtää, eikä niitä avata meille. Sen minkä Jumala on ilmoittanut sanansa kautta voimme ymmärtää ja uskoa sekä ojentautua sen mukaan.

Jes 26:10 Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta.

Aina silloin kun uskova alkaa puhumaan salaisuudesta, josta Raamattu ei kerro, niin on kyse eksytyksestä. Raamatussa ei ole yksityiskohtia eikä muitakaan tietoja kadotuksesta pelastumisesta , koska Raamattu ei opeta kadotuksesta pelastumisesta. Kadotuksesta pelastuminen ei ole Jumalan armoa, koska jos ihminen pelastuisi kadotuksesta, niin silloin hän jatkaisi vääryyden tekemistä, koska hän ei halua oppia Jumalan vanhurskautta. Raamattu sanoo ettei jumalattomalle armon antaminen opeta häntä hylkäämään syntiä ja valitsemaan Jumalan vanhurskautta.

Gal 5:
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Raamattu opettaa etteivät tässä maailmanajassa synnin harjoittajat tule perimään Jumalan valtakuntaa. Toisin sanoen, jos ei ole tässä ajassa tehnyt parannusta ja uskonut Raamatun Jumalaan, niin silloin ei voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä pelastua milloinkaan, vaan joutuu oman valintansa tähden iankaikkiseen kadotukseen.

Iankaikkinen kadotus on Jumalan rakkautta

Jouko Piho: Uskon, että Jumala saattaa lopulta koko maailmankaikkeuden sopusointuun  itsensä kanssa. Siihen ei sovi käsitys erillään olevista ihmisistä  erillisessä ja ikuisessa vaivanpaikassa. Jos ikuinen helvetti olisi totta,  Jumala olisi luuseri, joka kadotti suurimman osan ihmisistä pois  yhteydestään. Tavallaan myös Saatana olisi sillä tavalla voittaja, että hän  sai ihmiskunnan enemmistön samaan paikkaan missä hän itsekin on. En usko, että Jumala olisi niin tahdoton, rakkaudeton ja voimaton, ettei Jumala tahtoisi ja pystyisi tekemään tälle asiantilalle jotakin. Minä uskon, että Jumala on lopulta koko maailman ja koko maailmankaikkeuden  pelastaja ja ennalleen asettaja. Kaikki tämä toisi Jumalalle suunnattomasti paljon enemmän kunniaa ja  kiitosta kuin se, että Jumala sulkisi suurimman osan ihmisistä ikuisiin  helvetin kärsimyksiin. Sellainen osoittaisi kyllä rankaisijan voimaa, mutta  ikuinen helvetti ei osoita Jumalan rakkautta, viisautta eikä pelastamisen voimaa.

Jos Jumala lopulta pelastaisi kaikki jumalattomat pois kadotuksesta, niin montakohan kertaa Hän joutuisi uudelleen tekemään saman, koska jos ihminen huomaisi ettei lopulta ole olemassa rangaistusta ja tuomiota, sillä hän voi tehdä mitä tahansa syntiä iankaikkisesti, koska Jumala aina pelastaa hänet. Jos Jumala ei antaisi lopullista rangaistusta synnin teoista, niin se tekisi ihmisestä vastuuttoman, joka aina luottaisi "Jumalan armoon" ja olisi valmis tekemään ja lankeamaan synnin harjoittamiseen, koska hän ei joutuisi koskaan siitä vastuuseen.

Raamattu sanoo ettei jumalaton opi vanhurskautta, vaikka hän saisi armon ja siksi hän tekisi vääryyttä oikeuden maassa. Kun olin ollut uskossa vasta vajaan vuoden, niin sanoin Jumalalle, että olet tehnyt kaiken hyvin, mutta iankaikkinen kadotus on väärin. Jumala näytti minun sydämeeni näyn. Minulle näytettiin kaksi koria sekä kypsiä ja mätiä omenoita. Sen jälkeen minulta kysyttiin onko oikein laittaa kaikki omenat yhteen ja samaan koriin vai onko oikein laittaa kypsät ja mädät omenat eri koreihin. Silloin ymmärsin olleeni väärässä ja pyysin anteeksi syntiäni ja hyväksyin iankaikkisen kadotuksen Jumalan rakkauden tekona.

Kuka kärsisi siitä jos kaikki ihmiset lopulta joutuisivat samaan paikkaan? Raamattu sanoo ettei jumalaton halua tehdä vanhurskautta oikeuden maassa, vaikka saisi armon. Raamatun sanan opetuksen perustuksista käsin vastaan, että Jumalan armosta parannuksen tehneet ja pyhitetyt Jumalan palvelijat kärsisivät, koska halvan armon saaneet jumalattomat tekisivät syntiä Jumalan paratiisissa, koska he eivät halua tehdä parannusta. Iankaikkinen kadotus on Jumalan rakkauden osoitus, koska se erottaa iankaikkisesti vääryyden pois Jumalan iankaikkisesta valtakunnasta.

Jumalan sanominen luuseriksi sen perusteella että jos iankaikkinen kadotus olisi totta on sama asia kuin Jumalan pilkkaaminen, koska Raamattu todistaa selkeästi, että Jumala on suunnitellut iankaikkisen kadotuksen niille, jotka eivät halua tehdä parannusta.

Paha saatana ei ole voittaja, vaikka suurin osa ihmisiä joutuu kadotukseen oman valintansa tähden. Todellisuudessa paha saatana on suurin häviäjä, sillä kapinansa ja syntinsä tähden hän menetti asemansa ja osuutensa voimallisena henkiolentona Jumalan valtakunnan kirkkaudessa. Jumalan luomassa maailmassa voittoja ja häviöitä ei lasketa ihmismassojen suuruudella, vaan vanhurskaudella ja synnillä. Synnin valinta johtaa häviöön ja vanhurskauden valinta johtaa osallisuuteen Jeesuksen ansaitsemasta voitosta verensä ja kuolemansa sekä sovitustyönsä tähden.

Luuk 12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.

Koska Jumalan valtakunta ja Jeesuksen voitto ei perustu ihmismassojen paljouteen, vaan  Jumalan lahjavanhurskauden vastaanottamiseen parannuksenteon ja uskon kautta Raamatun Jumalaan, niin siksi Jeesus sanoi pienen lauman pääsevän Jumalan valtakuntaan. Kreikankielessä on sana mikros, jonka 33/38 käännös on kääntänyt sanalla piskuinen. Mikros sana tarkoittaa kaikella tavalla todella pientä. Tämäkin Raamatun jae kumoaa universalismin opin ettei kadotus olisi ikuinen, koska Herra Jeesus sanoi Jumalan valtakuntaan pääsevän vain pienen lauman, joka tarkoittaa enemmistön joutuvan kadotukseen omanvalintansa tähden.

Jumala ei pelasta ketään väkisin ja Hän on asettanut Kaikkivaltiudessaan ihmisille pääsyn Jumalan iankaikkisen valtakuntaan tässä maailmanajassa tapahtuneen parannuksenteon ja Raamatun Jumalaan uskomisen kautta. Jumala ei ole tahdoton, eikä rakkaudeton ja voimaton, vaan Pyhä, Oikeudenmukainen ja Rakastava.

Maan päällä tehdyt synnit voidaan saada anteeksi vain täällä maan päällä. Jos syntejä ei tarvitsisi katua ja tehdä parannusta tässä ajassa, niin se on sama asia kuin sallia synti tässä maailmanajassa. Jos universalismin oppi, että kaikki ihmiset pelastuvat lopulta kadotuksesta olisi totta, niin suurin osa ihmiskuntaa haluaisi jatkaa synnin tekemistä ja jättäisi pelastuksensa hamaan tulevaisuuteen kadotukseen. Tällainen ratkaisu sallisi synnin ja vääryyden tekemisen maan päällä, koska Jumala ei edellyttäisi parannuksen tekemistä tässä ajassa jos Hän lopulta pelastaisi jumalattomat kadotuksesta.

Synnin palkka on iankaikkisen kadotuksen rangaistus ja kertoo sen kuinka tuhoisana ja pahana asiana Jumala pitää synnin tekoja. Me uskovina emme kykene täysin ymmärtämään synnin tekojen tuhoisia vaikutuksia, mutta Jumala kykenee ja Hän pitää sitä niin pahana, että siitä seuraa iankaikkinen rangaistus ellei ihminen halua tehdä parannusta ja uskoa Raamatun Jumalaan.

Näyttää siltä kuin Piho haluaisi neuvoa Jumalaa ja kertoa miten asiat pitäisi tehdä. Ihminen ei ole Jumala eikä ymmärrä Jumalan aivoituksia siksi on syytä jättää Jumalalle iankaikkinen elämä ja iankaikkinen kadotus, koska Hän on ainoa oikeudenmukaisuus ja rakkaus, joka voi tehdä tällaisia päätöksiä ja Hän ei tee koskaan mitään väärin, koska Hän on Kaikkivaltias ja täydellinen Jumala.

Ihmisviisaus ja tunteet sokaisevat ja eksyttävät

Jouko Piho: Yksi pahimpia asioita ikuisen helvetin opissa on se, että se vääristää kuvan  ja käsityksen rakkauden Jumalasta aivan hirveäksi ja aivan toisenlaiseksi  kuin mitä Raamattu sanoo ja ihmiset kokevat sydämessään. Ikuisen helvetin  opin kohtuuttomuus on vienyt monelta uskovalta uskon ja estänyt monia  etsijöitä uskomasta niin julmaan Jumalaan.

Iankaikkinen kadotus ei vääristä käsitystä Jumalan rakkaudesta, vaan vahvistaa sen. Otan tähän kärjekkään esimerkin, mutta se kertokoon Jumalan rakkaudesta. Tietyissä saatananpalvontamenoissa ihmisiä kidutetaan mitä kauheimmilla tavoilla ja lopulta he juovat kuolleen uhrin verta sekä syövät hänen ruumiinosiaan. Mitä kauheimmalla tavalla he häpäisevät uhrinsa, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala rakkaudessaan antaisi tällaisenkin teon anteeksi, parannuksenteon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta myös rakkaudessaan antaa saatananpalvojan oman valintansa tähden joutua iankaikkiseen kadotukseen. Olisiko se enää rakkautta, jos tällaisen teon tehnyt saisi armon kadotuksessa? Katsoisiko Jumala läpi sormien tällaisia syntejä päättäessään, että no tehkööt vaikka ei saisi, minä kuitenkin pelastan heidät kadotuksesta?

Vastaus: Ei olisi enää rakkautta, vaan synnin tekojen hyväksymistä, koska vaikka niin ei saa tehdä, niin pelastus olisi kuitenkin varma.

Olisiko se rakkautta jos olisin oikeuden tuomari ja sanoisin murhaajalle, että älä nyt enää murhaa ketään, mutta vaikka murhaisitkin, niin päästän sinut vapaalle jalalle yhä uudestaan? Ei olisi rakkautta ja samalla vaikka kiellänkin niin samalla hyväksyn, koska olen aina valmis päästämään murhaajan yhä uudelleen vapaaksi. Edellä oleva esimerkki kuvaa universalismin oppia.

Universalismiin eksytykseen eksyvä uskova alkaa ajattelemaan ihmisviisaudella ja järjellään sekä tunteillaan. Silloin ei enää ole tärkeää se mitä Jumala sanoo sanassaan, vaan ihmisviisauden sokaisemana ihminen tekee Jumalasta ja Hänen sanansa opetuksesta sellaisen, joka vetoaa ihmisviisauteen ja tunteisiin. Tällainen toiminta johtaa Jumalakuvan ja Raamatun opetuksen vääristämiseen. Ihminen tekee Jumalasta oman järkensä ajatusten näköisen Jumalan. Jumalan rakkaudesta tulee ihmisen sielun tunteiden mukainen rakkaus, joka hylkää Jumalan sanan totuuden.

Ihmisviisaus tekee valheesta itselleen totuuden, jota hän seuraa. Tällä tavalla universalismi on eräs ihmisviisauden muokkaama kuva miten ihminen omassa viisaudessaan ymmärtää Jumalan ja pelastuksen sekä totuuden. New-Age uskomukset ovat sitten toisenlainen ihmisviisauden muokkaama kuva ja käsitys jumaluudesta ja totuudesta. Ateismi on eräs ihmisviisauden muokkaama versio totuudesta ja todellisuudesta. Ihmisviisauden eräs versio totuudesta ja todellisuudesta on usko evoluutioteoriaan. Tätä voisi jatkaa vieläkin pidemmälle, mutta tämä riittää. Ihmisviisauden erilaisissa versioissa on erilaisia käsityksiä, mutta niillä kaikilla on yksi yhteinen piirre, mikään näistä versioista ei usko Jumalan sanan totuuteen, vaan he ovat luoneet itselleen oman totuuteensa, joka perustuu valheeseen.

Universalismi on eräs eksytyksen versio, jonka vallassa ja uhreina ovat ihmiset, jotka kokevat Jumalan sanaa tunteen tasolla ei totuuden kautta ja jotka ymmärtävät Raamattua ihmisviisauden kautta, mutta eivät hengellisesti Pyhässä Hengessä. Tätä en kirjoittanut ketään ilkkuen ja ivaten, sillä Raamattu varoittaa luottamasta ihmisviisauteen ja omaan järkeen.

"Uskonpuhdistuksen" aika

Jouko Piho: On uuden uskonpuhdistuksen aika. Kristinusko on vapautettava tästä perkeleellisestä ja pakanalliskatolisesta  ikuisen helvetin harhaopista, joka on tuottanut tarpeetonta ja kauheaa  tuskaa monille ihmisille ja joka on niin suuri loukkauskivi useille  ihmisille, että he eivät kerta kaikkiaan voi uskoa tuollaiseen sadistiseen  Jumalaan eivätkä kirjaan, jossa niin muka opetetaan. Raamattu ei kuitenkaan opeta ikuista ja loppumatonta helvettiä. Ainoastaan  meidän Vulgatan väärää käännöstä seuraavat raamatunkäännöksemme käyttävät  väärää sanaa "ikuinen" kadotus. Alkuperäiset kreikkalaiset kirjoitukset  puhuvat aioonisesta eli tietyn ajan kestävästä rangaistuksesta. Näinhän se on meillä ihmisilläkin. Me laitamme rikolliset vankilaan pahojen  tekojensa takia, ei koston vuoksi, vaan jotta oikeus toteutuisi, mutta myös  siksi, että rikollinen miettisi elämäänsä uusiksi rangaistulaitoksessa  ollessaan. Uskon että Jumala ajattelee samalla tavalla. Hänen on oikeudenmukaisuuden  takia rangaistava epäuskoisia Jumalan kieltäjiä ja pahantekijöitä, mutta  Jumalan lopullinen päämäärä on pelastaa kaikki ja saattaa lopulta kaikki jälleen kotiin Isän luo. Silloin on kaikki hyvin. Kaikki on asetettu jälleen kohdalleen kuten alussa  oli. Kapina on päättynyt, rangaistukset on kärsitty ja koko maailmankaikkeus on  harmoniassa palvoen yhtä oikeaa Jumalaa ja Hänen Poikaansa Jeesusta  Kristusta.

Jouko Piho uskoo ikuisen helvetin opin olevan perkeleellinen ja pakanalliskatolinen harhaoppi ja siksi hän haluaa "uskonpuhdistuksen", jossa kristinusko "vapautettaisiin" tästä harhaopista. Piho pitää tätä "harhaoppia" kauheaa tuskaa tuottavana loukkauskivenä etteivät ihmiset voi uskoa "sadistiseen" Jumalaan eikä kirjaan, jossa niin opetetaan.

Ei luonnollinen järki hyväksykään Raamatun totuutta, eikä meidän uskovien tehtävä ole pyrkiä ihmisviisauden ja tunteiden manipuloinnin avulla saada ihmisiä hyväksymään usko Jeesukseen. Raamattu sanoo Pyhän Hengen näyttävän synnin, vanhurskauden ja tuomion ihmisen sydämelle. Kun evankeliumia julistetaan, niin kuin se on kirjoitettu, niin silloin ihminen voi tulla synnintuntoon eikä halua mennä kadotukseen, vaan tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Silloin kun julistetaan valhe-evankeliumia sanomalla Jumalan pelastavan vielä kadotuksestakin, niin sellainen evankeliumi ei johda synnintuntoon ja pelastukseen, vaan vahvistaa ja tukee synnin himoja, sillä niistä ei joudu koskaan oikeasti vastuuseen ja lopulta kuitenkin pelastuu, niin miksi sitten tarvitsisi edes tehdä parannusta.

Universalismissa on oikeastaan kyse siitä, että ihminen päättää itse miten hän uskoo Jumalaan ja hän inhimillistää Jumalan rakkauden sellaiseksi, että sen jälkeen hyvin harvalle usko Jeesukseen kelpaisi, koska kadotuksesta pääsee pois.

Jouko Piho sano ettei Raamattu opeta iankaikkista kadotusta, sillä ainoastaan Vulgata (latinankielinen raamattu) käännöstä seuraavat Raamatunkäännökset käyttävät väärää sanaa ikuinen kadotus. Kuten on tullut aikaisemmin esille, niin VT:n tekstiin on tuhansia vuosia sitten kirjoitettu opetus iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kadotuksesta. Samoin UT:n tekstit, jotka kirjoitettiin n. 2000 vuotta sitten opettavat iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kadotuksesta. Latinankielinen Vulgata valmistui vasta 405 jKr. Oppi iankaikkisesta kadotuksesta ei ole Vulgatan oppi, vaan alkuperäisten VT:n ja UT:n tekstien opetus, eli Jumalan sanan opetus.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Raamatun sana sanoo Jumalan tahtovan pelastaa kaikki ihmiset, mutta kaikki ihmiset eivät tahdo pelastua.

Mark 9:
43 Jos kätes on sinulle pahennukseksi, niin hakkaa se pois: parempi on sinun käsipuolena elämään mennä, kuin jos sinulla olis kaksi kättä ja menisit helvettiin, sammumattomaan tuleen,
44 Kussa ei heidän matonsa kuole, eikä tuli sammuteta.
45 Ja jos jalkas on sinulle pahennukseksi, hakkaa se pois: parempi on sinulle, että ontuvana elämään menet, kuin jos sinulla olis kaksi jalkaa ja heitettäisiin helvettiin, sammumattomaan tuleen,
46 Kussa ei heidän matonsa kuole, eikä tuli sammuteta.
47 Ja jos silmäs on sinulle pahennukseksi, niin heitä se pois: parempi on sinun silmäpuolena Jumalan valtakuntaan sisälle mennä, kuin jos sinulla olis kaksi silmää ja heitettäisiin helvetin tuleen,
48 Kussa ei heidän matonsa kuole, eikä tuli sammuteta.

Biblian teksti on alkutekstin mukainen Mark 9:43-48 kohdassa (33/38 jättää pois jakeet 44 ja 46 sekä mainitsee sammumattoman tulen tässä kohdassa vain kaksi kertaa). Alkutekstin mukaan Herra Jeesus puhui Mark 9:43-48 kohdassa viisi kertaa sammumattomasta helvetin tulesta, eli iankaikkisesta kadotuksesta, jonne synnin harjoittajat joutuvat oman valintansa tähden. Piho uskoo vastoin Raamatun ja Jeesuksen opetusta, että kaikki ihmiset tulevat lopulta pelastumaan pois kadotuksesta.

Oppi saatanan pelastumisesta kadotuksesta

Olen ollut Jouko Pihoon e-mail yhteydessä tämän aiheen takia. Lähetin hänelle kaksi sähköpostia, josta toisessa kysyin onko netistä löytynyt teksti helvetti on - mutta se ei ole ikuinen hänen tekstinsä. Piho vastasi sen olevan hänen kirjoittamansa. Ei ole yleensä korrektia tuoda esille henkilökohtaista kirjeenvaihtoa, mutta koska kyse on kadotuksen valhe-evankeliumista, niin tämäkin asia täytyy tuoda esille. Toimisin väärin jos en toisi esille valhe-evankeliumin julistajia ja heidän valheisiin perustuvia opetuksia. Kun tiedän asian ja jos en toisi sitä esille, vaan vaikenisin asiasta, niin se olisi sama asia kuin hyväksyä valheellisen evankeliumin julistaminen.

Lähetin Joukolle toisen sähköpostin, kysyen seuraavan kysymyksen: Kysyn sitten vielä, että pelastuuko saatana ja langenneet enkelitkin lopulta, niin etteivät he joudu olemaan ikuisesti kadotuksessa, vaan pääsevät sieltä pois aikansa kärsittyään?

Jouko Pihon vastaus minulle: Kyllä. Asia tulee selvästi esille Fil. 2:10-11 kohdassa, jossa kaikkien taivaassa  olevien on tunnustettava, että Jeesus on Herra. Tuo "taivaassa" viittaa  kaikkiin enkeleihin, myös ilmavallan hallitsijoihin eli langenneisiin  enkeleihin. Kyseessä ei ole pakotettu ja hampaat irvessä annettu tunnustus,  vaan vapaaehtoinen tunnustus. Kohdassa on käytetty sanaa eksomologeo, joka  tarkoittaa tunnustamista ylistämällä. Tule sinäkin pois sieltä katolisesta harhaopista.

Kun ihminen sokaistuu valheesta ja antaa sen tehdä tarpeeksi työtä sydämessä, niin se voi johtaa jopa opetukseen, jonka mukaan saatana ja langenneet enkelit lopulta pelastuvat pois kadotuksesta, kuten Jouko Pihokin opettaa. On selvää ettei Jouko Pihon "evankeliumi" ole Raamatullista ja pelastuksen evankeliumia, vaan valhe-evankeliumia, jonka julistaminen ja siihen uskominen johtaa iankaikkiseen kadotukseen. Painotan sitä etten minä tuomitse ketään kadotukseen, koska ei minulla ole siihen valtuuksia, vaan sanon sen mitä Raamattu opettaa:

Gal 1:
6 ¶ Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
10 ¶ Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

Apostoli Paavali sanoo toisen evankeliumin (valhe-evankeliumi) julistajan olevan kirottu, joka on sama asia kuin olla pelastuksen ulkopuolella. Paavali sanoo valhe-evankeliumin olevan ihmisten suosion etsimistä. Universalismin opetus perustuu ihmisten suosion kalasteluun ja miellyttämiseen. Paavali opettaa ettei ihmisille mieliksi oleva voi olla Messias Jeesuksen palvelija. Tämän asiayhteyden mukaan valhe-evankeliumin julistaja on kirouksen alla pyrkien etsimään ihmisten suosiota, jonka tähden hän ei ole Jumalan palvelija, eikä siten pelastavassa uskossa.

Matt 25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Herra Jeesus sanoi iankaikkiseen kadotukseen joutuvien olevan kirottuja. Raamatun opetuksen mukaan valhe-evankeliumin levittäminen on kirouksen alaista toimintaa, joka johtaa iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus sanoi iankaikkisen kadotuksen olevan valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä sekä niille, jotka hylkäävät Jumalan pelastuksen. Jouko Pihon opetus kaikkien ihmisten ja jopa saatanan ja langenneiden enkelien pelastumisesta kadotuksesta on vakava harhaoppi, jonka levittäminen sekä siihen uskominen johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Painotan vielä sitä, että minä en lausu kenellekään kadotustuomiota, vaan tuon esille Raamatun sanan totuuden kautta millä perusteilla Jumala antaa kadotustuomion.

Toivon että Jouko Piholla olisi vilpitön sydän eksymyksessään, koska silloin hän kykenisi nopeasti tekemään parannuksen ymmärtäessään eksymyksensä, mutta jos on kyse ylpeydestä, niin silloin asiat ovat paljon huonommin. Jouko Piho tarvitsee meidän uskovien rukouksia päästäkseen oikealle uskon tielle ja tehdäkseen parannuksen valhe-evankeliumista.

Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö

Room 3:
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamattu opettaa kaikkien ihmisten tehneen syntiä ja olevan sen tähden vailla Jumalan kirkkautta. Kun ihminen tekee parannuksen synneistään ja muuttaa mielensä uskoen Herraan Jeesukseen, niin hän saa Jumalan armosta lahjaksi vanhurskauden ja pelastuksen Herran Jeesuksen lunastustyön (sovitustyö) tähden.

Herra Jeesus on Jumalan armoistuin, sillä Jeesuksen veri tuo sovituksen synneistä niille ihmisille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Häneen. Room 3:26 sanoo Jeesuksen osoittavan vanhurskauttaan nykyajassa (tarkoittaa tätä nykyistä maailmanaikaa) vanhurskauttaen (pelastaa) ihmisen, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Toisin sanoen Raamattu sanoo pelastuksen olevan mahdollista tässä nykyisessä maailmanajassa, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jeesus osoittaa vanhurskauttaan tässä nykyisessä maailmanajassa pelastaen ihmisen, jolla on usko Jeesukseen. Tämä tarkoittaa ettei Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö pelasta ketään tämän nykyisen maailmanajan ulkopuolella eikä kadotuksessa, vaan tässä nykyisessä maailmanajassa.

Kol 1:
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,

Tämä kohta ei opeta Jeesuksen sovittavan kadotuksessa olevien syntejä, niin jotkut väärin ymmärtävät. Herran Jeesuksen ristin veren kautta sovitetaan kaikki maan päällä ja taivaassa, mutta huomaa ettei Raamattu sano tässä kohtaa sekä kadotuksessa. Maan päällä olevat ihmiset tarvitsevat sovituksen synneistään, mutta taivaassa olevat enkelit eivät tarvitse, koska he eivät ole tehneet syntiä. Efesolaiskirje kertoo tarkemmin mitä Kol 1:20 tarkoittaa:

Ef 1:
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-
10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.

Herran Jeesuksen ristin veren kautta, Jeesuksessa tullaan kaikki yhdistämään yhdeksi niin taivaissa kuin maan päällä, joka tarkoittaa sitä, että Uudessa Taivaassa, Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa ei ole enää erotusta ihmisten ja enkelien välillä, sillä niin ihmiset kuin enkelitkin ovat yhdessä Jumalan valtakunnassa ylistämässä Jumalaa. Ihmiset ja enkelit ovat Jumalan luotuja ja tässä nykyisessä maailmassa olemme erotettuja Jumalasta ja enkeleistä synnin tähden, mutta tulevassa maailmassa Jumalan valtakunnassa olemme kaikki yhdessä ylistämässä Jumalaa ja Herraa Jeesusta.

Kol 1 ja Ef 1 eivät opeta, että kadotuksesta voisi vielä pelastua.

Matt 9:6 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" -hän sanoi halvatulle-"nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."

Raamattu opettaa, että Isä Jumala on antanut Jeesukselle vallan antaa syntejä anteeksi maan päällä, joka tarkoittaa sitä ettei syntien anteeksiantamus ulotu enää kadotukseen, vaan kadotetut sielut ovat kadotuksessa iankaikkisesti oman valintansa tähden.

Kun julistamme evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, niin emme pelottele ketään kadotuksella, vaan kerromme siitäkin, koska se on eräs osa evankeliumia. Raamattu sanoo Jumalan hyvyyden (Jumalan rakkaus) vetävän ihmistä parannukseen, eli pelastukseen. Raamatun mukainen evankeliumi kertoo ihmisen olevan syntiensä tähden matkalla kohti iankaikkista kadotusta, mutta Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli meidän puolestamme ja pelastaa meidät kadotustuomiosta jos teemme parannuksen ja uskomme Häneen. Evankeliumi on tosikertomus siitä kuinka Jumala suuresti rakastaa syntisiä ihmisiä ja Jumalan rakkaus vetää ihmisen pelastukseen.

Aitoon, rehelliseen ja Raamatulliseen evankeliumin julistamiseen kuuluu totuus ihmisen syntisyydestä, kadotuksesta ja pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa, joka tulee Jumalan rakkauden kautta. Raamatun painotus evankeliumissa on Jumalan rakkaus ja totuus, joka vetää ihmistä pelastukseen. Raamatullinen evankeliumi tuo ihmisen sydämelle synnintunnon (ymmärtää olevansa syntinen) sekä ymmärryksen Jeesuksen sovitustyöstä ja pelastuksesta.

Evankeliumin pääasia ei ole kadotus, vaan Jumalan rakkaus syntisiä kohtaan. Ihminen ei tule uskoon ainoastaan kadotuksen pelosta, vaan rakkaudesta Jumalaan. Synti, kadotus, parannus, Herran Jeesuksen sovitustyö sekä usko Jumalaan kuuluvat evankeliumin julistukseen, mutta evankeliumin ydin on siinä, että Jumala rakastaa ihmisiä, sillä Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tänä päivänä on vielä mahdollisuus tunnustaa syntinsä ja uskoa Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja. Kun tunnustat syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän.

 

 

Petri Paavola 30.7.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker