Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herra Jeesus kantaa sydämessään ja harteillaan seurakuntaansa

Raamattu sanoo ja opettaa, että Messias Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi. Messias Jeesus on paljon muutakin syntien Sovittaja verensä kautta, Pelastaja, Herra ja Messias jne. Tässä kirjoituksessani käsittelen lyhyesti vanhan liiton (VL:n) ylimmäistä pappia ja hänen rintakilpeään, joka on esikuva Messias Jeesuksesta, Uuden Liiton Ylimmäisestä papista. VT:n ylimmäisen papin rintakilpi ja hänen molemmilla harteillaan olevat kaksi onyks kiveä sisältää syvällisen opetuksen, jonka käyn nyt tässä vain lyhyesti läpi, mutta jos Herra suo ja elämme, niin saatan joku päivä kirjoittaa tästä vielä enemmän ja syvällisemmin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden valossa rukouksen kera.

 

Sisällys:
Jeesus kantaa harteillaan
Jeesus kantaa sydämessään


 

Jeesus kantaa harteillaan

2 Moos 28:
9 Ota sitten kaksi onyks-kiveä ja kaiverra niihin Israelin poikien nimet,
10 kuusi heidän nimeään toiseen kiveen ja toiset kuusi nimeä toiseen kiveen siinä järjestyksessä, kuin he ovat syntyneet.
11 Niinkuin taidokkaasti hiotaan kiveä, kaiverretaan sinettisormuksia, niin kaiverra Israelin poikien nimet niihin kahteen kiveen. Ja kehystettäköön ne kultapalmikoimilla.
12 Ja pane molemmat kivet kasukan olkakappaleihin kiviksi, jotka johdattavat muistoon israelilaiset; näin Aaron kantakoon heidän nimiänsä molemmilla olkapäillään Herran kasvojen edessä, että heitä muistettaisiin.
13 Ja tee kultapalmikoimia
14 ja kahdet käädyt puhtaasta kullasta; tee ne punomalla, niinkuin punonnaista tehdään, ja kiinnitä punotut käädyt palmikoimiin.

Kaksi onyks-kiveä tuli asettaa ylimmäisen papin harteille, johon kahdentoista Israelin sukukunnan nimet tuli kaivertaa ja asettaa siinä järjestyksessä kun he ovat syntyneet. Nämä onyks-kivet kehystettiin kultapalmikoin. On sanottu, että onyks-kivet olivat monen värisiä, mutta ne olivat yleensä mustavalkoisia. Nämä kaksi onyks-kiveä ylimmäisen papin harteilla eivät olleet ihan pieniä kiviä, koska niihin piti mahtua kaikki Israelin sukukuntien nimet. Nämä kaksi kiveä painoivat siis jonkin verran. VL:n ylimmäisen papin tuli kantaa koko Israelin kansaa 12 sukukuntien nimien kautta, niin että ne olivat koko ajan Jumalan muistissa, Herran kasvojen edessä.

Onyks-kiven yleinen väri mustavalkoinen (tai joko valkoinen tai musta) on esikuvaa siitä, että ihminen on syntinen (musta), mutta Jumalan pelastamana syntinsä anteeksi saaneena puhdas (valkoinen) Jumalan edessä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Herran Jeesuksen täytetty työ Golgatalla, Hänen veressään puhdistaa iankaikkisesti synneistä ja näin Jumalan pelastama ihminen saa lahjaksi pelastuksen- ja pyhityksen puhtauden Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

VL:n ylimmäisen papin kaksi onyks-kiveä harteillaan on esikuvaa siitä kuinka Herra Jeesus kantaa harteillaan koko seurakuntaansa. Herra Jeesus kantoi ja kantaa meidän syntitaakkamme sovitustyönsä ja verensä kautta, niin etteivät anteeksiannetut synnit enää astu Jumalan mieleen ja muistiin. Me Herran Jeesuksen opetuslapsina uskomme, mutta me tarvitsemme uskoomme Jumalan avun Pyhän Hengen, jossa Isä ja Jeesus asuu opetuslastensa sydämessä ja kannattelee heidän uskoaan Jumalan vaikuttaman tahtomisen ja tekemisen kautta. Herran Jeesuksen opetuslapset ovat koko ajan Jumalan kasvojen edessä ja Jeesuksen opetuslapset ovat koko ajan Jumalan muistissa ja Hän muistaa meidät uskovat Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Herra Jumala pitää ja haluaa pitää meistä hyvää huolta, joka toteutuu uskon kautta Häneen. Niin kuin Israelin 12 sukukuntain nimet olivat taidokkaasti kaiverrettu kahteen onyks-kiveen, joita ylimmäinen pappi kantoi harteillaan, niin Jumala pitää kansastaan taidokkaasti huolta ja auttaa meitä uskomaan Häneen.

Kaksi onyks-kiveä kehystettiin kultapalmikoilla, joka tarkoittaa sitä, että kun Jumala pelastaa armostaan ihmisen uskon kautta Herraan Jeesukseen niin, Jumala lahjoittaa uskovalle kultapuvun Pyhässä Hengessä, joka tarkoittaa myös osallisuutta Jumalan lapseuteen, ja saamme olla Suuren Kuninkaan tyttäriä ja poikia, koska Jumala on meidän Isämme, ja olemme hyväksytyt Hänen lapsikseen uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Hänen vereensä.

Jeesus kantaa sydämessään

2 Moos 28:
15 ¶ Ja jumalanvastausten rintakilpi tee taidokkaasti kutomalla; tee sekin samalla tavalla, kuin kasukka on tehty: tee se kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
15 You shall make a breastpiece of decision, worked into a design; make it in the style of the ephod: make it of gold, of blue, purple, and crimson yarns, and of fine twisted linen. The Israel Bible
15 And thou shalt make a breastplate of judgment, the work of the skilful workman; like the work of the ephod thou shalt make it: of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, shalt thou make it. Jewish Publication Society Bible
16 Se olkoon neliskulmainen ja taskun muotoon tehty, vaaksan pituinen ja vaaksan levyinen.
17 Ja kiinnitä sen pintaan kiviä yliyltään, neljään riviin: ensimmäiseen riviin karneoli, topaasi ja smaragdi;
18 toiseen riviin rubiini, safiiri ja jaspis;
19 kolmanteen riviin hyasintti, akaatti ja ametisti;
20 ja neljänteen riviin krysoliitti, onyks ja berylli. Kultapalmikoimilla kehystettyinä kiinnitettäköön ne paikoilleen.
21 Kiviä olkoon Israelin poikain nimien mukaan kaksitoista, yksi kutakin nimeä kohti; kussakin kivessä olkoon yksi kahdentoista sukukunnan nimistä, kaiverrettuna samalla tavalla, kuin kaiverretaan sinettisormuksia.
22 Ja tee rintakilpeen puhtaasta kullasta käädyt, punotut, niinkuin punonnaista tehdään.
23 Ja tee rintakilpeen kaksi kultarengasta ja kiinnitä molemmat renkaat rintakilven kahteen yläkulmaan.
24 Ja kiinnitä ne molemmat kultapunonnaiset kahteen renkaaseen rintakilven yläkulmiin.
25 Ja kiinnitä molempien punonnaisten toiset kaksi päätä kahteen palmikoimaan ja kiinnitä nämä kasukan olkakappaleihin, sen etupuolelle.
26 Ja tee vielä kaksi kultarengasta ja pane ne rintakilven molempiin alakulmiin, sen sisäpuoliseen, kasukkaa vasten olevaan reunaan.
27 Ja tee vieläkin kaksi kultarengasta ja kiinnitä ne kasukan molempiin olkakappaleihin, niiden alareunaan, etupuolelle, sauman kohdalle, kasukan vyön yläpuolelle.
28 Ja rintakilpi solmittakoon renkaistaan punasinisellä nauhalla kasukan renkaisiin, niin että se on kasukan vyön yläpuolella; näin rintakilpi ei irtaudu kasukasta.
29 Ja niin Aaron kantakoon jumalanvastausten rintakilvessä sydämensä päällä, astuessaan pyhäkköön, Israelin poikain nimet, että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä.
30 Ja pane jumalanvastausten rintakilpeen uurim ja tummim, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä, hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan.

2 Moos 28:15 oleva suomenkielen sana jumalanvastausten on hepreaksi משׁפט‎ mishpat, joka tarkoittaa    tuomio, oikeus, määräys, asian ratkaiseminen, tuomion paikka, oikeudenkäynti (tuomareiden edessä), tapaus, asia (joka esitetään tuomittavaksi), tuomio, päätös (tuomiosta), täytäntöönpano (tuomion), oikeudenmukaisuus, oikeus, suoruus, päätös (laki - Jumalan laki), oikeus, etuoikeus, kuuluva (oikeudellinen).

2 Moos 28:30 olevat sanat uurim ja tummin tarkoittavat hepreaksi uurim - valo, valot ja tummim - täydellisyys, täyttyä. Uurim ja tummim olivat ylimmäisen papin rintakilvessä.

VL:n ylimmäisen papin rintakilpi sisältää paljon monia asioita, koska ylimmäisen papin rintakilpi edustaa Jumalan valkeutta ja täydellisyyttä ja asioita, jotka saavat Jumalan tahdossa täyttymyksensä.  Herra Jeesus Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi on Kaikkivaltias Jumala, kaikkialla oleva Jumala, joka on valkeus ja täydellisyys. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta syntejään katuva ja syntinsä tunnustava ihminen, joka Jumalan armosta uskoo Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden Jumalan valkeudesta ja täydellisyydestä. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta saa kasvaa sitä kohti Jumalan valkeudesta käsin, jota Jumala vaikuttaa Herran Jeesuksen opetuslapsissa. Me olemme valkeuden lapsia ja teemme valkeuden tekoja, Jumalan armosta.

Herran Jeesuksen Uuden Liiton Ylimmäisen Papin kautta uskovan ihmisen elämässä alkaa tapahtumaan sitä mitä rintakilven mishpat edustaa ja tarkoittaa: Herran Jeesuksen kautta uskovan ihmisen elämään tulee tuomio (parannus pois synneistä) sekä armo; Herran Jeesuksen kautta uskovan ihmisen elämässä tapahtuu Jumalallinen oikeus, jonka kautta asiat ratkeavat ajallaan Jumalan tahdon mukaisesti; Herran Jeesuksen kautta uskovan ihmisen elämässä tapahtuu oikeus ja oikeudenmukaisuus Jumalan sanan totuuden opetuksen noudattamisen kautta; Herran Jeesuksen kautta uskovalla ihmisellä on etuoikeus olla Jumalan lapsi ja siksi Jumala kuulee lastensa rukoukset ja vastaa niihin ajallaan, Hänen tahtonsa mukaan, jonka opimme hyväksymään, koska Jumalan tahto on aina parasta mitä meille voi tapahtua.

Rintakilvessä oleva kulta on esikuvaa Messias Jeesuksen Kuninkuudesta, koska Hän on kuningasten Kuningas. Rintakilven punasininen lanka on esikuvaa Messias Jeesuksen verestä ja Hänen taivaallisesta olemuksestaan Jumalana (veri on punaista ja taivas on sininen), joka tuli ihmiseksi, jolla on liha ja veri sekä syntien anteeksiantamuksesta Hänen veressään. Rintakilven purppuranpunaiset ja helakanpunaiset langat ovat esikuvaa Messias Jeesuksen verestä syntien anteeksisaamiseksi. Raamattu sanoo, että kaikki asiat pitää todistaa kahden tai kolmen todistajan kautta ja siksi rintakilvessä oli kolmea erilaista punaista väriä, esikuvallisesti vahvistaen Messias Jeesuksen veren kautta tapahtuvan sovitustyön olevan täydellinen meidän hyväksemme, Jumalan armosta.

VL:n ylimmäisen papin rintakilpi oli tehty myös kerratuista valkoisista pellavalangoista ja hepreankielen Raamatussa on sana shesh tai shaysh, joka tarkoittaa pellavaa, valkoista, jotakin joka on valkaistu valkoiseksi. Rintakilven valkoinen pellavalanka on esikuva Herran Jeesuksen täydellisestä valkeudesta ja puhtaudesta sekä siitä kun Jumala valkaisee meidät valkoisen puhtaiksi Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Raamattu sanoo, että Jumala on meidän pelastuksemme kallio. Pelastuksen kallio on esikuvallinen opetus, joka tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset ovat pieniä kiviä, jotka on otettu isosta emäkalliosta ja näin uskova ihminen on osa Jumalan perheväkeä, Jumalan lapseutta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

VL:n ylimmäisen papin rintakilvessä oli 12 kiveä, jossa oli Israelin sukukuntien nimet. VL:n ylimmäisen papin rintakilven 12 kivien väreistä on monta erilaista tulkintaa ja ymmärrystä, jopa juutalaisten keskuudessa. Tämän tähden en nyt tässä kirjoituksessa käsittele näiden kivien värejä kuin ihan vähän, koska meillä ei ole täyttä varmuutta näiden kivien väreistä, emmekä voi edes enää varmuudella tietää mitä kaikkia kiviä rintakilvessä oli. Tiedämme kyllä sen mitä jotkut kivet olivat, koska kivien nimet ovat tarkasti kerrottu Raamatussa hepreankielellä, mutta emme tiedä varmuudella ihan kaikkia kiviä, mitä ne olivat.

Tiedämme sen, että rintakilvessä oli punaisen värisiä kiviä, ja onyks-kivi, joka saattoi olla mustavalkoinen, musta tai valkoinen. On sanottu, että jossakin kivessä oli kaikkien muiden kivien värit. Itse ajattelen ja uskon, että rintakilven punainen kiven väri on esikuvaa Messias Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä. Uskon myös, että rintakilvessä oli valkoisen värinen kivi, joka on esikuva Messias Jeesuksen täydellisestä puhtaudesta. Uskon kautta Messias Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi Jumalalta ja pelastuu sekä tulee sillä tavalla osalliseksi Jumalan lapseudesta ja pelastuksesta, että Jeesuksen täydellisyys (puhtaus) sekä Hänen verensä sovitustyö luetaan Jumalan armosta ihmisen hyväksi, joka katuu syntejään, tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja.

VL:n ylimmäisen papin rintakilpi yhdistettiin (solmittiin) kasukkaan (asuun) punasinisellä nauhalla rintakilvessä ja kasukassa olevien renkaiden avulla, ja siten rintakilpi pysyi paikoillaan eikä lähtenyt irti. Rintakilven punasininen nauha on esikuva Herran Jeesuksen verestä syntien anteeksisaamiseksi sekä osallisuuteen Jumalan lapseudesta ja sininen väri on esikuva Jeesuksen taivaallisesta olemuksesta, koska Herra Jeesus on Jumalan Poika, Jumala, joka tuli lihaksi ja kaikkialla oleva Kaikkivaltias Jumala. Uskovan ihmisen pelastus ja Jumalan lapseus on iankaikkisesti pysyvä tila sen tähden, koska sen perustana on Messias Jeesuksen taivaallinen täydellisyys ja Messias Jeesuksen veri ja sovitustyö.

Jumala ei hylkää uskovaa ihmistä ja siten hän on aina pelastettu Jumalan armosta, jos hän haluaa pysyä uskossa Herraan Jeesukseen. Jumala ei pidä ketään väkisin pelastuksen armossa, mutta jos ihminen päättää itse hylätä uskon ja pelastuksen, niin hän ajautuu pelastuksen ulkopuolella. Mutta, kun olemme saaneet maistaa Jumalan armoa, rakkautta ja hyvyyttä, niin emme tietenkään halua hylätä uskoa Herraan Jeesukseen ja siksi Jumala armostaan auttaa meitä pysymään uskossa ja pelastuksessa, Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

Kun VL:n ylimmäinen pappi kantoi sydämensä päällä rintakilpeä, johon oli kaiverrettu Israelin 12 sukukuntain nimet, niin se oli esikuvaa siitä kuinka Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, Messias Jeesus kantaa seurakuntaansa sydämessään. Uuden Liiton seurakunta on koko ajan Jumala edessä ja muistissa, Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Niin kuin VL:n ylimmäinen pappi kantoi Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä Herran edessä, niin Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, Messias Jeesuksella on Jumalan vastaukset seurakunnalleen, ja Hänen seurakuntansa on aina Hänen sydämessään. Messias Jeesus kantaa seurakuntaansa sydämessään, jonka seurauksena Herran Jeesuksen opetuslapset oppivat elämään koko ajan enemmän Jumalan tahdon mukaisesti. Kiitos Jumalalle, Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä, amen.

 

 

 

Petri Paavola 18.7.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker