Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Herran Jeesuksen veri uskonelämän perusta

 

Jumala on luonut ihmisen elimistön sisälle verenkiertojärjestelmän, jossa sydän pumppaa verta (valtimoverenkierto) ja verenkierto toimittaa happea, ravinteita ja rakennusaineita kudoksiin ja soluihin. Verenkierto (laskimoverenkierto) kuljettaa aineenvaihdunnan tuottaman hiilidioksidin ja kuona-aineet sekä muut haitta- ja jäteaineet soluista pois. Jumalan luoma veri ylläpitää ihmisen ruumiin elämää poistaen myös elimistöstä haitallisia kuona-aineita. Edellä johtuvista syistä on ymmärrettävää, että Jumala on asettanut Herran Jeesuksen veren syntien anteeksisaamiseksi sekä iankaikkisen elämän vastaanottamiseksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumala on asettanut verenvuodatuksen syntien anteeksiantamiseksi.  Kun tutkimme Jumalan sanan ilmoitusta Uuden Liiton Kirjoituksista niin näemme kuinka Herran Jeesuksen veri on kaiken uskonelämän perusta, sillä Jeesuksen veri vaikuttaa kaikissa uskonelämän asioissa. Me uskovat puhumme nykyään liian vähän Herran Jeesuksen verestä, vaikka se on koko uskonelämän perusta. Herran Jeesuksen veri ja syntiuhri on todella laaja ja syvällinen opetus Jumalan sanan ilmoituksessa. Minä pyrin tuomaan aiheesta esille muutamia tärkeitä asioita ja näkökulmia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 


Sisällys:
Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
Jeesuksen veri iankaikkiseksi elämäksi
Jeesuksen veri ja seurakunta
Jeesuksen veri on sovituksen armoistuin
Jeesuksen veri pelastaa vihasta
Osallisuus Jeesukseen vereen ja yksi seurakunta
Jumalan palveleminen Herran Jeesuksen veren kautta
Jeesuksen rakkaus ja synnin orjuudesta vapautus Jeesuksen veren kautta

 

Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi

Matt 26:
26 ¶ Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Herra Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristinpuulla syntien anteeksiantamiseksi ja jokainen, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi Jumalan armosta. Uusi Liitto on veriliitto Jumalan ja ihmisen välillä Herran Jeesuksen sovitusveren kautta. Herran Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä syntien anteeksiantamuksen kautta.

Kol 1:
12 ¶ Ja kiittäkäät Isää, joka meitä soveliaaksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa,
13 Joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan,
14 Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus, (Biblia)

Kun Herra Jeesus verensä kautta lunastaa ja pelastaa ihmisen, joka tekee parannuksen (katumus, syntien tunnustaminen, mielenmuutos) ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala siirtää ihmisen pimeyden ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan osoituksena syntien anteeksiantamuksesta ja osallisuudesta pelastukseen sekä iankaikkiseen elämään.

Hebr 9:
20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 13:
20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,

Jumala on säätänyt laissaan (opetuksen sana ja ilmoitus) syntien anteeksiantamuksen tapahtuvan verenvuodattamisen kautta, koska syntisen ihmisen pahat teot voi sovittaa vain viattoman uhrin veri ja kuolema. Vanhan liiton uhrit olivat esikuvaa Herran Jeesuksen kautta tapahtuvasta viattomasta syntiuhrista, jonka veren kautta tapahtuu kertakaikkinen ja iankaikkinen syntien anteeksiantamus. Uskovan ihmisen armosta pelastumisen perustus on viattoman ja syyttömän Herran Jeesuksen veri ja kuolema syntien anteeksisaamiseksi.

Hebr 13:
11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin.
12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.
13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin," hänen pilkkaansa kantaen;
14 sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.
15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
16 Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.

3 Moos 6:
24 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
25 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Tämä on laki syntiuhrista. Siinä paikassa, missä polttouhri teurastetaan, teurastettakoon myös syntiuhri Herran edessä; ja se on korkeasti-pyhä.
26 Pappi, joka syntiuhrin uhraa, syököön sen; pyhässä paikassa se syötäköön, ilmestysmajan esipihalla.
27 Jokainen, joka sen lihaan koskee, on pyhäkölle pyhitetty, ja jos sen verta on pirskunut vaatteille, niin pese pyhässä paikassa se, mihin sitä on pirskunut.
28 Ja saviastia, jossa se keitetään, rikottakoon; jos se on keitetty vaskiastiassa, hangattakoon astia puhtaaksi ja huuhdottakoon vedellä.
29 Jokainen miehenpuoli papeista saakoon sitä syödä; se on korkeasti-pyhää.
30 Mutta mitään syntiuhria, jonka verta viedään ilmestysmajaan sovituksen toimittamista varten pyhäkössä, älköön syötäkö, vaan se poltettakoon tulessa."

Hebr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
.........................
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
 

VL:n järjestyksessä ylimmäinen  pappi vei kerran vuodessa suurena sovituspäivänä syntiuhrieläimen verta kaikkeinpyhimpään pirskottaen armoistuimen päälle seitsemän kertaa syntiuhrin verta (numero seitsemän kertoo Jumalan täydellisistä teoista). Kun VL:n ylimmäinen pappi vei suurena sovituspäivänä syntiuhrin verta syntien sovitukseksi kaikkeinpyhimpään, niin yhtään ihmistä ei saanut olla ilmestysmajassa, siihen saakka kunnes hän oli tullut sieltä pois ja oli toimittanut itsellensä ja perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle sovituksen. VL:n järjestyksen mukaisesti syntiuhrin uhraavan papin tuli syödä syntiuhri pyhässä paikassa, ilmestysmajan esipihalla. VL:n järjestyksen mukaan suurena sovituspäivänä uhrattujen syntiuhrieläinten nahkaa, lihaa ja sisälmyksiä ei kuitenkaan saanut syödä, vaan ne piti viedä leirin ulkopuolelle poltettavaksi.

Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, joka oli synnitön sekä viaton ja Hänen sovitusverensä syntien anteeksisaamiseksi vuodatettiin Herran edessä. Herran Jeesuksen veri tuo iankaikkisen sovituksen, koska Hän itse oli ja on viaton sekä täydellinen ja Hänen syntiuhriaan ei enää koskaan toisteta ja siksi se on täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri syntien sovitukseksi. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen menneen oman verensä kautta kaikkeinpyhimpään, joka ei ollut ihmiskäsin tehty. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus kuoli, niin Hän nousi kuolleista ja meni taivaaseen Isänsä oikealle puolelle, koska Hän oli verensä kautta saanut aikaan iankaikkisen lunastuksen. VL:ssa suurena sovituspäivänä ilmestysmajassa ei saanut olla uhrien uhrauksen aikana ketään muuta kuin ylimmäinen  pappi, joka oli esikuvaa Herran Jeesuksen syntiuhrista, sillä Hän yksin on ainoastaan kelvollinen astumaan Isä Jumalan eteen Ylimmäisenä Pappina suoritettuaan iankaikkisen syntien sovituksen oman verensä kautta.

VL:n suuren sovituspäivän syntiuhria ei saanut syödä, vaan se piti polttaa ja hävittää leirin ulkopuolella. Herran Jeesuksen sovitusveren vuodattaminen ja syntiuhrina kuoleminen piti suorittaa leirin ulkopuolella (ulkopuolella ilmestysmajan, temppelin, Jerusalemin muurien), koska Hänen piti VL:n esikuvan mukaan kärsiä ulkopuolella leirin, pyhittääkseen UL:n kansan oman verensä kautta. Herra Jeesus täytti VL:n suuren sovituspäivän esikuvan, sillä Hänet tapettiin temppelin ja Jerusalemin ulkopuolella esikuvan täyttymyksen tähden, syntien sovittamiseksi iankaikkisesti.

VL:ssa ulkopuolella leirin oleminen kuvasi usein asioita, joilla ei ollut arvoa ja jotka olivat häpeällisiä ja siksi ne piti hävittää, tuhota tai polttaa ulkopuolella leirin. Itse koen, että Jumala asetti ja sääti suuren sovituspäivän syntiuhrin nahan, lihan ja sisälmyksien polttamisen ja hävittämisen pitäneen tapahtuvan ulkopuolella leirin, koska se kuvaa sitä kuinka ihminen ei syntisenä arvosta Jumalan tekoja, vaan pitää niitä arvottomina itselleen synnin kapinan tähden. Jumala kuitenkin rakastaa luomaansa ihmistä ja pelastaa jokaisen ihmisen, joka vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen syntiuhri verensä kautta on Jumalalle kelpaava uhri ja siksi Jeesuksen täydellisyys luetaan sen ihmisen hyväksi, joka suostuu vastaanottamaan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan armo ja rakkaus on äärimmäisen suurta ja jaloa.

Jeesuksen veri iankaikkiseksi elämäksi

Joh 6:
53 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.
54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.
56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.
57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.

Kun Herra Jeesus opetti lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, niin Hän tarkoitti Häneen uskomista niin että käytännössä ojentaudumme uskossa elämään sen mukaan kuinka Jumalan sana opettaa ja mikä on Jumalan tahto. Verenkierto kuljettaa happea ja ravinteita ihmiskehon soluille ylläpitäen ihmisen elämää tässä maailmanajassa sekä poistaa elimistöstä haitallisia aineita. Silloin kun uskova ihminen Jumalan armosta ojentautuu uskossa käytännössä Jumalan sanan opetuksen mukaan, niin Herran Jeesuksen sovitusveren ansiosta Pyhä Henki uudistaa uskovan ihmisen mielen ja synnyttää ja ylläpitää hengellistä elämää uskovan sydämessä sekä auttaa häntä hylkäämään syntejä. Herran Jeesuksen veri on perusta, joka antaa iankaikkisen elämän sekä ylläpitää hengellistä elämää uskovan ihmisen sydämessä.

Jeesuksen veri ja seurakunta

Apt 20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

Apostoli Paavali puhui Efeson seurakunnan paikkakunnan paimenille sanoen kuinka heidän tulee paimentaa Herran (Jeesus) seurakuntaa, jonka Herra Jeesus on omalla verellänsä itselleen ansainnut (alkuteksti vaihtoehdot - hankkia, ansaita). Raamatun opetuksen mukaan seurakunta ei ole ihmisen seurakunta, vaan Herran Jeesuksen seurakunta, koska Jeesus on seurakuntansa Pää ja Ylipaimen, joka oman verensä ja kuolemansa kautta ansaitsi ja hankki itselleen oikeuden omistaa seurakuntansa, eli Jumalan armosta pelastamat ihmiset ovat yhtä kuin Herran seurakunta. Uuden Liiton seurakunta on olemassa ainoastaan Herran Jeesuksen veren ja kuoleman tähden. Aina kun tulemme yhteen seurakuntana, niin meidän tulisi ymmärtää ja muistaa, että Herra Jeesus osti ja hankki meidät itselleen verensä kautta, jonka Hän vuodatti syntien anteeksisaamiseksi.

Raamattu sanoo, että uskovan ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli, eikä uskova ole enää itsensä oma, vaan Herran, koska Jeesus on ostanut meidät kalliisti oman verensä kautta, jonka tähden meidän tulisi kirkastaa Jumala ruumiissamme (1 Kor 6:19,20). Raamattu opettaa myös, että kun elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle, koska olemme Herran omat (Room 14:8). Olemme Herran omia, koska Hän lunasti meidät itselleen verensä ja sovituskuolemansa kautta.

Jeesuksen veri on sovituksen armoistuin

Room 3:
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat syntisinä synnin orjuudessa Jumalan kirkkautta vailla. Ihminen saa Jumalalta lahjaksi vanhurskauden (pelastuksen osallisuuden) Jumalan armosta, koska Herra Jeesus on lunastanut kaikki ne, jotka uskovat Häneen. Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi uskon kautta Jeesuksen vereen. Jumala osoitti vanhurskauttaan (armoa, hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta) jättämällä rankaisematta meitä meidän syntiemme tähden, sillä Herran Jeesuksen veri tuo sovituksen synneistä jokaiselle, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen. Jumala osoitti suurta kärsivällisyyttä ja vanhurskauttaan ja vanhurskautti (julistaa syyttömäksi - pelastaa armosta) sen, jolla on Jeesuksen uskoa (alkutekstin mukaan voidaan kääntää Jeesuksen uskoa). Kun Jumalan armosta pelastunut ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, niin kyse on Jeesuksesta uskosta, koska Jumala vaikuttaa uskoa ihmisen sydämessä. Usko Jeesukseen ei ole koskaan ihmisen omaa uskoa, koska se on Jumalan teko, että uskomme Häneen ja siksi on kyse Jeesuksen uskosta kun uskomme Herraan Jeesukseen.

Apostoli Paavali opetti, että kun hän elää, niin ei enää hän, vaan Kristus elää hänessä, ja minkä hän nyt elää lihassa (ihmisenä täällä maan päällä), niin sen hän elää Jumalan Pojan uskossa (Jeesuksen uskossa), koska Jeesus rakasti häntä ja antoi itsensä Paavalin edestä (kuoli ristillä sovittaen Paavalinkin synnit) (Gal 2:20). Miksi Raamattu opettaa, että kun uskova ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, niin kyse on Jeesuksen uskosta? Raamattu sanoo, että meillä tulee olla Kristuksen mieli (Fil 2:5), ja että uskova ihminen on edeltämäärätty Jumalan Pojan (Jeesus) kuvan kaltaisuuteen (Room 8:29). Pelastuneen ihmisen uskon kohde on Herra Jeesus ja Herra Jeesus Pyhässä Hengessä vaikuttaa uskovassa tahtomista ja tekemistä ja siksi meidän uskomme on Jeesuksen uskoa, koska Jeesus vaikuttaa meissä uskoa Pyhän Hengen voiman kautta.

Vanhan liiton aikana armoistuin tuli tahraantua syntiuhrin veren kautta syntien sovitukseksi kerran vuodessa suurena sovituspäivänä (3 Moos luku 16). Vanhan liiton ylimmäisen papin tuli uhrata itsensä ja perheensä puolesta syntiuhriksi mullikka (nuori härkä, sonni). Vanhan liiton ylimmäisen papin piti ottaa mullikan verta ja pirskottaa mullikan, eli syntiuhrin verta sormellansa kaikkein pyhimmässä (ilmestysmaja - temppeli) armoistuimen etupuolelle ja armoistuimen eteen seitsemän kertaa. Tämän jälkeen VL:n ylimmäisen papin piti ottaa teurastettu kansan syntiuhrikauris ja viedä syntiuhrin verta esiripun sisäpuolelle ja pirskoittaa sitä armoistuimen päälle ja armoistuimen eteen.

Tämän jälkeen VL:n ylimmäinen pappi laski kätensä elävän vuohen (pukki) pään päälle ja tunnusti siinä kaikki israelilaisten synnit, jotka tulivat nyt vuohen päälle, joka lähetettiin erämaahan, sillä vuohen tuli kantaa kaikki israelilaisten synnit autioon paikkaan. Ylimmäisen papin tuli tämän jälkeen riisua papilliset pellavavaatteet ja jättää ne ilmestysmajaan. Sen jälkeen ylimmäisen papin tuli pestä ruumiinsa vedellä pyhässä paikassa pukea omat vaatteet yllensä ja uhrata sekä oman polttouhrinsa että kansan polttouhrin ja toimittaa sekä itsellensä että kansalle sovituksen.

Tämän jälkeen syntiuhrimullikka ja syntiuhripukki, joiden veri oli tuotu sovitukseksi pyhäkköön piti viedä leirin ulkopuolelle, ja niiden nahka, liha ja rapa piti polttaa tulessa. Herra antoi tämän säädöksen suuren sovituspäivän tapahtuvan israelilaisten syntien sovitukseksi kerran vuodessa, seitsemännessä kuussa sen kymmenentenä päivänä, joka oli paaston ja levon (sapatti) päivä, israelilaisten syntien puhdistumiseksi ja sovitukseksi. 

Herra Jeesus vuodatti verensä oman ruumiinsa päälle, kun Hänen verensä ruoskinnan jäljiltä tahrasi Hänen ruumiinsa. Koska armoistuimelle pirskotettu veri oli esikuvaa Herran Jeesuksen syntiuhrista, niin siksi Herran Jeesuksen ruumis tuli tahraantua vereen ristinpuulla, jossa Hän sovitti kaikkien niiden synnit, jotka uskovat Häneen. Seitsemän on Jumalan täydellisten tekojen luku ja siksi armoistuimelle tuli pirskottaa syntiuhrin verta seitsemän kertaa, koska Jumalan teot ovat täydellisiä ja Hänen anteeksiantamuksensa (syntien sovitus) on täydellistä. Herran Jeesuksen syntiuhri ja sovitusveri oli esikuvaa VL:n syntiuhrista ja Jeesuksen veri ja syntiuhri oli täydellinen uhri ihmisten syntien tähden.

VL:n aikainen elävä syntipukki, joka päälle synnit laskettiin ja joka lähetettiin erämaahan autioon paikkaan, jossa ei ollut ihmisiä ja josta vuohipukki ei enää palannut takaisin ihmisten pariin oli esikuvaa Herrasta Jeesuksesta, joka otti päällensä meidän syntimme ja kun Hän sovitti ristillä syntimme verensä ja kuolemansa kautta, niin meidän tekemämme synnit ovat iankaikkisesti sovitetut ja lakanneet olemasta Herran edessä eivätkä sovitetut synnit enää koskaan astu takaisin Jumalan muistiin. VL:n aikana syntiuhrieläin kuoli vuodattaen verensä ja elävä syntipukki, jonka päälle laskettiin israelilaisten synnit, kantoi elävänä pois heidän syntinsä. Tämän esikuvan mukaan Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi sekä nousi kuolleista ja on kuolleista elävänä noussut ja asettautunut Isänsä oikealle puolelle. Herra Jeesus on Jumalan elävä armoistuin, jonka veressä on syntien anteeksiantamus ja sovitus synneistä sekä iankaikkinen elämä, jokaiselle, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen Herraksi.

Jeesuksen veri pelastaa vihasta

Room 5:
8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.
10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
11 emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala osoittaa meitä kohtaan rakkauttansa siinäkin, kun me vielä olimme syntisinä kulkemassa kohti kadotusta, mutta Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. Raamattu sanoo meidän olevan vanhurskautetut (julistaa syyttömäksi Jeesuksen ansion tähden) Jeesuksen veressä ja pelastumme Jeesuksen (veren) kautta vihasta. Mistä vihasta Raamattu puhuu tässä kohtaa? Raamattu sanoo meidän olleen Jumalan vihollisia jumalattomuuden tilassa, mutta tulemme sovitetuiksi ja saamme pelastuksen Herran Jeesuksen veren ja kuoleman ja elämän (täytti Jumalan lain meidän puolestamme) kautta. Raamatun sanan opetuksen mukaan jumalaton ihminen on Jumalan vihollinen ja Jumalan vihan tuomion alaisena, mutta Jeesuksen veren kautta pelastuminen pelastaa meidät Jumalan vihalta.

Raamattu sanoo (1 Tess 1:9,10) kuinka epäjumalista kääntyminen Jumalan tykö johtaa uskovat ihmiset palvelemaan elävää ja totista Jumalaa, ja odottamaan taivaista Jumalan Poikaa Jeesusta, joka on herätetty (nostettu ylös) kuolleista, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Mistä vihasta Herra Jeesus pelastaa meidät? Raamattu sanoo (Room 1:17-19) Jumalan vihan ilmestyvän taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Herran Jeesuksen veri pelastaa meidät Jumalan vihalta, joka tulee taivaasta ilmestymään lopunajan loppumetreillä syntiä ja vääryyttä vastaan. Raamattu puhuu (Ilm 15:1) suuresta ja ihmeellisestä tunnusmerkistä taivaassa: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Raamattu sanoo (Ilm 16:1) kuinka suuri ääni (Jumalan ääni) taivaan temppelistä sanoi seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle". Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan viha tulee ilmestymään taivaasta ihmisten jumalattomuutta, syntiä ja vääryyttä vastaan lopunaikana kun Jumalan seitsemän vihan maljaa vuodatetaan maan päälle. Jumalan viha ei kohtaa Herran Jeesuksen opetuslapsia lopunajassa, koska Jeesuksen veri pelastaa heidät Jumalan vihalta.

Jumalattomuuden tilassa ihminen on Jumalan vihollinen, koska jumalaton ihminen ei halua tulla valkeuteen ja Jumalan nuhdeltavaksi syntiensä tähden, niin siksi hän elää vihollisuudessa Jumalaa kohtaan. Jumalan armosta pelastuminen uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen veren tähden tuo syntien sovituksen ja anteeksiantamuksen sekä pelastuksen ihmisen elämään.

Osallisuus Jeesuksen vereen ja yksi seurakunta

1 Kor 10:
16 Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?
17 Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä jotka pelastuivat. (Toivo Koilo Uusi Testamentti) - alkutekstin mukainen käännös

1 Joh 1:
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Herran aterian (ehtoollinen) viini kuvaa Jeesuksen verta, jonka Hän vuodatti syntien anteeksiantamukseksi ja leipä on kuva Jeesuksen ruumiista, joka kärsi meidän syntiemme tähden ristillä. Herran aterialla osallistuminen viiniin ja leipään on osallisuutta Jeesuksen vereen ja ruumiiseen. Herran Jeesus vuodatti verensä ja kuoli yhdessä ruumissaan meidän syntiemme tähden ja Jeesuksen veri syntien sovitukseksi tuo uskon kautta osallisuuden Herraan Jeesukseen sekä Jumalan yhteen seurakuntaan. Herran Jeesuksen veren ja kuoleman sekä sovituksen tähden jokainen Jumalan armosta pelastunut uskova ihminen kuuluu Jumalan seurakuntaan, joka on yksi. Toivo Koilo käänsi Apt 2:47 Raamatun kohdan alkutekstin mukaisesti, jonka mukaan Jumala lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa. Raamatun opetuksen mukaan Jumala itse liittää pelastuneen ihmisen seurakuntansa jäseneksi, joka on ainoa tapa liittyä Jumalan seurakunnan jäseneksi. Herran Jeesuksen veren ja sovituksen ansion tähden jokainen Jumalan armosta pelastettu uskova ihminen on Jumalan yhden seurakunnan jäsen, sillä Jumalalla on vain yksi seurakunta.

Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa kuinka meillä on yhteys Jumalan kanssa kun vaellamme totuudessa (kasvamme uskossa ja totuudessa). Jumalan sana tuo esille, että jos me uskovian vaellamme valkeudessa (uskon kasvun kautta), niin kuin Jumala on valkeudessa, niin uskovilla ihmisillä on yhteys keskenään (sekä tietysti Jumalan kanssa), jolloin Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Herran Jeesuksen veren tarkoituksena on syntien anteeksiantamuksen ja armosta pelastumisen lisäksi tuoda yhteys (ykseys) Jumalan seurakunnalle, eli Jumalan armosta pelastamille ihmisille. Voimme jokainen kysyä itseltämme, että kuinka paljon arvostamme Herran Jeesuksen sovitusverta, jos emme tavoittele seurakunnan ykseyttä, emmekä halua elää ykseydestä käsin, vaan sen sijaan tyydymme elämään häpeällisessä hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja yhteisöissä. Olemme iloinneet Herran Jeesuksen veren kautta tulevasta syntien anteeksiantamuksesta ja pelastuksesta, mutta emme ole tavoitelleet ja iloinneet seurakunnan jakamatonta ykseyttä, johon Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö myöskin meidät kutsuu. On varmasti aika alkaa arvostamaan Herran Jeesuksen verta myös seurakunnan ykseyden puolesta.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia,

Herran Jeesuksen veri on kaiken alku, koska ilman Jeesuksen verta ja syntiuhria ei olisi olemassa iankaikkista syntien anteeksiantamusta, armosta pelastumista, uskoa Herraan Jeesukseen, pyhityselämää ja Uuden Liiton yhtä Jumalan seurakuntaa ja sen ykseyttä. Herran Jeesuksen veri on perusta, jonka päälle seurakunnan ykseys rakentuu ja Pyhä Henki toteuttaa ja saa aikaan seurakunnan ykseyden käytännön kokoontumisen ja elämän, mutta ilman Jeesuksen sovitusverta ei olisi olemassa Uuden Liiton seurakunnan ykseyttä.

Jumalan palveleminen Herran Jeesuksen veren kautta

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Raamattu opettaa, että Jeesus uhrasi itsensä viattomana syntiuhriksi Jumalalle, jonka seurauksena Jeesuksen veri puhdistaa meidän omantuntomme kuolleista teoista (synnin teot) palvelemaan elävää Jumalaa. Miten tämä tapahtuu käytännössä? Kun uskot Herran Jeesuksen olleen viaton ja synnitön syntiuhri, joka uhrattiin sinun pahain tekojesi ja syntiesti tähden, että sinä saisit uskon kautta Häneen syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän ja yhteyden Jumalan kanssa, niin silloin ymmärrät pelastuksesi perustuksen olevan Jeesuksessa ja Hänen veressään, etkä silloin yritä ansaita pelastusta tekojesi kautta, koska saat synneistäsi puhdistuksen ainoastaan Jeesuksen veren kautta. Kun tämän ymmärrät, niin silloin opit myös elämään ja kasvamaan uskossa Jumalan armosta Pyhän Hengen voimasta, niin että Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Pyhässä Hengessä auttaen sinua kuolemaan synnin himoille ja haluille, jolloin omatuntosi myös puhdistuu ja opit koko ajan syvällisemmin palvelemaan elävää Jumalaa. Herran Jeesuksen veri on Jumalan palvelemisen perusta.

Hebr 13:
20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Verensä sovituksen kautta Herra Jeesus on meidän kaikkien uskovien Paimen ja Jeesus tekee meidät kykeneviksi kaikkeen hyvään (Jumalan tahdon mukaiset teot ja elämä) Pyhän Hengen voiman kautta, niin että voimme toteuttaa elämässämme Jumalan tahtoa, sillä Jumala vaikuttaa meissä Herrassa Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta sen mikä on otollista Jumalalle. Herran Jeesuksen veri on edellä kirjoitetun perustus.

1 Piet 1:
1 ¶ Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,
2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Raamattu opettaa kuinka Pyhän Hengen pyhittämisen kautta uskovat ovat valittuja Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja Jeesuksen veren vihmottaviksi (puhdistus). Herran Jeesuksen syntiuhri ja sovitusveri tekee mahdolliseksi osallisuuden Pyhään Henkeen ja uskon kuuliaisuuteen, sillä Herran Jeesuksen veri puhdistaa meitä jatkuvasti pyhityselämän ja uskonkuuliaisuuden kautta. Herran Jeesuksen veri on jatkuvasti mukana uskonelämässä, koska Jeesuksen veri on koko uskonelämän alku ja perustus.

Raamattu sanoo, että meidät on valittu Pyhän Hengen pyhittämisen kautta Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja Jeesuksen veren vihmottaviksi, joka tarkoittaa sitä että me saamme Pyhän Hengen voiman voidaksemme olla samalla tavalla kuuliaisia Jumalalle kuin Herra Jeesus oli Isällensä kuuliainen vaeltaessaan lihassa (ihmisenä) maan päällä.  Herra Jeesus on täydellinen ja synnitön, mutta meistä ei tule tässä armotalouskauden maailmanajassa synnittömiä ja täydellisiä, mutta saamme kasvaa uskossa koko ajan yhä syvällisempään uskonkuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Koska emme ole täydellisiä, vaan vajavaisia ja erehtyväisiä, niin myös sen tähden Herran Jeesuksen veri puhdistaa meitä koko ajan, sillä kun teemme parannusta, tunnustaen syntimme ja haluamme hylätä syntejä, niin saamme armon, jolloin Jeesuksen veri pesee puhtaaksi vaelluksemme aikaiset synnit. Tämä Raamatullinen uskon kasvun tie johtaa myös siihen, että kasvun kautta armo ja rauha lisääntyy ja kasvaa meidän sydämissämme.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Raamattu sanoo, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkeinpyhimpään, joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen veren kautta saamme suoran yhteyden Isä Jumalaan Pyhässä Hengessä. Herran Jeesuksen veren kautta meillä tulisi olla täysi uskon varmuus armosta pelastumisesta ja että Jumalan hyväksyy meidät lapseuteensa Jeesuksen sovitusveren tähden, kun olemme tehneet parannuksen ja uskoneet Herraan Jeesukseen (pelastuksen vastaanottaminen).

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Apt 15:
7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.
9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

Tiit 3:
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

Vanhan liiton esikuvissa papit joutuivat pesemään itsensä puhtaalla vedellä kun he saapuivat pyhään paikkaan (ilmestysmaja, temppeli) suorittamaan palvelusta Jumalalle. VL:n esikuvissa pappien peseytyminen puhtaalla vedellä ennen pyhässä paikassa suoritettavaa Jumalan palvelusta tarkoitti sitä, että pestessään itsensä puhtaalla vedellä he olivat puhtaat lihan saastutuksesta ja vasta peseytymisen jälkeen he kykenivät palvelemaan Jumalaa. Uuden Liiton pesu synneistä ei tapahdu vedessä (vesikaste), sillä Uudessa Liitossa Herran Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä. Uudessa Liitossa usko, jonka Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta puhdistaa uskovan sydämen ja uudistaa uskovan mielen kasvamaan uskossa Jumalan tahdon mukaisesti, joka vaikuttaa myös täyden uskon varmuuden armosta pelastumisesta ja Jumalan lapseudesta. Kun vaellamme täällä maan päällä, niin emme ole vielä päässeet perille lopulliseen päämäärään, iankaikkiseen elämään Uudessa Jerusalemissa, mutta siitä huolimatta Jumalan sana opettaa pelastuksen täydestä uskon varmuudesta, joka sekin perustuu Herran Jeesuksen sovitusvereen.

Ef 2:
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

2 Piet 1:
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Ilman täyttä uskon pelastusvarmuutta sydämemme jää pahan omantunnon "vangiksi" ja pyrimme omien uskon tekojemme kautta ansaitsemaan pelastuksen ja Jumalan hyväksynnän, joka voi johtaa lakihenkiseen suorittamiseen tai masentaa ja murtaa uskoamme Jumalaan, joka pahimmassa tapauksessa voi johtaa kokonaan uskosta luopumiseen. Meidän pelastuksemme perusta on Jeesuksen veri sekä Jumalan armosta pelastuminen ja siksi emme pelastu omien tekojemme kautta, emmekä vanhurskaudessa tekemiemme tekojen (uskon teot) ansiosta, koska pelastus on Jumalan armoa ja Jumalan lahja, Herran Jeesuksen sovitusveren ansion tähden. Uskon tekojen tarkoitus (2 Piet 1:3,4) Pyhässä Hengessä ei ole pelastaa meitä iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään, vaan pelastaa meidät maailmassa vaikuttavasta synnin tuhovoimista, synnin himoista ja haluista. Tämä on tärkeä ymmärtää, että voi elää ja kasvaa Raamatullisessa pyhityselämässä, pelastusvarmuus sydämessä, Jeesuksen sovitusveren ansion tähden, että pääsee vapaaksi (uskon kasvuprosessi) pahan omantunnon syytöksistä ja voi vaeltaa Jumalan armosta hyvällä omallatunnolla Jumalan ja ihmisten edessä sekä oman itsensä kanssa.

Hebr 9:
19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,
20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Hebr 13:12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.

2 Moos 24:
4 Sitten Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat. Ja hän nousi varhain seuraavana aamuna ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti kaksitoista patsasta Israelin kahdentoista sukukunnan mukaan.
5 Ja hän lähetti israelilaisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan härkiä yhteysuhriksi Herralle.
6 Ja Mooses otti verestä puolet ja pani uhrimaljoihin, ja toisen puolen hän vihmoi alttarille.
7 Ja hän otti liitonkirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: "Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme".
8 Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella".

3 Moos 9:
22 Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät, ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin, astui hän alas.
23 ¶ Ja Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle.
24 Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.

Vanhan liiton järjestys oli esikuvaa Uuden Liiton järjestyksestä. Uuden Liiton Herran Jeesuksen syntiuhri on samalla polttouhri ja yhteysuhri (rauhanuhri), joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta tapahtuu Jumalalle kelpaava viattoman syntiuhrin (Jeesus) lihan kuolema (polttouhri) ristillä, jonka ansiosta uskon kautta Jeesukseen vihollisuus Jumalaa kohtaan katkeaa ja ihminen pääsee yhteyteen (yhteysuhri) Jumalan kanssa ja Jumala solmii rauhan (yhteys- rauhanuhri) ihmisen kanssa.

VL:n järjestyksen mukaan Jumalan lain kirja sekä kaikki kansa tuli vihmoa uhrieläinten verellä. Uuden Liiton järjestyksessä Herran Jeesuksen veri ja iankaikkinen lunastus syntien tähden on takuu sille, että Uuden Liiton järjestyksen mukainen Jumalan sanan ilmoitus on iankaikkisen ja Kaikkivaltiaan Jumalan sanan todistus ja ilmoitus. Herra Jeesus oli Sana, joka oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala, joka tuli lihaksi (ihmiseksi). Herra Jeesus oli itse Jumalan sanan todistus totuudesta ja kun Hänen ruumiinsa vuoti verta syntien anteeksiantamiseksi, niin Hänen veriuhrinsa oli ja on takuu UL:n Jumalan sanan todistuksesta, joka lakkauttaa VL:n järjestyksen ja aloittaa Uuden Liiton järjestyksen. VL:n järjestyksessä Jumalan kansa vihmottiin puhtaaksi synneistä uhrieläimen verellä. Uudessa Liitossa Herran Jeesuksen veri tuottaa puhdistuksen ja pyhityksen UL:n Jumalan kansalle. VL:n järjestyksessä uhrieläinten veri toi puhdistuksen ilmestysmajalle (temppeli) sekä kaikille esineille, jotka kuuluivat VL:n temppelipalvelukseen. UL:n järjestyksessä Jumalan pelastamat uskovat ihmiset ovat Jumalan temppeli ja Herran Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä uskoville sekä pyhittää heidät palvelemaan elävää Jumalaa.

Jeesuksen rakkaus ja synnin orjuudesta vapautus Jeesuksen veren kautta

Ilm 1:
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

Ilm 1:5 ja Jeesukselta Kristukselta joka on uskollinen todistaja. *esikoisena kuolleista noussut* ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle joka °on meitä rakastanut ja pessyt° meidät synneistämme verellään (Toivo Koilo Uusi Testamentti) - alkutekstin mukainen käännös

Ilm 5:
9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".

Ilm 12:
10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jeesus rakastaa meitä ja on rakkautensa todisteeksi kuollut meidän syntiemme tähden ja Hän on pessyt ja puhdistanut syntimme verensä kautta, kun olemme tunnustaneet syntimme, ja haluamme tehdä parannusta sekä uskoa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus on ostanut verellänsä Häneen uskovat ihmiset ja tehnyt heidät Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi. Herran Jeesuksen veren kautta ja todistuksen sanan kautta voitetaan saatana, veljiemme syyttäjä. Herran Jeesuksen rakkauden ja veren (syntien sovitus) kautta Hän vapauttaa meidät synnin ja saatanan orjuudesta palvelemaan elävää Jumalaa.

Raamatun opetus Herran Jeesuksen verestä on laaja-alainen sekä näemme sen kuinka Herran Jeesuksen veri on koko uskonelämän perusta. Jumalan luoma ja säätämä ihmisen elimistön verenkierto on kuin esikuvaa Herran Jeesuksen sovitusverestä. Elimistössä verenkiertojärjestelmässä sydän pumppaa verta toimittaen happea, ravinteita ja rakennusaineita kudoksiin ja soluihin. Herran Jeesuksen sovitusveri tuo syntien anteeksiantamuksen sekä sen kautta antaa perustan uskonelämän  kasvulle ja pyhityselämälle. Verenkierto kuljettaa aineenvaihdunnan tuottaman hiilidioksidin ja kuona-aineet sekä muut haitta- ja jäteaineet soluista pois. Kun ihminen saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herran Jeesuksen vereen, niin Jeesuksen veri puhdistaa Häneen uskovan synneistä ja synnin teoista. Uskovasta ei toki tule täydellistä tässä ajassa, mutta Jumalan armosta hän saa kasvaa uskossa Herran Jeesuksen sovitusveren puhdistuksen suojassa. Raamattu puhuu todella paljon Herran Jeesuksen syntiuhrista, kuolemasta, sovituksesta sekä verestä ja kaikki uskossa vaikuttavat asiat tapahtuvat Herran Jeesuksen sovitusveren ansiosta ja tämä meidän tulisi aina ymmärtää ja muistaa sekä pitää sitä runsaasti esillä. 


Petri Paavola 11.4.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker