Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herran pyhittämä käyttöä varten

Lukiessani Markuksen evankeliumin toista lukua ja sen loppua sydämelleni alkoi nousemaan Raamatun opetusta monella tavalla, jonka nyt jaan tässä. Fariseukset sanoivat Jeesukselle kuinka Hänen opetuslapsensa tekivät sitä mikä ei ole luvallista sapattina, kun he katkoivat sapattina tähkäpäitä viljavainiolta. Kirjoituksessani käyn läpi sitä tekivätkö opetuslapset syntiä vai ei ja rikkoivatko he sapatin. Herra Jeesus vastasi fariseuksille sanoen, että eivätkö he ole lukeneet kuinka Daavid meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka hänen kanssansa olivat. Kirjoituksessani käsittelen sitä mitä Jeesus tarkoitti sillä, että Daavid söi miehineen näkyleipiä, joita vain papeilla oli lupa syödä.

Mark 2:23-28 Raamatun kohdan opetus johdattaa meidät syvällisen sanoman äärelle, joka kertoo kuinka Herran pyhittämä on käyttämistä varten. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Tähkäpäiden katkominen
Pyhät näkyleivät


 

Tähkäpäiden katkominen

Mark 2:
23 Ja tapahtui, että hän sapattina kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä.
24 Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista?"

Luuk 6:1Niin tapahtui eräänä sapattina, että hän kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.

Matt 12:1Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään.

5 Moos 23:25  Kun tulet lähimmäisesi viljapellolle, niin saat kädelläsi katkoa tähkäpäitä, mutta sirppiä älä heiluta lähimmäisesi viljapellolla."

Fariseukset sanoivat Jeesukselle, että Hänen opetuslapsensa tekivät sitä mikä ei ollut luvallista sapattina, kun he sapattina katkoivat tähkäpäitä viljavainiolta ja söivät niitä. Jumala asetti vanhassa liitossa käskyn ettei sapattina saanut tehdä töitä, vaan tuli levätä. Sirppi oli työnteon väline ja sapattina ei saanut käyttää sirppiä työn tekemiseen. Herra Jeesus ei nuhdellut opetuslapsiansa, eikä sanonut, että he olisivat tehneet syntiä tai sitä mikä ei ole luvallista.

Jumalan Moosekselle antaman lain mukaan israelilaisella oli oikeus katkoa lähimmäisen viljapellolta tähkäpäitä, mutta tähkäpäitä ei saanut katkoa lähimmäisen viljapellolta sirpin kanssa, vaan käsin katkomalla. Käsin katkomalla hän sai syötyä juuri sen minkä hän tarvitsi, mutta sirpillä leikaten hän olisi voinut katkoa enemmän kuin mitä hän itselleen tarvitsi.

Jumala armossaan ja rakkaudessaan sääti 5 Moos 23:25 käskyn, että köyhä tai nälässä oleva sai syödä nälkäänsä ja tarpeeseen, mutta kun hän katkoi lähimmäisen viljapellolta käsillään tähkäpäitä, niin silloin hän ei vienyt liikaa tähkäpäitä lähimmäisen pellolta. Tällä tavalla Jumala ajatteli tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti pellon omistajaa sekä köyhiä ja nälkäisiä. Tämä oli Jumalan viisasta ja hyvää huolenpitoa jokaista kohtaan. Voidaan sanoa, että Jumala toteutti "sosiaaliturvaa" tällä tavalla, eikä kenenkään tarvinnut nähdä nälkää tai olla puutteenalaisia, jos vain näitä Jumalan asetuksia olisi noudatettu. Tässä tulee myös esille se kuinka Jumala ajattelee kaikkia ja säätää asetuksensa ja opetuksensa tasapuolisesti kaikille, niin että kaikki voisivat saada olla osallisina Jumalan hyvästä huolenpidosta.

Kun ja jos lukee esim. Mark 2:23-28 kohdan kokonaan, niin huomaa ja ymmärtää, että Herra Jeesus ei pitänyt opetuslasten tähkäpäiden katkomista sapattina syntinä ja luvattomana tekona. Opetuslapsilla oli nälkä ja he toimivat Jumalan lain mukaan, kun he käsillään katkoivat lähimmäisen viljapellosta tähkäpäitä. Sapattinakin ihmisellä on lupa syödä nälkäänsä ja opetuslasten teko ei täyttänyt sapatin rikkomisen kriteerejä, koska he eivät leikanneet tähkäpäitä sirpeillä, vaan katkoivat niitä käsillään. Koska Herra Jeesus ei nuhdellut opetuslapsiaan, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen mukaan opetuslasten oli luvallista käsillään katkoa tähkäpäitä lähimmäisen pellolta ja syödä nälkäänsä tähkäpäitä, vaikka olikin sapatti.

Pyhät näkyleivät

Mark 2:
25 Hän sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heidän oli nälkä,
26 kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka hänen kanssansa olivat?"
27 Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.
28 Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin herra."

1 Sam 21:
1 ¶ Ja Daavid tuli pappi Ahimelekin luo Noobiin. Mutta Ahimelek tuli vavisten Daavidia vastaan ja kysyi häneltä: "Miksi sinä tulet yksin, eikä ole ketään sinun kanssasi?"
2 Daavid vastasi pappi Ahimelekille: "Kuningas on käskenyt minut asialle ja sanoi minulle: ‘Älköön kukaan saako tietää mitään siitä asiasta, jolle minä sinut lähetän, ja siitä käskystä, jonka minä olen sinulle antanut’. Ja palvelijat minä olen määrännyt siihen ja siihen paikkaan.
3 Anna nyt minulle, mitä sinulla on, viisi leipää, tahi mitä muuta löytyy."
4 Pappi vastasi Daavidille ja sanoi: "Tavallista leipää minulla ei ole; ainoastaan pyhää leipää on, jos vain palvelijat ovat karttaneet naisia".
5 Daavid vastasi papille ja sanoi hänelle: "Totisesti olivat naiset eristettyinä meistä niinkuin ennenkin, milloin minä olen retkelle lähtenyt; ovatpa palvelijain reputkin aina olleet pyhät, vaikka retki on ollutkin tavallinen retki. Sitä enemmän leipä repuissa nyt pysyy pyhänä."
6 Niin pappi antoi hänelle pyhää leipää; sillä siellä ei ollut muuta leipää kuin näkyleipiä, jotka oli siirretty pois Herran edestä, että sinne samana päivänä, jona ne oli otettu pois, pantaisiin tuoreet leivät.

Herra Jeesus jatkoi vastaustaan fariseuksille siihen, että olivatko Hänen opetuslapsensa tehneet sitä mikä ei ole luvallista sapattina. Herra Jeesus sanoi, "Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heidän oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka hänen kanssansa olivat?"

Tämän jälkeen Jeesus sanoi fariseuksille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin Herra."

Käyn läpi ensin Jeesus (Ihmisen Poika) on sapatin Herra opetuksen ja sen jälkeen käsittelen sen kun Daavid miehineen söi näkyleivät, jota ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien.

Herra Jeesus opetti, että sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Jumala loi ensin ihmisen ja ihmisen luomisen jälkeen Jumala asetti sapatin pyhäksi päiväksi, jolloin ihminen saa levätä teoistaan ja viettää aikaa Herran kanssa aivan erityisellä tavalla kuin muina päivinä. Jumala ei asettanut sapattia vahtimaan ja hallitsemaan ihmistä, niin että ihmisestä tulisi sapatin vanki ja orja. Se mikä on todella huomionarvoista Jeesuksen sanoissa on se kun Hän sanoi, että sapatti on asetettu ihmistä varten. Huomaa ettei Jeesus sanonut sapatin olevan juutalaisia varten, vaan ihmistä varten. Hepreankielen Uusi Testamentti käyttää Mark 2:28 jakeessa sanaa HaAdam, eli ihminen, jonka Jumala loi maan päälle rakkauden kohteekseen.

Jatkan siitä kun Daavid miehineen söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien.

3 Moos 24:
5 Ja ota lestyjä jauhoja ja leivo niistä kaksitoista kakkua; joka kakussa olkoon niitä kaksi kymmenennestä.
6 Ja lado ne päälletysten kahteen pinoon, kuusi pinoonsa, aitokultaiselle pöydälle Herran eteen.
7 Ja pane pinojen päälle puhdasta suitsuketta leipien alttariuhriosana uhriksi Herralle.
8 Sapatti sapatilta hän aina asettakoon ne Herran eteen israelilaisten antina; se on ikuinen liitto.
9 Ne olkoot Aaronin ja hänen poikiensa omat, ja he syökööt ne pyhässä paikassa, sillä ne ovat korkeasti-pyhät; ne ovat hänen ikuinen osuutensa Herran uhreista."

Herran käskyn mukaan Ilmestysmajan näkyleivät tuli vaihtaa aina sapatiksi, niin että joka sapatiksi oli uudet näkyleivät ja Herra määräsi, että ne oli Aaronin ja hänen poikiensa omat, eli pappien, joilla vain oli oikeus syödä pyhiä leipiä. Vanhassa liitossa Herran papit saivat syödä ne pyhät näkyleivät, jotka olivat olleet Herran edessä sapatista sapattiin ja jotka vaihdettiin sapattina, kun uudet näkyleivät korvasivat vanhemmat näkyleivät.

Tässä on todella voimakas esikuvallinen opetus. Pyhät näkyleivät olivat Herran edessä sapatista sapattiin, seitsemän päivää, jonka jälkeen papit saivat ne syödä. Seitsemän päivän jälkeen pyhät näkyleivät vapautuivat käyttöä varten. Luku seitsemän on Jumalan täydellisten tekojen luku. Kun Herra ensin pyhittää, ja Hän tekee täydellisen pyhityksen Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, ja vasta sen jälkeen kun Herra pyhittää, niin sen jälkeen ne ovat valmistuneet käyttämistä ja jaloa käyttöä varten.

Kaksitoista näkyleipää on esikuvaa Herran seurakunnasta (12 Israelin sukukuntaa). Näkyleipäpöytä, jonka päällä näkyleivät olivat oli valmistettu akaasiapuusta, joka oli päällystetty kullalla. Näkyleipäpöytä on esikuvaa Herrasta, joka totuuden rakkaudessaan ja pyhyydessään kannattelee kansaansa, (seurakuntaa).  Herra pyhittää kansansa omien täydellisten tekojen kautta, jonka jälkeen Jumalan kansa on valmistunut pyhää käyttöä varten.

1 Aik 9:32 Ja muutamien kehatilaisista, heidän veljistään, oli pidettävä huoli näkyleivistä, valmistettava ne joka sapatiksi.

Kehatilaisten oli valmistettava jokaisena sapattina tuoreet leivät ja laitettava ne näkyleipäpöydälle, jonka oli oltava täysin puhdas. Tämä kuvaa sitä kuinka Jeesuksen opetuslasten tulee elää jatkuvasti Pyhän Hengen uudistuksessa, jonka kautta Jumala kasvattaa ja muuttaa heitä elämään syvällisempää uskon elämää Jumalan armosta. Kuten tuoreet leivät piti vaihtaa jokaisena sapattina puhtaalle pöydälle, niin samoin tulee Jeesuksen  opetuslapsen elää Hengen pyhityksessä ja puhtaudessa jatkuvassa muutoksen tilassa Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Uusien leipien valmistaminen jokaisena sapattina oli esikuvallista, joka kuvasi sitä  kuinka (Uudessa Liitossa) Herran levosta käsin lakkaavat lihan teot ja Jumalan tahdon mukainen elämä on mahdollista vain Herran levosta käsin. Vanhan Aatamin lihan teot perataan pois Pyhän Hengen voimassa. Pyhät näkyleivät olivat siis vertauskuvaa siitä, että Jumalan seurakunta on pyhä, koska Pyhä Jumala pyhittää kansansa.

Pappi Ahimelek antoi Daavidille niitä näkyleipiä, jotka oli siirretty pois Herran edestä. Herran edessä olleita pyhiä näkyleipiä Daavid miehinensä ei syönyt. Herra Jeesus ei sanonut, että Daavid miehineen teki väärin kun he söivät leipiä, joita oli vain pappien luvallista syödä. Tässä tulee esille Jumalan armo, sillä Daavidilla miehineen oli nälkä ja papit luopuivat omasta oikeudestaan lähimmäisensä parhaaksi. Itse ajattelen, että VL:n papeilla oli oikeus luopua oikeudestaan näkyleipien syömisestä, jos oli tilanne, että lähimmäisellä oli hätä ja ahdinko (nälkä). Se on kuitenkin selvää, että Jeesus ei sanonut Daavidin tehneen tässä syntiä. Tässä ei rikottu Jumalan lakia vastaan, koska itse lain Antaja, Herra on Laupias Jumala, joka haluaa laupeutta.

Kun Daavid sanoi pappi Ahimelekille, että kuningas oli käskenyt hänet asialle, eikä kukaan saa tietää tästä asiasta mitään, niin siinä Daavid valehteli, sillä kuningas ei ollut lähettänyt häntä.

Psa 129:29 Käännä minusta pois valheen tie, ja anna armostasi minulle lakisi.

Daavid katui syntejään ja teki niistä parannusta. Daavid ymmärsi, että hän oli valehdellut ihmisille Jumalan edessä ja hän toi syntinsä Herran eteen ja halusi tehdä totista parannusta. Meillä tulisi olla sama asenne kuin Daavidilla. Heti kun huomaamme ja ymmärrämme tehneemme syntiä tai jotakin väärin, olkoon se mitä tahansa, niin meidän tulee kääntyä Herran puoleen ja tunnustaa syntimme ja meidän tulee haluta tehdä totista parannusta. Jumala antaa synnit anteeksi, kun me tunnustamme syntimme,  on Herra uskollinen ja vanhurskas, niin että Herra antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä (1 Joh 1:9). Herra Jumala puhdistaa meidät Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, amen.

2 Moos 25:
29 Tee myös siihen vadit ja kupit, kannut ja maljat, joista juomauhrit vuodatetaan; tee ne puhtaasta kullasta.
30 Ja pidä aina minun edessäni pöydällä näkyleivät.

Tähän lopuksi otan esille 2 Moos 25:30 Raamatun kohdan. Näkyleivät olivat esikuvaa Jumalan seurakunnasta. Tämän esikuvallisen opetuksen mukaan jokainen Uuden Liiton Herran Jeesuksen opetuslapsi on koko ajan Jumalan edessä ja Hänen hyvän huolenpitonsa alaisena koko aika. Jumalan hyvään huolenpitoon kuuluu myös sellainen asia meidän uskovien puolelta, että haluamme ja elämme käytännössä uskon kuuliaisuudessa aina sen mukaan mihin saakka olemme saaneet kasvaa Jumalan armosta. Tämä siksi ettei Jumalan armo tue ja vahvista syntiä, koska synnin tuhovoimat repivät rikki ihmisen sydäntä, jota Jumala armossaan rakastaa.

Me Jumalan kansa saamme olla kiitollisia Jumalalle, Hänen kaikkinaisesta hyvyydestään, kun Hän pyhyyden kirkkaudessaan rakastaa meitä totuudessa ja pitää meistä hyvää huolta. Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö on suurta Jumalan armoa, joka avaa pelastuksen oven ja yhteyden Jumalaan, jokaiselle syntejään katuvalle, syntejään tunnustavalle ihmiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Kiitos Jumalalle Herran Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä.

 

 

Petri Paavola 30.12.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
ancient-hebrew.org/ hebrewnt/02 mark


 

 

 


 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker