Hergozin kirjan kirkkauden salaisuudet paljastetaan kaikki osat

Osa 3 - Sade tuottaa elonkorjuun

 

Herzog kirjoittaa kirjassaan kirkkauden salaisuudet paljastetaan, että useimmat niistä, jotka ovat yhtä mieltä Jumalan Hengen kanssa uskovat suuren sielujen elonkorjuun (sato) olevan Jumalan välitön agenda. Herzog sanoi olevansa tämän tähden kiinnostunut sadosta. Herzog tuo esille kirjassaan kuinka kautta läpi historian suuret Pyhän Hengen vuodatukset ovat tuoneet mukanaan suuren sielujen sadon.

Herzog tuo ihan oikein esille sen, että ensimmäinen Pyhän Hengen vuodatus tapahtui helluntaipäivänä, josta on kirjoitettu apostolien teoissa. Sinä päivänä Herran Jeesuksen opetuslapset virvoittuivat, uudistuivat, saivat voiman ja täyttyivät ilolla. Pian sen jälkeen 3000 sielua pelastui ja suuri sadonkorjuu jatkui jokapäiväisenä.

Herzog kirjoittaa kirjassaan, että kun sielujen sato suureni, niin seurakuntaa alettiin vainoamaan, jonka tähden opetuslapset tarvitsivat toisen aallon voimaa voidaksensa pysyä Jumalalle uskollisina. Herzogin mukaan Jumalan vastaus oli toisen virvoituksen sateen lähettäminen. Herzog viittaa kirjassaan Apt 4:31.

Herzogin toisen aallon opetus on harhaoppia, sillä hän opettaa, että Apt 2 luvussa vuodatettiin Pyhän Hengen vuodatus, jossa voimme puhua kielillä, profetoida sekä parantaa sairaita kättenpäällepanemisen kautta, mutta toisen Hengen vuodatuksen aallon kautta pääsemme kirkkauden tasoon (Apt 4), joka on suurempi taso kuin voitelun taso (Apt 2), sillä kirkkauden tasolla ei tarvitse enää laittaa käsiä ihmisten päälle ja kirkkauden tasolla voimme vierailla taivaassa, näin uskoo ja opettaa David Herzog.

Herzogin väärä opetus paljastuu myös siten, että Apt luvussa 3 Jumala paransi Pietarin kautta ramman miehen ilman käsienpäällepanoa. Apt luvussa 4 ei siis ollut kyse toisesta aallosta tai uudesta kirkkauden tasosta, vaan samasta voitelusta, jonka Jumala vuodatti Apt luvussa 2.

On totta, että Apt 2 luvussa tuli Pyhän Hengen vuodatus, jonka seurauksena voidaan puhua kielillä, profetoida sekä parantaa sairaita. Eräs tärkeä asia unohtuu usein kun puhutaan helluntaina tapahtuneesta Pyhän Hengen vuodatuksesta, joka on se että silloin saatiin myös Pyhän Hengen rakkauden voima sydämiin, joka auttaa ja johdattaa opetuslapsia uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, eli Jumalan sanan totuuden mukaisesti, jonka seurauksesta ihmisen elämä muuttuu, sillä hän saa voiman hylätä syntejä ja mielenmuutoksen sekä Pyhän Hengen voiman kautta hän kykenee käytännössä ojentautumaan Jumalan totuuden sanan opetuksen mukaisesti.

Herzogin toisen aallon opetus on epäraamatullista opetusta, koska Apt 4 oli kyse samasta Pyhän Hengen voimasta sekä samasta Hengen vuodatuksen juuresta, joka tapahtui helluntaina. Apt luvussa 4 ei tullut uutta aaltoa, ei uutta kirkkauden tasoa, vaan he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja saivat rohkeuden julistaa Jumalan sanan totuutta. Herzogin toisen aallon opetus ja sen vastaanottamisen kautta ihmiset ajautuvat tekemisiin riivaajahenkien voiman kanssa, jotka ovat näiden epätavallisten ihmeiden takana, jota tapahtuu Herzogin kaltaisten välityksellä.

On totta, että kun Pyhä Henki saa vaikuttaa seurakunnassa siten kuinka Jumala vaikutti alkuseurakunnassa Pyhän Hengen vuodatuksen kautta, niin silloin ihmisiä tulee uskoon. Alkuseurakunnan menestyksen takasi  se että he rakastivat Jumalaa ja toinen toisiaan, elivät Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voimavaikutusten mukaisesti sekä olivat yksi seurakunta, joka ei ojentautunut erilaisten opinsuuntien ja erinimisten uskonsuuntien mukaisesti, vaan yhtenä seurakuntana paikkakunnillaan.

Herra Jeesus sanoi maailman uskovaan Häneen jos uskovat ovat yksi niin kuin Jeesus on Isänsä kanssa yksi. Herätyksen saaminen Jumalan kansan keskuuteen ei tule Herzogin oppien ja "voitelun" kautta, vaan silloin kun uskomme Herraan Jeesuksen niin kuin Raamattu opettaa. Jos haluamme nähdä herätyksen Suomen maassa, niin silloin meidän on hylättävä kaikki uskonnolliset perinnäissäännöt, joita olemme ahkerasti rakentaneet. Samoin meidän tulee alkaa ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaan käytännössä Pyhän Hengen voimassa sekä meidän tulee rakastaa Jumalaa enemmän kuin ihmisiä ja heidän oppirakennelmiaan. Jos mielimme nähdä herätyksen, niin kaiken edellä kirjoitetun lisäksi meidän tulee alkaa kokoontumaan paikkakunnilla yhtenä seurakuntana ilman erottavia oppeja sekä erilaisia uskonsuuntia.

Mitään muuta tietä ei meille ole annettu pysyvään sekä jatkuvaan herätykseen. Silloin kun uskoville ei kelpaa Jumalan asettama tie, niin he rakentavat itselleen kultaisen vasikan jumalaksi, jonka kautta he etsivät omaa kunniaansa, ei Jumalan kunniaa, vaikka he niin väittävätkin. Jumala ei kunniaansa jaa toiselle eikä tule antamaan herätystä millään muulla tavalla kuin miten Hän on sen säätänyt sanaansa. Minäkin haluaisin elää ja nähdä samat asiat mitä alkuseurakunta näki, mutta sillä on omat ehtonsa, Jumalan asettamat ehdot. Tämä on minun sydämeni jano ja halu, mutta samalla olen syvästi murheellinen siitä kun emme Jumalan kansana piittaa Hänen tahdostaan ja totuudestansa edes sen vertaa, että voisimme riisuutua itse tekemistämme opeista ja toisiamme erottavista uskonsuunnista, jotka estävät todellisen Jumalan kirkkauden tekojen näkemisen.

Edellä oleva asia on suurin motiivini palvelutyössäni Herran elovainioilla, että kääntyisimme ja palaisimme palvelemaan ja uskomaan Isä Jumalaa Herran Jeesuksen kautta, niin kuin Raamattu opettaa. Paluu takaisin Jumalallisille Juurille asettaa Herran Jeesuksen keskipisteeksi seurakunnan keskellä sekä palauttaa todellisen Pyhän Hengen rakkauden voiman, Raamatun sanan totuuden, sielujen pelastumisen sekä totuuden sanan vahvistukseksi Raamatun mukaiset ihmeet, merkit ja tunnusteot Jumalan kansan keskuuteen. Kun tämä tapahtuu, niin silloin jumalaton tulee synnintuntoon, hylkää syntinsä ja muuttuu mieleltään. Tätä ennen seurakunnan täytyy tulla parannuksen paikalle ja palata takaisin Raamatulliseen uskoon.

Uusi sato edellyttää uutta sadetta

Herzogin mukaan elämme juuri parhaillaan suuren Hengen vuodatuksen aikaa, joka tuottaa suuren sielujen sadon. Herzog kirjoitti kirjassaan tämän sadon olevan kaikkien aikojen sato ja siksi erikoisen tyyppinen sade on langennut päällemme. Herzogin mukaan kokouksissa ympäri maailman kultainen sade lankeaa niiden päälle, jotka janoavat Jumalaa. Herzog sanoi meidän tottuneen puhumaan kielillä, vastaanottamaan uuden viinin iloa, vapisemaan ja kaatumaan Hengen voimasta, mutta nyt ovat tulleet toisenlaiset manifestaatiot. Herzog kysyy kirjassaan kysymyksen; kuka olisi voinut aavistaa Jumalan tekevän tämän? Herzogin mukaan Jumala on aina täynnä yllätyksiä ja on nyt vuodattamassa Hänen kirkkautensa ihmisten päälle.

Herzog kirjoitti, että baptisti pastori Bob Shattles sai uuden kirkkauden kosketuksen Pensacolassa, mutta ei ollut tyytyväinen, kun hän kuuli Jumalan uudesta kirkkauden manifestaatiosta (kultapöly) ja siksi hän halusi sitä. Herzog sanoi Bobin kutsuneen Ruth Heflinin puhumaan hänen seurakuntaansa ja kun Ruth tuli, niin kultapöly manifestaatiot alkoivat toimimaan Bobin palvelutyön kautta. Herzogin mukaan vuoden päästä kultapöly manifestaatioiden alkamisesta pastori Shattles oli voittanut 50000 sielua Kristukselle kultapöly manifestaatioiden seurauksesta. Herzogin mukaan ihmisiä voitetaan Kristukselle sen seurauksesta kun he näkevät kultaisen kirkkauden manifestaation (kultapöly).

Raamatun sanan todistuksen mukaan usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Raamatun sanan todistuksen valossa sellainen uskoon tuleminen, joka tapahtuu sen tähden kun näkee kultapöly manifestaatioita ei ole Raamatullinen uskoontulo tapa, vaan sielullinen, jossa ihminen odottaa Jumalalta ihmeitä, kultaa jne. Raamatullinen uskoontulo johdattaa ihmisen katumaan syntejänsä, tekemään niistä parannuksen sekä hänen mielensä uudistuu ja muuttuu uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen. Herzogin evankeliumi on ihmeiden evankeliumia, ei evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Tämä tulee selkeästi esille hänen kirjastaan.

Bob Shattlesin tapauksesta tulee ikävällä tavalla esille se että jos ihminen haluaa kultapölyihmeitä, niin hänen sydämensä ei ole juurtunut Jumalan sanan totuuteen ja sen tähden hän saa haluamansa, eli ajautuu osalliseksi eksytyksen kavalista pauloista ja juonista.

Herzog toi esille että siitä huolimatta näemmekö kultaisen sateen lankeamisen kokouksissamme, niin se on kuitenkin osoitus meille kaikille, että hengellinen sade on tuonut uuden sadon. Herzogin mukaan Mooses on ennalta puhunut tästä Hengen sateesta. Herzog siteerasi tätä Raamatun kohtaa sen perusteluksi, että kultapöly sade on merkki Jumalan antamasta Hengen sateesta:

5 Moos 11:14 niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.

Edellä oleva Raamatun kohta ei opeta mitään kultapölysateesta, vaan Pyhän Hengen vuodatuksesta, jonka Jumala on luvannut antaa Israelin kansalle. Syyssade tapahtui helluntaina ja kevätsade tulee tapahtumaan armotalouskauden lopussa, kun jäljelle jäänyt kolmas osa Israelin kansasta tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Messias.

Raamatun sanassa on selvä opetus, että niin syyssade kuin kevätsade ovat suuria Hengen vuodatuksen tapahtumia, jotka tapahtuvat juutalaisille, Jumalan lupauksen mukaan. Herzog opettaa väärää opetusta koskien syys- ja kevätsadetta. Totta kai pakanatkin pääsevät osalliseksi Hengen vuodatuksesta, mutta Raamatun mukaan ensin juutalaiselle ja sen jälkeen kreikkalaiselle.

Helluntaipäivänä (syyssade) Pyhä Henki vuodatettiin Herran Jeesuksen opetuslasten sydämiin, jotka olivat kaikki juutalaisia. Tämän seurauksesta vähän ajan päästä myös pakanat pääsivät osallisiksi Pyhän Hengen vuodatuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Päivien lopulla tulee tapahtumaan kevätsateen Pyhän Hengen vuodatus, jonka seurauksena kolmas osa jäljelle jääneistä juutalaisista vastaanottaa Pyhän Hengen vuodatuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan lupaamia syyssadetta ja kevätsadetta ei saa sotkea ja sekoittaa äärikarismaattiseen eksytykseen, sillä Raamatun opetuksen mukaan syyssade ja kevätsade on Jumalan lupaus juutalaisille, josta myös pakanat pääsevät osallisiksi, mutta ensin juutalaiselle ja vasta sitten pakanoille.

Vilja on kypsynyt

Herzog kertoo kirjassaan, että kulta on sadonkorjuun väri, sillä erikoisesti silloin kun vehnä on valmis korjattavaksi, niin se on peittynyt kauniiseen kultaiseen väriin. Herzogin mukaan kun Jumala vuodattaa Henkensä tällä epätavallisella tavalla, niin kultainen kirkkaus vetää paljon ihmisiä puoleensa. Herzogin mukaan tämän (kultapöly) on todistettu olevan kaikkein voimakkain evankeliumin työkalu, sillä ihmiset ovat uteliaita ja tämä manifestaatio vetää puoleensa uteliaita ihmisiä.

Herzogin mukaan kulta on näkyvä merkki Jumalan kirkkauden palaamisesta Hänen kansansa keskuuteen. Herzogin mukaan syntiset ihmiset, jotka ovat Jumalan kirkkautta vailla vedetään Jumalan luokse parannukseen ja pelastukseen kun he näkevät kulta manifestaatioita.

Herzogin evankeliumi on korvasyyhyevankeliumia, ei Raamatullista evankeliumia. Raamatun sanan mukaan sanoma ristiinnaulitusta Herrasta Jeesuksesta, joka vuodatti verensä ja kuoli Golgatalla sekä nousi kuolleista Isän oikealle puolelle on voimakkain evankeliumin työkalu, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Kultaihmeet eivät synnytä aitoa ja todellista uskoa, sillä niiden kautta tulee uskonnollinen kokemus, ei aito Raamatullinen kääntymys ja parannuksenteko.

Fariseukset ja saddukeukset tulivat Jeesuksen luokse pyytäen Häntä näyttämään merkin taivaasta, että voisivat uskoa Häneen (Mark 16). Herra Jeesus sanoi heille heidän oleva paha ja aviorikkoja sukupolvi, joka tavoittelee merkkejä, mutta ettei heille anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki.

Fariseukset ja saddukeukset olivat uskonnollisia ihmisiä, jotka pyrkivät kumoamaan Jumalan sanan totuuden, koska he halusivat elää ja uskoa Jumalaan ihmisten tekemien perinnäissääntöjen kautta, ei Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Uskonnollinen ihminen ei ole kiinnostunut totuudesta, sillä hän etsii merkkejä ja ihmeitä voidaksensa uskoa. Herzog ja hänen kaltaisensa, jotka uskovat niin kuin hän, etsien uusia ihmeitä ovat uskonnollisia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita totuudesta. Herzog syyttää ihmisiä uskonnollisiksi fariseuksiksi, jotka eivät usko hänen sanomansa ja toimintansa olevan Jumalasta. Raamatun sanan todistuksen valossa Herzog on itse uskonnollinen fariseus. Älä luule, että pilkkaan Herzogia, koska sitä en tee, sillä arvioin häntä ja hänen toimiaan Raamatun sanan todistuksen valossa, joka sanoo ihmeiden ja merkkien perässä juoksevien ihmisten olevan uskonnollisia ihmisiä.

Herra Jeesus sanoi, että uskonnollisille ihmisille (kaikille ihmisille) annetaan yksi merkki, joka on Herran Jeesuksen veri, kuolema ja kuolleista ylösnouseminen Isän oikealle puolelle. Tätä Joonan merkki tarkoittaa. Herran Jeesuksen mielestä kaikkein tärkein merkki (myös ihme), jota tulisi etsiä ja tavoitella on Hänen sovituskuolemansa sekä kuolleista nouseminen, koska vain Häneen uskomalla ihminen saa syntinsä anteeksi sekä yhteyden Isä Jumalaan.

Kultapölyihmeet ovat uskonnollisen ihmisen tavoitteita, ei Herran Jeesuksen opetuslapsen kaipaus ja jano. Herra Jeesus ei tietenkään väheksy ihmeitä, merkkejä ja tunnustekoja, sillä paransihan Hän sairaita ja herätti kuolleita, mutta kaikkein tärkein merkki on evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, koska se saa ihmiset tulemaan uskoon sekä sitä myös seuraavat ihmeet ja merkit, joita Raamatun Jumala tekee.

Elia keskuudessamme

Herzog kirjoittaa kirjassaan, että olemme vasta ihan pikkuisen raaputelleet tämän herätyksen manifestaation pintaa. Herzog sanoi, että jotkut näkevät ajassa olevan kuivuuden, mutta niillä joilla on sydän Hengen puoleen voivat nähdä virvoittavan pilven lähestyvän kuten profeetta Eliakin näki.

Herzog tuo esille kuinka Elia alkoi julistamaan, että uusi sateen vuodatus on tulossa. Herzogin mukaan hän kykeni Hengessä kuulemaan jotakin. Herzogin mukaan kun Elia rukoili, niin äkkiä ilma täyttyi odotuksista. Herzogin mukaan olemme korjaamassa suurimman sielujen sadon mitä maailma on koskaan nähnyt ja se tulee tapahtumaan siksi koska tulemme kokemaan suurimman Hengen vuodatuksen mitä koskaan on tapahtunut.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jumala lupasi sateen tulevan ja  kastelevan kuivan maan. Näin Herra puhui Elian kautta kuningas Ahabille. Herran sanan lupauksen mukaan Elia käski Israelin kansan tulemaan hänen luokseen Karmel-vuorelle sekä neljäsataa viisikymmentä Baalin profeettaa ja neljäsataa Aseran profeettaa, jotka syövät Iisebelin pöydästä. Sinä päivänä epäjumalanpalvelijoiden profeetat kuolivat ja Jumalan tuli lankesi taivaasta sytyttäen tuleen litimärän alttarin.

Tämän jälkeen Elia sanoi Ahabille nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Elian palvelija ei nähnyt sateen tulemista ja meni seitsemän kertaa takaisin josko sade tulisi. Seitsemännellä kerralla palvelija sanoi katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä. Sen jälkeen Elia sanoi Ahabille valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Tämän jälkeen tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta, ja tuli ankara sade ja Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Jisreeliin.

Herzog julistaa Hengen sade-oppia, että sen edellytys on kultapölyn laskeutuminen taivaasta. Herzogin opetus on eksytystä ja harhaa, jonka tarkoitus on vastaanottaa riivaajahenkien valhevoitelua.

Raamatun opetuksen mukaan kuivan kauden päättymisen ja sateen saapumisen edellytys oli parannuksen tekeminen ja se että epäjumalanpalvelijat hävitettiin eksyttämästä Israelin kansaa. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että kun seurakunta tekee parannuksen ja luopuu eksytyksen kavalista juonista, niin Herra virvoittaa Henkensä kautta seurakuntaa ja johdattaa sen palvelemaan Häntä rakkaudessa ja totuudessa.

Herzog käyttää seitsemän kertaa oppiaan myös siten, että hän käskee tarkastamaan ihmisten suita seitsemän kertaa, jonka jälkeen kultahampaita pitäisi ilmestyä. Seitsemän on Jumalan luomisen ja täydellisyyden vertauskuva. Jumala antaa luomisen perusteella uuden hampaan hammasluusta, jos Hän antaa uuden hampaan, eikä kultahammasta, joka ei ole aito luomisen tuote, vaan sen kopio ja jäljitelmä, eli tekohammas.

Ihmiset reagoivat eri tavalla tämän päivän merkkeihin

Herzog tuo esille kirjassaan kuinka hän on pahoillaan ihmisten puolesta, jotka ovat hitaita vastaamaan Jumalan Hengen sateeseen. sillä he voivat jäädä vaille tätä vuodatusta ja joutuvat odottamaan uutta vuodatusta. Herzog sanoo olevansa pahoillaan näiden ihmisten puolesta, sillä heidän täytyy tulla toimeen edellisten vuodatusten ruuantähteillä, eivätkä he voi iloita uuden vuodatuksen lahjasta.

Herzog pyrkii puolustaman näkemyksiään sanomalla ettei ihmiset hyväksyneet Jeesustakaan, koska Hän syntyi tallissa. Herzogin mukaan Jumalan lähettäessä uuden kirkkautensa aallon, niin siinä on usein mukana nähtävissä jotakin järjetöntä tai hassua.

Herzog sanoo ettei pilven läsnäolo aina takaa sadetta, sillä sateen syntymiseen tarvitaan painetta, joka kohdistuu pilviin. Hänen mukaansa meidän epätoivomme ja janomme Jumalan puoleen saa Hänen sateensa satamaan maan päälle. Herzogin mukaan meillä tulee olla suuri kaipaus ja jano, uskoen että pian tulee suuri sade, jonka tuloksena saadaan korjata satoa.

Herzogin puheet ja todisteet kykenevät puhuttelemaan ja saavat ihmiset uskomaan häneen ainoastaan silloin jos he ovat sielullisia ja uskonnollisia, eivätkä tunne Jumalan sanan totuuden opetusta. Raamatun sanan opetuksen mukaan meidän tulee koetella kaikki Jumalan sanan kautta, eikä uskoa pelkkään hengen ilmoitukseen, sillä Jeesus itse kehotti uskomaan Häneen, niin kuin Raamattu sanoo. Paavali kehotti koettelemaan ja tutkimaan kaiken, koska maailmassa on monta väärää profeettaa eksyttämässä ihmisiä.

Herzog pyrkii irrottamaan ihmisen irti Jumalan sanan totuudesta ohjaten heitä yhteydestään irrotettujen Raamatun kohtien kautta opettaen asioita, jotka ovat vastoin Raamatun kokonaisopetuksen totuuden sanaa. Herzog pelottelee ihmisiä, että he joutuvat tulemaan toimeen pelkillä ruuantähteillä, jos he eivät usko hänen sanomaansa. Tällainen toiminta on tietoista manipulointia, joka saa uskonnollisen ihmisen pelkäämään Jumalan tuomioita ja siksi he lähtevät tähän mukaan, koska he eivät tunne Jumalan sanan totuutta.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen pystyi tunnistamaan, koska VT:ssa oli kirjoitettu Hänestä. VT:n opetuksen mukaan Jeesuksesta annettiin tuntomerkit, eli Hänellä ei ollut sellaista muotoa, johon ihmiset mielistyisivät. Hän oli ylenkatsottu, halveksittu, jota ei pidetty minään ja ihmiset pitivät Häntä Jumalan rankaisemana, lyömänä ja vaivaamana.

VT opettaa, että Herra Jeesus kantoi meidän sairautemme ja Hän oli haavoitettu meidän syntiemme tähden, että meillä olisi rauha, sillä me olemme Hänen haavainsa kautta parannetut.  VT:ssa on paljon muutakin yksityiskohtaisen tarkkaa selontekoa Jeesuksesta, että silloin kun Hän tulisi ilmestymään maan päälle, niin juutalaiset pystyisivät tunnistamaan Hänet. Näin myös tapahtui, että osa juutalaisista tunnisti Hänet ja uskoi Häneen, koska he tunsivat Kirjoitukset, mutta ne jotka uskoivat ihmisten perinnäissääntöjä, eivät kyenneet tunnistamaan Jeesusta. VT:n ilmoituskin keskittyi Jeesuksen sovitustyöhön (evankeliumi), koska se on uskonelämän ydin ja keskipiste.

Herzogin opetukset järjettömistä ja hassuista hengen ilmiöistä ovat hänen puolustuksensa sanomalleen, koska hän ei pysy totuudessa, niin siksi hänen täytyy rakentaa sanomansa valheen varaan ja puolustaa sitä kaikenlaisilla järjettömillä ja oudoilla asioilla. 

Raamatun mukaan uskovan ihmisen kaipauksen ja janon motiivina tulla olla rakkaus Jumalan sanan totuuteen, jonka seurauksena Jumalan Henki toimii ja vaikuttaa Raamatun sanan lupausten mukaisesti. Jumalan Henki ei liiku ja liikahda uskonnollisen ja sielullisen ihmisen janon puoleen, jossa halutaan kokea kultapölyn laskeutuminen "taivaasta", sen sijaan riivaajahenget aktivoituvat silloin ja voivat antaa eksytyksen kultapölyä sekä yhä entisestään sokeuttamaan jo eksyksissä olevia ihmisiä.

Herzog sanoo kirjassaan, että riippumatta siitä uskommeko sitä vai emme, niin olemme lähellä suurinta sielujen satoa, jota on koskaan päästy todistamaan. Herzogin mukaan se tapahtuu koska Jumala vahvistaa sanansa ihmeiden ja merkkien sekä tunnustekojen kautta. Herzogin mukaan nämä uudet ihmeet tulevat olemaan suurempia ihmeitä kuin mitä alkuseurakunta sai todistaa, sillä Herzog sanoo niiden (uudet ihmeet) olevan suurimpia kuin mitä milloinkaan on todistettu tapahtuneen maan päällä.

Herzogin teologiassa kultapöly on merkki, joka vahvistaa hänen sanomansa. Herzog tavoittelee jatkuvasti yhä uusia ihmeitä, sillä hänen omien sanojensa mukaan  esim. kultaihmeet ovat voimakkain evankeliumin työkalu. Herzogin oppi ja teologia on eksytystä ja toista evankeliumia, ei Raamatun evankeliumia.

Jumalan antaa ihmeiden tapahtua sanansa vahvistukseksi, eikä niin että ihmeet vahvistavat sanoman, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jumalan sanan julistus vahvistetaan ihmein ja tunnusmerkein ja suurin ihme kaikista ihmeistä on ihmisen pelastuminen synnin orjuudesta ja elämän muuttuminen Jumalan sanan totuuden mukaiseksi, jonka jälkeen vasta tärkeysjärjestyksessä tulevat sairasten parantumiset ja muut ihmeet ja tunnusteot.

Raamatun opetuksen mukaan kun Jumala on pelastanut ihmisen ja vapauttanut hänet synnin orjuudesta, niin sen hedelmä on pyhitys, koska synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Messias Jeesuksessa, meidän Herrassamme (Room 6).

Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikista tärkein armolahja on iankaikkinen elämä Herrassa Jeesuksessa, eli pelastuksen ja uskossa olemisen armolahja. Tämä lahja on jokaisella uskovalla ja pyhitys elämän kautta meidän tulee suostua kasvamaan uskossa Raamatun totuuden mukaisesti. Tämän lahjan tulee olla uskovan elämän keskipiste, koska sen keskipiste on Herran Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, joka kasvattaa meitä Pyhän Hengen voimassa uskomaan ja ojentautumaan käytännössä, niin kuin Raamattu opettaa. Oikeastaan uskovan ihmisen keskipiste tulisi olla lahjan Antaja, ei lahja itsessään, koska silloin Herra Jumala on uskovan keskipiste ja siten kaikki uskon elämän osa-alueet ovat tasapainossa ja oikealla paikallaan. Iankaikkisen elämän armolahjan jälkeen tulevat kaikki muut armolahjat, joita Jumalan Henki antaa itse kullekin, niin kuin tahtoo. Tämä tarkoittaa sitä, että armolahjoja ei voi itse ottaa, vaan Jumala antaa ne armostaan.

Elian voitelu

Herzog kirjoittaa kirjassaan Jumalan luvanneen, että Elian henki palaisi seurakuntaan ja meidän tulee kyetä erottamaan aikojen merkkejä kuten Eliakin kykeni tekemään. Herzogin mukaan ei ole mikään ihme, että Jumala käytti profeetallista palvelutehtävää kuten Ruth Hefliniä toimimaan 1990-luvun Hengen liikehdinnässä ja Hän jatkaa sitä yhä tänä päivänä. Herzog siteraa: Mal 4:5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.

Kun tutkimme Raamatun sanaa, niin opetuslapset kysyivät Jeesukselta sanoen, että kirjanoppineiden mukaan Elian pitää tulla ensin. He tarkoittivat tällä sitä, että Eliaan täytyy tulla ennen Messiasta (Herraa) ja ennen kuin Jumalan valtakunta voi tulla. Herra Jeesus vastasi heille, että Elia tulee tosin ensin ja asettaa kaikki kohdallensa, mutta Elia on jo tullut  ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Herra Jeesus tarkoitti Elian tulemisella Johannes Kastajaa, joka tulee Elian hengessä ennen Messiaan tulemista.

Raamattu opettaa Johannes Kastajasta, että hän  kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö, sillä hän käy Herran  (Messias) edellä Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan (Luuk 1). Johannes Kastaja oli huutavan äänierämaassa, joka ilmoitti Israelin kansalle, että Jeesus on Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit, sillä Hän on se joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella.

Herzogin opetus on ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa, sillä Eliaan henki tuli Johannes Kastajassa ja on jo tullut. Tässäkin yhteydessä täytyy muistaa se, että lupaus Elian hengen tulemisesta koskee Israelin kansaa, sillä lupaus oli annettu, että hän tulisi Eliaan hengessä, että Israelin kansa kääntyisi Herra Jumalan puoleen. Johannes Kastajan ydin sanoma oli Jeesuksessa, joka Jumalan Karitsana ottaa pois maailman synnit. Eliaan henki ei julista ihmeitä kuten Herzog opettaa, vaan Herran Jeesuksen evankeliumia syntien anteeksiantamukseksi.

Johannes Kastaja ei tehnyt ihmetekoja, vaan julisti parannusta ja kehotti uskomaan tulevaan Messiaaseen, eli Herraan Jeesukseen, koska ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra Jeesus on evankeliumin voima sielun pelastukseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uskovien keskipiste tulee olla Herran Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus kuolleista,  ei ihmeet ja merkit kuten Herzogilla on. Herzogin Elian henki oppi on erilainen kuin Raamatun ja Herzogin opetus painottaa erilaisia asioita kuin Raamattu.

Eliaan henki vaikuttaa myös pakanauskovien keskuudessa, koska meidät on kutsuttu rukoilemaan ja siunaamaan Israelia sekä rukoilemaan heidän pelastustaan ja tuomaan esille Herran Jeesuksen evankeliumia. Ennen kuin kolmas osa juutalaisia tulee uskoon, niin sitä ennen pieni osa juutalaisia Jeesuksen uskovia toimii myös Eliaan hengessä julistaen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta jumalattomille juutalaisille. Siksi uskon, että lopunaikana, viimeisinä päivinä Eliaan henki saa täyttymyksensä kun Israelin kansan kolmas osa (jäljelle jäänyt jäännös) tekee parannuksen ja kääntyy uskomaan Herraan Jeesukseen. Näin on kaikki melkein ennalleen asetettu kun Messias Herra Jeesus saapuu maan päälle rauhanruhtinaana, sillä vasta Uudessa Jerusalemissa kaikki on täysin ennalleen asetettu.

 

 

Petri Paavola

Lähteet:
Hergozin kirjan kirkkauden salaisuudet paljastetaan kaikki osat 

 

 

 

eXTReMe Tracker