Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Homoseksuaalisuus ja Raamattu - Luojan tekijänoikeudet

Nykypäivänä kirkon piirissä käydään paikoin kiivastakin keskustelua homoseksuaalisuudesta. Osa kirkon työntekijöistä sanoo, ettei homoseksuaalisuus ole syntiä ja vähemmistönä oleva toinen puoli kirkon työntekijöistä taas ajattelee homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Kuinka ja miten voimme olla varmoja siitä onko homoseksuaalisuus syntiä vai ei? Raamattu, eli Jumalan sanan todistus on ainoa luotettava lähde, joka kertoo tästäkin asiasta totuuden.

Tutkimusmatka Raamatun maailmaan antaa meille varman vastauksen. Lähde mukaan tutkimusmatkalle Raamatun maailmaan, mutta nollaa sydämestäsi pois sinun oma tulkintasi, oma uskosi sekä omat tunteesi ja anna Jumalan kertoa sinulle Hänen sanansa totuus, niin opit tuntemaan totuuden tässäkin asiassa.

Raamattu on Jumalan ilmoitus

Ennen kuin voimme tutkia itse aihetta, niin sitä ennen meidän on varmistuttava, että Raamattu on todellakin Kaikkivaltiaan Jumalan sanaa.

Mark 10:6 Mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.

Nykypäivän tutkijat ovat kyenneet valmistamaan laboratoriossa keinotekoisia soluja. Ihminen älykkyytensä kautta kykeni suunnittelemaan ja rakentamaan keinotekoisen solun, jonka piti olla vahva todiste evoluutioteorian puolesta. Evoluutioteoria mukaan elämän syntymekanismit toimivat itseohjautuvasti ilman älyä ja suunnittelua.

Itse asiassa tiedemiesten laboratoriossa suunnittelemat ja rakentamat keinotekoiset solut todistavat luomisen puolesta, koska keinotekoinen solu ei syntynyt itseohjautuvasti ilman älyä, eikä suunnittelua. Tiedemiesten suunnittelun ja rakentamisen tuloksena syntynyt keinotekoinen solu on vahva todiste sille, että maapallon monimuotoisen elämän on täytynyt syntyä suunnittelun ja rakentamisen tuloksena. Jonkun on täytynyt valmistaa elämään tarvittavat solut ja aineet, aivan samalla tavalla kuin tiedemiehet kykenivät suunnittelemaan ja valmistamaan keinotekoisen solun.

Raamattu sanoo Jumalan luoneen miehen ja naisen. Ihminen ei ole voinut syntyä sattumalta itseohjautuvasti, se ei ole mahdollista. Ainoa mahdollisuus on Raamatun ilmoitus ihmisestä Jumalan luomistyönä. Tämä ehdottoman varma todiste monien muiden todisteiden joukossa todistaa meille Raamatun olevan Jumalan sanaa.

Voimme siis turvallisin mielin tutkia itse aihetta siitä näkökulmasta käsin, että Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle, jossa kerrotaan meille totuus Jumalan tahdosta koskien ihmisen elämää ja käyttäytymistä.

Jumalan tahto Uuden Liiton aikakautena

Elämme 2000-lukua ja Jumalan pelastushistoriassa Uuden Liiton aikakaudessa. Tästä syystä käyn läpi homoseksuaalisuutta ainoastaan UT:n jakeiden kautta.

1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat (malakos) eikä miehimykset (arsenokoites), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet pesun, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Alkutekstissä esiintyvä sana malakos tarkoittaa pehmeää, naismaista, miehen ja pojan välistä seksisuhdetta, miestä joka antautuu luonnottomaan irstauteen, sekä miesprostituutiota. Kreikankielen sana arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia. Raamattu opettaa homoseksuaalisuuden olevan syntiä, eli Jumalan tahdon vastainen asia. Arsenokoites sanan merkityksestä on monenlaisia tulkintoja. Jotkut teologit sanovat, että arsenokoites sana ei tarkoita homoseksuaalia. Kreikankielen VT:n Septuagintassa esiintyy muutaman kerran sana ja käsite arsenokoites, joka on käännetty hepreankielestä tarkoittamaan homoseksuaalista aktia.

Luonnoton seksuaalisuus

Room 1:
25 Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Roomalaiskirje opettaa homoseksuaalisuuden olevan luonnonvastaista seksuaalisuutta. Kreikankielen (alkuteksti) sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Homoseksuaalisuuden puolestapuhujien joukossa jotkut sanovat, että Room 1:25-28 ei opeta mitään homoseksuaalisuudesta, vaan sanoo pakanaepäjumalanpalveluksen olevan syntiä.

Roomalaiskirjeen luvun 1 jakeet 26 ja 27 kertovat kiistattomasti, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuuden muoto, eli syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan luonnonvastainen sekä häpeällinen synti.

Herran Jeesuksen opetus

Gal 1:
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut (apokalypsis).

Monet sanovat, ettei Jeesus sanonut homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Itse asiassa Herra Jeesus piti homoseksuaalisuutta syntinä. Edellä olevassa Galatalaiskirjeen kohdassa Paavali tuo esille, että Jeesus on opettanut (apokalypsis – ilmestys, paljastaa) ilmestyksen kautta häntä. Paavalin opetus homoseksuaalisuudesta syntinä ei ollut Paavalin oma opetus, vaan Jeesuksen opetus. Herra Jeesus vahvisti homoseksuaalisuuden olevan syntiä myös Uuden Liiton aikakaudessa.

Herra Jeesus on Messias ja syntien sovittajana Pelastaja. Hänen tuli täyttää koko laki sekä uskoa kaikki mitä vanha testamentti opettaa sekä elää synnitön elämä, koska vain sillä tavalla Hän kykeni olemaan Pelastaja. VT:ssa oli käskyjä, jotka opettivat homouden olevan synti. Koska Herran Jeesuksen piti uskoa kaikkeen mitä VT opetti, niin Hän tietenkin uskoi myös homouden olevan synti. Raamattu opettaa myös Uuden Liiton järjestyksen mukaan homouden olevan synti. Myös tällä tavalla Herra Jeesus tuomitsi homouden synniksi.

Rakasta lähimmäistäsi

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Raamatun opetus on selvä ja kiistaton, sanoen homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuuden harjoittamisen muoto. Millä tavalla sinun tulee suhtautua homoseksuaaliseen ihmiseen? Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaaleja tulee rakastaa lähimmäisinään.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa vihata, eikä kohdella homoseksuaaleja negatiivisella tavalla, sillä jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas ja tärkeä, myös homoseksuaali. Jumalan tahto on kuitenkin, että kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen synneistään, olkoon se sitten homoseksuaalisuus, katkeruus, kateus, tai ahneus.

Usein kuulen sanat “älä tuomitse ettei sinua tuomita”, kun joku tuo esille, että homoseksuaalisuus on syntiä. Raamatun opetus “älä tuomitse ettei sinua tuomita” tarkoittaa sitä, että jos ihminen itse tekee samoja tekoja tai jotakin muuta syntiä, mistä hän ei halua tehdä parannusta, niin hänet tuomitaan omien syntiensä mukaan. On syntiä syyttää ja tuomita muita, jos on itse haluton tekemään parannusta omista synneistään.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.

Jeesus sanoi, ettei saa tuomita näön mukaan, vaan tuomitse oikea tuomio. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäistä ei saa arvioida väärin perustein, vaan tulee antaa oikea ja totuuden mukainen arvio ja lausunto. Koska Raamattu opettaa kiistattomasti homouden olevan syntiä, niin sen sanominen synniksi ei ole väärin, vaan totuuden mukainen lausunto.

On olemassa sanonta, joka on Raamatun opetuksen mukainen: Rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta, äläkä tue syntiä. Kun on kyse homoseksuaalista ja homoudesta, niin Raamatun ehdoton opetus on, että rakasta homoseksuaaleja lähimmäisinäsi, mutta älä hyväksy homouden syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee aina hyväksyä ehdottomasti jokainen ihminen, mutta syntiä hän ei saa hyväksyä, sillä synti tuhoaa ja turmelee aina sen joka syntiä harjoittaa.

Monet sanovat, että kuka voi tuomita kahden miehen tai kahden naisen välisen seksuaalisen rakkauden? Jumala on luonut miehen ja naisen ja asettanut seksuaalisuuden heidän välilleen pysyvään parisuhteeseen (avioliitto). Jumala loi miehen ja naisen sukupuolielimet erilaisiksi, mutta täydellisen sopiviksi miehen ja naisen välisen seksuaalisen rakkauden ilmaisuun. Luonnottomuus ei ole kykenevä ilmaisemaan Jumalan luomaa ja tarkoittamaa rakkautta, seksuaalista rakkautta.

Jumala tuomitsee homoseksuaalisuuden harjoittamisen, koska Hän tarkoitti seksuaalisuuden harjoittamisen miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen. Vain Jumalalla on tekijänoikeudet ihmisen Luojana tahtonsa ilmaisemiseen, siitä kuinka ihmisen tulisi käyttäytyä ja harjoittaa seksuaalisuuden kaunista lahjaa. Mielestäni ihmisen, joka on luotu Jumalan tahdosta, tulisi hyväksyä Jumalan tahto sekä Jumalan tekijänoikeudet. Kyse on Jumalan suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan sekä iankaikkisesta valinnasta. Valitse viisaasti ja usko Raamatun Jumalaa, Herran Jeesuksen kautta.
Petri Paavola 12.9.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769Linkkisuositus:
Homous ei ole geneettinen ominaisuus


Suositeltavaa luettavaa:
Homoseksuaalisuus Raamatun valossa
ARCUS ekumeeninen sateenkaariryhmä

Homoraamatun väärennetty sanoma
Homoaktivistien valheellinen toiminta
Eheytys vai manipulaatio?


 


 

 

 

eXTReMe Tracker