Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Homoseksuaali tarvitsee eheyttämistä

Homoseksuaalisuus on yhteiskunnassa nykyään jatkuvasti esillä muodossa ja toisessa. Kirjoituksessani tuon esille homoseksuaalisuuden agendan taustoja ja kuinka ne ovat muuttaneet yhteiskunnan käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Käsittelen myös sitä kuinka homoseksuaali tarvitsee ihan oikeasti eheyttämistä, vaikka tällaista ajatusta vastustetaan kovaäänisesti. Pintaa syvemmältä asioiden tutkiminen paljastaa meille sen kuinka homoseksuaalisuudesta on järjestelmällisesti tehty salonkikelpoista, vaikka se sisältää monia negatiivisia ja vahingollisia vaikutuksia ihmisille. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe, eikä syrjintää homoseksuaaleja kohtaan, vaan perustuu todennettuihin faktoihin, joita ei huomata, eikä haluta nähdä ja ymmärtää, koska väärän tiedon manipuloinnin kohteeksi joutunut ihminen ei kykene enää erottamaan sitä mikä on totuus.

Sisällys:
Miten kaikki alkoi
Vaietut faktat
Parisuhdeväkivalta
Psykiatriset ongelmat
Kukaan ei synny homoseksuaaliksi

 

Miten kaikki alkoi

Homoliike kehitti 1980-90 luvuilla strategian, jonka päämäärä oli muokata ja muuttaa ihmisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Marraskuussa 1987 Marshall K. Kirk ja Erastes Pill kirjoittivat Guide lehteen artikkelin "The Overhauling of Straight America". Artikkelia on pidetty homoliikkeen "raamattuna". Artikkelissa on kuuden askeleen propagandakampanja, jossa oma agenda pyritään tekemään hyväksytyksi ja toisinajattelijat pyritään tuhoamaan suvaitsemattomina ja pahoina ihmisinä. Homoliikkeen päämäärä on tehdä toisinajattelijoista niin ilkeitä, että suuri yleisö haluaa sanoutua irti näistä "ilkeistä ihmisistä". Homoliike pyrkii luomaan toisinajattelijoista sellaisen kuvan, että he ovat kiihkoilevia homofobiikkoja. Tarkoituksena on luoda ja kehittää "homofobiikoille" sellaisia piirteitä, että ne herättävät inhoa ihmisten sydämissä.

The Overhauling of Straight America kirjoitus toi esille kuinka valtavirtaa edustaville pitää kertoa kuinka homot ovat syntyneet homoiksi, niin kuin joku toinen syntyy heteroseksuaaliksi, sillä homoseksuaali ei ole koskaan tehnyt valintaa, valita homous, eivätkä he ole moraalisesti moitittavia, sillä mitä homot tekevät ei ole tahallista, vaan se on heille luonnollista.

Homoliike kehitti propagandistisen ohjelman homolasten vanhempien kautta; jonka mukaan emotionaalinen manipulointi tukee turruttamista, häirintää ja käännyttämistä (asioiden muuttamista toiseksi); valhetta tulee käyttää subjektiivisesti ja yksipuolisesti; tulee kertoa homojen tarina niin tunteita liikuttavasti kuin vain se on mahdollista; taisteluun sydämistä ja mielistä on käytettävä tehokasta propagandaa. 

Marshall Kirk ja Hunter Madsen olivat 1990-luvulla homoliikkeen johtavia hahmoja siinä kuinka median kautta suuri yleisö manipuloidaan hyväksymään homoseksuaalisuus. Marshall Kirk ja Hunter Madsen opiskelivat Harvardin yliopistossa ja heistä tuli median manipuloinnin taktiikan asiantuntijoita. He kirjoittivat kirjan After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and hatred of gays in the 1990s. Kirjassaan he esittivät muun muassa seuraavia asioita, joiden tarkoituksena on tehdä homoseksuaalisuus hyväksytyksi suuren yleisön sydämissä:

- Homoseksuaalisen agendan tulee muuttaa amerikkalaisten tunteet, mieli ja tahto, suunnitellun psykologisen hyökkäyksen kautta, propagandan muodossa median kautta kansalle.

- Propaganda luottaa enemmän tunteelliseen manipulointiin kuin järkeen, koska päämääränä on saada aikaan julkinen muutos.

- Propaganda voi olla häpeilemättömän subjektiivista ja yksipuolista, eikä siinä ole mitään väärää.

- Homoseksuaalinen agenda voi menestyä vastustajien häirinnän ja hämmentämisen kautta, vastustajien ennakkokäsitysten ehkäisemiseksi.

- Esitä vastustajat näyttämään pahoilta linkitä heidät samaan sarjaan natsi kauhujen kanssa, joka auttaa ihmisiä näkemään homot uhreina, jolloin suurelle yleisölle tulee suojelevia tunteita homoja kohtaan.

- Tarina natseista ja uhreista joutumisesta tulisi olla riittävä laukaisemaan ja käynnistämään toisinajattelijoiden parjaamisen.

- Lannista toisinajattelijat kutsumalla heitä piilohomoiksi ja kutsu heitä homofobiikoiksi.

- Me väitämme, että kaikissa käytännön tapauksissa homot ovat syntyneet homoiksi, siitäkin huolimatta, että useimmilla ihmisillä seksuaalinen suuntaus on seurausta monimutkaisesta vuorovaikutuksesta synnynnäisten taipumusten ja ympäristötekijöiden välillä lapsuuden ja varhaisteini-iän aikana.

- Kaikki homoutta vastustavat mielipiteet tulee esittää homofobiana, homovihana ja ennakkoluuloina.

- On hyväksyttävää sanoa ihmisiä homofobiikoiksi tai homovihaajiksi, jos he eivät hyväksy sataprosenttisesti homoseksuaalisia näkemyksiä, mielipiteitä ja käyttäytymistä.

Homoliikkeen agenda perustui valheeseen ja manipulaatioon, joka on onnistunut muuttamaan monien ihmisten käsitykset homoseksuaalisuudesta. Manipulaatio on siinäkin onnistunut, että jokainen ihminen joka uskaltaa sanoa totuuden homoseksuaalisuudesta, sen luonnottomuudesta ja todennetuista faktoista, niin häntä syytetään homofobiikoksi, homojen syrjijäksi ja homovihaajaksi. Yleisen ilmapiirin ollessa tällainen valheen ja manipulaation seurauksena, niin hyvin harva ihminen tai median edustaja uskaltaa kertoa asioista niin kuin ne ovat todellisuudessa. Homoliike on onnistunut valheen kautta manipuloimaan ja pettämään kokonaisia yhteiskuntia sekä saamaan heidät puolellansa. Homouden julkinen esiinmarssi hyväksytyksi tulemisesta perustuu valheen manipulaatioon.

Vaietut faktat

Homoseksuaalisuutta on ennen pidetty ihmiselle haitallisena ja vahingollisena asiana, eikä tämä perustunut homofobiaan, vaan todennettuihin faktoihin, joista nykyään pyritään olemaan hiljaa. Homoaktivistit pyrkivät tuomaan esille heteroseksuaalisuudessa esiintyviä ongelmia sekä sellainen viesti tulee antaa, että homoseksuaalisuus on yhtä hyvä elämäntapa kuin heteroseksuaalisuus tai jopa sitä parempi. Totuus on kuitenkin aivan erilainen kuin mitä homoaktivistit väittävät.

Tutkimusten mukaan heteroseksuaaliset parisuhteet kestävät keskimäärin paljon pitempään kuin homoseksuaalien parisuhteet. National Center for Health Statistics tutkimuksen mukaan heteroparien ensimmäisinä solmitut avioliitot kestävät 66 prosenttisesti kymmenen vuotta tai kauemmin, 50 prosenttia avioliitoista kestää 20 vuotta tai kauemmin. Gay/Lesbian Consumer Online Census tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia homosuhteista kesti 12 vuotta tai kauemmin ja 5 prosenttia homosuhteista kesti yli 20 vuotta.

Muun muassa monet entiset homomiehet ovat kertoneet ettei homoseksuaalisuudessa ole kyse rakkaudesta, vaan himosta, jota yritetään täyttää mahdollisimman monen seksikumppanin kanssa. Tämä lausunto paljastaa sen miksi homosuhteet keskimäärin ovat lyhytkestoisia. Homoaktivistien luoma kuva homorakkaudesta on suurilta osin illuusio ja harhautus.

Homoparien sitoutuminen toisiinsa eroaa radikaalisti heteropareista. Homokulttuuri sallii homoparien etsivän erilaisia seksisuhteita, joissa voi toteuttaa himojaan. Heteroparien keskuudessa ylivoimainen enemmistö vannoo uskollisuuden nimiin ja pettäminen sekä vieraan kanssa sänkyyn hyppääminen on tuomittava teko.

Homoseksuaalien keskuudessa on enemmän terveyttä uhkaavia sairauksia kuin heterosuhteissa. Amerikkalaisen järjestön Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mukaan homoseksiin harjoittamisen kautta riski sairastua erilaisiin syöpiin on paljon todennäköisempi kuin heteroseksissä. CDC:n mukaan esimerkiksi homoseksiä harjoittavilla peräaukon syöpäriski kasvaa 17-kertaiseksi verrattuna heteroseksiä harjoittaviin. Homomiehillä on homoseksuaalisen sukupuoliyhteyden kautta suuri riski sairastua seuraaviin tartuntoihin: papillooma virus, hepatiitti B, herpes simplex virus, giardiaasi, shigelloosi, amebiaasi, kampylobakteeri, klamydia, gonokokki, treponema palladuim ja infektiot peräaukossa. Edellä olevat riskit ja tartunnat perustuvat tutkimuksiin, joista yleensä vaietaan tai vähätellään.

Parisuhdeväkivalta

Amerikan oikeusministeriön tutkimusten sekä muidenkin asiaa tutkineiden tutkimusten mukaan homomiesten ja lesbojen parisuhteissa tapahtuu enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heterosuhteissa. Entisten homojen mukaan homoudessa ei ole kyse rakkaudesta, vaan himosta. Tämä selittää sen miksi homoseksuaalien keskuudessa on keskimääräisesti enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heteroparisuhteissa. Vääristymä ja luonnottomuus purkautuu väkivaltana, koska se perustuu himoon ja itsekkyyteen, ei aitoon rakkauteen.

Psykiatriset ongelmat

Hollannissa tehty laaja tutkimus (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archivesof General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001) homoseksuaalien keskuudessa osoittaa homoseksuaalien keskuudessa olevan suurempi riski psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen ja itsemurha yrityksiin kuin heteroiden keskuudessa. Hollannissa homoseksuaalisuus on ollut pitemmän ajan yleisesti hyväksyttyä, eikä Hollanti ole ns. "homofobinen maa", joka paljastaa sen, ettei homofobia ole syy homoseksuaalien psykiatrisiin ongelmiin.

Homoseksuaalien suurempi taipumus psykiatrisiin sairauksiin, johtuu vääristyneestä seksuaalisesta identiteetistä ja minäkuvasta. Tästä totuudesta vaietaan nykyään, mutta ennen "homouden vallankumousta" asia oli yleisesti tiedossa ja ymmärretty.  Homoseksuaalien eheyttämiseen suhtaudutaan nykyisin hyvin kielteisesti, mutta todennettujen faktojen perusteella homoseksuaalit tarvitsivat pikaisesti eheyttämistä heteroseksuaaliseen identiteettiin. Esimerkiksi Raamatun uskon avulla moni entinen homoseksuaali on eheytynyt onnistuneesti heteroseksuaaliseen identiteettiin, vaikka valtamedia pyrkii kaikin keinoin vertaamaan sitä puoskarointiin, joka aiheuttaisi kohtalokkaita seurauksia. Todennetut faktat osoittavat homoseksuaalisen identiteetin altistavan ihmistä monin tavoin ongelmakäyttäytymiseen sekä suureen riskiin sairastua vakaviin tauteihin.

Kukaan ei synny homoseksuaaliksi

Monet sanovat nykyisin homouden olevan syntymässä saatu ominaisuus. Viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta tehdyt laajat tutkimukset identtisistä kaksosista todistavat ettei homouden syy ole synnynnäinen ominaisuus. Tutkija Neil Whitehead on sanonut kaksosilla olevan identtinen DNA ja he ovat aina geneettisesti identtisiä, jolloin kaksosilla homouden pitäisi olla sataprosenttista, mutta koska näin ei ole, niin Whiteheadin mukaan kukaan ei synny homoksi.

Brothers Road järjestö, joka koostuu entisistä homoista on tuonut esille syitä homoseksuaalisuuden syntymiseen, joita ovat seuraavat asiat:

Isä-poika suhde

Tutkimuksen mukaan 97% sanoi homoseksuaalisten halujen johtuvan isä-poika suhteen ongelmista, joka oli yksi kolmesta päätekijästä homoseksuaalisten halujen syntymiseen.

Konfliktit miesten kanssa

97% tutkimukseen osallistuneista homoseksuaalisia haluja kokeneista sanoivat heillä olleen ongelmia samaa sukupuolta olevien kanssa. Suuri osa heistä koki etteivät he ole kokeneet olevansa tarpeeksi miehiä. Homoseksuaaliset halut syntyivät, koska he eivät päässeet sinuiksi oman maskuliinisuutensa kanssa.

Äiti-poika suhde

Monet kokivat olevansa isänsä hylkäämiä, jonka seurauksena he samastuivat voimakkaasti äitiinsä, jonka tähden he omaksuivat maailmasta naisen näkökulman ja feminiinisyyden. Huomaamattaan ja tiedostomattomaan he alkoivat omaksumaan feminiinisiä piirteitä, jotka synnyttivät heille homoseksuaalisen halun.

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Tutkimukseen osallistuneista monet sanoivat, että samaa sukupuolta oleva (usein aikuinen mies) oli käyttänyt heitä seksuaalisesti hyväkseen heidän ollessaan lapsia. Seksuaalinen hyväksikäyttö samaa sukupuolta olevan edustajan toimesta synnytti heille homoseksuaalisia haluja.

Edellä olevat tekijät olivat päätekijöitä homoseksuaalisuuden syntymiseen. Koska kiistaton tosiasia kaksostutkimusten muodossa todistaa ettei kukaan synny homoseksuaaliksi, ja homoseksuaalisuus syntyy erilaisten kokemusten kautta, jotka perustuvat vääristymiin ihmissuhteissa sekä seksuaaliseen väkivaltaan, niin on perusteltua sanoa, että homoseksuaali tarvitsisi pikaisesti eheyttämistä takaisin luonnolliseen heteroseksuaaliseen identiteettiin.

Kirjoitukseni pyrkimys ja tarkoitus ei ole homojen syrjintä tai "homofobia", vaan ihan aidosti olla pyrkimässä auttamaan heitä eheytymään seksuaalisesti kohti heteroseksuaalista identiteettiä. Tutkimukset todistavat ettei homoseksuaalisuus ole geneettinen ominaisuus, vaan sosiaalisten vääristymien ja häiriöiden aiheuttama luonnoton valinta.

Yhteiskunnan pitäisi ihan ensimmäisenä uskaltaa kertoa tässä asiassa totuus sekä kannustaa homoseksuaaleja eheytymään rikkoutuneesta ja vääristyneestä seksuaalisuudesta heteroseksuaalisuuteen. Homoseksuaali on usein väärän sosiaalisen käyttäytymisen uhri, joka tarvitsisi apua pikimmiten. Homoliikkeen masinoima valheeseen perustuva manipulaatio on saanut pauloihinsa suurimman osan psykiatreista, psykologeista, terapeuteista,  terveydenhuollon ammattilaisista, media-alan ammattilaisista sekä ison osan kansaa, vaikka homoseksuaalisuus syntyy monissa tapauksissa ihmisen sydämeen sosiaalisten väärien tekojen kautta. Ainoa oikea tapa suhtautua vääryyteen on korjata se oikeaksi.

Koska luonnottomuudesta on tullut "luonnollista", niin homoseksuaalisuutta markkinoidaan tänä päivänä nuorille yhtenä vaihtoehtona toteuttaa omaa seksuaalisuuttansa. Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan synti ja synnin valinta, joka on sama asia kuin väärä teko.

San 14:34 Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.
 


Petri Paavola 16.6.2018

Lähteet:
Homoliike toisinajattelijoiden tuhoaminen
Moraalin rappio
Raamattu ja homoseksuaalisuus
Homoseksuaalisuuden synty

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker