Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Isä on Jeesusta suurempi

Kirjoitin edellisen kirjoitukseni kolminaisuusopista sekä Jumaluudesta ja yhdestä Jumalasta. Koin sydämelläni, että olisi vielä hyvä kirjoittaa uusi kirjoitus tästä aiheesta, mutta hiukan erilaisesta näkökulmasta käsin. Olen huomannut uskovien keskuudessa olevan monta erilaista näkemystä, ajatusta ja opetusta Raamatun Jumalasta sekä kuinka tämä erilaisuuden ymmärrys tästäkin aiheesta saa jotkut uskovat "verissä päin" taistelemaan toisiaan vastaan ja syyttämään tai sanomaan sen ja sen olevan siten ja täten harhassa sekä eksynyt siihen ja siihen oppiin. Jos ihminen on Jumalan armosta pelastunut uskon kautta Herraan Jeesukseen eikä ota pois Jeesuksen tosi Jumaluutta sekä koko Jumaluuden (Isä, Jeesus, Pyhä Henki) tosi Jumaluutta, niin sellaiset uskovat ihmiset ovat pelastavassa uskossa, vaikka opettaisivat Jumalasta eri sanoilla ja käsitteillä. En halua luoda lisää jännitteitä uskovien keskuuteen kirjoitukseni kautta, vaan pyrin tutkimaan ja tuomaan esille Jumalan sanasta Raamatun opetuksen mukaista Jumaluutta ja sitä miten itse Jumala on halunnut itsensä ilmaista. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys ketään kohtaan, vaan pyrkimys ymmärtää mitä Jumala sanoo itsestään Raamatussa. Emme kykene vajavaisuutemme takia ymmärtämään täydellisesti Jumalaa, voimme kuitenkin ymmärtää Jumalaa sen verran mitä Hän on sanonut itsestään Jumalan sanan ilmoituksen kautta.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja tästä voidaan selkeästi nähdä Raamatun puhuvan kolmesta, kun Raamattu puhuu Jumalasta. Sitten kun tutkimme Raamattua, joka puhuu selkeästi kolmesta koskien Jumalaa, niin Raamattu kuitenkin puhuu aina numeraalisesti Jumalan olevan yksi. Samoin kun Raamattu puhuu Jumalan olevan yksi, niin siitä huolimatta Raamattu tekee sen erotuksen ettei Isä ole Jeesus eikä Jeesus ole Isä. Raamattu ei opeta yhden Jumalan olevan yksi esimerkiksi siten, että Isä olisi yhtä aikaa Jeesus ja Jeesus olisi yhtä aikaa Isä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Onko Isä Jeesusta suurempi?
Yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita opin tausta
Onko Jeesus syntynyt Isästä?
Kukaan ihminen ei ymmärrä Jumalaa täydellisesti

 

 

Onko Isä Jeesusta suurempi

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Raamatun sana sanoo Isän olevan Jeesusta suurempi ja itse asiassa Jeesus itse sanoi nämä sanat. Onko Isä todellakin Jeesusta suurempi vai voiko Jeesuksen sanoille olla jokin muu merkitys? Monet sanovat ja opettavat, että kun Jeesus tuli ihmiseksi ja oli lihanruumiissa, niin Jeesus tarkoitti Hänen lihanruumiinsa tilan tähden Isän olevan Häntä suurempi, mutta kun Jeesus kuoli ja ilmestyi Johannekselle Patmoksen saarella Ilmestyskirjassa, niin Ilmestyskirjan 1 luvun 8 jae sanoo Jeesusta Kaikkivaltiaaksi, eikä Isä siten voi olla Jeesusta suurempi.

Ilm 1:
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.
8 "Minä olen A ja O," sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

On, totta, että Ilm 1:8 sanoo Herra Jeesusta Kaikkivaltiaaksi, koska Isä on antanut kaiken vallan Pojalleen taivaassa ja maan päällä. Koska Raamattu sanoo selkeästi Isän olevan Jeesusta suurempi ja sanoo Jeesusta Kaikkivaltiaaksi, niin miten Isä voi olla Jeesusta suurempi? Kun tutkimme Raamattua, niin Raamattu itse selittää itsensä ja sen miksi ja miten Isä on Jeesusta suurempi.

Kukaan ei voi antaa Kaikkivaltiaalle kaikkea valtaa, koska Kaikkivaltiaalla on itsellään kaikki valta. Kaikkivaltias voi kuitenkin antaa kaiken vallan Pojalleen ja tehdä Pojastansa Kaikkivaltias, mutta Pojalla ei kuitenkaan ole valtaa yli Isän. Koska Jeesus on saanut Isältään kaiken vallan, niin silloin Isä on Jeesusta suurempi sekä todellinen Kaikkivaltias, jolla on valta yli kaikkien. Raamattu todistaa tämän:

1 Kor 15:
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Herra Jeesus antaa valtakunnan Isän ja Jumalan haltuun (Uusi Jerusalem), sen jälkeen Kun Jeesus on kukistanut kaiken hallituksen, vallan ja voiman. Kun kaikki on kukistettu ja alistettu Jeesuksen valtaan, niin silloin Jeesus alistuu Isän vallan alle, jolta Jeesus sai kaiken vallan, mutta Jeesus luovuttaa takaisin kaiken vallan Isälleen, koska Isä on Jeesusta suurempi ja Isä yksin on todellinen Kaikkivaltias.

Miksi Ilmestyskirjan luku 1 ja jae 8 sanoo Jeesusta Kaikkivaltiaaksi? Koska siinä hetkessä kaikkea ei ole vielä alistettu Jeesuksen valtaan ja koska Isä antoi Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, niin siksi Jeesus on tässä kohden Kaikkivaltias. Mutta sen jälkeen kun Jeesus antaa ja luovuttaa kaiken vallan takaisin Isälleen, niin Isä yksin on Kaikkivaltias.

Ilm 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

Ilm 1:8:ssa Herra Jeesus ei ollut vielä alistunut Isän vallan alle ja siksi Jeesuksen sanottiin olevan Kaikkivaltias, koska Hän oli saanut Isältään kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Ilm 21:22 kertoo Uudesta Jerusalemista, eli siitä ajankohdasta, jossa Jeesus on alistunut Isän vallan alle. Ilm 21:22 sanoo Isän olevan Kaikkivaltias Herra ja Jumala ja sitten sen jälkeen puhuu Karitsasta, joka on Jeesus, mutta ei sano enää Jeesusta Kaikkivaltiaaksi, vaan Isää, koska Jeesus on alistunut Isän vallan alle. Kuten näemme, niin sitten kun kaikki on asetettu kohdallensa, niin Isä yksin on Kaikkivaltias, sillä Ilm 21:22 tekee selkeä eron sen välille, että Isä yksin on Kaikkivaltias, koska Jeesus on antanut valtakunnan Isälleen ja alistunut Isän vallan alle, josta 1 Kor 15 luku opettaa.

Onko Jeesus tosi Jumala siitäkin huolimatta, että Isä on Jeesusta suurempi ja Isä yksin on Kaikkivaltias? On tietenkin, koska Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on tosi Jumala, joka oli luomassa taivaita ja maata yhdessä Isänsä kanssa sekä Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi) Herrassa Jeesuksessa jne. Se että Isä on Jeesusta suurempi ja Isä on yksin Kaikkivaltias ei himmennä yhtään Jeesuksen tosi Jumaluutta, mutta kertoo hierarkkisesta järjestyksestä Jumaluudessa.

Ilm 22:3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä.

Jumalan ja Karitsan (Jeesus) valtaistuin Uudessa Jerusalemissa on yksikössä, eli on kyse yhdestä valtaistuimesta. Tämä ei tee Isästä Jeesusta, eikä Jeesuksesta Isää, mutta kertoo sen että vaikka Poika on alistunut Isän valtaan ollen kuitenkin tosi Jumala ja vaikka Isä yksin on Kaikkivaltias, niin Jeesus istuu yhdessä Isänsä valtaistuimella Uudessa Jerusalemissa, koska Jeesus on tosi Jumala ja iankaikkisesti olemassa ollut ja oleva Jumala.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Isä Jumala on Kristuksen pää (Jeesuksen), koska Isä on Jeesusta suurempi sekä Isä yksin on Kaikkivaltias. Isän päänä Pojalle oleminen ei tee Pojasta alempiarvoisempaa kuin Isä, koska on kyse johtajuudesta ja alamaisuudesta, sillä Pojalle on annettu kaikki valta ja Poika antaa kaiken vallan takaisin Isälleen, koska Isä on Jeesusta suurempi ja Isä yksin on Kaikkivaltias. Aviomies on vaimonsa pää, eikä siinäkään ole kyseessä, että vaimo olisi alempiarvoinen, vaan johtaja ja alamaisuus suhteesta, koska niin mies kuin vaimokin ovat yhtä arvokkaita Jumalalle.

Joh 6:
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

Raamatun opetuksen mukaan kun on kyse Isästä ja Jeesuksesta ja siitä, että Isä on Jeesusta suurempi ja Isä yksin on Kaikkivaltias, niin on kyse johtajuudesta ja alamaisuudesta, sillä Isä lähetti Poikansa maan päälle tekemään Isän tahdon, sillä lähetetty ei ole lähettäjäänsä suurempi. Kaikesta tästä huolimatta Herra Jeesus on aina ja koko ajan tosi Jumala.

Matt 24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Mark 13:32 Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

Raamatussa Jeesus sanoi ettei Hän tiedä tulemuksensa hetkeä, sillä sen tietää vain Isä yksin. Isä on Kaikkivaltias ja samalla Kaikkitietävä. Jeesus sanoi ettei Hän tiedä tulemuksensa hetkeä, Raamattu ja itse Jeesus tuo esille ettei Hän tiedä kaikkea, mutta Isä yksin tietää. Joku voi sanoa ettei Jeesus tiennyt sitä siksi kun Hän oli lihanruumiissa maan päällä, mutta nyt tietää kun Hän on taivaassa Isän oikealla puolella. Voi olla niinkin, että nyt kun Jeesus on taivaassa Hän jo tietää tulemuksensa hetken, mutta vaikka näin olisikin, niin siitä huolimatta Jeesus tuo esille Raamatussa, että on asia ja ajankohta, jolloin Jeesuskaan ei tiedä, sillä vain Isä yksin tietää. Tämäkin alleviivaa ja korostaa Isän Kaikkivaltiutta ja Kaikkitietävyyttä. Kun Herra Jeesus sanoi ettei Hän tiedä tulemuksensa hetkeä, niin se ei himmennä Jeesuksen Jumaluutta, koska Jeesus on Raamatun tosi Jumala, mutta se korostaa Isän Kaikkivaltiutta, josta Raamattu kertoo monessa muussakin kohdassa.

Yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita opin tausta

Katolinen kirkko on kehittänyt opin siitä, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat kaikki yhtä suuria ja yhtä Kaikkivaltiaita. Tämä oppi on esillä Athanasioksen uskontunnustuksessa, joka syntyi 500-luvulla ja oli kirjoitettu alunperin latinaksi. Athanasioksen uskontunnustus sanoo, että se joka tahtoo pelastua on uskottava kolminaisuudesta, niin kuin uskontunnustus sanoo.

Athanasioksen uskontunnuksessa on paljon hyvää ja ihan Raamatun mukaista opetusta esim. se etteivät Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ole samoja "persoonia", vaan että ne ovat erikseen omia "persoonia" toisiinsa sekoittamatta ollen silti yksi Jumala. Raamatun opetuksen mukaan Isä, Jeesus ja Pyhä Henki eroavat toisistaan, eivätkä ole yksi ja sama "persoona", vaan yksi Jumala Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja ollen silti yksi.

Samoin Athanasioksen uskontunnustus vaatii tunnustamaan kunkin "persoonan" erikseen Jumalaksi ja Herraksi, niin kristillinen usko kieltää kuitenkin puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Kun Raamattu puhuu Jumalasta Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, niin Raamatun ilmoituksen mukaan on selkeästi kyse kolmesta, mutta Raamattu kuitenkin ilmaisee sen aina numeraalisesti yksi Jumala. Raamatusta voidaan siis nähdä Jumalan kolminaisuus, mutta Jumala ei sano sanansa ilmoituksessa numeraalisesti olevansa kolminainen tai kolme, vaan aina yksi Jumala. Ei siis ole väärin nähdä Raamatusta Jumalan kolminaisuutta, koska se on jokaisen nähtävissä, joka haluaa uskoa Raamatun sanan totuuteen, mutta on kyse on siitä miten ja millä tavalla Jumala haluaa ilmaista itsensä numeraalisesti.

Toki Athanasioksen uskontunnustuksessa on paljon muutakin hyvää, mutta ainakin pari kohtaa siinä on, jotka eivät ole linjassa Jumalan sanan opetuksen kanssa. Athanasioksen uskontunnustus sanoo Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan Kaikkivaltiaita samoin se sanoo Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria. Raamatun opetuksen mukaan Isä on Jeesusta suurempi ja Jeesus sai kaiken vallan Isältään, mutta lopulta Jeesus alistuu Isän vallan alle, että Isä Jumala olisi kaikki kaikissa, koska Isä yksin on Kaikkivaltias.

Kun sanon hylkääväni katolisen Athanasioksen uskontunnustuksen kolminaisuusopin, niin tarkoitan sillä sitä, että hylkään siitä sen osan, joka ei ole yhtäpitävä Raamatun sanan totuuden kanssa. Toki Athanasioksen uskontunnustuksessa kolminaisuusopin kohdalla on paljon ihan oikeaakin asiaa ja olen yhtä mieltä siinä olevien kohtien kanssa, jotka pitävät yhtä Jumalan sanan totuuden kanssa. En hylkää sitä ajatusta, että Raamatun yksi Jumala on selkeästi nähtävissä kolmena ja kolmiyhteisenä, mutta en kuitenkaan puhu ja opeta numeraalisesti kolmesta tai kolmiyhteisestä Jumalasta, koska Jumala on aina numeraalisesti ilmaissut olevansa yksi Jumala ja sanansa ilmoituksen perusteella haluaa myös meidän uskovien puhuvan ja opettavan Hänestä niin kuin Hän sanoo sanassaan itsestään kaikin tavoin myös niin kuin Hän ilmaisee itsensä numeraalisesti.

Room 10:

9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

 

Missään kohtaa Raamattu ei aseta pelastavan uskon vaatimukseksi, että tulee uskoa Jeesus Kaikkivaltiaaksi, vaikka Isä antoikin Jeesukselle kaiken vallan, mutta sen sijaan Raamattu edellyttää pelastavaksi uskoksi, että tulee uskoa Jeesuksen olevan Herra (Jumalaksi). Tämä Raamatun sanan ilmoitus Room 10:9,10 kumoaa Athanasioksen uskontunnustuksen toteamuksen ja tuomion, joka sanoo ettei voi pelastua ellei usko kolminaisuuteen, niin kuin tunnustus sanoo (sanoo muun muassa Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita). Miksi Raamattu, eli itse Jumala sanassaan ei vaadi pelastavan uskon tunnustavan Jeesusta Kaikkivaltiaaksi, vaan Herraksi (Jumalaksi)? Siksi, koska Raamatun opetuksen mukaan Jeesus lopulta alistuu Isän vallan alle, koska Isä yksin on Kaikkivaltias.

Kuten on edellä monessa kohdin tullut esille Raamatun opettavan Isän olevan Jeesusta suurempi ja Isän olevan yksin Kaikkivaltias, niin se tarkoittaa sitä, että opetus Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen yhtä suuruudesta ja Kaikkivaltiudesta on katolisen kirkon kehittämä oppi ei Raamatun opetus. Jos ymmärtää Raamatun opetuksen, jonka mukaan Isä on antanut kaiken vallan Jeesukselle ja että Jeesus lopulta alistuu Isän vallan alle, niin silloin ymmärrät Isän yksin olevan Kaikkivaltias sekä Jeesusta suurempi. Kukaan Raamatun kirjoittaja ei ole Pyhän Hengen johtamana kirjoittanut Raamattuun Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, vaan se on järjenpäätelmien kautta syntynyt epäraamatullinen opetus sekä jotkut opettavat sitä siksi, koska evät ymmärrä mitä se tarkoittaa kun Jeesus lopulta alistuu Isänsä vallan alle. En ole lyömässä tässä kohden ketään, enkä ivaamassa, vaan tuon sen esille mitä ja miten ymmärrän Raamatun opettavan Jumalasta. Ymmärrän ja tiedostan sen, että tämä voi olla vaikea ja sekavakin asia ymmärtää, sillä olen itsekin aikoinani opettanut katolisen kirkon kolminaisuusoppia ja uskonut ihan vilpittömästi Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita.

Kyseessä ei ole pelastusasia, vaikka uskoisi Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, jos uskoo Raamatun mukaiseen pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, eikä tiputa missään kohdassa pois Jumaluutta kun puhutaan Raamatun yhdestä Jumalasta Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Itse näen ja ymmärrän, että jos uskoo Isän ja Jeesuksen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, niin on kyse sidoksesta katolisen kirkon opetukseen. Tällä en tarkoita sitä, että tällä tavalla uskova ihminen olisi muita uskovia huonompi, ei tietenkään, jokainen meistä erehtyy, jossakin ja se joka on erehtynyt tässä voi hyvinkin ymmärtää jonkin toisen asian oikealla tavalla ja minä tai joku kanssani samaa mieltä oleva voimme olla ymmärtäneet jonkin asian ja opetuksen väärällä tavalla. Uskossa ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi kyse pelkästään sitä kuka uskoo oikealla tavalla teorian tasolla siitä mitä Raamattu opettaa, vaan että Jumalaa rakastaen ojentautuisimme käytännössä Jumalan tahdon ja Jumalan sanan totuuden mukaan.

Jos joku uskova olkoon sitten mitä mieltä tahansa Jumaluudesta suuttuu tai katkaisee välinsä sisareensa tai veljeensä sen tähden onko Isä ja Jeesus yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita tai ei, niin näen sen olevan sielullista toimintaa, oikeassa olemisen halua tai jotakin muuta mitä uskovan sydämellä ei saisi olla. Toki kyse voi olla myös siitä, että uskova ihminen ymmärtää ja uskoo vilpittömästi Jeesuksen olevan yhtä suuri ja Kaikkivaltias Isänsä kanssa eikä ymmärrä sitä mitä se tarkoittaa kun Jeesus lopulta alistuu Isänsä vallan alle. Minä rakastan ihan yhtä paljon niitä sisaria ja veljiä Kristuksessa kuin muitakin, vaikka joku uskoo Isän ja Jeesuksen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita. Kun ja jos pysymme yhdessä, niin Jumala näyttää meille aikanaan mikä on totuus tässä asiassa, jos sen vain haluamme nähdä. Jos minä olen erehtynyt tässä kohden ja tulen sen ymmärtämään, niin silloin lupaan tehdä parannuksen, mutta nyt tässä hetkessä uskon Jeesuksen olevan koko ajan ja aina tosi Jumala, mutta Isä on Jeesusta suurempi ja Isä yksin on Kaikkivaltias.

Onko Jeesus syntynyt Isästä?

Uskovien keskuudessa on opetusta ja ymmärrystä, että Jeesus olisi syntynyt Isä Jumalasta, enkä nyt tällä tarkoita neitseestä syntymistä, vaan opetusta, joka tarkoittaa Jeesuksen syntyneen Jumalasta jossakin kohden ennen luomista. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on ollut iankaikkisesti olemassa, koska Hän on Jumala, vaikka ei olekaan Isä. Jos Jeesus olisi jollakin tavalla syntynyt (lähtöisin, tullut) Isästä, niin silloin Jeesus ei olisi ollut aina olemassa eikä Hän voisi olla Raamatun tosi Jumala. Opetus joka sanoo Jeesuksen syntyneen Isästä ajattelee Jeesuksen olevan Jumala Isästä syntymisen perusteella. Jos näin olisi, niin eikö se merkitsisi sitä ettei Jeesus olisi ollut aina olemassa? Kyllä, mutta koska Jeesus on tosi Jumala ja ollut aina olemassa, niin silloin Hän ei ole syntynyt Isästä. Jeesuksen Isästä syntymisen opetus ja käsite perustuu Raamatun sanan opetuksen väärin ymmärtämiseen, käännösvirheeseen sekä kirkolliseen opetukseen. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan iankaikkinen Henki (Jumala on Henki):

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Raamattu opettaa Jeesuksen uhranneen itsensä viattomana (ristillä) Jumalalle (Isälleen) iankaikkisen Hengen kautta. Koska Jeesus on iankaikkinen Henki, niin Jeesus on tietenkin tosi Jumala, joka on ollut aina ja iankaikkisesti olemassa. Tämän Raamatun kohdan mukaan Jeesus on ollut aina olemassa, eikä Jeesus ole siten jossakin kohden ennen luomista syntynyt Isästä. Jeesuksen tosi Jumaluus ei perustu Isästä syntymiseen, vaan siihen, että Hän on ollut aina ja iankaikkisesti olemassa, koska Jeesus on iankaikkinen Henki (Jumala on iankaikkinen Henki).

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella (monogenes) Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen (
monogenes) Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen (
monogenes) Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Joh 3:18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen (
monogenes) Pojan nimeen.

1 Joh 4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen (
monogenes
) Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

Kreikankielen sana monogenes tarkoittaa, että vanhemmille on syntynyt ainoa lapsi, ainoa, ainutlaatuinen. Jotkut ajattelevat ja opettavat Jeesuksen olevan ainutsyntyinen, joka on Isästä syntynyt ja tämän he perustelevat monogenes sanalla. Jumalan sana ei voi olla itsensä kanssa ristiriidassa ja Jumalan sana sanoo Jeesuksen olevan iankaikkinen Henki (Jumala), joka tarkoittaa Jeesuksen olleen aina ja iankaikkisesti olemassa, eikä Hän ole siten voinut syntyä Isästä jossakin kohden ennen luomista.

Kun tutkimme Raamatun kohtia, joissa monogenes sana esiintyy ja asetamme sen koko Raamatun ilmoitukseen ja koska monogenes tarkoittaa myös ainoaa, niin kaiken tämän perusteella monogenes sana tarkoittaa yllä olevissa Raamatun kohdissa Jumalan ainoaa Poikaa, koska Isällä on vain yksi ainoa Poika, joka on iankaikkinen Henki (Jumala). Raamatun kokonaisilmoituksen perusteella monogenes sana liitettynä Jeesukseen, ei tarkoita Isästä syntymistä ennen tämän maailman aikojen alkua, vaan Jumalan ainoaa iankaikkista ja aina olemassa ollutta Poikaa (Jeesus).

Ps 2:7 ¶ Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin (jalad).

Ps 2:7 ¶ I declare concerning a statute: Jehovah said unto me, ‘My Son Thou art, I to-day have brought thee forth. (Young's Literal Translation)

Moni sanoo ja opettaa Jeesuksen syntyneen Isästä ennen aikojen alkua, koska monissa käännöksissä Psalmi 2:7 on viittaus Jeesukseen, jossa Isä Jumala sanoo tänä päivänä synnyttäneensä Poikansa. Hepreankielen sana jalad tarkoittaa synnyttää ja tuoda esiin. Psalmi 2:7 käännettynä synnyttää ei ole oikea käännös, sillä tuoda esiin on jakeen oikea käännös (Young's kääntää oikein), jonka myös Raamattu selkeästi todistaa:

Apt 13:
32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman (euangelidzo), että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.

Apt 13 luvussa jakeissa 32 puhutaan evankeliumin julistamisesta (euangelidzo) ja Jumalan antamasta täytetystä lupauksesta herättämällä (kuolleista nouseminen) Jeesuksen ja sen jälkeen viitataan suoraan Psalmi 2 ja jakeeseen 7, eli kun Jeesus nousi kuolleista, niin sitä Jumala tarkoitti Psalmi 2:7:ssa, koska silloin kun Jeesus nousi kuolleista, niin Hänet on tuotu esiin ylösnousseena Pelastajana. Raamattu vahvistaa tämän, sillä heti Apt 13:33 jakeen jälkeen jakeessa 34 puhutaan uudestaan Jeesuksen kuolleista nousemisesta, joka on yhdistetty Psalmi 2:7, jonka oikea käännös tulisi olla: Tänä päivänä Minä toin sinut esiin. Apt 13:32-34 todistaa sen ettei Psalmi 2:7 puhu Isästä syntymisestä, vaan siitä kun Isä nosti Poikansa kuolleista, joka tuli esiin ylösnousseena Pelastajana istuen Isän oikealle puolelle.

Jos Jumalaksi voisi syntyä, niin sellainen Jumala ei olisi enää tosi Jumala, koska Hän ei ole ollut aina olemassa. Jeesus on tosi Jumala, koska Hän on ollut olemassa iankaikkisesti. Jos Jeesus olisi jotenkin ennen aikojen alkua syntynyt (lähtenyt, tullut) Isästä, niin voisiko Jeesus olla silloin iankaikkinen tosi Jumala, koska silloin Isä olisi ollut ennen Jeesusta? Jos Jeesus olisi tullut tai syntynyt Isästä Isän jälkeen ennen aikojen alkua, niin silloin Jeesus ei voisi olla tosi Jumala, iankaikkisesti olemassa oleva Jumala. Raamatun sanan todistuksen mukaan Jeesus on ollut aina olemassa:

Hebr 7:
2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas," se on "rauhan kuningas";
3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava-hän pysyy pappina ainaisesti.

Melkisedekiä verrattiin Jumalan Poikaan (Jeesukseen). En ota tässä kantaa Meldisedekiin, vaan siihen millä tavalla Melkisedekiä verrattiin Jeesukseen. Hebr 7:3 sanoo ettei Jumalan Pojalla (Jeesuksella) ole päivien alkua eikä elämän loppua, kun Jeesusta ja Melkisedekiä verrataan toisiinsa. Jeesuksella toki on Isä, mutta Jeesuksella ei ole päivien alkua, koska Hän on ollut aina ja ikuisesti olemassa ja siksi Hän ei ole voinut syntyä Isästä, koska syntyminen Isästä tarkoittaisi, että Jeesuksella olisi päivien alku sinä päivänä, jona Hän olisi syntynyt Isästä.

Kukaan ihminen ei ymmärrä Jumalaa täydellisesti

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Gal 3:20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.

Ef 4:6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Olemme aikaisemmin nähneet Raamatusta sen kuinka Isä on Jeesusta suurempi ja Joh 16:13-15 tekstiyhteys tuo esille kuinka Pyhä Henki (Pyhä Henki on tosi Jumala) on alamainen Jeesukselle. Raamattu tuo esille selkeästi kuinka Raamattu puhuu Jumalasta, josta voidaan nähdä kolme sekä kolminaisuus, eikä ole väärin nähdä tämä kolmiyhteisyys, mutta Raamattu ei kuitenkaan missään kohdassa sano Jumalan olevan numeraalisesti kolme tai kolminaisuus, vaan aina numeraalisesti yksi Jumala. Uskon Jumalan haluavan meidän ilmaista Hänet numeraalisesti yhtenä, ei kolmena tai kolminaisena, koska Hän itse aina ilmaisee olevansa yksi Jumala. Kukaan meistä ihmisistä ei ymmärrä Jumalaa täydellisesti, siksi on varottava lausumasta kadotustuomiota sen tähden miten uskoo Raamatun yhteen Jumalaan. Katolinen kirkko lausuu kadotustuomion, jos ei usko katolisen kirkon kolminaisuusoppiin samalla tavalla kuin kirkon tunnustus sanoo. Sekin olisi hyvä nähdä ja ymmärtää ettei katolinen Athanasioksen uskontunnustus ole kirjoitettu kenenkään Pyhän Hengen inspiroiman ja vaikuttaman Raamatun kirjoittajan toimesta, vaan kirkon toimesta, joka on historiansa alusta asti ollut Raamatun totuuden vastustaja, joka on alusta asti pyrkinyt vääristämään Jumalan sanan opetusta. Uskomme tulisi perustua yksin Jumalan sanan totuuteen, eikä ihmisten perinteisiin ja tulkintoihin. Ikävää ja valitettavaa on, että katolisen kirkon väärä oppi Jumaluudesta on saanut jalansijaa todellisten Jeesuksen opetuslapsien keskuudessa ja on vuosisatoja repinyt ja synnyttänyt kiistoja sisarien ja veljien kesken sekä tuomion julistamisia ja harhaoppi syytöksiä.

Jes 55:
7 Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
9 Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

1 Kor 13:
9 Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
10 Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
11 Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.
12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.

Kukaan ihminen ei ymmärrä Jumalaa ja Hänen sanansa ilmoitusta täydellisesti, siksi en minäkään sano tämän kirjoitukseni olevan täydellinen ilmoitus ja opetus, vaan se miten ymmärrän ja uskon tämän asian ja olen tietenkin valmis tekemään parannusta jos tulen sydämessäni ymmärtämään erehtyneeni jossakin kohden. Toivon sitä samaa myös sinulle, jos käy niin, että olet uskonut toisella tavalla kuin mitä kirjoitin, mutta olet nyt tullut sydämestäsi Jumalan sanan edessä vakuutetuksi, että kirjoitukseni kulkisi sittenkin kohti totuutta.

2 Tim 1:
7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
8 Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa,
9 hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,
10 mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,

Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus on syntien anteeksiantamuksen ja lunastuksen vakuus. Raamatun tärkein opetus on pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kun olen sanonut ja kirjoittanut Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, niin en tarkoita sitä etteikö Jeesus olisi Kaikkivaltias Jumala, sillä Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, mutta tarkoitan sitä, että Jeesus on Isälleen alamainen ja siten Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala, ei vie pois Jeesuksen Kaikkivaltiutta, sillä Jeesus on iankaikkisesti Kaikkivaltias Jumala luotuihin nähden, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

Lopuksi tuon esille sen, että kun puhutaan ja opetetaan Raamatun yhdestä Jumalasta, niin voimme puolin ja toisin päätyä vääriin johtopäätöksiin. Siksi olisi tärkeää hyvin huolellisesti tutkia Raamatusta tätä asiaa ja pyrkiä yksin Jumalan sanan kautta ymmärtämään sitä mikä on Raamatun opetus, eikä pyrkiä ymmärtämään tätä asiaa ihmisten perinteiden ja tulkintojen kautta. Pidän kaikkia Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen pelastuneita uskovia sisarinani ja veljinäni, vaikka he näkisivätkin Raamatun yhden Jumalan eri tavalla kuin minä.

 

 

Petri Paavola 28.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
tunnustuskirjat.fi/ekumeeni

Videoita aiheesta:

Raamatun kolmiyhteinen yksi Jumala

Jeesus Raamatun tosi Jumala

 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker