Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jälleensyntyminen totta vai tarua? 

Jälleensyntymisestä on monenlaista tulkintaa

Jälleensyntymisestä on monenlaista opetusta sekä tulkintaa. Itse en usko jälleensyntymisoppiin, jonka opetus on pahassa ristiriidassa selkeiden tosiasioiden kanssa, joita otan esille myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Otan tähän esille jälleensyntymisen yleisimpiä opetuksia ja tulkintoja:

Buddhalaisuus


- Siddharta Gautama on henkilö, jonka uskotaan perustaneen buddhalaisuuden. Hänen sanottiin tulleen valaistuneeksi (Buddha). Buddhalaisuuden olennaisimmat opetukset ovat hyvän tekeminen, pahan välttäminen, mielen puhdistaminen ja lopullinen päämäärä on valaistuminen (nirvana). Henkisen kasvun ja mietiskelyn (meditaatio) avulla valaistunut ihminen vapautuu elämän kiertokulusta (samsara). Buddhalaiset eivät tarkoita jälleensyntymisellä samaa kuin hindulaiset sielunvaellusopillaan (inkarnaatio). Buddhalaisuuden mukaan ihmisen hyvät- ja pahat teot tuottavat karmaa. Karman laki vaikuttaa sen millaiseen elämään seuraavaksi synnytään ja siihen onko mahdollisuutta valaistumisen kautta vapautua elämän pyörästä. Buddhalaisuuden mukaan on erittäin harvinaista syntyä ihmiseksi ja vain ihmisillä on mahdollisuus valaistua, eläimillä ei ole mahdollisuuksia valaistumiseen.

Hindulaisuus

- Hindulaisuus on varsin laaja käsite, johon kuuluu monta eri suuntausta, joista yleisimmät ja merkittävimmät ovat: vishnulaisuus (vaishnavismi), shivalaisuus (shaivismi), smartismi, veerashaivismi, uus- ja reformihindulaisuus sekä länsimaissa vaikuttava Krisna-liike. Hindulaisuuden pyhiä kirjoja ovat Veda ja Bhagavad Gita. Hindulaisuus opettaa monista jumalista, mutta hindulaisuudessa vaikuttaa voimakkaasti nykyisin kolme pääjumalaa, jotka ovat: Luojajumala (Brahman), rakkauden ja elämän ylläpitäjä (Vishnu) sekä hävittäjäjumala (Shiva). Hindulaisuuden mukaan kaikki uskonnot ovat yhtä ja johtavat lopulta yhden ja saman Jumalan luokse. Hindulaisuus ei tunne käsitteitä taivas ja helvetti. Hindulaisuus opettaa ihmisen syntyvän maan päälle yhä uudestaan aina siihen asti kun hän ymmärtää sielunsa ja maailmansielun Brahmanin olevan yhtä. Ruumiillistuminen (inkarnaatio) on syyn ja seurauksen lain (karma) säätelemä. Ihminen saa hyvän karman elämässä tehtyjen hyvien tekojen kautta ja ja huonot teot tuottavat pahaa karmaa ja niin hyvät- kuin huonot teot vaikuttavat millainen on seuraava elämä. Moksa (valaistuminen) vapauttaa ihmisen jälleensyntymän (samsara) kiertokulusta ja saa aikaan yhdistymisen Brahmaniin.

Teosofia

- Teosofia opettaa ihmisen tarkoituksen olevan, että hän tulee tietoiseksi kuolemattomasta korkeammasta minästään. Jos tämä ei onnistu ihmisen elämän aikana, niin ihminen saa siihen uuden mahdollisuuden jälleensyntymisen kautta.

 

Jälleensyntymisopin ristiriitoja

Totuudenmukainen arvio ihmiskunnan iästä on noin 6000 vuotta. Jos laskemme kuinka monta sukupolvea tuohon aikaan mahtuu, niin voimme todeta, että siihen mahtuu todella monta sukupolvea. Jälleensyntymisoppi opettaa ihmisen tavoittelevan poispääsyä elämän kiertokulusta hyvien tekojen kautta. Esimerkiksi 6000 vuoden aikana olisi ollut paljon aikaa ja monta elämää oppia tekemään koko ajan hyviä tekoja ja tulla sitä kautta paremmaksi ihmiseksi. Mutta historian tilastot todistavat karulla tavalla ihmiskunnan tulleen pahemmaksi. Uuden teknologian myötä ihmiskunta esimerkiksi tappaa koko ajan enemmän toisia ihmisiä (sodat uusilla aseteknologioilla). Murhat, väkivallan teot ja moninaiset pahat teot eivät näytä tilastojen valossa vähentyneen, vaan lisääntyneen. Jos jälleensyntymisoppi olisi totta, niin silloin maailma tulisi koko ajan paremmaksi paikaksi valaistumisien ja alati paremmaksi ihmiseksi kehittymisen kautta. Mutta todellisuus todistaa meille, että pahuus vain kasvaa ja kehittyy myös muuttaen muotoa uuden teknologian kautta. Tämä jo yksistään riittää osoittamaan, että jälleensyntymisoppi ei ole totta, vaan "kaunis" valhe.

Ristiriita jälleensyntymisessä

Jälleensyntymisopin perusta on tavoitella hyviä tekoja, joiden kautta ihminen voi vapautua elämän kiertokulusta. Jälleensyntymisopin perusidea on ihmisen kasvu ja kehittyminen kohti valaistumista. Jälleensyntymisoppi opettaa ihmisen voivan syntyä myös eläimeksi tai jopa kasviksi. Voiko kasvilla olla ymmärrystä tehdä hyviä tai pahoja tekoja? Ei tietenkään. Jos joku jälleensyntyisi kasviksi, niin sen kuollessa se tuskin enää voisi jälleensyntyä, sillä kasveilla ei varmaankaan ole sellaista sielunelämää, jonka kautta se voisi oppia hyviä tekoja ja vältellä pahoja tekoja. Näin ihmisen jälleensyntymisen kulku päättyisi kasvin hävitessä. Edellä oleva todistaa että jälleensyntymisoppi ei voi olla totta.

Väestönkasvun ristiriita

Jos jälleensyntymisoppi olisi totta ja ihmisiä häviäisi valaistumisen kautta pois maapallolta, niin sen tulisi vähentää maapallon väkilukua, sillä jo yksikin valaistunut vaikuttaisi ratkaisevasti maapallon väkilukuun ja sen vähentymiseen. Jos ajattelet esimerkiksi pari tuhatta vuotta sitten valaistuneen ihmisen vapautumista elämän kiertokulusta, niin se merkitsisi sitä, että hänen kauttansa ei voisi enää syntyä yhtään uutta ihmistä maapallolle. Ja jos tämä henkilö vapautuisi vasta 2000 luvulla elämän kierto kulusta, niin ajattele kuinka monta ihmistä ja sukupolvea voisi syntyä hänen kauttansa tuon 2000 vuoden aikana! Maapallon väkiluku on koko ajan kasvanut sen historian aikana, joten jälleensyntymisoppi ei voi olla totta, tai sitten ihminen on todella hidas oppimaan! Minusta maapallon jatkuva väkiluvun kasvu on todiste ettei jälleensyntymisoppi voi olla totta.

Jälleensyntymisen ongelmia henkilöihin syntymisissä

On olemassa sellaisia tapauksia, joissa useampi henkilö on elänyt samana henkilönä, on olemassa tapauksia, joissa moni eri ihminen on elänyt Napoleonina, Kleopatrana ja jne. Tosiasia on se, että vain yksi henkilö kerrallaan voi olla Napoleon tai Kleopatra. Tämäkin todistaa sen, että jälleensyntymisoppi ei voi olla totta.

Ristiriita eletyssä elämässä

Jälleensyntymisoppi opettaa, että hyvien tekojen kautta valaistuu ja pääsee pois elämän kiertokulusta ja pahaa tekemällä joutuu kärsimään ja yhä uudestaan jälleensyntymään. Miksi ihmiset, jotka tekevät pahaa, tappavat, murhaavat jne. eivät muista tätä, vaan suostuvat yhä uudelleen valitsemaan itselleen kärsimyksen ja jälleensyntymisen uuteen elämään? Luulisi silloin kaikkien ihmisten tavoittelevan hyviä tekoja, että voisivat päästä paremmille "kalavesille" valaistumisen kautta. Ihmisten lisääntyvä pahuus todistaa, että jälleensyntyminen ei ole totta, sillä jos se olisi totta luulisi kaikkien ihmisten tavoittelevan hyviä tekoja, mutta käytäntö todistaa suuren osan ihmiskuntaa olevan suuren pahuuden vallassa. Edellä oleva todistaa myös jälleen ettei jälleensyntymisoppi ole totta.


Väite että Raamattu opettaa jälleensyntymistä


Konstantinopolin kirkolliskokous vuonna 553

On olemassa väitteitä, että Raamatusta olisi poistettu oppi jälleensyntymisestä vuoden 553 kirkolliskokouksessa. Tämä ajatus johtuu siitä, että Origeneen opetus sielun olemassaolosta ennen syntymää julistettiin harhaopiksi vuoden 553 kirkolliskokouksessa. Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 553 ei siis poistettu mitään Raamatusta, vaan julistettiin Origeneen opetus sielun ennalta olemassaolosta harhaopiksi. On huomattava, että Konstantinopolin kirkolliskokous pidettiin vuonna 553 ja sitä ennen on löytynyt lukemattomia käsikirjoituksia Raamatun teksteistä, eikä niistä yhdessäkään ole opetusta jälleensyntymisestä.

 

Johannes Kastaja - Elia

Matt 11:
11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
12 Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.
13 Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti;
14 ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva.
15 Jolla on korvat, se kuulkoon.


Mark 9:
11 Ja he kysyivät häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin?"
12 Niin hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?
13 Mutta minä sanon teille: Elias onkin tullut, ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niinkuin hänestä on kirjoitettu."

 

Jotkut sanovat Raamatun opettavan jälleensyntymistä, perustellen sillä sitä, että Raamattu opettaa Eliaan jälleensyntymisestä. Väite myös usein yhdistetään siihen, että väitetään Johannes Kastajan olevan Elia. Johannes Kastaja itse kumosi tämän väitteen:

Joh 1:21 Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En.

Johannes Kastaja ei siis ole Elia.


Mitä Raamattu tarkoittaa Elian tulemisella, jälleensyntymistä vai samanlaisen hengen voitelun omaavan henkilön syntymistä?

Luuk 1:17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

Tuo edellä oleva kohta on kirjoitettu Johannes Kastajasta, jonka sanottiin vaeltavan Eliaan hengessä, jossa kääntää tottelemattomien mielenlaadun vanhurskasten mielenlaatuun. Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään ihmetekoa, mutta samaa sanomaa hän julisti kuin Eliakin, jonka tarkoitus oli saada Israelin kansa uskomaan Jumalaan. Tätä tarkoittaa Elian hengessä oleminen, eli se ei suinkaan tarkoita Johanneksen olleen jälleensyntynyt Elia, vaan samassa hengessä samaa sanomaa julistava kuin Elia. Johannes kastaja ja Elia olivat eri henkilöitä.

Raamattu ei siis opeta jälleensyntymistä, vaan päinvastoin kieltää sen.
 

Sokeana syntynyt

Joh 9:
1 ¶ Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea.
2 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"
3 Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.

Jotkut väittävät Johanneksen evankeliumin 9 luvun alun opettavan jälleensyntymistä. Mitä Raamattu tässä opettaa? Jeesus sanoi ettei sokeana syntynyt mies ollut tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, koska Jumalan tekojen piti tuleman julki hänessä. Tämä kohta ei opeta sitä, että sokea mies olisi tehnyt syntiä entisessä elämässä, vaan että hän ei ole tehnyt syntiä kohdussaan, näin Jeesus torjui myös väitteen vauvojen synnin tekemisestä kohdussa. Jospa vaikka kysyjät ajoivat sitä takaa, että olisiko hän voinut tehdä syntiä kohdussa? Näin ei tämäkään kohta opeta jälleensyntymistä ja seuraavista Raamatun kohdista näemme selvästi, että Raamattu ei opeta jälleensyntymistä, vaan kieltää sellaisen mahdollisuudenkin.


Jeremia 1:4,5

Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi". Jer 1:4,5


Edellä olevat Raamatun jakeet ovat joillekin todiste, että Raamattu opettaa jälleensyntymistä. Raamatun kokonaisopetus on, että ihminen elää ja kuolee maanpäällä vain kerran, jonka jälkeen ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään tai joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Jeremian kirjan kohta opettaa siitä, että tietenkin Kaikkivaltias Jumala tietää ja tuntee luomuksensa, jopa ennen kuin on ne luonut. Jeremian kirja ei opeta kuitenkaan jälleensyntymistä, vaan siitä saa aivan toisenlaisen käsityksen, sillä siinä sanotaan, että ennen kuin valmistin sinut äidin kohdussa. Valmistin on avain sana, joka tarkoittaa, ettei Jeremia ole ollut olemassa ennen sitä kun hänet valmistettiin äitinsä kohtuun. Ja tietenkin ennen Jeremian valmistamista Kaikkivaltias Jumala tiesi ja tunsi millainen hänestä tuli ja ennen hänen syntymistään ja valmistumistaan Jumala oli päättänyt luoda Jeremian, josta tulee profeetta.

 

Elämänpyörä

 

Jaak 3: 6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä

 

Kreikankielen UT:n tekstissä on lihavoidun kohdan kohdalla sanat: ton trokhon ten geneseoos. Trokhos (trokhon) tarkoittaa kulku, juoksu ja kurssi. Genesis (geneseoos) tarkoittaa sukupolvi, luonnollinen, luonto, alkuperä, synty. Trokhos sana tulee sanasta trekho, joka tarkoittaa juoksu, olla kulkemassa.

 

Alkutekstin sanojen merkityksen välityksellä Jaak 3:6 on kysymyksessä, että kieli (puhe, eli sanamme) saastuttaa ja tahraa myös ruumiimme (meidän tekomme) ja sytyttää tuleen koko meidän elämämme vaelluksen, eli koko meidän elämämme aikaiset sanat ja teot syttyvät helvetistä, eli ovat ansainneet helvetin tulen, eli iankaikkisen kadotuksen. Jumalan armo Herrassa Jeesuksessa pelastaa meidät kuitenkin iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään.

 

Jaak 3:6 ei opeta jälleensyntymistä, niin kuin jotkut koittavat väittää. Jaak 3:6 alkutekstin valossa puhuu ihmisen yhdestä elämästä, koko elämän vaelluksesta ja siitä kuinka synnissä eläminen tuhoaa koko elämän ja johtaa iankaikkiseen tuhoon.


Linkki:
Raamattu3338_1992UT.Jaak3:6Raamattu torjuu voimakkaasti ajatuksen jälleensyntymisestä

 

Se on onnettomuus kaikessa, mitä tapahtuu auringon alla, että kaikilla on sama kohtalo, ja myös se, että ihmislasten sydän on täynnä pahaa ja että mielettömyys on heillä sydämessä heidän elinaikansa; ja senjälkeen-vainajien tykö! Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa, toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Saarn 9:3,6

Saarnaajan kirjasta käy ilmi, että kuolleilla ihmisillä ei ole enää koskaan mitään osaa siitä mitä tapahtuu auringon alla, eli maapallolla. Tuo on selvä todiste jälleensyntymisoppia vastaan, sillä Raamatun opetuksen mukaan kerran kuolleet eivät enää koskaan palaa elämään takaisin maanpäälle.

 

Samaa todistaa:

-
Hebr 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

Raamatun opetuksen mukaan ihminen kuolee siis vain yhden kerran ruumiillisen kuoleman. Tämä todistaa myös jälleensyntymistä vastaan, sillä jälleensyntymisessä ihminen kuolisi monta kertaa eri elämiensä kautta. Opetus jälleensyntymisestä ei siis ole totta eikä Raamatullista.

 


Sinulle joka uskot jälleensyntymiseen

Olet uskonut (ehkä vilpittömästi) jälleensyntymisen olevan totta, mutta selvät todisteet osoittavat, että jälleensyntyminen ei ole totta. Mitä siis voit tehdä? Hylkää opetus ja uskominen jälleensyntymiseen ja tunnusta syntisi Jumalalle ja usko Jeesuksen olevan Herra ja Messias, niin saat syntisi anteeksi ja pelastut kadotuksesta iankaikkiseen elämään!Linkki:
Jooga henkinen eksytys

 

Petri Paavola 2007

 

 

Lähteet:

- Biblia hebraica
- King James Version 1769
- Raamattu 33/38
- wiki/Buddhalaisuus
-
wiki/Hindulaisuus

 

Linkki:
jariiivanainen/jalleensyntyminen


 


 

 

 

eXTReMe Tracker