Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Radio Dei Jantunen Launonen debatti Herzogista

Radio Dein Viikon debatissa 21.5.2014 olivat vastakkain keskustelemassa evankelista Mika Jantunen ja Ristin Voitto- lehden päätoimittaja Leevi Launonen. Debatin aiheena oli millainen teologia David Herzogin ihmeitä korostavan kristillisyyden taustalta löytyy. Viikon debatin toimittajana oli Janne Metso.

Radio Dein viikon debatti 21.5.2014 nostatti mieleeni paljon ajatuksia sekä näkökulmia siitä mitä David Herzog opettaa ja mikä on hänen "voitelunsa" tausta. En ole samaa mieltä Mika Jantusen kanssa David Herzogista. Tähän alkuun haluan tuoda esille ettei tarkoitukseni ole hyökätä henkilökohtaisesti Herzogia tai Jantusta vastaan, vaan pyrkiä Raamatun opetuksen mukaan tutkimaan ja koettelemaan kaiken Pyhässä Hengessä, Raamatun sanan avulla rukouksen kera. Sen tähden haastan myös sinut tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Pyhässä Hengessä, Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole ruotia harhaoppeja, vaan tuoda esille epäraamatullisia opetuksia ja toimintatapoja sekä tuoda myös esille miten Raamattu opettaa niistä asioista, joita väärin opetetaan. Älä luule minun olevan kiistojen kipeä tai ihminen, joka luulee olevansa muita parempi jne. Kyse on tärkeästä asiasta, josta tuon esille asiat niin kuin ne ymmärrän. Olen pieni ja heikko erehtyväinen ihminen, siksikin sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni.

 

Sisällys:
Avoin keskustelu
New-Age ja David Herzog
Jumalan ihmeiden tunnusmerkit
Todellisuuskäsite ja ihmiskuva
Parantaako Jumala kaikki sairaat?
Ajatuksia seurakunnasta
Huoli Suomen tilasta
Herzogin voitelun alkuperä
Herzog ja kansallinen herätys Suomessa
David Herzog linkit

 

 

Avoin keskustelu

Mika Jantunen sanoi, että kun tulee uusia ilmiöitä ja tapahtuu erilaisia ihmeitä, niin osalle ihmisistä se synnyttää turvattomuuden tai huolen tunteita. Jantunen painotti sitä kuinka olisi tärkeä keskustella avoimesti asioista, että onko niille Raamatullinen perusta olemassa. Jantunen toi myös esille kuinka Asuza kadun herätys jakoi hyvin voimakkaasti uskovia, mutta josta kuitenkin syntyi maailmanlaajuinen karismaattinen helluntaiherätysliike.

Turvattomuus ja huoli sydämessä johtuu hyvin usein siitä, että omassa sydämessä ei ole varmuutta siitä mikä on Raamatun totuus ja Jumalan tahto ja millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii. Siksi osa uskovista kokee hämmennystä sydämessään Herzogin toiminnan tähden.

Osa uskovista taas on sydämessään varmoja siitä ettei Herzogin toiminta ole Jumalasta, koska hänen opetuksessaan on paljon epäraamatullisia aineksia, hänen "voitelunsa" lähde on epäraamatullinen sekä hänen kauttansa tapahtuu epäraamatullisia asioita.

Otin yhteyttä joulukuussa 2013 Martti Ojarekseen sekä Mika Jantuseen koskien David Herzogia. Ojares vastasi että hän tietää ja kokee asian olevan Jumalasta, eikä hän siten halua käydä minkäänlaista keskustelua asiasta. Mika Jantunen ei vastannut hänelle lähetettyihin tekstiviesteihin. Olen julkisesti sivuillani ottanut kantaa David Herzogiin sekä informoinut Mikaa asiasta, joten Mika Jantunen on ollut tietoinen asiasta, mutta hänellä ei ole ollut minkäänlaista mielenkiintoa avoimeen keskusteluun tai vuoropuheluun. Ainakin tässä suhteessa Mikan halu avoimeen keskusteluun ei ole ollut hänen intressiensä mukaista. En varmasti ole ainoa, joka ei ole saanut tilaisuutta avoimeen keskusteluun, vaikka avoimuutta on peräänkuulutettu.

Tarkoitukseni ei ole syyttää tai osoitella sormella, vaan tuoda esille asioita ja näkökulmia, jotka ovat julkisuudelta peitossa sekä niiden taustalla olevat ristiriidat. Ymmärrän kyllä sen että monilla ihmisillä on kiireitä, mutta koska olen julkisesti ja näkyvästi tuonut esille David Herzogin opetuksen epäraamatullisia aineksia sekä "voitelun" taustaa, niin sen olisi luullut herättävän halua avoimeen keskusteluun, jossa olisi keskusteltu siitä perustuuko Herzogin toiminta terveeseen Raamatun opetukseen vai ei. Kenenkään ei ole tietenkään pakko suostua avoimeen keskusteluun, mutta silloin tulisi olla pidättyväinen sen suhteen, että julkisesti peräänkuuluttaa halua ja toivetta avoimeen keskusteluun.

Painotan vielä sitä, että minulle ei ole henkilökohtaisesti mitään Ojaresta ja Jantusta vastaan, vaan rakastan heitä lähimmäisenrakkaudella sekä pidän heitä veljinäni Herrassa Jeesuksessa. Molemmilla on intoa ja halua palvella Herraa Jeesusta, joka on fantastisen hieno asia, mutta he ovat eksyneet väärään seuraan halutessaan ajaa Jumalan valtakunnan asioita David Herzogin kanssa.

New-Age ja David Herzog

Toimittaja Janne Metso pyysi Jantusta vastaamaan Hergoziin kohdistuneisiin syytöksiin, jossa häntä on syytetty New-Agesta ja että hän on enemmän New-Agen asialla kun Jeesuksen asialla.

Jantunen sanoi etteivät väitteet ole totta. Jantunen perusteli asian sanomalla, että Herzog uskoo Jeesuksen olleen Jumalan Poika, että Jeesuksen veren kautta on pääsy Isän tykö, jokainen ihminen on syntinen ja tarvitsee pelastusta, jolla perustalla niin Herzog kuin Jantunen ja hänen yhteistyötahonsa pysyvät.

Kun tutkimme esimerkiksi David Herzogin kirjaa Glory Invasion, niin siellä hän kirjoittaa seuraavasti:

David Herzog Glory Invasion: Thoughts are creative in nature, and if thoughts are consistent enough, they start to manifest into reality. The more you think and focus on a particular thing, the more it will become a reality. - Ajatukset ovat luovia luonteeltaan ja jos ajatukset ovat tarpeeksi johdonmukaisia, niin ne alkavat ilmentämään todellisuutta. Mitä enemmän ajattelet ja keskityt erityisesti asiaan, niin sitä enemmän siitä tulee todellisuutta.

Edellä oleva opetus on New-Age ajatusta ja opetusta. Silloin kun on kyse uskosta Raamatun Herraan Jeesukseen, niin on kyse sellaisesta uskosta, jossa uskon tulee olla aina alisteinen Jumalan tahdolle. Vaikka kuinka uskova uskoisi, sanoisi tai puhuisi sanoja, niin se ei tapahdu jos se ei ole Jumalan tahto. Vaikka kuinka ajattelet, keskityt ja haluat sekä uskot, niin se tapahtuu jos se on Jumalan tahto. Raamattu opettaa, että kaikki mitä anomme, ajattelemme ja haluamme tulee olla Jumalan tahdon mukaista:

1 Joh 5:
 14 ¶ Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.
15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.

Mitä ikinä anommekaan tarkoittaa sitä, että sen tulee olla alisteinen Jumalan tahdolle. Tämä asia ja opetus on todella tärkeää. Jumalan tahto on esimerkiksi parantaa sairaita, mutta kaikissa tapauksissa Hän ei kuitenkaan paranna ihmisiä.

2 Tim 4:20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.

Sitä emme tiedä mitä tautia tai millä tavalla Trofimus oli sairaana, mutta sen tiedämme ettei Herra Jeesus parantanut Trofimusta ja siksi Paavalikin jätti hänet Miletoon sairastamaan. Jos se olisi ollut Jumalan tahto, niin Trofimus olisi tullut terveeksi uskovien rukousten tai suoran Jumalan kosketuksen kautta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Kaikessa täytyy tapahtua henkilökohtainen johdatus Jumalan tahdon toteutumiseksi, siksi on epäraamatullista uskoa, että omalla positiivisella ajatuksellaan voisi muuttaa asioita ja tilanteita ja uskotella itselleen, että Jumala toimii kun vain tarpeeksi keskittyneesti uskon ja ajattelen sen tapahtuvan.

Toki se on totta, että Jumala parantaa ihmisten sairauksia vielä tänäkin päivänä, mutta niissäkin tapauksissa se perustuu tilannekohtaiseen Jumalan tahtoon ja johdatukseen.

Silloin kun uskova lähtee sille tielle, että kun hän uskoo Jeesukseen ja uskoo positiivisten ajatustensa kautta voivansa parantaa ja tehdä ihmeitä tai että Jeesus parantaa, kun hän toimii tällä tavalla, niin se on otollista maaperää riivaajahengille, jotka aktivoituvat toimimaan ja toteuttamaan näitä positiivisia ajatuksia. Silloin kun ihminen omalla ajatuksenvoimallaan uskoo sekä ajattelee ja ihmeitä tapahtuu, niin kyse on eksytyksestä, jonka kautta riivaajahenget tekevät ihmeitä valhevoiman kautta.

Visualisointi

Kirjassaan Glory Invasion Herzog opettaa visualisointia, jonka kautta ihminen kykenee saavuttamaan itselleen asettamansa tavoitteet. Herzogin tekniikka on käyttää luovia sanoja yhdistettynä visualisointiin (mielikuva harjoitus), jonka avulla ihminen pääsee tavoitteisiinsa ja voi muuttua. Herzogin käyttämä tekniikka on positiivista ajattelua.

Herzogin esittämä visualisointi on okkultiikkaa ja New-Agea, ei Raamatun opetus.

2 Kor 10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät (logismos) ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

2 Kor 10:5 oleva järjen päätelmät on kreikaksi logismos, joka tarkoittaa ajatuksia ja mielikuvitusta. Raamatun sanan mukaan vain Jumalan sanan totuus ja Jumalan tahto johdattavat uskovan tuntemaan Jumalaa ja kasvamaan sekä ajattelemaan Hänen tahtonsa mukaisesti. Tämä tarkoittaa että kaikki muut ajatukset sekä mielikuvat ovat Jumalan tahtoa vastaan.

Kirjassaan Glory Invasion Herzog opettaa okkultistisia ja New-Age tekniikoita, joiden kautta uskovien tulisi ajatella sekä luoda mielikuvia. Hyvin usein nämä tämänkaltaiset Herzogin opetukset ovat kokonaan irti Jumalan sanasta, sillä hän painottaa ihmisen käyttämiä sanoja ja positiivista ajattelua.

Raamattu opettaa, että uskovan ajatusten tulee muodostua ja muuttua Jumalan sanan kautta Pyhän Hengen voimasta:

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Ef 4:

22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,

23 ja uudistua mielenne hengeltä

24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

 

Raamattu opettaa, että uskovan mieli muuttuu ja Jumalan tahto tapahtuu kun uskova lukee ja tutkii Jumalan sanaa. Ihminen ei voi muuttaa itseään tai saada aikaan Jumalan ihmeitä positiivisen ajattelun tai luovien sanojen kautta, koska kaikki jumaliset asiat tapahtuvat Jumalan tahdosta sekä voimasta ja kaiken lisäksi vielä tilannekohtaisesti kaikissa tilanteissa.

Ef 4:23:ssa on kyse uudistumisesta, jonka Henki (Pyhä Henki) vaikuttaa uskovan mielessä (ajatukset). Uudistua on jakeessa 23 kreikan kieliopissa prees.pass.inf. joka tarkoittaa sitä, että uskovan mieli on kohde, jonka Henki uudistaa. Uudistus ei siis ole lähtöisin lihasta, eli ihminen ei itse uudista ja parantele itseään, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta hän saa ymmärryksen, kyvyn ja voiman uudistua, eli kasvaa ja ojentautua käytännössä Jumalan tahdon mukaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herzogin opetus positiivisesta ajattelusta ja visualisonnista on epäraamatullista, koska muutoksen ja Jumalan tekojen alkulähde ja alkuunpanija on aina Jumala, ei ihminen. Herzog painottaa hyvin voimakkaasti ihmisen osuutta muuttaa ja tehdä ihmeitä omien ajatusten ja uskonsa kautta.

Ef 4:23 menee alkutekstin mukaisesti siten että uudistukoon mielenne Hengessä, koska Pyhä Henki uudistaa uskovan mielen, sillä uskova ei kykene uudistamaan itseään omassa voimassaan, eikä positiivisen ajattelun kautta. Uskovan tulee suostua Pyhän Hengen vaikutukseen sydämessään ja suostua Pyhän Hengen vaikuttamaan uudistukseen sekä ojentautua sen mukaisesti.

Ignatius Loyola kehitti jesuiitoille henkisen harjoituksen nimeltään mietiskelevä (kontemplatiivinen) rukous, josta käytetään myös nimitystä ignatialainen rukous. Rukouksesta käytetään myös nimitystä visuaalinen rukous tai visualisointi. Visuaalinen rukous on Ignatiuksen rukouksen keskipiste. Rukouksen harrastajan tulee miettiä mielessään ja visualisoida, eli mielikuvituksen kautta astua sisään erilaisiin tapahtumiin ja asioihin, jotka ihminen luo visualisoinnin kautta mieleensä. Visualisoinnin kautta ihmisen sanotaan kokevan, näkevän, kuulevan, kosketettavan, haistavan ja makuaistinsa kautta maistavan asioita, jotka on visualisoinnin kautta tullut hänen mieleensä mielikuvituksen kautta. Jesuiitat opettavat että visualisoinnin kautta ihminen voi puhua ihmisille, palvella heitä sekä jopa olla läsnä Jeesuksen syntymän ja ristiinnaulitsemisen tapahtumissa.

Visualisointi, mietiskelevä rukous on henkivaltojen eksytystä, jossa ihmisiä eksytetään ja totutetaan olemaan yhteydessä henkivaltojen kanssa, jotka itse asiassa antavat näitä mielikuvia ihmisen mieleen. Jesuiitat ovat soluttautumisen kautta tuoneet visualisointi rukouksen sisälle protestanttisiin seurakuntiin tarkoituksenaan tämänkin petoksen kautta koittaa yhdistää uskovia yhdeksi antikristilliseen ekumeeniseen yhteyteen. Herzogin opetus visualisoinnista on todella lähellä jesuiittojen opetusta, sillä Herzogkin opettaa kuinka mielikuvien kautta voit saada aikaan muutoksia sekä nähdä ihmeitä. Todellisilla Herran Jeesuksen opetuslapsilla ei saisi olla mitään tekemistä visualisoinnin valheen kanssa.

Jumalan ihmeiden tunnusmerkit

Radio Dein toimittaja Janne Metso kysyi Mika Jantuselta, että mistä on kysymys koskien kultahampaita Herzogin kokouksissa. Jantunen vastasi ettei Herzog ole keksinyt näitä monenlaisia ihmeitä, sillä niitä tapahtuu eri puolilla maailmaa. Jantunen sanoi ettei hän pidä näitä asioina kysymyksinä, vaan faktoina että niitä tapahtuu.

Jantunen sanoi, että Raamatussa on tapahtunut hyvin mielenkiintoisia, erilaisia ja erikoisia ihmeitä kuten esimerkiksi vaatteet eivät kuluneet päältä, jalat eivät turvonneet, Jeesus sylki ja teki tahnaan ja siveli sitä miehen silmiin, kuollut mies heitettiin Elisan luiden päälle ja kuollut mies heräsi kuolleista, aasi puhui, kirves kellui (veden päällä), ruokaihmeitä, kuolleita heräsi, Pietari käveli veden päällä, Joosua pysäytti auringon. Jantunen jatkoi sanomalla, että Raamattu on täynnä erilaisia ihmeellisiä ihmeitä ja sanotaan että vielä suurempiakin ihmeitä te voitte tehdä. Jantusen mukaan nämä herättää kysymyksiä että miten on mahdollista ja voiko Jumala olla näin suuri.

Jumalan ihmeissä on Jumalan tuntomerkit mukana, joista voimme tunnistaa ne Jumalan teoiksi. Silloin kun Jumala esimerkiksi antaa uuden hampaan, niin Hän antaa samanlaisen ja samasta aineesta kuin mitä Hän käytti luomisessa. Jumala ei luomisessa käyttänyt kultahampaita, vaan hammasluuta. Kun tutkit Jumalan sanasta parantumisia ja parantumisen ihmeitä, niin Jumala aina toimii luomistekojensa mukaisesti. Esimerkiksi sokeaan silmään palaa näkö, ihmisraajan tai osan puuttumisen kohdalla Jumala antaa täsmälleen samanlaisen samoista aineista tehdyn kehonosa, kuin se oli luomistyön jäljiltä. Esim. Herra Jeesus paransi Malkuksen irti leikatun korvan antaen hänelle täsmälleen samanlaisen korvan kuin minkä Jumala on tehnyt luomistyön kautta.

Täten en pidä Jumalan työnä kultahampaita, koska silloin Hän toimisi luomistyötään vastaan antaen ihmisille erilaisen hampaan, kuin mitkä hän on saanut luomistyön perusteella.

Jumala voi tehdä ihmeen ja muuttaa painovoiman lait esim. antamalla uponneen kirveen nousta takaisin pinnalle. Jumala voi pysäyttää auringon sekä antaa Pietarin kävellä veden päällä uskon kautta Herraan Jeesukseen. Mutta silloin kun on kyse parantumisen alueesta ja ihmisen kehonosista,  niin Jumala käyttää samoja aineita kuin mitkä Hän on tehnyt luomistyössä. Kärjistän nyt hiukan, mutta toivon mukaan sen kautta ymmärrät tämän asian. Jos ihmiseltä puuttuisi korva tai hän menettäisi sen onnettomuudessa, niin Jumala ei varmaankaan antaisi hänelle kumista tai kullasta tehdystä korvaa, vaan samoista aineksista kuin mitä on Hän käyttänyt luomistyössä. Jos ihminen menettäisi onnettomuudessa silmänsä, niin Jumala ei varmaankaan antaisi hänelle uutta näkevää silmää, joka olisi lasia tai kultaa, vaan ihan oikean silmän, eli samanlaisen silmän, jonka Hän on tehnyt luomisessa.

Silloin kun Jumala tekee ihmeen parantaessaan ihmisen tai antaa hampaita, niin Hän ei käytä korvikkeita, vaan antaa puuttuvan hampaan tilalle samanlaisen kuin luomisessa tehdyt hampaat ovat. Kun tiedämme kuinka tarkasti Jumala suunnitteli ja rakensi ihmisen, niin voimme olla varmoja siitä, että kun Hän parantaa tai antaa puuttuvien kehonosien tilalle uuden, niin Hän ei käytä erilaisia kehonosia kuin mitkä hän on tehnyt luomistyössään, vaan sellaisen joka on ihan samanlainen luomistyön kanssa.

Uskallan sanoa, että parantumisen alueella Jumala ei muuta tai korvaa kehonosia erilaisiksi kuin millaiseksi Hän on tehnyt ne luomisen kautta, sillä ihminen sellaisenaan on todiste Jumalan luomistyöstä, eikä Jumala vääristä sitä todistetta tekemällä ja antamalla ihmiselle kultaisia hampaita tai kultaisia korvia.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala parantaa ihmisiä, mutta Hän ei koskaan paranna ihmisiä, niin että Hän tekisi tekosydämen onnettomuudessa murskaantuneen tilalle, vaan Hän antaisi uuden sydämen, samanlaisen kuin minkä Hän on tehnyt luomisessa. Uskokaamme Jumalan parantavaan voimaan, mutta meidän tulee uskoa siihen Raamatun sanan opetuksen mukaisesti, ei miten sattuu eikä varsinkaan niin kuin valhe siitä opettaa.

Todellisuuskäsite ja ihmiskuva

Leevi Launonen toi esille, että Herzogin ongelma on todellisuuskäsite, ihmiskuva ja hänen teologiansa. Launosen mukaan Herzog opettaa kirjoissaan, että todellisuuden perimmäinen olemus on ääniaalto, koska kaikki palautuu ääniaaltoihin ja kun ihminen pääsee kirkkauden tasolle, niin hän voi alkaa sanoillaan käskemään ääniaaltoja, jolloin alkaa tapahtumaan ihmeitä.

On totta, että Herzog opettaa puhumaan ja käskemään ääniaaltoja tekemään asioita. Tässäkin yhteydessä Herzog hyvin usein irrottaa tämän Raamatullisesta yhteydestä, jonka mukaan Jumalan voimasta ja tahdosta uskon kautta Herraan Jeesukseen voidaan rukoilla ja sanoa sairasten parantuneen. Herzog opettaa ääniaalto oppiaan ikään kuin siten, että kun vain uskot voivasi käskeä ääniaaltoja, niin ne tottelevat sanojasi. 

Apt 3:
12 ¶ Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikäänkuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. .........
16 Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.

Luuk 5:
15 Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa.
16 Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili.
17 ¶ Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.

Raamattu opettaa, että vain Jumalan voiman kautta ihminen voi parantua tai Jumalan ihme voi tapahtua kun Herra Jeesus vaikuttaa sen Pyhässä Hengessä. Raamatun sanan mukaan ilman Jumalan tahtoa sekä voimaa ja mukanaoloa eivät pelkät sanat voi saada aikaan Jumalan ihmeitä ja parantumisia. Herzog painottaa ihmisen osuutta ja sitä kuinka hänen on sanottava ja uskottava, niin silloin tapahtuu.

Raamatun sanan opetuksen mukaan silloin tapahtuu ihmeitä ja sairaita paranee kun usko on sellaista uskoa, jonka Herra Jeesus vaikuttaa. Ihminen ei voi pumpata itsestään uskoa tai uskotella, että hän voi käskeä ja sanoa, jonka seurauksesta tapahtuu ihmeitä ja ihmisiä parantuu.

Uskova voi uskoa, käskeä tai sanoa sairaan parantuneen, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu ellei se ole siinä hetkessä Jumalan tahto ja Herran Jeesuksen vaikuttamaa uskoa. Meidän täytyy ymmärtää, että automaattisia parantumisia ei ole olemassa, vaikka kuinka uskoisimme, sanoisimme tai käskisimme. Esim. jos joku sairas ja uskomaton ihminen tulee evankeliointikokoukseen sillä motiivilla, että hän haluaa kyllä parantua sairaudestaan, mutta ei halua pelastua, eikä häntä kiinnosta uskonelämä, vaan synnissä rypeminen, niin voit olla varma, ettei Jumala halua ainoastaan parantaa jumalatonta ihmistä jatkamaan synnissä rypemistään, vaan ennen kaikkea pelastaa hänen sielunsa.

Edellä oleva esimerkki tuo selkeästi esille ettei Jumala aina joka tapauksessa paranna ihmisiä, vaikka uskovilla olisi kuinka voimakas usko parantumisen alueella, niin että heidän rukoustensa kautta sairaat parantuvat. Jumala on antanut seurakunnalle terveeksi tekemisen armolahjaksi, jonka kautta uskova kykenee ymmärtämään milloin on Jumala tahto parantaa sairas ihminen ja milloin Hän ei paranna sairasta ihmistä. Tämä siksi koska terveeksi tekemisen armolahjan kautta uskova kykenee rukoilemaan uskonrukouksen tai sanomaan sairaan tulleen terveeksi, koska silloin on kyse uskosta, jonka Herra Jeesus vaikuttaa sekä tilannekohtaisesta Jumalan tahdosta.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Minusta on todella tärkeätä opettaa uskosta, jonka Herra Jeesus vaikuttaa, koska silloin usko ojentautuu Raamatun opetuksen mukaisesti, joka on yhtä kuin Jumalan tahto. Herra Jeesus opetti, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa uskoa ja tekoja, niin uskovan sydämessä kuin myös ihmeinä ja sairasten parantumisina. On todella tärkeää ymmärtää, että Jumala on itse sitoutunut toimimaan Raamatun sanan opetuksen mukaan ja siksi meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Raamatun sana näyttää sinulle miten Jumalan Henki toimii ja Jumalan Henki toimii, niin kuin Raamattu opettaa.

Jos emme ymmärrä ja usko edellä olevaa opetusta, niin silloin saatana eksyttää uskovan ihmisen uskomaan valheen voimalla tehtyjen tunnustekojen ja ihmeiden olevan Jumalasta, vaikka ne ovat riivaajahenkien valheellisia tekoja:

2 Tess 2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

Kaikki ihmeet ja teot, joiden teologiset perustukset ovat epäraamatullisissa opeissa ovat saatanan tekemiä valhevoiman ihmeitä ja tunnustekoja.

Mika Jantunen puolusteli Herzogia sanoen Herzogin puhuneen tiedemiesten tutkinnoista kvanttifysiikan alueella siitä miten tiede, joka on neutraali asia on tutkinut millä tavalla puhuttu sana vaikuttaa ja millä tavalla ajatuksen voima vaikuttaa: Sitten Jantunen siteeraa suoraa lainausta Herzogilta: "Siitä on hyötyä vain johonkin, todellinen voima on Jeesuksessa". 

Ongelma on kuitenkin siinä, että Herzog opettaa puhumaan ja käskemään ääniaaltoja, jolloin alkaa tapahtumaan ihmeitä. Herra Jeesus ei käskenyt puhumaan ääniaalloille, vaan rukoilemaan sairasten puolesta sekä apostolit myös sanoivat ihmisille, että nouse ylös niin Herra Jeesus parantaa sinut ja he parantuivat.

Jos Herzog oikeasti ymmärtää, että todellinen voima on Jeesuksessa, niin miksi hän sotkee siihen sekaan kvanttifysiikkaa, visualisointia sekä opettaa käskemään ääniaaltoja, koska ne kaikki ovat asioita, joissa ei ole Jumalan todellista voimaa. Minun mielestäni hän sotkee ne sekaan siksi, koska hän on eksyksissä luottaen asioihin, jotka nousevat ihmisen lihasta sekä riivaajahengistä. Herzogin opetus ja oppi ei perustu Raamattuun siksi hän tuo Jumalan sanan rinnalle epäraamatullisia aineksia sekä osittain opettaa väärin siitä mitä Raamattu opettaa.

Leevi Launonen toi ohjelmassa esille tärkeän näkökulman Herzogin teologiaan, jossa luodusta tulee ikään kuin Luoja, joka ääniaaltojen kautta alkaa tekemään ihmeitä. Esimerkkinä esim. kun uskova "saavuttaa tietyn kirkkauden tason" niin hän voi kävellä seinien läpi ja tehdä vaikka mitä.

Launonen toi myös esille tärkeän havainnon sanoen että Herzogista on olemassa kaksi erilaista todellisuutta, josta Herzog kertoo kirjoissaan ja toinen todellisuus, jota Mika Jantunen ja kumppanit kertovat Herzogista. Suomessa Herzogin julistus on ollut enemmän Raamatun mukaista kuin mitä se on hänen kirjoissaan. Vaikka hän Suomessa onkin puhunut enemmän Raamatusta, niin täälläkin hänen julistuksessaan on tullut esille selkeitä epäraamatullisia opetuksia.

Olen itsekin saanut Jumalan armosta tehdä Jumalan valtakunnan työtä monissa erilaisissa yhteyksissä ja siksi voin kertoa muutamia ikäviä seikkoja, joita voi tapahtua kun kutsutaan palvelemaan ja puhumaan. Joissakin tapauksissa kutsujat antavat tietyt selkeät raamit, joista tulee puhua, eli he tuovat esille minkälaista julistuksen tulee olla, jotta ihmiset ottavat sen vastaan. Tällä tavalla puhuja ohjataan puhumaan ihan eri tavalla kuin mitä hän itse painottaisi ja puhuisi. Useampien päivien tapahtumissa kuulostellaan kuulijoiden tuntemuksia, jonka jälkeen puhujaa ohjataan puhumaan tarkemmin sen mukaan mitä asioita hänen pitäisi puhua. Haluan tehdä sen selväksi, että en arvaile tai kirjoita minusta tuntuu näin tuntumalta, vaan sen pohjalta koska tiedän, että näinkin ollaan toimittu. Tällainen ohjaus selittää sen miksi voi olla olemassa kaksi erilaista todellisuutta.

Mika Jantunen sanoi ohjelmassa, että he ovat käyneet Herzogin kanssa keskusteluja jo heti elokuusta 2013 lähtien kasvotusten, puhelimella ja sähköpostin välityksellä, toistuvasti kysyen kysymyksiä Herzogilta, että mitä tämä tarkoittaa, johon Herzog on toistuvasti sanonut, että nämä asiat tapahtuvat Jeesuksen kautta.   

Eihän se todista mitään jos joku sanoo, että hänen toimintansa tapahtuu Jeesuksen kautta. Herra Jeesus sanoi, että Hänen nimessään oli tehty monia tunnustekoja, mutta Hän ei tuntenut heitä omikseen, koska he olivat tehneet tekonsa Jeesuksen nimessä, mutta valheenvoiman kautta.

Silloin kun tutkitaan ja koetellaan jotakuta, niin meidän täytyy tutkia mitä hän opettaa ja onko ihmeet ja tunnusteot sekä opetus sopusoinnussa Jumalan sanan opetuksen kanssa. Sillä vain siten voimme tunnistaa ja erottaa Jumalan palvelijan eksyttäjästä.

Jantunen sanoi, että jokaisella ihmisellä on jokin mielenkiinnon kohde ja Herzogilla se on tiedettä kohtaan, sillä häntä kiinnostaa tietää mitä tapahtuu tieteellisesti kun rukoillaan sairaan puolesta tai puhutaan sairaille. Jantunen sanoi, että tämä on se mitä Herzog on heille kertonut ja tämän takia hän puhuu näistä.

Sitten Jantunen jatkaa, että Raamatussa sanotaan, että Jumala puhui ja tällä tavalla syntyi asioita, eli oli puhutun sanan voima. Jantunen jatkoi sanomalla, että Isä lähetti Jeesuksen ja niin Hän lähettää meidät ja Raamattu sanoo, että parantakaa sairaita ja tämä sama malli jatkuu, että ihmisille on annettu auktoriteetti Jumalan lapsena kohdata hätää, kärsimyksiä, sairauksia Jeesuksen nimen voimassa ja käskeä niitä väistymään.

Puhutun sanan voima on menestysteologien väärää opetusta, joka painottaa sitä, että kun vain sanot asioita ja sanoja uskossa, niin se tapahtuu. Kun Jumala puhui luomisessa, niin Hän ei pelkästään puhunut, vaan Hänen Henkensä liikkui, joka teki kaikki luomistyöt (Isä teki yhdessä Jeesuksen kautta). Itse asiassa luomisessa ensin Jumalan Henki liikkui, jonka jälkeen Jumala sanoi ja tapahtui niin. Pelkkä usko tai puhutut sanat eivät yksistään riitä, vaan tarvitaan Jumalan tahto ja siunaus asialle, jonka jälkeen Jumalan Henki parantaa sairaita ihmisiä ja tekee ihmeitä jos se on siinä hetkessä Jumalan tahto.

Tämä on menestysteologien ja Herzogin ongelma, sillä he painottavat puhuttuja sanoja, jolloin tapahtuu ihmeitä. Heidän ongelmansa on se, että he tekevät itsestään uskonsa kautta ihmisiä, jotka voivat tehdä mitä tahansa puhuttujen sanojen kautta. Tällä tavalla ihmisestä tulee "Jumala", joka päättää sanojensa kautta mitä hän haluaa tehdä tai mihin vain hän uskoo, niin se tapahtuu.

Hebr 13:
20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Raamattu opettaa, että Jumala tekee meidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, jonka seurauksena voimme toteuttaa Hänen tahtonsa, jolloin Jumala vaikuttaa meissä Pyhässä Hengessä Herran Jeesuksen kautta sen mikä on Jumalalle otollista. Raamatun opetus on erilainen kuin menestysteologien ja Herzogin opetus. Todellinen usko ottaa huomioon kaikessa Jumalan tahdon ja silloin kun joku asia on Jumalan tahto, niin se tapahtuu Jumalan Hengen voimasta, jonka todistukseksi esim. uskova rukoilee tai sanoo sairaan parantuneen. Jumalan sanan opetuksen pääpaino on Jumalan tahdossa (kaikissa tilanteissa) sekä uskossa jonka Jumala vaikuttaa Pyhässä Hengessä, jonka seurauksesta uskovan lausumat sanat voivat saada aikaan ihmeen tai parantumisen, joka tapahtuu kuitenkin Jumalan voimasta.

Menestysteologien ja Herzogin painotus on ihmisen puhutussa sanassa tai uskossa, joka saa aikaan ihmeitä ja parantumisia. Huomasitko kuinka heiltä puuttuu Jumalan tahto ja Pyhän Hengen vaikutus, sillä he ensin uskovat ja puhuvat sanoja, jonka pitäisi saada Jumala tekemään ihmeitä ja parantamaan sairaita. Täten voi hyvällä syyllä sanoa, että he toimittavat Jumalan "virkaa" maan päällä oman uskonsa kautta. Siksi koska heidän toiminnastaan puuttuu Jumalan tahto ja sitä kautta Pyhän Hengen voima, niin se tarkoittaa sitä, että jos heidän kauttaan tapahtuu joitakin ihmeitä ja parantumisia, niin se tapahtuu riivaajahengen valheenvoiman kautta, koska Jumalan Pyhä Henki ei toimi ikinä ellei se ole Jumalan tahto ja Jumalan tahto on ensimmäinen  asia, jonka täytyy täyttyä, että Jumalan Pyhä Henki tekisi ihmeitä ja parantaisi sairaita.

Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin ihmeet ja sairasten parantumiset eivät ole automaattisia toimintoja, vaikka kuinka uskoisimme, rukoilisimme ja sanoisimme sairasten tulleen terveiksi. Kaikissa tilanteissa on kysymys Jumalan tahdosta, jolloin voimme uskoa uskon kautta jonka Herra Jeesus vaikuttaa. Ihminen ei voi komentaa tai käskeä ihmeitä tapahtumaan, koska niissäkin on kyse Jumalan tahdosta, että miten ja millä tavalla Hän tekee ihmetekojaan. Tämän tosiasian pitäisi viedä meidät pienelle paikalle Jumalan edessä kasvamaan ja kyselemään sitä mikä kulloisessakin tilanteessa on Jumalan tahto.

Toimittaja Janne Laakso kysyi, että miten sitten nämä että ihminen on ääniaaltojen lähettelijä ja Jumala jää vähän taustalle. Jantunen vastasi siihen, että Jumala ei voi jäädä taustalle, koska ilman Kristusta ei ole mitään, ei ole olemassa ihmeparantumisia ilman Kristusta. Jantunen sanoi, että on kyse siitä identiteetistä, joka meillä on Kristuksessa, me olemme taivaallisissa Jumalan lapsia ja meille on annettu valtuuksia käyttää ja toimia tässä Jeesuksen voimassa ja Hänen nimensä avulla ja se kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu vain Hänen kunniakseen, Hänen avullaan, Hänen voimassaan ja Hänen verensä kautta.

Jantusen puheesta puuttui kaikkein oleellisin, eli Jumalan tahto. Uskoville on annettu Pyhän Hengen voima nimenomaan sitä varten, että he sen kautta voisivat tietää mikä milloinkin on Jumalan tahto ja kun joku asia on Jumalan tahto, niin Herran Jeesuksen vaikuttaman uskon kautta voimme rukoilla tai sanoa sen ja se toteutuu. Se ei tapahdu pelkästään siksi, että meillä on voima Pyhässä Hengessä ja kun me uskomme, vaan siksi jos se on siinä hetkessä Jumalan tahto ja siksi uskomme sen ja sanomme uskossa mikä on Jumalan tahto ja näin tapahtuu koska se on Jumalan tahto. Huomaatko kuinka uskomme on sidottu Jumalan tahtoon jokaisessa tilanteessa, emmekä voi uskollamme tai sanoillamme ylittää Jumalan tahtoa ja tehdä asioita, jotka eivät ole siinä hetkessä Jumalan tahto.

Jos kuitenkin niin tapahtuu, että joitakin ihmeitä tapahtuu vastoin Jumalan tahtoa, niin se tarkoittaa, että riivaajahenget tekevät ne ihmeet valheenvoiman kautta. Aikamme iso ongelma on Jumalan tahdon opetuksen puuttuminen sekä laiminlyönti, sillä uskovia valjastetaan puhutun sanan kautta tekemään ihmeitä, mutta Jumalan tahto loistaa poissaolollaan. Uskovan hengellistä auktoriteettia opetetaan, mutta tilannekohtainen Jumalan tahto loistaa poissaolollaan. Kts. Jumalan tahdon mukainen usko

Leevi Launonen toi esille kuinka valtakunta nyt (Kingdom Now - Kingdom Dominion) opin teologia nostaa päätään, joka opettaa että uskovat jumalallisella auktoriteetilla tekevät Jumalan ihmeitä.

Kingdom Now uskovat eivät usko seurakunnan olevan lopun ajan ahdistuksissa, eivätkä he odota Herran takaisintuloa, ennen kuin koko maailma on uskossa Jumalaan. Kingdom-Dominion oppiin kuuluu myös hyvin voimakas profeetallisen palvelutehtävän opettaminen sekä armolahjojen toiminta sekä suuren herätyksen odottaminen (heille koko maailman pelastuminen). Kingdom-Dominion oppi painottaa profeettojen ja johtajien tärkeyttä sekä kuinka meidän tulee uskoa heitä ja olla heille kuuliaisia. Muistuu mieleeni Toronto uudistuksen opettajat, jotka kielsivät arvostelun sekä pelottelivat arvostelijoita. Raamattu opettaa kuitenkin, että kaiken mikä tapahtuu seurakunnassa tulee kestää koettelu sekä kaiken tulee olla koeteltavissa. Seurakunnan johtajista on opetusta, että heitä tulee kunnioittaa, mutta he eivät ole sellaisessa asemassa, jossa he ovat arvostelun ja koettelemisen ulkopuolella.

Kingdom-Dominion oppi perustuu paljolti ilmestyksiin ja "hengen" sanomiin, joilla kontrolloidaan ja hallitaan seurakuntaa sekä saadaan heitä tekemään työtä Kingdom-Dominion opin päämäärien hyväksi.Kingdom-Dominion opin teologia on New Age teologiaa, jossa ihmisestä tehdään jumala, joka hallitsee maailmaa. Kingdom-Dominion teologia käy hyvin yksiin New Age opin kanssa ja tulee lopulta sulautumaan täydelliseen harmoniaan antikristuksen "evankeliumin" kanssa.

Kingdom-Dominion teologia perustuu "uskoon", joka tekee ihmisestä erikoisen ja "voidellun", jolla on jumalallinen valta ja voima itsessään, jonka kautta hän hallitsee maailmaa ja maailmassa. Raamattu opettaa Jumalan olevan Hallitsijan ja uskovan olevan palvelija, jossa vaikuttaa Jumalan voima Kristusta kirkastaen, eikä johdata uskovaa hallitsemaan luomakuntaa ja itseään jumalallisena olentona.

Herzogin opetuksessa ja toiminnassa on paljon yhtymäkohtia Kingdom Now - Kingdom Dominion opin kanssa, siten Leinosen maininta asiasta oli todella tärkeä.

Parantaako Jumala kaikki sairaat?

Mika Jantunen kysyi Metsolta ja Launoselta, että kuinka moni ihminen joka tuli Jeesuksen luokse jäi parantumatta ja mitä tämä kertoo Isän Jumalan sydämestä, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan.

Tämä kysymys on todella hyvä ja äärimmäisen tärkeä, mutta kysymyksen arvoa ja tärkeyttä himmentää se, että Jantunen uskoo Herzogin toiminnan ja parantumisten takana olevan Raamatun Jumalan. Se tarkoittaa sitä, että silloin kun uskoo Herzogin olevan Jumalan lähettämä, niin hyvin helposti voi hyväksyä ihmeet, parantumiset sekä Davidin epäraamatulliset opetukset Jumalan tahdon mukaisiksi, jota ne eivät suinkaan ole.

On varmasti totta, että jos nykyinen seurakunta olisi enemmän antautunut palvelemaan Jumalaa ja uskoisi enemmän Raamatun sanan totuutta kuin uskonnollisia perinteitä, niin tämän seurauksena esimerkiksi sairaita paranisi paljon nykyistä enemmän Jumalan voimasta Herran Jeesuksen kautta. Silloin uskovat etsisivät Jumalan tahtoa sekä saisivat Jumalalta työkaluja ja armolahjoja, joiden kautta Jumalan tahto voisi toteutua, niin kuin se on kirjoitettuna apostolien teoissa. Tässä suhteessa meillä kaikilla on parannuksen kohtia omassa elämässämme. Jumalan tahto on tietenkin parantaa sairaita ja Hän parantaa ja haluaisi vieläkin enemmän parantaa kuin mitä parantumisia tapahtuu nykyään.

Matt 13:
54 Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot?
55 Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas?
56 Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki?"
57 Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan".
58 Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.

On selvää, että Herra Jeesus haluaa parantaa ihmisiä, jotka tulevat Hänen luoksensa. On myös selvää, että monet jotka tulivat Hänen luoksensa saivat parantua. Siihen on mahdotonta vastata, että kuinka moni jäi parantumatta tullessaan Jeesuksen luokse.

Otan tähän asiaan näkökulman, jota Herzogin kannattajat eivät ehkä ole ajatelleet. Raamattu sanoo, että Herra Jeesus ei tehnyt montaa voimallista tekoaan kotikaupungissaan ihmisten epäuskon tähden. Jos uskova uskoo epäraamatullisia oppeja esimerkiksi sairaiden parantumisesta sekä voitelusta, jonka lähde on riivaajahenget, niin Herra Jeesus ei paranna hänen kauttaan ihmisiä. Jos kuitenkin hänen kauttansa parantuu ihmisiä Jeesuksen nimessä, niin riivaajahenget ovat tehneet ne teot valheenvoiman kautta. Silloin kun ihminen uskoo epäraamatullisia oppeja, niin se on sama asia kuin epäusko, koska silloin ei ole kyseessä oikea Raamatullinen usko. Ihmiset voivat sekoittaa epäuskon levittäjien kautta tapahtuneet ihmeet ja parantumiset Jumalan teoiksi. Näin on käynyt ihmisille, jotka uskovat Herzogin olevan Jumalan voitelema mies.

Kuten edelläkin on käynyt ilmi, niin Trofimus oli tullut Jeesuksen luokse, mutta silti hän jäi sairastamaan Miletoon, jonne apostoli Paavali jätti hänet sairastamaan.

1 Kor 11:
27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.
30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.
31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32 mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

Joh 6:
53 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.
54 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
55 Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.
56 Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.
57 Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.

Apostoli Paavali opetti, että uskovien keskuudessa on paljon sairaita, koska he syövät ja juovat erottamatta Herran ruumista muusta ja siksi he syövät ja juovat tuomioksensa.

Herra Jeesus opetti, että ellemme syö Jeesuksen lihaa ja Hänen vertansa, niin meidän sydämissämme ei ole Jumalan vaikuttamaa elämää (Pyhän Hengen vaikutus). Herra Jeesus sanoi, että se joka syö Hänen lihaansa ja juo Hänen verensä, niin hänet Jeesus alkutekstin mukaan nostaa ylös viimeisenä päivänä. Herra Jeesus opetti vielä, että Hänen lihansa on totinen ruoka ja Hänen verensä on totinen juoma.

Herra Jeesus puhui symbolisen opetuksen, sillä Hänen lihansa syöminen tarkoittaa uskomista Herraan Jeesukseen ja sen todeksi elämistä käytännön elämässä. Jeesuksen veren juominen tarkoittaa osallisuutta syntien anteeksiantamukseen ja pelastukseen Jeesuksen sovitusveressä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kun nyt tutkimme ehtoollista, niin näemme yhtymäkohdan Herran Jeesuksen opetukseen, sillä ehtoollisen leipä on esikuva Herran ruumiista, sillä Jeesus on tie, totuus ja elämä, jota meidän tulee syödä uskon kautta ja kasvaa uskossa Raamatun opetuksen mukaisesti. Ehtoollisen viini on esikuvaa Herran Jeesuksen sovitusverestä, joka tuo syntien anteeksiantamuksen katuvalle ja syntinsä tunnustavalle ihmiselle uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Kor 11:27-32 ei täten varmastikaan tarkoita pelkästään sitä, että joka ottaa kelvottomasti osaa ehtoolliseen, vaan myös sitä että jos uskova ei halua erottaa Jumalan sanan totuutta ja syntiä toisistaan, vaan yhdistää ne yhdeksi ja samaksi asiaksi, niin hän elää kelvottomasti lihansa himoissa, jonka seurauksesta hän voi sairastaa jotakin tautia tai tauteja.

Silloin kun uskova sekoittaa synnin himot ja halut Jumalan palvelukseen eikä halua hylätä niitä, niin hän tekee tyhjäksi Jeesuksen sovitusveren syntiensä tähden, joista hän ei halua tehdä parannusta, koska parannuksen tekemisen kautta Jeesuksen veri puhdistaisi hänen syntinsä. Sen tähden jotkut uskovat sairastavat eikä Jumala halua heitä parantaa ennen kuin he ovat valmiit tekemään parannuksen.

Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset, jotka tulevat Jeesuksen luokse eivät parannu, vaan voivat sairastaa jotakin tautia tai heillä voi olla jokin sairaus.

Vastaan Mikan kysymykseen, että varmasti moni parantui tullessaan Jeesuksen luokse, mutta eivät kaikki. Meidän tulee uskoa Jumalan parantavaan voimaan, mutta Hän ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa paranna kaikkia ihmisiä, ei edes Häneen uskovia kuten Raamattu sen selkeästi opettaa.

Kaikki sairaudet uskovien keskuudessa eivät tietenkään johdu siitä, että he elävät synnissä. Tämä on hyvä pitää mielessä ettei väärällä tavalla taakoita omaa sydäntään. Tuon esille seuraavaksi mistä sen tietää, että joku sairaus uskovan elämässä johtuu synnistä. Otan esimerkin omasta elämästäni.

Tein hengellistä työtä aikoinani Venäjän Karjalassa. Eräänä päivänä täällä Suomessa ollessani minun vasempaan lonkkaani iski todella voimakas kipu, joka esti minua kävelemästä. Muutaman päivän sisällä minun oli määrä mennä Venäjälle, jossa olin jo sopinut tietyistä asioista.

Kipu lonkassa oli kuitenkin kova eikä hellittänyt ja lähtöpäivä lähestyi. Rukoilin Jumalaa että Hän kertoisi minulle mistä oikein on kysymys ja parantuisin ja pääsisin Venäjälle, sillä kipeän lonkan kanssa olisi mahdotonta matkustaa sinne. Näin yöllä unen, jossa minulle näytettiin eräs uskon veli, jolle olin katkera, vaikka en sitä itse ollut halunnut myöntää ja uskottelin itselleni etten ollut hänelle katkera. Unessa minulle sanottiin, että minun tulee tehdä parannus ja hylätä katkeruus sydämestäni. Rukoilin parannusta aamulla ja soitin veljelle ja pyysin anteeksi katkeruuttani ja tein parannusta. Siinä samassa lonkkani tuli lähes täysin terveeksi ja vähän sen jälkeen lonkkani oli täysin terve. Näin pääsin terveenä Venäjälle.

Silloin jos uskova sairastaa jonkun synnin takia, niin Jumala kertoo sen jollakin tavalla hänelle. Sen jälkeen kun ihminen tekee parannuksen, niin Jumala parantaa hänet. Jos sairastat jotakin tautia ja jos se on Jumalan tuomio sinulle, niin Hän kyllä kertoo sen sinulle selvästi, että voit tehdä parannuksen ja parantua sairaudestasi. Jos koet sydämessäsi, että syntiesi tähden olet sairastunut johonkin tautiin ja teet parannuksen synneistäsi ja et kuitenkaan parannu sairaudestasi, niin sairautesi syy ei ollut syntisi, vaan jokin muu syy. Painotan vielä sitä, että kaikki sairaudet, joista uskovat kärsivät eivät ole aina heidän syntiensä syytä, mutta joissakin tapauksissa niin voi olla.

4 Moos 12:
1 ¶ Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen.
2 Ja he sanoivat: "Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?" Ja Herra kuuli sen.
........................
9 Ja Herran viha syttyi heitä kohtaan, ja hän meni pois.
10 ¶ Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli lumivalkea pitalista; ja Aaron kääntyi Mirjamiin päin, ja katso, tämä oli pitalinen.
11 Silloin Aaron sanoi Moosekselle: "Oi, herrani! Älä pane meidän päällemme syntiä, jonka olemme tyhmyydessä tehneet.
12 Älä anna hänen jäädä kuolleen sikiön kaltaiseksi, jonka ruumis on puoleksi mädännyt, kun se äitinsä kohdusta tulee."
13 Silloin Mooses huusi Herran puoleen sanoen: "Oi, Jumala! Paranna hänet!"
14 Herra vastasi Moosekselle: "Jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä silmille, eikö hänen olisi ollut hävettävä seitsemän päivää? Olkoon hän nyt suljettuna ulos leiristä seitsemän päivää, ja sitten hän pääsköön takaisin."
15 Niin Mirjam oli suljettuna ulos leiristä seitsemän päivää, eikä kansa lähtenyt liikkeelle, ennenkuin Mirjam oli tuotu takaisin.

 

Mirjam kapinoi Jumalaa vastaan ajatellen, että puhuuko Jumala vain Mooseksen kautta. Mirjamin synnin ja kapinan tähden Jumala iski häneen pitalitaudilla, koska hän kyseenalaisti Jumalan valinnan. Lain mukaan pitalitautinen joutui eristyksiin sekä hänen puolestaan tehtiin uhritoimitukset, jolloin hän parantui pitalista seitsemän päivän jälkeen (Lain opetus pitalista puhdistumisesta). Uhritoimituksen tarkoitus on muistuttaa ihmiselle hänen synneistään ja saada hänet katumaan syntejään sekä nähdä ja ymmärtää Jumalan armo ja rakkaus synnintekijää kohtaan. Täten myös minun kokemukseni täyttää Jumalan sanan opetuksen kriteerit sairaudesta parantumisesta katumuksen kautta.

Monilla uskovilla on se väärä käsitys, että Jumala ei voi antaa sairauksia ihmisille, vaan että kaikki sairaudet ovat saatanan aiheuttamia. Raamatun opetuksen mukaan Jumala kuitenkin voi lyödä sairauksilla ihmisiä siksi että Hän sen kautta saisi ihmisen pysähtymään sekä tekemään parannusta ja kulkemaan oikeaan suuntaan. Sekin tulee muistaa, että monilla sairauksilla on luonnollinen selitys esim. jos ihminen syö sellaista ruokaa, jonka lisäaineet ja säilöntäaineet aiheuttavat syöpää, niin hän voi sairastua syöpään sen johdosta.

Ajatuksia seurakunnasta

Leevi Launonen toi esille sen kuinka David Herzogin kirjojen opetuksista puuttuu yhteys seurakuntaan ja kuinka opetus on hyvin yksilökeskeistä. Launonen sanoi myös että tulee peräänkuuluttaa terveellistä hengellistä johtajuutta, joka tulee seurakunnan kautta. Launonen toi myös esille sen tosiasian, että tarvitsemme seurakunnan sekä hengellisten johtajien arviointia erilaisista ilmiöistä ja jos se puuttuu, niin silloin olemme hakoteillä.

Tuon esille tässä kohdin muutamia ajatuksia koskien seurakuntaa ja johtamista. Seurakunnan sisällä vaikuttaa myös monia vääristymiä koskien johtamista. Näiden asioiden esille tuominen olisi jo kokonaan oma aiheensa, siksi tuon esille lyhyesti ajatuksia seurakunnasta ja johtajuudesta.

Raamattu opettaa, että paikallista seurakunnan työtä johtavat vanhimmat yhdessä (ryhmä miehiä). Vapaisiin suuntiinkin on tullut sisälle naisvanhimmisto-sisaret (naispastorit) sekä aviopari pastoripariskunta johtamaan seurakuntaa vastoin Jumalan sanan opetusta. Minä arvostan suuresti sisaria Herrassa Jeesuksessa, enkä kirjoita tätä siksi etten arvostaisi ja rakastaisi heitä lähimmäisinäni. Raamatun opetus on selkeä ettei Jumala tarkoittanut naista paikallisen seurakunnan johtotehtäviin. Kyse ei ole naisten alistamisesta tai halveksumisesta, vaan Jumalan tahdosta ja asetuksesta. Kts. nainen ja seurakunnan johtajuus

Apt 2:
41. Jotka siis mielellänsä hänen sanansa ottivat vastaan, ne kastettiin; ja sinä päivänä lisääntyi lähes kolmetuhatta sielua.

42. III. Ja he pysyivät alati apostolien opissa ja osallisuudessa, ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

43. Mutta jokaiselle sielulle tuli pelko; ja tehtiin apostolien kautta monta ihmettä ja merkkiä.

44. Mutta kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikki yhteisenä.

45. Ja he myivät hyvyytensä ja tavaransa, ja jakoivat ne kaikille, sen jälkeen kuin kukin tarvitsi.

46. Ja he pysyivät joka päivä yksimielisesti templissä, ja mursivat joka huoneessa leipää*, ja ottivat ruokaa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,

47. Ja kiittäin Jumalaa olivat kaiken kansan suosiossa*. Ja Herra lisäsi joka päivä autuaaksi tulevaisia seurakunnalle. (Biblia)

Acts 2:47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church (ekklesia) daily such as should be saved. (KJV)

Alkutekstin mukaan Apt 2:47 opettaa, että Herra lisäsi seurakuntaansa pelastamansa ihmiset, eli ne jotka tekivät parannuksen ja uskoivat Herraan Jeesukseen. Raamatullinen seurakunta muodostuu Jumalan pelastamista ihmisistä. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että esimerkiksi uskovien perustama herätysliike, ei ole yhtä kuin seurakunta, vaan kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset sen herätysliikkeen sisällä ovat osa Jumalan seurakuntaa.

Samoin uskovien perustama yhdistys ei ole seurakunta, mutta kaikki uskovat ihmiset, jotka ovat jäseniä tässä yhdistyksessä ovat Jumalan seurakunnan jäseniä. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että koska seurakunta muodostuu uskovista ihmisistä, niin silloin yhdistyksen kautta tehtävä toiminta on seurakunnan kautta tehtävää hengellistä työtä.

Seurakunnan hajaantuminen ja pirstoutuminen erilaisiksi kirkkokunniksi ja herätysliikkeiksi lisää koko ajan sekaannusta sekä epäraamatullisten oppien lisääntymistä seurakunnan keskellä.

Itse uskon, että ainoa oikea ratkaisu on palata takaisin Raamatulliseen uskoon ja seurakuntajärjestykseen, jonka kautta myös Raamatullinen johtajuus (vanhimmat - paimenet johtavat paikallista seurakuntaa) alkaa toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Raamatullinen seurakuntajärjestys ei tunne kuin yhden tavan elää ja järjestäytyä Jumalan seurakuntana. Raamatun malli on paikkakunnalla oleva yksi seurakunta ilman mitään tunnuksia sekä opin painotuseroja, joiden kautta erotutaan muista uskovista omaan seurakuntaan.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Raamatun mukaan Jumalan seurakunta (kaikki uudestisyntyneet uskovat) on kastettu Pyhässä Hengessä yhdeksi ruumiiksi (seurakunnaksi), jonka tulisi kokoontua yhtenä seurakuntana kaikilla paikkakunnilla, missä on uskovia. Jumala on antanut uskoville Pyhän Hengen kautta rakkauden voimaksi (Jumalan rakkauden), että

Itse ainakin koen parannuksen tekemisen tarpeelliseksi siinä kohdassa, että voisimme olla Jumalan seurakuntana yksi, niin kuin Raamattu opettaa. Rukoukseni tämän asian suhteen on seuraava: Isä Jumala, Herran Jeesuksen nimessä, auta minua että voisin ja osaisin toimia, niin että Jumalan seurakuntana voisimme olla yhtä (yksi), niin kuin Raamattu opettaa.

Olen aikoinani ollut mukana monen erilaisen seurakunnan työssä (erilaisissa vapaan suuntien herätysliikkeissä) Suomessa ja Venäjällä. Iso ongelma oli yleensä se, että yksi mies johti seurakuntaa vanhimpien yläpuolella ja vanhimmistoon valittiin miehiä, jotka eivät olleet uhka yhden miehen johtajuudelle ja jotka kannattivat yhden miehen johtajuutta. Näissä valinnoissa tapahtuu todella usein niin, että jopa suurimmalla osalla vanhimmiston jäsenistä ei ole ollenkaan Jumalan kutsua ja armoituista paimenuuteen (vanhimmaksi).

Monissa seurakunnissa on vanhimpina uskovia, joilla ei ole ollenkaan Jumalan kutsua ja armoitusta paimenuuteen (vanhimmaksi). Liian usein valinnat tapahtuvat hyvän maallisen aseman kautta (korkea ammattillinen asema), eikä hengellisen kutsun kautta. Tämä johtaa myös siihen, että ihmisviisaus pääsee hallitsevaan asemaan vanhimmistossa.

Totta kai silloin tulee isoja ongelmia kun isolla osalla vanhimmista ei ole Jumalan kutsua ja armoitusta vanhimman tehtävän hoitamiseen. Silloin on kyse ei johtajuudesta (he eivät kykene hoitamaan vanhimman tehtäviä) ja tällaista ryhmää sitten hyvin usein johtaa yksi mies yläpuolella vanhimmiston (vanhimmat). Ratkaisu ei ole asettaa yksi "vahva" johtaja yläpuolelle vanhimpien, vaan palaaminen takaisin Raamatulliseen järjestykseen, eli johtajuuteen, jossa Jumalan armoittamat miehet yhdessä vanhimpina ja paimenina johtavat paikallisseurakuntaa.

Epäselvä johtajuus vanhimpien keskuudessa on aina merkki siitä, että vanhimmistoon on asetettu ihmisiä, joilla ei ole kutsua, ei armoitusta Jumalalta eikä kykyä hoitaa paimenen tehtävää. On selvää ettei sellainen vanhimmisto voi löytää ratkaisuja, eikä johtaa seurakuntaa Jumalan tahdon mukaiseen muutokseen ja uudistukseen.

Väärä ja epäraamatullinen yhden miehen johtamismalli synnyttää valtataisteluja, sillä moni haluaisi "kalifiksi kalifin paikalle". Tämän olen nähnyt lukemattomia kertoja niin Suomessa kuin Venäjällä. Usein nämä valtataistelut päättyvät uuden ryhmän perustamiseen, jonka perustaa henkilö joka ei saanut johtaa yksin seurakuntaa, eikä kaapattua sitä haltuunsa, Siksi hän perustaa itselleen oman seurakunnan. Olen hyvinkin läheltä saanut seurata valtataisteluja yhden miehen johtaessa seurakuntaa. Yhden miehen johtamismalli synnyttää aina valtataisteluja ja tuo siten suuria ongelmia seurakunnan keskelle ja varsinkin uskossaan nuoret uskovat kärsivät näissä taisteluissa, joskus jopa johtaen nuoren uskovan takaisin maailmaan.

Raamatullisessa seurakunnan johtamismallissa, ei tule niin helposti valtataisteluja, koska kenelläkään vanhimmilla (paimenilla) ei ole valtaa johtaa yksin seurakuntaa. Kun he yhdessä johtavat ja viipyvät rukouksessa, niin seurakunnassa säilyy rauha ja uskovat kokevat turvallista oloa keskinäisen rakkauden ja kunnioituksen ilmapiirissä. On päivänselvää, että Jumalan armoittamat vanhimmat (paimenet) kykenevät tekemään ratkaisuja sekä johtamaan seurakuntaa Jumalan tahdon mukaiseen muutokseen ja uudistukseen. Tällaista hengellistä johtajuutta tarvitsemme seurakuntiin.

Huoli Suomen tilasta

Mika Jantunen toi ohjelmassa esille kuinka hänellä on syvä huoli Suomen tilasta, sillä hengellisyys ja kristilliset arvot ovat menneet vauhdilla alaspäin. Jantunen perään kuulutti että mitä johtajat ja seurakunta tekevät tälle tilanteelle.

Jantunen sanoi, että me voimme sanoa meillä olevan oikean opin, mutta mitä me todellisuudessa teemme, että elämä, hedelmä ja Kristus leviäisi tämän maan keskelle, ettemme hukkaisi uutta sukupolvea ja etteivät ihmiset joutuisi kadotukseen, vaan saisivat kokea pelastuksen ihmeen.

Ymmärrän hyvin Mikaa sekä otan osaa tässä kohden Mikan huoleen. Silloin kun syvä huoli valtaa mielen sekä näemme kuinka asiat menevät koko ajan huonompaan suuntaan, niin silloin on myös suuri vaara hakea ratkaisua väärästä paikasta ja suunnasta. Valitettavasti näin on käynyt uskoville, jotka pyrkivät ratkaisemaan tämän ongelman Herzogin kautta.

Uskovien yhteys sekä Raamatun sanan totuuden mukainen ojentautuminen on välttämätöntä evankeliumin työssä sekä seurakunnan kokoontuessa yhteen rakentumaan Herrassa Jeesuksessa. Silloin kun haetaan ratkaisua evankeliumin julistamiseen epäterveiden ilmiöiden sekä epäraamatullisten opetusten kautta, niin työtä ei tehdä Herralle ja Herran kunniaksi, vaan vihollisen päämäärien hyväksi, jonka tarkoitus on eksyttää ihmisiä valheiden ja epäraamatullisten oppien kautta.

Otan yhden esimerkin evankeliumin työstä, jota tehdään sydämen uskolla sielujen pelastumiseksi. Pääkaupunkiseudulla Citymission käy julistamassa kaduilla evankeliumia useana päivänä viikossa sekä he järjestävät jatkuvasti evankeliointitapahtumia siellä missä jumalattomat ihmiset liikkuvat ja viettävät aikaansa. Miksi he tekevät näin? Koska heillä on huoli ja hätä jumalattomista, että he pelastuisivat uskon kautta Herraan Jeesukseen. Citymission turvaa Herraan Jeesukseen sekä Raamatun sanan totuuteen luottaen Jumalan sanan voimaan sekä siihen että pelastuksen evankeliumi synnyttää uskon ihmisten sydämissä.

Suomessa on siis olemassa jo uskovia, jotka kaikesta sydämestään ovat antautuneet tekemään evankeliumin työtä, koska heidän sydämessään vaikuttaa rakkaus Herraa Jeesusta sekä jumalattomia ihmisiä kohtaan. Citymissionin toiminnasta voit lukea lisää heidän nettisivultaan: citymission.fi

Herra Jeesus käski meitä menemään kaikkeen maailmaan, eli ihmisten luokse julistamaan heille pelastuksen evankeliumia. Citymission toteuttaa Herran Jeesuksen lähetyskäskyä, sillä he menevät kirjaimellisesti sinne missä maailman ihmiset ovat. Jeesus ei käskenyt pyytämään jumalattomia tulemaan uskovien järjestämiin kokouksiin, vaan menemään heidän luokseen. Toki niinkin voi käydä, että jumalaton saattaa tulla uskovien järjestämiin tilaisuuksiin ja hyvä niin jos niin käy.

Iso ongelma on se, että seurakunnat jämähtävät pyörittämään kokouksia uskoville eivätkä he toteuta Herran Jeesuksen lähetyskäskyä menemällä jumalattomien ihmisten luokse. On varmasti myös sellaisia seurakuntia, jotka tekevät evankeliumin työtä jumalattomien parissa, mutta liian paljon on passiivisia seurakuntia, joiden työ suuntautuu pääasiassa pyörittämään uskovien keskinäisiä kokoontumisia.

Henkilökohtaisen evankeliumin julistaminen sekä Herrasta Jeesuksesta kertominen on myös äärimmäisen tärkeää. On myös syytä tuoda esille, että oman elämän muuttuminen sekä uskossa ojentautuminen Pyhän Hengen voimassa ja rakkaudessa Raamatun sanan totuuden mukaisesti on todella voimakas tapa todistaa uskosta Jeesukseen ilman sanoja oman elämän kautta. Tämä on tärkeä asia, jota seurakunnissa tulisi painottaa paljon, sillä kun jumalaton ihminen kokee lähimmäisen rakkautta sekä kunnioitusta uskovan ihmisen toimesta, niin se jo yksistään herättää kiinnostusta ja vetää heitä lähelle pelastuksen evankeliumia ja syntiensä tunnustamista sekä pelastumista parannuksen tekemisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Herzogin voitelun alkuperä

Ohjelmassa Jantuselta kysyttiin miksi Herzog käyttää New-Age terminologiaa opetuksissaan. Jantunen vastaa, että Herzog pyrkii puhumaan ihmisille tämän maailman kielellä, mutta ettei se liity mitenkään New-Ageen itseensä.

Itse käyn läpi Herzogin yhteyksiä New-Age terminologiaan vertaamalla sitä Raamatun opetukseen ja kuinka Jumalan sanan todistusta ei saa valjastaa käsitteisiin, jotka ovat vihollisen käytössä ja miksi vihollisen terminologiaa ei saisi käyttää. Tuon myös lopuksi esille Herzogin voitelun alkuperän, joka todistus on kiistaton siitä, että Herzogin "voitelu" on lähtöisin riivaajahengiltä, ei Jumalalta. Ikävä kyllä Radio Dein debatissa ei ollenkaan käsitelty Herzogin "voitelun" alkuperää, joka paljastaa kiistattomasti sen ettei Herzog liiku Jumalan asialla.

Herzogin kannattajat sanovat, että vastarinta Herzogia ja hänen toimintaansa kohtaan nousee siitä ettei ole ymmärretty sitä mitä hän tekee palvelutyössään. Kannattajien mukaan hän haluaa tavoittaa ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Herraa Jeesusta, juutalaisia ja New-Age ihmisiä. Herzogin puolestapuhujat sanovat Davidin käyttävän sellaista terminologiaa, jota nykyihmiset ymmärtävät. Tällaisia sanoja on Herzogin kannattajien mukaan muun muassa energia, joka tarkoittaa Pyhän Hengen energiaa, korkein voima tarkoittaa Jumalaa ja portaali on väylä Jumalan luokse. Herzogin kannattajat sanovat, että David haluaa saavuttaa ihmisiä puhumalla heidän kieltään.

Tiettyjä Raamatun käsitteitä ei voi muuttaa, vaan niiden täytyy pysyä samanlaisina ja tarkoittaa aina samaa, koska ne on Jumalan sanaan sellaisina kirjoitettu.

Room 15:
18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,
19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

Pyhän Hengen voima on luovuttamaton Raamatun sanan käsite, joka kertoo Jumalan voimasta, kun Hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä maan päällä. Pyhän Hengen voimaa ei saa kuvata sanalla energia, sillä Raamattu ei opeta mitään Pyhän Hengen energiasta. Sen sijaan New-Age uskomukset käyttävät energia sanaa, joka tarkoittaa saatanallisten voimien vaikutusta. Uskova ei saa käyttää sellaista terminologiaa (sanoja ja käsitteitä) puhuessaan Jumalasta ja Jumalan teoista, jonka merkitys on vihollisen käytössä, koska silloin moni voi sekoittaa asioita keskenään, jotka eivät kuulu yhteen.

Uskova ei voi julistaa New-Age ihmisille, että tunnetteko kuinka Pyhä energia vaikuttaa ja parantaa, koska New-Age ihmiset ymmärtävät energian olevan täysin eri asiaa, kuin Raamatun Jumalan Pyhän Hengen voima. New-Age käsitteiden käyttäminen evankeliumin työssä on vihollisen menetelmien korottamista. New-Age ihmisille pitää julistaa samalla tavalla kuin muillekin ihmisille. New-Age ihmisille, tulee julistaa evankeliumia Herran Jeesuksen nimessä, kertoen kuinka Jumalan Pyhän Hengen voiman kautta ihmiset vapautuvat synnin orjuudesta ja parantuvat sairauksistaan.

Luuk 1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Raamatussa on käytetty vain yhden kerran käsitettä Korkeimman voima ja sekin esiintyy jakeessa, josta käy selvästi ilmi, että on kyse Jumalan voimasta, eli Pyhän Hengen voimasta. Silloin kun käytetään käsitystä korkeimman voima, niin olisi hyvä tuoda se esille Luuk 1:35 jakeen mukaisesti, eli tulee tuoda esille selkeästi, että Korkeimman voima tarkoittaa Raamatun Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Itse uskon, että Jumala, joka näkee kaiken ennalta on korostanut Luuk 1:35:ssa, että Korkeimman voima tarkoittaa nimenomaan Raamatun Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Jumala on ennalta nähnyt esim. New-Age liikkeen ottavan käyttöön korkein voima käsityksen, jonka kautta saatana pyrkii eksyttämään ihmisiä luulemaan, että he ovat tekemisissä maailmankaikkeuden korkeimman voiman kanssa. AA-kerhossa puhutaan myös korkeimmasta voimasta, mutta sen saa itse päättää mistä sitä etsii. AA-kerhon korkein voima voi löytyä vaikka hindulaisuudesta tai mistä tahansa ihminen haluaa sen löytää. On täten selvää, että kun uskova puhuu Korkeimman voimasta, niin hän tuo sen aina selkeästi esille, että on kyseessä Raamatun Jumala ja kaikki muut korkein voima opit ovat eksytystä.

Herzog opettaa harhaoppia portaaleista (portti), eli maantieteellisistä paikoista, joiden kautta on mahdollisuus saada yhteys Jumalaan. Herzogin mukaan uskovasta itsestään voi jopa tulla portaali, jolloin hän voi matkustella edestakaisin maan päältä Jumalan kolmanteen taivaaseen (harhaoppi).

New-Agessa, okkultiikassa ja joissakin pakanauskonnoissa on taivaan portti ja tähtiportti opetus, jonka kautta enkelit ja jumalalliset olennot voivat olla yhteydessä maan päälle. Itse asiassa taivaan portti opetuksen takana on riivaaja- ja demonihenget. Riivaajahenget ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi, ottaen yhteyttä ihmisiin tiettyjen paikkojen kautta, joita sanotaan taivaan porteiksi tai tähtiporteiksi.

Esimerkiksi Druidien uskomuksissa portti opetus on samanlaista kuin David Herzogin opetus, sillä niin Druidit kuin David opettavat että portin kautta saadaan yhteys henkimaailmaan ja lopulta ihmisestä voi itsestään tulla portti, joka kykenee olemaan henkimaailmaan yhteydessä milloin tahansa.

Druidit uskoivat, että ihminen voi voittaa aineen ja materian porttien kautta, jolloin saadaan yhteys henkien maailmaan. Kun tämä yhteys on saavutettu, niin silloin maallisen elämän ulottuvuus on rikottu ja ihminen on siirtynyt henkiseen maailmaan. David Herzogin taivaan portti opetus on ihan samanlaista, sillä hänen mukaansa porttien kautta ihminen kykene irrottautumaan tästä maailmasta ja siirtymään Jumalan "kolmanteen taivaaseen". Davidin opetus on ikivanhaa harhaoppia, joka eksyttää ihmisen riivaajahenkien vaikutuspiiriin.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan tie Jumalan luokse, ei portaalin, sillä portaali on väylä yhteyteen riivaajahenkien kanssa. Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovilla on yhteys Jumalaan Pyhän Hengen kautta. Uskova on siis jatkuvasti yhteydessä Jumalaan Pyhän Hengen kautta, eikä hän siksi tarvitse minkäänlaisia portaaleja pitääkseen yhteyttä Jumalaan. Jumalakaan ei tarvitse portaaleja pitääkseen yhteyttä uskovaan, koska Isä Jumala ja Herra Jeesus asuu uskovan sydämessä Pyhän Hengen kautta. Täten Jumalalla on jatkuva yhteys uskovan kanssa. Portaali sanan käyttäminen kuvaamaan yhteyttä tai väylää Jumalan luokse ei ole Jumalan tahdon mukaista. Portaali opetus on okkultismia, ei Raamatun opetusta.

Herzogin puolestapuhujat sanovat, että David Herzog ei liity millään tavalla New-Ageen. Herzogin kautta toimivat riivaajahenget (kuolleen ruumiin kautta tuleva voitelu on riivaajien valhevoimaa, ei Raamatun Jumalan voimaa), joka tarkoittaa sitä, että Herzogin voimanlähde on sama kuin New-Age ihmisillä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän liittyy New-Ageen siten, että hän käyttää samaa voimaa kuin New-Agessa käytetään. Tällä tavalla Herzog liittyy New-Ageen ja hän käyttää myös New-Age terminologiaa, joka ei kuulu Raamatulliseen uskoon. Herzog voi irtisanoutua sanoillaan New-Age opetuksista, mutta silti hän toimii saman voiman alaisuudessa kuin New-Age ihmiset.

Herzog sai koskemalla kuollutta ruumista kaksinkertaisen osan Ruth Heflinillä olleesta voitelusta, jonka David opettaa olevan kirkkauden tason voitelua. Kyseessä on riivaajahenkien voitelu ja eksytys.

Apt 10:
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

Apt 14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

Raamatun todistuksen mukaan Jumala antaa Pyhän Henkensä ja voitelunsa kahdella tavalla; Suoraan ilman kättenpäällepanoa sekä kättenpäällepanon kautta, uskovan (elossa oleva uskova) ihmisen rukouksen kautta. Raamatussa ei ole muita tapoja, jonka mukaisesti Jumala antaisi voiteluaan ja Pyhää Henkeänsä ihmisille. Raamatusta ei löydy yhtään kohtaa, missä Jumala antaisi voitelunsa tai Pyhän Henkensä haudan tai kuolleen ruumiin kautta, koska Raamattu kieltää yhteyden vainajahenkiin. Täten on kiistaton tosiasia, että Herzogissa vaikuttava voitelu on riivaajahenkien valhevoimaa, ei Jumalan Pyhän Hengen voimaa.

David Herzog kertoo kirjassaan Glory Invasion (sivut 127,128), kuinka hän meni Ruth Heflinin kuolleen ruumiin luokse laskien kädet hänen ruumiinsa ylle koskettaen hänen kuollutta ruumistaan, jolloin Jumalan voima kosketti häntä niin kuin sähkövirta olisi iskenyt häneen. David kertoi sähkövirran kosketuksen olevan ylösnousemuksen kirkkautta.

David Herzog kertoo kirjassaan, kuinka Herra käski häntä koskettamaan Ruthin kuollutta ruumista, että hän saisi kaksinkertaisen osan, tarkoittaen sillä Jumalan voiman kaksinkertaista osaa. David kertoo Herran sanoneen, että hänen tulee vaeltaa Ruthin jalanjäljissä suuremmassa määrin. David tulisi vaeltamaan kaksinkertaisessa voimassa, jossa hän myös perisi Ruthin voitelun armoa ja kirkkautta.

David kertoo kuinka kirkkaudessa profeetallisuus, ihmeet ja merkit, pelastukset ja kirkkaus tuplaantuivat ja lisääntyivät tavalla jollaista hän ei ollut ennen nähnyt. David kertoo kuinka Herra oli sanonut hänelle, että hänen täytyy nähdä Ruth (Ruthin ruumis) niin kuin Elisa oli Elian luona loppuun asti vastaanottaen kaksinkertaisen osan (voitelua ja voimaa, joka oli Elialla).

David kertoi kuinka tiheä kirkkaus täytti huoneen, jossa Ruthin ruumis oli eilen maannut. Kirkkaus oli voimakkaampi kuin Ruthin eläessä. Herra sanoi Davidille että kun Elisan luut herättivät miehen kuolleista, niin kirkkaus oli niin voimakas, että kuollut heräsi eloon.

Herra käski Davidia koskettamaan Ruthin ruumista kaksinkertaisen osan vastaanottamiseksi, sillä Ruth oli nyt korkeammassa taivaan valtakunnan kirkkaudessa ja hänen ruumiinsa oli kontakti, jonka kautta taivaan kirkkaus siirrettään maan päälle.

3 Moos 20:6 Jos joku kääntyy vainaja-tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa

Davidin oma todistus paljastaa sen, että hänen kauttansa toimiva voima ja kirkkaus on riivaajahenkien valhevoimaa, sillä Jumala ei anna voiteluansa kuolleiden ruumiiden kautta. Kuolleiden ruumiiden kautta tuleva voitelu on lähtöisin riivaajahengiltä. Raamattu sanoo, että jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen lähtien hengellisessä haureudessa seuraamaan näitä riivaajahenkiä, niin heidät hävitetään Jumalan kansasta elleivät he tee parannusta.

David uskoi riivaajahenkiä ottamalla väärän voitelun vastaan riivaajahengiltä kuolleen ihmisen ruumiin kautta ja on siitä asti uskollisesti seurannut ja uskonut näitä riivaajahenkiä luullen niitä Jumalan voimaksi ja kirkkaudeksi. Tämä on riivaajahenkien kavala eksytys saada ihminen ensin kontaktiin sekä yhteyteen ja sen jälkeen uskomaan ja seuraamaan heitä. Tämän seurauksena eksytetty ja petetty ihminen vastaanottaa valhevoiman vaikutuksia sekä alkaa uskomaan yhä enemmän kaikenlaisia valheita, joiden kautta pyritään vääristämään Jumalan sanan opetus.

2 Kun 13:21 Ja kerran, kun he haudatessaan erästä miestä näkivät partiojoukon, heittivät he miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihinsa. Kun mies kosketti Elisan luita, virkosi hän ja nousi jaloilleen.

David Herzog koittaa harhauttaa ja eksyttää uskovia Raamatun kohdan kautta, jossa kuollut mies heräsi henkiin joutuessaan kosketuksiin Elisan luiden kanssa. Tutkimalla tämän Raamatun kohdan näemme, että mies oli jo kuollut eikä hän etsinyt Jumalan voimaa, vaan hänet heitettiin Elisan hautaan. Elisan luissa ei ollut voimaa, vaan Jumalalla on voima ja valta herättää kuolleet eloon. Jumala päätti herättää kuolleen tällä tavalla eloon, mutta kyse ei ollut voitelun siirtämisestä, eikä kaksinkertaisen voitelun määrästä.

Raamattu kieltää yhteydet vainajien henkiin, eikä Jumala anna voiteluansa kuolleiden ihmisten ruumiiden kautta. VT:ssa tai UT:ssa, ei ole sellaista opetusta, että uskovien tulisi rukoilla voitelua kuolleiden haudoilla ja vastaanottaa voitelua kuolleiden ruumiiden kautta, sillä sellainen on riivaajahenkiin yhtymistä. Raamatun sanan todistuksen valossa ja David Herzogin oman kertomuksen perusteella on kiistatonta, että Davidissa vaikuttava voima on riivaajahenkien voimaa, jonka kautta ihmisiä eksytetään ja saastutetaan.

On myös sanomatta selvää, että Herzogin kirkkauden opetuksen lähde ja voima tulee riivaajahengiltä. Davidin kirkkauden opetus on saatanallinen valhe, jonka kautta riivaajahenget eksyttävät ihmisiä pyrkien saastuttamaan ja tuhoamaan ihmisiä.

Ruth Heflinillä oli sama pimeyden voitelu kuin Davidilla on. Pahuuden henkivallat käyttivät Ruthia eksytyksen välikappaleena oman aikansa, jonka jälkeen hän kuoli syöpään. Tällä tavalla eksytys toimii. Luvataan suuria ja Jumalan kirkkautta, mutta elämä päättyy kipuun ja kärsimykseen, ei Jumalan kirkkauteen. Ellei David tee parannusta, niin riivaajahenget tuhoavat myös hänet. Rukoukseni on, että David tekisi parannuksen ja löytäisi todellisen Jumalan armon ja totuuden.

Herzog on kontaktihenkilö, jonka kautta riivaajahenget eksyttävät ihmisiä luulemaan, että Davidin "voitelun" kautta taivas tulee maan päälle. Riivaajahenget toimivat Ruth Heflinin kautta ja Ruthin kuollut ruumis toimi kontaktina, jonka kautta hänessä oleva valheenvoima siirtyi Davidiin.

David Herzogin taivas maan päälle oppi on saatanallinen eksytys, sillä hänen vapauttaessaan "enkelit" palvelemaan "taivaan kirkkaudessa" on kyse riivaajahengistä, jotka aktivoituvat toimimaan valhevoiman kautta. Ruth Heflinin tapaus todistaa sen kuinka aluksi riivaajahenget antavat ihmekokemuksia sekä "voitelua" mutta he lopulta tuhoavat ihmisen.

Jumala ei salli omiensa eksyä, siksi David on paljastanut kirjassaan "voitelunsa lähteen", että jokainen joka rakastaa Jumalaa ja totuutta ei eksyisi ja kykenisi näkemään sen että Davidin "voitelu" on riivaajahenkien valhevoimaa. Jumalan sanan valossa tämäkin eksytys tulee paljastetuksi.

Herzog ja kansallinen herätys Suomessa

Radio Dein debatissa Jantuselta kysyttiin Herzogin lausunnoista, jossa hän sanoi, että hänen työnsä kautta Suomessa tapahtuu kansallista herätystä. Jantunen pyrki kumoamaan tämän asian sanomalla, että on kyse kulttuurin eroista, sillä Amerikassa voidaan puhua herätyksen olevan päällä jos vaikka jossakin kokouksessa tulee 50 ihmistä uskoon. Tässä kohden Jantunen ei halua olla rehellinen ja myöntää tosiasioita.

Sid Rothin ohjelmassa Herzog sanoi, että kun hän oli Suomessa niin Jumala aloitti uuden kansallisen liikehdinnän, jota hän ei ole nähnyt tapahtuvan 20 vuoteen palvelutyössään. Ohjelmassa David tuo myös esille sen että suomalaisten uskovien Israel rakkaus yhdistää Suomessa tapahtuvaa herätystä.  Katsoin ohjelman TV7:sta, joka ei tekstittänyt Davidin puhetta täsmälleen oikein kun hän puhui "Suomen herätyksestä".

Ongelma ei ole uutisen tiedottamisen väärin ymmärtämisessä, vaan siinä että David tietoisesti valehtelee ja vääristelee tosiasioita. Kyse ei ole väärinkäsityksestä tai kulttuurin eroista, sillä Herzog puhui Jumalan uudesta kansallisesta liikehdinnästä Suomessa sekä herätyksestä, jonka hän yhdisti kansalliseen liikehdintään. Herzogin käyttämä sana national tarkoittaa kansallista, eli asiaa, joka tapahtuu suuressa mittakaavassa kansallisesti. On sanomatta selvää, että David liioitteli, eli suoraan sanottuna valehteli, koska Suomessa ei tapahtunut kansallista liikehdintää ja herätystä Herzogin palvelutyön kautta. Suurin osa Herzogin kokouksen osallistujista oli uskovia, jotka kuuluvat äärikarismaattisuutta kannattaviin yhteisöihin.

Herzog toimii siten, että hän puheissaan liioittelee, eli valehtelee siitä mitä hänen kauttaan on tapahtunut. Tällaisen toiminnan tarkoituksena ja motiivina on kerätä kannattajia Herzogin työn ympärille. Ikävä ja kiistaton tosiasia on se että Herzogin toimintaan kuuluu asioiden liioitteleminen ja niistä valehteleminen. Ymmärrän sen, että Herzogin kannattajien on tätä vaikea myöntää todeksi, mutta asia on kuitenkin niin ja parasta olisi että se myönnettäisiin, koska jos sitä ei myönnetä, niin silloin on myös itse syyllinen syntiin valheen tukemisen kautta.

David Herzog linkit

David Herzog
David Herzogin voitelusta
Vastaukseni David Herzogin puolustajille
Pimeyden kavalin eksytys
Näky lopunajan eksytyksestä ja Jumalan kutsu parannukseen

Rukoukseni on Herran Jeesuksen evankeliumin totuuden leviäminen jumalattomien keskuuteen sielujen pelastukseksi ja seurakunnan uskon kasvu sekä ykseys Jumalan rakkauden sekä totuuden mukaisesti. Tällä alueella minulla on vielä paljon korjattavaa ja parannettavaa, mutta annan pienen panokseni edellä oleviin haasteisiin esim. nettisivujeni kirjoitusten kautta.

Sisarille ja veljille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesuksessa Kristuksessa pelastetut, lisääntyköön teille laupeus, rauha, armo, totuus ja rakkaus Pyhässä Hengessä!

 

 

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
David Herzog: Glory Invasion (englanninkielinen versio)
Radio Dei viikon debatti
tv7.fi 

 

 

 

eXTReMe Tracker