Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jediakatemia ja pimeyden voimatSuomessa on jediakatemia, jota moni pitää vitsinä ja huumorina. Jediakatemian takana on kuitenkin ihmisiä, joilla on selkeä päämäärä, jonka tarkoituksena on levittää henkisiä arvoja ja oppeja (kosminen ja buddhalainen). Jediakatemian toiminnan sanoma on kytketty henkisten arvojen ja oppien levittämiseen. Jediakatemian innoittajana toimii Tähtien sota elokuvat (Star Wars). Jediakatemia perustettiin vuonna 2001.


Kun tutkin jediakatemian sivuja ja heidän ajatuksiaan, niin huomasin, ettei kyseessä ole pelkkä isopoikien fiktio ja fantasialeikki, vaan toiminta, jolla on selkeä henkinen päämäärä. Jediakatemian henkinen opetus on sen verran eksyttävää, että siksi päätin kirjoittaa ja tuoda esille minkälaisia ovat heidän pyrkimyksensä ja millaisiin asioihin he uskovat. Jediakatemia suhtautuu hyvin kielteisesti alkuperäiseen Raamatun opetukseen. Jediakatemian henkinen opetus on vaarallista, koska siinä ollaan tekemisissä pimeyden henkivoimien kanssa. He itse luulevat olevansa hyvän puolella, mutta silti he ovat tekemisissä pimeyden henkivoimien kanssa, jotka eksyttävät heitä.


Monet nuoret, jotka ihailevat elokuvatähtiä ja elokuvia, voivat hyvinkin innostua Jediakatemian kaltaisesta järjestöstä, jonka toiminta pyörii Tähtien Sota elokuvien ympärillä. Todellisuudessa Jediakatemia ei toimi vain pelkästään Tähtien Sota elokuvan ympärillä, vaan samalla levittää henkisiä opetuksiaan. Nimenomaan juuri tästä syystä olen kirjoittanut tämän kirjoituksen, että monet nuoret ja vanhemmat osaisivat varoa tämänkaltaisia järjestöjä. Toisaalta nykyään monet tämän maailman ihmisistä uskovat itämaiseen henkisyyteen sekä kaikenlaisiin henkisiin eksytyksiin eivätkä he näe tämänkaltaisissa ilmiöissä mitään pahaa.

 

On kuitenkin olemassa vielä ihmisiä, jotka uskovat Raamatun alkuperäistä sanomaa sekä ihmisiä, jotka eivät halua lastensa joutua erilaisten kulttien kynsiin. Olkoon tämä kirjoitus heille varoituksena, joka paljastaa sen mitä on Jediakatemian henkisyyden takana. Samalla tämä kirjoitus voi olla herätyshuuto jollekin ihmiselle etsimään alkuperäistä ja aitoa totuutta, joka löytyy Raamatusta (Jumalan sana).


Kars Skywalkerin henkiset opetukset


Jediakatemian nettisivuilla yhteydenotot ohjataan nimimerkille Kars Skywalker. Kävin lukemassa keskustelu.plaza.fi sivujen keskusteluja, jossa nimimerkki Kars Jedimestari kertoo käsityksiään ja ajatuksiaan. Keskusteluissa Kars Jedimestari antaa ymmärtää, että hän on jediakatemian jäsen sekä Kars Skywalker. Kars Skywalker ilmoittaa keskustelufoorumilla, että jos joku haluaa keskustella tai esittää kysymyksiä hänelle kosmisista asioista, niin hän keskustelee foorumilla ja vastaa kysymyksiin myös oman sähköpostin kautta. Kars Skywalker laittoi myös linkkejä keskustelupalstalle. Kars laittoi muun muassa linkkejä henkilöille, jotka haluavat tulla meedio-opiskelijaksi, selvännäkijäksi tai ennustajaksi. Tästä käy hyvin ilmi se, että Kars Skywalker haluaa levittää henkisiä asioita, eikä kyse ole pelkästään vain Tähtien Sota elokuvan ympärillä pyörivästä fiktiosta.


Seuraavaksi käyn tässä läpi muutamia ajatuksia, jotka Kars Jedimestari on kirjoittanut keskustelu.plaza.fi sivustolle.


Star Wars (Tähtien Sota) elokuvan buddhalaiset opetukset

 


Kars Skywalker kertoo, että Tähtien sota (Star Wars) elokuvassa on hyvin esitetty buddhalainen opetus. Karsin mukaan Yodan viisaus ja opetus on suoeraan buddhalaisesta opista sekä alkukristillisestä opista. Karsin mukaan näitä oppeja löytyy eri puolilta elokuvaa ja ne jotka eivät niitä oppeja näe elokuvassa ovat sokeita niille opeille. Kars Skywalker sanoo, että Tähtien sota (Star Wars) ei ole vain pelkkä elokuva. Karsin mukaan Yodan ja Obi Wanin kautta Tähtien sota elokuvaan on ujutettu buddahalainen oppi. Kars Skywalker kertoo, että George Lucas valistui ja löysi buddhalaisen opin. George Lucas halusi ensin tehdä dokumentin buddhalaisesta tiestä, jota hän ehdotti Hollywoodin päättäjille, jotka tyrmäsivät ajatuksen. Karsin mukaan George Lucas keksi tämän jälkeen elokuvan Star Wars, jossa hän yhdisti elokuvaan buddhalaisen ja alkukristillisen opin, jossa avaruuselokuvassa hyvä ja paha taistelivat. Tämä kelpasi Hollywoodille. Kars Skywalkerin mukaan elokuvassa on tarina, mutta siinä on myös tie (buddhalainen ja alkukristillinen tie).
 

 

Kars Skywalker uskoo buddhalaisuuteen ja sitä kautta jälleensyntymiseen.

 

Buddhalaisuuden opetuksia

 

Buddahalaisuus poikkeaa aika paljon niin sanotuista perinteisistä uskonnoista, koska buddhalaisuudessa ei ole Jumalaa, jota tulisi totella. Buddhalaisuus ei opeta ihmistä luovuttamaan tahtoaan korkeammalle taholle, vaan kannustaa ihmistä olemaan oma itsensä.

 

Buddhalaisuus opettaa, että jokaista opetusta tulee pitää totuutena, joka varmasti auttaa ihmisiä kehittymään.

 

Valaistuminen on buddhalaisen tien päämäärä. Buddhalaisuudessa valaistuminen on olotila, jossa löydetään todellinen todellisuus ja totuus. Valaistuminen tuo buddhalaisille kokemuksen todellisuudesta, joka on tämän maailman ulkopuolella. Buddhalaisille valaistumisessa on yhtä paljon kyse tunteesta kuin tietämisestä. Valaistuminen johtaa ihmisen kokemaan yhteyden tunnetta kaikkien elävien olentojen kanssa sekä muuttaa sydämen kokemaan myötätuntoa kaikkea elävää kohtaan.

 

Buddhalaista valaistumista kuvataan myös täydellisen vapauden ja rajattoman energian tilaksi, jossa kaikki huolet, murheet sekä surut lakkaavat, jolloin saavutetaan olemisen puhdas autuus.

 

Buddhalainen käsitys etiikasta on erilainen kuin länsimaiden yleinen käsitys. Länsimaissa eettiset säännöt antaa yleensä Jumala, yhteiskunta tai vanhemmat. Buddhalainen etiikka opettaa, että ihminen itse päättää millainen haluaa olla ja millaista moraalia haluaa noudattaa, jonka jälkeen tulee pyrkiä elämään sen mukaan.

 

Buddhalainen etiikka opettaa kokemaan positiivisia tunteita sekä torjumaan negatiiviset tuntemukset. Tämä tekee buddhalaisesta voimakkaan ihmisen, joka kykenee hallitsemaan elämäänsä. Buddhalainen etiikka opettaa ihmistä toimimaan itsensä, toisten ihmisten ja koko maailman parhaaksi. Buddhalaisuus ei tunne Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä, siksi buddhalainen etiikka ei tunne oikeata tai väärää, vaan teot, jotka ovat joko taitavia tai taitamattomia. Taitava käyttäytyminen aiheuttaa hyvää itselle sekä muille, mutta taitamaton käyttäytyminen ei ole pahaa, vaan tyhmää. Buddhalaisuudessa ei ole ollenkaan synnin käsitettä, eikä Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä. Siksi buddhalaisuudessa ei ole Jumalan käskyjä ja käskyn käsite on vailla merkitystä. Buddhalaisen meditaation pyrkimyksenä on ihmisen muuttuminen.

 

Raamatun opetuksen vertaaminen buddhalaisuuteen

 

Buddhalaisuus uskoo jälleensyntymiseen ja karmaan. Buddhalainen karma tarkoittaa syytä ja seurausta, jossa korkeampi voima kuten jumala ei määritä kenenkään kohtaloa. Jälleensyntymiseen uskominen paljastaa selkeästi sen, että buddhalaisuus on valheellinen opetus, eikä totta.

 

Totuudenmukainen arvio ihmiskunnan iästä on noin 6000 vuotta. Jos laskemme kuinka monta sukupolvea tuohon aikaan mahtuu, niin voimme todeta, että siihen mahtuu todella monta sukupolvea. Jälleensyntymisoppi opettaa ihmisen tavoittelevan poispääsyä elämän kiertokulusta hyvien tekojen kautta. Esimerkiksi 6000 vuoden aikana olisi ollut paljon aikaa ja monta elämää oppia tekemään koko ajan hyviä tekoja ja tulla sitä kautta paremmaksi ihmiseksi. Mutta historian tilastot todistavat karulla tavalla ihmiskunnan tulleen pahemmaksi. Uuden teknologian myötä ihmiskunta esimerkiksi tappaa koko ajan enemmän toisia ihmisiä (sodat uusilla aseteknologioilla). Murhat, väkivallan teot ja moninaiset pahat teot eivät näytä tilastojen valossa vähentyneen, vaan lisääntyneen. Jos jälleensyntymisoppi olisi totta, niin silloin maailma tulisi koko ajan paremmaksi paikaksi valaistumisien ja alati paremmaksi ihmiseksi kehittymisen kautta. Mutta todellisuus todistaa meille, että pahuus vain kasvaa ja kehittyy myös muuttaen muotoa uuden teknologian kautta. Tämä jo yksistään riittää osoittamaan, että jälleensyntymisoppi ei ole totta, vaan valhe.

 

On olemassa sellaisia tapauksia, joissa useampi henkilö on elänyt samana henkilönä, on olemassa tapauksia, joissa moni eri ihminen on elänyt Napoleonina, Kleopatrana ja jne. Tosiasia on se, että vain yksi henkilö kerrallaan voi olla Napoleon tai Kleopatra. Tämäkin todistaa sen, että jälleensyntymisoppi ei voi olla totta.

 

Jälleensyntymisopin perusta on tavoitella hyviä tekoja, joiden kautta ihminen voi vapautua elämän kiertokulusta. Jälleensyntymisopin perusidea on ihmisen kasvu ja kehittyminen kohti valaistumista. Buddhalainen jälleensyntymisoppi opettaa ihmisen voivan syntyä myös eläimeksi tai jopa kasviksi. Voiko kasvilla olla ymmärrystä tehdä hyviä tai pahoja tekoja? Ei tietenkään. Jos joku jälleensyntyisi kasviksi, niin sen kuollessa se tuskin enää voisi jälleensyntyä, sillä kasveilla ei varmaankaan ole sellaista sielunelämää, jonka kautta se voisi oppia hyviä tekoja ja vältellä pahoja tekoja. Näin ihmisen jälleensyntymisen kulku ja valaistuminen päättyisi kasvin hävitessä. Edellä oleva todistaa että jälleensyntymisoppi ei voi olla totta sekä sen, että buddhalaisuus perustuu valheeseen ei totuuteen.

 

Buddhalaisuudessa ei ole Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä. Tämä johtaa siihen, että ihminen itse päättää mikä on hyvää ja mikä ei ole hyvää. Raamattu opettaa, että ihminen on synnin orja, jonka tähden ihminen tekee syntiä ja vain Jumalan avulla ihminen voi vapautua synnin orjuudesta ja opetella elämään Jumalan tahdon mukaista hyvää elämää.

 

Buddhalaisuuden ongelma on se, että ihminen itse määrittelee itselleen sen mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Ihmisen itsekkyys ja ylpeys pääsee hallitsemaan sellaista ihmistä, joka saa itse päättää mikä on hyvää ja huonoa. Buddhalaisuus ei kannusta ihmisiä terveeseen auktoriteetin alle, jossa ihminen saa olla turvallisesti toisen auktoriteetin alaisuudessa, josta käsin ihmistä ohjataan tekemään hyviä valintoja ja välttämään huonoja valintoja.

 

Jos elämästä puuttuu terveet auktoriteetit ja ihminen saa itse päättää sen miten hän elää, niin elämästä tulee itsekeskeinen ja itsekäs kaaos. Näen sen miten nykyisissä länsimaisissa yhteiskunnissa on luovuttu Raamatun opettamista arvoista ja sen tilalle on otettu itämaisia arvoja. Osittain sen seurauksena ihmiset elävät nykyään ilman rajoja ja itse kukin kokee, että saa tehdä mitä haluaa ja kaikenlaisen väärän käyttäytymisen ja teon ihmiset perustelevat hyväksi. Tätä näen koko ajan enemmän nykyisessä yhteiskunnassa.

 

Buddhalaisuus sallii synnin myötätunnon kautta, koska se opettaa, että ihmisen tulee kokea kaikkia kohtaan myötätuntoa. Tämä siksi koska buddhalaisuus ei tunne eikä tunnista syntiä.

 

Totuus on kuitenkin se, että ihmisten teot ovat joko hyviä tai vääriä. Tämän näemme jokainen joka päivä yhä uudestaan. Jos emme tätä usko tai halua uskoa, niin silloin pakenemme omaan fantasiamaailmaamme, jossa luulottelemme ettei ole olemassa pahuutta ja syntiä. Tämä on buddhalaisuuden ongelma ja siksi tämä myös todistaa sen, että buddhalaisuuden opetus on valheellinen ja väärä.

 

Buddhalaisuus ei usko vääriin tekoihin, vaan siihen että teot ovat joko taitavia tai taitamattomia. Ympärillä oleva todellisuus paljastaa buddhalaisuuden olevan valheellinen elämän filosofia ja uskonto. Murha, tappaminen, väkivallan käyttäminen ja raiskaus jne. eivät ole taitamattomia tekoja, vaan pahuudessa tehtyjä tekoja, eli syntejä. Tämä ikävä todellisuus myös paljastaa sen, että buddhalaisuuden opetus rakentuu valheellisen käsityksen ja ymmärryksen varaan.

 

Buddhalaisuus uskoo, että kaikki sellainen on totuutta, joka auttaa ihmistä kehittymään. Buddhalaisuuden mittapuun mukaan ihminen saa itse määritellä itselleen mikä on hänen moraalinsa. Tämä paljastaa myös sen, että buddhalaisuuden totuuden käsite on valheellinen, joka lepää itsekkään ihmisen oman harkintakyvyn varassa.

 

Buddhalaisuus ja sen opetukset ovat syntyneet sielunvihollisen päämajassa, eli saatanan, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. Vain saatanan pahuuden lähettiläänä kykenee eksyttämään ihmisen uskomaan buddhalaisuuden opetuksia, jotka vääristävät totuuden hyvästä ja pahasta (synnistä), joka voidaan kuitenkin nähdä jokapäiväisessä elämässä.

 

Raamatun opetus on totta, koska jokainen ihminen joutuu joka päivä jollakin tasolla kohtamaan ihmisen sisällä olevan pahuuden jonkinlaisen synnin muodossa. Raamattu opettaa, että ihmiskunta on synnin ja saatanan orjuuden vallassa. Ainoa lääke tätä pahuuden tautia vastaan on Jumalan pelastus, Herra Jeesus Messias, joka kuoli syntiemme tähden. Uskomalla Herraan Jeesukseen ihminen pelastuu ja saa syntinsä anteeksi ja löytää todellisen totuuden.

 

Kanavointi ja elokuva

 


Kars Skywalker sanoi, että Star Wars (Tähtien sota) elokuva on kanavoitu enkelien taholta. Karsin mukaan nämä enkelit toimivat joskus ihmisten tietämättä ja joskus ihmiset ovat tietoisia, että enkelit opastavat heitä elokuvan, taiteen teossa.

 

 

On totta, että henkivallat toteuttavat pimeyden pahoja aivoituksia myös siten ihmisten kautta, että esim. ihminen voi toimia pimeyden henkien sanoman välittäjänä kirjansa, elokuvansa jne. kautta. Pimeyden henkivallat pukeutuvat valeasuun, eli valkeuden enkeleiksi, jotka tuovat hyvää sanomaa, joka on kuitenkin pimeyden pahuuden eksytystä, jonka kautta henkivallat koittavat eksyttää ihmisen pois pelastuksesta iankaikkiseen kadotukseen.

 

Raamattu sanoo, että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja samoin ne jotka palvelevat saatanaa tekeytyvät vanhurskauden (hyvyyden) palvelijoiksi, vaikka saatana on eksyttänyt heidät pahuuden lähettiläiksi. Moni ihminen luulee olevansa hyvän puolella, mutta ilman Herran Jeesuksen pelastusta he ovat synnin, pahuuden ja vääryyden palvelijoita, jotka saatana on sokaissut ja eksyttänyt.


Jedin tie

 


Kars Skywalker kertoo, että Jedin tiellä ei ole kyse uskonnosta, vaan enemmän filosofiasta. Tähän tiehen liittyy olennaisena asiana itämainen itsepuolustustaito. Tämä tie on buddhalainen samurai ritarintie. Karsin mukaan tämä sama oppi tiestä löytyy kaikista uskonnoista, paitsi nykyisestä kristinuskosta. Karsin mukaan buddhalaisuus on jedioppia. Karsin mukaan wiccoilla ja jedeillä on paljon yhteistä ja hänen mielestä wiccalaisuus on hyvä asia. Karsin mielestä gnostilaisuus edustaa aidointa kristinuskoa. Kars Skywalker kirjoittaa, että oppia jota Jeesus opetti, ei ole enää nykyisessä kristinuskonnossa. Karsi sanoo, että tämä suurempi oppi on ortodokseilla, teosofeilla, gnostilaisilla ja helluntailaisilla ja he ovat myös reikiparantajia, vaikka eivät sitä myönnäkään. Karsin mukaan voi kulkea suurempaa tietä ja valita suoran Jedin tien. Tähän tiehen kuuluu valonsoturitaidot, reikiparantajan tie, tai voi opiskella meedioksi, ennustajaksi, selvännäkijäksi sekä astrologiksi. Kars Skywalker kirjoittaa, että kun valmistuu Jediksi, niin silloin on valaistunut ja tietää kaiken Jediyteen liittyvän kosmisen datatiedoston kautta. Jedi nostaa voimatasoaan suuremmaksi, jossa hän energian keräämisen kautta valaistuu ja voimistuu. Kun Jedi on yli kymmenen vuotta meditoinut, niin hän saavuttaa suuren Suurjedimestarin tason sekä myös todella suuren tietoisuuden tason. Kars Skywalker sanoi, että osa jediakatemian jäsenistä toimii ennustajina, reikiparantajina, astrologeina jne.

 

 

Itämainen uskonto puhuu rauhan puolesta, mutta siihen usein (ei aina) sisältyy väkivaltaiset itsepuolustuslajit, jotka vetoavat ihmisiin, sillä syntinen ihminen haluaa olla jotakin erikoista ja hallita itseään. Tähän sopii itsepuolustustaito, jonka kautta ihminen saa "luvan" kanssa harjoittaa väkivaltaa toista ihmistä kohtaan. Monet (ei kaikki) ihmiset, jotka harrastavat itsepuolustuslajeja hakeutuvat sellaisiin tilanteisiin, jossa he saavat "luvan" kanssa käyttää taitojaan, eli väkivaltaisesti satuttaa toisia ihmisiä.

 

Esimerkiksi jediakatemian jäseniä toimii vapaaehtoisina vartijoina ja järjestysmiehinä. Tällaisissa tilanteissa on suuri mahdollisuus päästä käyttämään taitojaan, koska he joutuvat kohtaamaan paljon väkivalta tilanteita, jossa väkivaltaa käyttävän ihmisen pääsee lamauttamaan väkivallalla. Tässä kohtaa on heti suuri ristiriita koskien buddhalaisuuden opetuksia, joka opettaa ettei ketään kohtaa saa tuottaa vahinkoa. Väkivaltaan väkivallalla vastaaminen on vastoin buddhalaisuuden opetuksia. En tietenkään sitä sano, että kaikki buddhalaisuuteen uskovat itämaisten itsepuolustuslajien harrastajat vastaavat väkivaltaan väkivallalla. Mutta yksikin väkivaltaan vastaaminen väkivallalla on vastoin buddhalaisuuden opetuksia. Tällöin on selkeä ristiriita opetuksen ja käytännön elämän kanssa.

 

Sanottakoon tähän, että olen itsekin ennen uskoontuloani harrastanut itsepuolustuslajia ja tiedän siitä jotakin ja myös sen miksi monet sitä harrastavat. Suurin osa harrastaa sitä siksi, että saa lyödä takaisin, jos joku käy päälle. Itsepuolustuslajien harrastajat eivät myönnä tätä, mutta silti he päivittäin harjoittelevat sitä kuinka satuttaa, lyödä, potkaista tai lamauttaa väkivaltaa käyttävä ihminen. On suurta sokeutta koittaa uskotella itselleen, että ei harrasta itsepuolustuslajia toisen vahingoittamiseksi, koska sitä he harjoittelevat päivittäin. Tämä kuvaa hyvin sitä millainen synti on. Se koittaa muuttaa asiat joksikin muuksi, mitä ne eivät kuitenkaan ole. Synti pukeutuu usein hyväksi ja ihailtavaksi asiaksi, joka itse asiassa kuitenkin satuttaa ja loukkaa toisia sekä on väärää ja pahaa.

 

Kars Skywalkerin elämän filosofiassa (buddhalaisuus) tulee esille siinä, että ihminen saa itse valita itselleen oman moraalin ja hänelle sopivat arvot. Kars uskoo, että meediona oleminen on hyvä asia. Raamattu kieltää vainajahenkiin yhteydenotot ja pitää sitä syntinä. Tässäkin tulee esille se kuinka buddhalaisuus on eksytys, joka eksyttää ihmisiä uskomaan ja tekemään syntiä.

 

Gnostilaisuus

 

Kars Skywalker uskoo, että gnostilaisuus on aidointa kristinuskoa. Totuus asiassa on kuitenkin ihan toisenlainen.

 

Gnostilaisuus piti itseään kristinuskon kilpailijana sekä parempana uskontona kuin kristinusko. Gnostilaisuus tulee kreikankielen sanasta gnosis, joka tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä. Gnostilaiset pitivät kristittyjä vihollisinaan sekä he pitivät itseään kristittyjä parempina ja he halusivat kaikella tavalla osoittaa kristinuskon vääräksi, niin sen tähden syntyivät ns. gnostilaiset evankeliumit, joiden tarkoituksena oli mustamaalata ja vääristää Raamatun evankeliumi. Gnostilaisuus asetti itse itsensä kristinuskoa korkeammalle sekä uskominen Jeesukseen tavallisena ihmisenä teki heistä ihmisiä, joilla ei ollut halua Raamatulliseen uskoon, vaan pikemminkin he halusivat todistaa sen vääräksi korottamalla omaa uskontoaan.

 

Gnostilaisia tekstejä ei voida mitenkään pitää kristinuskon alkuperäisinä teksteinä tai kristinuskoon kuuluvina teoksina, sillä gnostilaiset pitivät kristinuskoa vihollisenaan ja gnostilaiset pitivät itseään "oikeaoppisina" ja kristinuskoa vihollisenaan. Raamatun Herra Jeesus ei ollut gnostilainen. Gnostilaisuus on yksi valheuskomuksista sekä kulteista, jotka koittavat vääristää Raamatun alkuperäisen sanoman.

 

Koomista on se, että gnostilaiset, jotka halusivat mustamaalata ja vääristää Raamatun sanoman ovat joidenkin mielestä kuitenkin aitoja kristinuskon kannattajia. Koomista on tässä se, että gnostilaiset eivät halunneet olla kristittyjä ja he parjasivat heitä, mutta silti joillakin on nykyään uskallusta väittää gnostilaisia aidoiksi kristityiksi. Tällaisella väitteellä on yhtä paljon perää ja todellisuuspohjaa kun joku väittäisi, että natsit pitivät itseään alkuperäisinä juutalaisina. Toisin sanoen gnostilaisten sanominen aidoksi ja alkuperäisiksi kristityiksi on yhtä iso valhe kuin se, että joku väittäisi natsien olleen alkuperäisiä juutalaisia.


Kars Jedimestari ja RaamattuKarsin mukaan sama oppi tiestä löytyy kaikista uskonnoista, paitsi nykyisestä kristinuskosta. Karsin mukaan buddhalaisuus on jedioppia. Kars sanoo Raamatun olevan karsittu teos, jossa on ollut mukana alun perin Jedin oppia. Karsin mukaan Paavit poistivat Raamatusta Jedin opin. Kars Jedimestarin mukaan Qumranin kirjakääröissä on Raamatun aito ja alkuperäinen oppi. Kars kertoo myös että Jeesus oppi Qumranin munkeilta hallitsemaan täydellisesti kaikki kykynsä.
 

 

Buddhalaisuuden valhe tulee esille siinä kuinka se hyväksyy muut uskonnot ja "totuudet", mutta ei kuitenkaan Raamatun sanomaa, eli Jumalan sanaa. Jos haluat vääristää totuuden, niin parhaiten se käy siten, että sanot totuutta valheeksi ja valhetta totuudeksi. Näin eksytät ihmisen pois totuudesta ja annat hänen uskoa, että valhe johon hän uskoo on "totuus", vaikka se onkin valhetta. Juuri näin saatana on tehnyt, joka sanoo valheen olevan "totta" ja totuuden olevan valhe.

 

Miksi buddhalaisuus sallii kaiken muun, mutta ei Jumalaa, joka tuomitsee oikean ja väärän välillä? Siksi koska buddhalaisuuden takana vaikuttaa saatana, joka koittaa eksyttää ihmiset pois totuudesta valheen kautta. Buddhalaisuuden ja Kars Skywalkerin valhe jää kiinni juuri siinä, että kaikki muu kelpaa, mutta Raamatun totuus ei kelpaa. Uskonnoissa on paljon samankaltaisuuksia, mutta esim. Islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus opettavat monista asioista aivan eri tavalla. Islam opettaa myös synnistä ja Jumalasta, silti se kelpaa buddhalaisuudelle ja Kars Skywalkerille, mutta Raamatun totuus ei kelpaa, joka puhuu synnistä ja Jumalasta. Tässä kohden valhe jää kiinni, sillä se salli muiden opettavan Jumalasta ja synnistä, mutta ei Raamatun. Samalla buddhalaisuus sallii opetukset, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Totuus ei voi olla erilainen, sillä Islamin, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden monet opetukset ovat toisiaan vastaan sekä ristiriidassa keskenään. On olemassa vain yksi totuus, eikä monta erilaista totuutta.

 

On olemassa oikeata rahaa ja monia erilaisia väärän rahan jäljennöksiä. Tässäkin kohden on olemassa vain yhdenlaista oikeaa rahaa ja väärennetyt rahat ovat väärää rahaa, ei oikeaa rahaa. Samoin on olemassa vain yksi totuus eikä montaa erilaista totuutta. Buddhalaisuus on yksi sielunvihollisen luoma eksytys, eli väärä uskonto, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä pois Raamatun Jumalan pelastuksesta.

 

Ekumenia

 

Ekumenia uskoo ja opettaa, että kaikki uskonnot johtavat yhden ja saman Jumalan luokse ja että ne kaikki ovat totuuden uskontoja. Buddhalaisuus kannattaa ekumenian eksytystä. Raamattu opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala, jolla on yksi totuus, joka on ilmoitettu Hänen Sanassaan (Raamattu).

 

Raamattu on Jumalan sanaa

 

Kars Skywalker väittää, että Raamattu karsittu teos, jossa on alunperin ollut mukana jedin oppia, eli buddhalaisuuden opetuksia. Tämä vaite on väärä ja valheellinen.

 

On olemassa väitteitä, että Raamatusta olisi poistettu oppi jälleensyntymisestä vuoden 553 kirkolliskokouksessa. Tämä ajatus johtuu siitä, että Origeneen opetus sielun olemassaolosta ennen syntymää julistettiin harhaopiksi vuoden 553 kirkolliskokouksessa. Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 553 ei siis poistettu mitään Raamatusta, vaan julistettiin Origeneen opetus sielun ennalta olemassaolosta harhaopiksi. On huomattava, että Konstantinopolin kirkolliskokous pidettiin vuonna 553 ja sitä ennen on löytynyt lukemattomia käsikirjoituksia Raamatun teksteistä, eikä niistä yhdessäkään ole opetusta jälleensyntymisestä.

 

Rooman katolinen kirkko ei edusta aitoa ja alkuperäistä Raamatullista uskoa. Katolinen kirkko ei ole poistanut Raamatusta buddhalaisuuden opetuksia, koska Raamatussa ei ole koskaan ollutkaan buddhalaisuuden opetuksia.

 

Kars Skywalker väittää että Qumranin kääröissä on Raamatun alkuperäinen ja aito oppi. Qumranista on löytynyt oikeita Raamatun kirjoja sekä gnostilaisia kirjoja. Qumranin löydäissä vain osassa on ollut Raamatun kirjoja ja osa on ollut epäraamatullisia kirjoja. Siksi väite, että Qumranin kirjakääröissä on aito ja alkuperäinen Raamatun oppi on valheellinen ja väärä.

 

Niin sanotut Uuden Testamentin apokryfikirjat (gnostilaiset evankeliumit) eivät kuulu Raamatun kirjoihin ja suurin osa niistä (apokryfikirjoista) on kirjoitettu toisella vuosisadalla tai myöhemmin; eli ne ovat syntyneet paljon myöhemmin kuin UT:n kanoniset tekstit. Viimeisin kanoninen teksti Ilmestyskirja näki päivänvalon n, 96 jKr. Ilmestyskirja päätti Jumalallisten ilmoitusten ketjun; sen sanoma oli siihen hetkeen ja aina maanpäällisen ihmiskunnan historian loppuhetkeen asti, eikä näin enää tarvittu uusia ilmoituksia, sillä ilmoitus oli jo annettu koskemaan koko ihmiskunnan historiallista aikakautta. Ja sitä ennen oli jo kaikki muu oleellinen sanottu ja tuotu esiin. UT:n apokryfiset kirjat ovat syntyneet paljon myöhemmin kuin Ilmestyskirja, tämäkin kertoo että uudet ilmoitukset olivat ihmisestä lähtöisin, eivätkä omanneet Jumalallista arvovaltaa, sillä Jumalan Raamatullinen ilmoitushistoria päättyi Ilmestyskirjaan.

 

UT:n apokryfikirjoilla on yksi yhteinen piirre, ne ovat gnostilaisvaikutteisia. Gnostilaisille teksteille on myös ominaista se että gnostilaisuus asetti itsensä korkeampaan asemaan kuin kristinusko. Gnostilaisia tekstejä ei voida mitenkään pitää kristinuskon alkuperäisinä teksteinä tai kristinuskoon kuuluvina teoksina, sillä gnostilaiset pitivät kristinuskoa vihollisenaan ja gnostilaiset pitivät itseään "oikeaoppisia" ja kristittyjä vääräuskoisina. Tosiasiassa gnostilaiset olivat samassa eksytyksen veneessä kuin Rooman katolinen kirkkolaitos ja buddhalaisuus jne., jossa on erilaista opetusta, mutta opetuksen innoitus tulee samasta lähteestä, eli pimeyden päämajasta.

 

Kars Skywalker väittää, että Jeesus oppi kaiken Qumranin munkeilta. Essealaisia pidetään Qumranilaisina. Tuossa tässä kohden esille sen kuinka jotkut tutkijat sanovat Herran Jeesuksen kuuluneen Essealaisten Nasarealaiseen lahkoon, joka vaikutti Galileassa. Tämä väite ja ajatus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska Essealaisten opetus oli täysin erilaista kuin Jeesuksen Kristuksen opetus.

 

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa harhaoppia ilman ja veden enkelistä, sillä Raamattu ei opeta niistä yhtään mitään. Muinaisissa pakanauskonnoissa on opetettu, että henkien kanssa kommunikoidaan hengittämällä syvään, että päästään lähelle henkiä. Pimeyden riivaajahenget totuttavat ihmisiä "hengitysharjoituksiin" ja moniin erilaisiin riitteihin, joiden kautta he ottavat kontaktia eksyksissä oleviin ihmisiin. Raamattu opettaa, että Jumala lähettää Pyhän Henkensä asumaan niiden sydämiin, jotka tunnustavat syntinsä ja uskovat Herran Jeesukseen. Essealaisten rauhanevankeliumin opettama hengittämisen kautta tapahtuva henkien kutsuminen omaan sydämeensä on eksytystä, jonka kautta riivaajahenget valtaavat ihmisen sydämen ja jäävät asumaan ihmisen sydämeen.

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa vesikasteen sakramenttia, jonka kautta ihminen puhdistuu synneistään ja pelastuu. Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa, että ihminen syntyy uudestaan vedestä (kasteen kautta), joka on pyhä kaste, jonka kautta ihminen myös jälleensyntyy uuteen elämään, ja sen jälkeen hän näkee ja kuulee. Essealaisten rauhanevankeliumi sanoo, että "pyhän kasteen" jälkeen ei saisi ennä tehdä syntiä, että ilman ja veden enkelit voisivat jäädä asumaan ihmisen sydämeen.

Essealaisten rauhanevankeliumin opetus vesikasteesta on epäraamatullinen ja harhaoppinen, sillä Raamattu opettaa, että kun ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän pelastuu ja uudesti syntyy ylhäältä, koska Jumala asettaa hänen sydämeensä Pyhän Hengen sinetin. Herran Jeesuksen opetuslapsi antaa kastaa itsensä uskoontulon jälkeen pelastuksen seuraamuksena, koska on hän on tullut uskoon Jumalan armosta, hän ei ota vesikastetta pelastuaksensa, vaan siksi koska on jo pelastunut Jumalan armosta.

Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa pyhää kastetta, jonka kautta ihminen astuu uuteen elämään, jossa kaste puhdistaa ihmisen synneistänsä. Tämä on kuin suoraan katolisen-, ortodoksisen- ja luterilaisen kirkon opetuksista. Katolinen kirkko on omaksunut "pyhä kaste" oppinsa harhaoppisilta lahkoilta, jotka opettivat vesikasteen puhdistavan syntejä ja antavan uuden elämän. Essealaisten rauhanevankeliumissa on Babylonialaisia aineksia, sillä Babylonin taivaan kuningatar uskonnossa oli riitti, jossa veden vihmonnan kautta sai puhdistuksen synneistään ja uuden elämän. Raamattu opettaa, että ihminen saa syntinsä anteeksi syntien tunnustamisen ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Essealaisten rauhan evankeliumi on harhaoppia sekä valhe-evankeliumia.

Essealaiset, jotka uskoivat rauhanevankeliumiin eivät olleet Herran Jeesuksen opetuslapsia, vaan he olivat eksytettyjä uskomaan Babylonian jumalatar uskomuksia sekä gnostilaisia harhaoppeja. Essealaisten rauhanevankeliumi opettaa harhaoppia ja vääristää Raamatun evankeliumin. Essealaisten rauhanevankeliumin kirjoittajat ovat yhdistäneet Babylonialaisen jumalatar uskon oppeja, vanhan testamentin juutalaisen uskon mukaisia oppeja, gnostilaisia opetuksia ja oppeja sekä Kristinuskon omaisia oppeja.

Essealaisten rauhanevankeliumi on eksytystä, jonka kautta riivaajahenget koittavat eksyttää ihmisiä palvelemaan jumalatarta Äitiä. Raamattu opettaa, että lopun aikana viimeisinä päivinä riivaajahenget eksyttävät ihmiskuntaa jumalatar uskomuksien kautta. Essealaisten rauhanevankeliumi on eksytys, joka eksyttää ihmisiä jumalatar Äiti uskomuksen kautta.

Raamattu armo ja lunastusoppi


Kars sanoo, että Jeesus on ostanut meidät ja kaikki muu on turhaa. Karsin mukaan Jeesus ei opettanut lunastusoppia, vaan se on lisätty Raamattuun jälkikäteen. Kars sanoo, että jokainen jedi on itsenäinen, joka ei turvaa Jeesuksen armoon ja lunastusoppiin. Kars sanoo, että he (jedit) ovat nöyriä korkeimman voiman palvelijoita, ja että jedit ovat mahtavampia ja väkevämpiä voimassa kuin pahuus, demonit ja paholainen. Kars sanoo, että jedit eivät turvaa Jeesuksen armoon, koska he ovat valonvoimanvaltiaina pimeyden yläpuolella ja siksi he eivät myöskään tarvitse Jeesuksen lunastusoppia. Karsin mukaan roomalaiset pitivät tuota oppia liian vaarallisena ja siksi he keksivät sen tilalle lunastusiopin ristin kuoleman kautta. Karsin mukaan Jeesus oli jedimestari, parantaja, reikimestari, ennustaja, selvännäkijä, meedio, joka oppi levitoimaan eli kävelemään vetten päällä Qumranin munkkien luona. Kars kirjoittaa ja siteraa Juhan Af Grannin sanoja: Kyllä minä uskon herraan Jeesukseen, mutta valitettavasti hänen oppinsa on liki tuhottu. Uskon siihen oppiin, joka on Qumranin kääröissä. Karsin mukaan kirkon oppi on pahasti vääristynyt, ja sen joka haluaa olla kristillinen täytyy hylätä kirkon opit, jos haluaa opiskella jediritariksi.
 

 

Pahan voimat, eli saatana ja demonit haluavat eksyttää ihmisen pois oikeasta ja todellisesta totuudesta ja pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa, Raamatun evankeliumin kautta. Raamattu opettaa, että Herra Jeesus Messias kuoli ihmisten syntien tähden ja että Herraan Jeesukseen uskomalla ihminen saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.

 

Pahuus, saatana ja eksytys sanoo aina, että Herran Jeesuksen lunastustyö ja sovitustyö ei ole totta. Jos ihmiset uskovat tämän valheen, niin he eivät voi pelastua ja joutuvat kadotukseen. Tämän valhe ja synti aina vääristää Jeesuksen sovitustyön ja siksi valhe opettaa, ettei Jeesuksen lunastustyö ole totta. Jokainen harhaoppi ja valhe toimii samalla tavalla, eli koittaa tuhota ja vääristää Raamatun pelastustien Herran Jeesuksen ja Hänen sovitustyönsä.

 

Herra Jeesus ei ollut jedimestari, parantaja, reikimestari, ennustaja, selvännäkijä ja meedio. Herra Jeesus ei oppinut levitoimaan eli kävelemään vetten päällä Qumranin munkkien luona. Herra Jeesus on Pelastaja, Herra ja Messias, jonka kautta ainoastaan voi pelastua ja löytää totuuden. Tämän tähden valhe hyökkää rajusti totuutta vastaan, joka on Herrassa Jeesuksessa.

 

Kars Skywalker sanoo, että kirkon oppi on pahasti vääristynyt. On totta, että Rooman katolisen kirkon oppi ei ole Raamatun oppia. Rooman katolisen kirkon virallinen opetus on monessa kohtaa epäraamatullista ja väärää. Rooman katolinen kirkko ei ole muuttanut ja väärentänyt Raamatun tekstejä, vaan he ovat muuttaneet ja vääristäneet Raamatun opetuksen. Nykyinen Raamattu ja Raamatun alkuteksteille uskolliset käännökset ovat Jumalan sanaa. Todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia ovat ne ihmiset jotka uskovat Raamattuun alkutekstien mukaisesti.


UrantiakirjaKars Skywalker sanoo, että jos joku haluaa lukea ja opiskella alkuperäistä Raamattua, niin kannattaa lukea Urantiakirja, joka on todellinen uforaamattu. Karsin mukaan Urantiakirja on tehty kanavoinnin, eli telepaattisten viestien kautta.
 

 

Urantia-kirja on syntynyt kanavoinnin, eli pahojen henkien toimesta, siksi sen sanoma hyökkää Raamatun totuutta vastaan.

 

Urantia-kirja opettaa seuraavia valheita ja epäraamatullisia oppeja:

 

 

- Jeesuksen ristiinnaulitseminen ei tapahtunut syntien sovitukseksi, vaan koska uskonnolliset johtajat pitivät Jeesuksen opetuksia vaarallisina ja uhkana heidän auktoriteetille.

 

- Jeesus oli inkarnaatio Nebadonin Mikaelista (luoja-Poika).

 

- Jeesuksen aineellinen eli fyysinen ruumis jäi koskemattoman hautakammioon kun Jeesus nousi kuolleista. Jeesus nousi kuolleista morontiahahmona ja persoonallisuutena. Jeesuksen hauta oli tyhjä, koska taivaalliset olennot hakivat pois Hänen aineellisen ruumiinsa ja hajottivat Jeesuksen ruumiin, eli hävittivät Jeesuksen fyysisen ruumiin.
 

 

Urantia-kirja on syntynyt sielunvihollisen päämajassa, eli saatanan ja demonien toimesta. Sen tähden kirjan sanoma vääristää Raamatun totuuden ja opettaa valhetta.

 

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

 

Urantia-kirja opettaa, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja Hänen kuolemansa ei tapahtunut syntien sovitukseksi. Tämä on sama vanha valhe, jonka kautta saatana koittaa eksyttää ihmiset pois totuudesta ja pelastuksesta. Jos uskot, että Jeesus ei kuollut syntien sovitukseksi, niin et voi pelastua. Siksi saatana ja demonit opettavat aina, että ei ole olemassa syntien sovitusta, koska sillä tavalla he saavat ihmisen uskomaan valheen, jonka jälkeen he tuhoavat ihmisen iankaikkisesti.

 

Jokainen harhaoppi ja eksytys opettaa aina, että Jeesus ei sovittanut syntejä, koska tämä valhe on saatanallinen valhe, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen.

 

Inkarnaatio

 

Urantia-kirja opettaa, että Jeesus oli inkarnaatio Nebadonin Mikaelista. Raamattu, eli totuus opettaa, että Jeesus on Jumalan Poika, Herra, Pelastaja ja Messias. Valhe haluaa aina valehdella Jeesuksen todellisen olemuksen ja alkuperän, koska sillä tavalla valhe saa pidettyä ihmisen pois pelastuksesta. Urantia-kirjan opetus Jeesuksen alkuperästä on saatanallinen ja demoninen valhe.

 

Jeesuksen fyysinen ruumis haudassa

 

Urantia-kirja opettaa, että kun Jeesus nousi kuolleista, niin Hän nousi kuolleista morontiahahmona ja persoonallisuutena ja Hänen fyysinen ruumis jäi koskemattoman hautakammioon. Urantia-kirja opettaa myös, että Jeesuksen hauta oli tyhjä, koska taivaalliset olennot hakivat pois Hänen aineellisen ruumiinsa.

 

Tässäkin kohden Urantia-kirjan opetus on saatanallinen eksytys, koska Raamattu opettaa, että Herra Jeesus nousi kuolleista ruumiillisesti, eikä Hänen ruumiinsa jäänyt hautaan, eikä taivaalliset olennot sitä vieneet, koska ylösnousemus tapahtui ruumiillisesti.

 

Urantia-kirjan tyhjän haudan selitys on saatanallinen valhe, koska sillä tavoin valhe koittaa selittää miksi hauta oli tyhjä. Raamatun todistuksen mukaan hauta oli tyhjä, koska tapahtui ruumiillinen ylösnousemus.

 

Urantia-kirja sanoo, että taivaalliset olennot hävittivät Jeesuksen fyysisen ruumiin. Raamattu sanoo, ettei Jeesuksen fyysinen ruumis nähnyt katoavaisuutta, eikä sitä hävitetty tai tuhottu, koska Jeesuksen ylösnousemus oli ruumiillinen. Urantia-kirjan opetus on tässäkin kohden väärä ja valheellinen. Valhe vääristää aina totuuden ja juuri niin tekee Urantia-kirja.

 

Demonien karkotus

 


Kars Skywalker kirjoittaa demonien olevan todellisia, joista pääsee eroon muutamien tapojen kautta. Karsin mukaan eräs tapa on opiskella jediksi. Toinen tapa on huoneen pyhitys, jossa käytetään vihkiraamattua, suolaa, astiaa, ristiä tai valosapelia. Karsin mukaan tulee käydä huoneen jokaiset nurkat läpi ja sanoa, että siunaa ja pyhittää tämän nurkan korkeimman voiman nimeen. Tämän jälkeen tulee mennä huoneiston keskelle ja sanoa että siunaa ja pyhittää tämän kodin korkeimman voiman nimeen. Karsin mukaan tämän jälkeen demonit eivät voi tulla enää taloosi, koska ne eivät pysty tulemaan siunattuun paikkaan. Karsin mukaan demonien karkotuksessa voi käyttää myös suola-astioita, joka huoneessa, tehdä energiakilpi tai asettaa valkoinen tyyny tuolille pois päin sängystä. Karsin mukaan ennen nukahtamista tulee sanoa mielessä energiakilpi ja vahvistaa kilpi vahvaksi meditoimalla.
 

 

Kodin siunaus riitistä tulee selkeästi esille okkultiikka sekä pahuuden voimien toiminta.

Raamattu kytkee siunaamisen Herran siunaukseen, joka saadaan kuuliaisuuden kautta. Herran siunaus on asia, joka annetaan hengellisenä hyvänä sekä aineellisesti tarpeiden mukaan. Siunaus on siis asia, jonka Jumala antaa ihmisille hengellisesti tai aineellisesti. Herran siunaus ei kohdistu materiaan, vaan ihmiseen, joka voi käyttää materiaa Jumalan siunauksen mukaan. Herran tarkoitus on aina siunata ihminen, ei kuollutta materiaa. Siunaus tulee hengellisessä ja aineellisessa muodossa, jossa Jumala pitää huolta lastensa tarpeista siunaamalla ihmisen ja hänen tarpeensa.

Jumala ei siunaa kuollutta materiaa, vaan luomansa ihmisen. Jumala myös siunaa ihmisen kuuliaisuuden, niin että Hän siunaa ihmisen kätten työt, talouden jne. eli Hän pitää huolta meistä siunaamalla, että meiltä ei puutu mitään mitä todella tarvitsemme, mikä koskee elämää Jumalan tahdon mukaan sekä ajallisen elämän tarpeita. Raamatusta ei löydy yhtään kohtaa, jossa tavallinen ihminen, uskova tai apostoli jne. siunaisi elotonta kuollutta materiaa.

Talon siunaamisen pyyntö kohdistuu kuolleeseen materiaan. Jumalan tahdon toteutumisen (siunauksen) pyyntö toimille ja askareille kohdistuu siihen, että Jumala siunaa ihmistä kodissaan, eikä taloa.

Jumala antaa siunauksen aina sen mukaan onko ihminen kuuliainen Jumalalle vai ei. Kuuliainen ihminen (uskova) saa Herran siunauksen. Totta kai uskova saa pyytää itselleen siunausta, mutta siunaus tulee jos olemme kuuliaisia ja siihen ei vaikuta pyytääkö vai eikö pyydä, koska Jumala on luvannut siunata ne, jotka ovat Hänelle kuuliaisia.

Rooman katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan on sitä jäljittelevä valhe-instituutio. Katolinen kirkko opettaa mm. seuraavasti esineiden siunaamisesta:

Be so good, we beg of You,
as to bless and sanctify this image (or statue)
made in honor and memory of Your only-begotten Son,
our Lord Jesus Christ

Ole niin hyvä, pyydämme sinua,
siunaa ja pyhitä tämä kuva (tai patsas)
joka on tehty Ainosyntyisen Poikasi kunniaksi ja muistoksi,
meidän Herramme Jeesus Kristus

Father in Heaven,
we thank You for this community center
which we are opening today.
Bless this building and all who use it.

Isä taivaassa
kiitämme sinua tästä yhteisön keskuksesta
jonka avaamme tänään.
Siunaa tämä rakennus ja kaikki, jotka sitä käyttävät.

God the Father almighty,
to bless and sanctify this home,
those who live in it and everything in it.

Jumala ja Isä Kaikkivaltias,
siunaa ja pyhitä tämä koti,
ja ne jotka asuvat siinä ja kaikki siinä.

Raamattu ei siis opeta uskovia siunaamaan materiaa ja tavaraa. Tässäkin kohden esim. katolisuus on raivannut tietään ja ohjannut muita kirkkoja ja herätysliikkeitä siunaamaan esim. taloja (rakennuksia), pyhiä kuvia, uima-altaita, autoja, esineitä, kynttilöitä, musiikki-instrumentteja jne. Ikävä kyllä katolisuus on tuonut aineen ja materian siunaamisen kristikuntaan, mutta Raamattu ei opeta niin.

Tavaran ja materian siunaaminen on okkulttista toimintaa, jonka takana on pahuuden henkivallat. Okkultiikka ja pahat henget haluavat rikkoa Jumalan tahdon ja siirtää siunauksen ihmisestä pois materiaan. Henkivallat tekevät saman asian eksyttämällä ihmiset tekemään tavaroista ja materiasta pyhiä ja siunattuja. Kun taas Raamattu opettaa, että uudestisyntyneet uskovat ovat pyhiä, eikä tavara tai aine. 

Tuon esille erään tosi tapauksen, josta käy hyvin ilmi miten Jumala toimii. Kävin aikoinani monen vuoden ajan tekemässä hengellistä työtä Venäjän Karjalassa. Eräässä kylässä tapasin vanhan naisen, joka pyysi minua auttamaan häntä. Hän sanoi että hänen kuollut äitinsä ilmestyy usein öisin ja koittaa viedä hänet mukanaan. Tämä nainen sanoi, että ortodoksipapit ovat käyneet rukoilemassa ja siunaamassa hänen talonsa, mutta se ei ole auttanut ja hänen kuollut äitinsä tulee kuitenkin yhä uudestaan hänen luokseen. Hän pyysi minua rukoilemaan ja siunaamaan häntä ja taloaan.

Minä sanoin etten voi auttaa häntä sillä tavalla, mutta tiedän yhden tavan joka toimii varmasti. Kerroin hänelle pelastuksesta Jeesuksesta ja kuinka Herran Jeesuksen opetuslapsilla on auktoriteetti käskeä saatanaa ja demoneja väistymään. Sanoin myös, että hänen kuollut "äitinsä"  joka hänelle ilmestyy ei ole hänen äitinsä, vaan pahuuden demoni, joka jäljittelee ja matkii hänen äitiänsä.

Tämä nainen tunnusti syntinsä Jumalalle ja uskoi Herraan Jeesukseen, eli tuli uskoon. Kun hän itse Herran Jeesuksen opetuslapsena käski tätä demonia väistymään ja lähtemään, niin se joutui lähtemään ja väistymään, eikä tullut enää takaisin. Pyhä Henki, joka asui tämän naisen sydämessä on se voima ja auktoriteetti, joka sai demonin väistymään ja lähtemään.

Tarinan opetus on se, että vain oikea ja todellinen Jumalan voima Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen voimassa kykenee karkottamaan demonit.

Henkioppaat

 


Karsin mukaan henkioppaat eivät ohjaa ihmisiä, mutta he antavat ihmisille tietoa, neuvoa ja viisautta. Karsin mukaan henkioppaat ovat jonkunlaisia enkeleitä. Karsin mukaan jedejä ohjaa voima vaiston kautta.
 

 

Henkioppaat ovat demoneja, eivät hyviä enkeleitä. Itämaisten uskontojen, New-Agen ja okkultiikan henkioppaat ovat demoneja, jotka eksyttävät valheillaan ihmisiä pois totuudesta ja pelastuksesta, joka on Herrassa Jeesuksessa.

 

Spiritismi

 


Kars Skywaljer sanoi, että spiritismin kautta et saa yhteyttä henkioppaisiisi. sillä siten saat helposti yhteyden paholaisiin ja demoneihin. Karsin mukaan kun opit käyttämään telepatiaa ja pitemmän ajan perästä meditoimalla saat yhteyden henkioppaaseesi. Karsin mukaan meedion tie on kaikkein vaativimpia, koska meedio keskustelee kuolleiden kanssa.
 

 

Spiritismin kautta saadaan yhteys demoneihin. Meedio ottaa yhteyttä demoneihin, ei kuolleisiin ihmisiin. Meedio istunnoissa esiintyvät kuolleet ihmiset ovat demoneja, jotka ovat ottaneet kuolleen ihmisen hahmon ja matkivat heidän ääntä.

 

Jumala kieltää sanassaan taiat, loitsut, vainaja- ja tietäjähenkiin yhteydenotot, koska ihmiset saastuvat ja turmeltuvat näistä pahoista demonihengistä.

.

Ufojen sanoma

 


Kars Skywalker uskoo samalla tavalla kuten moni ufo-uskova, eli että kun ihmiset oppivat rakastamaan toisiaan ja tulee rauha maan päälle, niin silloin avaruusoliot ilmestyvät maan päälle ja ihmiskunta saavuttaa uuden aikakauden.
 

 

Ufojen sanoma on sielunvihollisen juonia ja eksytys. Raamattu sanoo, että vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin Raamatun sanaa, hän olkoon kirottu. Enkeli tarkoittaa alkukielellä enkeliä ja lähettilästä.

 

Raamattu paljastaa meille, että myös ufosanomat ovat eksytystä, koska ne ovat Raamatun sanaa vastaan.

 

Mielenkiintoinen yhteys on siinä, että ufosanomat ovat täysin samanlaisia kuin esim. New-Age ihmisten sanomat. Tämä yhteys osoittaa sen. että molemmat tahoyt toimivat pahuuden eksytyksenä, joka on pukeutunut hyvyyden sanomaksi, vaikka se on itse asiassa pahuuden sanomaa. Rakkaus ilman Jumalan sanan totuutta pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa on valhe, jonka kautta ihminen koitetaan eksyttää iankaikkiseen kadotukseen. Ufojen ja New-Agen sanoma on rakkauden sanomaa ilman pelastusta, joka on Herrassa Jeesuksessa, siksi Ufo ja New-Age sanomat ovat saatanan ja demonien petos.

 

New-Age valhe olemme jumalia

 


Kars Skywalker uskoo ihmisen olevan sisimmältä olemukseltaan jumalan olemusta, eli korkeinta voimaa.
 

 

Tämä on antikristillinen sanoma, että ihmisestä tulee Jumala, samoin mm. New Age opettaa.

1992: 1 Moos 3: 5 Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."

33/38: 1 Moos 3: 5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

1992 käännös kääntää jakeen New Age opin ja antikristillisen hengen mukaisesti. Alkutekstin mukainen ajatus on, että jos ihminen syö hyvän- ja pahantiedon puusta hän tulee niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. 1992 käännös kääntää, että jos ihminen siitä puusta syö, niin hänestä tulee Jumalan kaltainen (eli samanlainen kuin Jumala), joka tietää kaiken, sekä hyvän että pahan. 1992 käännöksessä on kaksi pahaa virhettä, ensimmäinen virhe on; teistä tulee Jumalan kaltaisia (samanlaisia kuin Jumala). Alkuteksti sanoo, että ihminen tulee niin kuin Jumala, (ei tule Jumalan kaltaista) tietämään hyvän ja pahan. Itse asiassa ihmisestä tuli syntinen ja synnin sekä saatanan vallan orja, eikä Jumalan kaltaista, vaan syntinen ihminen. 1992 käännös kääntää tämän kohdan siis pahasti väärin ja antikristillisen ja New Age hengen mukaisesti. Alkutekstissä ei lue tulee Jumalan kaltaisia, vaan siellä lukee tulette niin kuin Jumala. On kaksi täysin eri asiaa, jotka ovat tulla Jumalan kaltaiseksi, että tietää hyvän ja pahan tai tulla niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.

1992 käännöksessä on tässä kohtaa myös toinen paha virhe, joka on; että tiedätte kaiken, sekä hyvän ja pahan. 1992 käännös siis kääntää, että ihmisestä tulee Jumalan kaltainen (samanlainen kuin Jumala), ja että ihminen tietää kaiken hyvästä ja pahasta. Alkutekstissä ei ole sanaa kaiken, vaan pelkkä tietämään. Tämä kohta on täysin antikristillinen, sillä se sanoo, että ihmisestä tulee syntiinlankeemuksen jälkeen Jumalan kaltainen (samanlainen kuin Jumala), ja että sen jälkeen ihminen tietää kaiken hyvästä ja pahasta. Tuo sana kaiken on kääntäjien lisäys, joka sopii antikristilliseen sanomaan, jossa ihmisestä tehdään jumala, joka on tietävinään kaiken, mutta joka on itse asiassa synnin orja ja matkalla iankaikkiseen kadotukseen ellei tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Tämä jae osoittaa sen kuinka 1992 käännöksen henki korottaa ihmistä sekä opettaa antikristillisiä ja New Age oppeja. Näiden ylimääräisten sanojen lisäykset ovat ihan tarkoituksella siihen haettuja liberaaliteologian toimesta, sillä alkutekstissä ei ole näitä sanoja, eikä tätä tekstiä voi mitenkään kääntää alkutekstiä vastaavaksi siten kuin 1992 käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet. 1992 käännöksen kääntäjät tahtovat tehdä ihmisestä Jumalan kaltaisen (samanlaisen kuin Jumala), mutta miksi he haluavat niin tehdä? Maailmassa oleva antikristillinen henki haluaa tehdä ihmisestä Jumalan ja tätä henkeä ovat tämän käännöksen kääntäjät seuranneet.

Samoin jokainen, joka uskoo ihmisen olevan jollakin tavalla Jumala on eksynyt saatanallisen ja antikristillisen valheen paulaan.

Uskonto

 


Kars Skywalker kirjoittaa, että uskontojen alkulähde on sama voima, koska sillä on ollut monta lähettilästä maan päällä, siksi maan päällä on niin monta uskontoa.
 

Raamatussa ei ole sanaa uskonto. Kreikankielen UT:n alkutekstissä on sana threskeia, joka tarkoittaa palvontaa. Jotkut sanakirjat antavat sanalle threskeia myös merkityksen uskonto, jota sana ei kuitenkaan tarkoita. Kreikkalaiset antiikin kirjoittavat kuvaavat sanalla threskeia jumalisuuden palvomista, joka esiintyy erilaisina seremonioina. Raamatun UT:n tekstissä sana threskeia tarkoittaa Raamatun Jumalan palvomista. Raamattu ei siis opeta uskontoa, vaan uskoa Jumalaan. Uskonto ja usko ovat kaksi täysin eri asiaa, ne ovat kuin yö ja päivä sekä väärä ja oikea.

Uskonto on sellaista, jossa ihminen yrittää omin voimin ja teoin pelastua sekä tulla paremmaksi ihmiseksi. Uskonto on itse asiassa saatanan keksintö, jonka kautta hän eksyttää ihmisiä. Uskonto saa aikaan ihmisessä vääriä ajatuksia ja tekoja, siksi kaikkien uskontojen historia on täynnä veritöitä ja tappamista. Uskonto johdattaa ihmiset tilaan, jossa he luulevat olevansa tiellä, joka johtaa valaistumiseen tai parempaan tietoisuuteen sekä hengelliseen kasvuun. Todellisuudessa uskonto johdattaa ihmisen lopulta iankaikkiseen kadotukseen, ei Jumalan luokse. Uskonto on paha asia, joka turmelee ja saastuttaa ihmisen kapinoimaan todellista Jumalaa vastaan.

Usko Raamatun Jumalaan on sellaista, jossa Jumala pelastaa ihmisen Herran Jeesuksen kautta. Uskon kautta Raamatun Jumalaan, Jumala auttaa ihmistä muuttumaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Ihmisen ei tarvitse ponnistaa omin muuttuakseen, sillä Jumala antaa lahjaksi Pyhän Hengen, joka auttaa ihmistä muuttumaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Todellinen ja aito usko Herraan Jeesukseen saa ihmisen muuttumaan ihmiseksi, joka rakastaa Jumalaa, lähimmäisiään sekä elää rakkauden mukaan, joka on viitoitettu totuudella. Todellinen usko Herraan Jeesukseen saa ihmisen hylkäämään syntiä ja kaikkea vääryyttä. Todellinen usko Herraan Jeesukseen johdattaa ihmisen iankaikkiseen elämään.

Raamattu opettaa, että Babyloniin muodostui maailman ensimmäinen uskonto, jossa syntyi auringon palvonta ja taivaan kuningatar kultti. Henkivallat eli riivaajat ovat aktivoineet uskonnot, jonka kautta he suorittavat ihmisen mielessä aivopesun, jonka seurauksena ihminen uskoo sokeasti uskontonsa oppeja ja uskomuksia. Henkivallat saavat aikaan myös erilaisia ihmeitä kuten mm. sairasten parantumista eri uskonnoissa. Henkivaltojen suorittamat ihmeteot myös vahvistavat ihmisten uskoa uskontoon. Ihminen on uskontonsa orja, jonka on pakko suorittaa tiettyjä uskonnollisia rituaaleja. Lopulta henkivallat johdattavat ihmisen uskonnon kautta iankaikkiseen kadotukseen.

Todellinen usko Raamatun Herraan Jeesukseen tuo ihmisen sydämeen halun palvella Jumalaa. Todellinen usko Herraan Jeesukseen johdattaa ihmisen sellaiseen elämään, jossa hän oppii kasvun kautta ymmärtämään mikä on oikeata ja hyvää. Raamatun Jumala toimii sanansa kautta sekä vahvistaa myös sanansa ihmein ja merkein. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei juokse ihmeiden perässä, vaan ne seuraavat niitä jotka uskovat Herraan Jeesukseen.

Paha saatana on koittanut kautta historian eksyttää ihmiskuntaa. Tämä eksytys saa loppuhuipentumansa, kun saatana lopun aikana eksyttää ihmisiä luulemaan ekumeniaa Jumalan työksi, vaikka todellisuudessa ekumenia on saatanan petos. Koska kaikkien uskontojen alkujuuri on sama ja yhteinen sekä niiden alkujuuret ovat Babyloniassa, jossa syntyi maailman ensimmäinen uskonto. Siksi uskonnot löytävät yhteisen sävelen lopun ajassa ekumenian kautta, joka huipentuu antikristuksen ilmaantumiseen. Tämän tähden jokaisen todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen on vältettävä ekumeniaa sekä tultava ulos sellaisesta järjestelmästä, joka kannattaa ekumeniaa sekä jossa on mukana babylonialaispakanallisia opinkappaleita.

Lopun ajan pahuuden vallassa oleva maailma kieltää uskon Jeesuksen Kristukseen ja kaikin tavoin lyö korville Raamatun totuutta ja vanhurskautta. Lopun ajan pahuus koittaa murentaa pala palalta kaikkea totuutta ja muuttaa sen laittomuudeksi. Lopun ajan pahuuden vallassa olevat ihmiset sanovat Jeesuksen opetuslapsille, että älä tuomitse ettei sinua tuomittaisi, eli he hyväksyvät kaiken ja jokainen voi itse päättää mikä on totta ja oikeaa hänelle. Totuus on kuitenkin se, että Jumala on se joka määrittelee Raamatussa mikä on totta ja mikä valhetta. Jeesus Kristus sanoi lopun ajan ihmiskunnan aloittavan vainon Jeesuksen opetuslapsia kohtaan Hänen (Jeesus) nimensä tähden.

Ilmestyskirja kertoo, että saatanan "demoniarmeija" yllyttää lopun ajalla ihmiskunnan niitä vastaan, jotka pitävät kiinni Jeesuksen käskyistä (Raamatun totuus ja rakkaus). Pimeyden henkivallat "muuttavat" pahan "hyväksi" ja hyvän pahaksi ja tämän seurauksena koko maailma alkaa vainoamaan todellisia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Lopulta käy niin, että Herra Jeesus tulee takaisin ja tuomitsee kaikki ne, jotka ovat uskoneet vääryyteen ja valheeseen.

Raamattu ei ole satukirja, vaan Jumalan sanaa. Jos et ole uskossa Herraan Jeesukseen ja pelastunut, niin sinulla on vielä armonaikaa. Jos tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot sydämessäsi ja tunnustat suullasi, että Jeesus on Herra, niin sinä pelastut ja saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.


 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

keskustelu.plaza.fi
kolumbus.fi/ jedi.akatemia
fwbo.fi/ buddhalaisuus/ mita buddhalaisuus on
buddhalaisuus.fi/
kotipetripaavola.com/ jalleensyntyminen totta vai tarua
kotipetripaavola.com/ essealaisten rauhan evankeliumi
kotipetripaavola.com/ Raamattu3338_1992VT
urantiabook.org/ newbook

 

 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker