Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesuksen nimi ja Matt 28:19 kastekäsky


Raamatun Uuden Liiton opetuksen mukaan kaikki mikä tehdään sanalla tai työllä, niin kaikki tulee tehdä Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa Jeesuksen kautta. Tämä on todella selvä Raamatun opetus, mutta kuitenkin Matt 28:19 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen aiheuttaa monille päänvaivaa, että onko Raamatussa ristiriita kun Raamattu näyttäisi opettavan kahdella eri tavalla siitä mihin nimeen kastetaan. Apostolien teoissa kastaminen vedessä tapahtui käytännössä Jeesuksen nimeen (Jeesuksen Kristuksen - Herran Jeesuksen). Raamatussa ei tietenkään ole minkäänlaista ristiriitaa, vaan yksi ja samanlainen opetus siitä mihin ja kenen nimeen kaste vedessä tulee suorittaa. Tämä on todella tärkeä opetus, koska sen kautta opimme ymmärtämään miten ja kuinka Raamattua tulee ymmärtää oikealla tavalla. Tässä kirjoituksessa keskityn pääasiassa tähän nimi asiaan ja opetukseen. En ole kirjoittanut kirjoitustani lyömäaseeksi ketään vastaan, vaan että pyrkisimme rakkauden totuudessa löytämään sen mikä on Raamatun sanan totuus tässäkin aiheessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 


Sisällys:
Alkusanat
Kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä
Mihin nimeen kastetaan ja kenen nimi Jeesus on?
Perinteeseen uskominen estää ymmärtämästä totuutta
Vääriä syytöksiä totuuden puhujia vastaan

 

 

 

Alkusanat

Jotkut sanovat, että Matt 28:19 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on katolisen kirkon lisäys ei Raamatun opetus. Itse en näe enkä ymmärrä, että Matt 28:19 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen olisi katolisen kirkon lisäys, vaan Raamatun opetus, mutta sekin tarkoittaa käytännössä Jeesuksen nimeen kastamista, josta kirjoitan myöhemmin tarkemmin, että miksi se tarkoittaa käytännössä Jeesuksen nimen lausumisen, ei Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen lausumisen.

Kaikissa olemassa olevissa kreikankielen käsikirjoituskopioissa ja tekstilaitoksissa Matt 28:19 on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος). Otan tähän esille muutamia UT:n kreikankielen alkutekstejä ja niissä kaikissa on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Matt 28:19 πορευθεντες μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος Bysantin teksti

Matt 28:19 πορευθεντες ουν μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος Textus Receptus

Matt 28:19 πορευθεντες ουν μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος Beza

Matt 28:19  πορευθεντες μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος Tischendorf

Kaikki olemassa olevat (minun tiedossani olevat) arameankieleen perustuvat englanninkielen käännökset arameasta englantiin käyttävät sanoja: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tai Isän ja Pojan nimeen ja Hengen pyhyyden. Tässä neljä englanninkielistä käännöstä, jotka ovat käännetty arameankielestä englanninkielelle:

Matt 28:19 19 Go therefore, teach all the Amme {the Peoples/the Gentiles/the Nations}, and Immerse {Baptize} them in The Name of The Father, and of The Son, and of The Rukha d’Qudsha {The Spirit of Holiness/The Holy Spirit}. Khabouris Codex

Matthew 28:19 - Go therefore, disciple all nations, and baptize them in the name (of) the Father, and (of) the Son, and (of) the Spirit of Holiness. Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation

Matthew 28:19 - Go ye, therefore, and instruct all nations; and baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dr. James Murdock's English Peshitta translation

Matthew 28:19 - Go, therefore, and convert all nations; and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit; Dr. George Lamsa's English Peshitta translation

Historian kirjojen mukaan keisari Diocletian vuonna 303 jKr. määräsi monia kristittyjen (Herran Jeesuksen opetuslapset) kirjoja polttoroviolle poltettavaksi. On sanottu, että poltettujen kirjojen joukossa olisi ollut myös varhaisia UT:n käsikirjoituksia. Eusebius on siteerannut kirjoituksissaan monta kertaa Matt 28:19 jaetta seuraavasti: "Menkää ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia minun nimeeni". Nykyisin olemassa olevissa yhdessäkään UT:n kreikankielen käsikirjoituksen Matt 28:19 kohdassa ei ole Eusebiuksen siteeraamaa kohtaa. Koska näin on, niin uskomme ei saa perustua Raamatun ulkopuoliseen todistukseen (Eusebiuksen tai jonkun muun ihmisen todistus), vaan ainoastaan Raamatun todistukseen.

Apostolit ymmärsivät Matt 28:19 kastekäskyn, niin että he kastoivat Jeesuksen nimeen (tästä myöhemmin tarkemmin) Raamatun oma todistus on, että kaikki alkuseurakunnassa käytännössä suoritetut kasteet suoritettiin Herran Jeesukseen nimeen ja siksi on oikein ja Raamatullista kastaa ainoastaan Herran Jeesuksen nimessä. Tämä ei ole mitään saivartelua eikä kenenkään väheksymistä, koska kaikki minkä teemme sanalla tai työllä tulee tehdä Herramme Jeesuksen nimessä:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Matt 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

Raamattu opettaa, että Uuden Liiton uskovan tulee tehdä kaikki sanalla tai työllä Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa Jeesuksen kautta. Miksi meidän tulee tehdä kaikki sanalla tai työllä Jeesuksen nimessä? Koska Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen hepreankielinen nimi on Jehoshua (Jeshua), joka tulee sanoista JHVH (Herra) ja jasha (pelastaa). Jehoshua ja Jeshua tarkoittaa Herra pelastaa, Herrassa on pelastus. Koska Jeesus on Herra ja Pelastaja, joka on pelastuksemme perustus Hänen veressään ja sovitustyössään, niin siksi kaikki tulee tehdä sanalla tai työllä Pelastajamme Jeesuksen nimessä.

Kaiken tekeminen Jeesuksen nimessä ei tietenkään tarkoita sitä, että koko ajan hoetaan Jeesuksen nimeä. Katsotaan seuraavaksi miten UT käyttää Jeesuksen nimeä, että missä yhteyksissä Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen nimeä tulee käyttää:

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Kun julistetaan pelastuksen evankeliumia, niin se tulee tehdä Jeesuksen nimessä, koska Jeesus on Hän, joka on Pelastajamme.

Apt 10:
38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.
42 Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

Apt 4:
7 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?"
8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Synnit saadaan anteeksi Jeesuksen nimen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on Hän, joka antaa nimessään synnit anteeksi jokaiselle, joka katuen tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta saadaan syntien anteeksiantamus ja käytännössä se tapahtuu Jeesuksen nimen kautta, sillä Jeesus on Hän, jonka kautta saamme syntimme anteeksi.
 

Apt 4:30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."

Apt 3:6 Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."

Kun rukoilemme sairasten puolesta, niin rukoilemme Jeesuksen nimessä, koska Jeesus on Hän, jonka kautta sairaat parantuvat.

Ef 5:20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kun kiitämme Jumalaa, niin se tapahtuu Jeesuksen nimen kautta.

Joh 16:23 ¶ Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.

Kun rukoilemme Jumalaa, niin se tapahtuu Jeesuksen nimen kautta.

Apt 16:
16 ¶ Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".
18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

Riivaajahenget ajetaan pois riivatuista ihmisistä Jeesuksen nimen kautta.

Koska kaiken minkä teemme sanalla tai työllä edellä olevien esimerkkien kautta, niin myös vesikastekin suoritetaan Jeesuksen nimeen, josta kirjoitan yksityiskohtaisen tarkasti seuraavaksi.

Mihin nimeen kastetaan ja kenen nimi Jeesus on?

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (onoma yks. nom.).

Koska Raamattu opettaa, että kaikki, minkä teemme sanalla tai työllä tulee tehdä Jeesuksen nimessä (Herran Jeesuksen - Jeesuksen Kristuksen), niin miksi Matt 28:19 sanoo kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vastaus tähän on yksinkertainen, joka löytyy monesta kohtaa Raamatusta. Jeesus on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi, joka tulee selkeästi esille Jumalan sanan totuudesta.

Jotkut opettavat ja sanovat, että juutalaisia tulee käytännössä kastaa Jeesuksen nimeen ja pakanoita tulee käytännössä kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, jota Raamattu ei kuitenkaan opeta, sillä kaikki tulee tehdä Jeesuksen nimessä.

Katsotaan seuraavaksi miten apostolit ymmärsivät Jeesuksen antaman Matt 28:19 kastekäskyn, että mihin ja kenen nimeen tulee kastaa:

Pietari juutalaisille:
Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat) syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt 8:16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).

Pietari pakanoille:
Apt 10:48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat). Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apt 19:5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).

Apostolit ymmärsivät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan Jeesus, koska he kastoivat Jeesuksen nimeen. Matt 28:19 kastekäskyssä nimeen on yksikössä, joka tarkoittaa yhteen nimeen kastamista, yhden nimen lausumista, kun kastetaan vedessä. Tämä yksi nimi on Jeesus, niin kuin Raamattu sen selvääkin selkeämmin opettaa.

Olen kuullut sellaisen ajatuksenjuoksun, että koska yhdessä lauseessa voidaan sanoa Matin, Karin ja Pekan nimi, jotka kaikki ovat yksikössä, niin sillä perusteella voitaisiin käyttää sanoja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kun uskoontulleita kastetaan. Se on totta, että kun yhdessä lauseessa käytetään Matin, Karin ja Pekan nimiä, niin ne ovat kaikki yksikössä, mutta tämä ei todista sitä, että Raamatun UT:n kasteet vedessä oltaisiin käytännössä tehty Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Isä, Poika ja Pyhä Henki eivät ole erisnimiä, eikä siten se yksi nimi mihin tulee kastaa.

Apostolit ymmärsivät Matt 28:19 yhden nimen olevan Jeesus ja siksi he suorittivat kaikki kasteet Jeesuksen nimessä (Jeesuksen Kristuksen, Herran Jeesuksen), joka on yhtäpitävä Kol 3:17 opetuksen kanssa, että kaikki tulee tehdä Jeesuksen nimessä.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Apt 8:12 ei suoraan sanota, että kastettiin Jeesuksen nimessä, mutta koska kaikki mikä tehdään sanalla tai työllä tulee tehdä Jeesuksen nimessä, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki UT:n vesikasteet, jossa kastettiin Jeesukseen uskovia ihmisiä, niin heidät kastettiin käytännössä Jeesuksen nimeen.

Raamatussa ei ole yhtään kohtaa missä jotakin olisi tehty käytännössä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, koska kaikki mikä tehtiin sanalla tai työllä tehtiin Jeesuksen nimessä. Apostolit ymmärsivät Matt 28:19 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan Jeesuksen nimi, koska he kastoivat käytännössä Jeesuksen nimeen.

Mitä jos sinut on kastettu uskoontulon jälkeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin tulisiko sinut kastaa uudelleen? Itse pohdin ja rukoilin tätä aikanani jonkin verran. Tulin siihen lopputulokseen, että en kasta ketään uskovaa ihmistä uudelleen, vaikka hänet olisi kastettu uskoontulon jälkeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, koska hän on tehnyt sen vilpittömässä uskossa, eikä ole tiennyt sitä, että kaikki minkä teemme sanalla tai työllä tulee tehdä Jeesuksen nimessä, ei Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Raamatussa ei ole käytännössä käsketty tekemään mitään Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Jos joku tulee ihan aidosti uskoon ja lausuu uskontulon hetkellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin en voi sanoa hänelle, että tulit väärin uskoon, sillä Raamattu ei opeta käytännössä lausumaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan Jeesuksen nimeen. Hän tuli ihan oikein uskoon, mutta erehtyi vain tietämättään käytännössä lausumaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaikka Raamattu ei tällaista opetakaan. En voi vaatia häntä tulemaan uudelleen uskoon, enkä voi tällä perusteella vaatia häntä menemään uudelleen kasteelle, jos hänet on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Voimme itse kukin erehtyä nimi asiassa, vaikka aidosti uskoontultuamme, mutta nimi erehdys ei kuitenkaan tee tyhjäksi aitoa Jumalan synnyttämää uskoa ja Jumalan armosta pelastumista. Silloin kun tiedämme ja opimme ymmärtämään sen, että Raamattu opettaa kaiken tekemistä sanalla tai työllä Jeesuksen nimeen, niin silloin tulisi hyväksyä tämä Raamatun opetus.

Kun tiedän sen miten apostolit ymmärsivät Matt 28:19: kohdan, että se tarkoitti Jeesuksen nimeen kastamista, niin siksi kastan aina uskoontulleen ihmisen Herran Messiaan Jeesuksen nimeen. Ymmärrän sen että sanat Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen voi hämmentää monia ja joku voi ajatella sen tarkoittavan käytännössä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamista, mutta ei tarkoita. Niin kuin olemme Raamatusta nähneet, niin apostolit ymmärsivät Matt 28:19 tarkoittavan Jeesuksen nimeen kastamista. Seuraavaksi kirjoitan siitä miksi apostolit ymmärsivät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen olevan Jeesus.

Matt 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

Jumala lähetti enkelinsä kertomaan Joosefille, että Mariasta (neitsyestä) syntyvän Pojan nimeksi tulee antaa Jeesus, koska Hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä. Niin kuin aikaisemmin on käynyt ilmi, niin Jeesus nimi tarkoittaa Herra pelastaa, Herrassa on pelastus.

Joh 17:
11 ¶ Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä (yksi) niinkuin mekin.
12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Herra Jeesus sanoi Joh 17:11,12 kaksi kertaa, että Hänen Isänsä on antanut Hänelle Isänsä nimen, jonka tiedämme olevan Jeesus. Raamatussa Jeesus itse todistaa (Joh 17:11,12), että Hänen nimensä (Jeesus) on Isänsä nimi. Jotkut väittävät vastaan ja sanovat, että Raamatussa ei missään sanota Jeesuksen nimen olevan Isän nimi. Itse asiassa tässä Joh 17:11.12 kohdassa Jeesus sanoo Hänellä olevan Isänsä nimi. Apostolit ymmärsivät Jeesuksen olevan Isän nimi, koska he toteuttivat Jeesuksen antaman Matt 28:19 kastekäskyn kastamalla Jeesuksen nimeen.

Jes 9:6 (9:5) Sillä meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen nimensä kutsutaan Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Ijankaikkinen Isä, Rauhan päämies: Biblia 1776

Vanha Biblia kääntää Jes 9:6 jakeen oikein alkutekstin mukaisesti. Vanhan liiton Kirjoituksissa, eli Jumalan sanassa on opetus, jonka mukaan Jeesuksen nimeä kutsutaan Iankaikkiseksi Isäksi. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen nimi on Isänsä nimi. Jeesus Messias ei ole Isä, eikä Jeesusta kutsuta missään kohdassa UT:ssa nimellä Iankaikkinen Isä, vaan nimellä Jeesus (enkeli Isä Jumalan lähettämänä kertoi Pojan nimen olevan Jeesus). Koko Raamatun opetuksen valossa ymmärrämme, että Jes 9:6 opettaa Jeesuksen olevan Isän nimi. Apostolit vahvistivat tämän ymmärryksen, koska he ymmärsivät Matt 28:19 kastekäskyn nimen olevan Jeesuksen nimi, sillä he kastoivat uskoontulleet Jeesuksen nimeen.

Perinteeseen uskominen estää ymmärtämästä totuutta

Monet Herran Jeesuksen opetuslapset ovat yhdistäneet Matt 28:19 Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisen Apostolien tekojen Jeesuksen nimeen kastamisen kanssa. Jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset kastavat pelkästään Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset kastavat Jeesuksen nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Esimerkiksi seuraavat kirkkolaitokset ja herätysliikkeet käyttävät kastaessaan seuraavia sanoja:

Suomen helluntaikirkko: Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan.

Suomen Vapaakirkko: Vapaakirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan kristillinen kaste toimitetaan uskoville veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Suomen Baptistikirkko: Kaste tapahtuu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen upottamalla veteen.

Katolinen kirkko: Kasteen toimittaja kaataa lapsen pään päälle hieman vettä sanoen: “Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.

Luterilainen kirkko: Kaste tapahtuu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Miksi monet uskovat eivät ymmärrä sitä, että Raamatussa UT:ssa ei ole tehty mitään käytännössä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Siksi koska moni uskoo kirkolliseen perinteeseen ja ymmärtää väärin sen mihin nimeen Jeesus käski Matt 28:19:ssa kastamaan. Olen aikoinani itsekin uskonut 90-luvun alkupuolella tähän Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen oppiin, koska en ymmärtänyt sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa tästä nimi asiasta.

Muutama lyhyt huomio tähän kaste asiaan.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

Toivo Koilo kääntää Apt 2:47 Raamatunkohdan oikein alkutekstin mukaisesti. Herra itse lisää uskovan ihmisen pelastuksen vastaanottamisen seurauksena seurakuntaan (antaa Pyhän Hengen sinetin sydämeen). Tämä tarkoittaa sitä, että vesikasteen kautta ei liitytä Jumalan seurakuntaan. Vesikaste liittyy vain sillä tavalla pelastukseen, että vesikaste on pelastuksen seuraamus (vastaanotetaan uskon jälkeen, ei ennen uskoa), mutta vesikaste ei ole pelastava tekijä, vaan Herraan Jeesukseen uskominen (sydämen uskolla ja suun tunnustuksella, Room 10:10).

Otan yhden Raamatun esimerkin, joka näyttää meille miten Raamattua tulee ymmärtää ja kuinka käytännön toteutus kertoo meille totuuden siitä mitä Raamattu opettaa:

Matt 28:19 πορευθεντες μαθητευσατε (matheteusate - perusmuoto matheteuo) παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος Bysantin teksti

Matt 28:
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni (tehkää opetuslapsiksi
- matheteusate - perusmuoto matheteuo), kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Alkutekstissä on sana mathēteuō, joka tarkoittaa olla opetuslapsi ja tehdä opetuslapseksi. Raamattua tutkimalla huomaamme, että ihmisistä tehdään opetuslapsia evankeliumin julistuksen kautta, ei vesikasteen kautta.

Raamattu todistaa myös muualla kuin Matt 28:19,20, että sana matheteuo tarkoittaa opetuslapseksi tekemistä, joka tapahtuu evankeliumin julistuksen kautta:

Apt 14:21 ευαγγελισαμενοι τε την πολιν εκεινην και μαθητευσαντες (matheteusantes perusmuoto matheteuo) ικανους υπεστρεψαν εις την λυστραν και ικονιον και αντιοχειαν Bysantin teksti

Apt 14:21 Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi (tehtyään opetuslapsiksi - matheteusantes - perusmuoto matheteuo)he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Apt 14:12 on alkutekstissä sana matheteuo, joka on tässä käännetty opetuslapseksi tekemisellä, joka tapahtui evankeliumin sanan julistuksen kautta. Apostolien tekojen kautta näemme kuinka opetuslapset toteuttivat Jeesuksen antaman lähetyskäskyn. Apostolien teoissa julistettiin evankeliumia, jonka kautta tehtiin ihmisistä opetuslapsia kun he uskoivat evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, ja uskoon tulleet kastettiin aina uskoontulon jälkeen, pelastuksen seuraamuksena.

Apostolien tekojen luku 14 vahvistaa sen että lähetyskäsky ei opeta vesikasteen tekevän ihmisestä opetuslasta, vaan uskoon tuleminen evankeliumin julistuksen kautta.

Matt 28:19 alkutekstin mukainen ajatus on, että tulee mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikista kansoista opetuslapsia (evankeliumin julistuksen kautta) ja kastaa kaikista kansoista uskoontulleet sekä opettaa heitä pitämään kaikki mitä Jeesus on käskenyt (mitä Jumalan sana opettaa Uuden Liiton järjestyksen mukaan).

Luterilaisen kirkon opetus lasten (sylivauvojen) kastamisesta on täysin epäraamatullinen ja väärä opetus. Raamattu opettaa monessa kohdassa sen ettei opetuslapsia tehdä kastamalla, vaan evankeliumin julistuksen kautta.

Raamatun opetus opetuslapseksi tekemisestä ei perustu vain yhteen kohtaan (Matt 28:19,20), vaan useisiin Raamatun kohtiin. Markuksen evankeliumi ja apostolien teot tuovat selkeästi esille sen, että Matt 28:19,20 tarkoittaa evankeliumin kautta opetuslapseksi tekemistä, ei vesikasteen kautta.

Samalla tavalla Matt 28:19 Raamatunkohta tulee ymmärtää käytännön esimerkkien kautta, jossa käytännössä kasteet suoritettiin Jeesuksen nimeen:

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (onoma yks. nom.).

Apt 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat) syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apt 8:16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).

Apt 10:48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen (onomati yks. dat). Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apt 19:5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen (onoma yks. nom.).

Miksi kasteet suoritettiin Jeesuksen nimeen? Tässä on siihen Raamatun vastaus:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Raamattu sanoo ja opettaa, että kaikki minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa Jeesuksen kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaste vedessäkin tulisi tehdä Jeesuksen nimessä.

Vääriä syytöksiä totuuden puhujia vastaan

Kukaan meistä Herran Jeesuksen opetuslapsista ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä maailmanajassa. Minäkin olen uskonut kirkollisen perinteen mukaiseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen oppiin kaste asiassa ja muussakin. Mutta, kun löysin totuuden Raamatun sanasta, että kaikki tuleekin tehdä sanalla tai työllä Herran Jeesuksen nimessä, niin hylkäsin Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen lausumisen. Olkaamme toisiamme kohtaan armollisia, mutta olkoon sydämemme halu ojentautua totuudessa, vaikka se johtaisi siihen, että saamme hylätä väärin oppimiamme asioita ja opetuksia.

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Jos uskot Raamatun sanan totuuteen ja teet kaiken sanalla tai työllä Jeesuksen nimeen myös uskoontulleiden kastamisen vedessä, niin tietyt ihmiset syyttävät sinua milloin sabellianismista (Sabelliuksen opista), Jeesus yksin opin kannattajaksi, modalistiksi ja Branhamin tai branhamilaisuuden kannattajaksi.

Minä en ole Jeesus yksin opin kannattaja ja olen kirjoittanut sen olevan väärää opetusta. Minä en ole Branhamin kannattaja, koska pidän häntä totuudesta pois eksyneenä vääränä profeettana. En ole myöskään modalismin kannattaja.

Termi sabellianismi tulee Sabelliuksesta, joka oli 3. vuosisadan teologi ja pappi. Mitään hänen kirjoituksiaan ei ole säilynyt, joten kaikki, mitä hänestä tiedetään, on peräisin hänen vastustajiltaan. Valtaosa uskoo, että Sabellius piti Jeesusta jumaluutena samalla kun hän kielsi Jumalan persoonien moninaisuuden ja edusti modalistisen monarkianismin kaltaista uskomusta." Lainaus päättyy.

Minä en usko kuten Sabellius, jos hän on tuollaista uskonut. Sitten on eräs mielenkiintoinen tieto, jos se on totta, että yhtään hänen kirjoituksiaan ei ole säilynyt ja kaikki mitä hänestä tiedetään, on peräisin hänen vastustajiltaan, eli olisi toisen käden tietoa, ei itse Sabelliuksen. Jos Sabellius on tuollaista opettanut, niin se on vastoin Raamatun totuutta. Mutta, jos se kaikki onkin vain hänen vastustajiensa panettelua, niin silloin se, joka levittää Sabellianismin leimakirvestä Sabelliuksen nimen kautta syyllistyy väärän todistuksen antamiseen. On parempi ettei levitä Sabelliuksen nimissä mitään oppeja, koska emme tiedä ihan varmasti mitä hän on opettanut ja uskonut.

Miksi sinua panetellaan ja syytetään, jos uskot sen mitä Raamattu opettaa, että vedessä kastaminenkin tehdään Jeesuksen nimessä? Yleensä syy siihen on se, että sellainen ihminen joka uskoo katolisen, ortodoksisen, luterilaisen kirkon ja myös monien vapaiden uskonsuuntien opettaman kastekaavan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin hän voi alkaa syyttämään sinua harhaoppiseksi, vääräoppiseksi jne. jos kastat vain Jeesuksen nimeen, niin kuin Raamattukin opettaa.

Rukoillaan rakkautta, armollisuutta ja kärsivällisyyttä niitä kohtaan, jotka lyövät sinua tai syyttävät sinua väärin perustein, koska haluat uskoa Raamatun sanan totuuteen ja teet kaiken sanalla tai työllä Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa Jeesuksen kautta, niin kuin Raamattukin opettaa.

Uskon Jumalan olevan yksi, Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä ja että He ovat eri Persoonia, mutta yksi Jumala. Jumala on kolmiyhteisyydessä yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, ja He ovat kuitenkin eri Persoonia, vaikka on vain yksi Jumala.

Ihmisestä käytetään nimitystä persoona, joka tarkoittaa ja kuvaa ihmistä, eli vaikka Paavalia, sillä Paavali on ihminen ja persoona. Jumala on suurempi kuin syntinen ihmispersoona. Jumala puhuu itsestänsä Jumalana, jolla on kasvot: Jumalaa ei voi rinnastaa syntiseen ihmispersonaan siten kuin vajavaista ihmistä, koska Jumala on täydellinen, joka on Minä olen.

1 Moos 3:8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen (panim) edestä paratiisin puiden sekaan.

Ps 68:8 niin maa vapisi ja taivaat tiukkuivat Jumalan kasvojen (panim) edessä, Siinai vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, kasvojen (panim) edessä.

VT:n hebr. käyttää sanaa panim, joka tarkoittaa kasvot, läsnäolo sekä persoona. Raamattu puhuu siis myös Jumalasta läsnä olevana Persoonana, ja iankaikkisena Henkenä, jossa on persoonallisuus ja joka on läsnäoleva.

Hebr 9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen (prosopon) eteen meidän hyväksemme.

UT puhuu Jumalan kasvoista käyttäen kreik. sanaa prosopon, joka tarkoittaa kasvoja, persoonaa, läsnäoloa.

Jumala on läsnäoleva, koska Hän on Minä olen, jossa on iankaikkinen elämä. Jumala on Henki, iankaikkinen Henki, joka on elävä ja jossa on elämä. Tässä suhteessa rinnastus Jumalaan Persoonana ei ole väärä, koska Jumala on elävä ja läsnäoleva Persoona, jossa on iankaikkinen elämä.

 

 

 

Petri Paavola 7.11.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/ kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä
suomenhelluntaikirkko.fi/ helluntaikirkko/ uskon paakohdat/ kaste
svk.fi/kaste

baptisti.fi/ suomen baptistikirkko
katolinen.net/kaste
selko.evl.fi/ perhejuhlat/ kaste
wikipedia.org/ wiki/ Sabellianism

 


 

 

 

eXTReMe Tracker