Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesuksen syntymä ja lehtimajanjuhla

Herra Jeesuksen syntymän ajankohdasta on monenlaista opetusta ja ymmärrystä. Raamatun sana kertoo meille monella tavalla ajankohdan, jolloin Jeesus syntyi maan päälle Pelastajana, Herrana ja Messiaana. Miksi on tärkeätä ymmärtää Herran Jeesuksen oikea syntymisen ajankohta? Siksi koska Jeesuksen syntymisen ajankohta tapahtui Jumalan pelastushistorian merkittävänä juhlahetkenä, joka viestittää sanoman Jumalan suuresta armosta ja pelastuksesta. Raamattu ei sano suoraan milloin Herra Jeesus syntyi, mutta Raamatusta voidaan kuitenkin löytää selkeästi ajankohta, jolloin Herra Jeesus syntyi. Jeesuksen oikean syntymän ajankohdan ymmärtäminen avaa meille syvällisemmän näköalan Jumalan pelastushistoriaan sekä Jumalan lasten loistavaan tulevaisuuteen Herran Jeesuksen kanssa. Tämä asia ei ole vähäpätöinen eikä yhdentekevä milloin Jeesus syntyi, koska Jeesuksen syntymän ajankohta osoittaa Jumalan sanan pelastushistorian profeetallisen täyttymyksen, merkin ja sanoman. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.
 

Sisällys:
Abian osaston palvelusvuoro
Isän asumus
Lehtimajanjuhla on myös kaikkien kansojen juhla
Jeesus syntyi syksyllä ei joulukuussa
Enkelin tervehdys
Pelastuksen Lähde
Lehtimajanjuhlan esikuvallisuus
Loppusanat
 

 

 

Abian osaston palvelusvuoro

Luuk 1:
5 ¶ Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet.
6 He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina.
7 Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön; ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi.
8 Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä,
9 että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan.
10 Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.
11 Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.
12 Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko.
13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
14 Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
15 Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.
16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.
17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."
18 Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka minä tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut."
19 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman.
20 Ja katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sentähden ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen."
21 Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä.
22 Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille; silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi.
23 Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa.
24 Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen:

Ensimmäinen varma merkki ja vihje Jeesuksen syntymän ajankohdasta paljastuu meille juutalaisten pappien palvelusvuorojen kautta. Johannes Kastajan isä Sakarias oli pappi Abian osastosta, ja kun Sakariaan palvelusvuoro temppelissä oli ohi, niin hän meni kotiinsa ja hänen vaimonsa Elisabeth tuli raskaaksi niiden päivien jälkeen kun Sakariaan palvelusvuoro päättyi temppelissä. Tapahtui niin kuin Herran enkeli oli ilmoittanut Sakariaalle. Elisabeth tuli raskaaksi ja kantoi kohdussaan Johannes Kastajaa Herran lupauksen mukaan.

Luuk 1:
30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
36 Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;
37 sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."
38 Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

Enkeli ilmestyi Marialle sanoen hänen tulevan raskaaksi Pyhästä Hengestä. Enkeli ilmestyi Marialle kun Elisabeth oli ollut raskaana kuusi kuukautta. Näiden päivien jälkeen Maria tuli raskaaksi, eli noin puoli vuotta sen jälkeen kun Elisabeth oli tullut raskaaksi. Jeesus syntyi puoli vuotta Johannes Kastajan jälkeen.

1 Aik 24:
1 ¶ Nämä olivat Aaronin poikien osastot: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
2 Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina.
3 Ja Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan.
4 Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleasarin pojat saivat kuusitoista päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat kahdeksan päämiestä perhekunnilleen.
5 Heidät jaettiin arvalla, toiset niinkuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista.
6 Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta.
7 Ensimmäinen arpa tuli Joojaribille, toinen Jedajalle,
8 kolmas Haarimille, neljäs Seoromille,
9 viides Malkialle, kuudes Miijaminille,
10 seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle,
.......................................
13 kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille,
.......................................
18 kahdeskymmenes kolmas Delajalle, kahdeskymmenes neljäs Maasjalle.
19 Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt.

Herra Jumala sääti Israelin kansan papeille kaksikymmentä neljä pappien palvelusvuoroa, jolloin heidän tuli palvella temppelissä. Jokainen pappien palvelusvuoro kesti yhden viikon, joka alkoi sapattina ja päättyi seuraavana sapattina. Israelin kansan pappien palvelusvuorot temppelissä käsitti kaksi kertaa vuodessa yhden viikon aikaisen palvelusvuoron sekä kaikki papit palvelivat temppelissä kolmen pääjuhlan aikaan (pääsiäinen, helluntai, lehtimajanjuhla). Pappien tuli tarkasti noudattaa omia palvelusvuorojaan, koska Herra sääti papeille temppelin palvelusvuorot.

Juutalaisten kalenteri eroaa meidän kalenteristamme siten, että juutalainen kalenteri alkaa maaliskuusta (Nisan kuukausi) ja se perustuu kuun kiertoon, jonka takia kalenteriin lisätään kuukausi muutaman vuoden välein. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Abian osaston ensimmäinen palveluvuoro oli myöhään toukokuussa tai aikaisin kesäkuussa. Tämän tiedon mukaan Sakarias olisi palvellut temppelissä myöhään toukokuussa tai aikaisin kesäkuussa. Elisabeth tuli raskaaksi Sakariaan palveluvuoron päätyttyä ja Maria tuli raskaaksi kuusi kuukautta Elisabethin jälkeen. Elisabeth tuli raskaaksi juutalaisen kalenterin mukaan neljännessä kuussa (kesä- heinäkuu) ja meidän kalenterin mukaan kesäkuun alussa, ja Maria tuli raskaaksi juutalaisen kalenterin mukaan kymmenessä kuussa (joulu-tammikuu) ja Jeesus syntyi yhdeksän kuukauden päästä, eli juutalaisen kalenterin seitsemännessä kuussa (syys-lokakuu) ja meidän kalenterin mukaan syyskuussa lehtimajanjuhlan aikaan.  Lehtimajanjuhla alkoi tishri kuun 15. päivä ja kesti seitsemän päivää. Raamatun todistuksen mukaan lehtimajanjuhla oli Jeesuksen syntymän ajankohta.

Isän asumus

Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui (eskenosen) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:14 και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν (eskenosen) εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας

Kreikankielen eskenosen sanan perusmuoto on skenoo, joka tarkoittaa asua sekä asua ilmestysmajassa tai teltassa. Skenoo sana tulee sanasta skenos, joka tarkoittaa ilmestysmaja, teltta sekä maja tai väliaikainen asumus. Raamattu sanoo Jeesuksen tulleen lihaksi (syntyi maan päälle), joka asui ihmisten keskellä, jossa oli Isä Jumalan kirkkaus, armo ja totuus.

Joh 14:10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Herra Jeesus sanoi Isän asuvan Hänessä. Isän asuminen Jeesuksessa tarkoittaa sitä, että Jeesuksen fyysinen keho oli Isän tilapäinen asumuksen paikka.

Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikaan, joka oli juhla, jossa juhlittiin sitä kun Jumala piti hyvää huolta Israelin kansasta erämaassa ja sen tähden tuli viettää lehtimajanjuhlaa Herran kunniaksi ja asua tilapäisesti seitsemän päivää lehtimajoissa. Isä asui Pojassansa tilapäisesti sen ajan kun Herra Jeesus vaelsi maan päällä. Jeesuksen keho oli Herran asumus ja maja, jossa Isä Jumala asui tilapäisesti. Tämän tähden Jeesuksen täytyi syntyä lehtimajanjuhlan aikaan, joka opettaa esikuvallisesti myös sitä kuinka Jumalan läsnäolo oli Israelin kansan kanssa kun he asuivat seitsemän päivää lehtimajoissa Herran kunniaksi, kun Jumala piti hyvää huolta kansastansa erämaassa Egyptin orjuudesta vapautumisen jälkeen.

John 1:14 And the Dvar Hashem took on gufaniyut (corporeality) and made his sukkah, his Mishkan (Tabernacle) among us [YESHAYAH 7:14], and we [Shlichim, 1Y 1:1-2] gazed upon his Kavod [SHEMOT 33:18; 40:34; YESHAYAH 60:1-2], the Shechinah of the Ben Yachid from Elohim HaAv, full of Hashem’s Chesed v’Emes. (OJB)

Orthodox Jewis Bible käyttää hepreankielen sanaa sukkah kuvaamaan sitä kuinka Jumalan Sana (Jeesus), joka oli (on) Jumala, joka tuli lihaksi ja asui ihmisten keskuudessa. Edellä oleva Raamatun kohta todistaa sen kuinka Jumala asui tilapäisesti Jeesuksessa Jeesuksen kehon ollessa tilapäinen asumus (maja), jossa Jumala asui, kun Sana tuli lihaksi. Tämä myös todistaa sen, että lehtimajanjuhlan aika, jolloin israelilaiset asuivat tilapäisesti lehtimajoissa seitsemän päivän ajan, joka oli ajankohta, jolloin Jeesus syntyi.

3 Moos 23:42 Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa (sukkah); kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa (sukkah),

Lev 23:42 You are to live in sukkot for seven days; every citizen of Isra’el is to live in a sukkah, (Complete Jewish Bible - CJB)

Hepreankielestä englanniksi käännetty juutalaisten Raamattu käyttää lehtimajasta hepreankielen sanoja sukkot ja sukkah, jotka tarkoittavat lehtimajaa, majaa, suojaa ja tilapäistä suojaa. Luku seitsemän kuvaa Jumalan täydellisyyttä ja Jumalan täydellisiä tekoja. Jumalan juutalaisille antaman kuukausijärjestyksen mukaan lehtimajanjuhla on seitsemännessä kuussa, joka myös sopii siihen, että Jumala syntyi ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa seitsemännessä kuussa, sillä Jumala itse on täydellinen ja Hänen tekonsa ovat täydellisiä.

Raamattu sanoo alkutekstin mukaan Joh 1:14:ssa, että Sana (Herra Jeesus) tuli lihaksi (ihmiseksi) ja asui (teltta, maja) meidän keskellämme. Herra tuli asumaan tilapäiseen "majaan" meidän keskellemme, ja tämä "maja" oli Jeesuksen ihmiskeho, jossa asui Jumalan kirkkaus. Itse näen tässä vihjeen siitä milloin täydellinen Jumala tuli ihmiseksi. Jumala valitsi ajankohdan lihaksi tulemiselle seitsemännessä kuussa, lehtimajanjuhlan aikaan, koska seitsemän on täydellisyyden luku ja seitsemäs kuukausi oli määrätty Jumalan kansalle lehtimajanjuhlan ajankohdaksi, jolloin juhlittiin Jumalan täydellistä tekoa, kun Hän pelasti ja vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta.

Vanhan liiton esikuva täyttyi Jeesuksessa, joka syntyi seitsemännessä kuussa lehtimajanjuhlaan aikaan, tullen itse tilapäiseksi "majaksi", jossa asui Jumalan kirkkaus, sillä Herra Jeesus tuli pelastamaan ja vapauttamaan ihmisiä synnin ja saatanan orjuudesta, täydellisyytensä kautta ja täydellisten tekojensa kautta, verensä ja sovitustyönsä kautta.

Lehtimajanjuhla on myös kaikkien kansojen juhla

5 Moos 31:
10 Ja Mooses käski heitä sanoen: "Joka seitsemäs vuosi, määrättynä aikana vapautusvuonna, lehtimajanjuhlassa,
11 kun koko Israel tulee Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siinä paikassa, jonka hän valitsee, lue tämä laki koko Israelin läsnä ollessa, heidän kuultensa.
12 Kokoa kansa, miehet, naiset ja lapset sekä muukalaiset, jotka asuvat porttiesi sisäpuolella, että he kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin pitämään kaikki tämän lain sanat,'

Raamatun opetuksen mukaan lehtimajanjuhla ei ole ainoastaan israelilaisten juhla, vaan myös muukalaiset (pakanat) saavat osallistua lehtimajanjuhlaan.

Sak 14:
16 ¶ Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.
17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.
18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.
19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

Tuhatvuotisessa valtakunnassakin, jossa Herra Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin ja myös pakanakansojen tähteiden on joka vuosi tultava kumartamaan ja rukoilemaan Kuningas Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Koska Herra Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikana lihaksi maan päälle Pelastajaksi, Herraksi ja Messiaaksi, joka verensä ja kuolemansa kautta on vapauttanut kaikki ne ihmiset saatanan ja synnin orjuudesta, jotka tekivät parannuksen ja Jumalan armosta uskoivat Herraan Jeesukseen, niin siksi Herran Jeesuksen, eli Pojan rauhanvaltakunnassa kaikki viettävät lehtimajanjuhlaa, joka on myös ajankohta jolloin Jeesus syntyi maan päälle.

4 Moos 29:12 ¶ Ja seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä olkoon teillä pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan viettäkää juhlaa Herran kunniaksi seitsemän päivää.

Lehtimajanjuhla on seitsemännessä kuussa ja oli se juhla, josta 4 Moos 29:12 puhuu. 4 Mooseksen kirjan 29 luvussa lehtimajanjuhlan aikana määrättiin uhrattavaksi 70 härkää (mullikka), jotka kuvaavat joidenkin Raamatun tutkijoiden mukaan pakanakansoja. Edellä oleva ajatus tulee Jaakobin (Israel) jälkeläisten lukumäärästä:

2 Moos 1:5 Ja Jaakobin kupeista lähteneitä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä. Mutta Joosef oli jo ennestään Egyptissä.

Jaakobin (Israel) kupeista lähti 70 jälkeläistä. Jaakob sai Jumalalta nimen Israel.

Devarim 32:8 When HaElyon divided to the Goyim their nachalah, when He separated the Bnei Adam, He set the gevulot (borders) of the people according to the number of the Bnei Yisroel. (OJB - Orthodox Jewish Bible)

5 Moos 32:8 Kuin kaikkein korkein jakoi pakanat ja hajoitti ihmisten lapset*, silloin hän laski kansain maan rajat, Israelin lasten luvun jälkeen. (Biblia)

Alkutekstin mukaan Jumala asetti kansojen rajat Israelin (Jaakob) poikien (lasten) mukaan. Jaakobilla oli 70 jälkeläistä ja siten edellä oleva ajatus yhdistettynä lehtimajanjuhlan mullikka uhreihin, jotka kuvaisivat pakanakansoja voi hyvinkin olla Raamatun ajatus ja opetus. Se on kuitenkin Raamatun opetuksen mukaan varmaa, että lehtimajanjuhla on kaikkien kansojen juhla.

Jeesus syntyi syksyllä ei joulukuussa

5 Moos 16:16 Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee: happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana. Mutta tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen;

Jumalan sanassa on esikuvallinen taso, jossa asioilla on esikuvallinen merkitys, joka saa täyttymyksensä tiettyjen asioiden tapahduttua. Jumala määräsi Israelin kansalle kolme pääjuhlaa, jolloin koko Israelin kansan miesväen tuli kokoontua Herran kasvojen eteen juhlimaan Herran juhlia. Nämä juhlat olivat hapattamattoman leivän juhla, viikkojen juhla ja lehtimajanjuhla. Jokainen juhla saa täyttymyksen Herrassa Jeesuksessa. Happamattoman leivän juhlan, eli pääsiäisen täyttymys tapahtui kun Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja kuoli syntien tähden pääsiäisenä. Viikkojen juhla (shavuot - helluntai) oli sadonkorjuun ja lain antamisen juhla, joka sai täyttymyksensä kun Herra Jeesus lähetti helluntaipäivänä Pyhän Hengen ja sitä kautta Uuden Liiton järjestyksen mukaisen opetuksen alkuseurakunnan uskovaisten sydämiin. Lehtimajanjuhla sai täyttymyksen kun Jeesus, Pelastaja (Vapauttaja), Herra ja Messias syntyi maan päälle, jonka kunniaksi tuhatvuotisessa valtakunnassa kaikki viettävät lehtimajanjuhlaa, koska tuhatvuotinen valtakunta on Pojan valtakunta, jossa Herra Jeesus hallitsee rauhanruhtinaana.

Jumala antamat kolme pääjuhlaa todistavat myös Jeesuksen syntyneen lehtimajan aikana, sillä se täyttää Jumalan sanan esikuvallisen profetian, koska Sana (Jeesus, Pelastaja, Herra ja Messias) tuli lihaksi lehtimajanjuhlan aikana, sillä Jumala asettui asumaan Poikaansa, joka sai aikaan iankaikkisen pelastuksen, jonka kunniaksi Pojan valtakunnassa, eli tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa kaikki viettävät lehtimajanjuhlaa.

Herra Jeesus ei voinut syntyä joulukuussa, koska joulukuussa paimenille oli liian kylmää olla yöllä kaitsemassa lammaslaumaa. Joulukuun aikana (juutalaisen kalenterin mukaan Kislev ja Tevet kuukaudet), eli talviaikana oli kylmiä sadekuukausia, jolloin saattoi öisin olla maassa sekä lunta että pakkasta. Verollepanoakaan ei olisi voitu suorittaa tai toimittaa talvikuukausina, koska tiet olivat liejuisia ja huonossa kunnossa talviaikaan. Joulukuu ei myöskään täytä Jumalan sanan esikuvallista profetiaa, koska silloin ei ollut yhtäkään Jumalaa määräämää kolmesta pääjuhlasta, joissa kaikissa piti olla sanoma Messiaasta. Joulukuussa on juutalaisten hanukka-juhla, mutta se ei kuulunut kolmeen pääjuhlaan, eikä siten voinut olla Jeesuksen syntymän ajankohta. Kaikki kolme pääjuhlaa liittyvät Jeesukseen ja Jumalan pelastussuunnitelmaan, sillä pääsiäisenä Herra Jeesus sovitti synnit, johon myös pakanat pääsevät osallisiksi uskon kautta. Helluntaijuhlaankin pakanoilla on pääsy uskon kautta Herraan Jeesukseen. Pojan valtakunnassa kaikki viettävät lehtimajanjuhlaa sen kunniaksi, koska Pelastaja, Herra ja Messias syntyi silloin ja vapautti kaikki ne perkeleen ja synnin vallasta, jotka uskovat Jeesukseen saaden näin iankaikkisen elämän. Lehtimajanjuhla tuhatvuotisessa Pojan valtakunnassa on ilon riemun ja pelastuksen juhla sekä Jeesuksen syntymäjuhla, jota vietetään kerran vuodessa eli jokavuotisena juhlana tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Hanukka-juhlaa juutalaiset viettivät sen kunniaksi kun juutalaiset valtasivat 165 eKr. Jerusalemin temppelin takaisin itselleen kreikkalaisten hallusta. Voiton kunniaksi poltettiin alttarilla polttouhria kahdeksan päivän ajan. Talmudin mukaan öljyä riitti poltettavaksi temppelissä ainoastaan yhden päivän ajaksi, mutta ihmeen tapahduttua öljyä paloi kahdeksan päivän ajan kultaisessa lampunjalassa. Öljy ihmeen takia varmaankin hanukka-juhlan sanotaan olevan valon juhla. Hanukka valon juhla ei kuitenkaan ole Jeesuksen syntymän ajankohta.

Rooman katolinen määräsi virallisesti Jeesuksen syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivän, joka oli pakanallisen auringonjumalan syntymäpäivä. Rooman katolinen kirkko omaksui pakanalliset tavat, perinteet ja opetukset, jonka tähden kirkko määräsi Jeesuksen syntymäpäiväksi pakanallisen auringonjumalan syntymäpäivän. Rooman valtakunnassa vaikutti auringonpalvonta kultit niin kuin muuallakin pakanamaailmassa. Rooman katolinen kirkkokin otti vaikutteita auringonpalvonnasta opetukseensa ja auringonpalvonta kulttien suosion tähden kirkko määräsi Jeesuksen syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivän. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nykyään joulua viettävät ihmiset olisivat auringonpalvojia, mutta sitä se tarkoittaa, että katolisen joulun juurien taustalla on vaikuttanut alunperin pakanallista auringonpalvontaa, jonka kunniaksi vietettiin auringonjumalan syntymäpäivää 25. päivä.

Raamatun sanan totuuden valossa on selvää ettei Jeesus ole syntynyt joulukuun 25. päivä, vaan Tishri kuussa (seitsemäs kuukausi- syys-lokakuussa). On valheellista uskoa tai väittää Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä. Toki Jeesuksen syntymää uskovalla on oikeus muistella vaikka joka ikisenä päivänä myös joulukuun 25. päivä, mutta Jumalan sanan totuudessa eläen emme saisi osallistua valheeseen, joka väittää Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä. Älkäämme tuomitko ja kiivailko toinen toisiamme vastaan, vaan antakaamme toinen toisillemme aikaa kaikessa sävyisyydessä työstää totuutta sydämessä, joka johtaa valheen hylkäämiseen.

Jeesus ei asettanut Hänen syntymäpäivänsä jokavuotista juhlaa, eikä Raamatussa ole määräystä tai opetusta, että Jeesuksen syntymäpäivää tulisi viettää. Sen sijaan Raamattu opettaa ja kehottaa muistelemaan sekä julistamaan Jeesuksen kuolemaa ristillä ja Hänen ylösnousemista kuolleista, koska se on tärkein asia, sillä sen kautta saadaan synnit anteeksi ja iankaikkinen elämä, jos uskoo Jeesukseen.

Jeesuksen syntymän ajankohdasta on opetettu väärin monia vuosisatoja eikä sen oikea ajankohta avaudu heti kaikille, vaan sitä täytyy tutkia ja työstää sydämessä. Tämän tähden uskovien seurakunnassa ei tule tuomita ketään joulun viettämisestä tai viettämättömyydestä, vaan antaa aikaa totuudelle tehdä työtä uskovien sydämissä. Jumalan sanan totuutta rakastava uskova tulee ymmärtämään sen ettei joulukuun 25. päivä ole Jeesuksen syntymän oikea ajankohta, vaan tishri kuu, lehtimajanjuhlan aika syys-lokakuussa. Samoin aikanaan Jumalan sanan totuutta rakastava uskova hylkää sydämestään pakanalliset valheet ja valitsee sen sijaan rakkaudesta Jumalaan, Jumalan sanan totuuden.

Enkelin tervehdys

Luuk 2:
1 ¶ Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
3 Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.
6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.
7 Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
8 ¶ Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Luuk 2:10 mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman (euaggelizo) suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. (Raamattu kansalle käännös kääntää jakeen lähes tarkasti alkutekstin mukaan)

Lu 2:10 And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. (kaikille ihmisille - kansoille) (KJV)

Enkeli ilmestyi paimenille ilmoittaen Jeesuksen syntymästä sanoen ilmoittavansa hyvän sanoman (evankeliumi) suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille ihmisille. Juutalaisilla oli tapana toivottaa iloista juhlaa varsinkin kolmen pääjuhlan aikaan. Lehtimajanjuhla on myös kaikkien kansojen juhla ja siksi enkeli toivotti paimenille suuren ilon toivotuksen evankeliumista, joka on tuleva kaikille ihmisille (kansoille) Jeesuksen kautta, joka Pelastaja (Vapahtaja), Herra ja Messias. Jotkut Raamatun tutkijat sanovat enkelin tervehtineen paimenia lehtimajanjuhlan tervehdyksellä suurella ilolla, joka koskettaa kaikkia ihmisiä evankeliumin kautta, joka todistaa Jeesuksen syntyneen lehtimajanjuhlan aikaan. Kun itse tutkin kaikkea mikä liittyy Jeesuksen syntymiseen, niin itse ajattelen samalla tavalla kuin edellä mainitut Raamatun tutkijat.

5 Moos 16:
13 Lehtimajanjuhlaa vietä seitsemän päivää, korjatessasi satoa puimatantereeltasi ja kuurnastasi.
14 Ja iloitse tänä juhlanasi, sinä ja sinun poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi, leeviläinen, muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiesi sisäpuolella.
15 Seitsemän päivää juhli Herran, sinun Jumalasi, kunniaksi siinä paikassa, jonka Herra valitsee; sillä Herra, sinun Jumalasi, on siunaava sinua kaikessa, minkä satona saat, ja kaikissa kättesi töissä; sentähden ole iloinen.

Viides Mooseksen kirja luku 16 vahvistaa sen, että enkelin tervehdys paimenille liittyi lehtimajanjuhlaan. Jumala käski iloitsemaan lehtimajanjuhlan aikana niin että kaikki israelilaiset sekä myös heidän luonaan asuvat pakanat (muukalainen) iloitsivat ja juhlisivat seitsemän päivää lehtimajanjuhlassa Herran kunniaksi. Enkeli ilmoitti paimenille suuresta ilosta (evankeliumin kautta) kaikille ihmisille ja mikä ajankohta olisi ollut kaikista sopivin enkelin ilmoittamasta suuresta ilosta kuin lehtimajanjuhla, joka oli erityinen Jumalan asettama ilon juhla kaikille kansoille. Jumala antoi Israelin kansalle seitsemän juhlaa ja vain yhteen juhlaan, eli lehtimajanjuhlaan Herra antoi erityisen iloitsemisen kehotuksen, joka koski niin juutalaisia kuin pakanoitakin. Lehtimajanjuhla on ainoa esikuva ja juhla, jolloin Jeesus on voinut syntyä. Jumalan sanan ilmoituksessa ei ole sattumia, vaan kaikilla asioilla on oma tärkeä paikkansa ja sanomansa.

Herra Jeesus ei asettanut kerran vuodessa vietettävää Messiaan syntymäjuhlaa. Herra Jeesus ei juhlinut syntymäpäiväänsä. Alkuseurakunta Raamatussa ei asettanut Jeesuksen syntymäjuhlaa, eikä viettänyt Jeesuksen syntymäpäivänjuhlaa. Miksi Raamattu ei sano suoraan evankeliumeissa milloin Jeesus syntyi? Olisiko syynä se, että kaikkien kansojen on juhlittava kerran vuodessa lehtimajanjuhlaa tuhatvuotisessa valtakunnassa, joka on Pojan valtakunta, jossa juhlitaan lehtimajanjuhlaa Jeesuksen syntymäpäivänä sekä iloitaan ja riemuitaan Herran Jeesuksen lahjoittamasta pelastuksesta. Tässä nykyisessä maailmanajassa mitä elämme Jeesus asetti ehtoollisen (Herran ateria) Hänen muistokseen ja Jeesus meni kuolemansa jälkeen pois lähettäen Pyhän Hengen opetuslapsilleen olemaan Hänen kanssansa, jolloin syntymäpäivän Sankari ei ole fyysisesti läsnä syntymäpäivänään, eikä syntymäpäivää voi viettää ilman syntymäpäivä Sankaria (Jeesus). Pojan valtakunnassa (tuhatvuotinen valtakunta) Jeesus on fyysisesti läsnä ja paikalla ja silloin on aika juhlia sekä Jeesuksen syntymäpäivää että pelastusta Herrassa Jeesuksessa, jonka kunniaksi kaikkien on tultava paikalle kerran vuodessa lehtimajanjuhlan aikaan kumartaen rukoilemaan ja juhlimaan Jeesusta, Pelastajaa, Herraa ja Messiasta.

Pelastuksen Lähde

Jes 12:
1 ¶ Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui, ja sinä lohdutit minua.
2 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi."
3 Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.
4 ¶ Ja sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea.
5 Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa.
6 Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä."

Raamattu opettaa Jumalan olevan ihmisen pelastus, sillä Herra on tullut pelastukseksi, jonka tähden saamme ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä (Jeesus). Juutalaisilla oli lehtimajanjuhlassa perinne, johon kuului vesijuomauhri seremonia (ei ole Raamatun käsky). Vesijuomauhri seremonia oli hyvin suosittu toisen temppelin aikana. Seitsemänä päivänä papit tulivat temppelin esipihaan ja kaatoivat vettä vesiruukkuun, josta vesi valutettiin esipihan alttarille tai sen juurelle. Juutalaiset uskoivat veden valutuksen tapahtuvan myös Messiaan päivinä kun Hän tulee ja tuo pelastuksen Israelin kansalle. Tämän uskomuksen tueksi juutalaiset liittivät Jes 12:3 lupauksen pelastuksen lähteestä ja veden ammentamisesta vesijuomauhriin, jonka täyttymys tapahtuu kun Messias tulee.

Joh 7:
37 ¶ Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (
alkutekstin mukainen sanajärjestys)
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Herra Jeesus huusi lehtimajanjuhlan viimeisenä suurena päivänä (juhlasapatti) jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon; joka uskoo minuun (Jeesus), niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. On hyvin paljon mahdollista, että Jeesus sanoi sanansa sen tähden, koska juutalaiset papit toimittivat vesijuomauhreja sekä uskoivat sen liittyvän Messiaan tulemiseen. Todennäköisesti tämän syyn tähden Herra Jeesus sanoi Hänen olevan elävän veden virran lähde, sillä jos jollakulla on hengellinen jano, niin hänen täytyy tulla Jeesuksen luokse ja uskoa Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo. Herra Jeesus toi sen esille, että Messias oli jo tullut ja on juutalaisten keskuudessa. Jesajan 12 luvun ilon kautta ammentaminen vettä pelastuksen lähteestä sisältää sanoman lehtimajanjuhlan ilosta, jolloin Pelastuksen Lähde syntyi maailmaan pelastukseksi jokaiselle ihmiselle, joka uskoo Häneen.

Lehtimajanjuhlan esikuvallisuus

Neh 8:
13 ¶ Seuraavana päivänä kokoontuivat kaiken kansan perhekunta-päämiehet, papit ja leeviläiset Esran, kirjanoppineen, tykö painamaan lain sanoja mieleensä.
14 Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitsemännessä kuussa,
15 ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulutettava näin: "Menkää vuorille ja tuokaa öljypuun lehviä tai metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja, niinkuin on säädetty".
16 Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa ja pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin sekä Vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle.
17 Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo.
18 Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla.

Lehtimajat tuli rakentaa muun muassa öljypuun oksista sekä metsäöljypuun oksista. Tämä on esikuvallinen sanoma, joka kertoo sen että Jumala yhdistää yhdeksi niin israelilaiset kuin pakanatkin uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen. Raamatun esikuvallisen ja profeetallisen sanoman valossa on selvää, että Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikana, sillä Hänessä israelilaiset ja pakanat tulevat yhdistymään, niin kuin öljypuun sekä metsäöljypuun oksat yhdistyivät toisiinsa lehtimajoissa. Öljypuun oksat kuvaavat israelilaisia ja metsäöljypuun (villi öljypuu) oksat kuvaavat pakanoita:

Room 11:
16 Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.
17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.

Raamatun opetuksen mukaan uskon kautta Herraan Jeesukseen niin israelilaiset (jalon öljypuun oksat) kuin pakanatkin (metsäöljypuun oksat) liitetään yhdeksi jaloon öljypuuhun (Messias Jeesus) uskon kautta Jeesukseen.

Ef 2:
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 ¶ Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen niin israelilaisista (jalon öljypuun oksat) kuin pakanoistakin (metsäöljypuun oksat) tulee Jumalan temppeleitä, jossa Jumala asuu Pyhässä Hengessä (Jumalan asumus). Tämän seurauksena Jumala tulee asumaan myös jokaiseen ihmiseen, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin israelilaiseen kuin pakanaan, jotka yhdistyvät yhdeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä yhdessä iloitsevat pelastuksesta ja Jumalan teoista, joista lehtimajanjuhlan lehtimajojen öljypuun oksat (israelilaiset) ja metsäöljypuun oksat (pakanat) opettavat esikuvallisesti kun israelilaiset viettivät ilon juhlaa, kakkien kansojen juhlaa, eli lehtimajanjuhlaa.

Lehtimajanjuhla oli ilon ja riemun juhla, jolloin iloittiin ja riemuittiin Jumalan hyvästä huolenpidosta. Lehtimajanjuhlan ilon juhla oli esikuvallista ja symbolisoi Jeesus Messiaan kautta tulevaa pelastuksen riemua, kun Jumala asettui asumaan Jeesukseen ja Jumalan hyvä tahto ja rauha tapahtui ja tapahtuu ihmisiä kohtaan Jeesuksen kautta. Koska lehtimajanjuhla on kaikkien kansojen juhla, niin siksi juhlan merkitys on Messias Jeesuksessa, joka yhdistää israelilaiset ja pakanat yhdeksi uskon kautta Häneen. Tästä syystä lehtimajanjuhla on Jeesuksen syntymän ajankohta.

 

Psa 92:

12 (92:13) Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.

13 (92:14) He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa.

14 (92:15) Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat

 

Palmupuun oksat mainittiin myös lehtimajan rakennusaineina. Raamattu puhuu esikuvallisesti palmupuusta vanhurskaana (Jumalan pelastamana ihmisenä), ihmisenä, joka on istutettu Herran huoneeseen (seurakunta), joka kantaa hyvää hedelmää Jumalan armosta. Kuten on tullut esille, niin lehtimaja on esikuva, jonka mukaan Jumala yhdistää yhdeksi israelilaiset ja pakanat, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Niin israelilaisista kuin pakanoistakin tulee Jumalan armosta vanhurskaita Uuden Liiton järjestyksen mukaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Palmupuu on esikuvaa vanhurskaasta ihmisestä, joka on Jumalan armosta pelastettu.

 

Joh 12 :

12 ¶ Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin,

13 ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!"

14 Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on:

15 "Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä".

16 Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet.

 

Kun Jeesus oli saapumassa pääsiäisjuhlaan, niin ihmiset ottivat palmupuiden oksia ja menivät Jeesusta vastaan. He huusivat hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas! Palmupuun oksat ihmisten käsissä kun he toivottivat hoosiannaa Jeesukselle oli profeetallinen teko, jonka viesti oli, että he toivottivat hoosiannaa Israelin kuninkaalle ja Messiaalle, josta psalmi 118:25 kertoo. Hoosianna tarkoittaa juutalaisen ensyklopedian mukaan anna voitto ja muut lähteet (sanakirjat ym.) sanovat hoosiannan tarkoittavan pelasta nyt, pelasta rukoilen sinua, auta me rukoilemme. Herra Jeesus on Israelin todellinen Kuningas ja Messias, jonka kautta niin israelilaiset kuin pakanatkin saavat pelastuksen, jos he tunnustavat syntinsä, tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen ja saavat lahjaksi vanhurskauden, josta palmupuun oksat olivat profeetallinen esikuva.

 

Psa 118:

20 Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä sisälle.

21 Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi.

22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

23 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.

24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

25 Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!

26 Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

27 Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti.

28 Sinä olet minun Jumalani, ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan.

29 Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

 

Lehtimajanjuhlan viimeisenä päivänä kansa rukoli rukouksen pelasta nyt (hosanna) ja he olivat iloiten kokoontuneet palmupuun oksat käsissään niitä heilutellen ja rukoilivat hosanna, pelasta nyt Herra, Herra anna menestys.

 

Psalmi 118 kertoo Jumalan pelastuksesta ja Pelastajasta, joka on kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, joka on tullut kulmakiveksi. Herra on tehnyt päivän, jolloin Messias ilmestyi, joka on ilon ja riemun päivä, jolloin kansa sanoo hoosianna (alkutekstissä) ja siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen. Jeesuksen tullessa Jerusalemiin psalmi 118:20-29 toteutui, sillä Messias, joka yhdistää yhdeksi israelilaiset ja pakanat uskon kautta Häneen oli tullut maan päälle tuomaan iankaikkisen pelastuksen Hänessä. Lehtimajanjuhla on Messiaan juhla, sillä vain Hänessä on pelastus, armo ja totuus.

Loppusanat

3 Moos 23:
34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.
35 Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.
36 Seitsemänä päivänä tuokaa uhri Herralle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako.

Jumala asetti lehtimajanjuhlan seitsemän päivän pituiseksi, mutta asetti heti lehtimajanjuhlan jälkeen kahdeksannen päivän, jolloin oli pyhä kokous, eli juhlasapatti. Näin israelilaiset viettävät käytännössä kahdeksan päivää lehtimajanjuhlaa.

Joidenkin Raamatun tutkijoiden mukaan Herra Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan ensimmäisenä päivän juhlasapattina, eli Tishri kuun 15. päivä, jonka mukaisesti Hänet olisi ympärileikattu kahdeksantena päivänä lehtimajanjuhlan alkamisesta, jolloin oli kahdeksannen päivä juhlasapatti. Joidenkin Raamatun tutkijoiden mukaan ympärileikkaus kahdeksantena päivänä on esikuvaa Messiaan ympärileikkauksesta kahdeksantena päivänä sekä esikuva Herrran Jeesuksen suorittamasta sydämen ympärileikkauksesta uskon kautta Häneen. Edellä oleva ajatus sopisi Jeesuksen syntymän ajankohdaksi lehtimajanjuhlan aikana, joka myös siten esikuvallisesti kertoisi meille Herran Jeesuksen suorittamasta sydämen ympärileikkauksesta. Se on kuitenkin varmaa, että Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikana ja edellä sanottu on kuin sinetti Jumalan sanan profetialliselle ilmoitukselle.  Jeesus, Pelastaja (Vapahtaja), Herra ja Messias syntyi lehtimajanjuhlan aikana, joka on suurin ilon juhla Raamatussa, joka on kaikkien kansojen juhla Herran kunniaksi.

Ei voi olla suurempaa iloa kuin se, että Pelastaja, Herra ja Messias vapauttaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta antaen syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen pelastuksen. Herran Jeesuksen syntymäjuhla ei ole seimen lapsen juhla, vaan juhla sen kunniaksi, että Herra Jeesus syntyi ja pelasti kaikki Häneen uskovat ihmiset saaden aikaan verensä kautta iankaikkisen lunastuksen ja pelastuksen. Lehtimajanjuhla muistuttaa meitä kuinka olemme vain tilapäisesti täällä maan päällä, sillä meidän oikea kotimme on Uudessa Jerusalemissa, jossa Jumala asuu kansansa keskellä iankaikkisesti.

Ilm 21:
 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".
6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

Ilmestyskirjan luku 21 kertoo pelastuneiden lopullisesta iankaikkisesta määränpäästä Uudessa Jerusalemissa, jossa pelastuneiden ihmisten keskellä on Jumala maja, sillä Jumala on asuva heidän keskellänsä ei enää tilapäisesti, vaan iankaikkisesti. Ilmestyskirjan 21 luvun Jumalan maja on lehtimajanjuhlan lehtimajojen lopullinen täyttymys, jossa Jumala asuu kansansa keskuudessa fyysisesti läsnä olevana iankaikkisesti. Herran Jeesuksen sanat lehtimajanjuhlan aikana  Johanneksen evankeliumin luvussa 7, kun Hän kehotti juomaan ja uskomaan Häneen, joka on elävän veden virtojen lähde saa lopullisen täyttymyksensä Uudessa Jerusalemissa, jossa pelastuneet ammentavat vettä lahjaksi Jeesuksen sovitustyön tähden elämän veden lähteestä iankaikkisesti.
 

Linkkejä aiheeseen:

Jeesuksensyntyma
joulunhistoria
joulunroomalainenhistoria

 

 


Petri Paavola 30.12.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
betemunah.org
JesusDateOfBirth
hebrew4christians.com
messiahbirthdate
water_libation_ceremony
hebroots.org
Christianity/christmas
Christianity/christmas2
yeshuabirth1
birth-of-jesus-at-sukkot
Merry_Sukkot1
sukkot-the-real-manger-scene
mayimhayim.org
rabbiscott.com
graceandtruthministries.org
hebrew4christians.com
biblelight.net
heartofwisdom.com
adamoh.org
diggingfortruth.org
jewishencyclopedia.com
hebrew_glossary_-_h
wildolive.co.uk

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker