Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jeesus alistuu lopulta Isänsä valtaan

Herra Jeesus sanoi (Luuk 18 luku) löytäneekö hän uskoa maan päältä kun Hän tulee (Jeesuksen toinen tulemus). Kun Herra Jeesus tulee toisen kerran ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuu, niin sitä edeltää lopunajassa ajanjakso, jossa vähemmistö Herran Jeesuksen opetuslapsista uskoo Jumalan sanan totuuteen niin kuin se on kirjoitettu. Eräs esimerkki on tästä opetus Jeesuksen ja Isän keskinäisestä suhteesta, jonka valtaosa uskovista ymmärtää vilpittömyydestään huolimatta väärin. Tässä kirjoituksessa keskityn siihen miksi Raamattu sanoo Herran Jeesuksen lopulta alistuvan Isänsä valtaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

1 Kor 15:
22. Kuten kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan.
24. Sen jälkeen tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen, kaiken vallan ja voiman.
25. Sillä hänen on hallittava siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.
26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27. Jumala on näet alistanut kaiken Kristuksen jalkojen alle. Kun hän sanoo, että kaikki on alistettu, niin tietenkään ei ole alistettu Jumala, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa.
28. Kun kaikki on tullut alistetuksi Pojan valtaan, sitten itse Poikakin alistuu Hänen valtaansa, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Jumalan Kansan Raamattu

Apostoli Paavali opettaa Raamatussa 1 Kor 15 luvussa, että Herra Jeesus antaa kuningaskunnan Jumalan ja Isän haltuun (alkuteksti sanoo: antaa kuningaskunnan Jumalalle ja Isälle).  Sitten jakeessa 28 apostoli Paavali opettaa, että kun kaikki on alistettu Pojan (Jeesuksen) valtaan, niin sitten itse Poikakin (Jeesus)  alistuu Hänen, eli Isänsä valtaan. 1 Kor 15:28 on alkutekstissä Hän sana siinä kohdassa missä sanotaan alistuu Hänen valtaansa, eli Poika alistuu Isän valtaan.

Miksi Raamattu sanoo, että lopulta Herra Jeesus alistuu Isänsä valtaan? Eikö Jeesus olekaan Kaikkivaltias Jumala. kun Hän lopulta alistuu Isänsä vallan alle? Herra Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, mutta Herran Jeesuksen Kaikkivaltius on suhteessa Jumalan luomakuntaan, ei Hänen Isäänsä, koska Poika on alamainen Isälleen.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Raamatussa Herra Jeesus sanoo, että Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuka on antanut Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä? Hänen Isänsä antoi Hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Jeesuksen Kaikkivaltius on Hänen Isänsä antamaa. Herran Jeesuksen Kaikkivaltius on suhteessa luomakuntaansa, ei Hänen Isäänsä, koska lopulta Jeesus alistuu Isän valtaan.

1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

Miksi Raamattu sanoo, että Jumala (Isä) on Kristuksen (Jeesuksen) pää? Koska, Poika (Jeesus) lopulta alistuu Isän valtaan.

Onko Jeesus pienempi Jumala kuin Hänen Isänsä? Ei, Herra Jeesus ei ole pienempi Jumala kuin Isänsä, vaan yhtä paljon Jumala kuin Hänen Isänsäkin on Jumala. Jeesuksen Jumaluus on samaa Jumaluuden olemusta Isänsä kanssa, koska Raamatun opetuksen mukaan on yksi Jumala. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus lopulta alistuu Isänsä valtaan, koska Isä on Jeesuksen pää, joka tarkoittaa Jeesuksen olevan Isälleen alamainen.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan Isälleen alamainen, koska Jeesus alistuu lopulta Isän valtaan. Uskonnollinen perinne opettaa, että Jeesus on yhtä Kaikkivaltias Isänsä kanssa, eikä Jeesus alistu lopulta Isänsä valtaan. Uskonnollinen perinne opettaa väärin ja vastoin Raamatun opetusta, koska Raamatun opetuksen mukaan Jeesus alistuu lopulta Isänsä valtaan. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on Kaikkivaltias Jumala suhteessa luomakuntaan, mutta ei Isäänsä, koska Jeesus lopulta alistuu Isänsä valtaan.

Herra Jeesus on yhtä Kaikkivaltias Isänsä kanssa, mutta sillä erotuksella, että Jeesus Kaikkivaltiudestaan huolimatta alistuu lopulta Isänsä valtaan. Se, joka väittää ja sanoo, että Jeesus ei alistu Isänsä valtaan, eikä Isän ja Jeesuksen Kaikkivaltiudessa ole mitään eroa, niin hän tässä kohden uskoo ja ymmärtää väärin Jumalan sanan selkeän opetuksen.

Joh 6:
43 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne.
44
Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa, joka kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi. Isä lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan Pelastajaksi, Messiaaksi ja Herraksi, että ihminen katuen tunnustaisi syntinsä ja uskon kautta Herraan Jeesukseen saisi syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän Jumalan luona.

 

Petri Paavola 27.6.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker