Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jerusalemin kolmannen temppelin valmisteluja - temppelin kivien valmistaminen

Israel julisti itsenäisyytensä 14 toukokuuta 1948, ja tämän johdosta Israel juhlii itsenäisyyttänsä joka vuosi. Juutalaisen kalenterin mukaan 14 toukokuuta 1948 oli viides päivä Ijjár (Lyar) (אייר) kuuta vuonna 5708. Juutalaiset juhlivat itsenäisyyspäiväänsä juutalaisen kalenterin mukaan Lyar kuun viidentenä päivänä. Juutalaisessa kalenterissa päivät eivät ole samassa järjestyksessä kuin meidän gregoriaanisessa kalenterissa, sillä juutalaisen kalenterin päivät voivat vaihdella paljonkin eri vuosina. Tämän tähden esimerkiksi Israelin itsenäisyyspäivä oli vuonna 2021 huhtikuun 15. päivä ja nyt tänä vuonna 2022 toukokuun viides päivä. Tarkkaan ottaen juutalainen itsenäisyyspäivä alkaa Lyar kuun neljännen päivän iltana, kun aurinko laskee ja itsenäisyyspäivä päättyy Lyar kuun viidennen päivän auringonlaskuun.

Tämän vuoden itsenäisyyspäivä Israelissa (Lyar kuun 5. päivä - toukokuun 5. päivä) oli todella erikoinen ja myös profeetallinen. Tämän vuoden itsenäisyyspäivänä rabbi Aryeh Lipo organisoi Jerusalemin vanhassa kaupungissa tapahtuman missä pieni ryhmä juutalaisia alkoi hakkaamaan kiviä ja valmistelemaan niitä profetoidun kolmannen temppelin rakentamista varten. Juutalaiset valmistelevat nyt jo temppelin kiviä tulevaa kolmatta temppeliä varten.

Raamatun lopunajan profetiat alkavat täyttymään nopeasti meidän silmiemme edessä. Jerusalemin kolmannen temppelin esineet ovat jo tehty ja pappeja koulutetaan temppelin tehtäviin. Ainoastaan vain itse temppeli puuttuu enää, mutta koska Raamatun profetian mukaan kolmas temppeli tullaan rakentamaan, niin se tarkoittaa sitä, että hyvinkin pian voimme nähdä sen päivän kun Jerusalemissa käynnistyy kolmannen temppelin rakennustyöt.

Kirjoituksessani käyn läpi Adam Eliyahu Berkowitzin Israel365Newsin artikkelia  (6.5.2022) Jews begin building Third Temple on Israel Independence Day - Juutalaiset aloittavat kolmannen temppelin rakentamisen Israelin itsenäisyyspäivänä. Tuon kirjoituksessani esille myös sen kuinka Raamatun profetia Jumalan niin sanotusta kolmannesta temppelistä on jo täyttynyt Uuden Liiton ajassa, missä Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli, paikka missä Pyhä Jumala asuu. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

 

Sisällys:
Profetia Jerusalemin kolmannesta temppelistä
Profetia Uuden Liiton temppelistä
Loppusanat


 

Profetia Jerusalemin kolmannesta temppelistä

Raamatun sanan profetiasta voimme nähdä, että juutalaiset ovat rakentaneet lopunaikana kolmannen temppelin Jerusalemiin:

Dan 11:31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.

Dan 12:
9 Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.
11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.
12 Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.

Monet Raamatun tutkijat sijoittavat Dan 11:31, ja Dan 12:9-12 Raamatun kohdat lopunaikaan ja aikaan, missä antikristus hallitsee maan päällä kolme ja puoli vuotta. Minäkin uskon ja ymmärrän, että nuo edellä olevat Raamatun kohdat kertovat ihmiskunnan viimeisistä päivistä, kolmen ja puolen vuoden ajanjaksosta, jolloin antikristus hallitsee maan päällä.

Dan 11:31, ja Dan 12:9-12 kertovat meille siitä kuinka antikristus tulee poistamaan temppelin uhrit lopunaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että juutalaiset tulevat rakentamaan kolmannen temppelin Jerusalemiin ja antikristus, joka matkii Jeesusta lakkauttaa Jerusalemin kolmannen temppelin eläinuhrit. Herran Jeesuksen ristinkuolema lakkautti noin 2000 vuotta sitten ihan oikeasti Herran edessä eläinuhrijärjestelmän ja Herran Jeesuksen veri ja Hänen syntiuhrinsa Golgatan keskimmäisellä ristillä sai aikaan sen, ettei Jumala enää katsonut eläinuhrien puoleen, sillä synnit voitiin saada anteeksi nyt ainoastaan Herran Jeesuksen veren kautta. Vaikka juutalaiset jatkoivat eläinuhrien uhraamista Jerusalemissa Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin Jumala ei enää hyväksynyt näitä eläinuhreja, koska nyt vain Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta voidaan saada synnit anteeksi.

1 Kun 9:
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.
8 Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä ja viheltävä; ja kun kysytään: ‘Miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille?’
9 niin vastataan: ‘Siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa, joka oli vienyt heidän isänsä pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin ja kumarsivat niitä ja palvelivat niitä; sentähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä’."

Tuon esille seuraavaksi Jumalan temppelistä muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Salomo rakennutti ensimmäisen temppelin Jerusalemiin noin 957 eKr. jonka babylonialaiset tuhosivat täysin noin 586 eKr. Serubbaabel aloitti ensimmäisen temppelin uudelleen rakentamisen noin 538 eKr. Serubbaabelin temppeli joutui hyökkäyksen kohteeksi, joissa se osittain tuhoutui ja korjattiin uudestaan. Herodes Suuri aloitti laajan korjauksen ja laajennuksen n. 20 eKr. Noin 4 eKr. Herodes Suuri kuolee, mutta temppelin korjaustyöt jatkuivat ja temppeli valmistui valmiiksi vuonna 65 jKr. Tosin monet sanovat, että temppelissä tehtiin vielä pieniä korjaustöitä aina vuoteen 70 jKr. asti. jolloin roomalaiset tuhosivat ja hävittivät temppelin. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta Herran Jeesuksen opetuslapsista tulee Jumalan temppeli, paikka missä Pyhä Jumala asuu.

Rooman kymmenes legioona Tiituksen johdolla tuhosi ja hävitti Jerusalemin toisen temppelin, jonka rakennus- ja laajennustyöt Herodes Suuri aloitti. On todella erikoista ja erityistä, että Babylonialaiset hävittivät Salomonin ensimmäisen Jerusalemin temppelin juutalaisten Av kuun 9:s päivä ja Rooman armeija hävitti Herodes Suuren Jerusalemin toisen temppelin myös juutalaisen Av kuun 9:tenä päivänä. Tämä ei ollut yhteensattumaa, vaan Jumalan sallimus ja lupaus hävittää temppeli, jos juutalaiset tekevät syntiä Jumalaa vastaan ja alkavat palvelemaan muita jumalia (epäjumalia). Jumala salli Salomonin ja Herodes Suuren rakennuttamien temppelin hävittämisen tarkalleen samana päivänä 9 Av kuuta, joka muistuttaa juutalaisia siitä kuinka he eivät noudattaneet Jumalan käskyjä ja kuinka he olivat hylänneet Jumalan palvellessaan epäjumalia.

Kun katsomme ja tutkimme Jerusalemin temppelin historiaa ja haluaisimme olla mahdollisimman tarkkoja, niin emme puhuisimme Jerusalemiin rakennettavasta kolmannesta temppelistä, vaan viidennestä temppelistä. Voimme kuitenkin puhua kolmannesta temppelistä, koska siten kaikki ymmärtävät mistä on kyse. Niin sanottu Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli erottuu muista temppeleistä siten, että Jumala ei tule asumaan tässä Jerusalemin kolmannessa temppelissä, koska Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Uuden Liiton aikakauden Jumalan temppeli, paikka missä Jumala asuu. Näin jos tarkasti laskettaisiin yhteen, niin tuleva Jerusalemiin rakennettava temppeli olisi viides temppeli, mutta tunnemme sen nimellä kolmas temppeli ja sillä nimellä sitä voidaan tietenkin myös kutsua.

Salomonin rakennuttama Jerusalemin temppeli oli järjestyksessään ensimmäinen Jumalan temppeli. Serubbaabel rakennutti järjestyksessään toisen temppelin tuhotun Salomonin temppelin tilalle. Herodes Suuri rakensi ja laajensi temppeliä niin paljon, että se oli järjestyksessään kolmas temppeli. Herran Jeesuksen opetuslapset Uuden Liiton ajassa ovat järjestyksessään neljäs Jumalan temppeli, paikka missä Pyhä Jumala asuu. Jerusalemiin tulevina päivinä rakennettava temppeli, jossa Jumala ei kuitenkaan asu on järjestyksessään viides temppeli. Sekaannusten välttämiseksi tulevina päivinä Jerusalemiin rakennettavaa temppeliä voidaan sanoa kolmanneksi temppeliksi, koska sillä nimityksellä sitä tullaan kutsumaan ja kutsutaan nyt jo.

Profetia Uuden Liiton temppelistä

Käyn seuraavaksi läpi Israel365Newsin artikkelia ja sitä mitä Raamatun sana opettaa tästä aiheesta.


Jews begin building Third Temple on Israel Independence Day:

Rabbi Kanievskyn kunniaksi hän ja hänen ystävänsä opettelivat rabbi Kanievskyn kirjoittamaa Tooran lain päätöstä, jossa hän totesi, että temppelin kivet oli hakattava juutalaisten toimesta tarkoituksenaan kunnioittaa Jumalan nimeä.

"Meillä on mitzvah (Tooran käsky) rakentaa temppeli. Tämä mitzvah ei ole ehdollinen tai aikaan sidottu. Meillä on tämä vaatimus kaikkina aikoina. Siksi on sääli, ettemme ole aktiivisesti mukana siinä. Juuri nyt meidän on poliittisesti hankalaa aloittaa rakentaminen Temppelivuorelle, mutta se ei vapauta meitä tästä mitzvasta."

Rabbi Lipo tajusi, että oli mahdollista alkaa toteuttaa tätä käskyä valmistelemalla kiviä, joita tullaan käyttämään kolmannen temppelin rakentamiseen. Hän selitti, että rabbi Moses ben Maimon, keskiaikainen Tooran auktoriteetti, joka tunnetaan nimellä Maimonides tai lyhenteellä Rambam, opetti, että temppelin rakentamiseen tarkoitetut kivet hakattiin temppelivuoren ulkopuolella ja kuljetettiin temppelivuorelle. Temppelivuorella ollessaan oli kiellettyä käyttää rautaisia työkaluja kivien muotoiluun. Rautatyökalujen käyttäminen oli tietenkin kiellettyä kaikissa vaiheissa alttarin kivien muotoilussa.

Sivuhuomautuksena mainittakoon, että rabbi Lipo on jo aloittanut kivien keräämisen alttaria varten. Rabbi Lipo siteerasi rabbi Tzvi Yehudah Kookia, joka kirjoitti vuonna 1937 artikkelin, joka liittyi Hesekielin näkyyn juutalaisten paluusta Siioniin:'

Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen; Hesekiel 36:26.

"On sydämiä ja on sydämiä", rabbi Kook kirjoitti. "On ihmissydämiä ja on kivisydämiä. On kiviä ja on kiviä. On hiljaisia kiviä ja on kiviä, jotka ovat sydämiä. Nämä kivet, jotka ovat jäänteitä asumisestamme korkeuksissa, "säilyttävät pyhyytensä jopa autiudessa" (Megilla 3:3), sillä "Shekhinah ei ole koskaan jättänyt Länsimuuria" (Tanhuma Shemot 10)..... Nämä kivet ovat meidän sydämemme!"


 


Israel365Newsin artikkelissa on profetia Hesekiel 36:26 Raamatun kohdasta, jonka Adam Eliyahu Berkowitz liittää siihen kuinka temppeli pitäisi tehdä kivistä, joista sitten aikanaan tulee valmistumaan Jerusalemin kolmas temppeli.

Hes 36:26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen

Itse asiassa Hes 36:26 on profetia siitä kun ihmisestä, joka uskoo Jumalaan Uuden Liiton ajassa, niin hänestä tulee Jumalan temppeli, paikka missä Pyhä Jumala asuu. Kun Jumala lupasi vanhan liiton aikana profetian sanan kautta antaa uuden Hengen uskovan ihmisen sisimpään, niin se tarkoittaa sitä, että Henki ei ole uusi, mutta se on Hengen uusi tila, kun Jumalan Henki tulee asumaan ihmisen sisimpään uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Room 7:6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

Apostoli Paavali vahvistaa sen, että Uuden Liiton ajassa olemme Jumalan palvelijoita, emme kirjaimen mukaan, joka oli kirjoitettu VL:n aikana kivitauluun, mutta nyt Uudessa Liitossa palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, kun Jumalan Henki asuu meidän sydämissämme uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Matt 27:
50 ¶ Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

Luuk 22:
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Herodeksen rakennuttaman niin sanotun toisen temppelin tuhoutumisen jälkeen Jumala ei käske enää rakentamaan ihmiskäsin rakennettua temppeliä, koska Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta Herran Jeesuksen opetuslapsesta tulee Uuden Liiton aikakauden Jumalan temppeli, paikka missä Pyhä Jumala asuu. Tämän todisteeksi temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas Jeesuksen kuollessa ristillä, koska vanhan liiton aikakausi päättyi ja Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta alkoi Uuden Liiton aikakausi, missä Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan temppeli, paikka missä Pyhä Jumala asuu. Tämä tarkoittaa sitä, että juutalaisten Jerusalemiin rakennuttama kolmas temppeli on kapinahanke Jumalaa vastaan, sillä Jumala ei tule asumaan siellä, koska Hän on jo pystyttänyt Uuden Liiton aikakauden Jumalan temppelin, joka toteutuu käytännössä Herran Jeesuksen opetuslapsissa.

1 Kun 5:
17 Ja kuningas käski louhia suuria kiviä, kallisarvoisia kiviä, laskeakseen temppelin perustuksen hakatuista kivistä.
18 Niin Salomon ja Hiiramin rakentajat ja gebalilaiset hakkasivat niitä ja valmistivat puut ja kivet temppelin rakentamiseksi.

1 Kun 6:7 Ja kun temppeli rakennettiin, tehtiin se kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta temppeliä rakennettaessa.

Raamattu sanoo temppelin kivien tulleen suoraan louhimosta valmistettuina, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta, kun temppeliä rakennettiin. Temppelin kivet hakattiin valmiiksi vuorella ja siten kun temppelin kiviä asetettiin paikoilleen Jerusalemissa, ja koska kivet olivat jo aikaisemmin hakattu valmiiksi, niin siksi siinä vaiheessa ei kuulunut vasaran ja rauta-aseen kalketta, kun valmiita kiviä asetettiin paikoillensa. Juutalainen historioitsija Josefus kertoi kirjassaan Juutalaisten muinaisajat (Josephus Antiquites of the Jews Book VIII chapter 2) kuinka temppelin suuret peruskivet valmistettiin vuorella, jossa ne sovitettiin yhteen ja kun ne sopivat yhteen, niin ne tuotiin vuorelta alas kaupunkiin. Josefus ja Raamattu antaa hyvin samanlaisen todistuksen.

Kun Raamattu sanoo, että kun temppeliä rakennettiin, niin se tehtiin kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rautaisen työkalun kalketta. Tämä on voimakas esikuva siitä, kun Herra Jeesus pelastaa uskovan ihmisen, niin Jumala katsoo uskovaa ihmistä Kristuksen täydellisyyden kautta, siksi kivet valmistettiin vuoristossa, sillä korkeat vuoret ovat esikuvaa Herrasta. Kun kivet oli tehty valmiiksi vuoristossa ja tuotiin sekä asetettiin paikoilleen temppelissä ilman ihmistyökalujen  kalsketta ja kopinaa, niin se oli esikuva siitä, että Jumalan kansan tulee elää hiljaisen ja rauhaisan Hengen vaikutuksesta käsin (1 Piet 3:4). Samalla se on esikuva siitä ettei Jumalan seurakunnassa saa olla riitoja ja taisteluja, eikä Herran Jeesuksen opetuslapset saa vaeltaa lihan voimalla (synnin omavoimaisuus), vaan Jumalan etukäteen ennalta valmistetuissa teoissa Pyhän Hengen voiman kautta.

Kun Salomonin temppelin tuotiin valmiina louhimosta, niin kivet sopivat täydellisesti omille paikoillansa, eikä kiviin tarvinnut tehdä muutoksia, eikä kivistä tarvinnut ottaa mitään pois, joka on esikuvaa Herran Jeesuksen täydellisestä sovitustyöstä, jonka kautta uskova pelastuu ja kelpaa Jumalalle. Uskonelämän pyhityselämäkin ja uskonkuuliaisuus, joka muuttaa ihmisen sydämen on Jumalan vaikuttamaa uskovan sydämessä.

Jotkut tutkijat ovat todenneet Salomonin temppelin kivien olleen niin taidokkaasti tehty ettei niissä näkynyt ihmisen työkalun jättämiä merkkiä tai jälkiä. Kun Jumala vaikuttaa uskossa totuuteen uskovan ihmisen sydämessä, niin siinä tulee esille Jumalan kirkkaus, eikä ihmisvoimin tehtyjä tekoja ole lainkaan näkyvissä. Uskovasta ihmisestä ei tule täydellistä tässä maailmanajassa, mutta Jumalan armosta hän voi ajoittain vaeltaa Jumalan ennalta valmistetuissa teoissa, niin että Jumalan kirkkauden vaikutuksesta, ei havaita merkkejä ihmisen teoista, vaan Jumalan teoista.

Loppusanat

En ottanut esille kokonaan Israel365Newsin artikkelia, mutta tämän seuraavan kohdan otin, koska tässä on esillä Nehemia 4:12, joka on saanut täyttymyksen Uuden Liiton aikana, josta kirjoitan seuraavaksi.


Jews begin building Third Temple on Israel Independence Day:

Joshua Wander osallistui tapahtumaan. Kun Wander hakkasi kiviä, hänellä oli tefillin päällään ja käsiase valmiina, mikä ilmentää Nehemian profetiaa:

Ja rakentajilla oli kullakin miekka sidottuna vyöllensä heidän rakentaessaan; ja torvensoittaja seisoi minun vieressäni. Nehemia 4:18

"Tämä oli tärkeä teko itsessään ja viesti kansakunnalle sekä maailmalle, mutta se oli myös viesti HaShemille, ettemme vain istu odottamassa Messiasta", Wander kertoi Israel365 Newsille. "Tarkoituksenamme oli osoittaa, että työskentelemme aktiivisesti kolmannen temppelin aikaansaamiseksi, kuten on profetoitu ja käsketty."


 

Neh 4:
16 ¶ Siitä päivästä alkaen teki toinen puoli minun palvelijoitani työtä, ja toinen puoli oli asestettuna keihäillä, kilvillä, jousilla ja rintahaarniskoilla; ja päämiehet seisoivat kaikkien niiden juutalaisten takana,
17 jotka rakensivat muurilla. Nekin, jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat kuormia, tekivät toisella kädellänsä työtä ja toisessa pitivät keihästä.
18 Ja rakentajilla oli kullakin miekka sidottuna vyöllensä heidän rakentaessaan; ja torvensoittaja seisoi minun vieressäni.
19 Minä sanoin ylimyksille, esimiehille ja muulle kansalle: "Työ on suuri ja laaja, ja me olemme muurilla hajallamme, kaukana toisistamme.
20 Missä kuulette torven soivan, sinne kokoontukaa meidän luoksemme. Meidän Jumalamme sotii meidän puolestamme."
21 Näin me siis teimme työtä, ja toinen puoli väkeä oli asestettuna keihäillä päivänkoitosta siihen asti, kunnes tähdet tulivat näkyviin.

Ef 6:17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Hebr 4:12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

1 Piet 2:
4 ¶ Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva".
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10 te, jotka ennen "ette olleet kansa," mutta nyt olette "Jumalan kansa," jotka ennen "ette olleet armahdetut," mutta nyt "olette armahdetut".

Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Uuden Liiton Jumalan temppeli ja Jumalan seurakunta, paikka missä Pyhä Jumala asuu. Uudessa Liitossa kun seurakunta kokoontuu yhteen rakentumaan hengellisesti, niin he ovat Jumalan armosta eläviä kiviä Jumalan temppelissä ja Jumalan temppeli. Uuden Liiton miekka on Jumalan sana, joka on Uuden Liiton seurakunnan ainoa rakennusaine, kun uskovat saavat Jumalan armosta kasvaa uskossa eteenpäin.

Israel365Newsin toimittaja Adam Eliyahu Berkowitz on kabbalistinen ortodoksi juutalainen, joka on hylännyt Uuden Liiton Jumalan temppelin kulmakiven (peruskivi) Messias Jeesuksen. Temppelin kivet ovat jo asetettu paikoillensa siinä tarkoituksessa, että Messias Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli tässä Uuden Liiton aikakaudessa. Tästä syystä suurin osa juutalaisista ei näe eikä ymmärrä sitä, että Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli ei ole enää Jumalan käsky, koska Messias Jeesuksen opetuslapset ovat Uuden Liiton aikakauden Jumalan temppeli, paikka missä Pyhä Jumala asuu.

Ef 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,

Ylistys ja kiitos olkoon Isä Jumalalle ja meidän Herrallemme Jeesus Messiaalle, jossa meillä on lunastus ja syntien anteeksiantamus Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta. Sinä, joka olet Jumalan armosta pelastettu saat kanssani Jumalan lapsena ylistää ja kiittää ja rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, sillä Jumala tuli ihmiseksi Messias Jeesuksessa, joka kuoli meidän edestämme Golgatan ristillä, että meillä olisi iankaikkinen elämä uskon kautta Häneen.

 

Petri Paavola 9.5.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
israel365news.com/269118/ jews begin building third temple on israel independence day


 


 

 

 

eXTReMe Tracker