Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijainti

Ihmisiä on kautta historian monia vuosisatoja askarruttanut, että mikä oli Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijaintipaikka. Nykyisin vallalla oleva käsitys sanoo temppelivuoren huipulla olevan kalliomoskeijan (Qubbat al-Sakhrah) sijaitsevan samalla paikalla kuin missä Jerusalemin temppeli sijaitsi. Eräs näkemys sanoo temppelinvuoren huipulla olevan al-Aqsa moskeijan olevan alkuperäinen Jerusalemin temppelin sijaintipaikka, joka sijaitsee noin 40 metrin päässä kalliomoskeijasta.

Jerusalemin temppelien alkuperäinen sijaintipaikka ei ollut Moorian vuoren (temppelivuori) huipulla, vaan vähän alempana vuoren rinteellä. Jerusalemin temppelin silminnäkijä todistajien kuvaukset ja Raamatun sanan todistus vahvistavat sen ettei Jerusalemin temppelit sijainneet temppelivuoren huipulla. Onko tällä tiedolla meille mitään merkitystä? On, sillä lähitulevaisuudessa myös Israelin viranomaiset sekä uskonnollinen johto tulevat ymmärtämään, ettei Jerusalemin temppeli sijainnut temppelivuoren huipulla, vaan alempana vuorella lähellä Giihonin lähdettä. Tämän jälkeen ei ole enää esteitä Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamiselle, jossa antikristus julistautuu valhemessiaaksi ja jumalaksi. Elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta sekä Raamatun profetioiden täyttymisen aikaa siksi on myös tärkeää ymmärtää Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijaintipaikka. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Tutkijat ja asiantuntijat kertovat näkemyksensä
Apostolien tekojen 21 luvun todistus
Siionin vuori, Giihon ja  temppeli
Älkää uskoko, jos hän on kammiossa

 

Tutkijat ja asiantuntijat kertovat näkemyksensä

Olen jo pitkän aikaa tutkinut ja etsinyt tietoja siitä missä Jerusalemin temppeli on sijainnut alunperin. Tästä asiasta on monenlaista näkemystä, mutta eräs tutkintalinja on vakuuttanut minut siitä mikä oli Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijaintipaikka. Minut vakuuttanut tutkintalinja pitää myös yhtä Raamatun sanan totuuden ilmoituksen kanssa.

Ernest L. Martin kirjassaan The Temples that Jerusalem forgot tuo esille etteivät Jerusalemin temppelit sijainneet temppelivuoren huipulla, vaan hiukan alempana vuoren rinnettä lähellä Giihonin lähdettä. Martinin mukaan Länsimuuri (Itkumuuri) on osa roomalaisten linnoitusta (Antonian linnoitus), joka sijaitsi temppelivuoren huipulla. Kirjailija Bob Cornuke (president of the Bible Archaeology Search and Exploration Institute - BASE), jolla ei ole virallista arkeologin tutkintoa on päätynyt samaan lopputulokseen Ernest L. Martinin kanssa. Näitä nykyajan tutkijoita on myös muitakin, jotka ovat päätyneet samaan johtopäätökseen kuin edellä mainitut henkilöt.

Juutalainen historioitsija ja Jerusalemin hävityksen silminnäkijä Josefus sanoi Antonian linnoituksen koostuneen kuin useasta kaupungista. Josefus sanoi Antonian linnoituksen olleen kaupungin vartija, joka vartioi myös temppeliä. Josefuksen mukaan Jerusalemissa oli temppeli, Herodeksen palatsi ja Antonian linnoitus, joista Antonian linnoitus seisoi korkeammalla kuin Herodeksen palatsi ja Jerusalemin temppeli. Josefus sanoi, että Antonian linnoitus esti näkemästä temppeliä pohjoissuunnasta. Josefuksen mukaan Antonian linnoitus hallitsi Jerusalemia, sillä vuoren huipulta käsin pystyi hallitsemaan vihollisia. Josefus kertoi vihollisten (roomalaiset) hävittäneen Jerusalemin kaupungin ja pyhän temppelin perustuksia myöten roomalaisen sotapäällikön Tiituksen hyökättyä Jerusalemiin. Josefuksen mukaan Jerusalem oli hävitetty perustuksiaan myöten. Josefus sanoi ettei Jerusalemista jäänyt mitään muuta jäljelle kuin vihollisen leiri (Antonian linnoitus), joka ainoastaan seisoi pystyssä hävityksen jälkeen. 

Silminnäkijä on paras asiantuntija. Josefus silminnäkijänä kertoi Antonian linnoituksen sijainneen temppelivuoren huipulla ja kuinka temppeli sijaitsi alempana kuin Antonian linnoitus. Josefus sanoi, että Jerusalemin temppeli hävitettiin perustuksiaan myöten, jolloin Jerusalemiin ei jäänyt muistoakaan temppelistä ja siihen kuuluneesta muurista. Länsimuuri ei ole muinaisen Jerusalemin temppelin muurin osa, eikä temppeli sijainnut Moorian vuoren (temppelivuori) huipulla. On selvää, että tarkkanäköinen juutalainen historioitsija Josefus on silminnäkijänä kaikkein paras asiantuntija kertomaan sen ettei Jerusalemin temppeli sijainnut temppelivuoren huipulla. Monet sanovat Josefuksen olleen tarkka ja eräs parhaista historioitsijoista, mutta hän erehtyi temppelin sijainnin kohdalla. Raamattu todistaa Josefuksen kertomuksen todeksi siinäkin ettei Jerusalemin temppeli sijainnut temppelivuoren huipulla.

Apostolien tekojen 21 luvun todistus

Apt 21:
27 ¶ Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas (
katedramen) heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.
33 Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.
34 Mutta kansanjoukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Ja koska hän melun tähden ei voinut saada varmaa selkoa, käski hän viedä hänet kasarmiin.
35 Ja kun Paavali tuli portaille, täytyi sotamiesten kantaa häntä kansan väkivallan tähden;
36 sillä suuri kansanpaljous seurasi perässä ja huusi: "Vie pois hänet!"
37 Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa?

Acts 21:
32 Who immediately took soldiers and centurions, and ran down unto them: and when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul.
......
37 And as Paul was to be led into the castle (parembole), he said unto the chief captain, May I speak unto thee? Who said, Canst thou speak Greek?

Apostolien tekojen luvussa 21 kerrotaan kuinka apostoli Paavali oli Jerusalemin temppelissä, jossa Aasiasta tulleet juutalaiset kiihottivat kansaa käymään käsiksi Paavaliin. Paavali tuotiin ulos temppelin sisältä temppelin ulkopuolelle. Sotaväenosaston päällikölle vietiin sana temppelialueella tapahtuneesta mekkalasta ja konfliktista. Raamattu sanoo, että sotaväenosaston päällikkö sadanpäämiehineen ja sotilaineen riensi alas (juoksi alas) linnoituksesta (kasarmi) temppelialueelle Paavalin ja kiihdyksissä olevien juutalaisten luokse. Raamattu sanoo kuinka roomalaiset veivät Paavalin takaisin kasarmiin (Antonian linnoitus), josta he olivat tulleet alas temppelialueelle.

Raamattu todistaa saman minkä Josefus todisti, Antonian linnoitus sijaitsi Jerusalemin temppelin yläpuolella.

Apt 21:32 jakeessa on kreikaksi sana katedramen (perusmuoto katatrekho), joka tarkoittaa juosta alas tai rientää alas. Lähes kaikki luotettavat ja hyvät käännökset kääntävät sanan katatrekho rientää alas tai juosta alas, koska se tarkoittaa kiiruhtamista, juoksemista ja rientämistä alaspäin.

Jos Jerusalemin temppeli olisi ihan oikeasti sijainnut temppelivuoren huipulla, niin silloin Raamatusta ei kyettäisi lukemaan, että Antonian linnoitus oli temppelin yläpuolella. Raamattu todistaa vääräksi perinteisen käsityksen siitä, että Jerusalemin temppeli olisi sijainnut temppelivuoren huipulla.

Ilman Apostolien luvun 21 kohtaa ja jakeita 27-37 en olisi koskaan päätynyt näkemään ja ymmärtämään, että Antonian linnoitus oli temppelin yläpuolella, ja että temppeli sijaitsi alempana rinnettä. Jumala on jättänyt meille todisteen tästä, mutta väärä perinne sokaisee meitä (minua), niin voimakkaasti ettemme aina kykene näkemään sitä mikä on totuus.

Elämme ajassa, jossa myös monet uskonnolliset valheet sekä Raamatun sanan vääristeleminen perinteiden kautta tulee paljastumaan todella voimallisesti Jumalan sanan totuuden kautta. Tästä on myös osoituksena Jerusalemin temppelin alkuperäisen sijaintipaikan paljastuminen. Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyys on aikaa, jolloin Jumalan sanan totuus paljastaa ajassamme vallitsevien monien väärien uskonnollisten perinteiden valheelliset perustukset.

Siionin vuori, Giihon ja temppeli

2 Sam 5:
7 Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin.
8 Ja Daavid sanoi sinä päivänä: "Jokainen, joka surmaa jebusilaisen ja tunkeutuu vesijohdolle asti, hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid vihaa". Sentähden on tapana sanoa: "Sokea ja ontuva älköön tulko taloon".
9 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan ja kutsui sen Daavidin kaupungiksi. Ja Daavid rakenteli sitä yltympäri, Millosta sisälle päin.

2 Aik 3:
1 ¶ Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut, jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
2 Hän alkoi rakentaa toisen kuun toisena päivänä, neljäntenä hallitusvuotenansa.
3 Tällaisen perustuksen Salomo laski rakennettavalle Jumalan temppelille: pituus oli, vanhan mitan mukaan, kuusikymmentä kyynärää, leveys kaksikymmentä kyynärää.
4 Eteinen, temppelin itäpäässä, oli yhtä pitkä kuin temppeli leveä, kahtakymmentä kyynärää, ja sen korkeus oli kaksikymmentä kyynärää; ja hän päällysti sen sisältä puhtaalla kullalla.

Ps 124:1 ¶ Matkalaulu. Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti.

Joel 3:
17 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.

2 Aik 32:30 Hiskia myös tukki Giihonin veden yläjuoksun ja johti veden alas, länteenpäin, Daavidin kaupunkiin. Ja Hiskia menestyi kaikessa, mitä hän teki.

2 Kun 20:20 Mitä muuta on kerrottavaa Hiskiasta ja kaikista hänen urotöistään, ja kuinka hän rakensi lammikon ja vesijohdon ja johti veden kaupunkiin, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa.

Daavid valloitti jebusilaisten linnoituksen Siionin vuorella, joka oli sama asia kuin Moorian vuori. Daavidin kaupunkia sanotaan Siioniksi ja temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa, joka sijaitsi Moorian vuorella. Siionin vuoresta ja sen ympäristöstä tuli Daavidin kaupunki. Alunperin Siion (Tsijon) tarkoitti Daavidin valloittamaa muinaista linnoitusta, jota alettiin kutsua Daavidin kaupungiksi. Salomonin rakennettua Moorian vuorelle ensimmäisen temppelin, Siionilla viitattiin myös temppeliin ja myöhemmin Siion sanan käyttö laajeni tarkoittamaan koko Jerusalemia sekä Israelin kansaa.

Herran käskyn mukaan Salomonin tuli rakentaa Herran temppeli Jerusalemiin, Moorian vuorelle (temppelivuori) jebusilaisen Ornanin puimatantereelle, missä Herra oli ilmestynyt kuningas Daavidille. Ornanin puimatanner oli tarkka paikka, jonne Jerusalemin temppeli rakennettiin Moorian vuorelle. Kuten on aikaisemmin käynyt ilmi, niin Jerusalemin temppeliä ei rakennettu vuoren huipulle, vaan alemmas etelään kohti.

Raamattu käyttää Siion sanaa kuvaamaan Siionin vuorta, joka oli lähellä Moorian vuorta, Herraan turvaavat ovat kuin Siionin vuori, Herra asuu (temppelissä) Siionin vuorella, joka tarkoittaa tässä yhteydessä Moorian vuorta.

Nature

Giihon virran vesi johdettiin Daavidin kaupunkiin, jossa oli myös Jerusalemin temppeli. Giihonin lähteestä johdettiin vesi Hiskian rakennuttaman vesitunnelin läpi Jerusalemin kaupungin sisäpuolelle ja Siiloamin lammikkoon.   Daavidin kaupunki sisälsi osan Moorian vuorta. Yllä oleva kuva kertoo Raamatun ja Josefuksen todistuksen perusteella Antonian linnoituksen ja temppelin sijainnit. Kuten kuvasta näkyy, niin temppeli oli alempana Moorian vuoren rinteellä etelään päin, mahtuen näin Daavidin kaupungin sisään ja Antonian linnoitus sijaitsi Moorian vuoren (temppelivuori) huipulla.

Yllä oleva kuva vahvistaa myös Josefuksen kuvausta kuinka Antonian linnoitus muureineen oli kuin usea kaupunki, jonka tähden se oli suunnattoman suuri. Josefuksen mukaan temppeliä ei nähnyt pohjoissuunnasta, koska Antonian linnoitus muureineen esti temppelin näkemisen. Yllä oleva kuva havainnollistaa ja todentaa Josefuksen kertomuksen siitä ettei temppeliä kyennyt näkemään pohjoissuunnasta.

Kreikkalainen Aristeas oli Jerusalemin temppelin silminnäkijä. Aristeas sanoi, että temppelialueelle oli johdettu vettä säilöön ja kuinka siellä oli maanalaisia vesisäiliöitä. Roomalainen historioitsija Tacitus kertoi Jerusalemin temppelin olleen kuin linnoitus, jota ympyröi muurit, jotka oli tehty taidokkaasti.  Tacituksen mukaan temppelin muuri pylväineen tarjosi erinomaisen puolustusaseman temppelille. Tacitus kertoi kuinka edellä olevien asioiden lisäksi koskien temppeliä hänen täytyy mainita juoksevan veden lähde, vesitankit ja vesisäiliöt sadeveden varastointia varten.

Nature
Kuvan Jerusalemin temppelin paikka ei välttämättä ole ihan tarkasti oikeassa
paikassa, mutta on suuntaa antava. Todellinen paikka on voinut olla hiukan
ylempänä. Kuvan lähde. yrm.org/ lost temple mount found

Raamatussa sanotaan kuinka Hiskia rakensi lammikon ja vesijohdon johtaen veden Daavidin kaupunkiin. Raamattu todistaa, että nimenomaan vesi johdettiin Daavidin kaupunkiin. Aristeaan ja Tacituksen kuvaukset Jerusalemiin johdetusta vedestä ovat yhtäpitäviä Raamatun sanan todistuksen kanssa.

Yllä oleva kuva kertoo tarkasti Raamatun (Apt 21 luku) ja Josefuksen todistuksen sekä todistaa myös sen kuinka Giihonin lähteen vesi oli lähellä temppeliä ja sieltä Hiskian tunnelia pitkin ja muuten oli mahdollista johtaa vettä kaupunkiin ja temppelin läheisyyteen, jota temppelissä tarvittiin paljon uhritoimituksien yhteydessä sekä uhrieläinten veren pois pesemistä varten. Yllä oleva kuva ympyröi punaisella alkuperäisen Daavidin kaupungin, jonka sisään Jerusalemin temppeli mahtui, ollen alempana Moorian vuoren rinnettä. Kuvasta näkyy kuinka Antonian linnoituksen sijainti oli vuoren huipulla.

Temppelissä tarvittiin valtavia määriä vettä päivittäin esimerkiksi jokapäiväisten uhrien veren pois pesemiseen. Sen lisäksi pappien tuli peseytyä vedellä palvellessaan Jumalaa temppelissä.  Tästä syystä Herra ei käskenyt rakentamaan temppeliä vuoren huipulle, koska sinne ei olisi voinut johtaa vettä Giihonista, mutta alemmalle rinteelle kaupunkiin oli mahdollista johtaa vettä. Raamattu sanoo, että Hiskia johti Giihonin veden kaupunkiin. Vuoren huipulle olisi tietenkin voinut rakentaa vesisäiliöitä ja niitä olisi ollut työlästä täyttää, eikä sadevesikään olisi riittänyt jokapäiväisten uhrien veren poispesemiseen. Siksi oli viisaampaa rakentaa temppeli alempaan kohtaan vuoren rinnettä, jonne pystyttiin johtamaan Giihonista vettä. Herra tiesi tämän kaiken edeltä ja siksi Herra käski rakentamaan temppeli alemmaksi Moorian vuoren rinteeseen.

Matt 23:
1 ¶ Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

Herra Jeesus sanoi ettei temppelistä ja sen rakennuksista ole jäävä kiveä kiven päälle, sillä kaikki revitään maan tasalle. Josefus silminnäkijänä todisti ettei Jerusalemin kaupungista ja sen temppelistä jäänyt mitään jäljelle, sillä ainoa minkä roomalaiset säästivät Jerusalemista oli heidän oma linnoituksensa. On tietenkin selvää ettei vallassa oleva armeija hävitä omaa tukikohtaansa, vaan vihollisen rakennukset. Yllä olevan kuvan selonteko Jerusalemin alueesta ennen sen hävittämistä on yhtäpitävä Messias Jeesuksen ja Josefuksen todistusten kanssa, joka tarkoittaa sitä, että Länsimuuri (Itkumuuri) oli osa roomalaista linnoitusta, ei temppelin muuria.

Juutalainen historioitsija Josefus sanoi kuinka Antonian linnoituksen ja temppelin väliin oli rakennettu kaksipuolinen pilarikäytävä ja kuinka pilarikäytävä yhdisti rakennukset toisiinsa. Josefuksen mukaan pilarikäytävästä oli kulku alaspäin ja molempiin suuntiin, josta käsin roomalaisilla oli pääsy temppeliin ja vartiointi juutalaisia kohtaan etteivät he varsinkaan juutalaisten juhlien aikana yrittäisi mitään, sillä linnoitus vartioi kaupunkia ja temppeliä.

Yllä oleva kuvakulma ja kuvarekonstruktio  näyttää kuinka Jerusalemin temppeli sijaitsi alempana Moorian vuoren rinteellä kuin Antonian linnoitus, mutta temppeli oli kuitenkin osa Jerusalemin kaupunkia. Temppelin ja linnoituksen välimatka oli 600 jalkaa (n.183 metriä) ja niitä yhdisti pilarikäytävä. Apostolien tekojen 21 luvun kuvaama välikohtaus, jossa Paavali otettiin kiinni ja kuinka mellakan seurauksena roomalaiset sotilaat sotaväestönosaston päällikön kanssa juoksivat alas temppelialueelle selvittämään tilannetta saa selkeän perspektiivin temppelin ja linnoituksen välisen mittasuhteen ja sijantien kautta. Apostolien tekojen 21 luku kuvaus kuinka sotilaat juoksivat alas temppeliin vahvistaa Josefuksen kuvauksen Antonian linnoituksesta lähtevästä pilarikäytävästä, joka kulki alaspäin yhdistyen temppeliin.

Yllä oleva kuva todistaa myös sen kuinka Raamatun sanan todistuksen mukaan Herran temppeli rakennettiin Jerusalemiin, Moorian vuorelle, mutta ei sen huipulle, vaan vuoren rinteelle.

Olen itse aikaisemmin uskonut, että Jerusalemin temppeli sijaitsi temppelivuoren huipulla, ja että Länsimuuri olisi osa hävitetyn ja tuhotun Jerusalemin temppelin muuria. Teen asiassa parannuksen ja pyrin korjaamaan sivuillani olevat tekstit koskien tätä asiaa, jos ja kun sellaisia löydän sivuiltani. Jerusalemin temppeli ei sijainnut Moorian vuoren huipulla, eikä Länsimuuri ole hävitetyn temppelin muurin osa, vaan Antonian linnoitukseen kuuluva osa.

Moni tutkija väittää yhä edelleen, että Jerusalemin temppeli olisi sijainnut Moorian vuoren huipulla. En aio käydä näitä väitteitä läpi, koska Raamatun todistus (Apt 21 luku) ja silminnäkijä todistus todistavat temppelin sijainneen alempana kuin Antonian linnoitus. Minulle riittää Raamatun todistus asiasta, joka on yhtäpitävä silminnäkijä todistuksen kanssa.

Eräs asia on myös syytä pistää muistiin. Nykyinen Jerusalem ja sen ympäristö ei ole enää ihan samanlainen kuin ensimmäisen ja toisen temppelin aikana, sillä aika ja ihmiset ovat muokanneet ympäristöä. Tästä johtuen nykyinen Jerusalem ei ihan vastaa maastoltaan sitä mitä se on ollut ensimmäisen ja toisen temppelin aikana. Tästä huolimatta Raamatun todistus ja Josefuksen todistus kertovat Antonian linnoituksen olleen Moorian vuoren huipulla ja Jerusalemin temppeli sijaitsi linnoituksen alapuolella.

Älkää uskoko, jos hän on kammiossa

Juutalaisten ei tarvitse rakentaa tulevaa kolmatta temppeliä temppelivuoren huipulle, koska temppeli ei sijainnut vuoren huipulla. Monien todisteiden valossa voi käydä niin, että juutalaiset tunnustavat erehtyneensä temppelin sijaintipaikan suhteen ja rakentavat tulevan temppelin alemmas vuoren rinteelle, temppelin alkuperäiseen kohtaan. Oli niin tai näin, niin jollakin tavalla kolmas temppeli tulee näkemään päivänvalon Jerusalemissa, koska Herra Jeesus ei erehdy profetiassaan temppelistä, jonne antikristus tulee menemään. Toinen temppeli on tuhottu perustuksiaan myöten, mutta kolmas temppeli tullaan asettamaan paikallensa Jerusalemiin tulevina päivinä. Olemme lähellä Herran Jeesuksen tulemuksen päiviä.

Oikea Jerusalemin temppelin sijaintipaikka on ollut vuosisatoja piilossa juutalaisilta ja pakanoilta sen tähden, koska vasta lopunaikana antikristus tulee ilmestymään Jerusalemin tulevaan kolmanteen temppeliin, josta Herra Jeesus profetoi Raamatussa:

Matt 24:26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’ (tameion), niin älkää uskoko.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, että jos hän (antikristus) on kammiossa, niin älkää uskoko. Kreikankielen sana tameion tarkoittaa salaista huonetta. Jerusalemin temppelissä oli erikoishuone nimeltään "Lishkat Hashsha'im" (salainen huone), jossa tehtiin lahjoituksia köyhiä ihmisiä varten.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan valhemessias (antikristus) tulee menemään Jerusalemiin rakennettuun kolmanteen temppeliin, esiintyen suurena hyväntekijänä sekä jumalana, mutta hän pettää saatanallisen synnin petoksen kautta, jokaisen häneen uskovan ihmisen. Kolmas temppeli on kapinahanke Jumalaa vastaan, sillä Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö päätti yhden ja iankaikkisen uhrin kautta eläinuhrit. Uuden Liiton ajassa Jumalan armosta Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan temppeli.

Herra Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen etteivät he saa uskoa lopunaikana, viimeisinä päivinä, jos sanotaan, että "Jeesus" on temppelissä, koska tämä "Jeesus" on antikristus. Jos seurakunta (Jeesuksen opetuslapset) ei olisi silloin maan päällä kun antikristus on täällä, niin silloinhan Jeesuksen käsky olla uskomatta antikristukseen olisi turha, jos seurakunta olisi ylöstemmattu ennen antikristuksen ilmestymistä. Koska Jeesus sanoi, ettei Hänen opetuslapsensa saa uskoa antikristusta, niin se tarkoittaa silloin sitä, että seurakunta on maan päällä antikristuksen ajassa, mutta Jumalan kädessä ja varjeluksessa.

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Herran Jeesuksen sanojen mukaan todellista uskoa Häneen ei ole kovinkaan paljoa silloin kun Hän tulee toisen kerran takaisin. Tästäkin syystä uskovienkin keskuudessa on paljon uskonnollisia perinteitä, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Eräs tällainen "perinne" ja väärä opetus on sellainen, joka opettaa Jeesuksen tulemuksen ja ylösoton tapahtuvan ennen ahdistuksen aikaa. Raamatussa Herra Jeesus kumoaa edellä olevan väärän opetuksen.

Matt 24:
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

1 Tess 4:
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 ja 1 Tess 4:16,17;ssa kerrotaan samasta tapahtumasta, kun Herra Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. Matt 24 luku kertoo Jeesuksen toisesta yksivaiheisesta tulemuksesta, joka tapahtuu ahdistuksen ajan jälkeen, jolloin kuuluu suuri pasuunan ääni ja tapahtuu seurakunnan ylösotto. 1 Tess 4:16,17 kertoo ihan saman asian, sanoen kuinka Jumalan pasuunan kuuluessa maan päällä oleva seurakunta temmataan pilvissä Herraan vastaan yläilmoihin. I Tess 4:16,17 ei mainitse ahdistuksen aikaa, mutta Matt 24 kertoo sen, että tempaus tapahtuu vasta ahdistuksen ajan jälkeen. Jumala on kansansa turva myös ahdistuksen aikana.

Luuk 17:
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa tulevan tapahtumaan samalla tavalla kuinka kävi sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta. Kun Loot lähti Sodomasta, niin sinä samana päivänä Sodomaa kohtasi rangaistus ja tuho. Loot ei kokenut rangaistusta ja tuhoa, mutta jumalaton Sodoma koki. Herran Jeesuksen vertaus tarkoittaa sitä, että kun Hän tulee takaisin, niin vain ne voivat pelastua ja päästä mukaan ylösottoon, jotka uskossa odottavat Herraa Jeesusta ja jumalatonta maailmaa tulee kohtaamaan Jumalan rangaistus ja viha. Sodomalaisille ei enää annettu mahdollisuutta pelastua sen jälkeen kun Loot lähti Sodomasta. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan ylösoton jälkeen kukaan ei voi enää pelastua. Raamattu vahvistaa ja todistaa tämän todeksi:

Matt 25:
1 ¶ "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan kun Ylkä (Jeesus) tulee, niin vain Herraa odottavat, valmiina olevat uskovat, jotka rakastavat Herraa totuudessa pääsevät mukaan ylösottoon, jonka jälkeen häähuoneen ovi (pelastuksen ovi) suljetaan, eikä kukaan enää voi pelastua sen jälkeen kun Herra Jeesus on tullut ja ottanut maan päällä olevan seurakunnan ylösoton kautta pois maan päältä. Herra Jeesus kumoaa väärän opetuksen, joka sanoo, että seurakunnan ylösoton jälkeen on vielä mahdollisuus pelastua marttyyrikuoleman kautta. Edellä oleva väärä oppi on väärän toivon tarjoamista ja väärää evankeliumia. Lopunaikana juutalaisen kansan jäännös (kolmasosa) tulee pelastumaan ja he tulevat olemaan mukana seurakunnan ylösotossa, kun Herra Jeesus tempaa seurakunnan pois maan päältä.

Kun Raamattu sanoo (Ilm 13:7), että antikristukselle ja antikristillisille voimille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, niin se tarkoittaa sitä, että antikristuksella on valta vainota Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta antikristus ei kuitenkaan voi voittaa lopullisesti uskovia, koska Herra Jeesus asuu heidän sydämissään. Raamattu sanoo myös (Ilm 13:10), että "jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko". Antikristuksella ja antikristillisillä voimilla on valta vainota ja viedä vankeuteen sekä jopa tappaa (ihana marttyyrikuoleman osa), mutta vainoajat (antikristus ja antikristilliset voimat) kuitenkin lopulta häviävät ja tuhotaan. Pyhien, eli Herran Jeesuksen opetuslasten kärsivällisyys ja usko Jumalan armosta ja voimasta saa sen aikaan, että pahan valta voi "voittaa" ainoastaan ulkonaisesti uskovia, mutta ei sisäisesti uskovan sielua, sillä rakkaus uskossa totuuteen pitää uskovan sielun puhtaana ja pelastuneena, jota pahan voimat eivät voi tuhota ja saastuttaa. Kun Jumalan armosta rakastat Herraa Jeesusta totuudessa, niin sinulla on turva Jumalassa myös ahdistuksen päivinä.

Morsian odottaa Herraa Jeesusta, turvaten pelastuksensa Jeesuksen ansioon, Hänen vereensä ja sovitustyöhönsä syntien anteeksisaamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi.
 

Petri Paavola 19.12.2018

Linkkisuositus:
kotipetripaavola.com/ tulevan kolmannen temppelin alttarin vihkiminen

Video: Jerusalemien temppelien alkuperäinen sijainti:

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
askelm.com/ TempBook/ Temples003
earlyjewishwritings.com/ text/ josephus/war5
earlyjewishwritings.com/ text/ josephus/war6
earlyjewishwritings.com/ text/ josephus/war7

free.messianicbible.com/ feature/ city david struggle mount zion city great king
askelm.com/ TempBook/
askelm.com/ TempBook/ Temples019
ourcivilisation.com/ tacitus/ histries /chap18
templemountlocation.com/ fortAntonia

 


 

eXTReMe Tracker