Jesuiittojen henkinen mystiikka


 

Mietiskelevä rukous

Ignatius Loyola kehitti jesuiitoille henkisen harjoituksen nimeltään mietiskelevä (kontemplatiivinen) rukous, josta käytetään myös nimitystä ignatialainen rukous. Rukouksesta käytetään myös nimitystä visuaalinen rukous tai visualisointi. Visuaalinen rukous on Ignatiuksen rukouksen keskipiste. Rukouksen harrastajan tulee miettiä mielessään ja visualisoida, eli mielikuvituksen kautta astua sisään erilaisiin tapahtumiin ja asioihin, jotka ihminen luo visualisoinnin kautta mieleensä. Visualisoinnin kautta ihmisen sanotaan kokevan, näkevän, kuulevan, kosketettavan, haistavan ja makuaistinsa kautta maistavan asioita, jotka on visualisoinnin kautta tullut hänen mieleensä mielikuvituksen kautta. Jesuiitat opettavat että visualisoinnin kautta ihminen voi puhua ihmisille, palvella heitä sekä jopa olla läsnä Jeesuksen syntymän ja ristiinnaulitsemisen tapahtumissa.

Ignatialaisen rukouksen muutamia esimerkkejä:

"Kuvittele Jeesuksen Herramme läsnäolo ristillä ja aloita puhumaan Hänelle"

"Voit kuvitella helvetin pitruuden, leveyden ja syvyyden ... ja näet mielikuvituksessa valtavat liekit ja sinne suljetut sielut ...kuulet valituksen ... aistit hajun ja huomaat savun ..... katkeruuden maku ...liekin kosketuksen"

Näen kolme jumalallista persoonaa istumassa kuninkaallisen majesteetin kuninkaallisella puhujakorokkeella tai valtaistuimella ... näen Ladymme (Maria) ja enkelien tervehtien Mariaa ..... Näen Ladymme, pyhän Joosefin, nuoren neidon ja Jeesus lapsen Hänen syntymänsä jälkeen. Teen itseni köyhäksi pieneksi arvottomaksi palvelijaksi, olen ikään kuin läsnä, katson heitä, mietiskelin heitä ja palvelen heitä"

"Kun olet syömässä, kuvittele Kristuksen Herramme ja Hänen opetuslapsensa pyödän ääressä. Tarkkaile miten Kristus syö ja juo, miltä Hän näyttää, kuinka Hän puhuu ja sitten pyri jäljittelemään Häntä"

Visualisointiin perustuva rukous on tullut hyvin suosituksi nykyään myös Suomessa esim. myös joidenkin vapaiden suuntien uskovien keskuudessa. Visualisointi ja mietiskelevä rukous on eksytystä, jossa henkivallat antavat näitä näkyjä ihmisen mieleen sekä eksyttävät niiden kautta ihmisiä. Raamattu ei opeta visualisointia, vaan rukoilemaan Hengessä ja totuudessa, emmekä me enää voi olla läsnä tapahtumissa, jotka tapahtuivat Raamatussa. Samoin emme myöskään voi olla läsnä todellisesti niissä tapahtumissa tai niiden ihmisten kanssa mielikuvan ja visualisoinnin kautta, jotka ovat ajatuksissamme.

Visualisointi, mietiskelevä rukous on henkivaltojen eksytystä, jossa ihmisiä eksytetään ja totutetaan olemaan yhteydessä henkivaltojen kanssa, jotka itse asiassa antavat näitä mielikuvia ihmisen mieleen. Jesuiitat ovat soluttautumisen kautta tuoneet visualisointi rukouksen sisälle protestanttisiin seurakuntiin tarkoituksenaan tämänkin petoksen kautta koittaa yhdistää uskovia yhdeksi antikristilliseen ekumeeniseen yhteyteen. Todellisilla Herran Jeesuksen opetuslapsilla ei saisi olla mitään tekemistä visualisoinnin valheen kanssa.

Maailman uskonto ja jesuiitat

Jesuiitoilla on monia menetelmiä asettaakseen yhden maailman uskonnon voimaan vatikaanin johdolla. Yksi näistä menetelmistä on nimeltään jesuiitta henkisyys, jonka kanssa ihmiset ympäri maailman ovat olleet kosketuksissa. Jesuiittajärjestön alusta asti jesuiitat ovat olleet mystisen rukouksen harjoittamisen kannattajia. Ignatius Loyola kehitti henkiset harjoitukset, joka sisälsi mystiikkaa. Nykyään monet ihmiset ympäri maailman harjoittavat jesuiittojen henkisiä harjoituksia. Jesuiitat omien sanojensa mukaan käyttävät idän uskontojen mystiikkaa "rikastuttaakseen" kristinuskoa.

Jesuiitta mystiikka

Jesuiittapappi Anthony De Mello harjoitti mystistä henkisyyttä. De Mello on sanonut: Mielen hiljentäminen on vaikea tehtävä. On vaikeaa estää mieltä ajattelemasta. Hindu mestarimme Intiassa ovat sanoneet, että yksi piikki poistaa toisen piikin. Tällä he tarkoittivat että on viisasta käyttää yhtä ajatusta poistamaan kaikki muut ajatukset, jotka täyttävät mielesi. Yksi ajatus, yksi kuva, yksi lause, yksi sanonta, yksi lause tai sana, johon mielesi voi kiinnittyä.

Tänä päivänä idän uskontojen mystiikka on tullut sisälle moniin erilaisiin kirkkoihin ja kirkkokuntiin. Tämäkin on selkeä todiste jesuiittojen soluttautumisesta erilaisiin kirkkoihin ja kirkkokuntiin. Jesuiittojen pyrkimys on tuoda idän uskontojen opetuksia erilaisten kirkkojen ja kirkkokuntien sisälle, koska sen jälkeen niin idän uskonnot kuin kirkot ja kirkkokunnat pystyvät hyväksymään toisensa sekä muodostamaan yhden maailman uskonnon.

Nykyisin esim. luterilaisessa kirkossa monet kirkon työntekijät kannattavat joogaa ja joissakin kirkoissa jopa harrastetaan joogaa. Jooga ei ole pelkästään fyysistä harjoitusta, vaan fyysinen harjoitus yhdistettynä hindulaisen henkisen kasvun tien opetukseen. On päivänselvää, että jesuiitat ovat myös sen takana, että nykyään luterilainen kirkko on joogan lumoissa. Raamatun sanan valossa idän uskontojen opetukset edustavat valhetta ja petosta.

Jesuiitta solutus

Evankeelinen Richard Foster kirjoitti De Mellon kirjan The Sacrament of the Present Moment johdannon. Edellä mainitusta jesuiitta Anthony De Mellon kirjasta on muissa kirjoissa 82 siteerausta, joista jotkut ovat hyvin suosittuja evankeelisia kirjailijoita kuten John Ortberg, Richard Foster, Jan Johnson, Philip Yancey ja Calvin Miller, jotka ovat kaikki uskonnollisen mietiskelyn kannattajia.

Eräs esimerkki jesuiittojen solutuksen vaikutuksista evankeelisiin ja protestanttisiin kirkkoihin on Be Still DVD, jossa Richard Foster siteeraa jesuiitta pappi Jean Nicholas Grouta sanomalla: "Oi jumalallinen mestari, opeta minulle tämä äänetön kieli, joka puhuu niin paljon". Grou ja Foster puhuvat mystillisestä hiljaisuudesta, jota mietiskelijät ja mystikot harjoittavat kaikissa uskonnoissa. Jesuiitta pyrkivät tuomaan eri uskontojen mystiikan ja henkisyyden kaikkien kirkkojen ja kirkkokuntien sisälle, päämääränään yhdistää kaikki yhden maailman uskonnon alaisuuteen, jota vatikaani johtaisi.

Leonard Sweet on eräs "uuden" kristillisyyden avainhahmoista. Sweet on usein ollut yhteistyössä Rick Warrenin kanssa sekä Sweet usein puhuu evankelisissa tapahtumissa. Kirjassaan Quantum Spirituality (s.76) Sweet kirjoitti:

Mystiikka, joka ennen heitettiin syrjään kristillisestä traditiosta on nykyään lähellä postmodernin kulttuurin keskusta ..... Yhden erään 1900-luvun kaikkein suurimman teologin, jesuiitta uskontofilosofi ja dogmaatikko Karl Rahnerin mukaan huomisen kristillisyys tulee olemaan mystillistä ....... [Mystiikka] on metafysiikan saapumista mielen ja kehon harjoitusten kautta.

Mystiikka alkaa kokemuksesta; se loppuu teologiassa (s.76Quantum Spirituality)

Jesuiittojen pyrkimys on tuhota Raamatullinen teologia (Raamattuun perustuva usko) ja korvata se kokemuksilla, joissa vaikuttaa riivaajahenget sekä ihmisen sielullisuus ja lihallisuus. Väärän karismaattisuuden piireissä tapahtuu juuri sitä että he painottavat kokemuksia yli Raamatun sanan. On päivänselvää, että jesuiittojen soluttautumisen vaikutus on näkyvissä todella voimakkaasti väärän karismaattisuuden piireissä.

Sweet kirjoittaa kirjassaan Quantum Spirituality: Emme tarvitse uutta uskontoa tai raamattua. Me tarvitsemme uuden kokemuksen -- uuden tunteen siitä minkälaista on olla minä.

Jesuiitat ovat naamioineet opetuksensa Pyhän Hengen työksi, joka johdattaa ihmisiä vääriin hengellisiin kokemukseen sekä yhteyteen. Tätä tapahtuu juuri todella paljon väärän karismaattisuuden piireissä. Ainoastaan Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka Pyhässä Hengessä uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo kykenee näkemään tämän eksytyksen sekä paljastamaan sen valheet. Jokainen ihminen joka ei usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo tulee eksymään lopunajan antikristillisen eksytyksen kavaliin juoniin ja petokseen.

Jesuiittojen tarkoitus on eksyttää kirkot ja kirkkokunnat harjoittamaan itämaisten uskontojen tekniikoita sekä mystistä okkultiikkaa. Väärän karismaattisuuden parissa esiintyy väärää voitelua, jota pimeyden henkivallat saavat aikaan myös idän uskontojen tekniikoiden sekä mystiikan avulla. Itse asiassa väärässä karismaattisuudessa on selvästi nähtävissä jesuiittojen petoksen kädenjälki.

Leonard Sweetilla on suuri vaikutus evankelisten parissa. Monet hänen ajatuksistaan ovat samoja ajatuksia kuin oli ranskalaisella mystiikka jesuiitta papilla Pierre Teilhard De Chardinilla. De Chardin yritti yhdistää kristillisyyden ja evoluutioteorian keskenään panteistiseen kehykseen, jossa jumala on kaikkialla ja yhdistynyt kaikkiin. De Chardin opetti New Age oppia.

Sweet uskoo paradigman muutokseen, joka antaa energiaa ja pelastaa kirkon. Sweet opettaa New Age oppia, filosofiaa ja tiedettä. Hän opettaa ihmisiä katselemaan maailmaa, kirkkoa ja itseään uusin silmin, joka tarkoittaa ihmisen vapauttamista vanhan maailman kahleista. Sweet opettaa uudesta henkisyydestä siteeraten New Age ihmisiä, mystikkoja sekä ihmisiin, jotka uskovat luonnolliseen ja hengelliseen evoluutioon.

On sanomatta selvää, että jesuiitat valmistavat ihmisiä uuden maailmanjärjestyksen aikakauteen, jossa antikristus hallitsee maailma vähän aikaa antikristillisten voimien ja opetuksien kautta.

Tony Campolo on Amerikassa suosittu hahmo evankelisen kirkon piirissä. Campolo paljastaa kirjassaan Letters to a Young Evangelical millainen rooli mystiikalla oli kun hän tuli kristityksi. Campolo kirjoitti: Opin uudestisyntymisen kokemuksen lukemalla katolista mystiikkaa, varsinkin Ignatius Loyolan henkisiä harjoituksia.

Katolisen mystiikan kautta ihminen ei voi uudestisyntyä. Raamatun opetuksen mukaan ihminen uudestisyntyy sen jälkeen kun hän ymmärtää olevansa syntisenä matkalla kadotukseen, tekee parannuksen tunnustaen tehneensä syntiä Jumalaa vastaan sekä uskomalla Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja. Tällä tavalla ihminen saa syntinsä anteeksi ja Pyhän Hengen sinetin sydämeensä Raamatun Jumalan lapsena, Herran Jeesuksen opetuslapsena, uudestisyntyneenä Jumalan lapsena.

Jesuiitat ovat soluttaneet mystiikan protestanttien keskuuteen sotkien ja sekoittaen sen uudestisyntymiseen. Väärän uudestisyntymiskokemuksen myötä riivaajahenget ohjaavat ihmistä kohti uuden maailmanjärjestyksen mukaista valhekristillisyyttä, joka perustuu petokseen ja valheeseen.

Eräs tunnettu evankelinen kustantamo Baker Books kustansi vuonna 2006 James L. Wakefieldin kirjan Sacred Listening: Discovering the Spiritual Exercises of Ignatius Loyola. Kirjan kustantajan kommentointi kirjasta:

Syvällinen (perinpohjainen) kutsu kristityn opetuslapseuteen. Intensiivinen tie kristilliseen uskoon. Luova vapaus palvella Jumalaa, jonka perusteet on syvällisesti Kirjoituksissa. Näitä keinoja kuvataan James L. Wakefieldin kirjassa Ignatius Loyolan klassikosta Spiritual Exercises. Spiritual Exercises on käsikirja, jota käytetään kuukausien pituisten retriittien ohjaamiseen. Nämä suuresti kunnioitetut harjoitukset ovat nyt sovitettu erikoisesti protestanttisille kristityille. James L. Wakefield rohkaisee lukijoita yhdistämään heidän maalliset päämääränsä heidän uskonnollisten uskomustensa kanssa, joka auttaa heijastamaan Jeesuksen elämää kuin mallina heidän omalle opetuslapseudelleen. Yhdistelemällä oppineisuutta klassisen henkisen muodon kanssa kirja kiinnostaa kirkon johtajia sekä maallikoita, jotka haluavat edetä uskossaan syvemmälle.

Wakefieldin kirja on pyhitetty ja omistettu jesuiittojen harjoituksille. Tämän tulisi todistaa kaikille, että jesuiittojen soluttautuminen protestanttisiin kirkkoihin on totta. Ikävä ja valitettava tosiasia on myös se että jesuiittojen mystiikan työkalun kautta monet evankeliset ja protestantit ovat tekemisessä jesuiittojen opetuksien kanssa. Jesuiittojen mystiikka ja siihen liittyvät harjoitukset eivät edusta Raamatullista uskoa.

Armand M. Nigro jesuiittakoulun emeritusprofessori Gonzagan yliopistosta on sanonut: Ollessani jesuiitta 62 vuoden ajan olen noudattanut Ignatius Loyolan harjoituksia. Iloitsen, että kauan kaivattu kirja (Wakefieldin kirja) on kustannettu. Kirja tulee olemaan lukijoilleen toivon niin klassikko käsikirja aitoon mystiseen rukoukseen henkiseksi kasvuksi.

Eugene Peterson, The Message kirjan kirjoittaja kirjoitti oman allekirjoituksensa Wakefieldin kirjan etukanteen.

Edellä olevat asiat ovat vain muutamia esimerkkejä siitä kuinka jesuiittojen mystinen henkisyys on soluttautunut sisälle protestanttisiin seurakuntiin ja kirkkoihin.

Jesuiittojen suunnitelmissa on saada evankeliset ja protestantit harjoittamaan mystiikkaa, sillä sillä tavalla he voivat omaksua vatikaanin sekä kaikkien uskontojen opetukset. Mystiikka on silta, joka yhdistää kaikkia uskontoja. Koska jesuiitat pyrkivät luomaan yhden uuden maailman uskonnon vatikaanin johdolla, niin mystiikka on välikappale jonka kautta kaikki kirkot, kirkkokunnat ja uskonnot voivat yhdistyä ja hyväksyä toinen toisensa.

Thomas Merton katolinen mystikko keskusteli sufilaisen (Islamin uskon mystinen suuntaus) muslimin kanssa kristillisestä sovituksesta. Sufilainen muslimi sanoi tämän olevan asia, josta he eivät voi koskaan olla samaa mieltä. Merton vastasi muslimille sanoen:

Asioissa joissa opilliset uskomukset eroavat toisistaan, uskon että kiistalla [sovituksesta] on vian vähän arvoa, koska se vie meidät pois henkisestä todellisuudesta sanojen ja ajatuksien valtakuntaan ... sanat saavat helposti aikaan loppumattomia monimutkaisia ja yksityiskohtaisia kiistoja .... mutta paljon tärkeämpää on jakaa kokemuksia jumalallisesta valosta .... Se on tässä, hedelmällisen alueen dialogi, joka on olemassa kristillisyyden ja Islamin välillä.

Tilden Edwards Shalem instituutin eräs perustaja on Mertonin kanssa samaa mieltä. Edwards on sanonut: Tämä mystinen virtaus (mietiskelevä rukous) on länsimainen silta Kaukoidän henkisyyteen. Edwards on kirjoittanut kirjassaan Spiritual Friend siteeraten Aldous Huxleyta: Metafyysinen [mystisyys] joka tunnistaa jumalallisen todellisuuden on korkein yhteinen tekijä, joka linkittää maailman uskonnolliset traditiot. Tony Campolo tunnistaa myös mystisyyden sanoessaan: Näiden sovituksen kaavojen toisella puolella mystiikan teologia pitää huolta toivosta yhteiseksi perustaksi kristillisyyden ja Islamin välillä.

Yhden maailman uskonto haluaa New Age liikkeen mukaan kaikkien uskontojen yhdistymiseen. New Age uskovaiset uskovat, että valaistumisen aikakauden aikaansaamiseksi maailman tulee saada myötämielistä värähtelyä, joka tarkoittaa että ihmiskunnan enemmistön tulee sitoutua mystiseen rukoukseen.

Jesuiitat ovat mystiikan kautta yhdistämässä niin itämaisia uskontoja, Islamia, eksyksissä olevaa kristikuntaa sekä New Age uskovia yhdeksi isoksi perheeksi, yhdeksi maailman uskonnoksi. Antikristillinen henki on pyydystämässä valheen pettämät ihmiset maailmanlaajuisen petoksen verkkoon, jonka johtoon nousee antikristus.

Herran Jeesuksen opetuslasten tulee tunnistaa aika missä me nyt elämme. Nyt on aika kertoa totuuden evankeliumia tässä maailmassa, että mahdollisimman moni ihminen voisi pelastua iankaikkiseen elämään uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
http://www.kotipetripaavola.com/jesuiitat.html
 

 

 

 

eXTReMe Tracker