Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jesuiittojen ekumeeninen petos

Jesuiittojen peukaloima ekumeeninen yhteys, jonka tarkoituksena on saattaa kaikki kristilliset seurakunnat, kirkkokunnat ja herätysliikkeet Rooman katolisen kirkon helmaan on edennyt jättiharppauksin eteenpäin. Kun tutkimme vuosilukujen kautta tätä kehitystä, niin näemme kuinka pikkuhiljaa jesuiittojen manipulointi sekä katolismyönteisyys on saavuttanut suosiotaan erilaisissa kristillisissä yhteyksissä.

Monet tunnetut protestanttiset ja äärikarismaattiset vaikuttajat ja johtajat ovat antaneet myönteisiä lausuntoja katolisuudesta. Kun tutkimme tarkemmin näitä lausuntoja, niin on todella kiistaton tosiasia, että jesuiittojen soluttautuminen ja manipulaatio tulee ilmi heidän lausunnoistaan.

Billy Graham ja katolisuus

Billy Graham on maailmanlaajuisesti tunnettu baptisti saarnaaja. Grahamin monet lausunnot paljastavat hänen toimivan täsmälleen jesuiittojen suunnitelmien mukaisesti, jonka mukaan soluttautumisen kautta aletaan pikkuhiljaa luomaan myönteistä kuvaa katolisuudesta.

Graham: Olen lähempänä katolisia kuin radikaaleja protestantteja. Rooman katolinen kirkko on tänä päivänä käymässä läpi toista reformaatiota. (Philadelphia Evening Bulletin 24 may, 1966)

Graham: Lopulta, pelastuksen tie ei ole muuttunut. ... Evankeliumi, joka on tässä koulussa (Graham puhui katolisessa koulussa) ja evankeliumi, joka on tuonut minut tänne tänä iltana on edelleen tie pelastukseen. ("Belmont Abbey Confers Honorary Degree," Paul Smith, Gazette staff reporter, The Gastonia Gazette, Gastonia, North Carolina, Nov. 22, 1967)

Graham sanoi katolisen kirkon evankeliumin olevan tie pelastukseen. Graham toi esille valheen, sillä katolisella kirkolla on monia erilaisia pelastusteitä. Rooman katolinen kirkko opettaa, että kaikki kirkon sakramentit ovat välttämättömiä pelastukseen. Katolinen kirkko opettaa, että jos joku uskoo ihmisen saavan vanhurskauden yksin armosta uskon kautta Jumalaan, niin hän olkoon kirottu:

Vuonna 1547 Rooman katolinen kirkko sääti Trenton konsiilissa: Jos joku sanoo, että uuden lain sakramentit eivät ole välttämättömiä ihmisen pelastumiseksi, vaan että ne ovat turhia, ja että ilman niitä tai ilman halua osallistua niihin ihminen saa vanhurskauden armosta yksin uskosta Jumalaan, vaikka kaikki sakramentit eivät ole pakollisia kaikille olkoon hän kirottu.

Koska katolinen kirkko uskoo sakramenttien olevan välttämättömiä pelastukseen ja Raamattu sanoo ihmisen pelastuvan yksin Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin se tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon evankeliumi on valheellinen ja epäraamatullinen.

Vuonna 1973 Graham suositteli roomalaiskatolista kirjallisuutta Pohjois-Amerikassa pidetyssä ekumeenisessa tapahtumassa. Erityisesti hän suositteli paavi Johannes XXIII:n kirjallisuutta, jossa on tuhansia sivuja opetusta Mariasta, pyhimyksistä, messusta ja eukaristia leivän palvonnasta sekä opetusta katolisista sakramenteista, jotka olivat paavin mukaan pelastuksen välineitä.(2/86 The Gospel Standard; Key '73: Congregational Resource Book).

Jesuiittojen suunnitelmien mukaan ensin tulee tuoda esille erilaisissa kirkoissa ja kirkkokunnissa, että Rooman katolinen kirkko on "Jumalan seurakunta", jolla on "pelastuksen evankeliumi". Seuraava vaihe on katolisen kirjallisuuden markkinoiminen, jonka tarkoituksena on manipuloida ja aivopestä erilaisten kirkkojen, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden jäsenet uskomaan katolisia oppeja.

Vuonna 1979 Graham sanoi Phil Donahue showssa (10/11/79) paavi Johannes Paavali II:sta, että paavi on moraalinen ja hengellinen johtaja, joka uskoo johonkin ja paavi uskoo, kiitos Jumalalle, minulla on nyt joku todellinen auktoriteetti, jota voin lainata.

Graham: Paavi Johannes Paavalin II:n vierailu Yhdysvaltoihin on tapahtuma, jolla on suuri merkitys ei ainoastaan Rooman katolisille, vaan myös kaikille Amerikassa sekä myös maailmassa ... sinä lyhyenä aikana kun hän on ollut paavi, niin paavi Johannes Paavali II:sta on tullut maailman moraalinen johtaja. Minun rukoukseni ja lukemattomien muiden protestanttien rukoukset on hänen kanssaan hänen matkoillaan (9/27/79 Religious New Service dispatch; quoted in New Neutralism II, p. 40)

Graham: Kukaan muu mies maailmassa nykyään ei voi kiinnittää niin paljon huomiota moraalisiin ja hengellisiin asioihin kuin Johannes Paavali. Hän tuo esille katolisen kirkon ja protestanttisten kirkkojen traditiot, kymmenen käskyn ja vuorisaarnan moraaliset arvot. ... Paavi on saavuttanut miljoonia protestantteja. Järjestäytynyt ekumeeninen liike näyttää olevan keskittynyt tärkeisiin asioihin ja ekumeenisuutta tapahtuu siellä missä roomalaiskatoliset ja protestantit jakavat uskon asiat kuten neitseestä syntyminen ja Kristuksen ylösnousemus. (Billy Graham, Time, October 15, 1979)

Seuraava vaihe jesuiittojen suunnitelmissa on markkinoida paavia koko maailman hengellisenä johtajana ja auktoriteettina, kuten käy ilmi Grahamin puheista.

Rooman katolisen kirkon katekismus:
966 "Finally the Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory, and exalted by the Lord as Queen over all things, so that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of lords and conqueror of sin and death."508 The Assumption of the Blessed Virgin is a singular participation in her Son's Resurrection and an anticipation of the resurrection of other Christians:

In giving birth you kept your virginity; in your Dormition you did not leave the world, O Mother of God, but were joined to the source of Life. You conceived the living God and, by your prayers, will deliver our souls from death.509

Rooman katolinen kirkko opettaa Marian olevan synnitön, jonka sielu ja ruumis otettiin ylös taivaaseen hänen kuolemansa jälkeen. Rooman katolinen kirkko opettaa Mariasta tulleen kaiken olevaisen kuningatar taivaaseen noustuaan. Rooman katolinen kirkko opettaa Marian vapauttavan ja päästävän sielut kuolemasta rukoustensa kautta.

Raamattu opettaa kaikkien ihmisten olevan syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta. Tämä tarkoittaa sitä ettei Maria ollut synnitön, vaan hänkin oli syntinen. Raamattu ei opeta Marian sielun ja ruumiin taivaaseen ottamisesta hänen kuolemansa jälkeen. Raamattu ei opeta, että Maria voi rukoustensa vapauttaa sielut kuolemasta. Edellä olevat katolisen kirkon opetukset ovat valheita.

Koska Mariakin oli syntinen, eikä synnitön, niin se tarkoittaa sitä että katolisen kirkon neitseestä syntymisestäkin on valheellinen opetus. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Maria on ollut vapaa synnistä koko elämänsä ajan, eli synnitön. Tämä tarkoittaa sitä, että katolisen kirkon opetus neitseestä syntymisestä tarkoittaa heidän uskovan synnittömän ihmisen synnyttäneen Jeesuksen.

Raamattu opettaa, että kun synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Tämä tarkoittaa sitä ettei Maria ollut vapaa synnistä ja synnitön, vaan samalla tavalla syntinen kuin kaikki muutkin ihmiset. Tämän tähden katolisen kirkon opetus neitseestä syntymisestä on väärä, koska he uskovat synnittömän ihmisen synnyttäneen Jeesuksen, mutta Mariakin oli syntinen ihminen.

1984 Graham kommentoi paavin puhetta: Kerron teille, että se oli suorin evankelinen puhe, jonka olen kuullut. Se oli valtava. Totta kai, olen hänen suuri ihailijansa. Hän antaa moraalista opastusta maailmalle, joka näyttää kadottaneensa elämäntapansa. (Foundation, Vol. V, Iss. 5, 1984)

Jesuiittojen päämääränä on tehdä paavista koko maailman hengellinen isä. Graham on toiminut täsmälleen jesuiittojen toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Kaikille kaikkea

Robert Schuller, Bill Hybels ja David Yonggi Cho osallistuivat konferensiin, jonka kustansi Churches Uniting in Global Mission - CUGM niminen järjestö. CUGM:n jäsenet sanoivat, että he etsivät hengen yhteyttä, joka totisesti katolinen, protestanttinen, ortodoksinen, evankelinen ja karismaattinen (What in the World!, Vol. 20, Issue 8, 1996).

Jesuiittojen soluttautumisen tarkoituksena on markkinoida katolisuutta siten, että he ovat kaikille kaikkea. Tämän petoksen seurauksena jesuiitat pyrkivät tekemään protestanttisista, ortodokseista, evankelisista ja karismaattisista jne. katolisia. Tämä kehitys on selkeästi nähtävissä. Sen näkee edellä olevasta sekä Anthony Palmerin puheesta, jossa hän kosiskelee äärikarismaattisia tulemaan katolisiksi julistamalla protestin loppua ja sillä, että karismaattisuus on katolista.

Lusiferistinen jesuittojen suunnitelma

Bill Hybels on Willow Creek Community Churchin (WCCC) perustaja ja johtaja. Hybelsin organisaatio tunnetaan myös nimellä Willow Creek Association (WCA). WCA on niin sanottu 501(c)3 organisaatio, joka tarkoittaa sitä, että 5018(c)3 statuksen omaava yhdistys ei saa saarnata poliittisesti vääriä saarnoja tai paljastaa vääriä oppeja; se ei saa kritisoida paavia tai vatikaania, yhdistyneitä kansakuntia, uutta maailmanjärjestystä, vapaamuurareita, salaseuroja kuten The Order of Skull & Bones. 501(c)3 kirkot eivät saa vedota ihmisten tunteisiin julistamalla tulikiven katkuisia saarnoja. 501(c)3 kirkot ovat yhteistyössä Amerikan liittovaltion hallituksen kanssa sekä he ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyneiden kansakuntien sopimuksia, ohjeita ja direktiivejä. 501(c)3 kirkot eivät saa avoimesti puhua asioita vastaan, jotka hallitus julistaa laittomiksi, vaikka hallitus hyväksyy abortin, homoseksuaalisuuden ja samaa sukupuolta olevat "avioliitot".

Edellä olevassa lausunnossa näkyy vahvasti jesuiittojen kädenjälki, sillä kieltolistassa on paavin ja vatikaanin kritisoimisen kielto. Jesuiittojen poliittisen soluttautumisen kautta he muuttavat lainsäädännön katoliselle kirkolle ja jesuiittojen valtapyrkimyksille edulliseksi. Tulevina päivinä, ehkä piankin myös Suomeen tulee voimaan lainsäädäntö, joka kieltää kirkkoja, kirkkokuntia ja herätysliikkeitä puhumasta totuutta, eikä katolista kirkkoa saa kritisoida ja samoin kaikki synnillisyys tulee hyväksyä. Tämä tarkoittaa uskovien paluuta takaisin alkuseurakunnan järjestykseen, sillä tulevaisuudessa on mahdotonta toimia yhdistys- ja herätysliike pohjalla, koska antikristilliset tahot valvovat kaikkea virallista yhdistys toimintaa.

1990 Hybels kutsui katolisen papin nimeltään Med Laz puhumaan seurakuntaansa aiheesta mitä protestantit voivat oppia roomalaiskatolisilta. Bill Hybels kannatti evankelisten ja katolisten julistusta That They May Have Life 2006.

Bill Hybels sekä Rick Warren ovat allekirjoittaneet Yale Centre for Faith & Culture document: ‘Love God and Neighbor Together nimisen dokumentin. Tämä dokumentti jossa etsitään yhteisen identiteettiin pohjautuvaa perustusta Islamin ja kristinuskon välillä.

Vuonna 2000 Bill Hybels ja Rick Warren osallistuivat konferensiin nimeltään The interfaith Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders. Paikalla oli myös ryhmiä yhdistyneistä kansakunnista. YK:llä on todistettavasti myös okkultistinen tausta. YK:n kustantamo on nimeltään Lucis Trust, jonka aikaisempi nimi oli The Lucifer Publishing Company, jonka perusti teosofi Alice Bailey. YK tukee myös monia organisaatiota, jotka eivät ole kansallisia hallituksia, vaan järjestöjä, jotka tukevat New-Agea ja lusiferisia oppeja.

Lusiferisti David Spangler on YK:ssa mukana nimikkeellä Director of Planetary Initiative. Spangler on sanonut ettei kukaan voi osalliseksi uudesta maailmanjärjestyksestä ellei hän sitoudu palvomaan luciferia. Spangler on myös sanonut, että Kristus on sama voima kuin lucifer; lucifer valmistaa ihmisen kokemaan kristillisyyttä; jokainen meistä tuodaan siihen pisteeseen, jota sanon lusiferiseksi initiaatioksi (vihkimys), joka on erityinen portti jonka läpi jokaisen tulee käydä tullakseen täysin oman valonsa sisälle, jokaisen meistä on tultava siihen kohtaan elämässämme, missä vastaanotamme lusiferisen initiaation.

Lusiferianismi on saatanallista okkultiikka, jota edellytetään kaikilta, jotka ottavat osaa uuteen maailmanjärjestykseen. Raamatun opetuksen mukaan lucifer oli Babylonian kuningas, joka toimi saatanallisen henkivallan ohjaamana Kts. lucifer

Rooman katolinen kirkko ylistää luciferia latinankielisessä pääsiäisen yöjumalanpalveluksessa (messu). 2012 paavi Benedictus lauloi pääsiäismessussa latinaksi: flammas eius  lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus - Löytyköön tämä liekki yhäti palavana aamutähden (lucifer) kautta: aamutähden (lucifer), joka ei koskaan laske – Kristuksen, sinun poikasi.

Paavi Franciscus lauloi pääsiäismessussa 2013 saman laulun luciferista minkä Benedictus lauloi 2012. Entinen jesuiitta pappi Malachi Martin, joka oli Vatikaanin sisäpiirissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan on kirjoittanut ennen kuolemaansa, että vatikaanissa oli okkultistinen salaliitto, jossa harjoitettiin saatanallisia rituaaleja, jotka oli omistettu luciferille. Tällä tavalla jesuiitat kontrolloivat Vatikaania ja paavia. Nykyisin paavina toimii jesuiitta, joka toimii kulissien takana jesuiittojen päämäärien hyväksi. Jesuiittojen vaikutus yltää kaikkialle ja uuden maailmanjärjestyksen aikana ihmiskunta valjastetaan palvomaan luciferia, eli saatanallista henkivaltaa, antikristusta, jonka juoksupoikia jesuiitat ovat.

2001 Hybels kutsui muslimi imaamin Fred Hammoudan vierailemaan seurakuntaansa. He kävivät keskustelun Islamin ja kristinuskon vahvoista siteistä.

Kuten on jo aiemmin käynyt ilmi, niin jesuiitat ovat soluttautuneet kaikkiin uskontoihin tarkoituksenaan muodostaa yksi maailmankirkko, jota vatikaani johtaisi. Hybelsin ja Hammondan yhteys täyttää tunnusmerkit ja todistaa jesuiittojen suunnitelmien toteutumisen ja todellisuuden.

Vatikaani himoitsee Jerusalemia

Lynne Hybels (Billin vaimo) on pro-palestiinalainen, joka kutsuu Israelia miehittäjävoimaksi. Katolisuus on koko historiansa ajan vainonnut juutalaisia. Onko Hybelsien vehkeily katolisten kanssa syynä siihen, että Lynnella on voimakas antisemitistinen asenne.

Paavi ja Rooman katolinen kirkko on aina havitellut itselleen Jerusalemia. Rooman katolisella kirkolla on ollut ja tulee aina olemaan kaksi vihollista, jotka ovat juutalaiset ja Raamattuun uskovat Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset. Rooman katolisen kirkon isäntä (saatana) haluaa raivata tieltään niin juutalaiset kuin todelliset herran Jeesuksen opetuslapset. Minkä tähden RKK haluaa raivata tieltään niin juutalaiset kuin todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset?

Raamattu opettaa, että todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset tietävät todellisen totuuden ja Jumalan pelastussuunnitelman. Raamattu opettaa, että lopun aikana Israelin kansan jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo kansakuntana Herran Jeesuksen olevan Messias ja Pelastaja. Tämän seurauksena Herra Jeesus perustaa maan päälle tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan, jossa Herra Jeesus Jerusalemista käsin hallitsee maan päällä Rauhanruhtinaana. Paha saatana haluaa estää tämän, siksi hän haluaa tuhota todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset sekä juutalaiset (israelilaiset). Paha saatana haluaa myös valloittaa palvelijoillensa Jerusalemin ettei Jumalan suunnitelma toteutuisi. Tämän tähden Israel sekä Jerusalem on jatkuvan kiistan, sodan ja konfliktin kohteena.

Rooman katolinen kirkko on saatanan luomus, jonka kautta hän haluaa tuhota Jumalan työn ja suunnitelmat, hän ei kuitenkaan onnistu tuhoamaan Jumalan työtä ja suunnitelmaa. Lopun aikana paavi haluaa toimia juutalaisten ja muslimien välillä "rauhan" välittäjänä, jonka seurauksena paavi toivoo ja haluaa pääsevänsä vihdoin hallitsemaan maailmaa Jerusalemista käsin.

Juutalaiset ja Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset ovat este Rooman katolisen kirkon suunnitelmalle valloittaa koko maailma sen isännälle (saatana) sekä hallita maailmaa Jerusalemista käsin. Koska Rauhanruhtinaan Herran Jeesuksen tulee hallita koko maailmaa tulevaisuudessa Jerusalemista käsin, niin sen tähden saatana haluaa estää sen ja asettaa oman miehensä Jerusalemiin maailmanvaltiaaksi. Tuleva antikristus asettaa "valtaistuimensa" Jerusalemiin julistaen itsensä jumalaksi sekä messiaaksi, mutta Herran Jeesuksen tulemuksessa antikristuksen valta tulee tuhoutumaan täydellisesti.

Billy Grahamin antikristillinen puhe

Robert Schuller haastatteli Billy Grahamia televisiossa 31. päivä toukokuuta 1997. Schuller kysyi Grahamilta mitä hän ajattelee kristillisyyden tulevaisuudesta.

Billy Graham vastasi Schullerille näin: Kristillisyys ja olla tosi uskova, tiedäthän, siinä on Kristuksen ruumis. Tähän kuuluvat kaikki kristilliset ryhmät ympäri maailman sekä ulkopuolelta kristillisten ryhmien. Jokainen joka rakastaa Kristusta tai tuntee Kristuksen, olkoonpa siitä tietoisia tai ei, he ovat jäseniä Kristuksen ruumiissa. .............. Tätä Jumala tekee tänään, Hän kutsuu ihmisiä ulos maailmasta nimessään, he voivat tulla muslimi maailmasta, buddhalaisesta maailmasta, kristitystä maailmasta tai ateisti (ei uskovia) maailmasta, he ovat Kristuksen ruumis, koska Jumala on heidät kutsunut. He eivät edes saata tietää Jeesuksen nimeä, mutta sydämessään he tietävät tarvitsevansa jotakin mitä heillä ei ole, ja näin he kääntyvät ainoan valon puoleen mikä heillä on ja luulen että he ovat pelastettuja ja he tulevat olemaan kanssamme taivaassa.

Jesuiitat hyväksyvät kaikki uskonnot ja sanovat heidän olevan "Jumalan lapsia" ja "Kristuksen ruumiin jäseniä", vaikka he eivät ole siitä edes tietoisia. Tämä on juuri sitä jesuiittojen suunnitelmaa, jonka mukaan tulee perustaa yksi maailmankirkko, jota vatikaani johtaa ja johon kuuluu mukaan myös kaikki uskonnot. Tässä näkyy selvästi Billy Grahamin ja Robert Schullerin kautta jesuiittojen suunnitelman päämäärä, joka on yksi maailmankirkko.

Robert Schuller

Robert Schuller on reformoidun protestanttisen kirkkokunnan jäsen (Reformed Church in America), Crystal Cathedralin perustaja, joka tuli tunnetuksi Hour of Power televisio-ohjelmastaan. Schuller on sanonut: Meille protestanteille on tullut nyt aika mennä Rooman pyhän isän luokse ja kysyä: Kuinka me voimme tulla kotiin?

Schuller toimii myös täsmälleen jesuiittojen suunnitelmien mukaisesti sanoen, että protestanttien täytyy mennä kotiin Rooman paavin luokse. Jesuiittavalassa sanottiin, että pitää soluttautua protestantteihin, kaikkiin kirkkokuntiin ja tuhota ne. Schuller toteuttaa tarkasti jesuiittojen suunnitelmia.

Benny Hinn

Benny Hinn on tuonut esille kirjassaan The Blood, että hänellä oli henkilökohtainen kokemus 49:n katolisen nunnan kanssa, jotka olivat käyneet eräässä Hinnin kokouksessa muutamia vuosia sitten. Hinn sanoo, että hänen sydämessään on erityinen paikka nunnille, koska nunnat ohjasivat ja opettivat häntä kun hän oli lapsi. Hinn kertoo kuinka nunnat kutsuivat hänet luostariinsa. Hinn kirjoitti luostarissa tapahtuneista asioista seuraavasti:

"Olin polvillani itkien, koska tunsin siellä valtavan Herran läsnäolon. Se oli voitelu, jollaista en ollut ennen kokenut ehtoollisella, en edes omassa seurakunnassani. Se oli jumalallinen, voimallinen Jumalan läsnäolo, jota en pysty kuvailemaan, voin vain sanoa, Jeesus tuli siihen pieneen huoneeseen. .... Kun olin polvistuneena ylistämässä Herra kädet kohotettuina suoraan eteeni, niin äitikenraali laittoi ehtoollisleivän suuhuni. Siinä hetkessä tunsin kirjaimellisesti tulen käyvän lävitseni ja myös jotakin muuta hämmästyttävää tapahtui. Tunsin sormenpäilläni jotakin ikään kuin viitan - pehmeän, silkkikankaisen".

Hinn sanoi tunteneensa fyysisen kehon viitassa, jonka hän uskoi olevan Kristuksen keho. Hinn sanoi: Uskon, että olin kirjaimellisesti polvistuneena Jeesuksen jalkojen juuressa. Benny Hinnin kautta toteutuu myös kirjaimellisesti jesuiittojen suunnitelmat.

Paul Crouch

Edesmennyt Paul Crouch Trinity Broadcastin Network (TBN) perustaja oli mukana voimakkaasti Assembly of God liikkeen toiminnassa. Crouch on sanonut: Protestantismi on kohdannut loppunsa. Pyyhin pois protestantti sanan sanastostani. En protestoi enää mitään. Katolisten ja ei-katolisten on aika tulla yhdessä yhdeksi Hengessä ja yhdeksi Herrassa.

On päivänselvää, että jesuiitat ovat soluttautuneet eri kirkkoihin ja kirkkokuntiin. Crouchin kautta toteutuu tarkasti jesuiittojen pyrkimys tuhota protestantismi.

Ei-katoliset ja katoliset yhdessä

Evankeliset ja katoliset yhdessä on ekumeeninen dokumentti vuodelta 1994, jonka allekirjoittivat Amerikan johtavat evankeliset ja katoliset vaikuttajat. Dokumentti oli osa laajempaa ekumeenista lähentymistä Yhdysvalloissa, joka oli alkanut jo aikaisemmin.

Dokumentin lausunto on kirjoitettu todiste, jossa sanotaan selvin sanoin protestanttien ja katolisten tarpeesta tuoda yhteinen todistus nykyiseen maailmaan. Dokumentti pitäytyy voimakkaasti Uuden Testamentin teologiassa, kolminaisuusopissa ja Nikean uskontunnustuksessa. Dokumentista tulee esille rohkaisu hengelliseen ekumeniaan ja joka päiväseen arkiseen ekumeniaan.

Dokumentin allekirjoittivat mm. seuraavat evankeliset vaikuttajat Bill Bright (Campus Crusade for Christ), Os Guinness (Trinity Forum), Richard Mouw (Fuller Theological Seminary), Mark Noll (Wheaton College), J. I. Packer (Regent College), Pat Robertson (Regent University), Larry Lewis (Home Mission Board of the Southern Baptist Convention), Richard Land (Christian Life Commission), Jesse Miranda (Assemblies of God) ja John White (Geneva College).

Rooman katolisen kirkon puolelta dokumentin allekirjoittivat mm. piispat Francis Cardinal George, William Murphy, Carlos Arthur Sevilla, filosofit George Weigel, Mary Ann Glendon, Michael Novak, Peter Kreeft, teologit Joseph Augustine Di Noia ja Avery Cardinal Dulles.

Tämän jälkeen 1999 Rooman katolinen kirkko ja luterilainen maailmanneuvosto yhtyivät yhteiseen vanhurskauttamisoppiin. Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon yhteinen ja virallinen julistus vanhurskauttamisopista luo pohjaa luterilaisen ja katolisen kirkon ekumenian harjoittamiselle. Kochin mukaan tarvitaan uusi julistus, joka koskettaa kirkkoa, ehtoollista ja virkaa. Yhteinen vanhurskauttamisopin julistuksen pääsanoma on seuraavanlainen: "Me tunnustamme yhdessä: Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumala hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin"

Vanhurskauttamisopin pääsanoma on hyvä ja Raamatullinen. Ongelma on siinä, että luterilainen ja katolinen kirkko eivät noudata omassa opissaan Raamatullisen vanhurskauttamisopin pääsanomaa, vaan lisäävät pelastukseen omia lisäelementtejään. Rooman katolinen ei ole luopunut eräraamatullisista opeistaan koskien paavia, Mariaa, messu-uhria, aneita, sakramentteja, kiirastulta jne. Tällä tavalla jesuiittojen suunnitelma on koko ajan edennyt eteenpäin, jonka pyrkimys on tuhota ei-katolinen kristillisyys.

Katolilaisten kotiinpaluu

Tom Peterson on Catholics Come Home perustaja ja puheenjohtaja. Petersonin kirja julkaistiin 2013, jonka nimi on Catholics Come Home: God's Plan for Your Extraordinary Life. Scott Hahn, joka on entinen presbyteeri, josta hän kääntyi katoliseksi kirjoitti Petersonin kirjan esipuheen. Petersonin kirja on kirjoitettu katolisille, että katoliset löytäisivät katolisen uskonsa ja juurensa. Peterson itse sanoo uskovansa kirjansa olevan kuin kyltti, joka johtaa ihmisiä takaisin kotiin, Jumalan perheeseen, joka on katolinen kirkko.

Entinen kalvinisti nykyinen katolinen Peter Kreeft on sanonut Petersonin kirjasta seuraavasti: Catholics Come Home on voimallinen sakramentaalinen armon väline. Se on kuin halukas ja odottava taksi, joka vie meidät kotiin katoliseen kirkkoon, Kristuksen mystiseen ruumiiseen.

Richard "Rick" Warren on protestanttisen herätyskristillisen Saddleback Churchin perustaja ja johtaja. Warren sanoi Petersonin kirjasta seuraavasti: Tom Petersonin tehtävä ja Catholics Come Homen ajatus tuoda sielut takaisin Jeesukselle ja kirkolle on ratkaisevan tärkeää tässä haastavassa historian ajassamme. Kannata täysin tätä evankeliointi projektia.

Roma Downey, joka on tuottanut miehensä Mark Burnettin kanssa The Bible sarjan sanoi Petersonin kirjasta seuraavasti: Catholics Come Home inspiroi meitä jokaista jakamaan muille Jumalan rakkautta, auttaakseen muuttamaan maailman paremmaksi, iankaikkisesti.

Michael Corenin isä oli juutalainen. Michael Coren kääntyi kuitenkin roomalaiskatolisuuteen, jota ei kestänyt kauan. Michael sanoi, että hän kääntyi instituution puoleen, siksi hän erosi. 1990-luvulla hän kääntyi evankeliseen kristillisyyteen. 2004 hän kääntyi takaisin roomalaiskatolisuuteen. Michael Coren on kirjailija, puhuja, radio- ja tv show:n vetäjä. Coren on kirjoittanut mm. seuraavat kirjat: 2011 Why Catholics Are Right (Miksi katoliset ovat oikeassa), 2013The Future of Catholicism (Katolisuuden tulevaisuus). Coren sanoi seuraavasti Petersonin kirjasta: Tämä on tärkeä kirja tärkeään aikaan. Lukijoiden tarvitsee tulla kotiin, katolisten tulla kotiin.

Tom Petersonin kirjan Catholics Come Home: God's Plan for Your Extraordinary Life suosittelijoiksi on kerätty joukko sellaisia katolisia, jotka ovat kääntyneet katolisuuteen muista kirkoista tai kirkkokunnista. Tämänkin kautta halutaan antaa kuva, että muut kirkkokunnat ja kirkot eivät edusta aitoa ja alkuperäistä uskoa, sillä vain katolisuus olisi sitä aitoa ja alkuperäistä uskoa.

Petos joka korottaa katolisuutta

En puhu nyt kaikista edellä olevista ihmisistä, vaan yleisesti. Jesuiittojen tehtävänä on ollut soluttautua kaikkiin kirkkoihin, kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin, joten aivan varmaa on että jotkut "käännynnäistä", jotka ovat liittyneet katoliseen kirkkoon ovat olleet jesuiittoja, jotka ovat teeskennelleet olevansa jonkun kirkkokunnan jäseniä. Sitten kun aika on tullut, niin he ovat "palanneet" takaisin katoliseen kirkkoon. Tämän esityksen ja näytöksen tarkoituksena on saada sellainen kuva muille, että katolinen kirkko olisi se paras ja alkuperäinen uskovien yhteys. Kyse on petoksesta, jonka tarkoitus on ylentää ja korottaa katolisuutta sekä tuhota muut kirkot ja kirkkokunnat.

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Paavin videoviesti Copelandille

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker