Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jooga ja terveysvauriot

Monien joogaa harrastavien keho menee rikki alati toistuvien jooga-asentojen takia, johon ihmisen kehoa ei ole suunniteltu taipumaan. Monet jooga asennot vaurioittavat ja rikkovat ihmisen kehoa. Ei kaikki jooga-asennot tietenkään vaurioita kehoa, mutta osa liikkeistä ja asennoista on sellaisia, jotka eivät tee hyvää ihmisen keholle.

Henkivallat toimivat juuri siten, että he ohjaavat ihmisiä rikkomaan ja tuhoamaan oman sielunsa ja ruumiinsa. Ensin annetaan hyvänolon tunteita, mutta lopulta rikotaan ja rampautetaan ihminen.

Useat jooga-asennot eivät ole tarkoitettu ihmiskehon harjoitteiksi. Silti joogan harjoittajat tekevät sokeasti näitä fyysisiä harjoituksia, jotka pikku hiljaa rikkovat heidän kehoansa. Kun ihminen antautuu henkivaltojen johdatettavaksi, niin hän on sokea sille että se mitä hän tekee lopulta rikkoo ja tuhoaa hänet.

Intialainen ortopedi Ashok Rajgopal kirjoitti The Telegraphissa, että säännöllinen joogaaminen voi rikkoa polvet. Rajgopal on asentanut lukuisia keinoniveliä sekä suorittanut polvileikkauksia johtaville joogaguruille. Pahimmillaan väärin tehdyt äärivenytykset johtavat nivelrikkoon. Rajgopalin kritiikki kohdistuu ääriasentoja vaativiin liikkeisiin. Rajgopalin mukaan eniten vaurioita aiheuttaa väkisin venytetyt asennot, joissa nivelet ovat rikkoutuneet, samoin väärät asennot rikkovat kehoa. Niveltulehdukset ovat yleisiä joogan terveysvaurioita.

Rajgopal on nähnyt joogan harrastajien keskuudessa kaikkein eniten nivel- ja luusairauksia. Hänen mukaansa jooga ei ole terveydelle vaarallista valvotussa ja kontrolloidussa ilmapiirissä. Rajgopalin mukaan ongelmallista joogassa on se, että jokaisen ihmisen keho on hiukan erilainen ja silloin erilaiset venytykset ja taivutukset voivat olla vaarallisia, koska ihmisten kehojen rakenne on niin erilainen. Rajgopalin mukaan tähän tulee kiinnittää paljon huomiota ja pyrkiä tekemään jokaiselle turvallisia asentoja.

Kommentointia. Intialaisen ortopedin havainnot on syytä ottaa vakavasti. Hänen havaintonsa todistavat sen, että vaikka nämä joogagurut ovat opettaneet että tiettyjä jooga-asentoja (ääriasento) voidaan tehdä turvallisesti, niin silti he ovat rikkoneet itsensä näiden asentojen kautta. Ääriasennot eivät ole turvallisia, vaan enemmin tai myöhemmin johtavat kehon vaurioitumiseen.

Eräs tärkeä havainto on jokaisen ihmisen erilainen ruumiinrakenne, joka tuo lisähaasteen ja tekee jooga-asentojen turvallisen opettamisen vielä vaikeammaksi. Tämän tähden joogaamisen kautta tapahtuu usein kehon vaurioita, niveltulehduksia, nivelrikkoja, polvisairauksia jne.

Moni voi sanoa, että joogassa voi pysyä ihan turvallisissa perusasennoissa ja siten voi välttyä terveysvaurioilta. Joogan tavoite on kehittyä koko ajan, joka tarkoittaa sitä, että ihmisiä harjoitetaan kehittymään ja taipumaan koko ajan vaikeampiin asentoihin. Kaikissa fyysisissä harjoitteissa kehitys on tärkeää, eli päästä parempaan kuntoon ja kehittyä tekemään vaikeampia asioita. Tämän ulottuvuuden takia jooga on vaarallinen sekä todellinen terveysuhka.

Koska monet johtavat joogit ovat vaurioittaneet itseänsä joiden on oletettu tekevän ääriasentoja turvallisesti, niin et sinäkään pysty tekemään näitä asentoja heitä turvallisemmin. Joogan aiheuttamat terveysvauriot ovat ikävää todellisuutta monille joogan harrastajille.

Joogagurut opettavat, että joogan avulla ihminen kasvaa henkisesti sekä kykenee lopulta saavuttamaan yhteyden maailmankaikkeuden hengen kanssa; gurujen sanoma on että joogan henkinen kasvu tekee ihmisestä terveen, hyvinvoivan, henkisesti vahvemman sekä kehittyneemmän. Joogan henkisen kasvun lupaukset ja joogan terveysvauriot ja erikoisesti gurujen vammat ovat osoitus siitä kuinka joogan takana on henkivaltojen petos.

Maailmankaikkeuden henki on saatanan henki, joka pettää ihmisiä joogan kautta. Jos joogan kautta päästäisin ihan oikeasti sellaiselle henkiselle tasolle, viisauteen, hyvään oloon ja valaistumiseen, josta jooga lupaa, niin johtavat gurut eivät olisi vaurioittaneet kehoansa joogan kautta. Tässä kohtaa myös paljastuu joogan petos, sillä se ei auta edes johtavia guruja tulemaan niin viisaiksi, että he eivät rikkoisi omaa kehoansa joogan kautta. Sen sijaan lukuisa, eli suuri määrä johtavia guruja on rikkonut oman kehonsa joogan kautta. Tämä todistaa, että "maailmankaikkeuden henki", eli saatana joka on joogan takana pyrkii rikkomaan ja satuttamaan ihmisiä. Henkivallat ohjaavat ihmisiä erilaisiin asentoihin, jotka enemmin tai myöhemmin rikkovat eri kehonosia.

Fysioterapeutti Matt Toddman sanoo, että selkäkivuista kärsivien tulee olla hyvin varovaisia harjoittaessaan joogaa. Hänen mukaansa joogasta voi olla jossain tapauksissa hyötyä, mutta monet jooga-asennot kuormittavat selkää liikaa. Esimerkiksi vuori ja kobra asanat voivat ärsyttää selkärankaa. Asennot joiden tarkoituksena on pidentää selkärankaa voivat aiheuttaa pahoja vahinkoja selkärangalle jos ne tekee väärin.

Lisää terveyshaittoja. Erään vaihtoehtoisen parantamisen yliopiston (alternativehealing.org) havaintojen ja tutkimusten mukaan joogan meditaatio opetus voi aiheuttaa seuraavia fysiologisia sekä psyykkisiä ongelmia: mania, psykoosi, aistiharhoja, masennus, itsemurha taipumus, hermoromahdus, sydämen sykkeen äkkinäinen nopeutuminen, krooninen kipu sekä jakautunut persoonallisuus.

Koska joogan takana vaikuttaa pahuuden henkivallat, jotka meditaation kautta vaikuttavat vahingollisesti ihmisen mieleen, niin siksi joogan harrastajilla esiintyy edellä kuvatun kaltaisia psyykkisiä sekä fyysisiä ongelmia.

Jooga-meditaation ja psykoosin välillä on selkeä yhteys. Joissakin raporteissa on kerrottu näistä yhtymäkohdista muun muassa näin: psykoosin oireet ovat ilmaantuneet heti meditaation jälkeen, meditaation harrastamisen jälkeen psykoosikohtaukset ovat lisääntyneet. Sisäisen oman tietoisuuden korostaminen meditaation kautta ei ole hyväksi monille skitsofrenia potilaille.

Pahuutta täynnä olevan sielunvihollisen pyrkimys on sairastuttaa ja vääristää ihmisen mieli. Kun ihminen joutuu kosketuksiin pahojen henkivaltojen kanssa meditaation kautta, niin sen seurauksena jotkut ihmiset joutuvat psykoosiin sekä alkavat kärsimään mielenterveysongelmista.

Jooga aiheuttaa ongelmia mm. polvissa (rusto ja nivelet), revähtymät ja venähdykset kaulan alueella jota erityisesti pääseisonta aiheuttaa. Notkeat tai notkeuteen taipuvaiset ihmiset voivat loukata itseään taipumalla liian syvälle asentoihin, jotka voivat tuottaa ongelmia. Terapeutti Jake Kennedy (Kennedy Brothers Physical Therapy in Boston) on kertonut että puolen vuoden aikana heidän viiden klinikan vastaanotolla joogan aiheuttamat kudos- ja nivelvammat ovat nelinkertaistuneet.

Monet joogan harrastajat puolustelevat joogan aiheuttamia terveysongelmia sanomalla, että urheilussakin tulee rasitusvammoja ja loukkaantumisia, niin miksei siis joogassakin. Jooga on henkisen kasvun opetusta, jossa ihmisille opetetaan, että jooga-asentojen ja liikkeiden kautta ihmisen kehittyy henkisen kasvun tiellä kohti viisautta ja valaistumista. Joogaa ja sen aiheuttamia vammoja ei voi verrata urheiluvammoihin, koska joogaa markkinoidaan viisauden ja terveyden lähteenä, joka ei riko ihmisen kehoa, vaan pitää sen hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joogan henkisen kasvun tie olisi totta, niin joogan kautta ihminen ei rikkoisi omaa kehoansa. Koska joogan henkisen kasvun tie perustuu saatanalliseen valheeseen, niin siksi joogan harrastajilla esiintyy niin paljon terveysongelmia.

Urheilussa tunnustetaan se että harjoittelu voi aiheuttaa erilaisia vammoja, mutta joogassa opetetaan, että joogan fyysiset harjoitteet tuovat terveyttä sekä auttavat korjaamaan erilaisia vammoja. Urheilua ja joogaa ei siis voi verrata keskenään, sillä urheilu tunnustaa reilusti erilaisten vammojen syntymisen mahdollisuuden harjoituksen kautta, mutta jooga opettaa että sen fyysinen harjoite parantaa ja edistää ruumiinterveyttä ja kuntoa. Näin voi aluksi tapahtuakin joogassa, mutta mitä pitemmälle joogan harrastaja etenee fyysisissä harjoituksissaan, niin sitä todennäköisemmin hän vaurioittaa omaa kehoansa.

Joogan henkinen kasvu kulkee käsi kädessä fyysisen harjoituksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, joogan harrastaja kehittyy koko ajan fyysisissä harjoituksissa ja venyy ja taipuu koko ajan enemmän ja enemmän. Kun ihminen venyy ja taipuu koko ajan enemmän luonnottomissa asennoissa, joita joogassa on niin enemmin tai myöhemmin ihmisen keho kokee vaurioita. Tästä on todisteena intialaisen ortopedi Ashok Rajgopal todistus, jonka mukaan hän on asentanut lukuisia keinoniveliä sekä suorittanut useita polvileikkauksia johtaville joogaguruille.

Joogan takana on pahuuden henkivallat, jotka järjestelmällisesti joogan kautta rikkovat ihmisiä fyysisesti ja henkisesti. Henkivallat ohjaavat ihmisiä taipumaan mitä eriskummallisempiin asentoihin tavoitteenaan rikkoa ihmisen kehoa, eli tuottaa kipua ja tuskaa ihmiselle. Henkivaltojen usein käyttämä taktiikka on sellainen, jossa ensin saa ikään kuin porkkanaa (hyvää oloa), mutta jälkeenpäin keppiä (fyysiset ja psyykkiset vauriot). Tämä tulee selkeästi esille joogasta.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Jooga henkivalta ja petos


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

eXTReMe Tracker