Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan kasvojen valkeuden kirkkaus

Sytytin joulukuun 25. päivä pihallamme jätkänkynttilän palamaan. Kun katselin valokuvia ja muutaman videon joulukuun 25. päivän tapahtumista, niin jotenkin tästä jätkänkynttilän sytyttämisestä sekä pihalla olleista monista erilaista valoista alkoi johdattumaan Raamatun kohta Psa 89:13-17. Pihalla oli monenlaista valoa, oli led-valojen loistetta eri väreissään. Jätkänkynttilän tuli loisti valoansa. Pihakamiinasta hohti valoa, kun tuli paloi siinä ja lopulta punainen hiillos loi punaista valon hehkua ympärillensä. Nämä pihalla olevat valot ovat katoavaisia ne palavat vain hetken ja niiden valo valaisee vain pienen alueen pimeydessä.

Herran Jumalan kirkkauden valkeus on ikuista ja Jumalan kirkkauden valkeus on niin kirkasta ettei syntinen ja Jumalan pelastama ja armahtama ihminen kykene katselemaan sitä, eikä olemaan tässä koko Jumalan kirkkaudessa. Jumalan armosta saamme kuitenkin vajavaisina ja pieninä ihmisinä Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden uskossa kasvaa Jumalan kirkkaudessa, vaikka emme voikaan sitä täydellisesti omistaa tässä ajassa.  Jumalan valkeuden kirkkaus loistaa iankaikkisesti ja Uudessa Jerusalemissa Jumalan kaikkina aikoina pelastamat ihmiset saavat olla iankaikkisesti Jumalan rakkauden kohteina sekä Jumalan armosta siellä Jumalan kansa näkee iankaikkisesti täydellisen Jumalan kirkkauden. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Psalmi 89:
13 (89:14) Sinulla on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi.
14 (89:15) Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä.
15 ¶ (89:16) Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!
16 (89:17) He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan.
17 (89:18) Sillä sinä olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän sarvemme. 33/38
19 Herra on meidän kilpemme, Israelin Pyhä meidän kuninkaamme. Raamattu Kansalle

Raamattu sanoo muualla, kuinka sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret (5 Moos 33:27). Jumalan käsivarret ovat täynnä armoa, rakkautta ja totuutta sekä Jumalan kirkkautta, Jumalan kasvojen valkeutta. Kun me Herran Jeesuksen opetuslapset Jumalan armosta pelastettuina Jeesuksen veren kautta saamme kasvaa uskossa Jumalaan, niin Jumalan voima, Pyhä Henki meissä vaikuttaa voimaa vaeltaa uskossa ja siinä saamme Jumalan armosta edetä yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Psalmi 89 kertoo kuinka Jumalan oikea käsi on korotettu. Tämä korotettu oikea käsi on Herramme Jeesus. Kun Israelin kansa leiriytyi erämaassa, niin ilmestysmaja oli aina keskellä ja Israelin sukukunnat leiriytyivät ilmestysmajan ympärille, niin että ilmasta katsottuna Israelin sukukunnista muodostui ristin muotoinen asetelma, jonka keskellä oli Ilmestysmaja, missä Herra Jumala asui. Ilmasta ylhäältä alas katsottuna ylhäälle oikealle leiriytyi Efraimin sukukunta, jonne myös leiriytyi Manassen ja Benjaminin sukukunnat.

Manasse tarkoittaa muun muassa kaksinkertaista hedelmää. Manasse tarkoittaa saada unohtamaan. Benjamin tarkoittaa oikean käden poika. Erämaan risti, kun israelilaiset leiriytyivät Ilmestysmajan ympärille muodostaa todella syvällisen opetuksen Herrasta Jeesuksesta ja Hänen ristintyöstään. Olen tästä puhunut ja pitänyt muutaman Raamattutunnin ja siksi en nyt tuo tässä esille kuin tämän yhden kohdan lyhyesti (lähdelinkeissä oli linkit pitämääni koko Raamatun opetukseen tästä aiheesta).

Jumalan valkeuden kirkkaus tulee esille siinäkin kun Herra Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi, niin Hänen sovitustyönsä kautta uskomalla Häneen ihminen kykenee kantamaan hedelmää Jumalalle. Jumalan Hengen asuessa ihmisen sydämessä, uskova ihminen kykenee kantamaan moninkertaisesti hedelmää Jumalalle, koska Pyhä Henki antaa uskovalle voimaa ja auttaa uskovaa ihmistä kasvamaan uskossa Herraa Jeesusta totuudessa rakastaen.

Herran Jeesuksen ristintyön kautta, kun Jumala antaa synnit anteeksi katuvalle ja parannuksen tehneelle uskoon tulleelle ihmiselle, niin Jumala ei enää muistele, eikä muista anteeksiannettuja syntejä, koska Jeesuksen veressä ne lakkaavat olemasta Jumalalle.

Ristintyön kautta Herra Jeesus on Isänsä oikealla puolella Jumalan valtakunnassa, Jumalan Uhrikaritsana, syntien Sovittajana ja Pelastajana. Näin erämaassa olleen ristin esikuva täyttyy Herrassa Jeesuksessa. Kuten erämaassa Israelin sukukuntien leiriytyessä ristin muotoisena Ilmestysmajan ympärille, jossa Jumala asui, niin Jumala tulee tässä Uuden Liiton aikakaudessa asumaan ainoastaan sellaisen ihmisen sydämeen Pyhän Hengen kautta, joka tulee Jumalan luokse Jeesuksen veren ja ristin kautta, syntejänsä katuen, syntinsä tunnustaen sekä uskoen Herraan Jeesukseen.

Jumalan valtakunnan ja valtaistuimen oikeus ja perustus on armo ja totuus. Psalmi 89:14 sanoo kuinka tämä armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Isä Jumala on armo ja totuus ja Hänen kasvonsa loistavat valkeuden kirkkautta, jonka loiste on myös armoa ja totuutta. Raamattu sanoo kuinka myös Jeesuksen Kristuksen kautta tuli armo ja totuus (Joh 1:17). Messias Jeesus teki maan päällä kaikessa Isänsä tahdon, siksikin Jeesus on yksi Isänsä kanssa. Jeesuksella on oma tahto, mutta Hän on alistanut oman tahtonsa Isänsä tahdon alle. Isä on armo ja totuus ja myös Jeesus on armo ja totuus, koska Jeesus tekee kaikessa Isänsä tahdon.

Silloin kun Jumalan pelastama ihminen Jumalan armosta tuntee ja ymmärtää juhlariemun Jeesuksen sovitustyön kautta sekä ylen ihmeellisen Jumalan rakkauden ja kirkkauden, niin hän haluaa oppia vaeltamaan yhä syvällisemmin Jumalan kasvojen valkeuden kirkkaudessa.

Mitä syvällisemmin saamme Jumalan armosta uskossa kasvaa, niin opimme koko ajan yhä enemmän riemuitsemaan Herran hyvyydestä. Uskon elämän keskipiste ei ole uskovan ihmisen teot, ajatukset ja arjen elämän haasteet, vaan Herran hyvyys. Silloin kun päivittäin riemuitsemme Herran hyvyydestä ja kaikkinainen Herran hyvyys sekä Jeesuksen veressä pelastuksen armo on jokapäiväinen sydämemme riemu ja ilo sekä kiitoksen kohde, niin sellainen usko kantaa eteenpäin kaikissa tilanteissa. Jumalan vanhurskauden voima Pyhässä Hengessä auttaa meitä selviytymään kaikista elämän tilanteista, kun rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa. Kun näimme teemme, niin sydämessämme on riemu, ilo ja kiitos Herran kaikkinaista hyvyyttä kohtaan. 

Psalmi 89:17 puhuu kuinka Jumala kohottaa kansansa sarvet. Sarvi kuvaa Raamatunkielessä voimaa. Silloin kun Herra saa olla kansansa väkevyys ja voima, kansansa kaunistus, niin silloin Herra armossaan antaa meille voimaa palvella Häntä. Jumalan armo ei ole halpaa armoa, sillä Jumala ei tue syntiä ja vääryyttä, ja kuka ikinä haluaa elää synnissä ja vääryydessä ei voi olla Jumalan armotekojen vaikutuksen alaisena. On eri asia langeta syntiin ja tehdä siitä parannusta, kun haluta elää synnissä tekemättä siitä parannusta. Raamattu sanoo: Joka rikkomuksensa (syntinsä) salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon (Snl 28:13).

Joskus on niin, että jotakin tiettyä syntiä vastaan joutuu taistelemaan ehkä kauankin aikaa ennen kuin Jumalan armosta pääsee siitä vapaaksi. Usein tämä johtuu kasvamattomuudesta tai siitä ettei ymmärrä millä tavalla Jumalan Henki toimii ja auttaa uskovaa voittamaan syntejä. Jos uskova ihminen uskoo saatanan valheen ettei Jumala rakasta ja hyväksy häntä, niin se johtaa siihen, että uskova on kyvytön voittamaan syntejä, koska hän on uskonut saatanan valheen. Hän uskoo enemmän valhetta kuin totuutta, eikä voi siksi päästää vapauteen tietyistä synnin siteistä, joilla saatana pyrkii kahlitsemaan häntä. Jos uskot totuuteen ja siihen, että Jumala rakastaa sinua ja on hyväksynyt sinut Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, niin se johtaa sinut terveeseen uskoon, uskomaan totuuteen, jolloin opit vapautumaan Jumalan voimasta erilaisista synneistä. Raamattu opettaa, että Jeesus toi armon ja totuuden. Jumalan armossa on aina mukana totuus. Jumalan armo toimii totuuden mukaan ja johtaa aina totuuteen ja on yhtä kuin totuus.

Kun psalmi 89 sanoo, että Herra on meidän kilpemme se tarkoittaa Jumalan olevan meidän suojamme ja suojelijamme. Raamattu puhuu myös Jumalan sota-asusta, johon kuuluu uskonkilpi. Jos et ole uskon kilven suojassa, niin vihollinen kykenee osumaan sinuun pahan palavilla nuolilla. Uskon kilven suojassa oleminen tarkoittaa sitä, että elät Jumalan sanan totuuden mukaan sen ymmärryksen mukaan mihin olet saanut Jumalan armosta uskossa kasvaa. Jos et elä totuuden kuuliaisuudessa Herralle jollakin tai useammalle elämän osa-alueella, niin silloin olet näillä alueilla avoimena maalitauluna pahan palaville nuolille. Tämä asia unohtuu meiltä uskovilta liian usein, koska meille on opetettu väärää ja halpaa armoa. Jeesus toi armon ja totuuden, ja tämän takia Jumalan armo johdattaa uskovan aina elämään totuudessa sekä vastustamaan syntiä ja kaikkea vääryyttä.

Psalmi 98 sanoo kuinka Israelin Pyhä (Herra Jumala) on meidän Kuninkaamme (Jumalan kansan Kuningas). Kuningas on ihmisten yhteiskunnassa yksinvaltias, joka on kaiken vallan ylin käyttäjä ja toimeksiantaja koskien lakeja ja asetuksia (näin on ollut silloin kun Raamattua on kirjoitettu). Kun Raamattu sanoo, että Jumala on kansansa Kuningas, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on kaikkein ylin auktoriteetti kaikessa, ylin auktoriteetti siinä mikä on Jumalan tahto ja mikä Jumalan sanan totuus, ja miten ihmisen tulee uskoa Raamatun Jumalaan.

Kun Jumala on Uuden Liiton kansan Kuningas, niin se tarkoittaa sitä, että emme enää ole itsemme omat, koska Messias Jeesus osti meidät Isä Jumalalle ja itselleen verensä sovituksen ja lunastuksen kautta (1 Kor 6:19,20). Koska emme ole enää itsemme omia, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on täysi valta meidän elämässämme ja meidän tulisi suostua tekemään kaikessa Hänen tahtonsa, aina sen mukaan kun uskossa opimme ymmärtämään sitä mikä on Jumalan tahto.

Isä Jumalan valkeuden kirkkauden keskipiste on Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö syntien anteeksisaamiseksi sekä uskon kautta Jeesukseen saamme yhteyden Jumalaan. Kiitos Jumalalle, Hänen kaikkinaisesta hyvyydestään ja valkeuden kirkkaudestaan, joka loistaa kirkkauttaan iankaikkisesta iankaikkiseen ja aina iankaikkisesti. .

 

Petri Paavola 27.12.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Risti erämaassa osat 1 ja 2
Risti erämaassa osa 3

Jätkänkynttilän sytytys 25.12.2021

 


 

 

 

eXTReMe Tracker