Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalanpalvelus yökerhossa

Ylen puheen iltapäivän radio-ohjelmassa 19.8.2014 haastateltavina olivat Suur-Helsingin (Suhe) seurakunnasta Marko Martiskainen sekä Pietu Korpelainen. Suhen sanotaan olevan trendikirkko, jossa käy Jeesus hipsteri väkeä. Ohjelmassa Suhen edustajilta kysytään mm. miksi seurakunta menee kapakkaan (ravintola Tulisuudelma Vantaa) ja mihin tämän päivän ihminen tarvitsee seurakuntaa. Käytän kirjoituksessani sanoja Suhen edustajat, koska Marko ja Pietu ajavat samaa asiaa yhteisin keinoin ja tavoin.

Herra Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 18 luvussa, että kun Hän tulee takaisin, niin löytäneekö Hän uskoa maan päältä. Jeesuksen sanojen mukaan, kun Hän tulee takaisin, niin maan päällä ei ole kovin paljon Raamatun sanan totuuteen perustuvaa uskoa. Meidän on syytä ottaa todesta ja vakavasti Herran Jeesuksen sanat sekä tutkia Jumalan sanasta rukouksen kera, onko meidän uskomme Raamatun sanan totuuden mukaista ja ellei se ole, niin meidän tulee tehdä parannus sekä alkaa ojentautumaan Raamatun sanan opetuksen mukaisesti.

Kirjoituksessani aion verrata Suhen edustajien näkemyksiä ja Raamattua keskenään, sillä sen kautta tulemme näkemään kuinka erilaisia heidän käsityksensä ovat siitä mitä Raamattu opettaa. Tarkoitus ei ole pöyhiä ja osoitella muita sormella, vaan tehdä niin kuin Raamattu opettaa, eli koetella asiat Jumalan sanan kautta sekä siten pitää keskipiste Herrassa Jeesuksessa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksen kera.

 

Sisällys:
Biletys vs. pyhitys
Evankeliumia ja rakentumista Jumalan tahdon mukaan
Uudenlainen jumalanpalvelus
Epätäydelliset ihmiset
Seurakunnan tehtävästä
Tuomitseminen vai asioiden koetteleminen?
Mihin seurakuntaa tarvitaan?
Sanoma ei ole muuttunut sanansaattajat muuttavat sanomaa
Jumalan rakkaus ja tuomio
Luterilainen kirkko
Herra Jeesus on ratkaisu ja kaiken ydin
Evankeliumi oikealla tavalla esillä
Jumalanpalvelus rekvisiittaa
Loppusanat

 

 

Biletys vs. pyhitys

Suhen edustajien mukaan ihmiset etsivät yhteisöllisyyttä ja tarvitsevat Jeesusta ja Suhen porukka haluaa olla siellä missä on paljon ihmisiä ja hyvät bileet. Edellä oleva kommentti oli vastaus siihen, että miksi Suhe laajentaa toimintaansa Helsingistä Vantaalaiseen ravintolaan.

Jos seurakunta laajentaa toimintaansa sitä varten, että ihmiset tarvitsevat Jeesusta yhteisöllisyyden ja biletyksen kokemiseen, niin seurakunta on tuuliajolla eikä toteuta Raamatullisen lähetys- ja opetuskäskyn sanomaa, jonka mukaan seurakunnan tulee evankelioida Raamatun sanan mukaisella evankeliumilla jumalattomia ihmisiä sekä opettaa uskoon tulleita uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa:

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

Matt 28:
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

Voi olla niinkin, että Suhe evankelioi ihmisiä ja varmasti sitä jollakin tavalla tekeekin. Jos näin on, niin silloin biletyksellä ratsastaminen suorassa radio-ohjelmassa näyttäytyy ihmisten kosiskelulta (mielistely), jossa sanoma on ihmisten korvasyyhyn mukainen, ei Raamatun sanan totuuden mukainen. Jos Suhe oikeasti bilettää ihmisten kanssa, niin silloin on kyse mukautumisesta maailman hengen mukaan sekä sielullisesta liitosta jumalattomien ihmisten kanssa.

Jumala rakastaa kansaansa täydellisen rakkauden kautta ja Jumalan rakkaus uskovan sydämessä Pyhässä Hengessä synnyttää vastarakkautta Jumalaa kohtaan uskon kautta Heraan Jeesukseen. Mitä silloin tapahtuu uskovan sydämessä ja seurakunnassa kun uskova ja seurakunta rakastaa Jumalaa?

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;
4 sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
5 Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?

Silloin kun uskova sekä seurakunta rakastaa Jumalaa, niin he rakastavat toisia Jumalan lapsia, toisin sanoen kaikkia uudestisyntyneitä Jumalan lapsia riippumatta kirkkokunta taustasta tai sen puutteesta, koska olemme kaikki Jumalan silmissä yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi (seurakunnaksi).

Silloin kun uskova ihminen ja seurakunta rakastavat Jumalaa, niin he uskovat ja toimivat Jumalan sanan käskyjen opetusten mukaisesti. Jumalan käskyjen mukaan eläminen UL:n järjestyksessä ei ole raskasta, koska Jumala on antanut meille Pyhän Hengen voimaksi ja avuksi, vaikuttaen tahtomista ja tekemistä, niin että Jumalan armosta opimme kasvamaan ja ojentautumaan uskossa koko ajan syvällisemmin Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti.

Jumalan synnyttämä ja vaikuttama usko uskovan sydämessä auttaa voittamaan ja hylkäämään syntejä, jotka vaikuttavat maailmassa. Jumalan synnyttämä ja vaikuttama usko ei johdata uskovia bilettämään, vaan pyhittäytymään uskossa totuuteen Pyhän Hengen rakkauden kautta.

Evankeliumia ja rakentumista Jumalan tahdon mukaan

Suhen edustajat sanoivat, että kaikki mitä he tekevät pitää sopia kaikille ihmisille. Tällä he tarkoittivat seurakunnan kokouksen ohjelmaa. He haluavat myös puhua evankeliumia ihmisten arkeen.

Silloin kun puhutaan seurakunta elämästä ja seurakunnan kokoontumisesta ja yhteentulemisesta, niin varsinkin seurakunnan kokousten hengellinen rakentuminen tulee tapahtua Jumalan sanan ohjeiden ja opetusten mukaisesti, ei niin että se sopisi kaikille kaikkea menetelmän mukaan, jos sillä kaikella tarkoitetaan toisille biletystä, toisille bailuja ja joillekin evankeliumia jne. Seurakunta ei saa rakentaa toimintaansa ihmisten korvasyyhyyn varaan, koska silloin siitä tulee kuin tivoli, huvipuisto tai elämysten ja kokemusten metsästämisen areena, joka tarjoaa kaikille kaikkea lihallisuuden ja sielullisuuden mukaan.

Silloin kun seurakunta rakentuu Jumalan sanan totuuden opetusten ympärille, jossa tuodaan esille runsaasti Jumalan sanan opetuksia, palvellaan niiden armoitusten ja armolahjojen mukaan, jotka Jumala on itse kullekin antanut sekä rakastetaan huomioidaan, välitetään ja annetaan aikaa toinen toisillemme. Näin tehden jokainen saa jotakin ja silloin kaikki sopii kaikille kun kaikki tapahtuu Jumalan tahdon mukaan uskovien rakentumiseksi uskossa Jeesukseen, ei ihmisten korvasyyhyn mukaan.

Yökerhot ovat tehty jumalattomia ihmisiä varten bilettämiseen ja ilonpitoon maailman hengen mukaan. Seurakunnan tulee erottautua maailman hengestä (huomaa ei maailmasta, vaan maailman hengestä), eikä kosiskella ihmisiä biletyksillä tai muilla maailman hengen tuotteilla, sillä niissä lukee made in flesh, assisted by the devil - lihassa tehty paholaisen avustuksella. Seurakunnan toiminnassa ja teoissa tulee lukea made in heaven by the word of God in the power of the Holy Spirit - taivaassa tehty Jumalan sanan kautta Pyhässä Hengen voimassa.

On oikein ja Raamatullista puhua evankeliumia ihmisten arkeen, mutta se tulee tehdä Jumalan tahdon ja Raamatun sanan ohjeiden ja opetuksen tarkoittamalla tavalla.

Uudenlainen jumalanpalvelus

Ohjelman juontaja kysyi, mitä Suhen Tulisuudelma ravintolan uudenlainen jumalanpalvelus tarkoittaa? Suhen edustajat sanoivat baaritiskin olevan kiinni jumalanpalveluksen ajan, sanoma on sama, mutta jokaisen sukupolven tulee löytää oma tapa tehdä asioita ja erilaisia tapoja kommunikoida sekä sanoma on saatava tälle ajalle ajankohtaiseksi puhuen ihmisille ajankohtaisella tavalla ja kielellä. Suhen edustajat sanoivat uuden jumalanpalveluksen näkyvän videoscreeneinä ja pop- ja rockmusiikin soittamisena. heidän mukaansa viesti on sama Jeesus Kristus, mutta se tapa millä se tuodaan, niin sen tulee olla lähellä meidän ajan ihmistä.

Evankeliumin sanoman ja Raamatun sanan totuus on ja pysyy aina samanlaisena, mutta jokaisen eri historian aikakauden välineiden tulee tuoda esille Jumalan sanaa Pyhässä Hengessä ja totuudessa Jumalan vanhurskauden ja rauhan mukaisesti:

Room 14:
17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
18 Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
19 Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.

Vanhurskaus Pyhässä Hengessä tarkoittaa oikeamielisyyttä Jumalan tahdon mukaan ja sellaista vanhurskauden vaikutusta, joka on Jumalisuuden mukaista. Rauhaa tarkoittaa ettei ole riidanhenkeä sydämessä, mutta myös Jumalan rauhan vaikutusta Pyhässä Hengessä, jossa Jumalan rauhan vaikutus syrjäyttää ja kuolettaa lihan teot ja lakkauttaa maailmanhengen tuottamat sielulliset tavat ja tottumukset. Pyhän Hengen vaikuttama ilo on sidottu totuuden rakkauteen, eikä Pyhän Hengen vaikuttama ilo vaikuta maailmallista biletyksen henkeä ja iloa.

Uskova ei ole tunteeton, sillä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen hedelmä saa ihmisen kokemaan tunteita ja tunne-elämää, jota Pyhä Henki hallitsee. Uskoon ja uskovan elämään kuuluu tunteita, mutta tunne ei saa hallita ja ohjata uskovaa harjoittamaan syntiä, antautumaan ihmisten korvasyyhyn tai mielistelyn harjoittamiseen. Uskova ihminen saa kokea ihan tavallisen ihmisen tunteita, mutta siten että tunteet ovat Pyhän Hengen hallintavallan alla ettemme vahingoita tunteiden kautta itseämme tai lähimmäisiämme.

Tietokone ja netti ovat asioita, joita ei ollut olemassa alkuseurakunnan aikana. Voimmeko käyttää tietokonetta tai nettiä evankeliumin julistamiseen tai Jumalan sanan opettamiseen tämän ajan ihmisille? Totta kai voimme, kunhan se tapahtuu totuutta noudattaen rakkaudessa Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisesti, jolloin toiminta perustuu Pyhän Hengen vaikuttamaan vanhurskauteen, rauhaan ja iloon. Kaikki asiat ja välineet mitä käytämme Jumalan valtakunnan työssä tulee perustua edellä olevaan Jumalan valtakunnan tuntomerkkiin.

Biletys perustuu maailmanhengen iloon sekä sielullisuuteen. Rock- ja heavy musiikki (jota myös jotkut uskovat soittavat) perustuu aggressiiviseen meluun, ei Jumalan Hengen vaikuttamaan rauhaan. Sen tulisi olla selvää ettei biletys kuulu seurakunta elämään. Olen myös sitä mieltä ettei rock- ja heavy musiikki kuulu seurakunta elämään. En usko että Jumala tahtoo meidän julistavan evankeliumia aggressiivisen melun kautta, koska siinä ei ole Jumalan Pyhän Hengen rauhan tuntomerkkiä.

Epätäydelliset ihmiset

Suhen edustajat toivat esille että he tekevät jumalanpalveluksia epätäydellisille ihmisille. He myös sanoivat, että he haluavat kohdata ihmisiä sellaisina kuin he ovat, sillä kyse ei ole meidän teosta vaan Jumalan armosta. He toivottavat ihmiset seurakuntaan sellaisina kuin he ovat että he saisivat kokea Jumalan rakkautta sellaisina kuin he ovat.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Raamattu sanoo, että uskovien tulee julistaa jumalattomille ihmisille evankeliumia, jonka mukaan ihminen on synnin orjana matkalla kadotukseen, mutta jos hän tekee parannuksen (katumus, mielenmuutos, ajatella toisin) ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, niin hän saa pelastuu Jumalan armosta uskon kautta Jeesuksen vereen, saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

On tapauksia, joissa Jumala johdattaa uskovia jonkun jumalattoman elämään rakastamaan häntä Jumalan rakkaudella sekä harjoittamaan aluksi sanatonta evankeliumia, eli rakkauden tekoja ja vasta sen jälkeen julistaa hänelle evankeliumia. Pelastumiseen kuuluu kuitenkin aina evankeliumin julistaminen, sillä kukaan ei voi pelastua ilman evankeliumin kuulemista, koska usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.

Sanaton evankeliumi, eli rakkauden teot ei kuitenkaan tarkoita biletystä tai maailman korvasyyhyn mukaisia tekoja ja sanoja, sillä sanaton evankeliumi perustuu Jumalan Pyhän Hengen voimaan, joka toimii totuuden ja rakkauden kautta, mutta biletys ja korvasyyhy perustuvat sielulliseen riivaajien viisauteen. Muistutan vielä sitä, että Jumala ei koskaan jätä jumalatonta pelkän sanattoman evankeliumin kohteeksi, vaan enemmin tai myöhemmin vaikuttaa sanallisen evankeliumin julistamisen, että pelastava usko voisi syntyä.

Sanaton evankeliumi toimii joissakin tapauksessa kovan sydämen pehmentäjänä, joka valmistaa jumalatonta kuulemaan evankeliumia ja vastaanottamaan pelastuksen evankeliumin kuulemisen kautta.

Evankeliumin julistukseen sisältyy parannuksen, eli muuttumisen prosessiin pääseminen Jumalan armosta. Jeesus sanoi tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Toisin sanoen Jeesus sanoi tule sellaisena kuin olet, mutta Jumala muuttaa sinut sellaiseksi millaiseksi Hän haluaa sinun muuttuvan. Raamatun oikea evankeliumi ei koskaan sano ihmisille, että tule sellainen kuin olet, jättämättä kertomatta myös muutoksesta ja muuttumisesta, sillä Jumala muuttaa meitä poistamalla synnin istutukset meidän sydämestämme. Tämän tähden todellinen evankeliumi kutsuu ihmisen sellaisena kuin hän on, mutta sanoo rehellisesti, että sinut muutetaan, sinä et jää sellaiseksi kuin olet, vaan tulet muuttumaan Jumalan armosta pyhityselämän kautta, Jeesukseen uskoen Raamatun sanan totuuden mukaisesti Pyhän Hengen voiman avulla.

Todellinen Jumalan armo ei jätä ihmistä sellaiseksi kuin hän on, sillä Jumalan armo kasvattaa uskovaa hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot (synti) sekä opettaa ja kasvattaa uskovaa elämään jumalisesti ja vanhurskaasti (Jumalan tahdon mukaan) tässä maailmanajassa.

Jos muuttumisen tarvetta ei kerrota ihmisille, niin kyse on joko huijauksesta, jossa ihmisen ei tarvitse muuttua ollenkaan, silloin usko on vain hyviin bileisiin osallistumista tai sielullisesta evankeliumista, jossa ihmiselle sanotaan, tule sellaisena kun olet, Jumala rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet ja ihminen voi jäädä siihen oletukseen ettei hänen tarvitse muuttua ja kun sitten aletaankin puhua muutoksesta, niin sielullinen ja lihallinen ihminen, joka on houkuteltu sisälle uskovien toimintaan lihallisin keinoin jättää yhteyden sen takia ettei hän halua muuttua, vaan olla sellainen kuin hän ja jäädä sellaiseksi kuin hän, koska hän rakastaa syntiä ja lihaansa.

Tämän tähden Jeesus sanoi tehkää parannus (katumus, mielenmuutos, ajatella toisin) ja uskokaa evankeliumi, sillä oikea evankeliumi julistaa muutoksesta, jonka synteihinsä kuollut ihminen vastaanottaa sielunsa pelastumiseksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Seurakunnan tehtävästä

Ohjelman toimittaja kysyi että miten sitten jos haluaa tulla käymään seurakunnassa eikä allekirjoita kaikkea mitä sitä siellä opetetaan. Suhen edustajat sanoivat sen olevan ihan ok, koska seurakunnan tehtävä ei ole saada aikaan ihmisissä muutosta seurakunnan normien tai oppien mukaisesti, sillä seurakunnan ainoa tehtävä on näyttää ihmisille Jeesusta ja viedä ihmiset lähelle Jeesusta, sillä jokainen meistä vaeltaa omaa vaellusta, tehden omat päätöksensä sekä kantaa oman vastuun. Ihmiset voivat olla eri mieltä heidän kanssaan ja silti jos haluaa tulla niin se on ok. Suhen edustajat sanoivat että heillä on ateisteja seurakunnassa palvelemassa ja jossain määrin vastuunkantajina, joka on ihan ok. Suhen edustajat sanoivat (viitaten edellä mainittuihin ateisteihin), että he tuppaavat tulemaan ennemmin tai myöhemmin uskoon (heidän yhteydessään).

Totta kai jumalaton ihminen saa tulla käymään uskovien kokoontumisessa. Se on ihan totta ettei ketään jumalatonta saa pakottaa tai manipuloida uskomaan Herraan Jeesukseen.

Joh 6:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Seurakunnan tehtävä ei ole aikaan saada ihmisissä muutosta, koska se on Jumala teko uskovan sydämessä Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. Seurakunnan tehtävä on kuitenkin kertoa ja tuoda esille, että Jumala muuttaa uskovan ihmisen siten, että hän oppii hylkäämään syntejä sekä oppii elämään koko ajan enemmän Jumalan tahdon mukaisesti.

Kun seurakunta rakastaa Pyhässä Hengessä toinen toisiaan sekä Jumalan sanan kautta opettaen näyttää miten ja millä tavalla Jumala muuttaa uskovia, niin se on sama asia kuin Jeesuksen näyttäminen ihmisille sekä ihmisten vieminen Jeesuksen lähelle. Jos edellä oleva toiminta puuttuu, niin silloin ei ole kyse Jeesuksen näyttämisestä, vaan ehkä bilettämisestä sekä väärästä Jumalan armon opettamisesta, jossa ei opeteta synnin hylkäämistä sekä muuttumista Pyhän Hengen voiman kautta.  Jeesuksen voi näyttää ihmisille joko korvasyyhyn mukaan (ihmisen oma tekemä sielullinen kuvaus Jeesuksesta) tai uskon kautta, jossa uskotaan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. On sanomatta selvää kumpi edellä olevista tavoista on Raamatullinen tapa Jeesuksen näyttämiseen.

Otin Markoon yhteyttä ja kysyin sitä että mitä he tarkoittivat sanoessaan heillä olevan ateisteja seurakunnassa palvelemassa ja jossain määrin vastuunkantajina, joka on ihan ok. Marko oli sitä mieltä mitä Raamattu opettaa, että Jumalan seurakuntaan kuuluu vain uudestisyntyneitä uskovia, eikä ketään muita, ei ateisteja, eikä ketään muitakaan jumalattomia ihmisiä. Seurakunnassa palvelevat vastuunkantaja ateistit vastasivat mm. kahvinkeittämisestä jne. ei Raamatun opetuksesta ja hengellisistä tehtävistä.

Me kaikki erehdymme puheessa ja sanoissa myös minä, olkaamme toisillemme armollisia. Olisi kuitenkin hyvä pyrkiä puhumaan Raamatun sanan totuuden mukaan tietyissä asioissa täsmällisesti, sillä ilman että olisin kysynyt asiaa Markolta olisin jäänyt sellaiseen käsitykseen, että Suhessa ateistit ovat mukana seurakunnassa palvelemassa ja vastuunkantajina.

Jos seurakunta toimii sielullisesti Jeesukseen uskoen, niin seurakunta synnyttää sielullisia uskovia. Sielullinen uskova on sellainen, joka on uskonnollinen ihminen joskus hyvinkin tunteikas sekä kiivas sielullisen uskon kannattaja, jota hän pitää oikeana Raamatun uskona, jota ei se kuitenkaan ole.

Sielullinen usko syntyy silloin kun evankeliumi ei sisällä julistusta muutoksesta (parannus), vaan pelkän kutsun tule sellaisenaan, mutta tulet muuttumaan jätetään pois. Tosin uskova voi olla sielullinen ja onkin usein uskon alkutaipaleella, vaikka hän olisi tullut Raamatullisella tavalla uskoon. Tällaisessa tapauksessa hän kuitenkin harjaantuu ja kasvaa uskossa, jolloin sielullisuuden tilalle tulee hengellisyys. Terveessä uskossakin oleva voi eksyä sielullisuuteen, jos hän poikkeaa pois Raamatun sanan totuuden mukaisesta uskosta, uskoen eksyttäviä oppeja tai lankeaa korvasyyhyn tähden miellyttämään ihmisiä.

Tuomitseminen vai asioiden koetteleminen?

Suhen edustajat toivat esille kuinka tähän aikaan kuuluu asioiden nopeasti tuomitsemisen helppous, jolloin tehdään nopeita johtopäätöksiä. Siksi he sanovat jokaiselle joka miettii että tule käymään (tarkoittaen Suhen tilaisuuksia), sillä me ei tuomita sinua. Suhen edustajat sanoivat ettei heidän tarkoitus ole muuttaa ketään, vaan rohkaista jengiä ja pistää pystyyn sunnuntain parhaimmat bileet.

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

Kun on rakennettu itse tehty jumalanpalvelus tai ei toimita Raamatun opettamalla tavalla, niin silloin ei ymmärretä Raamatun opettamaa kaikkien asioiden koettelemista siitä mitä seurakunnassa tapahtuu, vaan se sekoitetaan ja ymmärretään tuomitsemisena. Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken mitä seurakunnassa tapahtuu. Olen koetellut Suhen Vantaan toimintaa ja se toimii monessa kohdin eri tavalla kuin mitä Raamattu opettaa. Minä en tuomitse, vaan koettelen, niin kuin Raamattu kehottaa ja käskee tekemään.

Raamattu kehottaa ottamaan sen vastaan mikä on hyvää (Jumalan sanan totuus) sekä karttamaan sitä mikä on pahaa (synti, sielullisuus, epäraamatulliset opetukset jne.). Koettelemisen tarkoitus on erottaa hyvä pahasta. Yksi suurimpia tämä ajan ongelmia seurakunnassa on se kun asioita ei koetella, jotkut jopa kieltävät koettelun syyttäen sen olevan tuomitsemista. Kaiken tulee kestää koetteleminen myös tämä minun kirjoitukseni tulee koetella. Koetteleminen on Jumalan suojakeino ja turvaverkko seurakunnalle eksytyksiä ja vääriä oppeja vastaan sekä sielullisen toiminnan paljastumiseksi, koska monessa kohdassa me kaikki erehdymme. Se joka sallii itseään koeteltavan sekä muuttaa mielensä ja korjaa kurssiansa silloin kun siihen on aihetta on Raamatullisessa uskossa, mutta se joka torjuu koettelemisen ja pitää sitä tuomitsemisena on sielullisessa ja epäraamatullisessa uskossa.

Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

Se on kyllä totta, että uskovatkin voivat langeta tuomitsemaan toinen toisiaan, mutta tuomitsemisen ja koettelemisen erottaa helposti, sillä tuomitseminen perustuu hyvin usein sielulliseen ja lihalliseen käyttäytymiseen, mutta koetteleminen ja sen seurauksena tapahtuva ojentaminen ja nuhteleminen tapahtuu sävyisyyden Hengessä. Jos ojentaminen ei tapahdu sävyisyyden Hengessä niin kuin sen pitäisi tapahtua, niin silloin on hyvin usein kyse tuomitsemisesta, joka tapahtuu lihallisesti ja sielullisesti, joka on syntiä ja väärän teon harjoittamista. 

Suhen Vantaan toiminnan tarkoitus on rohkaista jengiä ja pistää pystyyn sunnuntain parhaimmat bileet. On selvää ettei edellä oleva toiminta perustu Raamatun sanan totuuteen ja hengellisyyteen, vaan sielulliseen riivaajien viisauteen. Seurakunnan tarkoitus ei ole järjestää bileitä, ei huonoja, eikä parhaita, vaan rakentua yhdessä uskossa Jumalan sanan totuuden mukaan Pyhässä Hengessä rakkauden kautta, antaen tilaa Jumalan armolahjojen ja armoitusten toiminnalle Jumalan tahdon mukaisesti.

Mihin seurakuntaa tarvitaan?

Ohjelman toimittaja kysyi mihin tämän päivän ihminen tarvitsee seurakuntaa, sillä bileitä löytyy Helsingistä monesta muustakin paikasta. Suhen edustajat vastasivat ettei yhteisöllisyyden tarve ole muuttunut, vaan se on kasvanut. Suhen edustajat sanoivat haluavansa tarjota ihmisille yhteyden ja yhteisön missä hän voi olla osana jotain itseään suurempaa, tietäen että siellä on ihmisiä, jotka välittää sinusta, ketkä on kiinnostunut sinun tarinasta, miten sinulla menee. He sanoivat ettei yksi jumalanpalvelus pysty täyttämään sitä ja sen lisäksi heillä on pienryhmä toimintaa, kokoontuen pienemmissä ryhmissä ympäri pääkaupunkiseutua, että ihmiset oppisivat tuntemaan toisiaan. Suhen edustajien mielestä yhteisöllisyyden tarve ja olla rakastettu ja hyväksytty on se mitä seurakunnan pitäisi tarjota ihmisille.

2 Kor 10:
4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Ef 1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

2 Tess 3:5 Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.

Seurakunta on sitä varten, että uskovat oppisivat tuntemaan Jumalan ja Hänen rakkautensa, ilmestyksen ja viisauden Hengen sekä Jumalan sanan totuuden kautta. Toki seurakunnalle kuuluu myös evankeliumin julistaminen Raamatun sanan mukaisesti.

Jos seurakuntaa tarvitaan siihen, että ihminen on osana jotain itseään suurempaa, että ihmiset oppisivat tuntemaan toisensa, niin silloin seurakunta on sielullisen perustuksen varassa, sillä kaikkein tärkein seurakunnan tehtävä on saada ihmiset tuntemaan Jumalaa ja Jumalan rakkauden, jonka jälkeen opimme myös tuntemaan ja rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme.

Seurakunnan tulee kertoa uskoville, että Jumala hyväksyy heidät ja rakastaa heitä, sillä vain Jumalan tunteminen Jumalan sanan totuuden ohjauksessa sekä Pyhän Hengen rakkauden kautta eheyttä ja parantaa ihmisen haavat, jotka synti on iskenyt syvälle ihmisen sydämeen. Vasta silloin kun uskovat ymmärtävät tämän ja suostuvat Jumalan Pyhän Hengen muuttavaan työhön sydämessään, niin he kykenevät kohtaamaan toinen toisiaan, hyväksymään toisiaan ja rakastamaan toisiaan, koska Jumala on kohdannut heidät, hyväksynyt heidät, rakastanut heitä ja muuttanut heidän sydämensä Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen rakkauden kautta.

Sanoma ei ole muuttunut sanansaattajat muuttavat sanomaa

Ohjelman toimittaja kysyi onko seurakunta ollut aina tällainen ja samoja tarkoituksia varten. Suhen edustajat sanoivat, että ehdottomasti kyllä. He toivat myös esille kuinka seurakunta on tehnyt paljon virheitä ja he pyytävät tätä anteeksi ja eräs virhe on että uskovat ovat kutsuttu rakastamaan toinen toisiaan, mutta jos emme keskity siihen, emme keskity Jeesukseen Kristukseen, niin siksi saadaan paljon hallaa aikaiseksi.

On totta, että uskovat ja jotkut seurakunnat (eivät kaikki) ovat tehneet paljon virheitä ja minäkin olen pahoillani ja pyydän anteeksi omia virheitäni kaikilta, joita vastaan olen vajavaisuudessani rikkonut, pyydän anteeksi niin uskovilta kuin jumalattomilta. On oikein ja Raamatullista, että näemme erheemme ja haluamme tehdä parannusta sekä muuttua ja hylätä väärät teot sekä synnit.

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Me emme voi uskovina rakastaa toinen toisiamme ellemme rakasta ensin Jumalaa ja siksi tätä tulee opettaa ja tähän tulee keskittyä seurakunnassa, koska se johtaa automaattisesti siihen että me uskovina opimme rakastamme toinen toisiamme. Kun keskitymme Jeesukseen, niin rakastamme Jumalaa ja saamme kasvaa tässä rakkaudessa, joka myös johdattaa meidät rakastamaan yhä syvällisemmin Jumalaa ja toinen toisiamme.

Suhen edustajat sanovat että koska meidät on kutsuttu rakastamaan ihmisiä, niin valitettavaa on myös se että seurakunta voi olla myös joskus maailman armottomin paikka. He jatkavat sanoen että voimme puhua Jumalasta, joka on armollinen ja rakastava, mutta silti seurakunta saattaa olla joskus maailman armottomin paikka. Suhen edustajat sanovat ettei sanoma ole muuttunut mihinkään 2000 vuoteen ja seurakunta, joka keskittyy siihen sanomaan, keskittyy Jeesukseen, keskittyy jengin rakastamiseen, sillä Raamattu puhuu kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa. Suhen edustajat uskovat että jos seurakunnat Suomessa keskittyisivät enemmän tähän, niin seurakunta ei olisi niin kritisoitu yhteisö.

Sekin on ikävä kyllä totta, että joskus joku uskovien yhteisö, jossa puhutaan armollisesta ja rakastavasta Jumalasta voi olla armoton paikka, joka ei hoida uskovien ihmisten sydämen haavoja kuntoon, vaan lyö ihmisen vielä syvemmille haavoille.

Sekin on totta, että Raamatun sanoma ei ole muuttunut mihinkään, mutta monet sanansaattajat ovat muuttaneet sanoman, niin että siitä on tullut eksytys, korvasyyhy "evankeliumia" ihmisten miellyttämiseksi, sielullinen bile-evankeliumi, joka ruokkii ihmisen sielullisuutta jne.

Room 12:
10 Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
11 Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.

Silloin kun uskovat rakastavat Jumalaa Pyhässä Hengessä, niin he ovat helläsydämisiä toisiaan kohtaan, kunnioittavat toisiaan kilvoitellen toinen toistensa kunnioittamisessa, koska he palvelevat Herraa, eivätkä mielistele ihmisiä.

Gal 1:10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.

Jos uskova on ihmisille mieliksi, niin hän on ihmisten mielistelijä ei Herran Jeesuksen palvelija. Ihmisille mieliksi oleminen tarkoittaa korvasyyhy evankeliumia sekä sielullista bile-evankeliumia. Herran Jeesuksen palvelija julistaa totuuden evankeliumia, eikä mielistele ihmisiä.

Alkuseurakunta rakasti Jumalaa ja toisiaan Hengessä ja totuudessa. Silti monia alkuseurakunnan uskovia laitettiin vankilaan ja heitä vainottiin:

2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Todellinen Jumalan sanan totuus ei ole suosittua jumalattomien keskuudessa, vaan nostaa vainoa ja pilkkaa uskovia kohtaan. Bile-evankeliumi ei tavoittele Jumalan kunniaa ja suosiota, vaan ihmisten kunniaa ja arvostusta, siksi se riisuu evankeliumista totuuden pois puhuen Jumalan armosta ja rakkaudesta, ihmisille mieliksi korvasyyhyn mukaan, ei Jumalan sanan totuuden mukaan.

Jumalan rakkaus ja tuomio

Suhen edustajat sanoivat, että Raamattu sanoo ettei Jumala lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Heidän mukaansa valitettavan usein seurakunnat, kristityt ryhmät, yksilö kristityt foorumeilla, jossain jopa toiset kristityt ovat meidän suurimpia vihaajia. Suhen edustajat sanoivat, että kun kristityt ovat näkyvissä mediassa niin he usein vastustavat jotakin, ovat jotakin vastaan ei koskaan kenenkään puolella, mutta Jumala lähetti Poikansa maailmaan, ei tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan ja tässä on selkeä ristiriita, seurakunnan tehtävä ei ole aina vastustaa kaikkea, vaan keskittyä siihen minkä puolesta me olemme. Sillä tärkeintä on keskittyä ratkaisuun joka on Jeesus Kristus ja kun siihen keskittyy niin ne muut asiat muuttuvat itsestään.

Joh 3:
 16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Jumalan sana ilmoittaa ettei Jeesus tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman ihmisiä, koska Hän tarjoaa evankeliumin kautta pelastusta jokaiselle uskon kautta Häneen. Evankeliumiin kuuluu myös Jumalan tuomio, joka tulee vasta sen jälkeen, jos ihminen ei usko Jeesukseen, eikä anna pelastaa itseään. Jumala tarjoaa ensin pelastusta, ei tuomiota, mutta jos ihminen ei usko, niin Jumala tuomitsee hänet iankaikkiseen kadotukseen. Evankeliumiin kuuluu armo ja pelastus sekä tuomio, mutta Jumalan julistaa tuomion vasta sen jälkeen, jos ihminen ei ota vastaan pelastusta. Nämä molemmat asiat tulee tuoda esille, sillä ne kuuluvat yhteen.

Bile-evankeliumi sekä sielullinen evankeliumi jättää aina sen osan pois evankeliumista, joka aiheuttaa jumalattomissa ristin pahennusta. Tämä tapahtuu sen tähden koska bile-evankeliumi haluaa miellyttää ihmisiä, ei tarjota koko evankeliumia, että pelastava ja uskoa pyhittävä usko voisi syntyä Jumalan armosta ihmisen sydämeen. Sielullinen evankeliumi on ristin vihollinen, koska se ei johdata ihmistä pelastukseen, joka johdattaisi hänet lihan kuoleman tielle, jolloin Pyhä Henki pääsee hallitsemaan sekä johdattamaan ja opettamaan uskovaa ihmistä. Sielullinen evankeliumi ruokkii ihmisen sielullisuutta ja lihallisuutta herättäen hänessä uskonnollisuuden henkeä, ei Totuuden Hengen kuuliaisuutta. Bile-evankeliumi on ihmisten suosiossa ja se vetää ja houkuttelee paljon ihmisiä, koska ihmisen ei tarvitse muuttua Jumalan sanan totuuden kautta, koska sielullinen evankeliumi jättää ihmisen uskonnollisuuden valtaan harrastelemaan bile-evankeliumia sekä uskonnollisia asioita.

Se on totta, että nettimaailmassa sekä live-elämässä on uskovia ihmisiä sekä ryhmiä, jotka sielullisesti ovat toinen toisiaan vastaan tai vastustavat lähes kaikkea mikä liikkuu ja vastustaminen tehdään enemmän lihassa kuin Hengessä.

Sitten on myös olemassa uskovia ihmisiä, jotka nettimaailmassa sekä live-elämässä koettelemisen kautta paljastavat eksytyksiä, vääriä oppeja, sielullista toimintaa sekä syntejä. Tällainen toiminta on Raamatullista vastustamista, sillä meidän uskovien tulee vastustaa vääriä oppeja, eksytyksiä sekä lihallisuutta, koska tällainen toiminta perustuu Jumalan rakkauteen ja totuuteen, eikä se ole pahan puhumista.  Todellinen Jeesus keskeinen usko ei lakaise maton alle asioita, jotka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan, eikä kyse ole eksytysten metsästämisestä, vaan niiden paljastamisesta, sillä uskova elää Jumalan tahtoa etsien, ei eksytyksiä. Silloin kun uskova kohtaa eksytyksen tai asian, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, niin hän on velvollinen sen mukaan kun Jumala on antanut ymmärrystä paljastamaan pimeyden kätköt sekä asiat, jotka ovat Jumalan tuntemista vastaan.

2 Tim 4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.

Silloin kun uskova Jumalan armosta koettelemisen kautta paljastaa eksytyksiä ja vääriä oppeja, niin kyse ei ole tuomitsemisesta, eikä siitä että nostaa itsensä muiden yläpuolelle, vaan Raamatullisesta toiminnasta ja käskystä, jonka mukaan kaikki tulee koetella ja jos jokin ei kestä Jumalan sanan totuuden edessä, niin silloin tulee kaikella pitkämielisyydellä ja sävyisyydellä astua rohkeasti esiin nuhtelemaan, varoittamaan ja kehottamaan.

Se on totta, että jos keskitymme Herraan Jeesukseen, Häneen uskoen, niin kuin Raamattu opettaa, niin silloin asioihin saadaan oikea ratkaisu sekä uskovien sydämet muuttuvat mielenuudistuksen kautta.

Luterilainen kirkko

Suhen edustajat kehuivat luterilaista kirkkoa, koska se tekee paljon hyvää ja he haluavat puhua hyvää kaikista myös kirkosta. Se on totta että inhmillisesti kirkko tekee paljon hyvää auttaen monilla tavoin ihmisiä. Tämä on arvokasta työtä. Jos haluamme pitää Raamatun sanan totuudesta kiinni, niin silloin meidän on myös sanottava, että luterilainen kirkko on Jumalan edessä myös monella tavoin avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan: Kirkon jäsenistä valtaosa ei usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa; iso osa kirkon työntekijöistä avoimesti kannattaa monenlaisia seksisyntejä kuten homoseksuaalisuutta sekä muita syntejä jne. Se on totta että lut. kirkon sisällä on pieni joukko uudestisyntyneitä uskovia, jotka ovat minun rakkaita sisariani ja veljiäni Herrassa Jeesuksessa, joita siunaan koko sydämestäni, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että valtaosa kirkon jäsenistä kulkee Babylonin porton jalanjäljissä.

Jumala ei varmasti halua Hänen kansansa antavan koko luterilaisesta kirkosta sellaista kuvaa kuin Suhen edustajat antoivat tuoden esille sen että lut. kirkko tekee valtavan hyvää työtä, jota se tekeekin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna, mutta Jumalan silmissä lut. kirkon jäsenistön valtaosa on avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan ja he tarvitsisivat pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Uskon että suhen edustajat tietävät tämän, mutta ihmisten mielisteleminen sekä bile-evankeliumi saa heidät pelkäämään enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Tämän tähden heillä ei ole rohkeutta puhua ja julistaa evankeliumia, niin kuin Raamattu opettaa.

2 Kor 4:
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Meidän tulee puhua hyvää ihmisistä sen mukaan kun siihen on aihetta sekä tuoda esille myös sekä mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Suhen edustajat jättivät jälkimmäisen sanomatta kirkosta, joka on ehdottomasti Jumalan tahto, sillä Hän ei halua tuudittaa ihmisiä ruususen uneen, joka johtaa kadotukseen, vaan pelastaa ihmisiä iankaikkiseen elämään. On varmasti Jumalan tahto, että Jumalan seurakunta kertoisi Suomen kansalle sen mikä on luterilaisen kirkon tila Jumalan silmissä ja että valtaosa sen jäsenistä tarvitsee pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Suhen edustajat eivät tehneet niin, joka tarkoittaa sitä, että kun evankeliumi on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat.

Herra Jeesus on ratkaisu ja kaiken ydin

Suhen edustajat sanoivat, että ihmisten kaipaukseen ja tyhjiöön on vain yksi ratkaisu, joka on Jeesus Kristus. He myös sanoivat ettei ole kyse uskonnosta, vaan elävästä ja todellisesta suhteesta Jeesuksen Kristuksen kanssa. Suhen edustajat myös puhuivat että meidän tulisi osata tuoda Jeesus Kristus oikealla tavalla esille ihmisille. He sanoivat uskovilla olevan maailman paras sanoma, mutta joidenkin mukaan maailman huonoin markkinointi.

Se on totta, että Messias Herra Jeesus on ainoa todellinen ratkaisu ihmisen elämään, koska ihminen on tarkoitettu ja luotu elämään Jumalan yhteydessä, joka tapahtuu Uuden Liiton aikakaudessa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Sekin on totta ettei ole kyse uskonnosta, vaan uskosta Jumalaan. Uskonto on sellaista, jossa ihminen yrittää omin voimin ja teoin pelastua sekä tulla paremmaksi ihmiseksi. Uskonto on itse asiassa saatanan keksintö, jonka kautta hän eksyttää ihmisiä. Uskonto saa aikaan ihmisessä vääriä ajatuksia ja tekoja, siksi kaikkien uskontojen historia on täynnä veritöitä ja tappamista. Uskonto johdattaa ihmiset tilaan, jossa he luulevat olevansa tiellä, joka johtaa valaistumiseen tai parempaan tietoisuuteen sekä hengelliseen kasvuun. Todellisuudessa uskonto johdattaa ihmisen lopulta iankaikkiseen kadotukseen, ei Jumalan luokse. Uskonto on paha asia, joka turmelee ja saastuttaa ihmisen kapinoimaan todellista Jumalaa vastaan.

Usko Raamatun Jumalaan on sellaista, jossa Jumala pelastaa ihmisen Herran Jeesuksen kautta. Uskon kautta Raamatun Jumalaan, Jumala auttaa ihmistä muuttumaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Ihmisen ei tarvitse ponnistaa omin voimin muuttuakseen, sillä Jumala antaa lahjaksi Pyhän Hengen, joka auttaa ihmistä muuttumaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Todellinen ja aito usko Herraan Jeesukseen saa ihmisen muuttumaan ihmiseksi, joka rakastaa Jumalaa, lähimmäisiään sekä elää rakkauden mukaan, joka on viitoitettu totuudella. Todellinen usko Herraan Jeesukseen saa ihmisen hylkäämään syntiä ja kaikkea vääryyttä. Todellinen usko Herraan Jeesukseen johdattaa ihmisen iankaikkiseen elämään.

Sekin on totta, että uskovilla on maailman paras sanoma ja kuten Suhen edustajat sanoivat, niin joidenkin mukaan myös maailman huonoin markkinointi. Suhen edustajille oli annettu radion kautta aikaa puoli tuntia kertoa evankeliumia koko Suomen kansalle, mutta he eivät kertoneet Raamatun mukaista evankeliumia, vaan sen sijaan mielistelivät ihmisiä korvasyyhyn kautta.

Matt 15:
12 Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?"
13 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.
14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat."

 

Silloin kun ihmisille puhutaan todellisesta Raamatun totuudesta sävyisyyden ja rakkauden Hengessä, niin monet ihmiset loukkaantuvat sanoman tuojiin, jonka yllä oleva esimerkki todistaa. Silloin kun uskova pelkää ihmisiä, eikä halua loukata heitä ristin pahennuksen kautta (Raamatun evankeliumi), niin hän on kuin sokeain taluttaja. Raamatun sanan mukaan sokea taluttaa sokeaa, niin se johtaa sellaiseen lopputulokseen, jossa molemmat kaatuvat kuopan pohjalle.

 

Kyse ei ole siitä että pyrkisimme tahallisesti loukkaamaan ihmisiä, emmekä halua edes loukata ketään, mutta ristin pahennus loukkaa ihmisiä, mutta myös synnyttää synnintuntoa ja sitä kautta pelastukseen uskon kautta Jeesukseen. Me emme saa pelätä ihmisiä, koska ihmispelko panee paulan sydämeen, joka johtaa ihmisen bile-evankeliumin ja korvasyyhy evankeliumin julistamiseen, joka on kauhistus Jumalalle.

Evankeliumi oikealla tavalla esillä

Suhen edustajat tuumailivat sitä miten evankeliumin sanoma olisi oikealla tavalla esillä ihmisten keskuudessa. Heidän mukaansa evankeliumin sanoma on oikealla tavalla esillä kun ihmisiä arjessa kannustetaan, rohkaistaan, tsempataan, puhutaan hyvää, ei keskitytä ongelmiin, vaan ratkaisuun, antamaan oikeampaa kuvaa kristinuskosta, sillä kristinuskolla on joissakin piireissä raju maine ja varmasti ansion mukaan, joka ei tarkoita Jumalan olevan epäoikeudenmukainen ja aina me kristityt ei osata keskittyä siihen oleelliseen. Suhen edustajat sanoivat kristittyjen olevan hyvässä ja pahassa mainos kristillisyydestä ja Jeesuksesta ja välillä ja aika usein uskovat eivät tee hyvää työtä siinä ja jos me olisimme kaikista rakastavimmat ihmiset ja oikeasti ymmärtäisimme että on olemassa Jumala, joka rakastaa meitä kaikkein eniten, jos ymmärrämme tämän ja alamme vuodattamaan rakkautta ympärillemme, niin se on paras tapa tuoda esille kristillisyyttä ja Jeesusta.

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

 

Apt 26:
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

 

Raamatun opetuksen mukaan lain tärkein käsky (Jumalan sanan opetus) on rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestään, sielustaan, voimastaan ja mielestään sekä lähimmäistä, niin kuin itseään. Se on totta, että meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä ja tehdä heille hyvää, mutta se ei ole vielä koko evankeliumia, vaan sen lisäksi meidän on kerrottava jumalattomille, että he ovat synnin ja saatanan vallassa, mutta uskomalla Herraan Jeesukseen he saavat synnit anteeksi sekä iankaikkisen elämän, jonka jälkeen Jumalan Pyhän Hengen voiman avulla he ovat kykeneviä tekemään parannuksen hyviä ja soveliaita tekoja.

 

Suhen edustajat eivät tuoneet esille sitä mikä on oikea sanoma ja miten sitä tulisi pitää oikealla tavalla esillä. Oikea tapa on rakastaa Jumalaa sekä lähimmäisiä ja sen lisäksi kertoa evankeliumia siitä miksi ihmiset tarvitsevat pelastuksen. Jos sanomme vain ihmisten tarvitsevan pelastusta, mutta emme kerro miksi ja mistä he tarvitsevat pelastusta, niin silloin emme julista koko Raamatun evankeliumi. Jumala rakastaa ihmisiä ja haluaa pelastaa ihmisen synnin ja saatanan orjuudesta, koska he ovat matkalla kadotukseen ja tarvitsevat siksi pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Silloin kun rakastamme jumalattomia ja kerromme heille edellä kuvatun Raamatun evankeliumin, niin silloin olemme pitäneet oikealla tavalla esillä Raamatun sanomaa ja evankeliumia. Tätä Suhen edustajat eivät tehneet.

 

Kristinuskon raju maine johtuu valhekristillisyydestä, joka sanoo olevansa kristinuskoa, mutta ei ole sitä. Esimerkkinä Rooman katolisen kirkon (RKK) verityöt sekä seksuaalisynnit jne. ovat todiste synnin hedelmästä, ei Jumalan Pyhän Hengen hedelmästä. RKK on seurakunnan valhekopio, ei Jumalan seurakunta.

 

Sekin on totta, että todellisen seurakunnan keskellä on tapahtunut ikäviä asioita, mutta kaikki uskovat eivät ole syyllistyneet niihin, eikä Jumalalla ole mitään tekemistä synnin ja vääryyden kanssa.

 

Oleellista Raamatun Kristinuskossa on se että rakastamme Jumalaa ja lähimmäisiämme Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden mukaisesti. sillä se johtaa meidät toimimaan oikealla tavalla erilaisissa tilanteissa sekä julistamaan Raamatullista evankeliumia kadotukseen matkalla oleville jumalattomille ihmisille, että he voisivat pelastua ja saada syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumalanpalvelus rekvisiittaa

Suhen edustajat sanoivat rakentelevansa Jumalan palvelustarvikkeita ja rekvisiittaa, joita ovat videoscreeni, tykit, mustat moltonkankaat, värivalot, usvaa sekä sisällön valmisteleminen. Suhen edustajien mukaan myös fiilistely on tärkeätä.

 

Edellä oleva kertoo kaiken bile-evankeliumista, jonka keskipiste on sielullinen ja uskonnollinen fiilistely värivalojen ja usvan seassa. Sielullinen ja uskonnollinen ihminen ei viihdy siellä missä pidetään esillä Jumalan sanan rakkautta ja totuutta. Jumalan rakkaus ei ole koskaan totuudesta irrallaan, vaan ne kulkevat aina käsi kädessä.

 

Todellinen uskova haluaa sellaisen ilmapiiriin, missä rakennutaan Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen rakkauden kautta. Sellainen ilmapiiri ei kaipaa, eikä tarvitse värivaloja ja usvaa jne. sillä totuutta rakastavalle uskovalle riittää yksinkertainen Jumalanpalvelus, jonka keskipiste Jeesus, Jumalan rakkaus ja Jumalan sanan totuus.

Loppusanat

Tarkoitukseni ei ole ollut lyödä tai mustamaalata ketään, vaan tuoda esille Raamatun sanan totuuden kautta miten seurakunnan tulee evankelioida jumalattomia sekä rakentua seurakunnassa Jumalaa rakastaen.

 

Meidän tulee olla armollisia toisiamme kohtaan, sillä me jokainen teemme virheitä sekä epäonnistumme aina silloin tällöin, koska kukaan meistä ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta Jumalan armosta saamme kasvaa sitä kohti. Minä en aseta itseäni kenenkään yläpuolelle, sillä siihen minulla ei ole varaa, koska olen itsekin epätäydellinen, monesti epäonnistunut, pieni ja heikko ihminen ja vain ja ainoastaan Jumalan armosta pelastettu. Tarkoitukseni oli ja on tuoda esille Jumalan sanan kautta sitä mitä Raamattu opettaa, kuinka tulee evankelioida, mikä on totuus jne.

 

Suhen edustajilla oli puoli tuntia aikaa radion kautta kertoa koko Suomen kansalle Raamatun sanan mukaista evankeliumia, mutta he eivät kertoneet siitä, vaan sen sijaan puhuivat kylläkin Raamatun Jumalasta ja Jeesuksesta sekä Raamatusta, mutta he puhuivat siitä ihmisten korvasyyhyn mukaisesti, ei niin kuin Raamatun mukaan olisi tullut puhua.

 

Saakoon alla oleva Raamatun sanan opetus juurtua meidän sydämemme ohjeeksi siitä millä tavalla meidän tulee ja saamme palvella Jumalaa:

 

Ef 4:
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

 

 

Petri Paavola 24.8.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
areena.yle.fi/1-2977470


 


 

 

 

eXTReMe Tracker