Juudaksen evankeliumi on gnostilainen teksti ei Raamatun totuus

 

 

Juudaksen evankeliumi on gnostilainen, ei Raamatullinen evankeliumi, eikä Juudaksen evankeliumi edusta Raamatun totuutta, vaan gnostilaista valhe-evankeliumia, jonka tarkoituksena on eksyttää ihmisiä pois totuudesta. Juudaksen evankeliumi löydettiin 1970-luvulla Beni Masahin alueelta Egyptistä. Juudaksen evankeliumi kirjoitettiin koptinkielellä ja tekstin oletetaan olevan käännös, joka on tehty 300-luvulla. Lyonsin Irenaus, joka syntyi n. 115-125 (kuolinaikaa ei tiedetä) ja oli gnostilaisuutta vastaan mainitsi kirjoituksissaan Juudaksen evankeliumin. Tämän perusteella on oletettu, että alkuperäinen Juudaksen evankeliumi olisi kirjoitettu n- 130-180 jKr.

 

Juudaksen evankeliumi ei väitä olevansa Juudaksen itsensä kirjoittama. Kun Juudaksen evankeliumia tutkii tarkemmin, niin on selvää, että Juudaksen evankeliumin ovat kirjoittaneet gnostilaiseen uskoon uskoneet ihmiset, eikä Jeesuksen Kristuksen opetuslapset. Tuon tässä kirjoituksessa esille faktat ja asiat, jotka paljastavat sen, että Juudaksen evankeliumi ei ole Raamatullinen evankeliumi, vaan gnostilaista valhe-evankeliumia.

 

Juudaksen evankeliumin jumalatar "Barbelo"

 

Juudaksen evankeliumissa Juudas sanoo Jeesukselle: "Minä tiedän, kuka sinä olet ja mistä sinä olet tullut. Sinä olet Barbelo kuolemattomasta valtakunnasta. Ja minä en ole arvoinen lausuakseni häntä, joka lähetti sinut."

 

Barbelo oli gnostilaisen opetuksen mukaan jumalatar, joka loi Sophia jumalattaren. Sophia jumalatar oli gnostilaisen teologian mukaan neitseellinen jumaluus, joka synnytti Jahve jumalan, josta tuli heprealaisten (Israel) jumala.

 

Gnostilainen käsitys ajatteli, että Barbelo oli maailmankaikkeuden korkein jumaluus, joka loi kaikki muut alemmat jumaluudet, jotka sitten loivat maailman. Tämän uskomuksen mukaan alempi jumala loi maailman. Barbelon sanottiin olevan maailmankaikkeuden kohtu, josta kaikki muu on saanut alkunsa. Barbelon sanottiin olevan voima luomisen takana, joka edustaa hedelmällisyyttä ja syntymistä. Barbelon sanottiin olevan androgyyni (kolmas sukupuoli), joka on äiti ja isä, koska hän paritteli itsensä kanssa. Barbelon sanottiin myös parittelevan niiden kanssa, jotka rakastavat häntä ja Barbelon kautta kaikki pysyy voimassa. Barbelon sanottiin olevan kohtu, joka antaa kaikille muodon, joka myös synnytti valon, joka loisteliaasti loistaa.

 

Raamatun todistus Jumalasta

 

1 Moos 1: 1 ¶ Alussa loi Jumala (Elohim) taivaan ja maan.

 

Jes 42:5 Näin sanoo Jumala (Elohim), Herra (Jhvh), joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:

 

Hebr 1:
1 ¶ Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

 

Joh 10:29 Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

 

Raamatun todistus on, että Jumala on Isä, Kaikkivaltias, taivaan ja maan Luoja, joka on suurempi kaikkia. Raamattu opettaa Isä Jumalasta, joka on kaikkia suurempi, jolla on Poika, jonka nimi on Herra Jeesus. Juudaksen evankeliumi opettaa valhetta, sillä Raamattu ei opeta jumalattaresta (Barbelo), vaan Jumalasta, joka on Isä.

 

Raamattu opettaa, että Elohim Jhvh (Isä ja Poika) loivat taivaan ja maan. Juudaksen evankeliumi on petos ja väärennös evankeliumista, jonka ainoa on tarkoitus koittaa eksyttää ihmisiä uskomaan epäjumaliin.

 

Androgyynisyys

 

Juudaksen evankeliumi opettaa Barbelon jumalattaresta, joka gnostilaisuuden opetusten mukaan oli maailmankaikkeuden korkein jumaluus. Barbelon sanottiin olevan androgyyni, joka paritteli itsensä kanssa, joka oli yhtä aikaa äiti ja isä, joka myös paritteli kaikkien kanssa, jotka häntä rakastavat. Raamattu opettaa suuresta luopumuksesta ja laittomuudesta, joka vallitsee maailmassa lopun aikana viimeisinä päivinä. Laittomuuden henki vaikuttaa tänä päivänä voimakkaasti maailmassa, jonka seurauksena monet ihmiset eivät tunnista omaa geneettistä sukupuoltansa, vaan ajautuvat transsukupuolisuuteen sekä elävät kuten androgyyni, joka voi vaihtaa sukupuoltansa tilanteen mukaan ollen välillä nainen ja välillä mies sekä välillä hän voi kokea olevansa sukupuoleton.

 

Lopun aikana saatanallinen henkivalta vääristää sukupuoliset rajat, jonka seurauksena jotkut ihmiset ajautuvat transsukupuolisiksi, transvestiiteiksi sekä androgyyneiksi, jotka tilanteen mukaan ovat joko mies tai nainen. Tämän kaiken takana on sama saatanallinen henkivalta, joka eksytti gnostilaisia uskomaan Barbelo jumalattareen. Kuten Barbelo jumalattaren sanottiin olevan äiti ja isä (nainen ja mies), niin myös tässä lopun ajassa ihmisillä hämärtyy sukupuolisuuden rajat. Kuten Barbelo harjoitti kaikkien kanssa seksiä, jotka häntä rakastivat, niin myös tässä lopun ajassa ihmiset harjoittavat seksiä keskenään välillä heteroseksiä, välillä bi-seksiä sekä välillä homo- ja lesboseksiä. Sama valheen henki, joka eksytti gnostilaisia eksyttää myös lopun ajan ihmisiä. Sama valheen henki vaikuttaa tämän päivän vääristyneessä seksuaalisuudessa, jossa ei ole enää mitään rajoja, vaan seksiä harjoitetaan kenen kanssa tahansa. Samoin myös ihmisen oma identiteetti on hukassa, jonka seurauksena monien ihmisten geneettinen sukupuolisuus on hukassa, jonka tähden jotkut miehet haluavat olla naisia ja jotkut naiset haluavat olla miehiä. Samoin myös sukupuolen väliset rajat koitetaan hävittää, jonka kautta jotkut ihmiset koittavat sekoittaa miehen ja naisen sukupuolet keskenään. Jumala on luonut miehen mieheksi ja naisen naiseksi, ja lopun ajan syntinen ihmiskunta elää täydessä ja avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan, joka tulee ilmi androgyynisyyden korostamisella.

 

Lopun aikana jotkut naiset haluavat itselleen miehen lihaksikkaan vartalon, mutta he haluavat olla muuten naisia, ja tällä tavalla he haluavat sekoittaa naisen ja miehen keskenään omassa itsessään. Tämäkin on kapinaa Jumalaa vastaan. Naisten kuntoileminen ja itsestään huolta pitäminen ei tietenkään ole syntiä, sillä on hyvää ja suositeltavaa pitää itsestään ja omasta kunnostaan hyvää huolta. Tämä asia on silloin syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan kun nainen alkaa muokkaamaan kehostaan miehen lihaksikasta vartaloa. Naiseuteen kuuluu naisellinen vartalo, ja naisen vartalon ei tulisi olla miesmäinen, vaan naisellinen. Lopun aikana myös monet miehet ja naiset eksyvät transsukupuolisuuteen, jossa he haluavat muuttaa oman luonnollisen sukupuolensa luonnonvastaiseksi. Kaiken tämän taustalla on saatanallinen pahuuden henkivalta, joka eksyttää ihmisiä lopun ajalla pois pelastuksesta ja yllyttää ihmisiä kaikella tavalla kapinoimaan Raamatun Jumalaa vastaan. Samalla tavalla sama saatanallinen henkivalta eksytti aikoinaan gnostilaisia.

 

Linkki: Transsukupuolisuus

 

Juudaksen evankeliumi ihmisen luominen

 

Juudaksen evankeliumi kertoo Jeesuksen sanoneen, että Saklas sanoi hänen enkeleillensä, että luokaamme ihminen kaltaiseksi ja kuvaksi. Sitten hän muovasi Adamin ja Eevan, jota kutsutaan nimellä Zoe (elämä).

 

Saklas (nimi tulee arameasta) tarkoittaa hölmöä, joka on luoja jumalan toinen nimi gnostilaisissa piireissä; Saklasia on pidetty myös saatanana. Saklas oli myös gnostilainen käsite ja opetus, kuten myös Juudaksen evankeliumista voimme sen havaita.

 

Kosmos ja kaaos

 

Juudaksen evankeliumi kertoo myös, että kaksitoista enkeliä sai hallita kaaosta ja alempaa maailmaa (manalaa). Eräs näistä kahdestoista enkelistä oli Saklas. Juudaksen evankeliumi kertoo "hölmön" Saklaksen olleen luomassa Adamia ja Eevaa. Saklas sai myös hallita kaaosta ja manalaa. Juudaksen evankeliumi opettaa maailman olevan kaaos, jota "hölmö" Saklas oli luomassa. Juudaksen evankeliumi pilkkaa Raamatun Luoja Jumalaa, joka loi taivaat ja maan sekä Aadamin ja Eevan. Juudaksen evankeliumi vääristää luomisen, sillä Raamattu sanoo Jumalan (Isä ja Poika) luoneen taivaan ja maan sekä Aadamin ja Eevan.

 

Juudaksen evankeliumin kirjoittaja on täysin harhassa kirjoittaessaan, että jumalatar Barbelo loi alemmat jumalat, joista Saklas oli luomassa Aadamia ja Eevaa. Juudaksen evankeliumi sivuuttaa täydellisesti Raamatun ilmoituksen, joka sanoo, että Elohim Jhvh Jumala loi taivaan ja maan sekä Aadamin ja Eevan. Elohim Jhvh on hepreankieltä, joka tarkoittaa Jumalaa ja Herraa. Jumala ilmoitti ihmiskunnalle nimensä hepreankielellä, ei pakanain kielellä. Raamatun Jumala ei ole jumalatar, vaan Isä Jumala, jonka Poika on Herra Jeesus Kristus (Messias). Juudaksen evankeliumin kirjoittaja on ihan tarkoituksella syrjäyttänyt ilmoituksestaan yhteyden hepreankieliseen Jumalan nimeen, koska Juudaksen evankeliumin kirjoittajan tarkoitus on ollut eksyttää ja vääristellä Raamatun sanomaa. Juudaksen evankeliumin kirjoittaja on tarkoituksella katkonut Raamatun sanoman yhteyden hepreankielen ilmoituksen kanssa, koska hän halusi vääristellä Raamatun sanoman, että Jumala olisi ollut luotu enkeli, joka loi kaaokseen Aadamin ja Eevan.

 

Juudaksen evankeliumi opettaa Jumalan olleen "hölmön", joka koittaa hallita kaaosta. Juudaksen evankeliumi on Jumalan pilkkaa, jonka kautta tämä gnostilaisen evankeliumin kirjoittaja pilkkaa ja halveksuu Jumalaa ja Raamatun Jumalan ilmoitusta ja totuuden sanaa.

 

Juudaksen evankeliumi on väärennös  oikeasta evankeliumista

 

1 Aik 29:10 Ja Daavid kiitti Herraa koko seurakunnan läsnäollessa; Daavid sanoi: "Ole kiitetty, Herra (Jhvh), meidän isämme Israelin Jumala (Elohim), iankaikkisesta iankaikkiseen.

 

Jotkut pitävät Juudaksen evankeliumia Raamatun arkeologisena tekstinä. Sitä ei suinkaan ole. Jokaisessa alkuperäisessä Raamatun kirjassa on näkyvissä juutalainen perintö ja tausta. Jumala ilmoitti itsestänsä Israelin kansalle ja tässä ilmoituksessa on aina sama sanoma siitä, että Jumala on Elohim Jhvh, joka on Isä ja Israelin Jumala. Raamatullisessa tekstissä ja kirjassa Jumala esitetään aina Isänä (Elohim Jhvh), joka on Israelin Jumala. Raamatullisessa tekstissä tuodaan myös se esille, että jumalatar usko on väärää uskoa ja epäjumalanpalvelusta.

 

Juudaksen evankeliumi korottaa Barbelo jumalatarta, jota gnostilaiset pitivät kaikkein korkeimpana jumaluutena. Tämä todistaa sen, että Juudaksen evankeliumi on gnostilainen teksti, ei Raamatullinen evankeliumi. Juudaksen evankeliumi hylkää ja syrjäyttää juutalaisen perinnön Isä Jumalasta ja tuo sen tilalle gnostilaisen jumalatar uskon ja uskon moniin jumaluuksiin. On päivänselvää, että Juudaksen evankeliumi ei ole Raamatullinen evankeliumi, vaan valhe-evankeliumia.

 

Lopun aikana viimeisinä päivä juuri ennen Jeesuksen tulemusta saatanalliset henkivallat nostattavat maan päälle kaiken valheen voiman ja "todistuksen", jolla he koittavat eksyttää ihmisiä ja estää heitä, etteivät he löytäisi totuutta Herrasta Jeesuksesta ja pelastuisi Hänen kauttansa. Lopun aikana ihmiskuntaa eksytetään gnostilaisten "evankeliumien" kautta, evankeliumien jotka ovat valheellisia väärennöksiä oikeasta evankeliumista.

 

Juudaksen petos

 

Juudaksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoi Juudakselle: "Sanon sinulle Juudas, (ihmiset), uhraavat Saklakselle kaikkea mikä on pahaa, mutta sinä nouset kaikkien heidän yläpuolelleen. Sinä uhraat miehen, joka pukee minut. Jo sinun sarvesi on noussut ylös, sinun vihasi on leppynyt, sinun tähtesi on osoittanut kirkkauden,"

 

Juudaksen evankeliumi opettaa, että Jeesus sanoi Juudaksella olevan suuri tehtävä, josta hän tulee murheelliseksi. Juudaksen evankeliumi kertoo, että Jeesus kertoi salaisen tiedon vain Juudakselle ei muille. Juudaksen evankeliumi kertoo, että Jeesus sanoi Juudakselle, että Jeesus opettaisi hänelle salaisia tietoja, joita ei yksikään ihminen ole aikaisemmin nähnyt ja kuullut.

 

Juudaksen evankeliumi vääristelee totuuden ja esittää asiat siinä valossa, että Jeesus olisi käskenyt tai kertonut Juudakselle, että Juudaksen suuri tehtävä on Jeesuksen pettäminen, joka on Juudakselta uhraaminen, joka tuo kirkkautta Juudakselle. Gnostilainen evankeliumi sanoo Jeesuksen sanoneen, että Juudas uhraisi miehen, johon Jeesus on pukeutunut. Tämä on gnostilaista harhaoppia. Tämän ajatuksen takana on gnostilainen ajatus ja harhaoppi, joka opettaa, että ihmisen sielu on ruumiin vankilassa, josta sen tulisi vapautua. Näin gnostilainen evankeliumi tekee Juudaksesta "sankarin", joka "uhrauksensa" kautta vapauttaa Jeesuksen sielun ruumiin vankilasta. Juudaksen evankeliumi ei opeta, evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, jonka veren vuodatuksen, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta saadaan synnit anteeksi ja iankaikkinen elämä. Sen sijaan Juudaksen evankeliumi opettaa gnostilaisia harhaoppeja.

 

Todellinen Raamatun evankeliumi opettaa, että Juudas kavalsi Jeesuksen ja Jeesus uhrasi Itsensä ihmisten syntien tähden, että se joka uskoo Herraan Jeesuksen pelastuisi synnin ja saatanan vallasta ja saisi syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän.

 

Juudaksen valhe-evankeliumi kertoo Juudaksen saavan osan kirkkaudesta, mutta Raamatullinen oikea evankeliumi kertoo, että Juudas Iskariot oli kadotuksen lapsi, joka ainoana opetuslapsista joutui kadotukseen, mutta muita opetuslapsia Jeesus suojeli, eikä heistä joutunut yksikään kadotukseksi paitsi Juudas, Joh 17:8-12.

 

Juudaksen gnostilainen evankeliumi ei puhu syntien anteeksiantamuksesta, vaan opettaa harhaoppia kuolemasta, joka vapauttaa sielun ruumiin vankilasta. Juudaksen evankeliumi ei ole Raamatun evankeliumia, vaan gnostilaista valhe-evankeliumia. Miksi gnostilainen valhe-evankeliumi vääristää Jumalan sanan totuuden ja pilkkaa Raamatun Jumalaa?

 

Gnostilainen eksytys

 

Lopun aikana ihmiskuntaa eksytetään myös gnostilaisen eksytyksen kautta, jossa uskotaan jumalattariin, sukupuoli roolit menevät sekaisin sekä harjoitetaan hillitöntä seksiä. Jos luet Dan Brownin kirjan Da Vinci koodi, niin huomaat kuinka Brown edustaa gnostilaista uskoa, jota hän salakavalasti markkinoi romaaninsa kautta. Samoin nykyään tuodaan esille gnostilaisia tekstejä, joissa sanotaan että Jeesuksella Kristuksella ja Maria Magdaleenalla olisi ollut seksisuhde. Tämäkin on gnostilaista valhe-evankeliumia, jonka kautta tälle seksihullulle maailmalle koitellaan valheella "todistella", että Jeesuskin harrasti seksiä, vaikka todellisuudessa Herra Jeesus ei harrastanut seksiä kenenkään kanssa. Gnostilainen eksytys pyörii valhe-jumaluuden sekä synnillisen seksin ympärillä. Edellä olevia asioita tämä nykyinen maailma on täynnä, sillä kaikenlainen irstas synnillinen seksi hallitsee ihmisten sydämiä sekä usko kaikenlaisiin eksyttäviin jumaluuksiin.

 

Gnostilaisen Juudaksen evankeliumin tarkoitus on vääristää todellinen evankeliumi ja saada ihmisiä uskomaan valheelliseen Juudaksen evankeliumiin. Juudaksen evankeliumin takana on saatanallinen henkivalta, joka röyhkeällä tavalla on vääristänyt todellisen evankeliumin sanoman Juudaksen valhe-evankeliumilla. Juudaksen evankeliumi ei ole Raamatullinen evankeliumi, vaan gnostilainen harhaoppi sekä evankeliumin väärennös.

 

 

Gnostilainen valhe-evankeliumi

 

Gnostilaisuus muodostui monesta synkretistisistä uskonnollisesta ryhmittymästä. Gnostilaiset pitivät itseään kristinuskon kilpailijoina sekä he uskoivat olevansa parempi uskonto kuin kristinusko. Gnostilaiset evankeliumit kirjoitettiin kristinuskoa vastaan ja gnostilaisten evankeliumien kautta gnostilaiset väärensivät Raamatun sanoman. Gnostilaiset evankeliumit kirjoitettiin mustamaalaamisen tarkoituksessa, jonka kautta gnostilaiset vääristivät Raamatun sanoman sekä pilkkasivat Jumalaa. Gnostilaiset evankeliumit olivat ovela juoni kristittyjä vastaan sekä aikansa propagandaa Jeesuksen opetuslapsia vastaan. Gnostilaiset eivät uskoneet Raamatun sanomaan ja siksi he tekivät niin sanotut gnostilaiset evankeliumit. Gnostilaiset eivät halunneet olla todellisia Jeesuksen seuraajia ja opetuslapsia, vaan pitivät heitä vihollisinaan ja siksi he kirjoittivat valheelliset "evankeliuminsa". Surkuhupaisaa on se, että nyt lähes 2000 vuotta gnostilaisten evankeliumien syntymisen jälkeen, jotkut ihmiset pitävät niitä Raamatullisina evankeliumeina, vaikka gnostilaiset pitivät Jeesuksen opetuslapsia vihollisinaan ja siksi he kirjoittivat gnostilaiset valhe-evankeliumit, joiden avulla he koittivat kumota Raamatun totuuden. Juudaksen evankeliumi on gnostilainen valhe-evankeliumi.

Alkuseurakunta ei pitänyt Raamatullisina gnostilaisia evankeliumeja, koska ne eivät olleet kanonisia. Esimerkiksi Marian evankeliumi näki päivänvalon 200-luvulla ja siitä ilmestyi hiukan toisenlainen versio 400-luvulla, jossa naisen asema opetuslapsena oli hiukan muuttunut, lisäksi Marian evankeliumi on gnostilais-egyptiläistä kristillisyyttä, joten sillä ei ole Raamatun arvovaltaa. Marian evankeliumi on myös syntynyt yli sata vuotta sen jälkeen, kun viimeinen Raamatullinen teksti syntyi. Marian evankeliumi kuuluu UT:n apokryfikirjoihin eikä sillä ole Raamatullista arvovaltaa, joten sen sanoma on hylättävä, eikä sillä ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Filippuksen (on sama kuin Filippos) evankeliumin synty sijoitetaan varhaisintaan 180-250 jKr. joten sekin on syntynyt paljon myöhemmin kuin Raamatulliset tekstit. Filippuksen evankeliumi on myös täynnä gnostilaisia ajatuksia eikä sillä ole Raamatun arvovaltaa.

 

eXTReMe Tracker