Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamattu arkeologia ja Torinon käärinliina
 

Ihmisiä kiehtovat arvoitukset, salaliittoteoriat jne. Torinon käärinliinan ympärillä on ollut jo vuosisatoja monenlaisia teorioita ja väitteitä liinan aitoudesta sekä niitä jotka uskovat liinan olevan väärennös.

Italialainen kirkkohistorioitsija Antonio Lombatti sanoo Torinon käärinliinan pellavakankaan olevan yksi 40:sta Jeesuksen hautausvaatteiden väärennöksestä.

Jeesuksen ajan arkeologinen hautalöytö sekä Raamatun todistus Jeesuksen hautausvaatteista osoittaa selkeästi ja kiistattomasti, että Torinon käärinliina on väärennös ja huijaus.

Arkeologinen hautalöytö

Arkeologi Shimon Gibson kollegoineen löysi Jerusalemista haudan 2009, jossa oli leprasta (spitaali) kärsineen ja tuberkuloosin menehtyneen miehen jäännökset. Hautalöydön tutkimuksissa on käynyt ilmi  vainajan eläneen noin. 1-50 jKr. Hauta on ilmeisesti yläluokan tai pappissuvun sukuhauta.

Gibson sanoi vainajan olleen haudattu sen ajan juutalaisten tapojen mukaan. Vainajan ruumis, kädet ja jalat oli kääritty käärinliinoilla, jotka koostuivat useasta osasta. Vainajan kasvot oli peitetty erillisellä irrallisella kasvoliinalla. Gibsonin mukaan sen ajan mukaisesti varauduttiin valekuolemaan, jos vainaja ei ollutkaan kuollut, niin heikkokuntoinenkin kykeni ravistamaan kasvoliinan pois päästä ja huutamaan apua. Gibsonin mukaan irrallisella kasvoliinalla varmistettiin ettei ketään haudattu elävältä.

Professori Shimon Gibson sanoi, että Torinon käärinliina ei sovi yhteen ensimmäisen vuosisadan Palestiinan hautaamistapojen kanssa. Gibsonin mukaan Jerusalemin käärinliina oli kudottu eri tavalla kuin Torinon käärinliina. Jerusalemin käärinliina koostui monesta osasta, joka oli hyvin yleistä siihen aikaan. Gibsonin mukaan Torinon käärinliinassa on käytetty monimutkaisempaa toimikassidosta, joka yleistyi vasta keskiajalla.

Torinon käärinliina teoriassa Jeesus olisi kääritty yhteen pitkään käärinliinaan, joka olisi peittänyt myös Jeesuksen kasvot. Gibsonin hautalöytö todistaa UT:n aikaisen juutalaisten hautaustavan, jossa vainaja käärittiin useisiin käärinliinoihin, mutta päätä ei peitetty käärinliinoilla, vaan erillisellä kasvoliinalla.

Shimon Gibsonin arkeologiset todisteet ovat yhtä pitäviä Raamatun todistuksen kanssa, sillä Raamattu todistaa Lasaruksen ja Jeesuksen kohdalla, että heidän ruumiinsa, kädet ja jalat käärittiin käärinliinoihin sekä pää erillisellä kasvoliinalla:

Joh 11:44 Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä (keiria), ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina (soudarion). Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä".

Joh 19: 40 Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin (othonion), niinkuin juutalaisilla on tapana haudata.

Joh 20:
6 Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat (othonion) siellä
7 ja hikiliinan (soudarion), joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen (othonion) kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.

Raamattu todistaa, että Herran Jeesuksen keho, kädet ja jalat käärittiin käärinliinoihin sekä pää erillisellä kasvoliinalla. Lasaruksen kohdalla alkuteksti käyttää sanaa keiria, joka on Joh 11:44 monikossa. Tämä tarkoittaa sitä, että Lasaruksen keho, kädet ja jalat käärittiin usealla liinalla. Joh 11:44 hikiliina on alkutekstissä soudarion, joka on yksikössä. Joh 11:44 mukaan Lasaruksen pää käärittiin erillisellä liinalla kuin muut ruumiinosat. Shimon Gibsonin arkeologisen löydön vainaja oli haudattu täsmälleen samoin kuten Lasarus ja Jeesus.

Joh 19:40 käärinliina sana on alkutekstissä othonion, joka esiintyy tässä monikossa. Joh 20:6 käärinliina sana on othonion, joka on tässä jakeessa monikossa. Joh 20:7 hikiliina on alkutekstissä soudarion, joka on yksikössä. Shimon Gibsonin arkeologinen löytö on yhtäpitävä Raamatun todistuksen kanssa, sillä Herran Jeesuksen ruumis, kädet ja jalat käärittiin alkutekstiin mukaan usealla käärinliinalla sekä Hänen päässään oli ollut erillinen kasvoliina.

Torinon käärinliinan teorian mukaan Jeesus oli käärittynä tähän yhteen käärinliinaan. Raamatun todistuksen perusteella Torinon käärinliina on huijaus ja väärennös.

Hautaamisen käärinliinat Raamatussa

Torinon käärinliinan puolesta puhujien joukossa, jotkut koittavat puolustella teoriaa sanomalla, että koska Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa sanotaan, että Jeesus käärittiin yhteen käärinliinaan, niin se on heidän mukaansa riittävä todiste, että Jeesus käärittiin vain yhteen liinaan. Tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä kun tutkimme jokaisen neljän evankeliumin alkutekstin valossa, niin näemme että Herra Jeesus käärittiin usealla hautakäärinliinalla, eikä neljässä evankeliumissa ole keskenään ristiriitaa.

Matt 27:
57 ¶ Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi.
58 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle.
59 Ja Joosef otti ruumiin, kääri (entulisso) sen puhtaaseen liinavaatteeseen (sindon yksikössä)
60 ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois
.

Matteuksen evankeliumissa kerrotaan kuinka Joosef arimatialainen otti Jeesuksen ruumiin alas ristiltä ja kääri sen yhteen liinavaatteeseen. Alkuteksti käyttää sanaa entulisso, joka tarkoittaa kääriä. Tämä liinavaate on kreikaksi sindon, joka tarkoittaa liinaa, hienoa liinaa, asua tai vaatetta. Liinavaate ei ollut Herran Jeesuksen hautakäärinliina, vaan liinavaate jolla peitettiin Hänen ruumiinsa kun se oli ollut otettu alas ristiltä.

Matteuksen evankeliumi ei kerro juutalaista hautaustapaa, josta Johanneksen evankeliumi kertoo. Jeesusta ei pantu hautaan liinavaatteessa. Tämä käy selkeästi ilmi kun luemme kaikki neljä evankeliumia.

Mark 15:
43 tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
44 Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut.
45 Ja saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon hän lahjoitti ruumiin Joosefille.
46 Tämä osti liinavaatteen (sindon yksikössä) ja otti hänet alas, kääri (eneileo) hänet liinavaatteeseen (sindon yksikössä) ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle.

Markuksen evankeliumissa kerrotaan kuinka Joosef arimatialainen otti Jeesuksen alas ristiltä ja kääri Hänen ruumiinsa tällä liinavaatteella. Liinavaate oli tässä sama kuin Matteuksen evankeliumissa, eli liinavaate, joka ei ollut hautakäärinliina. Markus ei myöskään kerro juutalaisten hautaustapaa, vaan kertoo suoraan hautaan laittamisen. Herraa Jeesusta ei pantu hautaan liinavaatteessa. Tämä käy selkeästi ilmi kun luemme kaikki neljä evankeliumia.

Luuk 23:
50 ¶ Ja katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa.
51 Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa.
52 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
53 Ja otettuaan sen alas hän kääri (entulisso) sen liinavaatteeseen (sindon yksikössä). Ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu.

Luukkaan evankeliumi kertoo Joosef arimatialaisen ottaneen Jeesuksen ruumiin alas ristiltä ja käärineen sen liinavaatteeseen. Luukaskaan ei kerro kokonaan kaikkea ja jättää Matteuksen ja Markuksen tavoin kokonaan pois juutalaisen hautaamistavan, johon kuului hautakäärinliinojen sitominen ruumiin kehon, käsien ja jalkojen ympärille. Herraa Jeesusta ei pantu hautaan liinavaatteessa. Tämä käy selkeästi ilmi kun luemme kaikki neljä evankeliumia.

Luuk 24:
12 Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan käärinliinat (othonion monikossa). Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut.

Luukkaan evankeliumin 24 luvussa Pietari näkee haudan sisällä hautausliinat (othonion). Myös Luukkaan evankeliumista löytyy kuvaus hautausliinoista, jotka olivat eri liinoja kuin liinavaate (sindon).

Herran Jeesuksen ruumis otettiin alas ristiltä ja käärittiin liinavaatteeseen (sindon), joka ei ollut hautausliina. Liinavaatteella peitettiin Jeesuksen ruumis, jonka jälkeen Herra Jeesus haudattiin juutalaisten tapojen mukaan käärinliinoihin (othonion) kuten Johanneksen evankeliumi kertoo.

Joh 19:
39 Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa.
40 Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät (deo) sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin (othonion monikossa), niinkuin juutalaisilla on tapana haudata.
41 Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu.
42 Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.

Johanneksen evankeliumi kertoo kaikkein tarkimmin hautaamisen yksityiskohdat. Johanneksen evankeliumi kertoo, että Herra Jeesus haudattiin juutalaisten tapojen mukaan. Juutalaisen tapaan kuului ruumiin peseminen, puhdistaminen sekä voiteleminen hyvähajuisilla yrteillä. Näin tehtiin myös Herran Jeesuksen kohdalla.

Johanneksen evankeliumi kertoo, että Jeesus sidottiin hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin. Alkutekstissä Johanneksen evankeliumissa esiintyy sana deo, joka tarkoittaa sitomista sekä kiinnittämistä. Muissa evankeliumeissa käytettiin sanoja entulisso ja eneileo, jotka tarkoittavat käärimistä, koska muissa evankeliumeissa kuvattiin Jeesuksen ruumiin käärimistä liinavaatteeseen, ei hautaliinoihin.

Alkutekstin sana deo tarkoittaa sitomista, sillä he sitoivat Jeesuksen ympärille useita hautausliinoja, siksi alkuteksti käyttää Johanneksen evankeliumissa sanaa othonion monikossa. Muut evankeliumit eivät käytä sanaa othonion, vaan sindon, koska muissa evankeliumeissa oli kyse liinavaatteesta ei hautausliinoista. Othonion tarkoittaa liinaa ja erikoisesti liinoja, joilla kuolleet sidottiin (käärittiin).

Johanneksen evankeliumista käy myös ilmi, että  he voitelivat Jeesuksen hyvänhajuisilla yrteillä ja käärivät (sitoivat) Hänet käärinliinoihin (hautausliinat), eli useaan hautausliinaan. Muissa evankeliumeissa ei kerrota hyvänhajuisilla yrteillä voitelemisesta kun Jeesus käärittiin liinavaatteeseen, koska se ei ollut hautausliina, vaan liinavaate, johon käärittiin Jeesuksen ruumis, jonka jälkeen Herran Jeesuksen ruumis varsinaisesti käärittiin (sidottiin) hautausliinoilla.

Ruumis tuli voidella ja sitoa hautausliinoilla juutalaisen tavan mukaan ja Johanneksen evankeliumi todistaa meille selkeästi, että liinavaate ei ollut se millä Jeesus haudattiin. Raamatun todistus alkutekstin valossa on täysin ristiriidaton sillä ristiltä alas ottamisen jälkeen Herra Jeesus käärittiin liinavaatteeseen ja sen jälkeen Hänet sidottiin varsinaisilla hautaliinoilla, kuten Raamattu tämän todistaa neljässä evankeliumissa. Näin Torinon käärinliinan tarina osoittautuu taas huijaukseksi ja väärennökseksi.

Herran Jeesuksen keho, kädet ja jalat sidottiin (käärittiin) hautausliinoilla ja Hänen päähänsä asetettiin erillinen kasvoliina (hikiliina).

Joh 20:
5 Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat (othonion) siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle.
6 Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat (othonion) siellä

Jeesuksen käärinliinat jäivät hautaan todisteeksi, että ristiinnaulittu Herra Jeesus oli noussut ylös, kuten Hän oli aikaisemmin sanonut:

Mark 9:31 Sillä hän opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet; ja kun hän on tapettu, nousee hän kolmen päivän perästä ylös".

Raamatun sanan tärkein opetus on Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen syntien anteeksisaamiseksi sekä Herran Jeesuksen ylösnousemus. Raamatun opetuksen mukaan käärinliinat liittyvät tähän vain sillä tavalla, että Herran Jeesuksen ruumis kaulasta alaspäin käärittiin hautaukseen tarkoitetuilla käärinliinoilla sekä Hänen kasvonsa peitettiin hautaukseen tarkoitetulla kasvoliinalla. Raamatun sanan mukaan käärinliinat ja kasvoliina jäivät hautaan todisteeksi Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, eikä niihin ollut muodostunut Jeesuksen kuvaa ei haudassa oloaikana, eikä sen jälkeen. Raamatun todistuksen valossa Torinon käärinliina on petos ja huijaus.

 

Petri Paavola 2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/
torinonkaarinliina
dailymail.co.uk 


 

 

 

eXTReMe Tracker