Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kalvinismin harhaopetuksia

 

Phoenix Baptist Churcin vanhimpiin kuuluva James White on kalvinisti. James White pyrkii jatkuvasti julkiseen debattiin puolustamaan esim. näkemystään predestinaation opista sekä muista kalvinistisista harhaopeistä. Hänen ajattelutapansa ja logiikka noudattaa ihmisen järjenpäätelmiä heti uskonalkeissa, siksi hän ei ymmärrä mitä Raamattu opettaa uskonalkeista. Tutkittuani kalvinismia huomasin kuinka vaarallinen ja epäraamatullinen se on. Kirjoitukseni alku ei ole tahallisesti provosoiva, eikä millään tavalla provosoiva, sillä kun tutkit kalvinismia Raamatun opetuksen valossa, niin Raamattu todistaa sen järkeisopiksi. Raamattu varoittaa siitä ettei kukaan uskova lankeaisi järkeisopin ja ihmisten perinnäissääntöjen ansaan, joka tyhjää petosta, koska uskovan tulee juurtua Herraan Jeesukseen (Kol 2:8). Tämän tähden on tärkeätä tutkia kalvinismia Raamatun opetuksen valossa.

Kalvinisminen hyväksyminen sellaisenaan mitä se edustaa johdattaa ihmisen vaaralliselle polulle, joka voi pahimmassa tapauksessa koitua ihmiselle iankaikkiseksi vahingoksi. Siksi on tärkeätä kirjoittaa tästä aiheesta ja ennen kaikkea uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Kirjoitan kirjoitukseni käymättä taistelua lihaa ja verta vastaan, sillä vastustan vääriä opetuksia en taistele ihmisiä vastaan. Kun tuon esille James Whiten sekä kalvinismin opetuksia, niin en taistele ihmistä vastaan, vastustan ihmisten opettamia vääriä oppeja. Raamatun opetuksen mukaisesti pidän Whitea (sekä kalvinisteja) rakkaana lähimmäisenäni. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Pelastuminen
Calvin ja kalvinistit
Kalvinismin viisi opinkappaletta (Tulip)
Säädetyt iankaikkiseen elämään
Roomalaiskirje 8 luku
Roomalaiskirje 9 luku
Iankaikkinen kadotus on valmistettu alunperin
Jeesus kuoli kaikkien ihmisten syntien tähden
Raamattu ei opeta kalvinistista ennaltamääräämisenoppia

 

Pelastuminen

James White: Often we are asked “upon what basis does God choose one person, and leave another in their sins?” Paul answers in 1:5b-6, “according to the good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace which he freely gave us in the Beloved One.” We note that there is nothing whatsoever here about man doing anything. Instead, we have the good pleasure of God’s will, nothing more. And this is perfectly logical, for, as Paul says, this is to result in the praise of His glorious grace. If salvation were the result of man’s choosing God (rather than God choosing man), then God’s grace would not be the sole and sufficient basis for salvation, and it would not, therefore, be the object of our praise in eternity to come. But Paul here sums it all up for us, indicating that the basis is solely God’s will, and therefore all praise and honor and glory will go to God’s glorious grace, that grace whereby the elect of God are saved, and will persevere into the eternal state.

White ei tuo esille Raamatullista parannusta syntien anteeksisaamiseksi, koska hänellä on kalvinistinen pelastusoppi.

Luuk 24:

46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,

47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Pelastus on Jumalan lahja, ei ihmisen teko, eikä ihmisellä ole omaa osuutta koskien pelastusta, joka on Jumalan lahja ja armoa. Ihmiselle tulee julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, jolloin Pyhä Henki näyttää ihmisen sydämelle todeksi synnin ja Jeesuksen sovitustyön. Ilman Jumalan sanan totuutta ja Pyhän Hengen vaikutusta, ei ihminen kykene näkemään omaa syntisyyttään eikä Jeesuksen sovitustyötä. Jumala on asettanut pelastuksen lahjan vastaanotettavaksi parannuksen teon (katumus, syntien tunnustaminen, mielenmuutos) ja Jeesukseen uskomisen kautta. Parannuksen teko ja usko Jeesukseen on Jumalan teko ihmisen sydämessä ja ihmisen osuus on vastaanottaa pelastuksen lahja parannuksen teon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Parannuksen teko ja usko Jeesukseen on kuitenkin mahdotonta ilman evankeliumin kuulemista ja Pyhän Hengen vaikutusta (näyttää todeksi synnin ja Jeesuksen sovitustyön) täten parannuksen tekeminen ja usko Jeesukseen ei tarkoita sitä, että ihmisellä olisi oma osuus pelastukseen, ei koska pelastus on Jumalan armoa ja lahja, ei ihmisen teko. Parannuksen teko ja usko Jeesukseen on Jumalan määräämä asetus, jonka kautta ihminen vastaanottaa (valitsee) pelastuksen lahjan.

Kalvistinit sanovat ettei ihminen voi tehdä mitään pelastuksen eteen, eikä hän voikaan tehdä mitään tekoa, jolla hän voisi pelastaa itsensä tai osallistua kanssapelastajana yhdessä Jeesuksen kanssa pelastukseen, mutta ihmisen on kuitenkin tehtävä parannus ja uskottava Jeesukseen Jumalan asetuksen mukaisesti voidakseen vastaanottaa (valita) pelastuksen lahjan. Kalvinismin opetus sulkee pois Raamatullisen parannuksen teon pelastuksen vastaanottamisen hetkellä. Raamatullinen parannuksen tekeminen on ihmisen valinta, jonka kautta ihminen vastaa Jumalan kutsuun.

Calvin ja kalvinistit

James White: The Scriptures go on to illustrate this truth in the life of Pharaoh. Paul asserts (9:17) that God raised up Pharaoh for a specific purpose: that God’s name might be proclaimed in all the earth. Again the rebellious heart cries out in complaint, while the believer bows in humble adoration. “May I be used only to bring honor and glory to the name of my God” is the cry of the broken heart. So Paul goes on to press the point home in verse 18, “Therefore He has mercy on whom He wishes; but He likewise hardens whom He wishes.” How much more plainly can it be stated? The context is clearly personal: Pharaoh was a person, as were Jacob and Esau. God shows mercy to individuals, and, likewise, whether we like it or not, He hardens individuals as well. This is predestination, plain and clear.

Whiten mukaan Jumalan valinta pelastukseen tapahtuu ainoastaan Jumalan mielisuosion ja Hänen tahtonsa mukaan. White ei ymmärrä Faaroan tarinaa ja Jumalan sanan opetusta, siksi hän sekoittaa sen kalvinistiseen ennaltamääräämisen oppiin.

Jos ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen, niin ymmärtää sen, että faarao paadutti itse oman sydämensä synnin tähden. Tämä tulee esille myös Mooseksen kirjasta:

2 Moos 8:32 Mutta farao kovensi sydämensä tälläkin kerralla eikä päästänyt kansaa.

Kun toisissa kohden Raamattu sanoo, että Herra kovetti faaraon sydämen, niin se tarkoittaa sitä, että faarao itse kovetti oman sydämensä ja Jumala jätti faaraon oman kovan sydämensä valtaan. Jumala ei suinkaan vaikuttanut faaraossa synnin kovuutta (Jumala ei tee syntiä), vaan jätti faaraon oman sydämensä synnin valtaan.

James White: God did make sure that His elect did not fall away. Indeed, God’s promise that none He has saved would ever perish is prima facie evidence against the LDS concept of a universal apostasy of the Christian Church.

James White opettaa kerran pelastettu aina pelastettu oppia. James White uskoo järjenpäätelmiä sekä kalvinistisia harhaoppeja ja siksi hän ei ymmärrä sitä mikä on todellinen totuus ja Raamatun opetus. James White kalvinististen opetusten takia eksyy ja erehtyy heti jo uskon alkeissa:

Hebr 6:

1 ¶ Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,

2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.

3 Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.

 

John Calvin (Ranskaksi Jean Calvin): By predestination we mean the eternal decree of God, by which he determined with himself whatever he wished to happen with regard to every man. All are not created on equal terms, but some are preordained to eternal life, others to eternal damnation. And accordingly, as each has been created for one of other of these ends, we say that he as been predestinated to life or to death.”

Calvinin kuva Jumalasta oli hirvittävä ja täysin vääristynyt. Calvin opettaa ennaltamääräämisen tarkoittavan Jumalan iankaikkista määräystä, jonka mukaan Jumala on määritellyt tapahtuvan mitä tahansa Hän haluaa tapahtuvan koskien kaikkia ihmisiä. Calvin jatkaa sanoen ettei kaikkia ihmisiä ole luotu samanarvoisesti, sillä jotkut ovat ennalta määrättyjä iankaikkiseen elämään, ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Calvin sanoo että sen mukaisesti jokainen on luotu toiseen näistä päämääristä, sanomme hänen olevan ennaltamäärätty elämään tai kuolemaan.

Raamattu opettaa eri tavalla tuoden esille ihmisellä olevan mahdollisuus valita elämä tai kuolema:

5 Moos 30:19 Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

Kalvinismin jumala on epäoikeuden mukainen, joka ei anna ihmiselle mahdollisuutta valita pelastuksen vastaanottamista parannuksen teon ja uskon kautta, siksi koska kalvinismin jumala jo ennaltamääräsi jotkut ihmiset kadotukseen, eli loi heidät kadotuksen lapsiksi. On sanomatta selvää ettei kalvinismin jumala ole Raamatun Jumala.

Kalvinismin viisi opinkappaletta (Tulip)

Kalvinismin viisi tärkeää opinkappaletta ovat, täydellinen turmeltuneisuus, ehdoton valinta, rajoitettu sovitus, vastustamaton armo ja pyhien periksi antamattomuus. Tuon seuraavaksi esille kalvinismin viiden kohdan opetuksen.

Täydellinen turmeltuneisuus: (Total Depravity): Synti vaikuttaa kaikkialla ihmisessä. Ihminen on täydellisesti syntinen. Koska ihminen on täysin eksyksissä sekä kyvytön pelastautumaan, niin kuinka kukaan ihminen voisi valita Jumalan tahdon. Koska kukaan ei voi sitä valintaa tehdä, niin siksi Jumalan tulee ennaltamäärätä hänet pelastukseen. Jumala antaa uskon ihmiselle ja ennaltamäärää heidän kohtalonsa.

Ehdoton valinta: (Unconditional Election) Jumala ei tee valintaansa mihinkään mitä Hän näkee ihmisessä. Jumala valitsee ihmisen oman hyvän tahonsa mukaan. ilman ihmisen ansioita. Jumala ei myöskään katso tulevaisuuteen nähdäkseen valitseeko kukaan häntä. Jumala valitsee toiset pelastukseen ja toiset kadotukseen.

Rajoitettu sovitus: (Limited Atonement) Jeesus kuoli vain valittujen tähden. Vaikka Jeesuksen uhri oli riittävä kaikille, niin se ei ollut kaikille tehokas. Jeesus kantoi vain valittujen synnit. Sillä Jeesus kuoli monien puolesta, mutta ei kaikkien.

Vastustamaton armo: (Irresistible Grace) Kun Jumala kutsuu valittunsa pelastukseen, niin he eivät voi vastustaa sitä. Jumala tarjoaa evankeliumin sanomaa kaikille ja tämä on ulkonainen kutsu. Mutta valituille Jumala antaa sisäisen kutsun, jota ei voida vastustaa. Tämä kutsu on Pyhän Hengen työ valittujen sydämissä ja mielissä, joka tuo heille parannuksen ja uudestisyntymisen, jolloin he halukkaasti ja vapaasti tulevat Jumalan luokse.

Pyhien periksi antamattomuus: (Perseverance of the Saints) Jumalan valittu ei voi menettää pelastustaan, koska Isä on valinnut, Poika on sovittanut ja Pyhä Henki on vaikuttanut pelastuksen, joten pelastetut ovat iankaikkisesti pelastettuja.

Koska kukaan ei voi pelastaa itseänsä, niin siksi Jumala pelastaa ihmisen Herran Jeesuksen sovitustyön kautta. Jumala ei ole kuitenkaan ketään ennaltamäärännyt pelastukseen tai kadotukseen.

1 Tim 2:
1 ¶ Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

Paavali kehottaa uskovia rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta, tuoden esille erityisesti kuninkaat ja esivallan. Kaikki ihmiset tarkoittaa kaikkia ihmisiä ja tietenkin myös kaikista ihmisryhmistä. Sen jälkeen Paavali sanoo, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, koska Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset (kaikista ryhmistä). Syy miksi Paavali kehotti rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta on se, että Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset, eikä vain se, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää. Tämä on selkeä 1 Tim 2:1-4 opetus, joka sanotaan Raamatun tekstissä todella selvästi.

Edellä oleva Raamatun kohta 1 Tim 2:1-4 kumoaa ehdottoman valinnan, sillä koska Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, eikä Hän siten voi määrätä joitakin ihmisiä jo ennalta kadotukseen. Jos Jumala olisi määrännyt joitakin ihmisiä ennalta kadotukseen, niin Raamatussa ei voisi lukea, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, sillä jos Hän määrää toiset jo ennalta kadotukseen, niin eihän Hän silloin halua kaikkien ihmisten pelastuvan. Koska Raamattu kuitenkin selkeästi ilmoittaa, että Jumalan tahtovan kaikkien ihmisten pelastumista, niin ei Hän silloin ennaltamäärää ketään kadotukseen. Kalvinismin opetus ihmisten ennaltamääräämisestä kadotukseen on väärä opetus. Pelastuksen lahja tulee vastaanottaa parannuksen teon ja evankeliumiin uskomisen kautta:

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Joh 3:16 kumoaa sen että Jeesus ei olisi kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Maailman rakastaminen tarkoittaa kaikkia ihmisiä. Jumala ei ole ei lähettänyt Jeesusta tuomitsemaan maailmaa, van sitä varten, että maailma pelastuisi Jeesuksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta sekä vuodatti verensä kaikkien ihmisten puolesta, eikä vain valittujen edestä.  Jeesuksen veri olisi riittävä ja tehokas puhdistamaan kaikkien ihmisten synnit, mutta Jumalan säätämyksestä se puhdistaa vain niiden synnit, jotka suostuvat omasta vapaasta tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen. Koska 1 Tim 2 3,4 sanoo, että Jumala tahtoisi kaikkien ihmisten pelastuvan, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen veri on tehokas ja riittävä puhdistamaan kaikkien ihmisten synnit, jos kaikki ihmiset vastaanottaisivat pelastuksen. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan halua pelastua, mutta siitä huolimatta Jeesuksen veri on riittävä ja tehokas ja Jeesus kuoli kaikkien ihmisten syntien tähden, ei vain valittujen. Kalvinismin rajoitettu sovitusoppi on paha harhaoppi.

Joh 3:16, 17 kumoaa myös kalvinistisen harhaopin ihmisten ennaltamääräämisestä kadotukseen, sillä koska Jeesus on lähetetty sitä varten, että maailma pelastuisi Hänen kauttansa, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on halu pelastaa kaikki ihmiset. Jumala ei ole ennaltamäärännyt ketään kadotukseen ja kaikki ne, jotka tekevät parannuksen uskoen Herraan Jeesukseen tulevat pelastumaan Jumalan armosta.

Raamatullinen parannuksenteko on Jumalan vaikuttamaa, mutta ihmisen on itse tehtävä parannus ja siksi kalvinistinen parannus ei ole Raamatullista parannusta, koska siinä Jumala määrää ennalta parannukseen, mutta Raamatullisessa parannuksessa ihmisen on valittava tehdä parannus ja uskoa Jumalaan sen jälkeen kun Pyhä Henki on näyttänyt todeksi synnin ja Herran Jeesuksen sovitustyön.

5 Moos 30:19 Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

Joh 16:8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

Raamattu ei opeta ennaltamäärättyä pelastusta ja kadotusta, jossa jotkut ihmiset olisivat jo valmiiksi luotu kadotukseen. Kalvinistinen parannus on Jumalan ennaltamäärää (ihminen on kuin robotti), ei ihmisen valinta ja siksi kalvinistinen parannus on epäraamatullinen parannus, koska ihmisen on tehtävä parannus vapaasta tahdostaan, ei Jumalan ennaltamääräämänä, niin että Jumala olisi määrännyt ennalta toiset iankaikkiseen elämään ja toiset kadotukseen. Ihminen ei kykene pelastamaan itseään, mutta sen jälkeen kun Pyhä Henki on näyttänyt Jumalan sanan kautta ihmisen sydämelle todeksi synnin, Jeesuksen sovituksen (vanhurskaus) sekä tuomion, niin ihminen kykenee tekemään vapaasta tahdostaan parannuksen sekä uskomaan Jeesukseen. Kalvinismissa ihmisellä ei ole mahdollisuutta valita pelastusta parannuksen teon kautta, koska kalvinismin mukaan Jumala on määrännyt ihmisen joko pelastukseen tai kadotukseen. Raamatulliseen parannukseen kuuluu ihmisen valinta sen jälkeen kun Jumala on avannut hänen sydämensä näkemään syntinen tilansa sekä tarpeen vastaanottaa pelastus parannuksenteon jälkeen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kalvinismi opettaa, että ihminen on täydellisesti syntinen sekä kyvytön pelastautumaan ja siksi kukaan ei voi valita Jumalan tahtoa ja koska kukaan ei voi sitä valintaa tehdä, niin siksi Jumala ennaltamäärää ihmisen pelastukseen. Tässäkin kohden kalvinismi opettaa väärin.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

Jumala antaa uskon lahjaksi ihmisille sillä tavalla kun ihminen kuullessaan evankeliumin näkee Pyhän Hengen vaikutuksesta syntisyytensä ja tarpeensa pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun tämä tapahtuu, niin ihminen vapaasta tahdostaan tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, eli valitsee pelastuksen kadotuksen sijasta. Ihminen ei olisi voinut tehdä valintaa ilman Pyhän Hengen ja Jumalan sanan todistusta, mutta Pyhän Hengen ja Jumalan sanan todistuksen kautta ihminen on kykenevä valitsemaan pelastuksen. Ihminen ei pelasta itse itseään, vaan Jumalan avulla valitsee itse vapaasta tahdostaan pelastuksen. Kalvinismi hylkää ihmisen valinnan, joka tarkoittaa sitä että ihminen on kuin robotti, joka on ohjelmoitu ennaltamääräten pelastumaan ilman vapaata tahtoaan ja valintaansa. Jumala ei pelasta ketään väkisin, vaan antaa ihmiselle vapauden valita joko pelastus tai kadotus.

Kalvinismi opettaa Jumalan kutsuvan valittunsa pelastukseen sisäisen kutsunsa kautta, jota he eivät voi vastustaa ja tämän Pyhän Hengen työn kautta valituille tuodaan parannus ja uudestisyntyminen, jolloin he halukkaasti ja vapaasti tulevat Jumalan luokse. Edellä oleva kalvinismin opetus tulee ymmärtää koko kalvinismin opetuksen kautta, johon kuuluu se ettei kukaan voi valita Jumalan tahtoa ja että Jumala on ennaltamäärännyt toiset pelastukseen ja toiset kadotukseen.

Miten kukaan voi tulla halukkaasti ja vapaasti Jumalan luokse, jos kukaan ei voi valita Jumalaa ja pelastusta? Ei mitenkään. Kalvinismin opetus halukkuudesta ja vapaudesta tässä kohden on ristiriidassa kalvinismin perusopetuksen kanssa, sillä kalvinismi opettaa Jumalan määräävän valitut ihmiset pelastukseen, joten kyse ei ole enää ihmisen halukkuudesta, vaan Jumalan määräyksestä, johon ihminen ei voi vaikuttaa mitenkään. Raamattu opettaa kuitenkin selkeästi, että ihmisen on nimenomaan valittava ja vastaanotettava pelastus omasta vapaasta tahdostaan sen jälkeen kun Jumala avaa hänen sydämensä ymmärtämään syntisen tilansa sekä tarpeen pelastuksen vastaanottamiseen.

Raamatun ja kalvinismin opetuksen välillä koskien parannusta on se ero, että Raamattu opettaa valinnasta, jonka ihmisen tulee tehdä kuulleessaan evankeliumin, mutta kalvinismi opettaa ettei kukaan voi valita pelastusta ja siksi Jumala on ennaltamäärännyt ihmisen parannukseen ja pelastumiseen. Kalvinismissa parannus ei perustu ihmisen valintaan, vaan ennaltamäärättyyn pakolliseen ratkaisuun, jonka ihminen jotenkin tekee, mutta ei valitse sitä vapaasti omasta tahdostaan. Kalvinismin opetus parannuksesta ei perustu Raamattuun, sillä Raamatulliseen parannukseen kuuluu omasta vapaasta tahdosta tehty valinta tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen sen jälkeen kun Jumalan sana ja Pyhä Henki on näyttänyt ihmisen sydämelle hänen syntisyytensä sekä tarpeensa tehdä valinta pelastuksen vastaanottamiseen.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Raamatun opetuksen mukaan uskova voi menettää pelastuksen luopumalla uskosta Herraan Jeesukseen. Jumala ei heitä ketään pois pelastuksesta, mutta ihminen voi itse oman valintansa (luopuu uskosta) tähden menettää pelastuksensa. 1 Tim 4:1,2 kumoaa kalvinistisen kerran pelastettu on aina pelastettu opin, koska 1 Tim 4:1,2 mukaan uskova voi menettää pelastuksen uskosta luopumisen kautta.

Luuk 8:
11 Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
13 Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
14 Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Herra Jeesus opettaa uskovan ihmisen voivan menettää pelastuksen uskosta luopumisen kautta. Herran Jeesuksen mukaan uskova voi menettää pelastuksen luopuessaan uskosta kiusausten tähden, uskova voi menettää pelastuksen luopuessaan uskosta elämän huolien, rikkauksien ja hekuman (haureus) tähden.

Joh 15:
1 ¶ "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat
.

Herra Jeesus opettaa, että se se joka ei pysy Hänessä (luopuu uskosta) menettää pelastuksen, mutta se joka pysyy Hänessä tulee pelastumaan. Meidän ei tarvitse pelätä pelastuksemme suhteen, sillä kun haluamme pysyä, eli uskoa Herraan Jeesukseen, niin Jeesuksen mukaan tulemme pelastumaan.

Kalvinismin viisi opinkappaleen perustusta on yhtä kuin valheellinen evankeliumi. Jumala ei ole luonut ketään ennalta kadotukseen tai iankaikkiseen elämään. Sellainen järjestys ei olisi rakkautta, ei pyhää, eikä oikeudenmukaista, vaan epäoikeudenmukainen ja hirvittävä teko. Ajattele jos äiti synnyttäessään hylkäisi joka toisen lapsen heti synnytyksen jälkeen kuoleman omaksi ja kasvattaisi vain joka toisen lapsen elämään. Hän olisi hirviö-äiti. Jumala ei ole hirviö, vaan rakkauden ja oikeudenmukaisuuden Jumala. Kalvinismin jumala on ihmistekoinen hirviö-jumala, ei Raamatun Jumala.

Kalvinismi opettaa, että koska Juudas oli määrätty pettämään Jeesuksen, niin se todistaa ennaltamääräämisopin oikeaksi. Juudasta ei oltu ennaltamäärätty pettämään, vaan hän oman syntisen sydämen valintansa tähden petti Jeesuksen. Kirjoitukset kävi toteen ja kadotuksen lapsi (Juudas) petti Jeesuksen ei tarkoita ennaltamääräämisenoppia, vaan sitä että Jumala näkee asiat ennalta ja kirjoitutti tämän asian profetiana vanhaan testamenttiin.

Oikeudenmukainen ja Pyhä Jumala ei tuomitse ketään ennaltamääräten iankaikkiseen kadotukseen, sillä ihminen joutuu sinne oman valintansa tähden, eikä Jumalan ennaltamääräämänä. Raamatun Jumala ei ole luonut ihmisiä ennaltamääräten heitä kadotukseen, sillä hän on antanut kaikille ihmisille vapaan tahdon joko valita tai hylätä pelastus Herrassa Jeesuksessa.

Kalvinismi erehtyy uskonopin alkeissa, koska se sulkee pois ihmisen valinnan suhteessa pelastukseen, opettaa toisten olevan ennaltamäärättyjä joko pelastukseen tai kadotukseen, opettaa ettei Jeesuksen sovitusveri ole riittävän tehokas pelastamaan kaikkia ihmisiä, opettaa Jeesuksen kuolleen vain valittujen ihmisten tähden, opettaa ettei valittu voi koskaan luopua uskostaan, opettaa ettei ihmisiä ole luotu saman arvoisiksi koska toinen on luotu kadotukseen ja toinen pelastukseen. En sano seuraavaa lausetta ketään ivaten tai pilkaten, vaan sen tähden, että ymmärtäisimme mihin kalvinismiin uskominen johtaa. Koska kalvinismin viisi perusopetusta ovat epäraamatullisia ja ihmisen sielullisia sekä järjellisiä selityksiä, niin kalvinismiin uskominen johtaa ihmisen sielulliseen ja järjelliseen uskoon, ei hengelliseen ja Raamatulliseen uskoon.

Säädetyt iankaikkiseen elämään

Kun on kyse Raamatun opetuksesta, niin on kyse aina siitä mitä Raamattu kokonaisuudessaan opettaa sekä tekstiyhteydestä, joka kertoo siitä mistä yksittäiset jakeet opettavat. Kalvinismin harhaoppi ennaltamääräämisestä kumoutuu Raamatun kokonaisopetuksen valossa. Kalvinismin väärä opetus koskien Apt 13:48 jaetta kumoutuu myös Apt 13:46-48 tekstiyhteyden perusteella:

Apt 13:
46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.
47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."
48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

Tekstiyhteys osoittaa, että oli kyse asiasta, jossa tuodaan esille se että pakanatkin pääsevät osalliseksi pelastukseen Herran Jeesuksen kautta, eli Jumala on sanassaan säätänyt pakanoillekin mahdollisuuden pelastua Jeesuksen kautta, eli Jumala oli säätänyt pakanatkin iankaikkiseen elämään uskon kautta Jeesuksen. Siitä syystä nämä pakanat iloitsivat, että Jumala on säätänyt pakanoillekin pelastuksen uskon kautta Jeesuksen. Kyse ei ole siis kalvinisesta ennaltamääräämisopista, vaan Jumalan säädöksestä ja päätöksestä, jossa Hän on säätänyt pakanoillekin mahdollisuuden pelastukseen Jeesuksen kautta.

Paavali ja Barnabas siteeraavat Apt 13 luvussa Jesajan kirjan lukua 49:

Jes 49:
5 Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa-ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni-
6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

Jesajan luku 49 selventää sen, että Jumala oli jo ennalta säätänyt, että pakanoillakin on mahdollisuus uskon kautta Herraan Jeesukseen vastaanottaa pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen. Apt 13:28 jakeessa kyseessä ei ole kalvinistinen ennaltamäärämisen oppi, vaan Jumalan säätämys, että pakanatkin pääsevät pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Roomalaiskirje 8 luku

Room 8:
28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa (prothesis) mukaan ovat kutsutut (kletos).
29 ¶ Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut (kaleo); ja jotka hän on kutsunut (kaleo), ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

Matt 22:14 Sillä monet ovat kutsutut (kletos), mutta harvat valitut."

Kalvinismin ennaltamääräämisoppi vetoaa Room 8 lukuun opettaen, että Jumala on kutsunut, edeltätuntenut ja edeltämäärännyt nämä kutsutut iankaikkiseen elämään ja muut joita ei ole kutsuttu on määrätty iankaikkiseen kadotukseen. Raamatun sanan todistus kumoaa kalvinismin harhaopin.

EF 3:
10 että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon
11 sen iankaikkisen aivoituksen (prothesis) mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,
12 jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.

Room 8 luvun Jumalan aivoitus (prothesis) on Herra Jeesus, johon uskomalla ihminen pelastuu. Raamatun kokonaisopetuksen valossa on selvää, että Room 8 luvun Jumalan aivoitus on Herra Jeesus ja Häneen uskominen, eikä kalvinistinen ennaltamääräämisenoppi, jossa jotkut ihmiset ovat ennaltamäärättyjä iankaikkiseen kadotukseen.

Room 8 luku opettaa, että Jumalan aivoituksen mukaan Jumalaa rakastavat ihmiset ovat kutsutut pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, jotka Jumala tietenkin edeltätuntee sekä tietää, ja heidät jotka vastaanottavat pelastuksen Jumala on edeltämäärännyt Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Matt 22:14 todistaa, että Jumala kutsuu kaikkia pelastukseen, mutta vain harvat tulevat valituiksi pelastuksen vastaanottamisen kautta. Matt 22:14 käyttää samaa alkukielen sanaa kletos kuin Room 8:28, jossa kerrotaan Jumalan aivoituksen mukaan kutsutuista ihmisistä. Jos kalvinismin ennaltamäärämisoppi olisi Raamatun mukainen, niin Matt 22:14:ssa Jumala ei voisi antaa useille (lue kaikille) mahdollisuutta tulla kutsutuksi ja kutsun jälkeen Jumala sanoisikin ettei kuitenkaan kaikki kutsutut voikaan pelastua, vaan vain harvat kutsutuistakin voivat vain ainoastaan pelastua. Raamattu opettaa jokaisen ihmisen olevan kutsuttu pelastukseen, mutta vain harvat ottavat kutsun vastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

Evankeliumin sanoma Jeesuksesta sisältää kaikille ihmisille kutsun pelastukseen. Täten Matt 22:14 monet ovat kutsutut tarkoittaa, että Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, koska evankeliumia tulee julistaa kaikille ihmisille. Jumala kutsuu kaikkia pelastukseen ja haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan, koska Hän ei ole määrännyt ketään ennalta kadotukseen:

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Voisiko Jumala silloin tahtoa kaikkien ihmisten pelastumista jos Hän määräisi etukäteen ennalta suurimman osan ihmisiä kadotukseen? Koska Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, niin ei Hän silloin voi määrätä joitakin ihmisiä jo ennalta kadotukseen. Tämä yksi Raamatun jae jo yksistään kumoaa kalvinismin ennaltamääräämisenopin. Raamatusta ei tarvitse löytää kuin yksi jae, joka selkeästi kumoaa kalvinistisen ennaltamääräämisenopin ja 1 Tim 2:4 on yksi niistä lukuisista jakeista, jotka kumoavat kalvinistisen ennaltamääräämisenopin.

Koska kalvinistit uskovat, että Jumala ennaltamäärää toiset iankaikkiseen kadotukseen ja toiset iankaikkiseen elämään, niin sen tähden kalvinistit ymmärtävät Room 8 luvun väärin, eivätkä ymmärrä Raamatun kokonaisopetusta asiasta. Jos kalvinistinen ennaltamääräämisen opetus olisi totuus Room 8 luvun kalvinistisen tulkinnan mukaan, niin silloin 1 Tim 2:4 tulisi poistaa Raamatusta, koska jos jotkut ennaltamääräätään iankaikkiseen kadotukseen ja samalla Jumala haluaa kuitenkin pelastaa kaikki ihmiset, niin silloin on kyseessä suuren luokan ristiriita. Tätä emme voi kuitenkaan tehdä, sillä 1 Tim 2:4 on Jumalan sanan voimassa oleva opetus. Koska Jumala haluaa kuitenkin pelastaa kaikki ihmiset ja Jumala on jo edeltätuntenut ne jotka pelastuvat ja nämä pelastuneet ovat jo ennaltamäärätyt Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen, niin ristiriita poistuu sekä kalvinistinen opetus kadotukseen ennaltamääräämisestä kumoutuu.

Raamattu tuo myös muualla esille sen että Jumala tahtoisi pelastaa kaikki ihmiset, eikä kalvinistinen ennaltamääräämisen opetus ole totta, vaan selkeä väärä opetus:

Tiit 2:11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

Paavalin kirje Tiitukselle kumoaa myös kalvinistisen ennaltamääräämisenopin, sillä Jumalan armo (Herra Jeesus) on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille.

Jes 45:
18 Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan-hän on Jumala-joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole.
19 En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on.
20 ¶ Kokoontukaa ja tulkaa, lähestykää kaikki, te henkiinjääneet kansakunnista. Eivät ne mitään ymmärrä, jotka kantavat puukuviansa ja rukoilevat jumalaa, joka ei voi auttaa.
21 Ilmoittakaa ja esiin tuokaa-neuvotelkoot keskenänsä-kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.
22 Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.
23 Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman.

Vanhan liiton puolella on myös selkeä todistus Jumalan halusta pelastaa kaikki ihmiset. Jes 45:18-23 jakeet puhuvat pakanakansoista ja jakeessa 22 Jumala kehottaa, että maan ääret kaikki (kaikki ihmiset) antaisivat pelastaa itsensä. Kalvinistinen opetus, että Jumala ennaltamäärää ihmisiä kadotukseen on harhaoppi, ei Raamatun opetus.

Roomalaiskirje 9 luku

Room 9:
7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";
8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.
9 Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika".
10 Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista;
11 ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin-että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden-
12 sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa,"
13 niinkuin kirjoitettu on: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin".
14 ¶ Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se!

Kalvinismin kannattajat sanovat Room 9:7-14 opettavan Jumalan ennaltamääräämisestä, jossa Jumala ennaltamääräsi ja valitsi vanhemman veljen Eesaun palvelemaan hänen nuorempaansa veljeään Jaakobia. Tämä on kalvinismin kannattajien mukaan todiste ennaltamääräämisestä, sillä Jumalan valinta nähden Jaakobia tapahtui ennen veljesten syntymää, ennen kuin kumpikaan oli tehnyt hyvää tai pahaa. Taas kerran kalvinismin kannattajat erehtyvät ajatuksissaan ja opetuksissaan.

Koska Raamattu ei opeta kalvinistista ennaltamääräisenoppia eikä Raamatussa voi olla ristiriitaa, niin Room 9:7-14 kohta on sopusoinnussa koko Raamatun ilmoituksen kanssa.  Jumala ilmoitti etukäteen valintansa Eesauta ja Jaakobia koskien ennen kuin he syntyivät ja ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa. Tämä ei tarkoittanut Jumalan ennaltamääränneen Eesauta palvelemaan Jaakobia, vaan sitä että Jumala tiesi ennalta mitä tulee käymään ja Hän ilmoitti sen jo etukäteen ennen kuin veljekset olivat edes syntyneet.

Jos Jumala olisi ennaltamäärännyt Jaakobin ja Eesaun elämän vaiheet, niin Jumala olisi toiminut vastoin omaa tahtoaan ja säätämystään, sillä Jumala olisi rikkonut oman asetuksensa ja tahtonsa esikoisen (Eesaun) kaksinkertaisesta oikeudesta isänsä ja perheensä omaisuuteen. Samoin Eesaulle olisi esikoisena kuulunut Israelin kanta-isyys ja Iisakin esikoisen siunaus. Jos Jumala olisi kaiken määrännyt ennalta, niin Hän olisi toiminut omia asetuksiaan vastaan syrjäyttämällä esikoisen esikoisoikeuksistaan. On selvää ettei Jumala rikkonut omia asetuksiaan koskien esikoisia, vaan Hän näki ennalta mitä tulee tapahtumaan ettei Eesau arvosta esikoisuuttaan, vaan myy sen veljelleen Jaakobille ja siksi Jumala jo etukäteen ennen kuin he syntyivät ja ehtivät tehdä hyvää tai pahaa ilmoitti, että vanhempi on palveleva nuorempaa ja Jaakob tulee saamaan esikoisoikeuden sekä Israelin kanta-isyyden.

Näin tapahtui kuinka Jumala oli valinnan tehnyt ennen veljesten syntymää, mutta Jumala ei ennaltamäärännyt Eesauta menettämään esikoisuuttaan, vaan Jumala näki ennalta, että Eesau ei ole kelvollinen kantamaan esikoisuuttaan ja hylkää sen ja siksi Jumalan valinta oli Jaakob.

Room 9:13 sanoo, että Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin, joka ei tarkoita sitä että Jumala olisi vihannut alusta asti Eesauta, vaan sitä että Eesau (Edomin kantaisä) teki syntiä Jumalaa vastaan, sillä Raamattu sanoo:

Mal 1:
1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelille, Malakian kautta.
2 Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?" Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin,
3 mutta Eesauta minä vihasin; ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille.
4 Jos Edom sanoo: "Me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen," niin Herra Sebaot sanoo näin: He rakentakoot, mutta minä revin maahan; ja heidän nimensä olkoon: "jumalattomuuden maa" ja "kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti".

Herra sanoo vihanneensa Eesauta ja antaneensa hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille ja Edom, jonka kantaisä Eesau oli on saanut nimen jumalattomuuden maa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti. Eesau sekä hänen jälkeläisensä ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan tekemättä siitä parannusta ja siksi heitä kohtaa Jumalan iankaikkinen vihastuminen. Tämänkin syyn tähden Jumala joka ennalta näki Eesaun syntisen jumalattomuuden ilmoitti jo ennalta, että Eesau ei tule perimään esikoisuuttaan, vaan elää jumalattomasti Jumalaa vastaan syntiä tehden ja siksi Jaakob sai nuorempana esikoisoikeuden. Jumala näki tämän kaiken jo ennen kuin he olivat tehneet hyvää ja pahaa ja ilmoitti profeetallisen sanan, joka toteutui Eesaun myydessä esikoisuutensa sekä eläessä vastoin Jumalan tahtoa. Kyse ei siis ollut siitä, että Jumala olisi sen ennaltamäärännyt, vaan Eesaun väärästä valinnasta, jonka Jumala tiesi ennen kuin Eesau oli edes syntynyt.

Sanonta Jumala vihasi Eesauta ei tarkoita samaa asiaa kuin vihaa, joka on syntiä, vaan Jumalan suhtautumista Eesauta kohtaan ettei Jumala ollut mielistynyt siihen mitä Eesau teki. 

Room 9:14 Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! Tarkoittaa ettei Jumalan valinta koskien Jaakobia ja Eesauta ollut väärin, koska Eesau piti halpana esikoisuutensa sekä teki syntiä Jumalaa vastaan, niin Jumalan ennalta ilmoitettu valinta Jaakobin esikoisuudesta, ei ollut väärin, koska Eesau luopui esikoisuudestaan ja oli muutenkin kelvoton toteuttamaan Jumalan tahtoa Israelin kantaisänä. Jaakobin ja Eesaun tositarina ei tue eikä vahvista kalvinismin ennaltamääräämisen harhaoppia.

Room 9:
15 Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan".
16 Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.
17 Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä".
18 Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.
19 Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?"
20 Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?"
21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?
22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön,
23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,
25 ¶ niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.
26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ‘Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi."
27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.
28 Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti."

Jumala on armollinen sille ihmisille, joka tekee parannuksen ja hylkää syntinsä:

San 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Jumala on säätänyt armonsa ja armollisuutensa vastaanottamisen syntiensä tunnustamiseen ja niiden hylkäämiseen. Näin oli VT:n ja myös UT:n puolella. Kun Jumala on armollinen, kenelle Hän on armollinen ja armahtaa, ketä armahtaa, niin se tapahtuu Raamatun opetuksen mukaan, sillä ei Jumala armahda sitä, joka haluaa pysyä synnissään, eikä halua vastaanottaa Jumalan armoa, mutta Jumala armahtaa sen, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä. Jumala ei armahtanut faaraota, koska faarao paadutti oman sydämensä:

2 Moos 8:15 Mutta kun farao näki päässeensä hengähtämään, kovensi hän sydämensä eikä kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin.

2 Moos 8:32 Mutta farao kovensi sydämensä tälläkin kerralla eikä päästänyt kansaa.

2 Moos 9:34 Kun farao näki, että sade, rakeet ja jylinä lakkasivat, teki hän yhä edelleen syntiä ja kovensi sydämensä, sekä hän että hänen palvelijansa.

Raamattu sanoo monessa kohdassa, että faarao kovensi (paadutti) oman sydämensä. Kun Raamattu sanoo toisessa kohtaa, että Jumala paadutti faaraon sydämen, niin se tarkoittaa sitä, että faarao paadutti itse oman sydämensä. Faarao teki syntiä ja vastusti Jumalaa, joten on päivänselvää, ettei Jumala vaikuttanut syntiä ja kapinaa itseään kohtaan faaraon sydämessä. Raamatun sanoma on hengellinen ja se tulee ymmärtää hengellisesti ja on selvää ettei Jumala vaikuttanut faaraossa synnin tekemistä itseään kohtaan.

Roomalaiskirjeen 9 luvun jakeessa 21 on käännösvirhe, sillä alkutekstissä lukee toinen astia kunniaksi ja toinen häpeäksi. Tässä kohden Paavali opettaa, että uskovat ovat astioita, jotka tuottavat kunniaa (koska elävät Jumalan tahdon mukaista elämää) ja uskottomat ovat häpeäksi ja vihan astioita. Jae 21 tarkoittaa sitä, että Jumalalla on valta tehdä ihmisistä sellaisia, jotka saavat itse päättää valitsevatko siunauksen ja Jumalan pelastustien Herran Jeesuksen kautta vai valitsevatko he osan jumalattomien joukossa, jossa kannetaan sydämessä synnin häpeää. Jumala ei siis ole ennalta suunnitellut toista kadotukseen ja toista pelastukseen, vaan tarjoaa pelastuksen sanomaa kaikille. Kaikki vain eivät ota vastaan pelastusta ja näin heidän sydämensä paatuu, koska he eivät nöyrry parannukseen.

Roomalaiskirjeen 9 luvun 22 jae tarkoittaa uskomattomia vihan astioilla, jotka tulevat tuhoutumaan ilman parannusta ja uskoa Herraan Jeesukseen. Jumala ei määrää ketään ihmistä ennalta kadotukseen tai toista iankaikkiseen elämään, sillä jokaisen ihmisen on tehtävä valinta valitseeko kuoleman ja kadotuksen vai elämän uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Iankaikkinen kadotus on valmistettu alunperin

Matt 25:
31 ¶ Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ‘Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
.......................
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Kalvinismin kannattajat ymmärtävät Matt 25 luvun tukevan oppia, jonka mukaan toiset ovat ennaltamäärätty iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Kun tutkimme tämänkin kohdan tekstiyhteydessään ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin näemme ettei tämä kohta tue kalvinismin ennaltamääräämisenoppia.

Jumalan valtakunta on ollut valmistettuna Jumalaan uskoville ihmisille maailman perustamisesta asti, koska Jumala tiesi ennalta tulevat asiat, niin Hän on jo maailman perustamisesta asti valmistanut ja tiennyt Uuden Jerusalemin olevan pelastuneen ihmisen lopullinen iankaikkisen elämän paikka. Tämäkään kohta ei tue millään tavalla kalvinistista ennaltamääräämisenoppia. Matt 25:41 sanoo iankaikkisen kadotuksen olevan valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä, ei ihmisille. Iankaikkinen kadotus on alunperin valmistettu saatanalle ja hänen enkeleillensä, siksi koska heillä ei ole mahdollisuutta pelastua, koska he eivät tee parannusta. Ihmisillä on sen sijaan mahdollisuus tehdä parannus ja pelastua ja siksi ketään ei ole ennaltamäärätty kadotukseen. Jos Jumala olisi jo ennaltamäärännyt jotkut ihmiset kadotukseen, niin silloin Raamatussa voisi lukea jotakin tämän kaltaista, että kadotus on alunperin valmistettu ihmisille, jotka Jumala on ennaltamäärännyt iankaikkiseen kadotukseen. Mitään tämän suuntaista tai kaltaista ei ole kuitenkaan kirjoitettu Raamattuun, koska Raamatussa ei ole kalvinista harhaoppia ihmisten ennaltamääräämisestä kadotukseen.

Jeesus kuoli kaikkien ihmisten syntien tähden

Kalvinismi opettaa ettei Jeesus kuollut kuin niiden ihmisten puolesta, jotka ovat ennaltamäärätty iankaikkiseen elämään ja ettei Jeesus kuollut niiden puolesta, jotka on ennaltamnäärätty iankaikkiseen kadotukseen. Tästä syystä kalvinismi opettaa, että Jeesus ei kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Otan esille seuraavaksi erään kalvinismin opinkohdan, jonka kaltaisilla kohdilla he perustelevat sen ettei Jeesus kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Tuon tämän Raamatun kohdan jälkeen muutaman Raamatun kohdan, jotka kumoavat kalvinismin opetuksen ettei Jeesus kuollut kaikkien ihmisten puolesta.

Joh 10:
7 Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi.
8 Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet.
9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.
10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
11 Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.
12 Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne.
13 Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.
14 Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,
15 niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.

Kalvinismi opettaa, että koska Joh 10 sanoo Jeesuksen antaneen henkensä lammasten edestä, niin se tarkoittaa Hänen kuolleen vain niiden edestä, jotka ovat ennaltamäärätyt iankaikkiseen elämään. Totta kai Jeesus kuoli lammasten (Häneen uskovien) puolesta. Kun katsomme tekstiyhteyttä, niin ymmärrämme, miksi Raamattu tässä kohdassa sanoo nimenomaan Jeesuksen antaneen henkensä lammasten edestä.

Herra Jeesus sanoi olevansa lammasten ovi ja vain Hänen kauttansa voi pelastua. Herra Jeesus sanoi varkaan tulleen varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan sekä että palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, niin kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, jolloin susi ryöstää ja hajottaa lampaat. Jeesus on kuitenkin se Hyvä Paimen, joka on antanut henkensä lampaiden edestä, mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ei ole antanut henkeänsä lampaiden edestä, vaan tiukan paikan tullen hylkää lampaat. Jeesus välittää lampaistaan, koska Hän on antanut henkensä heidän edestään.

Totta kai Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta, mutta Joh 10 tuo esille sen mikä erottaa Hyvän Paimenen ja palkkalaisen toisistaan. Palkkalainen ei anna henkeään lammasten edestä, mutta Hyvä Paimen antaa henkensä lampaidensa edestä. Tämä Raamatun ei siis millään tavoin opeta kalvinistista ennaltamääräämisen oppia.

2 Kor 5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen sovittaneen maailman (kaikki ihmiset) itsensä kanssa. Tämäkin Raamatun kohta kumoaa kalvinismin opetuksen ettei Jeesus sovittanut kaikkien ihmisten syntejä.

1 Joh 2:
1 ¶ Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

1 Joh 2:2 kumoaa selvästi kalvinistisen opetuksen ettei Jeesus sovittanut kaikkien ihmisten syntejä. Johannes sanoo, että Jeesus on meidän (uskovien) syntien sovitus, eikä ainoastaan meidän (uskovien), vaan myös koko maailman syntien sovitus, eli kaikkien ihmisten syntien sovitus. Herran Jeesuksen sovitustyötä ei kuitenkaan lasketa kenenkään hyväksi automaattisesti ilman parannuksen tekoa ja uskoa Herraan Jeesukseen.  Synnit saadaan anteeksi vain parannuksen teon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen. Ne ihmiset jotka uskovat pelastuvat Jumalan armosta, ja jotka eivät usko menevät kadotukseen oman valintansa tähden. Kalvinismin opettama rajoitettu sovitus on nimensä mukaisesti rajoitettu sovitus, ei Raamatun opetus, jonka mukaan Jeesus on koko maailman syntien sovitus. Kalvinismi ei opeta Raamatullista Jeesuksen sovitusta.

Kun erilaiset uskonsuuntaukset sekä yksilöuskovat pyrkivät perustelemaan oman oppinsa Raamatullisuuden, niin liian usein se tapahtuu siten, että otetaan yksi tai samanlaisia jakeita, jotka tukevat omaa oppia, joihin usko perustetaan ja samalla hylätään muut kohdat mitä Raamattu opettaa samasta aiheesta. Tulkinta ja oppi tehdään siten Raamatun tekstiä valikoiden, jonka voi sovittaa omaan oppiin. Raamattua tulee aina ymmärtää Jumalan sanan kokonaisopetuksen valossa, koska muuten ihminen hyvin helposti erehtyy uskomaan vääriä opetuksia.

Kalvinismi opettaa: Rajoitettu sovitus: (Limited Atonement) Jeesus kuoli vain valittujen tähden. Vaikka Jeesuksen uhri oli riittävä kaikille, niin se ei ollut kaikille tehokas. Jeesus kantoi vain valittujen synnit. Sillä Jeesus kuoli monien puolesta, mutta ei kaikkien.

Koska kalvinismi uskoo ettei Jeesus kuollut kaikkien ihmisten puolesta, vaan kantoi vain valittujen synnit, niin siksi he tuovat esille Matt 14:24 kaltaisia Raamatun kohtia, jossa sanotaan Jeesuksen kuolleen monien edestä. Jos toimitaan, niin että pidetään kiinni vain tietyistä jakeista unohtaen muut Raamatun kohdat, niin silloin ajaudutaan väärään opetukseen:

Mark 14:24 Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.

1 Joh 2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Raamattu sanoo Jeesuksen vuodattaneen verensä monen edestä ja että Jeesus on koko maailman syntien sovitus (vuodatti verensä). Onko näissä kohdissa ristiriitaa? Ei, sillä kun Jeesus on sovittanut koko maailman synnit, niin Hän on myös sovittanut monien synnit. Mutta jos sanotaan ja uskotaan, että Jeesus sovitti vain valittujen synnit, ei kaikkien synnit, niin silloin täytyy laittaa ruksi 1 Joh 2:2 kohdan päälle eikä uskoa sen kuuluvan Raamattuun. Tätä emme voi kuitenkaan tehdä, vaan meidän täytyy uskoa molemmat kohdat, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään. Raamatun kokonaisopetuksen valossa kalvinismin limited atonement-oppi on väärä opetus, koska Jeesus sovitti kaikkien ja monien synnit.

Jeesuksen sovitustyö ei tuo kenellekään automaattisesti syntien anteeksiantamusta, sillä Jumala on säätänyt syntien anteeksisaamisen vastaanotettavaksi parannuksen tekemisen ja Jeesukseen uskomisen kautta. Vain ne saavat syntinsä anteeksi, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen:

Luuk 24:
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Väärän opetuksen vallassa olevat ihmiset toimivat hyvin usein siten, että he uskovat vain niitä Raamatun jakeita, jotka tukevat heidän oppiaan, mutta ne kohdat jätetään huomioimatta, jotka eivät sovi oman opin tueksi. Raamatullinen oppi voi syntyä kuitenkin ainoastaan siten, että kaikki aihetta käsittelevät Raamatun kohdat sopivat keskenään yhteen ristiriidattomasti. Koska Jeesus sovitti kaikkien synnit, niin Hän on silloin myös sovittanut monien synnit ja tämä sopii yhteen ristiriidattomasti Raamatun kokonaisopetuksen kanssa. Jos sanotaan ja uskotaan, että Jeesus sovitti vain monien (valittujen) synnit, mutta ei kaikkien syntejä, niin silloin syntyy ristiriita Raamatun kokonaisopetuksen kanssa, joka tarkoittaa uskomista väärään opetukseen. Kalvinismi toimii juuri siten, että se valikoi oppinsa tiettyjen Raamatun kohtien kautta, mutta ei perusta oppiaan Raamatun kokonaisopetuksen varaan ja siksi se sortuu opettamaan vääriä opetuksia.

Raamattu ei opeta kalvinistista ennaltamääräämisen oppia

Joh 12:
46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.
47 Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.
48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

Koska Jeesus on tullut pelastamaan maailman, eli kaikki ihmiset, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on halu pelastaa kaikki ihmiset, eikä Hän siten ole voinut ennaltamäärätä ketään iankaikkiseen kadotukseen.

2 Piet 3:
3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
8 ¶ Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä".
9 ¶ Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

Raamatun sana tuo esille Pietarin kautta Jumalan tahdon olevan että kaikki ihmiset tulisivat parannukseen. Tämä Raamatun sanan kohta kumoaa kalvinistisen ennaltamäärämisen opetuksen. 

Apt 17:
29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

Jos Jumala olisi ennaltamäärännyt osan ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen, niin kuinka Hän voisi silloin haluta kaikkien ihmisten tekevän parannusta uskon kautta Herraan Jeesukseen? Koska Jumala haluaa kaikkien ihmisten tekevän parannusta, niin se tarkoittaa sitä, että kalvinistinen ennaltamääräämisen oppi on väärä opetus.

1 Tim 2:
1 ¶ Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

1 Tim 2:4 kumoaa selkeästi kalvinistisen opetuksen, että Jumala ennaltamäärää ihmisiä kadotukseen. 1 Tim 2:4 sanoo Jumalan tahtovan kaikkien ihmisten pelastuvan ja koska Hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, niin silloin Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, eikä Hän ole voinut määrätä ketään ennalta kadotukseen, koska jos Hän olisi määrännyt jotkut jo ennalta kadotukseen, niin ei Hän voisi samalla tahtoa kaikkien ihmisten pelastumista. Koska Hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että kalvinismin ennaltamääräämisenoppi ei ole Raamatun opetus, vaan harhaopetus.

Mitä tulee Raamatun sanan ymmärtämiseen, niin tekstiyhteys sekä Raamatun sanan kokonaisopetus ratkaisee sen mikä on Raamatun sanan totuus ja tietenkin kieliopin säännöt kertovat myös mistä on kyse. Näiden lisäksi ratkaisevan tärkeää on ettei opetukseen jää yhtään ristiriitaa, sillä koko Raamatun ja tiettyä aihetta käsittelevien jakeiden tulee olla ristiriidattomasti sopusoinnussa keskenään. Samoin tulee ottaa huomioon, että vanha liitto on kumottu ja nykyään on voimassa Uusi Liitto ja sen järjestys. Jos yksikin Raamatun kohta on selkeässä ristiriidassa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että opetus ei voi olla Raamatullinen jos siinä keskenään olevia ristiriitaisuuksia. Edellä olevat Raamatun kohdat sekä monet muut Raamatun kohdat ovat täydellisessä ristiriidassa kalvinismin ennaltamääräämisen opetuksen kanssa, joka tarkoittaa sitä ettei se voi olla totta. Kalvinismin ennaltamääräämisen oppi voisi olla totta vasta sen jälkeen kun ei ole olemassa enää yhtäkään ristiriitaa, sillä kaikkien Raamatun kohtien tulle olla ristiriidattomasti sopusoinnussa keskenään, mutta näin ei kuitenkaan ole.

Kalvinismin Jumala kuva on todella pahasti vääristynyt, sillä kun he opettavat Jumalan ennaltamääränneen ihmisen iankaikkiseen kadotukseen vailla mahdollisuutta tehdä parannusta, niin kalvinistit tekevät Jumalasta armottoman ja julman. Kalvinismin mukaan Jumalan valinnan tähden jotkut ihmiset joutuvat kadotukseen. Jos kalvinismin ennaltamääräämisenoppi olisi Raamatun opetus, niin Jumala tosiaankin olisi kadotukseen joutuvien synnin takana, koska heidät olisi luotu jo etukäteen pahoiksi ja syntisiksi, vailla mahdollisuutta parannukseen ja pelastukseen.

Kun otetaan esille mikä tahansa kalvinistien esille nostama jae tai opetus kalvinistisesta ennaltamääräämisestä ja asetetaan mikä tahansa tai kaikki niistä Raamatun sanan kokonaisopetuksen tarkastelun alle, niin kalvinistinen oppi, että Jumala olisi ennaltamäärännyt jotkut ihmiset iankaikkiseen kadotukseen ja toiset iankaikkiseen elämään kumoutuu kiistattomasti.

Tiit 2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

Koska Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, niin se tarkoittaa sitä ettei Hän ole ennaltamäärännyt ketään iankaikkiseen kadotukseen tai iankaikkiseen elämään.

1 Tim 2:

3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Koska Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, niin Hän ei ole ennaltamäärännyt ketään iankaikkiseen kadotukseen tai iankaikkiseen elämään.

Apt 17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

Koska Jumala on tehnyt tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, niin Hän ei ole ennaltamäärännyt ketään iankaikkiseen kadotukseen tai iankaikkiseen elämään.

Kalvinistinen ennaltamääräämisenoppi jää pysyvään ristiriitaan kolmen edellä mainitun Raamatun kohdan kanssa, joka todistaa sen, että kalvinistinen ennaltamääräämisenoppi on väärä opetus, ei Raamatun opetus.

Silloin kun asia esitetään kuten jotkut kalvinismia tukevat ihmiset sanovat, että kalvinistinen ennaltamääräämisenoppi on oikea ja kaikki muut Raamatun kohdat pitää olla alisteisia Raamatun kohdille, jotka tukevat kalvinistista ennaltamääräämisenoppia, niin silloin on tehty omasta tulkinnasta Raamatun "totuus", joka on kuitenkin selkeässä ristiriidassa Raamatun kokonaisopetuksen kanssa. Silloin kun on tehty tällainen määritelmä, niin se osoittaa sen, että ihminen ei halua uskoa koko Raamatun totuutta, vaan tekee omasta tulkinnasta ja opetuksesta itse itselleen totuuden. Tällainen toiminta ei ole enää rehellistä toimintaa, vaan sen kautta ihminen julistaa oman oppinsa olevan totuus, vaikka se ei olekaan sitä. Niin pitkään kun ihmisellä on tällainen asenne, että hän kumoaa Raamatun kokonaisopetuksen saadakseen olla oikeassa, niin hänen kanssaan keskustelu on hedelmätöntä, sillä hän ei ole halukas korjaamaan käsityksiään, vaikka Raamattu osoittaa hänen olevan väärässä.

Ef 1:

1 ¶ Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, sossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.

2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,

5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,

6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,

7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Kun esimerkiksi edellä olevan Raamatun jakeen ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin se ei opeta kalvinistista ennaltamääräämisenoppia. Jumala joka ennalta tietää asiat on ennen maailman perustamista valinnut pelastuksen vastaanottavat olemaan pyhiä ja nuhteettomia, sillä Jumala on edeltäpäin määrännyt pelastuksen vastaanottavat lapseuteensa Jeesuksen kautta. Jumala ei ole kuitenkaan ennaltamäärännyt ketään iankaikkiseen kadotukseen tai iankaikkiseen elämään, koska Hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan, Hänen armonsa on ilmestynyt kaikille ihmisille pelastukseksi sekä Hän on tehnyt tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, siksi Hän ei ole ennaltamäärännyt ketään iankaikkiseen kadotukseen tai iankaikkiseen elämään. Raamatun ennaltamäärääminen tarkoittaa sitä että Jumala on ennaltamäärännyt ne ihmiset Jumalan lapseuteen Jeesuksen kautta sekä Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen, jotka tulevat vastaanottamaan Jumalan pelastuksen.

John (Jean) Calvin: All are not created on equal terms, but some are preordained to eternal life, others to eternal damnation; and, accordingly, as each has been created for one or other of these ends, we say that he has been predestinated to life or to death. John Calvin: Institutes of the Christian Religion - Book III, Chapter 21 spurgeon.org/ phil/calvin

Calvinin opetuksen suurin ongelma, josta kaikki muut vääristymät johtuvat johtuu Calvinin väärästä opetuksesta, jonka mukaan hän uskoo Jumalan ennaltamääränneen toiset ihmiset iankaikkiseen kadotukseen ja toiset iankaikkiseen elämään. Calvin ei ymmärtänyt sitä miksi ja millä perusteilla jumalattomat ihmiset joutuvat kadotukseen ja siksi hän opettaa epäraamatullista ennaltamääräämisoppiaan.

Room 5:
12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

Jumala ei ole ennaltamäärännyt ketään iankaikkiseen kadotukseen, sillä Raamatun opetuksen mukaan kuolema ja osallisuus iankaikkiseen kadotukseen tapahtui ihmisen syntiinlankeemuksen tähden. Raamatun opetuksen mukaan synti, kuolema ja iankaikkinen kadotus tulivat kaikkien ihmisten osaksi syntiinlankeemuksen kautta, ei sen kautta, että Jumala on jo ennaltamäärännyt toiset ihmiset iankaikkiseen kadotukseen.

Ilm 20:
11 ¶ Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Raamattu opettaa, että jumalattomat ihmiset joutuvat iankaikkiseen kadotukseen omien tekojensa (valintojen - eivät uskoneet Jumalaan) tähden, ei sen tähden, että Jumala olisi ennaltamäärännyt heidät kadotukseen. Calvin sanoi Jumalan ennaltamääräävän, jotkut ihmiset kadotukseen, joka on sama asia kuin sanoisi Jumalan valinneen, jotkut ennaltamääräten iankaikkiseen kadotukseen. Raamatun sanan totuuden mukaan ihminen itse valitsee iankaikkisen kadotuksen tekojensa kautta (omien valintojen tähden). Kuinka kukaan voi edes ajatella tai uskaltaa opettaa, että Jumala olisi jo ennaltamäärännyt ihmisiä kadotukseen? Tällaisen ihmisen sydämessä täytyy olla täysin vääristynyt kuva Jumalasta, sillä muuten ei ole mahdollista uskoa kalvinistiseen ennaltamääräämisenoppiin.

Calvinin kirjan nimi on kristillisen uskonnon perustukset (Institutes of the Christian Religion - Book III, Chapter 21), jossa hän opettaa Jumalan ennaltamääräävän jotkut ihmiset iankaikkiseen kadotukseen. Raamattu puhuu uskon olevan se asia, jonka kautta usko syntyy ja uskon kautta Pyhässä Hengessä Jumalan sanaa lukien ja tutkien meidän tulee uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Uskonto on ihmisen oma ajatus jumaluudesta ja uskonnon kautta liikutaan sielullisella tasolla, mutta vain uskon kautta Herraan Jeesukseen voidaan ymmärtää Jumalan sanaa ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Silloin kun ihminen pyrkii ymmärtämään Raamattua oman järkensä avulla, niin tuloksena on uskonnollinen ajatus ja opetus, ei Raamatun opetus. En halua pilkata ja ivata ketään, enkä sitä teekään, vaikka vertaan kalvinismia järjelliseen ja uskonnolliseen opetukseen koskien Calvinin ennaltamääräämisenoppia sekä kalvinismin viittä opinkappaletta (Tulip). Raamattu opettaa uskosta Jumalaan, ei uskontoa.

Kalvinismin jumala ei ole hyvä ja rakastava jumala, vaan epäoikeudenmukainen, rakkaudeton, julma ja sadistinen. Kalvinismin Jumala kuva on sadistinen, sillä kalvinismin jumala oman "oikeudenmukaisuuden" perusteella luo ja säätää suurimman osan ihmiskunnasta iankaikkiseen kadotukseen. Onneksi kalvinismin Jumala kuva ei ole Raamatun opetus, vaan harhaoppi. Rukoilen ja toivon ettei kukaan eksyisi kalvinismiin ja ne jotka ovat sinne eksyneet tekisivät parannuksen ja palaisivat takaisin terveen ja Raamatullisen uskoon pariin.


 

 

Petri Paavola 14.3.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
does-the-bible-teach-predestination-james-white-vs-darryl-barksdale
calvinistcorner.com
brandplucked.webs.com/ realcatholicbibles
brandplucked.webs.com/ jameswhiteppopevv
brandplucked.webs.com/ acts1011isa1910fish
brandplucked.webs.com/ westcotthortjameswhite


 


 

 

 

eXTReMe Tracker