Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kannabiksen laillistamisesta ajatuksia

Viime viikonloppuna Vihreiden puoluekokous äänesti kannabiksen laillistamista koskien kannabiksen käyttöä, myymistä, hallussapitoa ja sen kasvattamista. En ole poliittisesti sitoutunut, eikä minulla ole mitään halua osallistua poliittiseen toimintaan minkään puolueen jäsenenä. Poliittisia päätöksiä ja politiikkaa seuraan kuitenkin mielenkiinnolla enemmän tai vähemmän, näin olen tehnyt jo 1980-luvulta lähtien. Omasta maailmankuvastani käsin katsottuna Vihreät on eräs kaikkein eniten laittomuutta ja ongelmia edistävä puolue Suomessa.

Vaikka Vihreiden puoluekokouksessa kaikki Vihreät eivät kannattaneetkaan kannabiksen laillistamista, niin se meni läpi kuitenkin puoluekokouksessa. Tämä kannabiksen laillistamisen hyväksyminen on taas uusi laittomuuden ja ongelmien hyväksyminen Vihreiltä. Tätä en kyllä yhtään ihmetellyt, sillä tätä olisi voinut odottaa Vihreiltä jo aikoja sitten. Ehkäpä Vihreät ovat odottaneet aikaa, jolloin yhteiskunnassa ihmiset alkavat olemaan myönteisiä kannabiksen laillistamiselle.

Vihreät toivat esille kuinka yhteiskuntamme lähestymistapa ei ole osoittautunut tehokkaaksi huumausaineiden rangaistuksista huolimatta, ja siksi he ovat kannattaneet jo pidempään huumausaineiden käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopumista (dekriminalisoinnin). Vihreät haluavat poistaa ei vain kannabiksen, vaan kaikkien huumausaineiden rangaistavuuden. Tästä he eivät äänestäneet puoluekokouksessa, mutta ovat tuoneet esille useissa yhteyksissä, että rangaistavuus kaikkia huumausaineita koskien tulisi poistaa. Nyt kun tämä kannabis äänestys meni läpi, niin ehkäpä jo seuraavalla kerralla tai sitä seuraavalla tai jne. äänestään kaikkien huumausaineiden rangaistavuuden poistamista.

Kun Vihreät sanovat, etteivät rangaistukset ole toimineet koskien huumausaineita, niin siksi rangaistavuus tulisi poistaa. Suomessa tehdään paljon erilaisia rikoksia ja osa näiden rikosten ilmaantuvuudesta on lisääntynyt viime vuosina. Otan tähän esille muutaman rikoksen, jotka ovat lisääntyneet Suomessa:

Poliisin mukaan raiskausten määrät ovat kasvaneet tarkastelujaksolla 2010-2020 lähes kaksinkertaiseksi. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vuosittainen vaihtelu rikosten määrissä on ollut suurta poliisin tietojen mukaan. Poliisin mukaan vuosittain ilmoitettujen lasten seksuaalisen hyväksikäytön määrä on moninkertaistunut vuodesta 1980. Eri viranomaisten mukaan pimeän työvoiman määrä on ollut Suomessa kasvussa viimeisen kahden vuoden aikana. Viranomaisten mukaan ihmiskauppa ja sen kaltaiset rikokset tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa. Järjestäytyneen rikollisuuden (jengiosastojen) määrä on 2010-luvulla kasvanut lähes kaksinkertaiseksi.

Rangaistavuus ei ole toiminut koskien raiskauksia, lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä, pimeää työvoimaa, ihmiskauppaa ja siihen liittyvää rikollisuutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta, vaan sen sijaan näissä kaikissa rikosten määrät ovat lisääntyneet. Kukaan ei varmaankaan ehdottaisi sitä, että koska edellä lueteltuihin rikoksiin rangaistukset eivät ole tehonneet, vaan rangaistuksista huolimatta nämä rikokset lisääntyvät, niin tehdään nämä kaikki laillisiksi.

Moni voi sanoa, että nyt kärjistin jo ihan liikaa. Sitä en kuitenkaan tehnyt, sillä huumeiden laillistaminen sen varjolla, etteivät rangaistukset tehoa siihen olisi ihan yhtä järjetöntä kuin noiden kaikkien muiden rikosten salliminen. Huumeiden sallimisen sanotaan vähentävän rikollisuutta, jota tehdään sen takia, jos huumeet ovat laittomia. Jos huumeet sallitaan, niin se tulee lisäämään monia ongelmia, joita tuon esille seuraavaksi.

Aivojen myrkytystila. Olen syntynyt vuonna 1964 ja muistan vielä sen ajan kun lääketiede määritteli huumeet kemikaaleiksi ja kasveiksi, jotka päihdyttävät ja tuottavat harhoja keskushermostovaikutukseen, joka tarkoittaa huumepäihtymystä, eli aivojen myrkytystilaa. Aikoinaan lääketiede on määritellyt huumeiden käyttämisen aivojen myrkytystilaksi. Huumeiden aiheuttama aivojen myrkytystila ei ole kadonnut minnekään, sillä myös tänä päivänä huumeet aiheuttavat aivoissa myrkytystilan. Tutkimalla tarkemmin sitä miten esimerkiksi kannabis vaikuttaa vahingollisesti ihmiseen, näemme sen kuinka lievimmäksi huumeeksi sanottu kannabis aiheuttaa todella paljon ongelmia ihmisille ja yhteiskunnalle.

Kannabiksen vähäinen tai säännöllinen käyttö voi aiheuttaa psykoosin. Kannabiksen käyttö aiheuttaa myös mielenterveysongelmia. Joidenkin todisteiden mukaan säännöllinen kannabiksen käyttö lisää psykoottisten oireiden esiintymisiä ihmisillä, joilla on itsellään tai perheissään mielenterveysongelmia. Kannabiksen käyttö pahentaa skitsofreenisia oireita sekä alentaa mahdollisuuksia toipua psykoottisista oireista. Kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen aine  on tetrahydrokannabinoli (THC), joka imeytyy nopeasti aivoihin noin 10 sekunnissa.

Raskaana oleva nainen tai rintaruokinta siirtää kannabiksen haittavaikutuksia sekä syntymättömään lapseen kohdun kautta että vauvaan rintaruokinnan kautta. Kannabiksen käyttö heikentää sikiön ravinnonsaantia, joka aiheuttaa sikiönkasvun hidastumista sekä pienipainoisuutta. Kannabiksen käyttö odotusaikana lisää ennenaikaisen synnytyksen riskiä,  raskauden aikainen kannabiksen käyttö saattaa aiheuttaa lapselle leukemia riskiä sekä kognitiivisten kykyjen ja koulumenestyksen heikentymistä myöhemmällä iällä. Sikiövaurioiden mahdollisuus kasvaa kannabiksen käyttäjillä.

Monet ajattelevat kannabiksen olevan vaaratonta, koska se on kasvi, mutta kannabiksen käyttö (polttamalla) kuin myös tupakan polttaminen voivat aiheuttaa keuhkosairauksia (keuhkoputken tulehdus, keuhkolaajentuma), syöpää (myös suun-, kurkunpään ja nielu syöpäriski lisääntyy), limakalvon tulehduksia ja astmaa. Kannabiksen käyttäminen lisää keuhkosairauksien ja syövän mahdollisuutta jos kannabista sekoitetaan tupakan sekaan. Yksi marihuana savuke sisältää viisi kertaa enemmän tervaa ja häkää kuin tavallinen tupakka.

Kannabiksen käyttäjillä on huonompi muisti sekä mielenalueen toiminnot ovat heikompia kuin ihmisillä, jotka eivät käytä kannabista. Tutkijoiden suorittamat eläinkokeet kannabiksella vahvistavat tämän, sillä kokeissa eläimille annettu kannabis tuhosi heidän aivorakennettaan.

Tutkijat Leicesterin yliopistossa ovat löytäneet todisteita, että kannabiksen savu aiheuttaa DNA-muutoksia ja voi lisätä syöpäriskiä. Kannabiksen savu koostuu noin 400 kemikaalista, joihin kuuluu 60 erilaista kannabinoidia. Kannabiksessa on 50% enemmän karsinogeenisiä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä – naftaliinia, bentsantraseenia ja bentspyreeniä – kuin tupakassa.

Tutkijat sanovat, että kannabiksen myrkyllisten aineiden haittavaikutuksia lisää se kun kannabiksen savua hengitetään syvemmälle keuhkoihin kuin tupakansavua. Tutkijoiden arvioiden mukaan 3-4 kannabissavukkeen polttaminen päivittäin aiheuttaa samanlaisia vaurioita keuhkojen limakalvoille kuin 20 tupakan polttaminen. Kannabiksen polttaminen ei ole siis vaaratonta, vaan todella vaarallista.

Krooninen ja runsas kannabiksen käyttö lisää sietokykyä, jonka tähden annoksien määrää ja voimakkuutta on lisättävä, että kannabiksesta saa samoja vaikutuksia. Tämä taas tarkoittaa riskitekijöiden ja vaarallisten vaikutusten lisääntymistä.

Australialaiseen Queenslandin yliopistoon kuuluva Brain Institute selvitti vuosina 1981-1984 syntyneiden nuorten mielenterveyttä ja huumeidenkäyttöä 14 ja 21 vuoden iässä. Kyselyihin vastasi 3 800 nuorta äiteineen. Tutkimuksen mukaan teini-ikäiset kannabiksen käyttäjät ovat suuremmassa psykoosiriskissä kuin heidän ikätoverinsa.

Tutkimuksen mukaan 14% nuorista oli käyttänyt kannabista 6 vuotta tai pidempään. 14-15 vuotiaina kannabiksen käytön aloittaneilla nuorilla oli kaksinkertainen riski sairastua skitsofreniaan. Tutkijoiden mukaan yhteys ikään ja psykoosiriskiin oli kuitenkin selvästi havaittavissa kannabista käyttävien nuorten keskuudessa. Muut tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän ja mitä useammin kannabista polttaa, sitä suuremmat ovat riskit.

Ranskassa tehty tutkimus (French Addictovigilance Network) kannabiksen yhteydestä nuorten ja keski-ikäisten käyttäjien sydäninfarkteihin, rytmihäiriöihin ja aivohalvauksiin, joista osa johti kuolemiin on todettu johtuvan osittain kannabistuotteista, joita he ovat saaneet hoidoksi sairauteensa. Tämä tutkimus todistaa ettei ole olemassa turvallisia kannabistuotteita, vaikka monet niin väittävät.

Amerikkalaisten tilastojen mukaan huumeiden yliannostuksesta aiheutuneet loukkaantumiskuolemat aiheuttavat nykyään eniten loukkaantumiskuolemia (tapot, itsemurhat, aivovauriot, liikennekuolemat). Näiden kuolemien määrä on tuplaantunut viimeisen 14 vuoden aikana. Lähes puolet näistä kuolemista on liitetty reseptillä saataviin huumaaviin lääkkeisiin (huumausaineosaisiin). Edellä olevat tilastot pitävät sisällään kaikki huumausaineet sekä reseptien kautta saatavat huumausainepohjaiset lääkkeet. Yhden huumausaineen laillistaminen johtaa helposti myös muiden laillistamiseen ja lopputulos on yhtä surullista luettavaa kuin mitä Amerikassa on tapahtunut.

Suomen armeijassa kannabiksesta johtuvat keskeytykset ovat yleistymässä. Vuonna 2010 noin sata keskeytti palveluksen kannabiksen vuoksi. Vuonna 2014 palveluksen keskeyttäneiden varusmiesten lukumäärä kannabiksen vuoksi oli 200. Huumeiden tai lääkkeiden väärinkäytön takia tällä vuosikymmenellä noin tuhat varusmiestä on joutunut keskeyttämään palveluksensa. Sotilaslääketieteen keskuksen tilastojen mukaan kasvu on johtunut yksinomaan kannabistuotteista. Muiden päihdyttävien aineiden tai huumeiden käyttö ei ole lisääntynyt. Sotilaslääketieteen keskuksen tilastojen valossa on selvää, että kannabis aiheuttaa vakavia ongelmia nuorille, sillä kannabiksen käytön takia he eivät ole suoriutuneet varusmiespalveluksesta.

Western Australian yliopiston (UWA) professori Gary Hulse ja apulaisprofessori Stuart Reece tekivät laajan tutkimusanalyysin kannabiksen haitallisista vaikutuksista. Tutkimus julkaistiin Mutation Research-Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis tiedelehdessä. Tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttäminen voi altistaa DNA:n muutoksiin (solumuutokset, perimän muutokset), jotka johtavat erilaisiin sairauksiin kuten esim. syöpään. Stuart Reese kertoi tutkimusten perusteella löydetyn syy-yhteyden syöpiin ja sairauksiin, sillä kannabiksen käyttäminen aiheuttaa solumuutoksia.

Tutkijoiden mukaan kannabiksen käyttäjä voi olla itse täysin terve, mutta hänen DNA:ssa oleva muutos ja vaurio voi siirtyä heidän lapsiinsa (aikuisen perimän kautta), jonka kautta sairaudet voivat siirtyä useaan jälkeläisten sukupolveen. Tutkimus sanoo, että jos äiti ei ole koskaan elämässään käyttänyt kannabista, niin isän puolelta kannabiksen aiheuttamat solumuutokset voivat siirtyä isän sperman kautta lapseen ja aiheuttaa vakavia ja vaarallisia sekä kuolemaan johtaviin sairauksiin lapsen elämässä. Stuart Reese sanoi kannabiksen kemikaalien muuttavan DNA:n rakennetta, joka voi hidastaa solujen kasvua, aiheuttaa vakavia vaikutuksia sikiön kasvuun, jotka voivat aiheuttaa sen etteivät raajat ja elintärkeät elimet kehity kunnolla sekä aiheuttaa syöpää.

Australiassa tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan sanoa kannabiksen käytön olevan vaarallista, jopa kuoleman vaarallista erilaisten sairauksien takia, jota kannabiksen käyttö aiheuttaa. Australian tutkimus teki tehottomiksi kaikki kannabiksen käyttämisen puoltamisen perusteet. Kannabiksen käyttäminen on aikaisempaa luultua vaarallisempaa, eikä sen käyttöä voi suositella kenellekään, koska se voi aiheuttaa kannabiksen käyttäjillä ja heidän jälkeläisillään syöpää sekä muita vaarallisia sairauksia.

Kanadassa Montrealin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan teini-ikäisten kannabiksen käyttö aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia aivojen kehittymiselle. Tutkimuksen mukaan kannabis aiheutti alkoholia pahempia vaikutuksia ajattelemisen, muistin ja käyttäytymisen suhteen. Tutkijat kehottavat teini-ikäisiä pidättäytymään ja välttämään kannabista niin pitkään kuin vain se olisi mahdollista.

Alkoholin ja huumeiden käytön tiedetään aiheuttavan nuorella iällä sellaisia ongelmia kuten henkisten kykyjen heikkenemistä oppimisen, huomiokyvyn ja päätöksenteon suhteen. Montrealin yliopiston tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttäminen lisää edellä mainittuja ongelmia ja niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia toisin kuten alkoholin.

Tutkimuksen mukaan teini-ikäisillä kannabiksen käyttäjillä ja käytön lopettajilla havaittiin lisääntyviä ongelmia ja virheitä kognitiivisissa testeissä. Ongelmat näkyivät muistin alueella, loogisessa ajattelussa sekä kyvyssä kontrolloida käyttäytymistä. Tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö häiritsee teini-ikäisten aivojen kehittymistä. Kannabis voi aiheuttaa riippuvuutta sekä lisää teini-ikäisillä huomattavasti riskiä sairastua psykoottisiin sairauksiin (mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja sairauksia).

Montrealin yliopistossa tehty tutkimus todistaa sen, että kannabis on vaarallinen huume, jonka käyttäminen ei kuulu ihmiselle sen vaarallisten ja haitallisten vaikutusten takia.

Kaikki edellä oleva tutkimustieto kannabiksen haittavaikutuksista osoittaa sen että kannabiksen huumekäyttö on todella vaarallista ja haitallista. Asiaa on turha vähätellä, koska näytöt kannabiksen vaarallisuudesta ovat kiistattomat. Kannabis on jossakin suhteessa vaarallisempaa kuin alkoholi, mutta molemmat ovat vaarallisia ja ihmiselle vahingollisia aineita. Edellä tarkoitan alkoholin käyttämistä päihdytystarkoitukseen. Sekin on selvää ja todistettu fakta, että kannabiksen käyttö johtaa jotkut ihmiset (ei kaikilla) kovempien huumeiden pariin. Sekin on selvä fakta, että koska kannabis on jo todella vaarallinen huume, niin kovemmat huumeet ovat vieläkin vaarallisempia huumeita. Kannabista ei voi kuitenkaan luokitella vähemmän vaaralliseksi ja sitä kautta oikeuttaa sen käyttämistä, koska sen haittavaikutukset ovat todella vaarallisia.

THL antoi 15.2.2021 eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon huumeita koskien:

THL:n näkemyksen mukaan huumetilanteen hallinto, haittojen vähentäminen ja suhtautuminen huumausaineiden käytön rangaistavuuteen on yleisempi - kaikkia aineita koskeva - sosiaali- ja terveyspoliittinen kysymys. Jos käytön rangaistavuudesta luovutaan, sen tulisi koskea kaikkia aineita ja se tulisi tehdä hoitojärjestelmää, ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista samanaikaisesti laajentaen jo kehittäen.

THL on valmis luopumaan kaikkien huumausaineiden rangaistavuudesta, siitäkin huolimatta, että maailmalla on lukuisia tutkimuksia ja näyttöä esimerkiksi kannabiksen vahingollisista vaikutuksista. Vahvemmilla huumeilla on sitten vielä suurempia vahingollisia vaikutuksia kuin kannabiksella. Tosin jo kannabiksen vahingolliset vaikutukset ovat niin suuria, että kannabiksen hyväksyminen ja laillistaminen on osoitus suuresta ja käsittämättömästä järjettömyydestä.

Huumeita lobbaavat tahot ovat puhuneet huumausaineiden ainesosien eristämisestä lääkinnällisiin tarkoituksiin, mutta tämän kautta tullaan ottamaan suurempi harha-askel ja huumeista tullaan tekemään "lääkkeitä" ihmisten "auttamiseksi".

Nykyinen yhteiskunta on hyväksymässä psykedeelisten huumeiden käyttämisen lääkityksenä erilaisiin terveydellisiin ongelmiin kuten esimerkiksi mielenterveyshäiriöihin. Tämä asia on todella vakava, koska huumeiden käytön haittavaikutukset ovat paljon pahempia kuin mitä niiden haitallisista vaikutuksista on tiedotettu ja tiedetty. Jotkut sanovat psykedeelisten huumeidenhaittojen olevan seurausta väärinkäytöstä ja yliannostuksesta, mutta turvallinen käyttö ei aiheuta ongelmia, vaan vaikuttaa positiivisesti ihmiseen. Psykedeelit ovat huumaavia aineita, jotka tuottavat harhoja ja vääristymiä keskushermostovaikutukseen ja ihmisen mieleen, jota lääketiede on aikaisemmin kuvannut huumepäihtymyksenä ja aivojenmyrkytystilana. Psykdeelisten aineiden käyttäminen muuttaa aivotoimintoihin liittyvien hermoverkkojen toimintaa ja vääristää sitä kautta aistikokemuksia ja tietoisuutta. On sanomatta selvää etteivät psykedeelit ole turvallisia ja vaarattomia "oikeassa käytössä", vaan vahingollisia ja vaarallisia.

Psykedeelisiä huumeita ovat muun muassa meskaliini, LSD, psilosybiini, DMT, LSA, ketamiini jne. Psykedeelistenhuumeiden sanotaan olevan vaarattomampia kuin muut huumeet, opioidit jne. Psykedeelien sanotaan olevan vaarattomampia muun muassa siitä syystä etteivät ne aiheuttaisi samanlaista riippuvuutta kuin muut huumeet. Psykedeelit ovat kuitenkin ihan yhtä vaarallisia kuin muutkin huumeet, sillä esimerkiksi pienikin yliannostus saattaa aiheuttaa jo ensikertaisella jopa kuoleman. On myös tutkimuksia, jotka tuovat esille psykedeelisten huumeiden vaarallisia haittavaikutuksia.

Psykedeelisten huumeiden vaarallisia haittavaikutuksia ihmiskeholle ovat muun muassa seuraavat asiat: sydämenlyönnin lisääntyminen sekä verenpaineen nousua; ruumiinlämmön nousua, jonka seurauksena korkea lämpö voi aiheuttaa nestehukkaa sekä kuoleman; ruokahaluttomuutta, joka voi johtaa painon vähentymiseen sekä pahoinvointiin; Pahoinvointia ja oksentelua, joka voi aiheuttaa mahalaukkuun ja ruoansulatuskanavaan vaarallisia vaikutuksia ajan myötä; Kehonliikkeiden koordinaation häiriöitä ja lihasongelmia, jotka voivat aiheuttaa kyvyttömyyttä vapaaehtoisesti liikuttaa lihaksia sekä voimakasta lihasjäykkyyttä.

Psykedeelisten huumeiden aiheuttamia psykologisia ongelmia ovat muun muassa seuraavat asiat: ahdistus, vainoharhoja, levottomuus, paniikkia, harhaluuloja, pelkotiloja, pelottavia hallusinaatioita, voimakas masennus, nopea mielialanvaihtelu, itsetuhoista käyttäytymistä, pelko oman identiteetinhajoamisesta, oma identiteetti ei ole enää todellisuutta eikä selvää.

Psykedeeliset huumeet voivat aiheuttaa muitakin psykologisia ongelmia kuten psykoosin, varsinkin silloin jos koetaan näköhäiriöitä ja voimakasta vainoharhaa. Jopa kuukausien tai vuosien jälkeen aineiden käytön lopettamisesta voi aiheutua voimakkaita muistikuvia aikaisempien käytön seurauksista. Psykedeeliset huumeet voivat aiheuttaa aivohalvauksen tai aivokasvaimen kaltaisia oireita, koska psykedeelit voivat jäljitellä (matkia) näitä oireita. Psykedeelien pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta, vaikka muuta väitetään. Psykedeeliset aineet nostavat toleranssia, joka voi aiheuttaa siirtymistä käyttämään muita kovempia aineita, päämääränä pyrkiä saamaan samoja tai vielä voimakkaampia kokemuksia.

Silloin kun ihminen pyrkii saamaan erilaisia kokemuksia esimerkiksi psykedeelien kautta, niin porttiteoria,eli miedoista siirtyminen kovempiin aineisiin on hyvin todennäköinen polku ja valinta. Toleranssin nousu sekä halu samanlaisten ja voimakkaampien kokemusten kokemiseen erilaisten päihdyttävien aineita käyttävien keskuudessa on yleisin syy miedommista aineista kovempiin siirtymiselle. Tästä syystä psykedeelien laillistamistarkoitus ja pyrkimys turvalliseen lääkekäyttöön on kuin loukku ja ansa, joka tulee johdattamaan monia ihmisiä siirtymään koko ajan kovempiin aineisiin. Asiaa ei tietenkään voi yleistää kaikkia koskevaksi, mutta suuri osa aineen käyttäjistä ajautuu valitsemaan porttiteorian polun, miedommasta voimakkaampaan.

Raamattu puhuu farmakeiasta muun muassa näin:

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan (farmakeia) eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ilm 18:23 Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää sulhasen eikä morsiamen ääntä. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun lääkemyrkyllä (farmakeia) eksytettiin kaikki kansat. (Alkutekstin mukainen jae)

Kuten olen aikaisemmin tuonut esille, niin muinaisessa klassisessa kreikassa ja koineen kreikan aikakaudella (UT:n kreikan teksti on kirjoitettu koineen kreikalla) kreikankielen farmakeia sana tarkoitti lääkettä, joka oli parantava tai myrkyllinen ja tappava.

Nyt kun ymmärrämme mitä farmakeia sana ihan oikeasti merkitsee UT:n tekstissä, niin se avaa eteemme ymmärryksen mitä meidän ympärillämme tapahtuu tässä nykyisessä ajassa. Farmakeia sanalla on laaja merkitys UT:n tekstissä. Voimme nähdä koronarokotteen edustavan lääkemyrkkyä, jonka kautta tänä päivänä lähes koko maailmaa ja sen kansoja eksytetään. Nykyään huumeita aletaan pitää lääkkeinä, joiden avulla ihmisiä aletaan "hoitamaan lääketieteellisesti". Todellisuudessa huumeet aiheuttavat aivojen myrkytystilan. Joten myös huumeet "lääkinnällisenä aineena" sisältävät farmakeia (lääkemyrkky) eksytyksen, josta monet ihmiset eivät halua tehdä parannusta lopunajassa (Ilm 9:21).

THL hyväksyisi sen, että kaikilta huumeilta poistettaisiin rangaistavuus ja ne tulisivat hyväksytyiksi. Maailman terveysjärjestö kulkee samaa latua THL:n kanssa.

Raamatun sanasta näemme, että niin huumeet (lääke tarkoitukseen) kuin koronarokote kuuluvat samaan farmakeia eksytykseen. Olen todella huolissani monista uskovista, jotka kyllä näkevät tämän huume - lääke yhteyden eksytyksenä ja syntinä, mutta eivät näe sitä koronarokotteen kohdalla. Tämän huume - lääke ja koronarokotteen taustalla ovat samat tahot kuten esim. THL ja WHO, jotka kannattavat ja suosittavat näitä kumpaakin asiaa, jonka voimme nähdä syntinä ja eksytyksenä Jumalan sanan perusteella.

On todella ristiriitaista hyväksyä toinen eksytys (koronarokote) ja puolustaa sitä Raamatulla, vetoamalla esim. alamaisuuteen esivaltaa kohtaan ja sitten vastustaa samaa sarjaa olevaa eksytystä (huume - lääke). uskovan tulee olla alamainen esivallalle, jos se noudattaa Jumalan tahtoa, mutta jos esivalta hyväksyy synnin, niin silloin tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

En ole lääketiede vastainen ihminen, vaan olen aina kannattanut lääketiedettä siinä missä se ihan oikeasti kykenee auttamaan ihmisiä. Ihminen on erehtyväinen ja vajavainen, mutta siitä huolimatta on onnistunut myös lääketieteen kautta paljossa auttamaan ihmisiä. Lääketiede on ihmisen luomus ja siksi lääketiede on yhtä erehtyväinen ja vajavainen kuin ihminenkin, mutta lääketiede kykenee myös auttamaan ihmisiä. Koronarokote on lääketieteen harha-askel, joka tulee koko ajan enemmän esille, jos on vain halua katsoa asiaa oikeasta suunnasta käsin.

Lopuksi kirjoitan, että pyritään sävyisyyden Hengessä käymään läpi keskustelua esim. koronarokotteista ja puhukoon todellisuus siitä mikä on tässä asiassa totuus. Jos ei usko Raamatun todistusta farmakeia lääkemyrkky eksytyksestä, niin silloin tätä asiaa kannattaa lähestyä siitä näkökulmasta käsin mikä on lääketieteellinen peruste kannattaa tai olla kannattamatta koronarokotetta. Nyt näemme esim. Israelista ja Englannista kuinka suurin osa sairaalaan joutuvista vakavaa koronatautia sairastavista potilaista tapahtuu kahdesti rokotettujen keskuudessa. Ajalla helmikuu 1 - elokuu 29, 2021, Englannin julkisen terveydenhuollon tilastojen mukaan 1091 kahdesti rokotettua on kuollut koronatautiin. Vastaavasti rokomattomien keskuudessa koronatautiin on kuollut saman ajanjakson aikana 536 ihmistä.

Kaksi kertaa rokotettuja oli tällä ajalla sairastunut koronatautiin 62403 ihmistä ja rokottamattomia 212989 ihmistä. Kun näiden kahden ryhmän kuolemien määrät lasketaan prosenttiyksikköinä, niin kahdesti rokotettujen prosentti on 1091 / 62 403 = 0,017 eli 1,7%, ja rokottamattomilla 536 / 212989 = 0,0025 eli 0,25%. Kaksi kertaa rokotetuilla kuolleisuus on yli kuusinkertainen (1,7 / 0,25 = 6,8) rokottamattomiin nähden.

Todellisuus kertoo mikä on totuus tässä asiassa, ja todellisuus tuo esille sen kuinka koronarokote ja varsinkin toinen annos on todella vaarallinen. Ajattele sitä kuinka vaarallisia tulevat olemaan kolmas, neljäs jne. piikkiannokset?

Herran Jeesuksen opetuslapsen tärkein asia on keskittyä rakastamaan Herraa totuudessa, ja keskittyä Jumalan sanan totuuteen. Rakkaus totuuteen Herrassa Jeesuksessa sisältää myös lähimmäisen rakastamisen. Se on lähimmäisen rakkautta totuudessa kun kertoo ja tuo esille todellisen totuuden koronarokotteen vaaroista. En ole lääketiede vastainen ihminen, vaan arvostan lääketiedettä sen monista hyvistä saavutuksista ja asioista, mutta myös lääketieteellä on huonot hetkensä, jota koronarokote edustaa, joka on lääketieteen suurin harha-askel. Emme saa riidellä tästä asiasta, vaan sävyisyydessä tuoda esille näkemyksemme. Jumalan siunausta teille kaikille Herran omille rakkauden totuuden kautta.


 

Petri Paavola 14.9.2021

Lähteet:
vihreat.fi/ ...... kaksi nakokulmaa kannabiksen lainsaadannolliseen asemaan
sisainenturvallisuus.fi/ en/criminality
studio55.fi/123984
studio55.fi/2789416
studio55.fi/124194
mydr.com.au
nlm.nih.gov
nhs.uk
demo.seco.tkk.fi
drugfreeworld.org
laakarilehti.fi
laakarilehti.fi/nosto6_2.pdf
paihdelinkki.fi
laakarilehti.fi/8655
jaha.ahajournals.org
thenewsstar.com
healthyamericans.org
hightimes.com
biblehub.com
ccguide.org
cannabisculture.com
truthsaves.org
iltasanomat.fi
news.uwa.edu.au
is.fi/terveys
bbc.com/news/health
eduskunta.fi/ THL Hakkarainen
tajunta.net
psychedelics.com
tiede.fi/artikkeli/uutiset
tiede.fi/artikkeli/kysy

assets.publishing.service.gov.uk/ government/ Technical_Briefing_22_21_09_02
techstartups.com/israel top health official says 90 severe covid patients hospitals fully vaccinated
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
John Gill's Expositor

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker